p pn|S-. garantie Amerika moet Iran excuses aanbieden Egypte doet VS nieuwe voorstelt Gemeenschappen op Cyprus aan tafel Parlementsvoorzitter Rafsanjani Campagneleider Carter op weg om cocaïne-affaire Met grote ronde hoek in rondom-echt-leer! f Wiltuti stijlvol-glooiende rug öfzDh moderne hoofdsteun? De prijs blijft. per2+3-zitter in rondom- echt-leer! Mocht u binnen 14 dagen na aankoop van een VanderMeer-meubel ergens anders hetzelfde meubel (onder dezelfde voor waarden betreffende levering en k service) voor een lagere prijs J kunnen kopen, dan geeft VanderMeer u het prijs- JB verschil terug. x Bb DINSDAG 16 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET TEHERAN (Reuter, AP. AFP) De Verenigde Staten zullen wel degelijk hun verontschuldigingen moeten aanbieden over het in het verleden gevoerde beleid alvorens vrijlating van de Aiperikaanse gijzelaars in Iran mogelijk wordt. Dit leeft de voorzitter van het Iraanse parlement Rafsanjani laten weten. Rafsanjani zei dit aan de vooravond van het debat dat het Iraanse parle ment deze week over de kwestie van de gijzelaars zal houden. Zijn uitla ting spoort niet geheel met eerdere opmerkingen van ayatollah Khomei ni. die dezer dagen in een verklaring het aanbieden van verontschuldigin gen door de Amerikaanse regering niet meer noemde als voorwaarde voor vrijlating van de gijzelaars. Wel eiste Khomeini de teruggave van de bezittingen van de sjah. het opschor ten van de Amerikaanse vorderingen op Iran, het vrijgeven van de Iraanse tegoeden in de VS en de toezegging dat Washington zich niet met de bin nenlandse aangelegenheden van het .land zal bemoeien. Waarnemers noemden het opmerkelijk dat de ver ontschuldigingen in dit rijtje niet voor kwamen. In Teheran wordt nu gezegd dat de reeks voorwaarden die Khomeini noemde in zijn boodschap aan het parlement niet uitputtend was. Voor de Amerikaanse regering is het een weinig aantrekkelijk perspectief om met de neus in het stof te gaan liggen voor de ayatollahs in de hoop zo de gegijzelde diplomaten vrij te krijgen. Aan de overige voorwaarden lijkt wel een mouw te passen. Familie Familie van de 52 gijzelaars willen met Iraanse functionarissen gaan praten om zo de vrijlating van de gijzelaars te bespoedigen. Parle mentsvoorzitter Rafsanjani ontving gisteren uit handen van de Algerijnse ambassadeur in Iran een brief met het verzoek om een dergelijk gesprek. Algerije behartigt de belangen van Iran in de Verenigde Staten, terwijl Zwitserland de Amerikaanse belan gen in Teheran behartigt. De families van de gijzelaars spreken de hoop uit dat zij een brug zullen kunnen vor men bij de gesprekken tussen de Iraanse en de Amerikaanse regerings- fuctionarissen. WASHINGTON (Reuter. AP. AFP) Tim Kraft, de dagelijkse leider van de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Jimmy Car ter is opgestapt. Hij heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een ondersoek naar de vraag of hij het verboden verdovende middel coca- ine heeft gebruikt. Kraft heeft ver klaard onschuldig te zijn. Hij besloot terug te treden nadat een federale rechtbank op verzoek van de FBI, de federale politie, een spe ciale aanklager op de zaak had gezet. Deze moet onderzoeken of Kraft de afgelopen jaren bij zeker twee gele genheden cocaïne heeft gebruikt. Het onderzoek is een uitvloeisel van het onderzoek naar het gedrag van een andere campagneleider van de president, Hamilton Jordan. Deze vrijgestelde stafchef van het Witte Huis is er eveneens van beschuldigd cocaïne te hebben gebruikt en wel in de exclusieve Newyorkse discotheek Studio 51. De zaak was bij de politie aangekaart door de eigenaren van Studio 54. Eind mei kwam men ech ter tot de conclusie dat dat er onvol doende bewijzen waren. Kraft, tot begin dit jaar assistent voor politieke aangelegenheden op het Witte Huis, zegt onschuldig te zijn. Hij heeft zijn besluit genomen om president Carter geen schade toe te brengen in dit laatste stadium van de verkiezingscampagne. De presi dent zelf heeft niet gereageerd maar algemeen campagnevoorzitter Ro bert Strauss zegt er vertrouwen in te hebben, dat Kraft van al het ten laste gelegde zal worden vrijge sproken. Carter heeft er gisteren voor gewaar schuwd dat aanwijzing in november van Ronald Reagan als de nieuwe president en ommekeer zal beteke nen in de lange strijd voor vrede en rechtvaardigheid. Carter sprak aan het begin van een tweedaags blik sembezoek aan de belangrijke staten Texas, Georgia, Zuid-Carolina en Ohio. Rafsanjani kreeg eerder ook al een brief van twee Amerikaanse parle mentariërs die bij hun Iraanse ambtgenoten aandringen op een spoedig debat over de kwestie van de gijzelaars. Ze herinneren aan een eer dere brief van Amerikaanse parle mentsleden, waarin hetzelfde werd gevraagd. Het Iraanse parlement zal zich van daag bezig houden met de wijze waar op over de kwestie van de gijzelaars zal worden gesproken. Rafsanjani noemde het denkbaar dat men ple- niar zou debatteren, maar sloot ook de installatie van een bijzondere commissie niet uit. NICOSIA (AP. AFP) Op Cyprus worden vandaag de besprekingen hervat tussen de Griekse en Turkse gemeenschap op het eiland. Iedereen is benieuwd wat voor gevolgen de militaire staatsgreep in Turkije zal hebben op deze besprekingen, vooral ook in het licht van de Cyprische zegswijs: „Als Anakara niest, krijgt Cyprus longontsteking'". De Turks- Cyprische leiders lopen geheel aan de leiband van de regeerders in Ankara en het zou dan ook weinigen verbazen als zij bij het gesprek van vandaag dwars gaan liggen, in afwachting van instructies van de militaire macht hebbers in de Turkse hoofdstad. GENEVE, JERUZALEM (Reuter, AFP) Egypte Amerikaanse regering vandaag voorstellen voorlegg de topconferentie die in november gehouden wordt drie bij het vredesproces in het Midden-Oosten be partijen. Verder wil Egypte volgende week maandi Arisj overleg beginnen met Israël over verdere nornu van de betrekkingen. Een en andere is gisteren bekend gemaakt door de Egyptische minister van staat, belast met buitenlandse zaken, Boutros Gh&U- Hij wilde geen details geven over de Egyptische voorstellen, maar zei wel dat ze geen weergave bevatten van het Egyptisch standpunt met betrekking tot de au tonomie voor de Palestijnen, de sta tus van Jeruzualem en de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jor- daanoever. Hij sprak de hoop uit dat de ontmoeting in november van de presidenten Carter en Sadat en de Israëlische premier Begin het vredes proces weer in beweging zal brengen. Hij voegde daaraan toe dat een her verkiezing van de huidige Ameri kaanse president het vredesproces zou vergemakkelijken. Ghali onthulde verder ook dat de Egyptenaren doorgaan met het leg gen van contacten met de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. al sprak hij van indirecte contacten. Egypte moet weten welke oplossingen in een later stadium mogelijk zijn. aldus de minister. De Egyptische vice-president. Hosni Moebarak, zei gisteren in c de Europese landen vertrou ben in de manier waarop Eg stuurt op vrede in het Mie ten. De voorzitter van de ministerraad, de Luxembuj ter van buitenlandse zaki zou, volgens het Libanese Réveil, in een vertrouweU] over zijn recente rondreis i Midden-Oosten hebben late dat de conservatieve Arabj den onder aanvoering van Arabië een Europees Midde initiatief eisen, nog voor de A topconferentie die in novi Amman wordt gehouden, zouden harde maatregelen wachten zijn tegen de land raël blijven steunen. Israël houdt serieus rekening poging van de Arabische la land uit de Algemene Vei van de Verenigde Naties te s Israëlische minister van bult zaken Sjamir zei dit bij zij naar New York. Hij hoopt poging van de Arabieren slagen. Lekker-zacht! Lekker- laag! Lekker-breed! Dat is de stijl van deze luxueuze zitgroep met grote, ronde hoek in rondom-echt-leer. Volle rugkussensen over- fc bloezende armleggers. Dat zijn de details van deze verrukkelijk-verende, 'n tikkeltje nonchalante zit- p hoek. Brandy en hot chocolate. Dat zijn de i kleuren van dit jonge leer. Zachte, luxueuze bankengroep in rondom- echt-leer met moderne, extra-dikke, ronde hoofd steun. Royale, heerlijk komfortobele zit- en arm- kussens en aparte, stevige lendekussentjes voor extra steun onder in de rug. In kastanje en in het pittige kleurtje roodbruin dat je steeds vaker tegenkomt in het modieuze interieur. Kuipmodel met stijlvol-glooiende rug in ff rondom-echt-leer, mooi-afgewerkt met een dekorafieve dubbele stiknaod. In cognac en in sportief roodbruin. Dit is leer voor wie houdt van 'n x iets strakkere vorm. Dit is leer voor wie houdt van 'n S iets steviger zit. Moor dit f| leer is er vooral voor wie in K grote stijl wil wonen! erst naarVanderMeer. Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht. Rotterdam: Groothandelsgebouw, Weena 737. Den Haags Spui hoek Kalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde Laan vanMeerdervoort. Amsterdam: Stadhouderskade 74. Diemen (bij Amsterdam): Rijksweg Amsterdam-'t Gooi, afrit De Sniep. Beverwijk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar, Velser-tunnel, afrit Zaandam. Eindhoven: Noord Brabantlaan bij de Rijksweg Tilburg-Maastricht, afrit vliegveld. Etten-Leun Rijksweg Breda-Roosendaal. Waalwijk: Tuinstraat 32, aan de weg Waalwijk-Tilburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: Oranjestraat 25. Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen, afrit Elden. VanderMeer*s Meeneem-MeubelMarkt vindt u in de toonzalen Utrecht, Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10