ADVERTENTIES Publicitas b.v. randstad verko(o)p(st)ers mODLHUYSE Tm 020-5.62.62.62 020-5.62.62.62 (jonge) medewerker (v/m) telefoniste/typiste Sterk Assendelft uitzendbureau Manpower international secretary services Riva Amsterdam BV nachtportiers LGD1 bezorgers JeVolL sLvant Hoofdagent(e) 110 m2 kantoorruimte Occasions fotokopieermachines DINSDAG 16 SEPTEMBER 1960 TROUW/KWARTET Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15.45 uur (vrijdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schriftelijk geadresseerd aan: afdeling MINI-advertentles Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdleners 6.58 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezene woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezene woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4,18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Aile prijzen zi|n exclusief BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van télefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worde'n geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen/dieren Boris is weggelopen sinds 6 sept. Pikzwarte lieve kat. bruin vlooienbandje en geel halsbandje met adres aan binnenkant. Bloemgracht 93, tel. 020-252912. Wie heeft Boris gezien? Wie heeft er tijd en zin om 1 x per 3 weken 4 dagen v. ma. t/m dond. op een kindje van 11 maanden te passen. Tel. 020-795912. De Creatieve Volkskunst Ba zar, Spuistr. 6, Amsterdam IS VERHUISD naar MIDDEN WEG 161. Amsterdam. Tel. 020-922698 en JAN VAN GA- LENSTR. 122-124 Amster dam. Tel. 020-169155. Nieu we deelnemers weer van har te welkom. Kantoorpersoneel gevraagd PUBLICITEIT IN HET BUITENLAND ZOEKT PER 1 OKTOBER 1980 OM TE WORDEN OPEGELEID TOT telefonist(e)/telexist{e) die tevens wat administratief werk verricht. Vereist is een goede, duidelijke uitspraak van het Nederlands, enige kennis van de moderne talen en bij voorkeur type ervaring. Bel of schrijf voor een afspraak: PUBLICITAS B.V mfevr A. A. van der Graaf. Plantage Middenlaan 38. 1018 DG Amsterdam. Tel. 020-232071. Wij zoeken voor ons kantoor (ca. 20 medewerkers) een representatieve: Bekendheid met het typen van accountantsrapporten strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. ACCOUNTANTSKANTOOR van Breestraat 60, 1071 ZR Amsterdam. Tel. 020-790911. direct werk op kantoor voor: Parttime boedhoud- machinist(e) die ervaring heeft op een Sin ger Friden. Voor de ochten den gedure--.de enkele maan den bij een bedrijf in A'dam West Wil je meer weten? RAADHUISSTR. 52. Tel 020-262666 Boekhouder MBA m/v mi.v. 22/9 zoeken wij voor een relatie in A'dam-West een geroutineerde boekhou der (evt. PD) voor de financië le administratie, die de ach terstand kan wegwerken, ont staan door ziekte. Voor meer inlichtingen. RAADHUISSTR. 52 020-262666 Uitzendorganisatie zoekt per direct typiste/ADM voor de ochtenden, op MA- VO-niveau. Leeft. 25-35 jr. Boekhouder P.O. voor Engelstalig bedrijf in A'dam-Buitenveldert. Secretaresse Nederlands/Engels, voor een zelfstandige baan in A'dam- C. Leeftijd 25-32 jr. Telefoniste/typiste V.a. 28-9 voor A'dam-C. Goe de talenkennis is vereist. Wilt u meer weten over boven staande functies, belt u dan 020-227081, Heiligeweg 9 A dam óf 020-901041. Fazan tenhof 94, Bijlmermeer. JlUt of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328 Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam Rotterdam. Den Haag Winkelpersoneel gevraagd FLINKE WINKELBEDIENDE gevr. m./v. liefst met ervaring. Zaterdag en maandag vrij. Mouwes Delicatessen, Ulrechtsestr. 73. Tel. 020- 235053 Henk Nieuwkoop vraagt ervaren verkoper in de tapijtbranche. Bel. 020-826655 en vraag naar Rein Goos. Voor onze deiicatessenwinkels in het tax-free shopping center te Schiphol-C vragen wij voor spoedige indiensttreding Van 18 tot 25 jaar Die bereid zijn in wisseldiensten te werken ook in weekends met vroege, late en dagdiensten. Redelijke kennis van de Engelse taal is noodzakelijk. Enkele voordelen van het werken op Schiphol: Uitstekende werksfeer op internationaal niveau. Weekenddiensten betekent „door de week vrij". Naast het basissalaris heeft u recht op onregelmatigheidstoe slag onkostenvergoeding. Geïnteresseerden verzoeken wij schriftelijk te reageren, voor zien van recente pasfoto. U kunt uw sollicitaties richten aan: Van Gelder en Zn. B.V. Postbus 7523, 1118 z.g. Schiphol-C. Huishoudelijk personeel gevraagd tn ons gezinsvervangend te huis voor geestelijk geh. vra gen wij een HUISH. KRACHT VOOR 20 uur PER WEEK. Werktijden in overleg. Inf.: „de Hakke". Oranje Nassaul. 69171. Tel.: 020-799215. Gevr beschaafde, trouwe en zelfst. werkende dame voor het schoonhouden van de ben.verdieping van ons huis in A'dam nw. zuid op donder dag van 8.30-12.30 uur. Goed loon. Tel. 020-797977. gezAschapsdame ge- vraagd bij oudere dame wo nend in service flat. Enige verpleegervaring gewenst. Ei gen kamer etc. beschikbaar. Tel. 040-445419 (tussen 17- 21 uur). Zelfst. HUISH. HULP gevri door ouder echtp. in ben. huis. 1 ocht p.w. Surina- merp'- 30, tel. 020-121556. Gevr. voor direct een werkster voor 2 morgens p.w. Tel. v. 9- 17 u. 020-150665. (Para-)medisch personeel gevraagd AS T EFFE KAN is er bij ons bureau voor goedverplegend personeel al tijd werk zoals inval-, week end-, dag-, avond-, nacht- en roosterdiensten. Bekijk of je in je eigen omgeving hiervoor tijd kunt vrijmaken om ande ren te helpen. Hiervoor wordt goed betaald met nog eens extra 21.62% vakantiegeld. Wij hebben alles nodig, zoals: VERPLEEGKUNDIGEN A/B Ook dag-, avond- en nacht- hoofden. Tevens interne chi rurgie. C.C.U., neurologie, kraam- en kinderaantekening. ZIEKENVERZORGENDEN BEJ VERZORGENDEN ERV. VERPLEEGHULPEN MED. DICTAFONISTES Kom eens overleggen op ons Uitzendbureau INTERFACT, Ceintuurbaan 149, t.o. Rialto- bioscoop. Amsterdam. Tel. 020-724700 of 641411. R. K. Bejairdenverzorgtngs- en verpleegtehuis "Sint Jacob" vraagt voor haar verpleeghuis gedipl. ZIEKENVERZORGENDEN en voor haar verzorgingshuis gedipl. BEJAARDEN VERZORGENDEN Ook rij die blnn.-nkort examen doen kunr jd nu reeds sol' citeren. Solltclta' es aan de afdeling Perse ieelszaken van: R. K. Bejaardenverzorgings-en verpleegtehuis Sint Jacob Plantage Middenlaan 52 1018 DH Amsterdam Telefoon 020-254962 toestel 138 Jrtzeodburo vraagt par dirakt: VERPLEEGKUNDIGEN A/B ZIEKENVERZORGENDEN voor alle diensten Kom lans of bel Ceintuurbaan 318-731111. De Clercqstraat 33-124724. Personeel biedt zich aan Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B.V., Van Boshui- zenstraat 415. 020-421287. Kapperspersoneel gevraagd Snijders Coiffures vraagt: net te EERSTE en TWEEDE KAPSTER. Enkele dagen per week is ook mogelijk. August Allebéplein 14, A'dam. Tel. 020-154404 en na 18.00 uur 193613. Chauffeurs gevraagd Een afwisselend beroep! Boogert vraagt HOOGWER KERCHAUFFEURS me groot rijbewijs. Tel. 020- 65+-ers gevraagd Voor direct gevraagd voor een uitzendbureau in A'dam- Zuid een en/aren BOEKHOU DER (STER), 65+, voor 3 halve dagen per week. Tel. 020-762502/736282. Technisch personeel gevraagd In opdracht van een onzer relaties zoeken wij voor een vast dienstverband een CAL CULATOR voor licht- en krachtinstallaties. Niveau MTS/HTS. Ervaring is ge wenst. Voor deze aantrekke lijke baan wordt een goed sa laris en uitstekende secundai re arbeidsvoorwaarden gebo den. Bel ons voor een af spraak. Emanci B.V., Heren gracht 498 (Hoek Vijzel straat). Tel. 020-224021/ 226673. In opdracht van een onzer relaties zoeken wij voor een vast dienstverband tekenaars INSTRUMENTATIETECH NIEK. Opleiding op MTS/HTS niveau met appl. cursus meet- en regeltediniek. Voor deze baan wordt een goed salaris geboden, 8% vak. geld en een 13e maand. Bel voor een afspraak Emanci B.V., Herengracht 498 (Hoek Vijzelstraat). Tel. 020- 224021/226673. Personeel In de kledingindustrie ge vraagd CONFECTIEBEDRIJF VRAAGT oplegger/uitsnijder sollicitaties na telefonische afspraak: 020-948333 Biermans confectie-ind. B.V., Ringdijk 2-8, A'dam. Divers personeel gevraagd Riva is General Motors dealer voor OPEL. CHEVROLET en BUICK Wij vragen: Voor onze huisdrukkerij op de Overtoom 197 offsetdrukker bij voorkeur met voldoende ervaring om alle voorkomende werkzaamheden, zoals lay-outs maken, vergaren, snijden en plakken, met grote mate van zelfstandigheid te kunnen verrichten. Gegadigden dienen vrij te zijn van verplichtingen voortvloeiend uit de militairö dienstplicht. Voor onze boekhouding op de Overtoom 197 debiteurenadministrateur(trice) die tot taak krijgt het bewaken van het debiteurensaldo, het beoordelen en coderen van binnenkomende betalingen en het telefonisch contact met cliënten over uitstaande vorderingen. Mavo/Havo opleiding vereist. Bij deze functie zal men er veel gemak van hebben, indien het vak boekhouden was opgeno men in het eindexamenpakket Voor het werkplaatskantoor van onze vestiging 2e v.d. Helst- straat Werkplaatsadministrateur(trice) wiens taak bestaat uit het samenstellen en afrekenen van reparatiefacturen, waartoe eerst de gewerkte uren en ver bruikte materialen moeten worden bepaald en vastgelegd. Voor deze functie lijkt Mavo of Havo ons een geschikte vooropleiding, terwijl wij zeker de sollicitaties in ovenweging zullen nemen van een LTS'er C-niveau, die beschikt over administratieve aanleg en enige praktische werkplaatserva ring. U kunt solliciteren of nadere informatie verkrijgen bij: afd. Personeelszaken Overtoom 203 I AMSTERDAM Tel. 020-182525 AMS Hotel Groe-Amsterdam vraagt voor spoedige indiensttreding Bel voor het maken van een afspraak: 020 - 76 08 32 min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 15. Tel. 020-251425 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid Corn. Schuytstr. 10. Tel. 020-716617 v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen-Zuid Acacialaan 28. Tel^020-458473 Amstelveen-Noord Te). 020-716617 aantrekkelijke bijverdienste aangeboden Landelijk ochtendblad zoekt voor de omgeving Amsterdam-Plantage/Muiderpoort een aktieve Functie-eisen: het begeleiden en in stand houden van het bezorgersteam; het leidinggeven aan 2 hoofdbezorgers; het verlenen van abonneeservice. Voor deze functie, waarvan de bezigheid zich voornamelijk irv de vroege ochtenduren afspeelt, bieden wij: een zelfstandige baan; een salaris in overeenstemming met onze eisen; 5 weken vakantiegeld per jaar. Sollicitaties kunt u richten aan ons Districtskantoor Rozen gracht 46 te Amsterdam of telefonisch van 8.00 uur tot 16 00 uur 020-279151. AUTORUINSTR. worden? Een fijn en goed betaald be roep. Vraag folder aan bij: Rijsch. „NOVA", tel. 020- 64 10.22 of 64.41.29. OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN NET ALS U. Onroerend goed te koop aangeboden Fraai 2-KAMERAPP. in Oost. Geheel vernieuwd met c.v., luxe compl. badkamer met lig bad enz. 8000 eigen geld. Prijs 65 000 k.k. Inl. De Graaf mak. b.v., tel. 020- 727140/728407. WILHELMINASTR. nabij W.G. ben.huis, 2 kamers met -tuin op het zuiden en douche.! Eigenaar/bewoner. Koopsom 70.000 k.k. Inl. de Graaf Makelaardij b.v. Tel. 020- 727140 Of 728407. Appartementen Direct van eigenaar-bewoner o.a. hoekappartement aan de v. OkJenbameveldtstr. 2 rui me kamers, 1 kleinere, keu ken, douche, zolderkamer. Pr. 67.800 k.k. Verder nog ap partementen nabij Hoofd dorpplein. Concertgebouw etc. Nadere inl. GEYTEN- BEEK MAKELAARDIJ. Joh. Verhulststr. 70A. Tef. 020- 761685 of 761004. UTRECHT T.k.a. eengezinswoning In rustige buurt, incl. ruime woonkamer, eetkeuken, dou che, toilet. Verd.: overloop. 2 slaapkamers. Pr. 110.000 k.k. Inl. Chrysantstr. 15. Tel. 030-433529. Te koop aangeboden. Helft van dubb.woning in aanbouw op 1e stand te Zevenhuizen Gr. Te bevr. bij H. Houtman, Zevenhuizen Gr. Tel. 05943- 1366. Vrije vestiging AMSTERDAM, op 3e verd. gelegen 4-kr.fIat. (geen gale rijflat). Ind.: hal, gr.living, 2 slpk., keuken, badk. m. ligb., Koopsom 139.000 k.k. Inl.: Mak o.g. P. M. Admiraal BV. Tel. 020-419528. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1088. T.k. VROUWENPOLDER, won. 2/1 kap met blijv. VRIJ UITZICHT, 5 min. van strand en Veerse Meer. 4 sl.k., gara ge, voll. geïsoleerd. Pr. n.o.tk. 01189-1784. T.k. goed onderh. BOERDE RIJ m. c.v., rustig en vrij gel. midden in natuurgeb. te Sprang-Capelle. Tel. inl. 04160-35144. Woonhuis, heel pand, 3 wo ningen mooiste ged. WATER GRAAFSMEER aan de Radi- oweg in g. st. van onderhoud waarvan dubbel bovenhuis 4 kamers, 2 balkons, badka mer, 2 toilets, c.v. leeg en vrij van huur wordt opgeleverd. Geen urgentie, eigenaar be woner. Huur v.d. 2 overige won. 9702 per jaar. Vr.pr. 210.000 k.k. Eig. kap. 40.000. Nad. inl. mak. o.g. H. Huisman. Tel. 020- 724424. T. k. pand (4 et.) b.g. spoedig vrij. Tel. na 18.00 uur 020- 928732. MUIDERBERG. middenhuis met tuin en schuur, 165.000 k.k. Inl.: Vlaanderen b.v., Mui- derberg, tel. 02942-1997. Onroerend goed te koop gevraagd Wegens verk. zaak t.k. gevr. 1 •of 2 BELEGGINGSHUISJES te A'dam. Tel. 01834-1528. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Woningstichting Zomers Buiten Hygieasfraat 8, 1076 RM A'dam. Te huur aangeboden voor le den, welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de Gem. Dienst Herhuis vesting: GOUDRIAANSTRAAT 2e verd. (bij Amstelstation) 1 sl.k., huur 202,30 p.m. JOR. V ANDRINGASTRAAT 2e verd. (Bos en Lommer) 1 sl.k. huur 196,95 p.m. Bezichtiging ALLEEN na op roep. Briefkaarten dienen uiterlijk vrijdag 19 september op ons kantoor te zijn. onder vermel ding van rangnummer, ge zinssamenstelling en bruto maandsalaris. APART INSCHRIJVEN. C.W.V. Ons Belang te huur voor leden: v. H. Houwertstr. 39 III, 3 k.won., huur 223.05 p.m. Hoekens 45 III, 3 k.won., huur 232,25 p.m. Men zal moeten voldoen aan de huidi ge richtlijnen van G.D.H.: o.a. passende gezinsgrootte, gel dige urgentie c.q. één- of meerkamerwoning achterla tend met „kale" huur tussen 50 en 570 per maand. Briefkaarten uiterlijk 19 sep tember 1980 aan ons kantoor, Elzenstraat 11a, met vermel ding van: reg./rangnummer; inkomen; gezinsgrootte; ur gentienummer; huur achter te laten woning en UW TELE-. FOONNUMMER Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Werkende jonge vrouw zoekt dringend woonruimte in A'dam tot 300. Ben i.b.v. urg.bew. Tel. 020-768465. SPOED! Meisje 20 jr. zoekt kamer in Osdorp of omg. tot 350 p.m. Tel 01620-22826 Heer zoekt z.s.m. woonruimte in A'dam of omg., 3 tot 4 kamers. Huur tot 500. Tef. 020-837059 tot 18 uur. de heer Jensen. Jongeman. 25 jr., bijna afge studeerd, zoekt dringend eta ge in Amsterdam. Tel. 02153- 10113 na 18.00 uur. Ouders zoeken kamer voor studente. Liefst in A'DAM-C en niet duurder dan 300. Tef 02159-17086 Gymleraar zoekt huis in A'dam of Badhoevedorp. Tel. 020-237589 na 17 u., vr. naar Klaas.. Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. Heer zoekt z.s.m. woonruimte in A'dam of omg., 3 tot 4 kamers. Huur tot 500. Tel. 020-837059 tot 18 uur. de heer Jensen. Jonge vrouw m. kind zkt. per direct: tijdl. woonruimte in A'dam C., Z. of O Dinsdav. en woens. bellen 020- 236462. Med. studente zkt. dringend woonruimte in A'dam 020- 714189. SPOED. Rust. Ier. wisk. (26. nog stud.) zkt. woonruimte met gebr. keuken, douche tot 325 en tot 25 km. v. A'dam- Z. Tel. 071-890293. Woonboten T.k. woonark. Ind.: hal. royale huisk.. keuken, 1 gr. en 1 kl. slpk., douche, toilet, bal kon. Vaste ligpl. Financ mog. over 15 jr. Vr. pr ƒ92.500. Verd. inl. fa. Burdorf. Einden- houtstr. 35, Haarlem. Tel. 023-314129. T.k. woonark, mooi rustig gelegen. Ind.: hal, royale huisk. m. natuurst. vloer, open keuken, 3 slpk., douche en toilet, balkon, bergruimte, tuin schuur, betonnen bak. Vas te ligpl. Financ. mog. tot 15 jr. Vr.pr. 128.000. Verd. inl. fa. Burdort, Eindenhoutstr. 35, Haarlem. Tel. 023-314129. T.k. woonark. Mooi uitzicht over 't Spaame. Ind.: huisk. m. open keuken, 2 slpk., dou che, toilet. Vaste ligpl. Beton nen bak. Financ mog. over 10 jr. Vr.pr 85.000. Verd. inl. fa. Burdorf, Eindenhoutstr. 35. Haarlem. Tel. 023- 314129. ZAANDAM leuke woonark, bel. Casco. 12,5x4,5 m., met o.a. gr. huisk., luxe badk. met ligb., 1 sl.k., overal aardg. c.v. Vaste ligpl. met tuin en schuur. Vrij vest. Alles in pert, staal. Vr pr. 72500 Inl. Hans Kok bv 02940-10506. WILNIS woonark 17x4 m. bet. Casco o.a. off. ligpl. met 500 m' eigen grond, 2 sl.k. douche, gr.garage. Veel hard- houd, oliest. ev., alles in z.g. staat. Prijs 149000. Inl. Hans Kok bv. 02040-10506. T.k. WOONARK, rustig gele gen. Ind.: hal, L-vorm. huisk. m. open haard, plavuizen vloer, c.v., 1 slpk., keuken, douche, toilet, hardhouten op bouw. Betonnen casco. Tuin schuur. Financ mog. over 10 jr. Vr. pr. 126.500 Te vens bieden wij nog diverse andere woonarken t.k. aan. En nemen uw ark gaarne in bemiddeling. Verd. inl. fa. Burdorf, Eindenhoutstr. 35, Haarlem. Tej. 023-314129. GEVRAAGD WOONARKEN te koop. Hans Kok bv., Weesp heeft veel vraag naar goede woonarken met of zonder ligpl. En kan verkoop van uw ark korrekt verzorgen. Vraag vrijbl. inl. 02940-10506. Woningruil AANG. gerenov. 3-kam.won. omg. Roetersstr. huur ƒ475 overname. GEVR. éénper soonswoning (keuzewoning) in A'dam. Tel.- 252243. Aang. gr. 4-kam.flat in HAK- FORT, vrij uitz. Hr. 638. incl. c.v., w.w., serv.kosten. Gevr. 4 of meer kamers onverschil lig waar. Tef. 020-963928 na 19.00 uur. Verhuizingen Verhuizen 't Boekje „Huizen en Verhui zen" beleeft zijn 13e druk. Deze bestseller kost 1,50 en is 216 pagina's dik. Volop verhuistips en wetenswaar digheden over het kopen en huren van huizen. Inclusief de onmisbare check list voor huizenkopers. Nood zakelijke lectuur, kortom, voor iedereen die aan een ander huis denkt Voor slechts 1,50 bij elke Amro Bank Lechner VERHUIZINGEN spec, voor woningruil. Vrijbl. offerte aan huis. Opslag in boedels. Tel. 020-231084. WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel. 020-844951 UW MINI-ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA HEEFT EEN MOOIE KANS DOOR 1.2 MILJOEN MENSEN GELEZEN TE WORDEN. WANT ZOVEEL MENSEN WORDEN ER BEREIKT DOOR HET PAROOL, TROUW EN DE VOLKSKRANT Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te huur aangeb./gevraagd Praktijkruimte te huur aang. A'DAM Zuid. Tel. 020- 764811. Prinsengracht t.o. Amstelveld met daarbij: hal, toiletten, kelder en binnenplaats. Voorzien van centrale verwarming. Huurprijs ind. c.v. 1800 p.m. Direct te aanvaarden. Makelaardij H. F. van Leuven BV 2e J. v. Campenstr. 116-118, A dam. Tel. 020-723325. Zaken en transacties TELEFOON BEANTWOOR- DERS. Verkoop, huurkoop, leasing. Fa. van Huis, tel. 020-934208 en 03420-16060. DRAAGTASSEN, van plastic en katoen, tegen de laagste prijzen en de grootste sorte ring, vindt u bij Leen Verpak kingen te Eemnes (bij Laren N.H.). Tel. 02153-11506. TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v.a. 575. Huur v.a. 20 p.m. Natebo B.V.: 020- 456456. Wegens ziekte te koop aan- geb. compleet nieuw horeca bedrijf in centrum Rotterdam. 4 etages, waarin gevestigd bar-dancing, 3 restaurants, eventueel met luxe woning. Alles inventaris goodwill en 'onr. goed. Prijs n.o.tk. Zon der contanten onnodig te re flecteren. Inl.: Tel. 010- 159777, na 17.00 uur 010- 363394. Verzekeringen, hypotheken, geldzaken Snel en gemakkelijk GELD LENEN. Binnen 1 dag gere geld. Bemiddelingskantoor A. J. Gerritse, Tussen Meer 92, A'dam, telef. 020-196526, ook 's avonds tussen 7 en 8. Nu gebeld, vandaag nog uw geld. Bel. 020-845936 (uw in termediair). Spaarbrief-kollektief verzilvert al jaren tussentijds spaarbrieven tegen de hoogste waarde contant. Eindhoven, tel. 040-437124; Apeldoorn tel 055-663737; Rijswijk, tel. 070-907871; Adam. tel. 020- 265749; Leeuwarden, tel. 05100-53153. Woninginrichting Tapijtcentrum „OVERTOOM" grote sortering couponnen. Axminstertapijt 194 p.m. met gratis ondervloer. Zuiver wollen hoogpooltapijt 179. Prachtig katoenen tapijten 189. Berbertapijt v.a. 79. Overtoom 423-425. Trams 1 en 6 stoppen v.d. deur. Tel.: 020-836275. Klassieke en mod. meubelen. Salonkasten. VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam. Tel. 020-228000. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-5.62 62.62 TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken, 40- 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm breed, gratis gelegd, 79 p. str.m. Haartapijttegels v.d. bekende fabriek. 50 x 50. alle kleuren 5,95 p. st. NED. TAPIJTHAL EDISON B V-, Elandsgracht 92-94, tel 020-240700. Alle dagen, behal ve maandag, open van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie BEC 020-227365 rep. gas- haard-geiser-wasautom. Loodgieterswerk, koelkast en cv. 24-uurs service. Geen voorr. Ramen of kozijnen rot? of ander timmerwerk? Bel: 020-443842 TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf 4 p. m' Schild., witten, behang., tim- meiwerk. Fa. Zwan, tel. 020- 964434, tijdel. 02972-4279. Loodgietersbedrijf R.F. Bui- ning, voor al uw opdrachten. Tel 020-310137. VERBOUWEN. RENOVATIE, ONDERHOUDSWERK, SCHILDERWERK Bel dan AANM. BEDR. VERHAGEN, tel. 020-719736 voor vak- ,WU REPAREREN alle biezen en rieten stoelen. Ook restau reren wij antieke meubelen. Tef. 020-106128. Kunst en antiek Dagelijks ophalen of inbren gen van compl. of ged inboe dels. veilinggebouw de Mas- selberg, Overtoom 488/494, A'dam. Tel. inl. 020-183526. Prachtig Hollands BON- HEUR. I.p.st. Prijs 8000. Tel. 02989-640. Van part. 18e-eeuwse SE CRETAIRE. 4000. Tel. 020- 470063. T.k. antieke linnenkast 150 jaar oud. Tel. 020-837832 (17.00-19.00 uur). Kantoor- en winkelbenodigdhei Normaal papier, direkt gebruiksklaar voor eigen MAAK UW EIGEN DIREKT-MAIL TOSHIBA BD 601, A4 en B4 briefformaat LUMOPRINT LX 4, A4 streamfeading machine Elektrostatische machines, geheel rebuilt LUMOPRINT LE 4, A4 en folio 550. NASHUA 230 rollenmachine 650. Prijzen excl. 18% BTW Demonstratie in onze showroo Raadhuisstraat 37 Tel. 020-23 74 65 Amsterdar Nieuwe portable schrijfmachi nes/177. Nieuwe el. schrijf machines 375. El. rekenma chines met strook 198. Nieuwe schrijfbureaus 295. Typestoelen 177. Stalen, opbergrekken 59. Inbouw- kluizen 195. Alle prijzen incl. BTW en KAPTINO, Nassau- kade 157, Amsterdam Tel. 850485. Restaurants/ huisjes, café's Wij verzorgen uw hors vres. 2 pers. 32,50, al 60, 6 pers. 85, j 110. RESTAURANT C Ceintuurbaan 105, 724063. Hi-fi-stereo, TV T.k. Philips kleuren t.v. gr. beeld, radio-cass.rec., radio meubel met platenspeler (ste reo) merk Grundig. Tel. 020- 739382 (na 19.00 uur). SCANNERS, PLUGGEN Kristallen, antennes. Attent, Madurastr. 98 A'dam. Koopt uw KLEURE (v.a. 350) bij de in snelle, en betrouwb vice. A.T.S. Weespen tel. 946656, A'dam. T.V.-REPARATIE (ga en voordelig. Ook A ve 020-996262/948973. Muziekinstrumenten Een echt Hammondorgel kost bij GokJschmeding slechts 1790. Kom kijken, spelen en luisteren. Amsterdam, Raad huisstraat 46-50, tel. 020- 221404. Haarlem, Grote Markt 8, tel. 023-324880. Den Helder, Spoorstraat 52, tel. 02230-18767. Hilversum. Winkelcentrum Hilvertshof, tel. 035-13250. Purmerend: Willem Eggertstraat 63, tel. 02990-34949. T. k. a. een Tarfesa ORGEL de luxe partner nr 15 met rythm. box. Vr.pr. 2250. Inl tel. 020-139993. T.k. elektr. orgel, 21 voetbassen, ritme tx Tel. 020-135106. PIANOTRANSPO Tel. 020-36245I b.g.g. 020-2381 Foto, film, op KODAKFILMS, neem sico. Kodakfilms stu naar het Kodaklab naar het Agfalab. En kwaliteit. Foto Sollev mer, Linnaeusstr. 78, Tel 942863 t.O. reau. Do. koopav. Fietsen en bromfietsen Wegens omst. t.k. sport race fiets 10 versn. zit nog in de verpakking, splinternieuw. Tel. 020-739382 (na 19.00 uur). T.k. YAMAHA met aa als nieuw 1500. 7 153218. Vraag en aanbod T.k. 20-delige Gr. WP ency clopedie 7e druk. Vaste pr. 795. Tel. 020-433719. Ink. Mod. mod. gebr meub.en herenkleding. Ook aan huis. Ten Catestraat 71, 020- 120457. Prachtige BLANK BEUKEN BUREAUS, 125/70 cm met 3 laden, 285 incl. BTW. ZUPA B.V., Kadijksplein 1, Pakhuis 48, Amsterdam (oud entre potdok, onder de poort door). Tel. 020-267873/274510. T.k.a. moderne Italiaanse bank, nieuw bekleed. Inl. tel. 020-929393, na 18 00 uur. T k. staande KL Westminster slagw pracht hang olielai 719197. T.k. notenhouten sa ovaal, palissander gaskachel merk Boe 020-739382 (na 19.0 T.k. nieuwe voorj haard, 600. Tel 795906. VAN BOEYI Rozengracht 212 I koopt al uw zilveren! en andere munten, i 251482-368110-12 Munten, postzegels e.a. verzamelingen T.k. verzam. oude buitenland se ansicht- en kunstbriefkaar ten. Tel. 020-360370. Gevr. zilv. guldens 5. guld. '63 10. guld. '67 20. rijksd. zilver 12.50, rijksd. '63 en '64 50 p.s., rijksd. '69 vis 12,50. Aangeb. zak 1900 ct. voor 500. Tel. 020-967195. Inkoop oud GOUD prijs, contante betalini W van Zaane, Horlogien liers, Javastraat m A'dam. Tel. 020-945! - ANTIEK GEZOG KUK IN DE MINI-ADVERTENli Lessen en Klubs ESPERANTO colleges Uni versiteit van A'dam ook niet- studenten welkom. Aanv. woensdagmiddag 1 uur. Ou- demanhuispoort 4, kamer C 305. Inl. 795406. Drs J Tensen. KLASSIEK GITAARLES. Tel. 020-710762. YOGA VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN. Op de avonden van: maandag, woensdag en donderdag. Op de ochtenden van: dinsdag en vrijdag. ONTSPANNING door auto gene training met yoga op donderdagavond en zater dagmorgen. Alle informatie: Bij de Dom Reform. Servet straat 6 Utrecht. Tel. 030- 317365. Tenniscl. Gold Star open banen v. begin, i Tel.: 020-445483. STIJLDANSCURSUS beginners en gevorde 17-30 jaar. Geen kled schriften, l5.-/mai woensd.av. bij Vormi trum CARMEL, Nw. gracht 31, Adam 225633. NIEUW GRIEKS 12 Tel. 020-721474. TALENCURSUSSEI dames): Engel3 bridge-opl.); S| Italiaans; Porti Dutch. Intern. J. W. Brouwerspf. 020-761437. Danslessen Kinderen danscursus 7-12 jaar bij Wim van Beek, woensd.midd. NU INSCHRIJ VEN. Stadh.kade 160. 020- 799076/798943. 'Alleenstaanden, 30-50 jr. danscursus beginners. Bin nenkort aanvang, vooral he ren gevr. bij dansschool Wim van Beek. Tel. 799076/ 798943 GEHUWDEN PAREN CLUBS vangen binnenkort aan bij Dansschool Wim van Beek. Stadhouderskade 160. Tel. 020-799076/798943. VOOR EEN GEZELLIGE OANSCLUB Dansschool Cary Wennink Gerard Kluver DE LAIRESSESTRAAT 157 TELEFOON 790071 Op alle cursussen een „all round" lesprogramma. Vrijetijds-kleding toegestaan. va/i beginners speciale klubs gehuwden inschrijving dage van 13-17 uur en 15 WoestduincenW Woestduinstr. 020-17841 aangesloten bij DANSSCHOOL gewoon goed en 8j Amstelveen, C" MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14