ADVERTENTIES Trouw 020-936868 020-936868 Perscombinatie n.v. Media - Inkoop medewerker/ster Hoek Sonépouse BV assistent(e) Boekhouding AllO typistes verkoopster cheffin verkoopster Wille Co kkk tempo team vraagt: Stulz Interbouw B.V. TIMMERLIEDEN schoonmaakkracht part-time verkoopster Aantrekkelijke bijverdienste voorman/vrouw bezorgers(sters) Ochtendblad leerjongen oproepbare chauffeur (m/v) Avonddienst medewerker (m/v) Het Parool bezorgers Wervershoof Mg Ij de Lairessestraat DEM Meubelfabrie VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1980 TROUW/KWARTET UD> T.k. gevr. ligpij, 20x4 m. Adam 020-247928 ol( .Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven. Teksten die voor 15.45 uur (vnjdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schriftelijk geadresseerd aan: afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan allé bijkantoren. MINI-advertenties bereikèn ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord in hoofdletters 6.58 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één ol meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4.18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek f 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van télefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd. Oproepen, verloren voorwerpen/dieren Nelleke, bedankt voor de lijne vakantie Mike. Gevraagd hulp voor dag en nacht bij oudere dame, on langs uit ziekenhuis geko men, in groot vrij huis bij cen trum in Dordrecht. Mogelijk heid voor regelmatige aflos sing. Huishoudelijke hulp en wijkverpleging aanwezig. Tel. im. 01686-3158. PSYCHOLOGIE te j. studen te gepl. aan VU-A'dam wil naar Groningen. Wie ruilt? Tel 05138-2535. 1e jrs. GENEESK. wil plaat sing Amsterdam ruilen tegen Utrecht 02152-63141 VEEL UEFS A. Sterkte a.s. week. Gino te R. Weggelopen uit de Von Ze- senstr. onze Cyperse poes. Witte bef, witte vlooienband. Roepn. Baby. Tel. 924488. Pedagogiek 1e JRS. STU DENTE geplaatst aan GU A dam wil ruilen met iemand in Leiden. Tel. 04937-1719. Felicitaties liefst Lilian, Juryen en Olaf. Personeel biedt zich aan KLUSJESMAN voor tuinwerk, witten en behangen. Billijke prijzen. Bel 020-197293 SCHILDER ZOEKT WERK. Bel zaterdag 14 t/m 18 uur. 020-226821. J.m. (26) zoekt (bij voork. part-time) werk (ook tijdelijk) als secretaris/notulist. Br. o. nr. 5-13030 bur. v.d. blad. Gepensioneerd 62, nog vitaal wW zich enkele jaren nuttig maken als koster of soortgelijk beheers- of toe- zichtwerk, liefst bij historisch bouwwerk, geen geldelijke beloning, wel een prettige wo ning met tuin wordt gewenst Tel. 079-165423. Commercieel personeel gevraagd Importeur van brilmonturen vraagt free-lance vertegenwoordiger(ster) Schriftelijke sollicitaties: CROWN OPTIEK. Rokin 130, 1012 LD Amsterdam. Kantoorpersoneel gevraagd Oe afdeling: verzorgt contracten en advertentieplaatsingen voor Margriet Libelle - Viva - Story - Panorama - Nieuwe Revu en vele andere bladen. Voor een die er plezier in heeft iets extra's te doen, een aantrekkelijke job. Naast het accuraat administratief begeleiden van de opdrach ten is er levendig telefoon-contact met opdrachtgevers en media. Wij denken aan: een complete MAVO-opleiding; administratieve ervaring; typevaardigheid, accuratesse. Heb je interesse? Bel dan naar ADMEDIA B.V.. Afrfnltnn Pftrwwila 7a kon AJ. Ernststraat 585 (bij winkelcentrum Gelderlandplein). Tel.: 020 - 54 11 345. specialist in videotechniek v vraagt een met enige jaren ervaring, bij voorkeur in bezit P.D., die zelfstandig diverse werkzaamheden kan uitvoeren. Sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak met de heer Poelstra, (020) 23 36 65. Ons adres is: Plantage Muider- gracht 151-155, 1018 TT Amsterdam ADVOCANTENKANTOOR MR LANKHOF c.8. te Amsterdam vraagt secretaresse/steno-typiste Nederlands Soil. Weteringschans 53. 1017 RW Amsterdam. Tel. 020- 235635. UITZENDBURO HEEFT DIREKT WERK VOOR NEDERLANDS BEL VOOR INLICHTINGEN 020-237475/244668 of kom langs Oude Leliestr. 8, A dam. Kapperspersoneel gevraagd Gevraagd te kapster. Da meskapsalon Möring, Merca torplein 9. tel. 020-128929. BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LUNEN) Winkelpersoneel gevraagd PATISSERIE TOP'S EDELGEBAK heeft plaats voor een en een Zaterdags vrij. Aanmelden: JULIANALAAN 6 b, Bilthoven, tel. 030-782894, na 18.00 uur 030-781737. een huis vol geschenken vraagt een hulpverkoopster VOOR DONDERDAGAVOND EN ZATERDAG Tevens vragen wij voor de eerste 3 weken van september een hulpchauffeur LB.V GROOT RIJBEWIJS Sollicitaties persoonlijk of telefonisch Wille Co, Nieuwendijk 216, Amsterdam. Tel. 020-227627. Gevraagd vriendelijke fulltime VERKOOPSTER met branche-ervaring voor mod. drogisterij in een groot winkel centrum van A'dam-Noord. Voor soli, afspr. tel. 020- 367763 of na 19.00 uur 02906-4173. Gevraagd 1e verkoopster goed leiding kunnende geven Brood- en banketbakkerij P. v. Soest, Hendrik Jacobstr. 13. A'dam-Z. Tel.1 020- 791081, na 18.00 u. 075- 161232. (Para-jmedisch personeel gevraagd Gevraagd voor zo spoedig mogelijk een SLAGER en een WINKELMEISJE Voor slagerij in A'dam en Zwanenburg. C. J. van den Ban, Olmenlaan 18, Zwanenburg 02907-4618. Horeca personeel gevraagd Bistro „Het Vergulde Paard- hoofd" vraagt voor direct jon ge RESTAURANT-KELNER. Gunstige weekendregeling. Soil, na tel. afspr. met de heer P. Doets na 16 u. Bistro Het V.P., Koemarkt 22. Purme- rend, tel. 02290-20040. ui'/'TKiorgon^ak: gezondheidszorg met spoed B-VERPLEEGKUNDIGE Voor de nachtdiensten per 4 sept. a.s. ZIEKENVERZORGENDE Voor de nachtdiensten per 22 aug. a.s. ERV. MED. DICTAFONISTE ZIEKENVERZORGENDE Alle diensten B-VERPLEEGKUNDIGE per 1 sept. a.s. voor 1 week Bel of kom even langs WILLEMSPARKWEG 112 020-733434 Huishoudelijk personeel gevraagd Ik zoek nette dame 65+ die 2 weken per maand (intern) mijn invalide moeder van 84 in Amsterdam-Zuid wil ver zorgen. Meerdere hulp, ook verpleegkundige reeds be schikbaar. Reacties graag na 18.30 uur. tel. 020-792863. Gevraagd hulp in de huishou ding voor een ochtend in de week. Smeets, Nw Prinsen gracht 23. Tel. 020-225298. Technisch personeel gevraagd VRAAGT VOOR HAAR AFDELING VERBOUWING Weverij 7, Amstelveen. Tel. 020-419453 te vragen naar dhr. Steenbergen. Na 18.00 uur dhr. Westerveld. Tel. 020-430239. Wij zoeken voor onze goed geoutilleerde fotozerterij een allround fotografisch zetter (m/v) Hij/zij moet zelfstandig onze toetsenborden kunnen bedienen, inkl. het koderen. Onze toetsenborden zijn allen voorzien van een beeldscherm. Binnen ons bedrijf heerst een goede werksfeer. Onze arbeids voorwaarden zijn geregeld in de grafische C.A.O. en u krijgt bij ons volledige reiskostenvergoeding. Indien u meent over de nodige ervaring te beschikken, verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie te richten aan onderstaand adres, danwel telefonisch te reageren bij de heer H. Kroon. Beursdrukkerij/Costra B.V. Visseringweg 32, 1112 AS Diemen Tel.: 020-998701 KOUSENFABRIEK HITO B.V. Geuzenweg 31a, 1221 BK, HILVERSUM, heeft plaat singsmogelijkheden voor MONTEURS en BREIERS voor Bentley Kornet sokken- automaten. Soil, schriftelijk of telef. dag.: 035-856069, b.g.fl. 035-14287. Servicemonteur gevraagd voor het installeren van elektrisch huishoudelijke apparaten. wasmachines, koelkasten en gasapparaten met bijbehorende storings werkzaamheden, i.b.v. rijbe wijs B.E. Zaterdags vrij. Okkerman Molukkenstraat 71-73, Adam. Tel. 020-650813. TALBOT DEALER SMIT Vraagt 1e monteur Lumeystraat 2-12 Tel. 020-182524 Na 18.00 uur 02507-3975 ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI'S. Chauffeurs gevraagd ICOVA toonaangevende organisatie in afval-afvoer vraagt t.b.v. de afdeling transport CHAUFFEURS m/v met groot rijbewijs. Sollicitaties: ICOVA, Meeuwenlaan 70, Amster dam. Tel. 020-362362. Parttime functle's aangeb./gevraagd Artihome-Binnenhuisarchitectuur zoekt voor enkele uren per week een reacties graag aan Artlhome Rembrandtweg 324 Amstelveen Tel. 020-418522 of 02155-17415 Q. v.d W».jden Drogistore. Niewendijk 209 te Amsterdam, heeft plaatsings mogelijkheden voor een Gehuwd geen bezwaar. Werktijden nader overeen te komen. interesse? Schrijf dan een brief aan EDAH B.V., Kanaaldijk N O. 82 te Helmond t.a.v. de heer A. de Been. afdeling Personeelszaken. Klein gezellig druk restaurant in uitgaanscentrum A'dam zoekt part-time serveersters met ervaring voor 2 3 avonden per week. Werktijden ca. 17.00 u. tot 23.00 u. Verdiensten 12.50 p.u. netto all-in. Werkstuden- tes die echt kunnen aanpak ken en paniek bestendig zijn. genieten de voorkeur. Brieven met vermelding leeftijd, erva ring, adres en telefoonnr o. nr. 19-13089 bur. v.d. blad. Gevr JONGEMAN/HUISBE WAARDER voor licht onder houdswerk voor ong. 15 uur per week bij arts te A'dam. Br. 19-12977 bur. v.d. bi. Praktijkassistente voor 2 halve dagen per week bij vrouwelijk specialist A'dam-Nieuw West. Niet bang voor dieren. Br. o. nr. 19-12994 bur. v.d. blad. Divers personeel gevraagd Gemengd saunabedr. Atlantic vr. MEISJE of j. vr. v. huish. werkz.h., intern. Soil, na telef. afspr. tel. 020-262361. SAUNABEDR. vr. badjuffr./ masseuse of j.dame die daar voor opgei, wil worden. Pretti ge werkkr. Atlantic gemengd saunabedr. Haarlemmerstr. 60. Adam. Tel. 020-262361 Gevr. enige representatieve DEMONSTRATRICES voor luxe huishoudelijke appara tuur, ervaring gewenst. Tel. 020-279067, vrijdagavond v. 18.00 tot 20.00 u. Zo spoedig mogelijk voor lan gere tijd LIEVE OPPAS ge zocht voor peuter van 1 jaar. Dinsd.ocht. en de hele don- derd. in A'DAM-Z. Tel. 713674. Gevr. FLINKE OPPAS, die onze kinderen (4 6 jr.) een vriendje, ma, di. do tus sen de middag en 1 x per 14' dgn. de woensdagmiddag kan opvangen. Tel. 020-738033 Concertgebouwbuurt. Gevr. allround TIMMERMAN en KLUSJESMAN. Ook 65+ Hoge verdienste 020- 230863/268570. Wij hebben plaats voor een: leerling banketbakker/ster 2e of 3e bediende Banketbakkerij VAN STRAA- TEN, Gelderlandplein 45. Tel. 020-441392. na 18.00 u. 424335. JeVolk skvant Ochtendblad voor haar agentschap Amsterdam-West, omg. KJi Overtoom een Taak: Als assistent/e van de hoofdagent is hij/zij verantwoordelijk voor het verdelen en uitreiken van de kranten aan de bezorgers. Tevens vervangt hij/zij de agent bij afwezigheid. Minimumleeftijd 18 jaar. Inl. ma t/m vrij van 9 uur 16 uur, tel. 020-279151, Rozengracht 46, Amsterdam. Schriftelijke reacties kunt u richten tot de Volkskrant, Rozengracht 46, Amsterdam, ter att* van de heer J. Verbeek. DE OCHTENDBLADEN Trouw en de Volkskrant zoeken voor hun AGENTSCHAP Amstelveen-Zuid actieve min leeftijd 15 jaar. INLICHTINGEN: OCHTENDBLAD TROUW Wibautstraat 131 Amsterdam tel.: 020-913456 tst. 786 of Centraal kantoor Volkskrant Rozengracht 46 Amsterdam tel.: 020-279695 Landelijk ochtendblad cleYol ksLpant vraagt voor direct vaste bezorgers (sters). in de omg. GEU ZENVELD. WATERGRAAFSMEER. B'VELDERT, A'VEEN. Min. Ift.: 15 jr. Inl. van ma. t/m vr. van 8 tot 16.00 u. tel.: 020- 279151 Tevens vragen wij bezorgers voor DEN HAAG Min. leeftijd 15 jr. Inl. ma. t/m vrij. van 8 tot 16 uur. Tel. 070- 469303. zoekt voor haar agentschappen omgeving: WATERLOOPLEIN/PLANTAGEBUURT en BOS EN LOMMER Aktleve bezorgers(sters) Minimum leeftijd 15 jaar. Inlichtingen: Ochtendblad Trouw, Wibautstraat 131, Amster dam. Tel. 020-913456, toestel 786. Voor onze STOFFENGROOTHANDEL in het centrum van de stad Amsterdam zoeken wij een Fam. A. en M. De Leeuw Jodenbreestraat 21. Tel. 020-222195 Voor de afdeling Commercieel Transport van Perscombinatie Transport B.V. zoeken wij op korte termijn een die in het bezit is van een geldig (groot) rijbewijs en enige jaren rijervaring. op part-timebasis voor diverse administratieve werkzaamhe den met een opleiding op HAVO-nivo. Inlichtingen over deze funkties kunt u verkrijgen bij de heer W. Ros. tel. (020) 926870, toestel 245 of na 18.00 uur tel. (020) 725924. vraagt voor vast en vakantie min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51 Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid Com. Schuytstr. 10. Tel. 020-716617 v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) v. Ostadestr. 403. Tel. 020-711592 (tussen 15.00 en 17.00 uur) Churchilllaan 1 Tel. 020-797592 West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Adm. de Ruyterweg 93. Tel. 020-125601 Wilhelminastraat 78. Tel. 020-187055 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Acacialaan 28. Tel. 020-458473 of 716617 DIEMEN en DUIVENDRECHT Muiderstraatweg 13, Diemen Tel. 020-905353. Melden na 15.00 uur. Onroerend goed te koop aangeboden UITHOORN. Rode Klaver 35. t.k. gunstig gelegen mod. hoekwoning met garage, v.v. c.v. en veel extra's. Ind. royale woonk. (plm. 55 m2). luxe open keu ken met veel app., 4 sl.k.. badk. met ligb. en 2e toilet. Tuin op z-w. Vr pr. 220.000 k.k. Inl. J. H. Broekhof, mak. tax. o.g., A'veen, 020- 452930. T.k. BEN.WONING A dam-C Vrije sect, in nieuwbouwbuurt. Koops. f 55.000 k.k. Inl. 02152-55995. T.k. z.g. onderh. WOONHUIS met inrit, nwe. keuken, gr. woonk. boven: 3 si. k. c.v. gas. Toekomststraat 43, En schede 053-351714. T.k ROTTERDAM. Kralin gen, prachtig 2-kam.app. bj. 1953, dicht bij universiteiten, voor si. 50.000 k.k. Tel. Mi. 010-222211. Aangeb. pand op eig. grond, tuin op z, te A'dam-oud-Z. Ben. huis kan vrij worden op- gelev. Vr. pr f 125.000 k.k. Tel. 020-159356 of 722922. Wegens nieuwbouw te koop: Bedrijfspand met bovenwo ning in het 2e centrum v Stadskanaal (Gron.) Totale opp.: 655 mm», waarvan 400 m* is bebouwd. Ind. beg. grond: winkel, gr. keuken 2 opslagschuren, 1 garage, di recte aanvaarding, inl.: Mo torhandel Jaap Middel, Oos terkade 29, 9503 HP Stads kanaal 05990-12233. ADRIAAN LOOSJESSTR. 8 ADAM NOORD. Moderne hoekwoning voorzien v. c.v., vrijstaande garage en royale tuin, aan drie zijden vrij, het geheel op 240 m* eigen grond, bev. royaal woon/eet kamer met open haard, half open keuken, 3 slaapkamers en moderne badkamer. Vraagprijs 179.000 k.k. Inl. BAKKER en JONG B.V. Burg. Postweg 7, Landsmeer. Tel. 02908-1112. NIEUWEGEIN t.k. fraaie hoekwoning, bj. 1977, met gar. Tuin rondom, tel. 03402- 41315. T.k.a. van eig. bew.: GRENS- STRAAT 2-III zeer rustig gel. riant 3 k. hoek appt. met bat kon op Z. Geheel gestoft, en in goede staat. Dichtbij Me trostation en Amstel prijs 118.000 k.k. Tel. 020- 925756. ZAANDAM, vrije vestiging goed onderh. woonhuis met tuin en schuur, huiskam., keu ken. w.c., berg., 3 si. kam., douche en c.v., prijs f 144.000 k.k. plm. 3500 roerende goederen. Tel. 075- 355327. DIEMEN. Woonhuis Oud Die- meriaan: 4 kamers, keuken, douchegel., tuin. Vraagprijs 115.000 k.k. Vest. voorw. gem. Diemen. Aanv. i.o. Ma kel. o.g. H. en W. Ch. van Veeren, Middenweg 71 Adam. Tel. 020-654380. Prachtige bossen, hoge velu- we, middenin levendig OT- TERLO. Helft dubb. woonh. f 225.000 k.k. 01720-22945. T.k. Riante 2 k.flat in TOREN PARK GROENHOVEN ge stoffeerd, geen mak.kósten prijs f 75.000 k.k. Tel. 020- 650958, na 19.00 uur 997154. T.k. 2 kamerappartement met tuin aan de WESTLAND- GRACHT geen urgentie ver eist. Koopsom 85.000 k.k. Inl.: Mak. J. Heuk, mak. B.V., De Lairessestraat 16, A'dam. Tel.: 020-766633. T.k. gr. zonn. woning in HAARLEM, de Ruyterwog 12. Ind.: doorz. kam., douche, 3 slaapk. en gr. zoiderlc., fl. tuin Zuid, vrije vest. 165.000., Tel. 023-240840. T.k.a. pr. WOONBOERDERIJ in Giethoorn, rustig gel., 475.000 k.k. Recht op huur voor 2 jr. Hr. pr. 1000 p.m. gestoft. Tel 05216-1550. AMSTERDAM-NOORD mooie 3-kamerflat, geen ga lerij, in overleg vrij te aanvaar den, f 115.000 k.k. evt. met garage. Inl. J. A. Frederici, mak, o.g., tel. 020-133029. AMSTELVEEN: mooi gelegen 5-kamerwoning, i.pr.st. 270.000 k.k., evt. hypotheek 8% beschikb. tot plm. 100.000. Tel. 020-419065. T.k. van part./eig. 2-kam. BEN. WONING m. tuin, ge ren. vrije v. 85.000 k.k. Inl. J. Hofman, tel. 020-942264. SNEEK. Halfvrijst. semi-bun- galow met landelijk uitzicht, kamer 43 m2, open haard, 4 sl.k. enz. Prijs 198.000 k.k. Inl. postbus 4031. 8600 GA Sneek. MUIDEN/MUIDERBERG eengezinswoningen v.a. 175.000 k.k. Inl. Vlaanderen 8.V., Muiderberg, tel. 02942- 1997. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888. St. Anna Parochie (Fr.) Long- huisterweg 50. Degelijk ver bouwde boerderij op 1969 m2, c.v.-gas, isolatie, thermo pane, vr. pr. 295.000 k.k. Tel. 05180-1610. Kootwijk-Nieuw Milligen belangrijke grondverkoop prachtige percelen grond begroeiing met naald/loofhout Grootte v.a. 1200 m2 prijs 3 t.m. f 3,50 per m2. Alle percelen zijn goed te bereiken en liggen bij de bestaande bebouwing. Voor bezichtiging en verkoop zijn Wij a.s. zaterdag en zondag aanwezig in hotel „De Millingerhoek" te Nieuw Milligen v.a. 11.00 tot 16.00 uur. Voor inlichtingen grondbeheer, tel. 05765-1255^ Kaagweg 116 Ideaal gelegen gezinswoning, voorzien van c.v., met vóór vrij uitzicht over plantsoen, met autovrije speelweide. Indeling; royale L-vorm. woonkamer met open haard, keuken, aangeb. berging/hal; 1e verd.: 3 slaapk. en ruime badk. met douche en 2e toilet; 2e verd.: slaap/hobbykamer, bergruimte. Achtertuin o.h.z. Gunstige ligging nabij winkels en scholen. Goede buaverb. Vr. pr. 110.000 k.k. VrijW. inl. en bez. Tj. HOEK STRA MAK., Kerkstr. 64, Monnickendam, tel. 02995-4051. A/D VECHT bij Ned. den Berg, unieke woonark. 25x5 m. bet. casco, met pracht uitzicht over de vecht o.a. Gr. huisk. met ser re, gr. mod. keuken. 3 sl.k., luxe badk. m. ligb.. kelder, oliest. c.v. luxe stoff. enz. tuin met garage, ligpl. voor boot. Inl. Hans Kok BV 02940- 10506. I-AOVE f mini-advp voor - zate! uiteruT vrudag om 13, in ons b Woningruil Aang. etage in Den Bosch Gevr. Woonr. in Nijmegen. Tel. 085-512223. Aangeb. mooie 2/3 kam.won. Bos en Lommerbrt, badk., 2 balkons. Huur 225 p.m. Gevr. min. 4-kam.won., huur tot 450 p.m. Dag. 020- 5963406, na 18 uur 862502. Aangeb. eengezinswoning Alkmaar Hr 508,25 p.m. Huursubsidie gevr. 4 Kam- woning of groter tot 2 hoog of met lift. Tel.: 072-610920. (Westelijke tuinsteden van A'dam of omg.). He AANG. 2e et. fJvOi de 4 gr kamers me en zolderk., hun «a p.m. GEVR. 3+ Buitenveldert Ti 020-731564 1 20' AANG. zeer ruiiï flat, speelhal i ka 1e et. Echtens da 626 Ind. w w uitz. GEVR. in A'dam. 020-lt Aangeb. 4 k.-flali huur 422 ind. gelijke Gevr. h. A dam of Leiden 11840-10958. na Verhuizingen da £!i w WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel. 020-844951. Voor al uw verhuizingen Tel 020-980547/331417 Lechnsr VER spec, voor woob offerte aan huis. boedels. Tel. 020 Winkel-, kantoor- en bedrijf* te huur aangeb./gevraag Aangeb. kantoorruimte aan de Admiralengracht A'dam. Huur en overname n.o.t.k. Woonruimte aanwezig. Tele fonische reacties 020- 834038/162002. T.h.a. Conta magazijnen-ops lagruimten, 18 m*. 72 m», 50 m'. Goed bereikbaar, Amster dam. Tel. 020-312758. ANTIEK GEZOCHT? KUK IN DE MINI-ADVERTENTIES Gevr. ruimte voor SCHILDERSATB A'dam e.o. Tel. Winkel-, kqla: en bedrijf* IJ te koq aangeb./g» s'. kt T.k. nabil CS. li !f fraai gel. BEDMp. Afzond, te koopf k.k. per stuk. 55995 Zaken en transacties T.k. middeleeuse WAPEN COLLECTIE. MUSEUMKWA LITEIT, zeer goede belegging (o.a. Radslot pistool). Telef. overdag 02510-43710. SCHILDERIJEN, 51 x41 doek. Buitenl. coll. 35 p.st Min. 10 st. 02208-4950. Aangeb. koffieshop, lunch room, ijssalon en café (4 in één zaak) geleg. in centr. v. Schaesberg (Limb.), nabij de nieuwe ren- en drafbaan. Inl. Schaesbergerstr. 112, tel. 045-319957. TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v.a. 575. Huur v.a. 20 p.m. Natebo B.V.: 020- 456456. Telefoonbeantwoorders v.a. 350. Ook huurkoop en lea sing. Fa. Erb, 023-337418. BOLKOP schrijft merken, tegen i zen. Ook serv. ij andere interess. a Fa. Let R. Hartpfein 17,1 Tel. 020-762180. f EEN DRUK OP 0 UW TELEFO WORDEN AU GEDRAAID! Spaar tijd en i 995,- (exd. T het bezit van een lii variabele merkiezer, herhaaltoets PTT goedgekeurd 229000, tst. 149, b.v., Rotterdam. T.k. TAFELTEN grilloven, kookplaat sjoelbak. Totaal j 020-718935. Woninginrichting Te koop of te huur Woonhuis waarvan dubb. benedenhuis leeg, gesch. voor dubb. bew. of als praktijkhuis BesL uit; 6 kamers, badkamer, keuken enz. Kps. n.o.t.k. Nad. inl. BV Mak. kant. Draijer, tel. 020-237879. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Gerenoveerd BENEDEN- HUIS met tuin en redelijke overname omg. Fred. Hen drikplantsoen, Adam. Moet void, aan gem. normen. Huur 400. Br.o.nr. 25-13097 bur v.d. blad. Gevr. JONGEMAN/HUISBE WAARDER voor licht onder houdswerk voor ong. 15 uur per week bij arts te A'dam. Br. 24-12976 bur. v.d. Wad. Aangeb. per 1-9 voor 2 be schaafde heren, 2 grote goed gemeubileerde kamers met bad, keuken, eigen toilet, c.v. gas, etc. 1200 800 borg. Br. nr. 24-13029 bur. v.d. blad. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Aanat. stud, pedagogiek 22 jr. zkt. met spoed kamer met kookgel. in Utrecht Tel. 05202-88355. Door scheiding van mijn vrouw, zoek ik z.s.m. eigen woonruimte IN OF NABU AM STERDAM. Eventueel voor tijdelijk. Huur tot 400 p.m. Tel. 447356 of 220859. Korrekt STUDENT (21) uit 't Gooi zkt. kamer, Ifst. in C.- A'dam. Tel. 02153-15774. DRINGEND onderwijzeres en stud. Med. zk. betaalbare woonr. in A'dam. Tel. 020- 268818 na 18.00 u. 1e jaarsstudente pedagogiek zoekt kamer in A'dam, Eist (Gid). 08819-3109. Margret en Eelke zkn. per 1 sept. WOONR. in A dam. Tel. 02297-1518. Wie heeft er een KAMER in A dam voor 1e jrs. student; 078-650969. Student a/d V.U. A'dam zkt. kamer. Tel. 05763-349. Dringend woonruimte gezocht voor 2 pers. in A'dam e.o. Max. hr. ƒ800 incl Red. ovem. g. bezw. Tel. 020- 366511. Na 5 maanden zoeken heb ik nog steeds geen kamer. Tot 300 in UTRECHT 05206- 8255. T.h. gevr. 2 kam. woning of halve woning, in bezit van urg. bewijs. Red. overname geen bezwaar. Tel. 020-644590. NOODKREET! Werkende j.man. binnen 2 wkn op straat zkt. 2kmr-etage i.b.v. urg-bew. Tel. na 18 u. 020-716866. Woonboten WONING EN REKREATIE! Goedkoper dan kamers hu ren. Te koop: WEEKEND BOOT 17x3.25 m. ingetim- merd ruim van 8x3.25 m, roef je als logeerkamer, 500 L wa ter. Motor 21 PK. vaarklaar. Vaste pr.. 25.000. Tel. 020- 734513. A'dam Oud-West, woonark 26x4.30 m. off. vaste ligpl. z.g. st. casco, gr. huisk. met com pi. mod. open keuken. 2 sl.k., luxe. badk. met ligb. o.a. aardgas c.v., overal al.-ra- men. Prijs 89.000 Inl.: Hans Kok b.v. Weesp, 02940- 10506. Belangrijk parketvoordeel Lamel- en massief parket, vanaf 19,50 per m* Europese en tropische hout soorten, alle legpatronen. UniskS Parket door grote omzet en selectie steeds B-keus aanbiedingen. Voor de doe-het-zelver die de vloer van z'n leven legt, met 25-60% voordeel! UniskS B-keus Parket 020- Amsterdam: Zeeburgerpad 15. 924214 Deventer: Rostockstr 7. 05700-28163 Mijdrecht: Energieweg 46, 02979-3661 Schiedam: Bokefweg 102, 010-156508 Tapijtcouponnen met hoge kortingen. Wollen Axminster bloemtapijt met ondervioer en gratis leggen f 194 p.m. Zwaar Berbertapijt 78, 400 br. en gratis leggen. Grote sortering vitrage en overgor dijnen, gratis gemaakt. Prach tige collectie karpetten en ta felkleden. Tapijtcentrum „Overtoom", Overtoom 324- 425, A'dam. Dag. geop. v. 10- 18 uur. Tel. 020-836275. MEUBELHUIS V V. WOUSTRA* Barok banks! lederen dank» eiken banks kleinmeutx Voor prijzen dien n voor mogelijk hl Kom, ziet en o Dinsdag t/m z van 08.30 tot 17. MEUBELHUIS VJ) is 'n begrip in 'Af tapijt Dessol iren 75 Kamerbreed breed 59. mooie kleuren gelegd binnen 24 u koop. TAPUTHUIS Mauritskade 100 A Tel. 940080. MM GESLOTEN. Koopl 21 uur. Inruil park Weg. verhuizing i origineel Rowi zww ket te koop. V.a. 23 p. Gemakkelijk te legg water te reinigen. Va de houtsoorten en p Chr. Huygenspiein ■Middenweg), Am Tel. 020-936649/65 Filialen. Raadpleegt den Gids. Klassioke en mod. f ook slaapkam VAN DER WOIX Brouwersgracht 2 A'dam. Tel. 020-22 TAPUTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende mei 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt, 400 cm brefl gelegd, 79 p. str.m. Haartapijttegels v.d. bekende 50 x 50. alle kleuren 5.95 p. st. NED. TAPIJTHAL I B V.. Elandsgracht 92-94, tel. 020-240780. Alle dag* ve maandag, open van 10-18 uur en donderdag koog levert rechtstreeks bankstellen. Daarom tot 40% vod B.v. klassiek bankstel, normaal f 2650, voor 1595 keuze in modellen en stoffen. 5 jaar garantie op consin binnenwerk. Inl. telef. 03450-7484. TOONZALEN: BORG. fabriek Houtweg 8. AMSTERDAM-N (Tuindorp-Oostz aan). AMSTERDAM-W, Overto* NW.LOOSDRECHT. Oude Molenmeent 4 (ach* fabriek). LUNTEREN. Dorpsstraat 143. SLIEDRECHT, dijk 432. VOORHOUT, Loosterweg 5. Di t/m vrij tl Zat. tot 17 uur. Koopav. tot 21 uur. Onderhoud en reparatie BEHANGER. WITTER NODIG? Tel. 020-962044 VERBOUWEN, RENOVATIE. ONDERHOUDSWERK, SCHILDERWERK. Bel dan AANM. BEDR. VERHAGEN, tel. 020-719736 voor vak- TEGEL- en/of zscfi FONDS vanaf f 4 I Schild., witten, beha* memefV Fa. Zwan.1 964434. tijaal 02972 SCHIIOEREN. WtTT behangen tegen redt riet. Tel. 020*132656 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGlH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16