JosBrink: "Inditboekje staathoe zorgvuldig hetKWFmetgeldkUwgeld!" Menken Landbouw Melk S3HII ST" P GOLFB SCHEVENINGEN Drukwerk? Goed&Snel? IBIS B.V. ERICSSON Kankerbestrijding. Adria carvans „Avista" DRUKKERIJ DE BINK B.V. Koningin Wilhelmina Fonds KRUYT mcib Houtvezelbedrijf v.d. ZWflN B.V. L= „ADREPAK" A. BARENDSE EN ZOON B.V. Technisch bureau v.d. Born Garage Dijksman b.v. telefoon maatschappij Fa A. H. Kerkhof Zn uitvaartverzorging KETTENIS BV K. F. J. Kiepe Reproductiebedrijven KONINGSVELD NEROC Leiden KULK en KRAMER 64.39.30* ALB. MOS BOEKHANDEL PAAGMAN PLUG'S WONINGINRICHTING Ruime meubelkeuze een sportieve 'Inspannende ontspanning' J. M. J. van WIELIK b.v, J. v. Willigen en Zonen B.V. Autoshop Wolf Ijzerhandel ZWAGER B.V. C. Hortensius b.v. BENT U OP ZOEK NAAR EEN AANBOUW-KEUKEN? H. v.d. MEY Verzekeringen Makelaarskantoor OOSTERHOF b.v. Trouw DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET H 12 DIN Uw adres voor direct mail, en het stempelen van adressograph-plaatjes. Ook adresseren via onze computer. Wezelrade 186 2544 XE Den Haag Telefoon 070-665157 de mooiste, de beste, de goedkoopste. A He typen Caravans in onze showroom te be- zichtigén. Tevens Eriba Carvan dealer voor de randstad. Brasserkade 131 a Delft tel. 015-143440. N.V. Alg Financieringsmaatschappij Riouwstraat 10 (hoek Prtnsevinkenpark) Den Haag. Telefoon 64 68 07 Loodgletersbedrljf, gas, watar en sanitaire installaties Herengracht 92 telefoon 071-141771 LEIDEN. Rooseveltstraat 3, Postbus 425 Leiden Tel. 071-311021. Erkend installateur licht- en krachtinstallaties Kopermolen 19, Leiden Telefoon 071-146990 Officieel Toyota-dealer voor Rijnsburg en omstreken Oegstgeesterweg 17-23, Rijnsburg. Tel. 01718-20500. PALAIRETSTRAAT 1a VOORBURG BetfrukkerjuLGang BrK telefoon070 883500/m?-. Woning- en utiliteltsbouw- verbouwlngen onderhoudswerk A. HEETVELD ZOON B.V. AANNEMERSBEDRIJF Druivenstraat 26 Lelden Tel. 071-766717 en 412138. SCHILDERSBEDRIJF GEBR. HEIJSTEK Sinds 1880 voor al uw wit synthetische muurverven en schilderwerk. ERKEND SCHILDERSBEDRIJF Laan van Meerdervoort 902 Ta). 070-688522 Den Haag Kranenburgweg 17b Tal. 070-549006 - Oen Haag Natuurlijk, ik geef altijd als de kankerbestrijding collecteert. Maar pas toen het Koningin Wilhelmina Fonds me vroeg mee te werken aan de grote collecte voor kan kerbestrijding, kwam ik er achter, hoe belangrijk zo'n gift isvoor de vooruit gang die men de laatste jaren boekt. In dit boekje - dat u ook kunt aanvragen - lees ik bijvoorbeeld dat bijna 40% van de kankerpatiënten geneest. Wist u dat? En dat er meer dan 200 verschillende onderzoeken lopen, die gemiddeld Bijvoorbeeld aan Het Nederlands Kankennstituut 16 mlioen RadioboioE>seh Instituut Rijswijk 12.2 miljoen Universitair Kankercentrum Groningen 122. miljoen. Rotterdamsch Radio Therapeutisch Instituut 12.4 mdjoen Centraal Instituut Voedingsonder zoek TNO Zest 10,9 mijoen. Unwerstor Kankercentrum Njmegen (2,8nWoen. Wiftu meer weten, vraag dan 't boekje 'KWF informatie" aan. vier jaar duren? Onderzoek dat dóór moet gaan. Dat alleen door kan gaan als er voldoende geld is. Voldoende geld om ook in de toekomst de stijgende kosten te kunnen dekken. Dit jaar moet het Koningin Wilhelmina Fonds ruim f 30 mil joen bijeenbrengen. Daarom zijn uwtnjdragen zo hard nodig. Om die onderzoeken te kunnen voortzetten. En omdat het Koningin Wilhelmina Fonds allerlei taken heeft op het gebied van voorzorg, voorlichting en begeleiding. Een zaak die ons allemaal aangaat Daarom vraagt het Koningin Wilhelmina Fqnds binnenkort uw aan dacht via duizenden collectanten. Met grote erkentelijkheid aan de op deze pagina vermelde bedrijven en Instellingen die deze publikatie t.b.v. het mogelijk maakten. Polakweg 15, Rijswijk telefoon: 070-90.17.15 sinds 1892 Kantoor en Familleontvangkamer Groot Hertoginnelaan 227 Den Haag - telefoon 070-451676 Rouwcentrum „Sorghvlfet" beschikbaar Groot Hertoginnelaan 1 Wetenschappelijke Boekerij .Medische studie - naslagwerken Alle verpleegkundige opleidingen Geestbrugweg 107-109 Postbus 1166 Rljkswijk - Tel. 989592. centrale verwarming voor gasinstallaties en oliestookinstallaties Westeinde 45, Voorburg, telefoon 864240. KOSTERS KLEDINGBEDRIJF Kenners kiezen Kosters kleding Thomsonlaan 128, Den Haag Telefoon 070-450329 FOTOHANDEL die zeil uw kleurenfoto's afdrukt Kerkstraat 4. RIJNSBURG. Telefoon 01718-21029 Voorstraat 9, KATWIJK AAN ZEE. Telefoon 01718- 12851 A. v. Rooyenstraat 106, NOQRDWIJK KANTOORMACHINES BV Goudriaankade 21-22-23 Den Haag Telefoon 889229 Drukwerk bestellen Lakerveld bellen! Lakerveld is van alle mark ten thuis offsetboek druk heeft eigen studio drukt briefpapiersets maar ook geïllustreerde talogi in meerkleuren druk week- en maand- i bladen Wilt u ons eens bellen? Wij maken graag of ferte DRUKKERIJ/UITGEVERIJ LAKERVELD R.V. Newtonstraat 141 Den Haag. Tel. 070-643930 (4 lijnen). „DE LEEFBAARHEID VAN EEN BOUWWERK MOET LANGER DUREN DAN EEN MENSEN LEVEN'. Bouwen aan de leefbaarheid. Dat is in het kort de basisfil090- fie van de MAB Holding. Zorgen dat alle stukjes van de proiektontwlkkelingpuzzle in elkaar passen Vanaf het eerste stukje: de initiële fase van oriëntatie en marktverkenning tot en met oplevering, exploitatie en beheer Van utiliteitsprojekten tot woonkomplexen. In binnen- en buitenland. Van Babylon in Den Haag, tot spraakmakende projekten in Zuid-Frankrijk en Duitsland. Bij al die projekten staat de funktionaliteit en leefbaarheid centraal. Kan ook centraal staan, omdat de filosofie van de MAB in de praktijk wordt gebracht door alle dochter- en zustermaatschappijen. Projektontwikkelingsmaatschappijen en exptoitatiemaat- schappijen. De MAB heeft alle stukjes van de puzzle in eigen huis. Nogal uitzonderlijk voor een projektonwwikkelaar. DE MAB BOIJWT IN BINNEN- EN BUI TENLAND AAN DE LEEFBAARHEID. MAB Holding B.V., Kon. Jullanapleln 30, 2595 AA DEN HAAG. Tel. 070- 470774. MAB S.A., 43, Rue Marceeu, 76116 PARIS. Tel. 01-7237235. MAB Projektentwlcklung GMBH, Dom- kloster 2, KEULEN. Tel. 221-234286. WOL- EN HANDWERKHUIS Gentsestraat 36, Schevenlngen tel. 070-559070 Pr. Wlllemstraat 18, Scheve nlngen Tel. 070-541180. I NLITSSFAARBANK DEN HAAfi: RUSWUX: DELFT: 1*1. 070-543700 lel 070-904050 I. 015-611< LEmSEKHAGE: ISl. 070-271202 Prince straat Katwijk aan Zee Tal. 01718-13286-73481 Dagelijks geopend 9-13, 14-18, 19-23 u. Tel. Inlichtingen: (070) 54.21.00. Horlogerie Ridderorden Noordeinde 9. 's-Gravenhage Tel. 070-462196 Juweliers sinds 1888 hoek Passage-Spuistraat, Den Haag Gespecialiseerd in auto-accessoires Spui 217 - DEN HAAG Telefoon 070-60.49.02 Voor het moderniseren of nieuwmaken van uw badkamer, douche, w.c. of keuken Vrijbl inl. en prijsopg. tel 070-542292 Speciaal Ingericht voor de doe het zehrert Loodgletersbedrljf ZUURMOND b.v. Burg. v.d. Werffstraat 2-4 (nabij v. Boettelaertaan) Schevenlngen. Hogewoerd 111 LEIDEN Telefoon 071-122677-130056 Achthovenerweg 17-17a, Leiderdorp. Tel. 071-894814. Aannemersbedrijf Stokdijkkade 20, Naaldwijk Tel. 01740-25579 Opslagruimte: Industriestraat 42, Naaldwijk. bij ons vindt u de allernieuwste modellen In onze pas verbouwde showroom KONO'S KASTEN-KEUKENS Soestdljksepleln 20 telefoon: 070-645991 Lambrechtsveld 42, VALKENBURG (Z.H.) Telefoon 01718-13896 Koninginnegracht 34, Den Haag tel. 070-46.96.03. met Nieuwe Haagse Courant en Nieuwe Leidse Courant Christelijk dagblad voor Groot Den Haag en Leiden en omgeving.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12