instkansen Robert Hübner Menotti vraagt opheldering PEC breekt met verleden Colombia twijfelt over organisatie wereldtitelstrijd Hockeydames toch naar Verenigde Staten bizarre negende partij tegen Lajos Portisch A |A A A A A A~- A A A A S i X. In advertentie over verdwijning van 7000 mensen Wagtmans en ielerunie ït elkaar Adrie van der Poel verliest koppositie Duels buiten toernooiverband Nieuwe voorzitter Jan Wiersma op bres voor continuïteit itig Hongarije slaat Zweden PEC Zwolle Imago Ajax in finale SPORT TROUW/KWARTET P 13 RHS 15 Max Pam ,jlDAM In het Italiaanse i Abano Terme is de negende tussen Robert Hübnar j Portisch na 40 zetten afge- in een stelling, die Hübner ,ende winstkansen moet bie- [èt was een nogal bizarre partij zeer sensationele tijdrftod- Kgen een Scheveninger koos h net wit een zeer scherp sys- dat hij een half jaar geleden an Timman had bestudeerd, jopvol waren de eindconclusies -jtfet voor wit, maar kennelijk fcfiübner het toch een keer willen De opening werd voor wit «ten succes en rond de dertigste hi aan de rand van de aag hebben gestaan, ljn 31e zet een verrassend offer begon Hübner een wan- actie, die inderdaad zeer goed uitviel. In razende tijdnoot zette Portisch enkele malen minder nauwkeurig voort en bij het afbreken zag het er voor hem weinig rooskleu rig uit. Vermoedelijk kan Hübner op een geforceerde wijze winnen. Een winst voor de Duitse grootmeester geeft deze match een zeer verrassen de wending. Bij insiders werd Hübner vrijwel kansloos geacht, maar tot nu toe is het steeds Portisch geweest die kleine moeilijkheden had te overwin nen. Indien Hübner de afgebroken stand in winst weet om te zetten, neemt hij tnet 5-4 de leiding. De eerste partij van de verlenging in de tweekamp tussen Kortsjnoj en Po- loegajewski is in Buenos Aires na 63 zetten in remise geëindigd. Poloe stel de op de vijftigste zet al voor om het punt te delen, maar Kortsjnoj schijpt nogal bars geweigerd te hebben. Met een volstrekt geoorloofde koppigheid speelde hij door tot er nog maar twee koningen en een paard op het bord stonden. Vanuit Buenos Aires meldt men overigens wat kleine strubbelin gen. Kortsjnoj zou geklaagd hebben over het speelschema, dat Polpe zou bevoordelen. Afgebroken stelling zag er als volgt uit: wit (Kortsjnoj) Kf2, pc2, pionnen a2, b3, e3, f3, g4 zwart (Poloegajewski): ke7, Id7, pionnen a5, b4, d5, f6 en g5. 44..., f6-f5, 45. f3-f4, f5xg4, 46. f4xg5, Ke7-e6, 47. Pc2-d4 schaak, Ke6-e5, 48. Kf2-g3, Ld7-e8, 49. Kg3 x g4, Ke5-e4, 50. Kg4-g3, Ke4 xe3, 51. Pd4-f5 schaak, Ke3-d2, 52. Kg3-f4, Kd2-c3,53. Kf4-e5, D5-d4, 54. Pf5 x d4, Kc3-b2, 55. Pd4-e6, Kb2xa2, 56. Pe6- c5. Ka2-b2, 57. Ke5-f6, Kb2-c3, 58. g5- g6, Le8xg6, 59. Kf6xg6, a5-a4, 60. b3 x a4, Kc3-c4, 61. Pc5-e4, b4-b3, 62. Pe4-d2 schaak, Kc4-b4, 63. Pd2xb3, Kb4xa4, remise. Eindstelling: wit: Kg6, Pb3. zwart: Ka4 Wit Hübner Zwart: Portisch 1. e2-e4 c7-«5 2. Pgl-f3 d7-d6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 5. Pbl-c3 a7- a6 6. Lcl-e3 e7-e6 7. f2-f4 b7-b5 8. Ddl- f3 Lc8-b7 9. Lfl-d3 Pb8-d7 10. g2-g4 Pd7-c5 11. g4-g5 b5-l>4 12. g5xf6 b4xc3 13. f6xg7 Lf8xg7 14. b2xc3 Dd8-c7 15. Tal-bl 0-0-0 16. Kel-e2 Th8-e8 17. Thl-gl Lg7-h8 18. f4-f5 e6-«5 19. Pd4- b3 Pc5xe4 20. Ld3xe4 Oc7-c4 schaak 21. Ke2-d2 Lb7xe4 22. Df3-f2 Kc8-d7 Robert Hübner 23. Le3-M Td8-b8 24. Kd2-cl Le4-a8 25. Pb3-d2 Dc4-a4 26. f5-f6 La8-d5 27. c3-c4 Ld5xc4 28. Tgl-g4 Da4-a3 schaak 29. Tbl-b2 Lc4-e6 30. Pd2-c4 Da3-h3 31. Pc4xe5 schaak d6xe5 32. Tg4-d4 schaak Le6-d5 33. Td4xd5 schaak Kd7-e6 34. Td5-c5 Dh3-h6 schaak 35. Kcl-bl Dh6-f4 36. Tc5-c6 schaak Ke6-f5 37. Df2-e2 h7-h6 38. Tb2-b3 Kf5-g6 39. Tb3-f3 Df4-d4 40. Tf3-b3 Dd4-d5 41. wit gaf zijn 41e zet af. Van onze sportredactie AMSTERDAM Het militaire regime van Argentinië heeft er nooit een probleem van gemaakt sport te gebruiken als een politiek stuk gereedschap. In 1978 wilde Argentinië via het wereldkampioenschap voetbal de wereld een valse spiegel voorhouden. Een beeld van vrede en geluk werd via het televisiescherm verspreid, maar in alle talen werd gezwegen over de dagelijkse arrestaties van mensen met een afwijkende politieke opvaating. Dit jaar veroordeelden de Argentijnse machthebbers de Russische interventie in Afghanistan en verschenen er geen atleten uit het Zuidamerikaanse land op de Olympische Spelen van Moskou. Zo verwijt de pot de ketel. it, 3 HAAG Zoals ook oorspronke- i.; i de bedoeling lag heeft de Ko- IJke Nederlandse Wieier Unie - fU) de samenwerking met trai- tini Wagtmans beëindigd. Dit de directeur van de KNWU, de [6 lleuwese, gisteren per communi- lekend gemaakt. Hét besluit is 'e nen tijdens een gesprek van de 3 van het sporttechnisch coördi- team en Wagtmans. De opzet r-rainers voor een bepaalde ter- ie aan te stellen zal vooralsnog 1 in gecontinueerd. Over de op- ig van Wagtmans is nog geen lef besluit genomen. Rini nans heeft zich de afgelopen in opdracht van zijn werkge len groothandel in sportartike- lörienteerd bij de professionals, igt in de bedoeling, dat hij nog ir een pleuwe Nederlandse prof- formeert, die het komende jaar wegen verschijnt. Er zou een t van een miljoen gulden voor likbaar zijn. Wagtmans zou een nog aan te trekken ploeg- het management van de forma ten verzorgen. Opzet van het ikere plan (volgens Wagtmans firma) is een jonge ploeg op de te brengen met een twee- of routiniers. heeft inmiddels wel Albert irg benoemd tot „deeltrainer" het veldrijden in het seizoen h '81. Stofberg uit Kerkdriel heeft latste zes jaar gewerkt met een veldrijders, van wie Reinier nendaal de sprekendste succes- in behaalde. Vorige week nodigde de Argentijnse rugby-unie vier Zuidafrikaanse spe lers uit voor een benefiet-wedstrijd tussen het Argentijnse team en een selectie van spelers uit elf verschillen de landen. De opbrengst van deze wedstrijd was bestemd voor de. slaéhtoffers van een zware overstro ming dn de provincie /Buenos Aires. De Argentijnse regering weigerde het viertal echter een inreisvisum te ver strekken, met in het achterhoofd de sportieve boycot van Zuid-Afrika vanwege de apartheidspolitiek in dat land. En dat terwijl bijvoorbeeld Zuidafrikaanse tennisspelers of auto coureurs altijd welkom zijn in Argen tinië. De voorzitter van de Argentijnse ru- by-unie, de gepensioneerde generaal Domingo Bereciartua, protesteerde tegen dit besluit en ondertekende een verklaring in drie vooraanstaande Ar gentijnse kranten. Ook werd melding gemaakt van het feit dat de minister van economische zaken, Jose Alfredo Martinez de Hoz, regelmatig in Zuid- Afrika op safari ging. Hierop werd Domingo Bereciartua gearresteerd en door een krijgsraad veroordeeld tot twintig dagen gevangenisstraf. Een woordvoerder verklaarde dat het vonnis niets had uit te staan met de rugby-unie, maar dat Bereciartua was gestraft in zijn hoedanigheid als gepensioneerd militair. Eveneens achter slot en grendel zit ten drie leden van het Britse rugby- team, dat onder de naam „The Pen guins" een tournee door Argentinië, maakte. Na een feestje ter viering van een gewonnen wedstrijd hadden ne gen spelers een Argentijnse vlag bij een openbaar gebouw buitgemaakt. Zij wilden het kleinood als souvenir meenemen naar Engeland. Een voor bijganger, zeker geen argeloze, tipte de politie en de groep werd gearres teerd. Op dit moment zijn nog drie Engelsen in hechtenis. Zij wórden be schuldigd van diefstal en het minach ten van een symbool van het vader land. Misdaden waarop in Argentinië straffen staan van drie tot tien jaar gevangenis. De tournee, er waren drie yan de in totaal zeven wedstrijden gespeeld, werd door de Argentijnse rugbybond onmiddellijk afgelast. Een excuusbrief aan de Engelse offi cials heeft niets uitgehaald en ook de pogingen van de Britse ambassade om het drietal vrij te krijgen, zijn tot op dit moment nog zonder resultaat geweest. „Niemand komt aan onze vlag. Wie Cesar Menotti dat wel doet moet daar voor boeten", zijn wóórden van leger-bevelhebber Leopoldo Galtieri, die de situatie van de drie gevangenen niet rooskleuriger maken. Zeker is dat de tournee van „The Penguins" haar doel volledig gemist heeft. Zo schreef de Engelsta lige krant Buenos Aires Herald: „Het doel van de reis was om beide volken dichter bij elkaar te brengen. Het resultaat is echter dat de lijst van Argentijnse klachten tegen Groot- Brittannië alleen maar langer is ge: worden". Rugby is één van de sporten, die in de negentiende eeuw door de Britten in Argentinië is geïntroduceerd. Het heeft de sport in de Zuidamerikaanse dictatuur echter nooit meegezeten. Met regelmatige tussenpozen werd het rugby slachtoffer van politieke acties. In 1951 werden de kleedka mers van het belangrijkste rugbysta- dion verbrand, nadat Eva Peron. de vrouw van de toenmalige president Juan Peron, had geklaagd over h«»t feit dat de arbeiders toegangsgeld voor de wedstrijden mors: ?.- br alen De acties rond Domingo Be: :a en de Britse rugoyploef d pre cies in dit beeld Even terug /n^..r hei uc.eldkampi- oenschap voetbal 1973. De winnende Argentijnse coach Cesar Menotti werd gebombardeerd tot een nationa le held. Dezelfde Menotti heeft afge lopen week met 180 anderen zijn naam gezet onder een politieke ad vertentie, waarin opheldering wordt gevraagd over de verdwijning van 7000 mensen na de militaire coup in 1976. Dit om een einde te maken aan de „smartelijke onzekerheid" van de familieleden. De regering heeft dit Menotti niet in dank afgenomen en het is niet ondenkbaar dat er maatre gelen zullen volgen tegen Menotti, die tot na het wereldkampioenschap voetbal in 1982 in Spanje coach van het Argentijnse team wil blijven. BAD NÉUENAHR Een lange reeks van heuvels en een stormachtige wind hébben in de eerste etappe van de Ronde van Rijnland-Palts in West- Duitsland het peloton flink uiteen geslagen. De Westduitser Dieter Burkhardt won na 151 kilometer de Sprint van een kopgroep van acht renners voor Johnny Broers. Burk hardt nam ook de leiding in het alge meen klassement over van Adrie van der Pbel, die dinsdag de proloog had gewonnen. BOGOTA De Colombiaanse re gering heeft de beslissing of het wereldkampioenschap voetbal in 1986 in dat land dient te worden gehouden, overgedragen aan het parlement. De internationale voetbalfederatie wees Colombia zes jaar geleden de organisatie toe, maar wil voor het einde van het jaar weten of het land defini tief akkoord gaat. Zoniet, dan gaat de organisatie naar Brazilië of de Verenigde Staten. Het toer nooi om de wereldbeker van 1982 wordt in Spanje gehouden. Er zijn in Colombia stemmen op gegaan. dat het Zuidamerikaanse land zich niet kan verooorloven miljoenen dollars in de bouw van stadions en andere wereldbekerfa ciliteiten te stoppen, zolang de meerderheid van de bevolking van 25 miljoen zielen niet beschikt over behoorlijke medische en so ciale vooreieningen. Niet één van de bestaande sta dions voldoet aan de eisen die de FIFA stelt. Bovendien is er het probleem van het grote hoogtever schil in Colombia. De hoofdstad Bogota ligt op een hoogte van 2600 meter, de meeste hotelac commodatie bevindt zich op zee niveau aan de kust. De internatio nale voetbalbond voelt er niets voor om de ene wedstrijd aan de kust en de ander In het binnen land te spelen, bevreesd als men is voor de aanpassingsmoeilijkhe den, waarmee dat gepaard gaat. Tien jaar geleden in Mexico wer den alle wedstrijden op hoogte gespeeld. President Julio Cesar Turbay heeft de beide kamers van het Colombiaanse parlement opge dragen een commissie te vormen om een definitieve aanbeveling te doen. Ierland DUBLIN In de voorlopige Ierse selectie van 23 spelers voor de wedstrijd tegen Nederland zijn maar twee man opgenomen, die ook werkelijk spelen in de compe titie van de Ierse Vrijstaat. Mana ger Eoin Hand koos Liam Brady, van Arsenal naar Juventus ge transfereerd, twintig spelers uit de Engelse League en O'Neill en O'Leary van Shamrock Rovers. Hand rekent erop dat Juventus Brady zal vrijgeven voor de eerste wedstrijd van de Ieren uit de voor ronden voor het wereldkampioen schap op 10 september in Dublin. DEN HAAG De Nederlandse da- meshockeyploeg zal in oktober toch een aantal wedstrijden in de Verenig de Staten spelen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Nederland in die maand deel zou nemen aan een inter nationaal toernooi in Philadelphia. Daarvoor waren acht van de sterkste dómes teams uitgenodigd. De inter nationale hockey federatie (FIH) heeft echter geen toestemming gege ven voor dit toernooi.dat zou kunnen worden beschouwd als vervanging van het sterk gedevalueerde Olympi sche hookeytoernooi in Moskou. De Nederlandse dames reizen nu onder leiding van Gijs van Heumen, de op volger van Huib Timmermans, ver moedelijk op 5 oktober naar de Ver enigde Staten voor het spelen van drie of vier interlandwedstrijden bui ten toernooiverband. De eerste wed strijd staat voor 7 oktober op het programma in San Jose. Daarna vol gen officiële interlands op 10 oktober (in Baltimore tegen de Verenigde Sta ten). De KNHB probeert nog voor 9 oktober een vierde wedstrijd in te lassen. Ook de Westduitse en Austra lische dameshockeyteams zullen in de herfst in de Verenigde Staten en kele interlandwedstrijden spelen. Voor de tournee door de Verenigde Staten neemt de nationale dames- hockeyploeg van 26 tot 28 september ©APEST Een teleurstellend laars nationaal voetbalelftal tt voor. 18.000 toeschouwers Z we ll een vriendschappelijke inter- raet 2-0 verslagen. In de 74e uut schoot Bild in eigen doel. Het jj Ede doelpunt voel tien minuten üjd en kwam op naam van Burc- Na afloop tracteerde het publiek 22 spelers op een schril fluitcon- Zweden speelde in deze wed- zonder de voor buitenlandse spelende internationals. (BLAND mpton 1-1, Coventry Clty-Liver- aJ Palace-Tottenham Hotspur 3-4, no-Leicester City 1-0, Ipswich Town-Brigh- Middlesbrough-Leed 3-0. Wolverhampton -Manchester United 1-0. SIDUITSLAND Monchengladbach-Schalke '04 3-1 (1-0). Duisburg-Milnchen 1860 1-0 (0-0). Bayem *eti-Borussla Dortmund 5-3 (1-0), Bayer Ur- ®-Foruna DOsseldorf O-l (0-1). Elntracht aia Bielefeld 2-0 (1-0). i! 4 Bayern MOnchen, Elntracht Frankfurt en "na DOsseldorf 2-4; 4. MSV Duisburg 2-3; 5. Stuttgart en Kalserslautem .1-2. ankrijk tourg-st. Etlenne 0-2, Paris SO-Valenclen- 1-2, Tours-Ntmes 4-3. Bordeaux-Lens 5-1. Nlce- 4-2, Nancy-Nantes 1-0, Lyon-Laval 1-0, la-Monaco 1-1, Angers-Metz 0-0. LiUe-Auxerre W na vijf speeldagen: 1. Lyon fl punt. 2. Paris Germain 8 pnt, 3. Bordeaux 7 punt, 4. Saint Bastia, Nantes en Lens 6 punt, 8. Lille, iw, Tours en Nice 5 punt, 12- Laval. Nancy. Sochaux, Metz en Strasbourg 4 punt. 18. tnnes en Auxerre 3 punt, 20. Nimes 2 punt feOPA CUP ÖABGN De eerste wedstrijd in voorronden van de strijd om de ■ropa Cup n tussen Altay Ismr en is in een doelpuntloos geüjk- geëindigd. Volgende week is de Ti in Lissabon. De winnaar komt tégen Dynamo Zagreb. ZWOLLE Vroeger, toen PEC Zwolle nog het speelgoed was van de rechtlijnige bankier Jan-Willem van der Wal, was het soms een hele toestand bij de Prins Hendrik Ende despereert niet Combinatie. De autoritaire voorzitter was verzot op buitenlandse reizen en buitenlandse voetballers en sprak bovendien geregeld met een makelaar als Gerrit Borghuis. Zo kon het dus gebeuren dat exotische krachten als McKenzie van Jamaica en Banhoffer plus Fernandez uit Uruguay op. zekere dag in Zwolle uit de koffer van van der Wal stapten. Van een stuntje hielden ze toentertijd in het begin van de jaren zeventig wel in de hoofdstad van Overijssel. PEC speelde toen nog lang niet in de eredivisie. Het was zogezegd een klei ne club. Dus haalde Van der Wal de in zijn ogen als een autoriteit geldende Georg Kessler naar de club teneinde een snelle promotie te realiseren. En eerder trouwens ook de Joegoslavi sche international Osim. Nou ja, Kessler maakte ook in Zwolle zijn werk niet af en „vergat" later altijd PEC Zwolle te noemen wanneer hem in het buitenland door journalis ten naar zijn vorige werkgevers werd gevraagd. En Osim, ach dat was nu toch vervelend, die had zijn knieën in Joegoslavië achter gelaten. Hij wan kelde anderhalve partij eer hij met de JBal Wagenlngen heeft de Engelse ™jwplte Rob McDonald gecontracteerd d'e vorig seizoen uitkwam voor de dlvuieverenlglng Huil City. tekende ean «niomst voor een Jaar. Selectie: Albert Booy, Klaas Drost, John Frandsen, Bert van Geffen, Ype Hamming, Jan Hen- driksen, Peter van der Hengst, Koko Hoekstra, Rinus Israel, Ron Jans, Tjeerd van 't Land, Gerard Moorst, Ad Raven, Chris Riemens, Carry Steinvoort, Ger rit Visscher, Johan van de Wil denburg, Rene IJzerman. Nieuw: Chris Riemens (Roda JC), Gerrit Visscher (ESC) Vertrokken: Mel Holden (afge keurd), Ben Hendriks (Jeugdtrai ner PEC), Jespers Rasmussen (Denemarken) Trainer: Frits Korbach, Rinus Israel, Gerrit Verwoerd, Ben Hendriks. Terrein: Gemeentelijk sport park. Capaciteit: 13.000 noorderzon vertrok. Met hnahand- geld en al, dat wel. Dat was namelijk de keerzijde van hetgeen zo nu en dan werd uitgehaald. Het geld vloog de poort uit. Een beleid werd er niet gevoerd. PEC Zwolle heeft al weer enige tijd een nieuwe voorzitter. Het is Jan Wiersma, 46 jaar, zakenman, gerefor meerd en buiten de voetballerij om bevriend met zijn collega Ton Harm- sen van Ajax. Anderhalf jaar geleden nam hij de hamer over van Van der Wal, die nu geen enkele binding meer heeft met de club. Wiersma was voor zijn voorzitter schap 4 enigszins betrokken bij PEC Zwolle. Hij hoorde bij de zakenmen sen die jaarlijks duizend gulden ih de clubkas stoppen. Dit gezelschap, dat de deftige naam van Senioren Kon ven tie voert, is inmiddels 150 man sterk en blijft nog altijd groeien. Voor PEC is dat clubje dan ook intussen een aardig melkkoetje geworden. Wiersma: „Ik ben in de eerste plaats voetbalgek. Maar als zakenman was het voor mij ook van belang om in die Senioren Konventie andere zaken mensen te ontmoeten. Namens de SK verzorgde ik de contacten met het bestuur. Vandaar ben ik stap voor stap verder in de club terechtge komen." Omdat de zaak nogal gevoelig ligt, wil Jan Wiersma nu niet al te veel meer kwijt over hetgeen er in het bonte verleden bij PEC Zwolle alle maal is voorgevallen. Desondanks heeft hij met zijn bestpur onlangs voor een stormpje gezorgd in de Zwolse regio en zelfs daarbuiten door in de vorm van een perscommu niqué de alarmerende financiële posi tie bekend te maken. Exacte bedra gen werden niet genoemd, maar Jan Wiersma door Matty Verkamman Wiersma geeft toe, dat PEC voor meer dan een miljoen gulden bij Sla- venburg's Bank in het krijt staat. Dat is precies de bank waar Van der Wal tot voor kort de scepter zwaaide. Ci taat uit het communiqué: „De slechte vermogenspositie is in het verleden ontstaan door een onevenwichtig fi- nanciëel beleid door onder meer met kortlopend geld langlopende objec ten te financieren, waarbij ten on rechte privé en zakelijke belangen werden vermengd." Wiersma ter ver duidelijking: „Er zijn kortlopende le ningen ten behoeve van transfers ge sloten. Dat kan natuurlijk niet. Het ene gat werd met het andere ge stopt." De situatie is intussen zelfs zo be roerd dat PEC op de lijst van BBI- uitkeringen tot de recordhouders be hoort. Ongeveer vier ton mocht men vorig seizoen in ontvangst nemen uit de subsidiepot. Ex-Excelsior-voorzit- ter Henk Zon noemt zo iets altijd éen premie op wanbeleid. Wiersma: „En daar kan ik nog inkomen ook, als hij dat zo ziet." PEC heeft overigens met Slaven- burg's Bank inmiddels afspraken ge maakt, die zodanig zijn dat de conti nuïteit van de vereniging voor de komende jaren volgens Wiersma is gewaarborgd. De clubleiding heeft een zeer speciale reden gehad om de (on)vermogenspo- sitie naar buiten te brengen. Wiers ma: „We waren echt niet uit op een rel, maar het was gewoon hoog tijd omdat op te geven. PEC heeft hier jaren lang het imago van een wat hooghartige club gehad. Er werd door de mensen geredeneerd dat wij onze zaakjes altijd wel zelf konden rege len. Dat elitaire imago leidde tot een slecht contact met de toeschouwers, de amateursclubs uit de buurt en de gemeente Zwolle. Na onze promotie naaj cle eredivisie zijn we qua pu- bliekbelangstell^ng gemiddeld zo'n 1200 toeschouwers omhoog gegaan. Vorig jaar draaiden we met een ge middelde van 7000. Daar zijn we blij mee, maar hét neemt niet weg dat er toch wel wat meer groei was ver wacht. Zwolle is ln principe niet zo'n voetbalstaö als bijvoorbeeld Gronin gen. Het karakter van de mensen is hier nogal bedachtzaam. Men kijkt de kat eerst uit de boom. Wel, door bekend te maken hoe we er voor staan, hebben we de mensen nu dui delijk gemaakt dat PEC de eigen zaakjes helemaal niet zelf kan rege len. We hebben de steun van het publiek hard nodig. De relatie met de andere clubs uit de buurt en de ge meente is intussen heel goed. Via allerlei acties trachten wij de proble men nu te overwinnen. Dat kan een proces van jaren worden, maar ik heb goede hoop dat het lukt. Ons beleid is nu in elk geval op continuïteit ge richt." Dit betekent in de praktijk dat PEC zich geen bokkesprongen meer op de transfermarkt kan permitteren. Dit seizoen zijn vaste selectiespelers als Rasmussen en Ben Hendriks wegge vallen en daar staat alleen de komst van RODA-reserve Chris Riemens te genover. Typerend voor de financiële positie van PEC is dat het transferbe drag van circa een ton voor deze Riemens door een aantal zakenmen sen (ónder Wiersma zelf) bijeen is gebracht. Op de vraag of hij zelf veel geld ln PEC Zwolle investeert, ant woordt Wiersma nauwelijks. „Wat is veel? Als het nodig is, dan doe ik wel eens wat." Zijn vriendschap met Ton Hanpsen heeft PEC wel in de kaart gespeeld bij de overname van Ajax' C-speler Peter van der Hengst, die zich in Zwolle tot een bruikbare spitsspeler heeft ontwikkeld. Wiersma: „Die rela tie is wat dat betreft wel van belang geweest. Dan onderhandel je toch in een prettige sfeer." Maar buiten dat zal PEC zich voorlo pig dus slechts in de marge van de voetbalhandel kunnen weren. Wordt het toch al wat anonieme PEC nu helemaal een grijze club? Wiersma: „Ik vraag me af, of dat een probleem is. Wij willen tenslotte het liefst via goed voetbal de koppen halen. Aan allerlei rellen en randverschijnselen hebben wij geen behoefte." in de Schotse plaats Ayr deel aan het jubileumtoemooi van de internatio nale dames hockey federatie (IFW- HA). Daarvoor zijn de speelsters uit genodigd. die een jaar geleden deel uitmaakten van het team, dat in Van couver wereldkampioen werd. Ex- bondscoach Huib Timmermans zal de ploeg begeleiden, maar in principe gaat ook zijn opvolger Gijs van Heu men mee. Enkele speelsters, onder wie Marjolein Bianchi (in verwach ting) en Suzan Bekker (gestopt) heb ben overigens inmiddels bedankt. Na het toernooi in Ayr stelt Van Heumen een nieuwe selectie samen, die zich gaat voorbereiden op de strijd om het PIH-wereldkampioenschap, volgend voorjaar in Buenos Aires. Met de wedstrijd van morgenavond in Vught tegen Jong Pakistan, ter gelegenheid van de ingebruikneming van het kunstgrasveld van MOP, be _gint de Nederlandse herenhockey- ploeg de voorbereiding op het eerste internationale hoogtepunt, het toer nooi om de Champions Trophy (10-16 januari in Karatsji). In de aanloop naar dit evenement, waaraan verder Pakistan, India, Spanje, Australië en West-Duitsland meedoen, staan wed strijden tegen Zimbabwe, Australië, Spanje en mogelijk West-Duitsland op het programma. MADRID Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Atletico Madrid. De Nederlandse kandskampioen versloeg Internatio nal de Porto Alegre (Brazilië) met 3-1 na een ruststand van 2-1. Ajax ont moet in de eindstrijd gastclub Atleti co. Porto Alegre en CSKA Sofia uit Bulgarije spelen om de derde plaats. PSV heeft zijn wedstrijd in het toer nooi om de Joan Camper-beker tegen Barcelona in het stadion Nou Camp met 1-2 verloren. Al in de vijfde mi nuut opende Willy van de Kerkhof de score. Pas negen minuten na rust maakte Krankl gelijk. Hij besliste ook de wedstrijd vanaf de penal tystip. Lokeren-FC Vlaardingen 4-0 (34») Doelpunten Lokeren: Van Velrdeghem <2x). Larsen (lx), 8nel- ders (lx). Toeschouwers 1200. Toneg id»-FC Den Haag 1-5 Doelpunten FC Den Haag: De Caluwé (eigen doel). Treling. Van Leeu wen (2x), Blom, Mansveld. Toeschouwers: 600. VVSB-Haarlem 0-9 (<M) Doelpunten Haarlem: NI]dam en Hendriks (ieder 3x), Balm, Oullltt en Buckling. Toeschouwers: 1000. Usaelmeervogels-FC Utrecht 1-1 (0-0) - Doel punt FC Utrecht: De Kruljk. Doelpunt Ussel- meervogels: Slechtenhorst Toeschouwers: 2000. Noordwijk-FC Amsterdam 1-1 (1-1) Doelpunt FC Amsterdam: Martinez. Doelpunt Noord wijk Bröring. Toeschouwers: 900. Enscbedeae BoyvFC Twente 2-9 (05) Doelpun ten FC Twente: Jol (3x). Otto (2x), Bleuming (2x). Lindsted en Rohde. Doelpunten Enschedese Boys: Kleinstra en Korte. Toeschouwers: 3500. FC Groningrn-RWD Molenbeek 2-3 (1-2) - Doel punten FC Groningen: Houtman en Waalderbos. Doelpunten RWDM: Verhaecke, De Woll en 8uclc. Toeschouwers: 2500. Appingedam-Hercales 1-7 (0-4) Doelpunten Heracles: Lalopua (4x), Bakker, Kerr en Kruzen. Doelpunt Applngedam: NIJenhuis. Toeschouwers: 1000. Velocitaa-Veendam 1-5 Doelpunten Veendam; Veneboer. 8chipper. McNulty (2xi en Zwart. Doel punt Velocltas: Klompstra. Toeschouwers: 500. ten Telstar: Buma en Van Zeggelen leder 2x. Verder Van B ree voort. Kramer. Plalsler en 8mlt Toeschouwers: 500. SCHAKEN De Nederlander Frans Culjpers heelt ln de derde ronde van het wereldkampioen - tot twintig Jaar verloren van de die volgende week drie keer uitkomt tegen Honga rije ter voorbereiding op het toernooi om het Europees kampioenschap. Verder Is de selectie ongewijzigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15