Lopen Jan Endeman: the American way Wereldkampioenschap slechts landenstrijd hapers verrassend de kwartfinales Grete Waitz zege op Bas Vletter eldrecord voor ana Kasankina Hendrix valt af van equipe mises m Bekampen Etappezege voor Raas mensen in de sport Go Ahead-doelman doet geen slechte ervaringen op met voetbal in VS Nieuw voetbal Go Ahead ■JAG 15 AUGUSTUS 1980 SPORT TROUW/KWARTET 11 1 - ,r... 1 1 1 Oudshoorn dD Het ontbreken van bij- cracks op de wereldkampioen en atletiek (400 meter horden meter voor vrouwen) heeft dit imde mondiale gebeuren ge- ierd tot een goedbezette lan- ïtrijd. Diverse atletes be- b vanwege blessures: Orete de Noorse wereldrecordhoud- de marathon, de Italiaanse 10 en Tomasinl, de Zweedse nd, de Ierse Nagle en de Roe- ^Maracescu. De druppel die organisatie de emmer deed en was het afzeggen van de he equipe, de grote trekpleis- de WK in Slttard. organisatiecomité scheurde Bgmorgen een simpel tele- e van de telex waarin de meedeelde dat de zes topat- ior ziekte of blessures niet aan konden verschijnen. Op kor- Ijn nog een ploeg van de twee- Ituur samenstellen was niet te ra, dus zag men van deelne- L Het vol trots aangekondigde oemooi veranderde daardoor klap in een nietig internatio- nderonsje van betrekkelijke Om begrijpelijke redenen heerste er gisteren woede en verbolgenheid bij de regie van de wereldkampioen schappen. Er werd weinig of geen waarde gehecht aan de verklaring van de Russen. Eerder groeide het geloof dat het hier gaat om een con traboycot. Met name Frans Jutte, de voorzitter van het organisatiecomité, dacht dat er politieke motleven ten grondslag liggen aan de beslissing van de Russen om niet te komen. De ere-voorzitter van de atletlekunie: „Vijf dagen geleden hebben we nog alle details doorgekregen. Vlucht nummers, landingstijden, namen van deelnemers, noem maar op, er was niets aan de hand. De Russen hebben zelfs na de sluiting van de inschrtjvingstennijn nog nieu we namen opgegeven. En dan hoor Je plotseling dat er een soort epidemie is uitgebroken. Het komt op mij erg ongeloofwaardig over. Eén kan er ziek worden of geblesseerd raken, maar toch niet allemaal tegelijk? Bo vendien: waarom werd ons dringende verzoek, dat mede ondertekend was door Ir Ad Paulen, om een vervangen de ploeg te sturen, niet ingewilligd? Ik vermoed dat de atleten geen uit reisvisum hebben gekregen. Waar schijnlijk is het een vergeldingsactie tegen het boycotbeslult van de Ne derlandse regering." De theorie van Jutte vertoont enkele zwakke plekken. Vooral rijst de vraag waarom de Russen zo laat hebben besloten om zich te onttrekken van de wereldtitelstrijd. Bovendien heeft het in Sittard aanwezige Russische jurylid mevrouw Oorchakova giste ren verklaard dat er geen sprake is van een contraboycot. „Bij de Russi sche atletiekunie is daar niets van bekend," aldus Oorchakova." Sport .en politiek willen wij strikt geschei den houden. Vandaar dat wij dit soort maatregelen nooit zullen nemen." Het lijkt dan ook zeer aannemelijk dat de Russen uit angst voor de do pingcontrole verstek laten gaan. Er wordt in Sittard gecontroleerd op ge bruik van allerlei soorten stimuleren de middelen waaronder ook anabole sterolden. Het dopingcomité staat onder leiding van de Westdultse pro fessor Dönicke. De monsters worden ingezonden naar een laboratorium in Nijmegen en daar geanalyseerd. De Russen hebben derhalve geen weet van de ondeizoeksmethoden, hetr geen in Moskou wel het geval was. Overigens is het incident in Sittard identiek aan het voorval dat eerder dit jaar plaatsvond in Trondheim, toen de Russische schaatsploeg zich massaal terugtrok van het Europese kampioenschap. Hoe het ook zij, het organisatiecomité zit met de gebak ken peren. Verwacht wordt dat de afwezigheid van de Russische equipe vooral invloed zal hebben op de pu blieke belangstelling. Er zijn vijfdui zend betalende toeschouwers nodig om de begroting sluitend te krijgen. Frans Jutte: „Ik ben bang dat we nu niet rondkomen. Deze kwestie zal zijn uitwerking niet missen. Ik wil op de eerstkomende vergadering van de IAAF (internationale atletiekfedera- tie, red.) aan de Russen vragen wat nu precies de ooizaak is geweest van hun afwezigheid. In Moskou had ik de indruk dat iedereen erg enthousiast was over dit evenement. De wereldkampioenschappen, zoals die in Sittard afzonderlijk voor de onderdelen 400 meter horden en 3000 meter worden gehouden, zijn eenma lig. Vanaf 1983 staan beide nummers op het programma van de eerste ech te officiële wereldkampioenschappen in Helsinki. Bovendien hoopt de IAAF het gedaan te krijgen dat vrou wen tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 op deze twee afstanden om een medaille mogen meedingen. Een alternatief Olym pisch toernooitje wordt dan helemaal overbodig. Secretaris van de sectie wedstrijdsport Wim van der Sluijs: „Door dit soort evenementen te orga niseren willen we de belangstelling voor de atletiek in Nederland weer een beetje opvijzelen. Ik weet het. door het wegblijven van alle vedetten zal het effect minder zijn. Maar toch staat er mogen weer een stukje over atletiek in de kranten. En dat is voor ons van vitaal belang: zorgen dat de atletiek in de belangstelling blijft. We hebben in Moskou de kans om een stukje reclame voor deze sport te maken laten liggen. Dat proberen we nu goed te maken door in de toe komst nog meer internationale eve nementen te organiseren. We begin nen volgend jaar met de Europese jeugdkampioenschappen in Utrecht." 400 meter horden wouwen (de nummers l tot en met 3 plaaUen zich voor de halve finales): eerste serie: 1. Either Mihr (VS) 5751. 2. Hllde FnxleriJt- ■en (Noo) 57 73. 3. KlrsU Ulvlnen (Zwe) 5841. Tweede serie: 1 Petra Ptaff (DDR) 5742.2. Ljmet- te Foreman (Aus) 58.07, 3. Sue Dalgoutte <OB> 59.83. Derde serie 1 Barbel Broschat (DDR) 58.13, X Mary Appleby der) 58.54,3. Rota Colorado (Spa) 58.79. Vierde serie 1. Ellen Neumann (DDR) 58.35, 2. Christine Warden (OB) 5744, 3. HeUe Slchlau (Den) 58.99. Op tijd geplaatst. Montserrat Pujol (Spa) 58.54, Olga Commandeur (Ned) 58 87. Esther Kaufmann (Zwt) 59.74, 81mone BQngener (W Did) 59.98. Cunja (Por) 9.04.7. Shea (V8) 9.09 4. (Zwe) 9.06.5. Fitch (Can) 9.07.8. Teske (W-Dld) 9.06.1. Christensen (Nor) 9.06.4. Nemett (Zwe) 9.04.0, Smith (O-B) 9 07.3, Dé Brouwer (Fr*) 945.0. Werthner (Can) 9.064, Pergar (Joe) 9.04.9. Fried man (W-Dld) 9.04.7 ENINGEN Van het kwartet Inalisten in het herenenkel- t gisteren op de Metsbanen in ■ningen bekend werd, is Mi- ehapers de opmerkelijkste. Be- itionaal kampioen Louk San- e als derde geplaatste Huub ickel en Theo Gorter, sloeg n zich via een overwinning Vletter bij de laatste vier. rtij tegen Bas Vletter, die een der verrassend Rolf Thung uggewezen, liet hij drie sets tot welk spel hij in staat is. is. die in de eerste set geen kans had tegen de hardslaan- ter (1-6), wist dat hij een ande- iek moest volgen om te zege- Al in de tweede set leverde het Instappen" bij het ontvangen ar^bal resultaat op: 6-3. Ifc dubbelspel eerste ronde: Mesker/ ttfPartloel 6-0. 8-1. Pakker/Van der Uhe/Sluijter 8-4,6-1. Nor* Blom/Jetake Karin Moo«/Nanette Schutte 6-2. 4-8, tasjes. Marcella Mesker/Tlne Zwaas- rudy Walhof 8-3, 6-3, Nor* Blom ran-Mariette Pakker/Mariaone van M, 7-5. si: kwartfinales: Mlchiel 8cha- 14.6-3,8-3,6-1. Theo Oorter-Frits M. 4-6. 8-3. 8-3. Huub van Boecker- GEMENGD DUBBELSPEL: kwartfinales Ely Vessie/Rolf Thung-Mariette Pakker/Mlchlel Scha pers 8-4, 8-2. Nanette Schutte/Oebrand Appel boom-Els Veentjer/Frans de Haan 8-2. 8-3. Karin Moos/Wouter Fok-Tine Zwaan/Niek Fleury 6-0, 6- 2. Marcel!a Mesker/Huub van Boeekel-Marianne van der Torte/Marian Laudln 6-3, 8-4. De Olympische kampi- le 1500 meter, de Russin Tat- sankina, heeft tijdens de in- cale atletiekwedstrijden in een nieuw wereldrecord gelo- haar favoriete afstand. Op 6 Moskou werd ze Olympisch ene in 3 minuten en 55 secon- finishte nu in 3.52.5. ROTTERDAM Emiel Hendrix is afgevallen voor de Nederlandse equi pe, die vanmiddag tijdens het inter nationale springrulterfestival in Rot terdam deelneemt aan de 1 andenwed strijd. Ploegleider Ben Arts heeft gis teren Henk Nooren (met Shore-Line) Johan Heins (Larramy), Rob Ehrens (Koh-I-Noor) en nationaal kampioen Piet Raymakers (Lsocratus S) aange wezen. Jacktsprinreimcoan: 1. Hugo Stmon tOoe) met Soiry 80.2 seconden. 2. MeUnle Smith (Eng) Val de U)lre 80.9, 3. Armand Leone (VS) Encore 85 6. 5 Henk Nooren (Ned) Opstalen 884, 6. Oert Meier ■MMtwa* 90,9 10 Ktnlel Hendrix (Ned) Captain Sprtageoaeaam „Take jokt m time-. L Ian Millar (Can) met Arnica 0 «trefpunten. 38.9 sec. (in de barrage). 2. Hugo Btmon (Ooe) LandgrMn 0- 28.0, 3 Herve Oodlgnon (Fr*) Heur de Bra tand O- 84.2.4. Johan Heini (Ned) Socrates 0-86.2,8. Anton Ebben (Ned) Design 0-75.7. 10 Jan Tops (Ned) Simson 044,0 De kopgroep in de derde etappe van de proftoer op weg naar de finish in Sittard. Van voor naar achter: leider Gerrie Knetemann, Hennie Stamsnijder, Ludo Delcroix, ritwinnaar Jan Raas. Frank Hoste en Gerry Verlinden. te schaakmedewerker ERDAM De zevende match- issen Robert Hübner en Lajos li gisteren in het Italiaanse Abano Terme is na 42 zetten ie geëindigd. Het was een bij- ttam partijtje, waarin beide hun best deden elke span- gauw mogelijk te elimineren, geheel nog tot het afbreken tiuurd, zal wel te verklaren een wederzijds gevoel van e stand ls nu 3'A-3'A. Enige mding heeft het resultaat van Ie matchpartij tussen Kort- i Poloegajevski gewekt. In de (Wit) Kortsjnoj: Kg2, Dg3, W, pi a2, b3, f4, h2; Zwart ijevskl: Kg8, Df5. Td8, Pe8, pi g7. h7 had Kortsjnoj de zet 41. Weven. Waarom Poloegajevs- met remise genoegen nam, hij toch een punt achterstaat, üdelij k. Zwart staat lang niet en kan met 41. Tc 8 een ipel inleiden. Natuurlijk geen kennis gehad van de zet, maar hij had toch een zitting kunnen afwachten om welke zet Kortsjnoj uit de zou halen. c7-c5, 2. Pgl-f3 Pg8-f6,3. Pbl- 1.1 gt-gi Pb8-c6; 5. Lfl-f2 d7- rixd5 Pf6xd5, 7. 0-0 Lf8-e7, 8. H 9. e2-e4 Pd5-b4, 10. a2-a3 U. a3xb4 d4xd3, 12. b2xc3 II Lel-«3 Tf8-d8, 14. Ddl-e2 15. Tfl-dl Ld7-e8, 16. TdlxdS 17. De2-c4 a7-a6, 18. Le3-f4 -19. Lf2-fl Pc6-a7, 20. Dc4-b3 1L Tal-cl Dc*-c€, 22. c3-c4 23. Pf3xd4 Td8xd4, 24. Lf4-e3 25. f2-f3 Dc6-c7, 26. Lfl-«2 h7- K<l-f2 h5-h4, 28. c4-c5 Le8-c6, dl Td8xdl, 30. Db3xdl Dc7- Ddl-d4 Le7-f6, 32. Dd4xe5 33. Le3-d2 Le5-d4 schaak, 34. Mxf3, 35. h2xg3 Kg8-f8, 36. ,W»47, 37. Kg2-fl Lc6-b5, 38. S6xb5, 39. gZ-gi f7-f5, 40. W5, 41. gixt5 Ke7-f6,42. Kfl- remise. tab«i A l John Wh)taker lïng) met Ryan's son 0 strafpunten. 38.4 seconden (in de barrage). 2. Henk Nooren (Ned) Shoreline 0-41.5,3. Thomas FrOhmann (Ooe) Donau 0-424, 8. Irma Smulden (Ned) Starga - - (Ned) Larramy 12,25-71 Dressuurproef om de prijs van Xenophon X. Christine Stackelberger (Zwl) met Turmalta 1417 punten, 2 Ulrich Lehmann (Zwl) Werder 1334, 3. Oeorg Theodorescu (WDI) Simplex 1304, 5. Diana Stuyvers (Ned) Oentil 1301,7. Rlen van der Schaft (Ned) Monseigneur 1297. SITTARD Gerrie Knetemann kan de eindzege in de Ronde van Neder land voor profs niet meer ontgaan. Gisteren, in de zogenaamde Konin- ginnerit naar Sittard, maakte Knete mann deel uit van de kopgroep die met een voorsprong van ruim drie minuten over de eindstreep stoof. In theorie zijn alleen nog Delcroix, Stamsnijder en Verlinden mede-kan didaten voor dé einzege. De derde etappe eindigde overigens opnieuw in een zege voor een renner uit de Post-equipe: Jan Raas. De Zeeuw sprong op het parcours van aankomst uit de kopgroep weg en ging alleen over de meet. Voor Raas was dit zijn 23ste zege in dit seizoen. Nog drie en hij heeft het record van Joop Zoetemelk (vorig jaar geves- tigd) te pakken. Zelf vroeg Raas zich gisteren in Sittard af of dat nog wel zou lukken. Hij klaagt over ernstige rugklachten. Wanneer Gerrie Knetemann er overi gens in slaagt zijn leidende positie ook in de laatste twee etappes te bewaren, is het de tweede keer dat hij de Proftoer van Nederland wint. Ook in 1976 schreef hij deze wedstrijd op zijn naam. Derde etappe: 1. Jan Raas 5 uur 55 minuten en 21 seconden, 2. Ludo Delcroix (Bel). 3. Oerrte Knete mann (Ned), 4. Frank Hoste (Bel). 5. Oerry Vertin den (Bel). 6. Hennie Stamanljder (Ned). 7. Oscar Dlerikx (Bel) op 3 minuten en 19 seconden. 8. Leo van VUet (Ned) 9. Walter Planckaert (Bel). 10. William Tackaert (Bel). 11. Josef Wehrll (Zwl), 12. Etlenne de Wilde (Bel), 13. Philip Anderson (Aus), 14. Jose de Cauwrr (Bel). 15. Chariy Jochums (Bel), 16. Roelof Oroen (Ned), 17. Ronan Ongenae (Bel). 18. 8Jaak Verbrugje (Ned), 19. Willy Vlgouroux (Bel), 20. rrank van Irope (Bel). Johan van der Meer (Ned) en Mare Dterickx (Bel) hebben de strijd gestaakt Algemeen klassement: 1. Oerrte Knetemann (Ned) 18 uur 47 minuten en 18 seconden, 2. Ludo Delcroix (Bel) op 12 secon den. 8. Oery Vertinden (Bel) op 2 minuten, 4. Henny Stamsnijder (Ned) op 2 minuten en 16 seconden. 6. Bert Oosterbosch (Ned) op 5.06, 6. Henk Lubberdlng (Ned) op 542,7 Mie! OIJsemsns (Bel) op 5.25, 8 Etlenne de Wilde (bel) op 5.24 9. .Leo van VUet (Ned) op 5.30,10. Patrick Pevenage (Bel) op 5.31. 11. Philip Anderson (Aua)op 5.33. IX Jan Allng (Ned) op 5.34,13. Roelof Oroen (Ned) op 5.35, 14. Ronan Ongenae (Bel) 15. Hans Langerijs (Ned) op 5.38, 16. Walter Planckaert (Bel), 17. WlUlam Tackaert (Bel) op 5.39, 18. Fedor den Hertog (Ned) op 5.40, 19. Jos Schipper (Ned). 20. 'Ouldo van Sweeveld (Bel) op 5.42. Puntenklastement: 1. Ludo Delcroix 48 pnt., 2. Walter Planckaert 37 pnt, 3. Oerrte Knettemann 36 pnt. 4. Jan Raas en Johan van de Velde 25 pnt Het heeft een mooie klank: we reldkampioenschap 1980 atletiek voor Incourante afstanden, te hou den ln Sittard of all places. En wat of wie bestrijdt daar dan het we reldkampioenschap? Juist: da mes, op een lang hordenummer en dames op de drie kilometer. Niet Olympische afstanden en dienten gevolge ook onbekende afstan den. Maar ook onbemind? Automatisch, maar wel ten on rechte overigens, dat Je daar dan een peleton van kilometervreten- de Kenau's ziet aankomen. Zo'n groep tanige, sterk gespierde taaie volhoudsters. Vrouwen die met ki lometers wensen te spelen en die zoiets doen ln de smalle kantlijn van de huidige goed en soepelver- lopende atletiek. Melden met aus dauer, wippende korte paarden staart in de nek, blik op oneindig en lang, lang, lang. Dames lopen nietlang, vond men vroeger. Vijftienhonderd meter ls de langste Olympische afstand, daarboven bestaat een handje vol wedstrijden, echt gekke typetjes proberen het op de marathon en verder ls Iedere vrouw die maar langer dan acht minuten hard loopt volslagen knettergek. En de genen die dan toch nog een goede marathon lopen zijn met een lan taarntje te zoeken. Toch kent dit wereldje een absolu te topper. Het ls de Noorse Grete Waitz, achtentwintig jaar oud, mooi gebouwd, blond, blauwe ogen, typisch Noors dus. Dochter van een apotheker ln Os lo, gek op sport. Begon als hand- balster, stapte snel over op turnen en begon op twaalfjarige leeftijd met een beetje atletiektraining. Eerst de spring, al snel probeerde ze het op de 400 meter en toen de lol daar af was, ging ze over op 800 meter, waarna de logische over stap naar de 1500 meter een jaar later al volgde. Als ze haar tiener jaren terughaalt, zegt ze: „Ik ging niet sneller door veel te trainen, Ik werd alleen steeds sterker. Mijn uithoudingsvermogen werd beter en dan stap je al snel van afstand naar afstand." In 1974 werd ze ongemerkt derde op de 1500 meter tijdens het Euro pese kampioenschap. Ze was een klassiek voorbeeld van een mijier zonder tussenversnelling, een atle te die ln een tempo begon, door ging en ook eindigde. En dus liep ze ln 1975 de drie kilometer en bracht ze het wereldrecord op 8.46,6. Maar toen Montreal 1976 daagde, moest ze om toch nog Olympisch te kunnen optreden, weer terug naar de 1500 meter, hetgeen niet meer lukte. In de halve finale sneuvelde ze. Haar snelheid was verdwenen, afstand was te overheersend geworden. In 1978 kwam een uitnodiging van de organisatoren van de New Yorkse marathon en Grete, ge steund door haar echtgenoot Jack, besloot naar Amerika te gaan om daar langere tijd op seri euze manier met haar sport bezig te zijn. Ze gaf haar uitstekende baan van sportlerares aan de Os- lose academie lichamelijke opvoe ding eraan en vertrok: „Ik kan hier altijd terugkomen", waren haar afscheidswoorden op school. In New York maakte ze furore. Nog nooit had ze een marathon gelopen, de langste trainings af stand tot dat moment voor haar was 28 kilometer geweest. Zonder zich te forceren echter bleef ze de eerste dertig kilometer bij de meer geroutineerde marathonloopsters, dames die van het vak wisten en toen Waltz nog reserve over had demareerde ze om tenslotte als snelste vrouw te eindigen ln 2.32.30. Een welhaast verbluffende prestatie. Stijf en gepijnigd bracht ze de volgende dagen door. Lopen ging haar zelfs moeilijk af, maar met plezier keek ze terug op deze hui zenhoge uitdaging die ze aan vaard en gewonnen had. Met als pikante bijzonderheid dat ze de tweede helft van het parcours vier seconden sneller had gelopen dan de eerste. „Maar Ik kon niet veel verder meer", zei ze na afloop, waaraan ze toevoegde: „maar lk weet nu wel hoe verschrikkelijk het is. vooral tegen het einde. Ik ben blij ook dit meegemaakt te hebben." Grete Waltz is een uitermate rus- door Mart Smeets tig levende Jongevrouw. Erg gedis ciplineerd in alles wat ze doet en laat, teruggetrokken, intelligent, belezen. Ze traint twee keer per dag een uur. Gewoon in Oslo, in de parken en op de baan. Ze heeft haar baan terug en weigert finan ciële hulp van de Noorse atietlek- federatie omdat ze anders met Iets van een noodzaak moet rondlopen altijd tegen een tegenprestatie aan te lopen. „Dan moet lk zo nodig", zegt ze. „Nu bepaal lk mijn eigen wereldje, lk deel mijn eigen training ln, lk zoek mijn eigen races uit en zo ls het ook het beste", zegt ze. Ze heeft, gedreven door de pure uitdaging van de lange afstand, een tien kilometer gelopen ln 31.15.4 op een warme julidag ln New York en wil proberen onder de dertig minuten te lopen in de volgende maand. In Noorwegen ls ze zeer populair. Tijdens het Noorse cross-kampi oenschap kwamen meer dan drie duizend toeschouwers kijken en meer dan de helft van dat aantal verdween na de door Grete Waltz gewonnen race. Op de mannen- wedstrijd wenste men niet te wachten. Tegenstandsters noemen haar aardig, „cool", ongecompliceerd. Ze leeft ln een progressief land waar lichamelijk bezig zijn niet als belachelijk ervaren wordt Ze holt door de straten zonder nagewezen te worden en heeft plezier in dit hollen. Ze traint met lol en leeft met nog meer plezier de laatste jaren. Mensen die haar kennen zeggen dat ze zeer gecontroleerd met alles bezig ls en zo'n prima mens loopt dus op een wereldkam pioenschap. Daar ga Je ten minste van uit Drie kilometer voor da mes met eindelijk eens een vedet te ln eigen land. Je gaat er dus naar kijken als het even kan en wat hoor je dan. Dat ze op het ogenblik geblesseerd ls en dat de organisatie in Zuid-Limburg eraan twijfelt of ze wel komt Dat ls bijzonder jammer! DEVENTER Ook op voetbalgebied is Amerika het land van de onbegrensde mogelijkheden. Voorzien van onder meer dat verwachtingspatroon reist jaarlijks, zo tussen de seizoenen ook steeds weer een groepje Nederlandse broodvoetballers naar de nieuwe wereld, waar het voetbal even commercieel is als de Amerikaan zelf. De aanpak is goed, roept de een na terugkeer enthousiast. Het wordt op deze manier nooit wat, werpt een ander somber tegen. Werkzaam geweest bij een en dezelfde club (Edmonton Drillers) zijn bijvoorbeeld Hans Kraay (de trainer) en Jan Endeman (keeper) vorig seizoen tot dergelijke uiteenlopende oordelen gekomen. Kraay baalde uiteindelijk van het showy spektakel dat voetbal daar volgens de leiders moet zijn en Endeman spreekt juist van „een erg leuke ervaring". Als het aan de laatste had gelegen, dan was zijn carrière er zelfs verlengd. Wellicht wordt het oordeel over Ame rikaans voetbal mede bepaald door de manier waarop men in het alge meen tegen de business-maatschap- pij aldaar aankijkt. Velen staat het leven ginder bij voorbaat tegen, an deren zullen zich Juist happy voelen met „the American way of liefe", waarbij de beloning naar prestatie zo centraal staat. Jan Endeman, momenteel al weer geruime tijd de talentvolle doelman van Go Ahead, rekent zichzelf waar schijnlijk tot de laatste groep. Op jeugdige leeftijd (23 Jaar) heext hij ook buiten de voetballerij al carrière gemaakt, zoals dat dan heet. Bij een polymeer-chemisch bedrijf in Brom men is hij verantwoordelijk voor de in- en verkoop. Wie aldaar een kijkje neemt, ziet dat dit niet zomaar een baantje is Vanachter het bureau in zijn particu liere werkkamer, doet hij denken aan de jonge ambitieuze manager die aan een snelle carrière werkt. Tevens be zit Endeman in de buurt van Deven ter een pompstation. Gevoegd bij zijn door Matty Verkamman voetbal-Inkomsten zal Jan Endeman wel een rijke jongeling zijn, vermoed lk. „Ik mag niet klagen", is het enige dat hij dienaangaande kwijt wil. La ter bevestigt hij mijn vermoeden in zake een ontwikkelde voorkeur voor „de prestatie", wanneer hij terloops en zo te horen begripvol opmerkt: „De sociale voorzieningen zijn in Amerika wel even anders dan in Ne derland. Wie niet wil werken eet dun ne soep." Het gesprek met Jan Endeman be treft overigens zijn verblijf in Cana da, bij de Edmonton Drillers, waar hij na veel blessureleed in Nederland een seizoen lang aan zijn (geslaagd) her stel kon werken. Hoe ziet nu zo'n jonge speler het Amerikaans voetbal, waar door veel Nederlandse semi- profs nog altijd van wordt gedroomd, maar dat toch voor weinigen is weg gelegd. Die droom betreft trouwens het geld waar men, naar verluid, echter helemaal geen bijzondere ver wachtingen van mag koesteren en het luxe leven dat via een grote auto, een luxe appartement en veel vlieg reizen gestalte zou moeten krijgen. En. natuurlijk het mooie weer voor degenen die in Califomië terecht wil len komen. Voor Jan Endeman was dat laatste aspect aanvankelijk ook een aantrek kelijke gedachte. Maar hoe snel bleek, dat op voetbalgebied in Ameri ka inderdaad heel veel mogelijk is. Endeman: „Hans Kraay had vier Ne derlanders voor Oakland Stompers gecontracteerd. Dwight Lodeweges van Go Ahead, Ronald Klinkenberg van FC Dordrecht, zijn eigen zoon Hans en ik dan. Het eerste dat ik bij aankomst op het vliegveld kreeg te horen was dat de club waar we door aangetrokken waren, inmiddels niet meer bestond. Dan sta Je toch even raar te kijken. De eigenaar had de club aan Edmonton verkocht. Ons werd gevraagd wat we er van dachten om dan maar in Canada te gaan voet ballen. Wel, dat hebben we dus ge daan." Endeman heeft er bepaald geen spijt van gekregen. „Het ls een gegeven dat het voetbal in Amerika louter op de commercie is gebaseerd. Voor mij kwam het aanbod van Kraay sowieso goed uit, omdat de medische staf van Go Ahead dacht dat het met mij was gebeurd vanwege een armblessure. Nico van Zoghei stond op mijn plaats en ik was blij dat ik die kans kreeg. Maar los daarvan is het mij bij Ed monton Drillers goed bevallen. Ik heb wat van de wereld gezien en ben weer een ervaring rijker geworden. Tevens heb ik behoorlijk goed verdiend. De club had mij op uitleenbasis, maar wilde me later van Go Ahead kopen. Het aanbod was voor mij zeer goed. maar Go Ahead vroeg een onmoge lijk hoog transferbedrag, waardoor het afsprong." Jan Endeman denkt dat de Amerika nen op de goede weg zijn met hun aanpak van het voetbaL Dat blijft vooralsnog de vraag in een land waar het voetbal ten eerste geen traditie heeft en er door het merkwaardige aan- en verkoopbeleid (van volledige clubs dan wel te verstaan) van enkele supervermogende eigenaars, ook niet zo bar veel aan wordt gedaan om een vaste band met een stad te kweken. De doorsnee-eigenaar gaat het in principe om snel succes en rende ment. Lukt dat niet, dan wordt de club van de hand gedaan. Geduld en een gerichte opbouw zijn vooralsnog onbekende begrippen. Endeman: ,Jk geloof niet dat de op zet verkeerd is. Door spelers van naam zoals Cruijff. Müller, Neeskens en Beckenbauer te halen, is er toch iets losgemaakt. Hoe je het ook be kijkt, die miljonairs zijn niet gek, want anders waren ze ook geen miljo nair geworden. In Edmonton speel den wij gemiddeld toch voor zo'n 10.000 toeschouwers. En San José Earthquakes, de club van Jan van der Veen, trok gemiddeld zelfs 28.000 toe schouwers. Zeker in Canada is er een markt voor het voetbal. In Edmonton wonen alleen al 60.000 voormalige Ne derlanders en evenveel Italianen en Duitsers." Het niveau? Endeman: „Dat is beter dan hier in Nederland meestal wordt verondersteld. Bij Edmonton Drillers is het door allerlei omstandigheden tenslotte niet zo goed gegaan. Kraay ging kapot omdat hij teveel dingen moest doen. Een probleem is wel dat er eik jaar met een Amerikaanse spe ler meer gespeeld moet worden. De twee die bij ons speelden waren niet best. Dat was echt roeien met de riemen, hoewel ze erg leergierig wa ren. Dwight Lodeweges (Edmonton Drillers heeft hem van Go Ahead gekocht red.) is nu Canadees ge worden, dat scheelt de club in elk geval een probleem." De voor voetbal absoluut ongeschik te astro-turf-raatten, de show rond het voetballen, de andere, op meer spektakel gerichte spelregels, dat zijn toch allemaal zaken waar een Euro pees geschoolde voetballer zich niet lekker bij kan voelen. Endeman: „Ideaal ls dat astro-turf niet. Je loopt het risico op brand- en schaafwon den. Maar voor Amerika is het nu eenmaal efficiënt, 's Winters wordt er baseball op gespeeld, ln de vroege zomer voetbal en ln de nazomer Ame rican football." ,En dat showelement heb lk toch niet als echt lastig ervaren. Je leert er op den duur wel mee leven. Ik heb me alleen in San José een keer geërgerd. Kwam er een soort artiest, ene Crazy George, in een lijkwagen het veld op. Hij juinde het publiek verschrikke lijk op. Tijdens de wedstrijd dook hij ineens achter mijn doel op. Een ande re keer ging een Jazz-orkestje plotse ling bij de comervlag een deuntje spelen." Selectie: Arnold Back, Jan de Boer, Roberto Bosveld. Henk ten Cate, Jan Endeman. Leen- dert de Goey, Jan Groeneweg, Gerard Hullegie, Martin Koop man, Kees van Kooten, Jo Kör- ver, Tommy Kristiansen, John Oude Wesselink, Dick Schnei der, Hanny Unaola, Hans Vos kamp, Wim Woudsma. Nieuw: Jan de Boer (Heeren veen), Leendert de Goey (Shef field United). Vertrokken: Marck de Clerck (België), Bert Gotink (Heeren veen), Teun Kist Steenwij k). Paul van der Meeren (gestopt). Hans Salfischberger (NEC) en Mario Vuskovic (geen contract). Trainers: 8pitz Kohn en Ruud Geestman. Terrein: Adelaarshorst. Capaci teit: 18.000.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11