£P, 020-936868 020-936868 randstad IlÜfiwwÖ/t©] propagandisten Parttime of Fulltime Adm. medewerkster JPJANSSEN BV medewerkster Uitzendkrachten m/v telefoniste/typiste international secretary services Hulpen een medewerker technisch medewerker Bijverdienste imzii zuuwi witzetten apVuat, temlz'nzw-&uet'wl FEBO Magazijnwerk? voorman Pakruimte magazijnmedewerkers AEG TELEFUNKEN Het Parool bezorgers of het nu overdag is of 's-nachts SCHOONMAKERS PERSCOMBINATIE N.V Magazijnmedewerker Verruim je zakgeld! aktieve bezorgers(sters) Minimumleeftijd 15 jaar. Veilinggebouw Amstelveen Aanvang dinsdag 19.30 uur DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 -Cl TROUW/KWARTET P 14 - RS 16 - H 18c Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vri|dag van 08 30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven. Teksten die voor 15.45 uur (vri|dag 13 45 uur) in ons bezit zijn kunnen de.daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schrifteli|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bi|na de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord in hoofdletters 6,58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignef. ƒ4.18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek f 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Alle priizen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet. met ti|dig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen/dieren Beloning, eind juni verm, in Alb Cuypbuurt cyp poes, zwart/grijs met roodbruin, wit te sokjes en befje. Moet in omg. zwerven Tel. 020- 189444. Personeel biedt zich aan Jonge man. 28 jr., met erv zoekt voor 1 of 2 ocht. p.w huish. werk. Voor 10 p.u Tel 020-251810 Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B V,. -Van Boshui- zenstraat 415. 020-421287 Eryaren secretaresse zoekt TYPEWERK thuis i.v.m. ba- by. Tel. 020-263809. Felicitaties CONNY. NIETJE. MAATJE, je bent er nu helemaal, veel liefs Dieter Commercieel personeel gevraagd Dagblad in Amsterdam zoekt voor haar wervingsactiviteiten in de vroege avonduren, enige representatieve (of zij die denken daarvoor geschikt te zijn). Hoge verdiensten. Inlichtingen: 020-728165 's morgens tot 12.00 uur of 'savonds na 19.00 uur Kantoorpersoneel gevraagd De centrale administratie van de Chr. Technische Scholen Patrimonium VRAAGT EEN voor de boekhouding en bijkomende werkzaamheden. VEREISTEN: H.A.V O./L.E.A.O./M.A.V.O., typen, administra tieve ervaring. WERKTIJDEN: nader overeen tekomen. SALARIS, afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen 2.000 en 2.700 (voll. taak). Nadere inl.: tel. 020-127815 Schrift, soil, dr J 1, 1056 AB A dam Breemenstr Internationale expeditie Borneokade. Loods S, Amsterdam. Tel 020-245151 Ons modern, steeds groeiend bedrijf heeft voor haar kantoor te Amsterdam nodig: voor alle afdelingen Kandidaat moet bereid zijn op alle afdelingen bij te springen, waardoor hij/zij een unieke gelegenheid krijgt een leuk en afwisselend vak te leren. Wij bieden gevarieerde werkzaamheden, die nooit eentonig zijn. in een levendige en internationale sfeer op een klein kantoor. Voor deze functie wordt vereist: minimaal Mavo en typen. Sollicitaties zien wij gaarne tegemoet aan het adres: Postbus 4430, 1009 AK Amsterdam, of telefonisch 020-245151 ASB Uitzendbureau zoekt met spoed DIE ERVARING HEBBEN ALS pons- of datatypist(e) Wilt u meer informatie7 Bel dan op of kom langs aan de Heiligeweg 36. Amsterdam. Tel. 020-263666 en vraag naar Paulette Baks. Voor inlichtin gen na 19.00 uur tel. 020-733191 Voor onze afdeling makelaardij/beheer in onroerende goede ren zoeken wij met spoed een VOOR HELE DAGEN Heeft u interesse in afwisselend werk, bel of schrijf ons dan even voor nadere inlichtingen. J. C. van STAVEREN ZOON, makelaardij/beheer o g.. Koningsplein 1, 1017 BB Amster dam. tel. 020-236049. direct werk op kantoor voor: telexiste typiste met bij voorkeur kennis van moderne talen voor 6 uur per dag bij een bedrijf in de omg. v/h Leidseplein Deze baan is voor onbepaalde tijd. Bel voor verdere inlichtingen LEIDSEPLEIN 1-3 Tel 020-220055 M.B.A.-er gevraagd bij een bedrijf in Amsterdam-C. Bent U een er varen boekhouder met M.B.A.-diploma die zelfstan dig kan werken, dan hebben wij direct werk voor U. Bel voor verdere inlichtingen- DAM 4 Tel. 020-249610 Telexiste mod. t. gevraagd bij een bedrijf in Amsterdam-C. kun je direct voor hele dagen beginnen en ben je opgewassen tegen een drukke baan. kom dan even langs of bel: RAADHUISSTR 52 Tel 020-262213. Secretaresse met steno Nederl., Frans, Duits en Engels plus een goede typevaardig heid Ben je per 10-09-80 voor hele dagen beschikbaar, is je leeftijd 23 jaar. dan hebben wij een baan voor 4 weken voor jou bij een van onze relaties in Amsterdam- Z. Eel voor verdere inlichtin gen of kom langs: WILLEMSPARKW 135 Tel 020-737666 Adm. medew.ster Ben je 18 jaar. wil je graag administratieve ervaring op doen bij een transportbedrijf en ben je bereid om te begin nen met het archiveren van allerlei papieren? Doorgroei is mogelijk. Opleiding: M.A.V.O. Heb je interesse bel dan- HOOFDWEG 476 (bij Bos en Lommer) Tel. 020-843405 uitzendbureau Uitzendbureau ELITE vraagt met spoed TYPISTES N/M.T. SECRETARESSES N/M.T DATA-TYPISTES Amsterdam Zeilstr. 20. 760057 De Clercqstr 112. 189523 Ferd. Bolstr 137. 710564 /MO of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328 Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam Rotterdam Den Haag Winkelpersoneel gevraagd SIMON vraagt WINKELAS SISTENTEN met goede mo gelijkheden v.d. toekomst Bel of kom even langs bij dhr W. Glas. bedrijfsleider v. filiaal Ferd. Bolstr. 47-49, A'dam. Tel. 020-713216. Hij zal u graag allé bijzonderheden vertellen. Wille Co. een huis vol geschenken, vraagt een: hulpverkoopster voor do.-avond zaterdag. Soil. pers. of tel. WILLE CO. Nieuwendijk 216. A'dam. Tel. 020-227627 SIMON vraagt CASSIERE (tot 19 jr.) en een WINKELAS SISTENT (tot 19 jr.). Aantrekkelijk werk in een Ie vendige sfeer. Bel of ga even langs bij de heer A J. v Meulen. bedrijfsleider van fili aal Linnaeusstr 40-44 (Tel 020-930611). Hij zal graag al le bijzonderheden vertellen FILIAALCHEFS gevraagd voor supermarkten in A'dam en omg. Met weekomzet van 20.000 tot 50.000 Sollici tatie met opgave van kennis, diploma's en ervaring ond nr. 9-13558 bur. v.d. blad Leemans schoenen vraagt verkoopster Leeftijd ca. 18 jaar. Burg. van Leeuwenlaan 41. Tel. 020- 132857. SIMON vraagt CASSIÈRES. Aantrekkelijk werk in een le vendige sfeer. Bel of kom even langs bij dhr W. Glas. bedrijfsleider v. filiaal Ferd. Bolstr. 47-49, A'dam. Tel. 020-713216. Hij zal u graag alle bijzonderheden vertellen Huishoudelijk personeel gevraagd Voor inval., reum, dame. 68 jr. zoeken wij interne hulp in Moerkapelle. Inl. tel. 010- 183645 Gevr. werkster in kinderloos gezin 1 ocht. p.w. 10 p.u.. Tel. 020-263191 Gevr. huish.hulp b.v ma do.ocht A'dam 793779. HUISH. HULP gevraagd in Amstelveen (Bankras). Elke dinsdag en donderdag van 9- 12.30 uur. Behalve de school vakanties Klein gezin (3 pers.). Modern huis. 70 per week Tel. 020-452528 HULP gevr. voor 1 ocht. p w (/an 9 tot 12.00 uur. B'velderl Tel 020-421348 Horeca personeel gevraagd „Klein Paardenburg" RESTAURANT TE OUDERKERK A/0 AMSTEL Amstelzijde 59; vraagt; jonge vrouw voor de bediening 25 jr., enige ervaring in goede bedrijven strekt tot aanbeve ling. Zondag en maandag vrij. Sollicitatie na tel. afspr. met de heer Fagel. Tel. 02963-1335. MEVROUW HELPT U ONS EVEN UIT DE BRAND DOOR T/M VRIJDAG 'N KOPJE KOFFIE EN THEE TE VERZORGEN ACHTER DE BAR BIJ EEN ONZER RELA TIES IN A'DAM-W VOOR DE MIDDAG VAN 12.30 U. T/M 16.30 U. AMSTELSTAD UITZENDBUREAU 020-765700 020-790586 Pieter de Hooghstr 74, schuin t o het hoofdkantoor van de telefoondienst. Gevr BUFFETJUFFROUW voor 5 avonden p.w. Café De Witte Raaf. Handboogstr 29. A'dam. Snack House. Amsterdamse- weg 465. Amstelveen, vraagt voor zo spoedig mogelijk VERKO(0)P(ST)ERS en een ZELFST. WERKEND KOK Inl. en afspraken 020-432120. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 Kapperspersoneel gevraagd LOEK LIMBURG vraagt ge vorderde leerlingen. Tel. 020' 735187 (Para-)medisch personeel gevraagd ARBEIDSTHERAPEUTEN ZIEKENVERZORGENDEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724. Uitzendbureau ELITE vraagt met spoed VERPLEEGKUNDIGEN ZIEKENVERZORGENDEN GEDIPL. BEJ VERZ HELPSTERS MED ANALISTE PART-T Amsterdam Zeilstr. 20. 760057 De Clercqstr. 112, 189523 Ferd. Bolstr. 137. 710564 Technisch personeel gevraagd gevraagd voor de binderij met ervaring in de grafische in dustrie. PAARDEKOOPER BOEK BINDERS B.V.. Gillis van Le- denberchstraat 22-54, Am sterdam-West. Tel. 824455 ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI'S Wij zoeken mensen met 2 rechtse handen voor: carrosseriebouw electrisch lassen constructiewerk plaatwerk houtbewerking Bent u „thuis" in één der vakken, dan bent u „thuis" bij ons. Kom eegs praten Carrosserie Neesman Helicopterstraat 14-16 Drukkerij G. Kolff Co. vraagt voor onze afdeling afwerking voor diverse technische werkzaamheden. Liefst tecnische opleiding. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties: Transforma- torweg 37. A'dam. Tel.: 020-822156. Video Play Nederland importeur van grootbeeld video-projectie systemen vraagt met spoed (k.t.v. monteur) Goede vooruitzichten, zeer interessante job voor degene die met videoprojectie, data etc vertrouwd wil worden Maarten Lutherweg 190a. Amstelveen Tel. 020-452000 vragen naar de heer Bosch. Baumann's Graveerinrichting B V. zoekt voor spoedige indiensttreding een: 3-dimensionale machinegraveur Geen seriewerk Palmstr. 62-68, Amsterdam, telef. 020-231961 Personeel in de kledingindustrie ge vraagd Vroom Dreesmann zoekt in Amsterdam of zeer naaste omgeving dames die na afspraak zo nu en dan lingerie en/of foundations willen komen doorpassen Leeftijden 15 t/m 65 jaar Confectie maten 36 t/m 50. Voor sollicitatie en informatie tussen 8.30 en 16.30 uur. tel. 020-5952352 Parttime functie's aangeb./gevraagd NV BANK VOOR DE BOUWNIJVERHEID Oranje Nassaulaan 21, Amsterdam-Zuid vraagt voor spoedige indiensttreding een FART-TIME telefoniste/receptioniste voor de bediening van de telefooncentrale (12 lijnen). De werktijden zijn van 12.30-17.15 uur. Gedacht wordt aan een jonge vrouw of man met een goede algemene ontwikkeling, die tevens bereid is enige administratievewerkzaamheden te verrichten. Sollicitaties telefonisch ond. nr. (020) 73 23 32. 11 »WJ'. U.1W M. J. Benschop-Versluis Sassenheim Firato stand nr. 76 Divers personeel gevraagd Gevraagd in Amsterdam Zuid en Noord vakbekwame bedienden Aantrekkelijke wisseldien sten AUTOMATIEK Tel 020-328523 vragen naar de heer Van Westerop. Fotografen zoeken jonge (18- 20 jr) energieke hulp. Ifst met rijbewijs, voor 10 uur p.w Bellen woensdag van 10-17 uur 020-229321 Gevr vakbekwame ONDER- HOUDSSCHILDERS Boogert b.v.. Den Brielstraat 8. Am sterdam Tel. 020-848585. Bij AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. vereist dat vakbekwaamheid! AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. is-een dochteronderne ming van het wereldconcern op electrotechnisch gebied, met produkten voor huishoudelijke en industriële toepassingen alsmede voor dienstverlenende sectoren Voor onze afdeling MAGAZIJNEN zoeken wij een (VAC NR 684/04) DIE TOT TAAK KRIJGT: het dagelijks leiding geven aan groepen medewerkers in de pakruimte, het ook zélf daadwerkelijk meewerken aan de werkzaam heden: het verdelen van de werkzaamheden. het in samenwerking met de afdelingsleider indelen van de groepen medewerkers WIJ VRAGEN VAN HEM: een opleiding op MAVO-niveau: leidinggevende capaciteiten: organisatievermogen gevoel voor accuratesse: bekendheid met het magazijnwerk ZIJN LEEFTIJD LIGT TUSSEN DE 30 EN 35 JAAR TEVENS ZOEKEN WIJ ENKELE FLINKE (VAC NR. 672/04) voor het verrichten van diverse werkzaamheden, zoals: het uitpakken van binnengekomen zendingen; het gereed maken van de orders; het opbergen van materialen l Wij vragen kandidaten met enige magazijnervaring het liefst met electrotechnische artikelen. LEEFTIJD VANAF 30 JAAR Heeft u interesse m een van deze banen? Neem dan snel contact op met de afdeling Personeelsvoorziening van AEG- TELEFUNKEN Nederland N.V.. Aletta Jacobslaan 7. 1066 BP Amsterdam Telefoon (020) 5116333 vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15 30 en 17.30 uur) Zuid Corn. Schuytstr. 10. Tel. 020-716617 v Boshuizenstr 8. Tel 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) West Haarlemmerplein 43 Tel. 020-251425 Adm de Ruyterweg 93 Tel. 020-125601 Wilhelminastraat 78. Tel 020-187055 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen-Zuid Acacialaan 28. Tel. 020-458473 Amstelveen-Noord Tel. 020-716617 DIEMEN en DUIVENDRECHT Muiderstraatweg 13, Diemen Tel 020-905353. Melden na 15.00 uur wij maken schoon wanneer de klant het wil. Wij hebben nog plaats voor: Voor een projekt in Amsterdam-Centrum Wij stóén op accuratesse en een onberispelijk gedrag. Belangstelling7 U kunt zich woensdag tussen 9 00 en 12.00 uur aanmelden bij Mevr. Roozendaal. Beethouvenstraat 198, ingang aéhterkant is de uitgeefster van de dagbladen Hel Parool, de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huis -aan-huisbladen. mei name in de regio N Holland Wij zoeken op korte termijn een die onder meer belast gaat worden met de ontvangst en distributie van goederen. Hij zal tevens enige lichte adminis tratieve werkzaamheden moeten verrichten. Eveneens zal hij met grote accuratesse een vorkheftruck moeten kunnen bedienen Ervanng met genoemde werkzaamheden is vereist. De werktijden zijn van 8.30 tot 17.00 uur, onderbroken door een pauze van een half uur. De honorering geschiedt volgens de geldende CAO Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de heer N Burgers, personeelafdeling Perscombinatie N.V. Wibautstraat 131, 1Q91 GL Amsterdam, onder vermelding van NB/99. Ons telefoonnummer is (020) 92 68 70. toestel 504. Neem 's morgens voor schooltijd een krantenwijk bij De Volkskrant DE VOLKSKRANT heeft in diverse agentschappen in Amster dam weer plaats voor Inlichtingen: tel 020-279151 (van 08 00 u-16.00 u.V Onroerend goed te koop aangeboden Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888. HOORN en omg. woonk. en bungalows in div. prijzen. Vraag gratis woninggids. Mak. C. J Vertelman Hoorn 02290-17047 of 02286-1368. WATERGRAAFSMEER. Joh. v/d Waalsstraat. Geh. pand, waarvan het dubbel boven huis direct te aanv. is. Bevat: 6 kmrs, badk., keuken, CV, 2 balkons, hr. overige 2 wonin gen 6500 p.j. Geen urg. ver eist. Vr.pr. 175.000. Mak. O.G. H. Huisman. 020- 724424. Appt v. HOUWENIN- GENSTR. eig./bew. Kam 40 m', douche, enz.43.000 k.k. Mak. H.F. van Leuven 020- 723325. BENEDENHUIS K. 32 m2 douche, tuin, enz,, nieuw bouw f 65.000. K.K. Mak. H. F van Leuven 020-723325 A'DAM Buiksloterdijk 312 dijkwon. inw. gerenoveerd vrij uitz. 6 k c.v. 269.000. 02206-4950 Riant gelegen woonhuis met garage aan de Amstel te Nes a/d Amstel 2/1 kap (nieuw bouw) living ca. 64 mJ totaal 5 kamers. Vr. pr. 495.000 k.k Van Overbeek Makelaars Taxateurs O.G. Tel. 020- 227808 3 APPT. Frans Halsstr. 2e verd leeg. Over. huren 6,150 p.j. Vr.pr. 85.000 k.k. Mak H. F. van Leuven 020-723325. T.k. vrijst. PASTORIE te Blok ker bij Hoorn, 9 kamers, zol der, tuin 30x40 m. Prijs n.o.t.k. Inruil klein huis moge- lijk Tel. 02292-1884. T.k. mooi gel. 2 kam.ftat. gr. hal, keuken en douchecel, ge- legenh. voor ligbgr. balkon. Burg. de Vlughtlaan A'dam. Tel. 020-130316. T.k. in A'dam vlak bij het Am- stelstation, geh. gerenov. pand waarvan 2 etages de zokterverd leeg op te leve ren Overige huren 10.000 p.j. De lege eta ges zijn volledig gestoft. Vr.pr. 205 000 k.k. Int.: 020- 731060 Nijmegen t.k. mooie hoekwo ning met c.v., gartuin. Vr.pr. 178.000 Tel. 080-770926. MUIDEN, patiowoningen met Z-vormige woonk., 3 slaapk. badk., zolder/studio met dak terras v a. 215.000 k.k. Vlaanderen B.V. Muiderberg. Tel. 02942-1997 ZANDVOORT, t.k. vrij huis. geschikt v. dubb. bew. 2 uitg., 2 badkam., 2 w.c.'s 2 mod. keuk.. 8 kam., open haard, parket, gestoft, en ged. ge- meub Pr. 260.000 k.k. 023- 374029. EDAM, voorhaven 150 m. monumentaal grachtenpand, Gesch. als praktijkhuis. Inw gerenov., 8 k. C.V 450 000. 02208-4950 Willemsparkweg groot huis met tuin op zuiden. Geheel leeg te aanv. Best. uit dubbel ben.huis met sout. in g. st. (ged gemeub.) dubbel bovenhuis welk geh gerenov moet worden. Zeer geschikt voor dubbele bewoning. Vraagpr. 395.000 k.k. Inl. mak. Goudsmit BV. 020-732173. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd 4 Studerenden zoeken woon ruimte in A'dam tot 800 niet i.b.v. urg bew tot febr '81 Tel 020-850536 Jongen vraagt etage of flat in A'dam huur tot 500. Tel. 03404-51797 Wie helpt ons aan woonruim te in 't Noorden v. Z. Holl. Wij zijn een jong. werkend, a s. echtpaar. Gaarne bellen naar: 075-353284 Student VU zoekt kamer in A dam. 02290-32355 Student maatschappijleer- Godsdienst zkt. met spoed ruime kamer. Tel. 070- 661620 Weg a.s. ontruiming zoeken wij student en soc cult wer- ster met spoed passende woonruimte in vrije sector in A dam Huur max. 650 excl Reacties tel. 020-831686 Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390 STUD GENEESK v u .-21 |r zoekt kamer tot 275 in A dam 020-906886 2 DAM zk 750. Bur 921002 2-kam Amstel 02( Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Woningstichting Zomers buiten Hygieastraat 8. 1076 RM A'dam Te huur aangeboden voor le den, welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de Gem. Dienst Herhuis vesting BRAILLEHOF 4 verd (Os dorp) 2 sl.k.. huur f 231.35 p.m. Almstraat (Zuid) 2 kamerflat. huur f 401,10 p.m. (incl. c.v Voor leden-bewoners van BuitenvekJeri de garage Frieslandstraat 12. huur 83.60 p.m. Bezichtiging ALLEEN na op roep. Briefkaarten dienen ui terlijk vrijdag 5 september op ons kantoor te zijn onder ver melding van rangnummer, gezinssamenstelling en bruto maandsalaris. Voor de gara ge lidmaatschapnummer ver melden APART INSCHRIJVEN Woningruil Aang. 4-kamerflat 2e et in A'dam-Osdorp. Gevr. bene den of 1e et 2 3 kamers, liefst A'dam-Oost of Water graafsmeer. Tel. 197723. KI rustige KAMER met wastafel en douchegebru 145 p.m. (event, tijdelijk Brieven onder nr. 24-1354 bur v.d. blad Verhuizingen Verhuizingen en Transporten Goed en Mfijk. Fa. Duim 020 735592/824631 WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoqr en meubetop slag ond. gar., door gehee Nederland. Tel. 020-844951 Verhuizen 't Boekje ..Huizen en Verhu zen" beleeft zijn 13e drul Deze bestseller kost f 1.5 en is 216 pagina's dik. Volo verhuistips en wetenswaai digheden over het kopen e huren van huizen. Inclusief de onmisbare ched list voor huizenkopers. Noa zakelijke lectuur, kortom, voo iedereen die aan een and huis denkt Voor slechts 1.50 bij elk Amro Bank BESTELDIENST en klein verhuizingen. Ook 's av. e zat Tel.: 020-360370. Lechner VERHUIZINGB spec voor woningruil. Vrijb offerte aan huis. Opslag m boedels. Tel. 020-231084. Kunst en antiek ANTIEKMARKT de Looier 2. Elandsgr 109, A dam is ma. t/ m do. van 11 tot 17 u. open en za. van 9 tot 17 u. SCHILDERIJEN. 51x41 doek. Buitenl. coll. 35 p.st. Min. 10 st 02208-4950. Aang unieke handel LEEU WENBEK consoles gouds engeltjes, reprodukties oud schilderijen in reliëf enz. voo een krats. Tel. 073-136343 veilt heden (dinsdag 2 september) antiek en curiosa. Aanvang 19.30 uur. Van Heuven Goedhartlaan 587, Amstelveen tel 020-473004. Aangeb. TYPETAFEL, dos sierkast en folderkast lichtgrijs 1.95x1 m, 1jr oud. Totaal 295. Tel. 020-257440, overdag. Nieuwe schrijfbureaus 2951 Typestoelen 177. Inbouw! kluizen f 206.50 Nieuwe dl schrijfmachines 383,50l Nieuwe port, schrijfmachine^ 147.50. El rekenmachine» met strook f 236. Alle prijzej ind BTW bij KAPTINCl Nassaukade 157. Amsten dam. Tel. 850485 TEKENMACHINE plus teken tafel merk resp. Zucor en Bieffe Pr. 600 020- 723576. 17.00-19.00 u Laagste prijzen. KOGEL SCHRIJFMACHINES. o.a. Olivetti, IBM. Tel. 010- 714445. PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES7 BEL 020-936868 Hi-fi-stereo, TV T V -REPARATIE (gar Snel en voordelig. Ook A'veen Tel. 020-996262/948973 Koopt uw KLEUREN TV (v.a. 350) bij de specialist» in snelle, en betrouwbare ser vice. A.T.S. Weesperzijde 94 tel. 946656. A dam. SCANNERS. PLUGGEN Kristallen, antennes. Attent, Madurastr. 98 A'dam. T.k Philips KL. TV Radio meubel. Merk Grundig met platenspeler, radio/cassety recorder Tel 020-739382 rt 19 uur Verkoop en reparatie. 27 MHz Mare app. en scanners. A R S Elopta B.V.. Pr Hen drikkade 153, A'dam, 020- 251922. Muziekinstrumenten PIANO'S GEVRAAGD Voor een groot aantal van onze toekomstige klanten, meestal mensen voor wie be roepshalve of om studierede nen een piano onmisbaar is, zoeken wij instrumenten bij voorkeur onderdemjDers „met een goed hart", die na een event, grondige vernieuwing nog een hete tijd dienst kun nen doen. Dezelfde mensen willen om principiële technische of fi nanciële redenen geen splin ternieuw instrument. Inl: Christofori A'dam, tel.: 020-268485/268495 ook s avonds. Wij beloven een correcte pnjs en discrete afwikkeling. T.k. ELEKTR. ORGEL, 2 kl» vieren en voetbassen 600 Tel 020-135106 na 17.00 PIANOTRANSPORT Tel. 020-362458, b.g.g. 020-238140 MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LUNEN) Foto, film, optiek KODAKFILMS, neem geen sico. Kodakfilms sturen wij naar het Kodaklab en Agfa naar het Agfalab. En dat u kwaliteit. Foto Solleveld-Tinv mer. Linnaeusstr 78, A'dam; Tel: 942863 t.O. politietX* reau. Do. koopav. Fietsen en bromfietsen Nieuwe lichtgewicht RACE FIETS. SHIMANO 600 EX uit gevoerd. 649 Tel. 020- 925362 Nieuwe SUPERLICHTGE WICHT racefiets. 9 kg, SHI MANO. Dura-Ace. van 1795 voor f 1295 Tel 020- 925362 Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te huur aangeb./gevraagd Te huur circa 100m' kantoor woonruimte aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam Huur 1 500 p.m. Inlichtingen: C. Hoen Dzn. c.v., makelaars o.g., Bloemgracht 31, Amsterdam. Tel. 020-22.02.72. Th, aan de KEIZERS GRACHT mooie kantoorruim te, totaal 380 m', eventueel in 2 delen te huur. Gunstige prijs Tel 020-737555 Te huur aang. 550 m2 BE DRIJFSRUIMTE. eventueel m gedeelten v.a. 200 m2, op 1e verdieping in Amsterdam- Noord. Bij IJ-tunnel. Tel 020 366970 Een droge, enigszins stofvrije opslagruimte te A'dam of omg. Den Hartog, Postbox 44. Purmerend Zaken en transacties SUPERMARKTEN verdien 100% op vlot lopende ca deau-artikelen in showdoos 27x21x6 cm 100 stuks 200 Tel. 073-136343 TELEFOON BEANTWOOR- DERS. Verkoop, huurkoop leasing Fa. van Huis, te 020-934208 en 03420-16O60 TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v a. 575. Huur v a. 20 p m Natebo B V 020- 456456 T o. aang. in A'dam Wesi LI JSTE NMAKERI J/GALERlE met 3-kamerwoning (huur pand). Ook andere branches mogelijk Tel 020-121792 COMPOSERZETTERIJ heeft nog capaciteit beschikbaar Tel 020-841406 Telefoonbeantwoorders va 350 Ook huurkoop en lea sing Fa Ert>. 023-337418. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18