Lagere versnelling investering Holec r din Overzicht effectenbeurs Geld over de grens Scheepsberichten Nedlloyd door 100-grens Geen nieuwe fabriek in Hengelo Marktberichten 1 Wall Street dicht Jongen gegrepen wegens afpersing Beurs van Amsterdam MÖINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 17 - RS 19 - H 21 ■AMSTERDAM Het Damrak heeft Kij het begin van de nieuwe beurs- I week over het algemeen kleine koers- lyerschulvingen te zien gegeven. Trek- ■paarden van de beurs bleken nog ■enkele concerns, die blijkens half- Ijaarpubllkaties goed draalen. Dit B gold met name Van Ommeren die een interim-dividend van 1 geheel kon inhalen en sloot op 28,50. Nedlloyd ging met een sneltreinvaart door de 100 guldengrens heen en bij het slot van de beurs was de koers gestegen tot 100,30. waarmee de winst was Uitgebreid tot 3,30. In het verloop van de handel begon •Zich op de actieve markt over het 1 algemeen een tendens tot lichte da ting te manifesteren, vooral zichtbaar bij fondsen als Kon. Olie, Elsevler- NDU en Pakhoed. Van de Internationals was Kon. OUe 0,80 lager op 168,80. KLM verloor ook 80 cent op 65,60. Hoogovens moest 0.20 terug naar 14,60. terwijl Akzo 10 cent lager noteerde op ƒ22,30. De grote banken konden zich ruim handhaven met 2.50 winst voor ABN op 306,50 en van 2 voor NMB op ƒ236. terwijl ook AMRO bank wat duurder werd Wes tl and- Utrecht steeg 4 tot 252. FOH ging 40 cent omhoog. Ahold steeg tot 71. een winst van ruim 1. Elsevler-NDU echter verloor 3.80 op 204,20 Op de lokale-markt verging het Holec niet zo best. Ondanks een flink klei ner verlies In de eerste zes maanden tag men het bij dit fonds niet zo erg zitten. De stukken werden 5,50 lager op 58. Flink te verduren had het ook snoepfabrikant Kiene. Na een voor gaande laatkoers van 250 werden de aandelen nu tevergeefs voor 248 aangeboden, wat ten opzichte van de laatst gedane koers een val van 17 betekende. Flauw waren verder ook Oelatlne-Delft, Pont en Begemann. Daarentegen kon Bredero Vast Goed, die een verdere groei heeft gemeld. 6 aantrekken tot 206. Ook Braat Bouw, IBB-Kondor en Van Dorp la gen goed in de markt De staatsfondsen gaven slechts hier en daar wat lichte verschuivingen te zien. De Jongste 9,5 procents staatsle ning deed 98 procent, dat ls drie pro cent minder dan de 101 procent, waartegen op 29 Juli een bedrag van 875 miljoen nominaal uit de markt werd genomen. Hiervoor moesten de inschrijvers gisteren dus 684 miljoen neertellen bij een waarde van dit mo ment van „slechts" 857 miljoen. maa Ma 1J0 2/9 2.® 4.54 4.64 i V. (100) 6.S3 6.63 Oktaams tk (100) 107.50 110.50 Bal. Ire (10.000) 21 j® 24.® Portugese eac (100) 3.70 4.» Canede» e doker 1.63 1.73 Franse fl (100) 45.» 48.» Zwitser». fr. (100) 116.75 119,75 Zweeds* kroon (100) 45.25 48.25 Noorse k iroon (100) 36,75 «1.75 Deense 1 kroon (100) 33.75 36.75 Ooakonr ach. (100) 15,27 15.57 Spaan» pee. (1®) 2.54 2.64 Griekse i drachme (100) 4,35 5.15 Fnaa mr rt (1®) 51.25 54.25 Joegos e knor (1OT) 5.® 7.30 Iers por* 3.95 4.25 CONTANTE KOERM X 29/0 2/9 Londen 4,6065-6715 «.6725-4.6775 Naar VoT k 1.95175-6425 1.94475-1.94726 Morkre» 1.86575-6625 1.68125-1.68375 Par|s 46.070-7.920 46.825-46,875 6.7866-7906 6.7815-6.7065 FranMort IOT.900-6.9M 100,935-106.965 D 46,810-6.000 46,745-46.705 Bern 118.325-6.375 118.345-118.395 Milaan 22.006-2.915 22.065-22.915 Kepenha gen 35.125-5.175 35.135-35.185 Oeto 40.315-0,305 40.275-40.325 Wanen 15.3660-3090 15,3030-15.40» Tokio 60,00-69.10 69.36-89.40 MeO'B 2.55-2(5 2.54-2.84 GROTE VAART ACTION 90 m crutucont nr 8m*apor* ALHE- HA 30 ISO n rnlium nr 8alvador ALNATI 30 te Rotterdam. AM8TELBURCHT 30 450 lo Loe An gries nr Lone BMCh AM8TELLAND 30 143 nnw Lm Palmas nr Santo» AM8TELUEER 30 170 no Norfolk nr Tilbury. BAARN 31 te Paramaribo van».. BEGONIA 1 te Houaton ven».. BREDA 30 1100 rw Canarlachr Eilanden nr Rotterdam. BRITS UW 30 370 o Groenland nr Hamburg. CHE VRON KENTUCKY 31 100 nnw Havana nr Paaca- goula. CHEVRON MADRID 30 dw Ouilon nr Singapore. Cl NULLA i te Curacao. CORAL MAE AND RA 1 K no Oueaaant nr Teeaport. CRANIA 31 vu Curacao nr Stanlow. DOCK EXPRESS-U 1 300 zw Karachi nr BrUbane. PARM8UM 31 vn Batumi nr Auguata. FELAN1A 30 210 no Aruba nr Ushant. FELIPE8 30 an Curacao nr Bahama». MCU8 30 150 no Brlabane nr Lytüeton. FLAM MULINA 31 te Lome. FOSSARINA 31 vn Cristo bal nr Curacao. O OOILAND I te Rlo Orande. HOLLANDIA 31 te Klngaton. WCOTRANS- 8PBED 1 vn Cortnto nr Le Havre. KA TEN DRECHT 31 110 wnw Oporto nr Hamburg. KY LIX 30 vn 8bellhaven nr Stanlow. LAR08BAY 31 te Singapore. MAR INULA 30 120 o Madetra nr WUhelmahaven. MOORDRECHT 30 120 w Key west nr Tartoua. NEDLLOYD ADELAIDE 31 te Auckland verw NEDLLOYD BALTIMORE 30 vn Dammam nr Kuwait. NEDLLOYD BARCELONA 31 te Port Said. NEDLLOYD DEJIMA 1 vn Go thenburg nr Bmnerhavtn. NEDLLOYD KAT WIJK 30 vn Kaaiung nr Hongkong. NEDLLOYD KEMBLA 31 m Lo» Angetea nr Balboa. NED LLOYD MANILA 30 400 no Singapore nr Yokoha ma. NEDLLOYD NAOASAJCI 1 te Mataranl verwNEDLLOYD ROUEN 30 vn New York nr' Baltimore. NEDLLOYD SIMONS KERK 30 900 no Singapore r.r Hongkong. NEDLLOYD TALBOT 29 te Amsterdam. ONOBA 31 te Balboa. POLY- DORUS 31 dw Wight nr Patrol. RUNBORO 1 te Amsterdam, SALLAND 31 te St Maarten ven» SUEDRECKT 31 140 oao Sablelaland nr Barba- do». THAME8HAVEN 1 te Montevideo ren».. VIANA 30 vn Tam pa nr Punta Cardon. WATER LAND 31 vn Santo» nr Rlo de Janeiro. WIN8UM l «40 o Honshu or Loa Angelas ABIDA thv Sue* van».. ACTSON 3 te Singapore verwAMERSFOORT te Lissabon ven».. AM STERDAM i vn La Oular nr Puerto Cabello. AMSTERDAM (ANP) Het plan van het Holec-concem om ln Hengelo een nieuwe kleinere fabriek te bouwen voor de prod uk tie van aandrijf- en grote motoren kan voorlopig niet doorgaan. Het gat tussen de Investeringen en de verkoop van de bestaande onroerend goedcomplexen ln Hengelo ls derma te groot dat bet nleuwbouwplan ln de Ijskast ls gezet Goud en zilver 36.90 37.40 mttÊH 122.80 122.80. 06» 366 50 357 50 Sak* Gob 128.00 127.50 58,20 Shan Tr 39.70 39.60 106.10 105.90 WW»» «52.10 251.00 Peug-Ov 223.00 224.60 Napoleon 780.50 774.00 POELDIJK - Alicante «50-760. frankethaler 460- 660. golden champ 650-820. muscaat 700. tomaten 1150-1470. vlees 1370-1800. postelein 140-160. kom kommen 44-96. krom kg 46-57. grof stek 49. peper* groen 170-210. pepen rood 250-300. paprika groen 136-215. paprika rood 400-460. paprika geel 115- 213. paprika puntgeel 125-150. aubergines 285-460. pendken 71-91. courgette» 40-106, oogmeloen 200- 420. netmeloen 220-400. sulkermeloen 250-850. sel derij 31-34. krulpetarselie 44-51. radijs 52-130. snij bonen 290-400 S-ORAVENZANDE - Natuurala 1050-1650. glaaala 1015. tomaten 1170-1530. vlees 13601740, snijbonen 310-120. komkommers 43-93. aubergi nes 240-440. paprika groen 130-265, paprika rood 410-445. pepers groen 200-230. pepars rood 260-320. radijs 30-80. Ijsbergsla 67-151. koolrabi 70. courget tes 79-106. retUg 14-61. gele paprika 50-185. witte paprika 120. broccoli 205-215. prlnaeasebonen 200- 280. botpeen 190-170. frankethaler 560440. selderij 11. chlneae kool 165-225. oogmeloen 100-480. net- meloen 35-320. suikermeloen 190-760. ananaame- loen 170-260. muacaat 720, venkel 100-210. DE LIER - Aubergines 255440, andijvie 101-127. snijbonen 410470. all can te 590430. franken thaler 480-530, ogenmeloenen 110-390, spruiten 70-172. witte paprika 195-255, rode paprika p. kg 306-505. gr. paprika p kg 150-205, gr. pepers p. kg 200250, rode pepera p. kg 280-330, peterselie 31-39, poste lein 116-164, courgettes 63-97. Ijsbergsla 51-120, gele paprika 160-390. broccoli 340415. venkel 145 200. radijs 36-56. selderij 7-19. aplnaale 138-151. 19-36. anjers 3565. tros 33-70. anthurtum chrysanten, gepl.. normaalcultuur 71-90. tros Jasrrondcultuur 54-74. gvpl.. Jaanondcultuur 71- Ul. traala. enkel 1569. dubbel 1538. gerbera 45 116, gladiolen 1592, lrlaaen 2529. Ie lie kelken 97- 215. leUetakken 53-315, orchideeën 107490. romn. groot 25105. klein 21-72. i treil lala 314-380. bou- vandla 41-72. LEIDEN Aanvoer totaal 1782. alacbtrunderen 1150. schapen en lammeren 632 Prljien ln guldens per kg stieren le kwal 7 257 80.2e kwal 6.757 20. vaarten le kwal 7.057.90.2e kwal. 6 104 80. koel en le kwal 6.757 90. 2e kwal. 6 156 60. 3e kwal. 5.604.00. worstkoeten 4.955.90, dlkblllen extra kwal. 6.5513.50. Prtjsen ln guldens per stuk: scha pen 145180. lamineren 155175. le kwal. 165200 PURWEREND Aanvoer slachtnmderen 26 ■tuks Prijzen in guldens per kg gesL gew extra kwal 7.157.75 le kwal. 6557.16. 2e kwal. 6 95 6.36. ROTTERDAM - Prijzen ln guldens per 100 kg exd. btw: klel-aardappelen binnenland bintje 35 55 mm 14.8515.50. bintje 50 mm opw 15 5516.00. eigenheimer 35 mm opw ln zakken 34 0526.00. rand aard appelen binnenland bintje 50 mm opw 14.5516.00. Mntje 3560 mm 13 751450. blank- mm opw ln zakkae 1640. voaraardappelsn 745 6.00 UTRECHT Op de paardenmarkt tn Utrecht rijn maandag 329 dieren aangevoerd De prtjsen waren als volgt: luxe paarden 27053750. werkpaarden 14052475. oude paarden 13052350. J-jarige paar den 13552400. I-Jarige paarden 12552275. hitten «751175. veulens 475 1100. ponnles 225676. oude alachtpaarden 5 554.66 par kg geal grw. Jonge ilacbtpa arden 5 654.75 per kg geal gew BAREND RECHT - Aardappelen bintje 1525. Eigenheimer 27-29. Vroege aard. dore 22-30. andij vie 6546. bloemkool 6 at per bak 214-259. 8 st per bak 175226.10 at per bak 123-181.12 st. per bak 95 125. boepeen 125201. Chin, kool 85135. knolselde rij 43-70. komkommen 91 en op 9591. 7591 83-96. 6116 82-86. 51/61 Z62-70.41/51 4563.36/41 42-46. 31/ 36 46-52. 26/31 33 komkommen krom 4564. kom kommen «tek grol 4571. groenlof 95190. koolra pen 44-59. rode kool 3571. gele kool 3554. groene kool 5567. witte kool 31-44. kroten2570. pepen 195240. peterselie 550. postelein 75183, prat 72- 127 p kg. rabarber 5571. radijs rood 4947 p bos aelderlj 26-44. sla natuur 1522. snijbonen 195420. sperziebonen 135370. spinazie 35103. spitskool 117-182. spruiten AI 164-174. A II 151-182. B I 175 167. B n 175193. C II 70. A m 110. D D 215239. D m 164-175. tomaten A 13951450. B 13951440. C 13451310. CC 9651060. uien bonken 3046. grol 22- 47. middel 28 50. drieling 536. plckler 516. was peen 6541. win terpeen 22-51. ijsbergsla 55130. E n HO. EIII 84. vleestomaten 9651670. gele tomaten 330480. ven kel 135210. rode sla 15. Frmnkanthalen 445590. Reine Victoria 280-470. ananas meloen 100-490. oogmeloen 70-460. netmeloen 55300. aulkemaU 11-27 AMSTERDAM - Ooud ontwwartt ƒ36.705 ,39.400 (39.35538.050). bewerkt ƒ36.76540 960 (37 28541 550. per kg: Zilver onbewerkt 902-1025 (9951013). bewerkt/8751070 (8851080) par kilo Beurs van Tokio 29/8 2/9 Benyu 580.® 5».» urne an 656.® 650.® Cape 506.® 505.® Nomura 405.» 399.» OeTOp Oerwah 566.® 5».® Pteneor 21».® 2060.» 361.® 365.® ftenh 550.® 560.» Fut Fug»u 274.® 281.» Senfcyo 066.» 663.» 526.® 535.» Sanya 367.® 368.® Hkaefs 304.® 312.» Sharp 507.® 500.» 526.» 520.» Shieaidc 910.® 915.» ■keg» 340.» 355.® Sony 2590.® 2530.» Kapme 314.® 310,® Taraei 220.» 219.» Nrin 415.® 416.» Takeda 572.® 560.» Kcmeöu i 372.® 372,® TakEi 2600,® 2700.00 Kubota 372.® 371.® Tok» 628.® 630.» 734,® 738 Toahhe 204.» 205.» Mitste 548.® 5».® Toyota 778.® 778.» Nippon 437.® 440.® Yokogai a 305.» 401.® Beurs van Frankfurt AEG 29/8 2/9 20.70 20.50 kAkto 86.50 68.70 Bate 132.20 132.00 Bayer 115.60 115.80 BMW 130.50 153.00 Common 170.90 171.00 Com G 63,10 63.00 Oavnler «62.00 263.00 Oemag 130,50 OeutachBk 283.00 283.60 0 Lufthansa- 75,10 75.00 OraedBk 167.50 186.50 Feiten 165.00 164.00 HoecfM* 114.70 114.90 Moeaeft 24.00 24.50 Horten U1.00 KaaCh 244.00 Karsi 215.00 Kaufhof 173.00 Klócfcn 45.00 Manneem. 120.60 Neefcarm. 96.50 Ph.fcpa 15.70 A.Dutch 155.00 RWE 178.00 S-emana 274.50 Thijaaan l 56.00 ThyaaanM 81.00 Vaba 137.30 Voikawaga 172.90 247.00b 212.50 173.00 44.00 1121,00 91.50 15.80 154.60 170.00 274 80 67.00 61.00 137.20 173 00 Holec had de overheid om financiële middelen gevraagd, maar noch de landelijke noch de lagere overheid heeft geld ter beschikking willen of kunnen stellen. Dit heeft dn. J. C. Smit, voorzitter van de raad van be stuur. gezegd ln een toelichting op de halfjaarcijfers Overigens ls bet vijfjaren-investe ringsplan (circa 300 miljoen totaal) ln een lagere versnelling gezet Van deze 300 miljoen komt uit afschrij vingen circa 100 miljoen vrij. 100 miljoen zou moeten worden geleend (maar dan moeten eerst de resultaten sterk verbeteren) en de laatate 100 miljoen moet uit overheidsgelden ko men. Een aanvraag daartoe zit ln het ambtelijk circuit, aldus de heer Smit Over de resultaten ln het tweede half jaar (eerste halfjaar 3.3 miljoen ne gatief na belastingen) weigerde de heer Smit zich uit te spreken, gezien de vele onzekerheden. Wèl was hij van mening dat de zwakke poten van het concern langzaam beter gaan draalen. Zo werkt Relss thans aan merkelijk beter met ln het tweede kwartaal nog slechta een klein ver- Uesje. Verwacht wordt, dat Relss ln 1981 quitte kan spelen. Met de minderheidsdeelnemlng Peja (26 procent) gaat het uitstekend. Ho lec la bezig haar belang ln Peja waar in Vmf-Stork circa 18 procent bezit te vergroten. Binnen afzienbare tijd kunnen hierover mededelingen wor den tegemoet gezien. De kwaliteit van de orderportefeuille. nob 9'h SO nob 9 94.» 94.20 nob 9 79 93» 93» nob 6»/' 70 97.10 97 40 nob BV'75 «40 »W nob VI* 76 *20 nob 8V? 91» 91» nob B'h 78 91.® 9120 nob BV* 76 9170 91.70 nob 8'/« 77 91.® 91.30 nob 7*. 73 86» nob 75/» 77 90» 90» nob 7V» 83» nob 1 87 10 0710 nob 6 94.70 84» ns B'h ns 7V. «30 ns VI. *20 *20 nam B'h «20 nwalb 11 1®» im.® rmWbSV» 97.» 97» mratb 9 97» nwatb B'h 70 rmra«>e'/j77 91» 91» rrwafb 8'/* 91» 91» nwatb 6 «70 «.70 nwad)7V«7T 92.» 92.00 nwatb 77» 78 92.» nwalb 7 «40 «40 nedlloyd B'h 90® pnkhoed 9V* 09®* «00 pakhoed 9 91.® 91.® pakhoed TV* 63» pakhoed 768 W» «10 pakhoad772 02» 02» pakhoed Tl 91.» 91.» pakhoed B'h 84» 64» pakhoed 5'/» 90.® pakhoed 4Y. *40* phrlipe VU «70 9920 philips 8 9420 94.10 person 10'<« 99.» 99» pwrson Th 91.30 91» parson Tk 67» 07» shall 8'/? 94.» 94» shall *40 *10 shall TV, 9000 W» art* 11 99® 9920 slavbk 9 S3» 9320 siartk 8 71 9120 9120 slavbk 8 77 90» slavbk TU M» 87» (hysaen 9'/? 107.40 B 1CT7M0 unilav 05/» *90 04» 04.40 vmf TU 57» 50» vml B'h ».®0 vmf 5 62 91.» jkzo 45/' 77.»* 71O0* abn VI* 75 1»» 1*® amro 6>/* *40 amro 5'/? 258.» 262® hoogov 5'<i 77» nmb 0V? *1.» 579» phii^c VU 82» 63» stevenb 7 9010 9020 vml 9 64» 6410 die thans 580 miljoen groot ls. wordt ln het algemeen wat beter. Het nega tief resultaat ln het eerste halfjaar van 1980 ls vooral te wijten aan belas tingen ln het buitenland. Wanneer alle verliezen weg zouden vallen zou dit Holec een verbetering van het resultaat van 25 tot ƒ30 miljoen opleveren. De Newyorkse beurs en de effecten beurs van Montreal bleven gisteren in verband met Labour Day gesloten HOOOEVEEN (ANP) Een dertien Jarige Jongen uit Hollandscheveld heeft ln twee weken tweeduizend gul den weten af te persen van twee vijf tienjarige dorpsgenoten. De knaap dreigde de twee Jongens ln elkaar te slaan als ze geen geld gaven. Van een kreeg hij zo tweehonderd gulden en van de ander achttienhon derd gulden. De laatste moest daar voor zijn spaarpot leegmaken en geld stelen van zijn vader De Jeugdige afperser kocht van het geld samen met een leeftijdgenoot, een auto, een cross-motor en enkele stiletto's. Ver der stal de Jongen nog een onbekend geldbedrag uit de kassa van een ben zinestation. w Noteringen van maandag 1 september AANDELEN Binnenland klm 66.40- 66.20 66.20 65» 65» ahold 69 80 70.» 71.» 70» /I» kon oke 169» 169» 169.40 166.70 168.» ado 22.40- 22» 2240- 22» 22» nat naden 115.70 115.90- 116.»- 115.70+ 116.»- abn 3*.» 306.50 300.50 30650 306 50 nedlloyd 97.00 97 70 im.4o 97 70 1®.» amev 6760 05» X 07 MX B550X 07.» P nmb 234.00 234» 2X.W- 234.» 2X.®- ■MO 6490 64» 65.20 64.» 6520 ogem 8.70 870 680- 8M+ 8»+ boskalis 9400 94 10 94.10 9390 9390 pakhoed 42.40 4220 42.20 41.20 41.» Oct* 213.20 213.20 213.» 213.20 213.» pakhoede 39» 3920 3920 38» 39® dense pr 2» 20 2» 20 20620 206» 206® Philips 17 10- 1710 17.20- 1710 17.20- eimndu 2M.M- 207.» 207.» 202.» 204.20 101» 101.® 18120 181.®+ 101.»+ enna 134» 134» 134» 134» 134» rodameo 104.70 104.» 104.» 104.» 104.» •ghe grSbroc hemoken 71» 71»- 71.90 71»- 71.70 roiinco 173» 173» 173 70+ 173.M+ 173»+ 29.20 29» 29.70 29.40 29.70 rorento 113.M+ 113»+ 113.»+ 113.»+ 113.»+ 55.»+ 5510 56.10 54.40 54.» unilever 119® 118» 119.» 110.70+ 119.» •win hold 49.10 49.10 49.10 46.» 46» vnu K.S0 8120 hbg hoogoven» 70.20+ 70» 70» 7020 70.20 volk jwv 48» 48.® 14.» 14.70 14.70 14» 14.»+ wuh o 246.®+ 248.M- 252.» 240»- 252.» 165 00 B 182.00 B 18500 18200 18500 18200 510006 166 00 168.00- 16800 16800 16800 16800 32000 320.00 420 00 420 00 19000 19000 180001 200000 190000 785,00 1 bedrijfsleven vk op 72.S0 7120 215.20 215.00 275 00 X sk 71.20 22000 amlae 106.70 106.» a. rubb 3.42 3.25 3.22 arm 154» 154» ant.brouw. 103 mi anlverl 175® 174.® asset berg 165.» 164» assc.roid 73» 73.» 7320* aide: 10.» 110» 111.» f KX»® 1020.» tit c 103.® 1®M baii.nedam M» 64.» 65.®* batenburg 4».W 4» 00 430» beek 47» 47.» beers 107® 107» 107,» begemann 62.® 60» belmdo 277.» 277® 277.» bergoss 38® 38® 37.» berkel 89® 69® Wydcn 1® 31» blyden 10» 343» 345 00 8 bobel 37.» 37® boer druk 101» 102® beis c 58.50 57.20, 57» borsumi) braat bou» 241.00 242® 241» 1M»B 159® brakke gr 5W»B 510® bredero vg 2»» 2®®* bred vg c bred bouw 2»® 206DO 206.»* 194» 194.» 194» wed bouw c 193» 194» 194»* buehrmtet 66» 68» «K burg heybr 11®» L 11®»l caiand hold 24» 24.70 24.70 caive 1M» 1M.M calvéc 1M» 1W.W 1W50| calve pr 13*® 1306® calve pr c 13®» 13®® esm 55» 55» csm c 53.70 0 5410 eeteco IX® 132» ceieco c IX.» 133» 131® chamotie 1020 10 chamotte pr 3M® 360® cmdu key 2070 2060 2070 271® 27300 deiimij e «20 44® 44» dikkers 10» 1810 10® dorp 171.® 174» 174» duiker 137» IX® 135®+ eeonosio 27»* 27»* 27.» el my aruba 131MB 131 »B emba 152® 151® 151® enks 7590 75» 76® lokker 28®- 28» X» 'ord 276® 277» 277® hi mess 34 70 34» 33» gamma hold 26 20 2600 gamma h pr >4» 14» gd delft 383» 377» 377® geider c 11.20+ 11 10, 11.10 geidlram 1170® 1170» gem 41» 41» g<es«en 145 Ml 151» 151® grsl br.C 29 40 goudsmrt 54» 52» grasso 77.» 26» hagemeyer 37» 37» 3770 .bö-fcondo» 9500' 18500- 45 00 «440 29800 29900 63S0 8800 8760 12700 127 00 1560 1560 3760 3780 76 30 76 30 27000 27000 6360 6600 2500 25 20 69100 69500 6000 6000 280000 teyhoulpr 1250001 - 250001 248 00 L 94.20 95.00 5650 56 20 56 20 1200 11.10 30 50 30 W 7050 7050 68 50 6900 1030 10» 15150 15100 16200* 16000 3250 32.60 195 10 195 10 mend gans 125000 125000 menete 3580 3560 meiaverpa 18» 00 18» 00 mhvadam 25 50 26 00 - moeara 343 50 343 00 moetra ob 4450000 4450000 '4 obki 445000 442000 472000 472000 470000 93000 94000 745 00 740 00 660 00 1 627 00 1510 1550* 1560 9100 9100 - 36 70 37» 54000 16108 1680 176 00 176 00 5720 57» 112000 1130.00- 760000 219 80 218.504 21850 4540 00 4550 00 4560 00 nierstraat 725.00 725 00 6520 6550 6550 4440 29900 56 00 8760 1550 76» 27100 86 00 25 00 69500 9550 56» 10» 15100 16100* 3600 3700 1650 17500 57» 2360 24.10 24 00 24.40 3200 3200 12200 121 00 28 40 28.30 X 16900 166.00 76 00 76.00 73 00 125 00 125 00 3820 38» 20 00 X 9800 94 00 245 00 245.00 9100 91*00 265 00 265 00* 1860 I860 204 00 20600 70 00 27000 270.00 245 00 245 00 48 00 47 50 26100 261 4820 48.» 11750 11700 5950 1 59 50 131000 12» 00 435 00 438 00 3700 37 00 10010 10010 147 40 147» 57» 5780 205000 205000 21320 213» 36' 0 36»* 192» 192» 68 50 68 00 48» 48» IX» IX» 46001 216 00 216» X» 34» 110» 112» 117» 11760 117» 66» 86» 76» 76» 56» X» 41» 4110 61» 81» 37» 38 W- 16» 16» 460UL 16»* 19» X» X» X» X®- 1MMB 155 W 6 61» 60 20 61» 6020 46» 46» 275000- 47 80 47» X10* 3020* 31» 134» 134» 9'h T686 «V» 76-2W1 9 75-20» 8*. 70-» 0»/. 70-95 6V« 75-63 «V. 75-20» 8V. 77-2002 0»'« 79-2004 •Va 70-85 Vh 70-96 8'/j 73-» 6'/. 70-65 7046 71-» 6V4 76-2001 ê'/4 77-67 BV. 78-20» 6'/. 7946 8 69-94 6 69-» 7146 9 7246 6 7343 8 75-200 8 7747 8 77-2002 TV. 7146 77241 TV. 7646 7 6 73-98 "'/r 69*11 Th 69844 TV* 7146 Th 7247 Th 7747 TV. 72-97 TV, 73-» Tl* 7311-98 7V.7846 7 66141 7 681V 42 7 69-94 77247 77343 6V. 6742 61/. 8643 6V. 7242 6'/» «6-91 6671-92 6'/» 6711-92 6'/i 671H43 6'JX 66143 6V| 681143 6'h 6611143 6V« 66-91 370» 110MB grbiambert 100WB guestkeen 5» 00 hoaetoi 1 122» BNG-lentngen 11 74-81 101101 10 11 7444 101» 101» 10'h 7442 kX>» i» 70 .108046 99» 99» 9' h 7442 99» 99.» Vh 7449 96» 96» 98» «3» 9530 93» «20 92» 92» »30 9610 09» 87.70 95.10 8950 95 30 89» 90 40 67» B.» 85» 92» M» 07» 99» 91.» 83 40 63» 99» 07» 67» X» 82.70 *70 6 65840 5". 5643 5*. 64-89 5»/. 65140 5*. 661140 5'/» 65-» 5V. 5643 5»/. 6449 SV.6540 55648 4'/» 624? 4'/! 62-» v 4 V. 5242 «'<..524? 4V« 5646 «'<.6046 4V.6146 4 V. 63-» 631 -Ml 4 61-91 3V» 54143 Th 548 55» 3V» 5SH46 3'/i 5646 VI* 541-94 VU 54IUM 3V. 54W45 3'/. 5545 85» 6«» *20 65.» MM 86 40 85 70 8510 8610 9410 6620 8«70 65.» «10 85» 87 .00 I 85.» 85» 9170 91» 9140 W» 80» 8420 95» »10 91» 91» 79» 79» 82 70 77» 76» 76» «20 77» 76» 7610 86» 99» *30 93» 96.40 93» *40 92» 9210 -v 09» 95.» 9020 - 69» 89» 87 70 95.10 - 89.00 - *10 - 09 90 - 90.40 - «70 - 8820 - *90 - 85 20 - 9220 - 86.» - 07 40 - 9940 - 92» - 84» - «20 8800 88.» «90 - 84» MM 91» 8320 63» - 63 20 83» 6320 83.» 87.80 87» 67» 87 10 80 W 87 87» 87 70 10 85» 8510 - - MM «10 64 10 6520 64» 84.» 6420 84.10 85 70 8410 «10 *40 MM MM M» 85 70 M» 55 20 M 20 «20 9410 - - 84» - - «40 - «20 6720 K» - 91» 9170 91» 91» 9140 9140 8110 81» - XMB - 90» - 9210 91 10 7980 «70 76 M 89» fgh 1? 103» *03 40 fgh 11 T443 99» 99® fgh 10'h «.40 99 X Igh 10 76 99» 99» Igh 10 79 99» 99® Igh 9'/? 74 99» 9910 igh 9'h 79 *»l X® Igh 9 75 9630 •go 9 78 9400 Igh 0V« 75; 93 2D 835C Igh 05/» 79 9310 93® Igh B'h 75 92» 9220 Igh B'h 77 94» 94 10 Igh B'h 78 «70 Igh 0'/» 75 91.» 92 25 •gh 0'/« 77 92® 92» igh 0'/» 78 91.» 91» Igh 8 76 91® 91® igh PA 77 9270 92» Igh Tl: 77 «40 Igh Tl. 70 •gh 45/. «2» 8270 igh 4<h dv «X 8820 n sch hyp 11 99» «Ml n sch hyp 10 «50 90» n sch hyp 9'/? 94» 0 94.» n ach hyp 9 99» 9310 nsehhypO'A 92.20 nschhypTVa 9120 rebo 12 102.® 102» rabo 11V* 101® 1® 70 rabo 11 W0.70 1®» rabo lO'/r 9940 «10 rabo 10 79 99® 99» rabo 9'h 79 *70 rabo 9'/» 79 93.» 33», rabo 9 70 94» 94® rabo VU 77 93» 93.70 rabo VI* 78 93» 93® rabo B'h 93» 93» rabo B'U 90.40 9030 rebo 8 91.40 91» rabo 7V* 90.» rabo Th 09.» 09» W1.» 101» Mb 9'h 95® Mb 9 78 93.® Mb 8 77 91» Mb 7Va 78 86» •uh 12 102» 102.70 •ruh 11 1»» 1»« •uh 11 B0 W0.10 1® 40 wuh 10'/? 1®.M 1»» wuh 10 99 40 99» wuh 10 79-87 99» 99» wuh 10 W-08 99» 99® wuh 9V? I 86 95» 95.90 won 9'h 79 95.30 *40 wuh 9'U *20 wuh 9 73 «10 wuh 9 76 *20 94,85 wuh 9 70 9310 93» wuh 6*. 12 j tnjhVU 78 «tei 6V. 79 wuh B'h IN wuh Vh 77 wuh 78 •uii 6V« 75 «uh 8V. 76 •uh 6'/. 77 «uh 8'/. 78 «uh8 71 h 8 77 94.10 91 70 9320 91» 94* 90.» 91» 9210 90» 92» 94» «uh 8 «70 91» 9220 «70 91» W» 7V.71 «uh 776 «uh 7V« 78 «uh P/rtM wuh TVt 77 «uh Tl* 78 •uh ri 75 92» «uh »p IQi* 101 bedrijfsleven ikro 11'/. 102» 1»» 10010 97 70 98» 99» 97.» 92» *20 94» abn 9>/. abn 9": abn 9 abn 9 76 abn VI* TT abn 6*. 79 abn B'h 75 abn 8'<j 76 abn 8'/J 78 aon 6'/i 79 abn 6 73 9240 abn 8 78 84 abn 7Vj 92» abn 10'h 104 1022D 10'/» 101.10 «40* 97» 91» 9V.» amro 9 •mro 9 79 8><. 73 «mro 8V» 75 amro VU 78 amro 8V. 79 B'h 73 «mro Vh 77 «mto 8 77 B76« 93» amro 8 78-» 63 70 amro TV. 94 «mro TU TT 92 PÜViPBMBMp «mrospWV» 1M« 91» 94» 9VM 9410 1*MB 96 COL *»- 92» 93» 93 20 97» 91» 99» raoo 9'/.- rabo B'h 7» 9320 -abo 7V« *70 rabo Th -0 annw 10V. l»«B «ma 9>/. •nr.* 9V. 1»» ft 12 h 9'/. bmftSV. bmh Vh bmh BV» TT bmh B'U bmh 8 bmft Th Ti bp 8 bp TUK bp Tl. 72 10-A 91» 94.15 «70 91.70 9620 92.00 9000 9300 94» 91.» MM 91.» 9240 «70 91» M» 96 00 101» 10240 97.» 104» 102.» 1»» 1»25 97» 99» 97» 92 40 94.» 90. M 93» 9?» 92 40 64» 92» 104.» 101.90 101» 101» 99 70 96SD 9170 95 20 *M 91.» 94» *70 91» 94.40 93» 84» 94» 9240 91® 1*75 1* ME *40 94» 92» 93» 94» 97® 91» a9'/. «8V. upon 9 eipotl 8*. eiportf T'U mb 9 n« g>i« mb 6Vj 751 n« B'ft 7» nter/j 79 ê'A «b 9V. 76 mft TV* mb Th 78 b Tl. 9720 94 10 92» 90» 93 Mt 91» 97» 92» «70 103» 10!» 9690 «n nib 4V. natrwd I** 10110 n»tn»d 6 63® d Th neb 12 neb VI* «b en* 75 neb 6»*. 76 neb 8V. 79 neb B'U ngu 9Vr 92» 10690 94» 93» 95 20 *10 90® 82» 108» 104» I»» SS ngu 8*. 79 ngu 6 1 15 9t X ngu 6'/.-76 ngu 6V. 70 ngu B'U 77 ,ngg8 71 rgu6 72 1 ngu 7»/. 72 ngu 7*. 77 ngu 7'h ngu Tl* ngu 7'U 73 ngu 6Vj 66 ngu 6'/r 68 nmb 6V. 75 nmp 6'/* 77 nmb 6 71 nob 10'h nob 10 nob 9»/. 75 nob VU 93 50 96 00 94» 94» 94 20 93» 93 30 91» 92» 90 70 9030 «90 10170 99» *30 93» 93» 92» 90» 9370 92» 91 M 89» 89» 104» 1»» 90» 90» 1®»B 99® 1»X 97» 9410 92» 90» 94»l 93» 6650 99» 91» 97» 92» «40 103® 101» *90 9170 96» 94» 9380 91» 91® «10 9370 I®» 83® 33» 1*90 94» *10 90® 81» 109» 104» 1»» 98» 97» 96» 93» 94» 94» 94» 93» 91® 92» 1»» 99» 9310 9270 92» 90» 93» 91» 92» 89» 104» IM» I»» 9780 90 40 abntp 77-83 aftnap 76-83 abn sp 9' 102» 92SO 91» KOO- ,8» eaaftom9 bmvgt brad «g Tlj ankh 9 *n»h TVt 72 »A«n Th 79 pel do 9V. pci do B'h per do 6 pa do 7'h pr I dra 9'h p» r dra Vi* p» t dia 9Va p» I dra Ti/, pr r h»r ll'/r pr I har p. I har BV. pr 1 bo B'U pr r bo 6 prr 60 PU 'k hoog 9v. 92» 92® 92» 91.50 84.10 6410 97.® 97.» M70 51® «®S 67® •tri ada Th talma 5 weu TU 67 «il (ml 6 ha B'U risk ha8 homoaop Th homoaog7iA r«h MI7 ronnagi 8' ronnagl Th WO. 16 M» 1»® 94» 94» «70 69® 13» M5» 105» *70 11710 Igh 11 74-64 fgh 11 em fgh 10 74 Igft 9'/i 76 •gn 9 73 Igh r/> 71 'gh 8 71« tah TV. 71 fgh Th 71 tghTVjd fgh Tl* Igh 7 72 Igft 7a tgh6*. b rgh 6 d» 1 •gh 6 d« 2 •gh 6 s Igft B'h •gft B'U •gh 50» •gh 5 Buitenland europa danm 9 75 9 79 93» 6 'h 92» 7V. danm3'/>k87 »»B danm3'tg87 ii»B danm3'/ik® 18» danm3'.ig® 2020 #r«n 3 k 17» danm 3g W90 jagt 10'/» 97 70 norg ko 6Vr «70 norg ko TU W no-g ko 5V? 117 raad 11'/' WO» 83® 82» 6010 O» 89® 59 30 9040 «40 97» 9740 97» 9740 99® 99» 90» 94» 94» womB wome n»i 67® 8300 83» 79»l 79» «»B 91» 91» *40 *40 90» 90® 90» 57 me 67» 6320 79» 7950* 82» 82» 79» 70® Niet doorlopend Binnenland stae tel. vk sk 8 70I-» *M 94® 8 70ll« 94» 94» 7 66-91 07 20 7 66-92 86 00 7 69-94 04» B'U 66-91 64» 64» 4'fc M-M 91.» 91» 4V» 59-64 89® 4 62-92 81» 78» 3Vr 47 1® 75® 7690 3'/? 47 500 7S.M 75» 3 37 1® «40 «40 3 37 5® 9840 «40 BNG rsp 62-64 179® IM® rap 62-89 168» 160.® la cere overheid eind 4 02® 02» emd 4'/» 63 82® 70 Ml oeidi 4'/. in 92» 92» hte' 60-90 82® 82® 4'U 56 nhol 4V* 56 «20 nhpl 35A 74 Ml 73® L bedrijfsleven ago 6 93» 900 ago 5 MM abntp 76-81 'M10 134 abrav 77-6? 177 177» serosa Th 78» 70» angete B'h 0170 0140 aw utr 9'A 01» «30 aug Vh 70 se» e barhm VI* M» 85» bertim 0V» 83» 03» bartim B'h 62.70 02 70 bond le 7V. 7620 77 20 wonovo TU 70» 70® brorvwo 6V* 7520 7520 cami« 8 78» 84» 8340 chrhoogP/r 78.® 70» chr rw* 5 72» 72» Cornell Th 76» 77 40 disc mep 9'A HU dtec mep 9 90.» «10 disc map 05A B3» di*c mapB'/? 62» $2.00 d>acmap8'A 81» 0300 disc map 8 79» 79» dtec mapP/j 70» 70» d'4k 11«A 99 50- «40 disk rod 9V. 89» 90.» dak nad 9 K» 07» disk rod Vh 62» 62® corp het 7 W® 70» eudokia 5 76» TSM8 tugerte 7 76.» 70.» ger ma) B'h 75.» 74 40 god »oi 9'A heertP/? 7610 77 M* heed 5 63 MB 83»B holpn TU 7920* hofprt B'h 73® 73.70 ;ar.ho 0V» TO 83» «3» loan B'h 84.® 83» 75® 77® 82» 82» losser 8 00® •osier Th 78» 78» mear P'« 67 75 70 70® 0 •aar Saaft mm- rare •ufttvttii •uh 9'/; 76 -uh 9 75 «uh 0*. 71 •uh 8"j I 85 •uh 8 Vj 79 •uftrviB •uh VU 70 ■uh 7 •uh n •uh tp W •uh tpa 9Vt •uhtp 9 79 •Uh t r/» 75 •uh 18'/: 77 •uh tpa9*A -u hap 8 76 •uftap 6 77 •uh(7» •uh *Th 72® 71» 91» 91® 79» 86» 87» M® 89» 84» 64® 64» 84» 79® 79» 79» 78» 7730 77» M« 82® 82® 93»* 93 000 M» 62» 82» wm 79® 78» S.® 88® 64.® «40 B00 82.® 79» 79» tm® wo® mat nn K® 82» K® 78» 78» 79» K® (3 20 8320 90» M® 81® K» 79.10 79® B 87 »B 87.» B ».M 79» 72» 7220 M.» mm 81» 79® 79» 77» 78.70 73» 73» 8320 «20 20 ».20 imio wm 77» 77» 79» 79® 77» 77® 101» 101» «45 99 45 WM WM 97» 97» 9040 92» 9290 93» 91» «1» 90 90 80 87» 87» 8925 «25 81» 81» 91» 91» 92MB 52 50 3 81» 81» •1 10 82.® B 78» 78» 77» 77» 9210 se» 81» W® 61» 82» 81» 85»B MMB toimi immi 63» 63»L 70 M 71 «»- 69 001 80®. »®B 75 ®0 75»B 73 80 0 7. ®B 82® B K»B 82® 3 82® 3 82® B K® B 100 00 94» *70 97» 97» 94® 93» 98» 99 70 96» *80 97» 97» 99» K» 98» 98.80 96® 97» «40 «30 «40 B 94» S3® 71» 71» 62® 62» WO® B WO» «2» 92»* 97®B 97 MB «W 92» ome 84oo* 81® K 93» 92® B (1® 79» 79» 7S® «MS 99® B S3»B 83MB 43® 8 93MB 73» 73® 82®l 81 ®L 89» 99» 9950 97® 9740 9?» «40 97» 97» 84» 94» 9430 94» *20 94» *®B mat 92 40 i«»B W8» 143» 143» 1»» IX» 1»» 1*» IX» IX» 199® 108» 142 40 142 40 12® 12» 147» 147» 115» 107» 106» 115» »m «o® 101® W140 97» 97» 97» «M 92». 93» mp es» 9 «10 oeé grint Vh 104® pom 10 92» Buitenland Intern. Inetelllngen mi am VI. «20 MX tin am 0 94.» 94.® im am 7 mm europa all brew 7 90® 90» anftverp 3V. 90» 90® bang Ir C E 89 beigA 4V. balg 4 X ki 87 ML «ML o+k) 4 35 k2 87® L M»L balg VI. 54 M 20 90 40 0 balg 3V» 55 9000 9000 6*1 jpoor 4 57 ML 56 ML 97» 97® COCter 4 74» 75» •ngl Vh S 31.» 31» *ngl Vh g 31» 31» •ngl 37? c X» 96.70 imiand 9V» 96® 96® 90» 90 50 kepft tel 4V. 94» 9430 kopenh 5 *30 *6 30 lurk 3V« 90» 90» net wet 4i;. *30 «101 nor hyd 6V« 92 301 91» nor hyd 92» B 9350 87» 6720 <Hio B'h 94» 94» 040 5 *30 9530 peakroS *10 •ofto 8V» 94® L emerlka can pec 4 c X» 79» overige 170» 179» aud 5 *10 *10 DIVERSEN ctelme etc. nalnadaTt 447» nainad»7t nnad« 40 2 32 231 naad «41 1180 tl® 333 X 333 80 Amo-aard eo Amro-P«raon Bal ml 7 Eamaraièi Urneo 9 09 57 2i 57 40

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21