Douwe Egberts koffie.., lekkere koffie. Gooi pers 2e secretaresse administratief medewerker/ster Per KLM naarde Leipziger Messe. Paarsmerk: Zilvermerk: Roodmerk: Goudmerk: ERVAREN VERKOPERS (M/V) £3j86 nu: f3,71 f430 nu: f4,15 nu: f4,07 £447 nu: f4,32 (je weet dat 'tgoed is) leraren/leraressen Diaconessenhuis Leiden NIEUW SCHOOL JAAR NIEUWE AANPAK. Leipziger Messe KLM Thuis in de lucht. WIE DURFT DE UITDAGING AAN? FAMILIEBERICHTEN WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1980 TROUW/KWARTET Douwe Egberts koffie in prijs verlaagd! Enkhuizen Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onder wijs te Enkhuizen vraagt voor Christelijk Mavo „Groen van Prinsterer", Meeuwenlaan 1, telefoon 02280-2696, zo spoedig mogelijk voor een deelbetrekking of voor een volledige weektaak, bevoegd voor een of meer van de volgende vakken: trans, handelskennis, geschiedenis en maatschappijleer (totaal 43 lesuren) Alleen sollicitanten, die bij het Protes tants Christelijk Onderwijs uit overtui ging werkzaam willen zijn, wordt ver zocht te solliciteren. Voor inlichtingen en sollicitaties kunt u zich wenden tot de directeur: G. van der Berg, Kuipersdijk 72, Enkhuizen, telefoon 02280- 3184 Onze VUREN WANDSCHROOT- JES 1«7cm zijn zonder kwast- gaatjes^en van speciaal uitgezocht mooi hout. Nu voor een afhaalpnjs van 1.00 per meter Reeds 45 jaar de grootste hout speciaal raak van Rotterdam WESTER- MOUTHANDEL. Cattv Beers- mansstraat. Tel. 250880-764046 Dames, unieke zomeraanbieding Nu BONTMANTELS kopen en 20% korting verdienen" Nu eer ste keus uit de nieuwe collectie Gratis bewaren en in de winter pas betalen Credietservice mo gelijk Het 8ontpelels. Hoog straat 153 (voetgangersgebied), Rotterdam-C. tel 010-143337 Reisgeld v 2 pers vanuit geh. Nederland bij aankoop terug Dames, grijp de winst!! Alléén au gustus BONTMANTELS tot 25% korting m garantie. Eerste keuze voll kollektie 1980/81. Nu kopen, a s. winter pas betalen Desgew. zeer soepele kredietservice. De Bontkoning. Hoogstraat 97. Rot terdam-C tel. 010-117.117. Par keerterrein direct t/o zaak Bij koop reisgeld binnen geh Ned v 2 personen terug. BONTMANTELSIII Kollektie 1980. Slechts deze maand met 25% korting!! Nu korting nemen en eerste keuze. Betaal 'pas a.s. winter. Schrift, garantie. Crediet service mogelijk. De Bont specia listen La Reine, Jonker Frans straat 75 (vijf en zeventig). Rotter dam-C.. tel. 010-110756 Reis geld v 2 pers. bij koop terug. Op korte termijn gevraagd: (voor hele dagen) voor urologische praktijk. Vereisten: lype-diploma/ervaring, MAVO-4, kennis van medische termen en opgewekt humeur. Schriftelijke sollicitaties richten aan: secretariaat urologie, Houtlaan 55. Goed beginnen. Frisse moed, nieuw materiaal en... goeie schoenenl Want, hoe belangrijk het koppie ook is; zorg dat Uw kind tijdens en na de schooljaren goed uit de voeten kan. Haal ze bij 't Konijn; dat zit wel goedl EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELUK IN HET PAROOL, IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT. DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1.2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE UNO EN BUNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM Uitgeefster van ondermeer de Bussumse Courant, het Naarder Nieuws blad, de Nieuwe Weesper en de Almere Post zoekt voor haar kantoor te Bussum een die tevens onze relaties, zowel telefonisch als aan de balie, op een prettige wijze te woord kan staan. Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij: een opleiding op HAVO-niveau; een minimale leeftijd van 20 jaar; een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; enige type-ervaring. De voorkeur gaat uit naar een kandida(a)t(e) die beschikt over enige jaren ervaring in een soortgelijke funktie. Voor nadere inlichtingen omtrent deze funktie kunt u bellen met de heer J. v.d. Willink (vestigingsmanager) tel. 02159-10351. Uw schriftelijke sollicitaties kunt u onder vermelding van AS/023 richten aan de heer A. Schenner, personeelafdeling, Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam. Duitse Democratische Republiek 31.8.-6.9.1980 Wereldwijde contacten om met succes zaken te doen biedt U de Leipziger De landen van de Raad voor Wederzijdsche Economi sche Hulp laten U op dit traditionele handelsknooppunt tussen Oost en West indrukwekkende voorbeelden zien van hun gemeenschappelijke research, ontwikkeling en produktie. De landen van de Derde Wereld komen naar de Leipziger Messe om hun handelsbetrekkingen uit te breiden. In Leipzig hebt U alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen op het gebied van kapitaals- en verbruiks- goederen, hun produktie en eigenschappen. Enkele bran ches noemen wij: Kunststofmachines - Textiel- en Schoenmachines - Che mische installaties en produkten - Medische technieken - Polygrafische machines en Comsumptiegoederen. Sym posia en lezingen informeren U in breed internationaal gezelschap over de nieuwste ontwikkelingen. U bent in Leipzig van harte welkom! Nadere informatie te verkrijgen bij: LEIPZIGER MESSE NEDERLAND Honthorststraat 36. 1071 DG Amsterdam. Telefoon 020-724689 - Telex 10477 Tevens inlichtingen en reserveringen te verkrijgen bij: Alle Reisbureaus van LISSONE LINDEMANN. Zaterdag 30 augustus t/m zaterdag 6 september 1980 vliegt de KLM dage lijks non-stop Amsterdam-Leipzig v.v. Vertrek Amsterdam 11.00 uur, aan komst Leipzig 12.45 uur (vluchtnummer KL 239). Lunch aan boord. Vertrek Leipzig 13.45 uur, aankomst Amsterdam 15.30 uur (vluchtnummer KL 240). Lunch aan boord. o««o WEEKMEDIA B.V.. de huis-aan huis en nieuwsWadendtvisie van Perscombinatie N.V., uitgeefster van 32 edities, voornamelijk werkzaam binnen de Randstad vraagt, tengevolge van de voortdurende uitbreiding van aktiviteiten, voor haar „SPECIAL-GROEP", per zo spoedig mogelijk bij voorkeur afkomstig uit de MEDIA-werekl en bekend met het verkopen van advertentie ruimte. Van de juiste kandidaten verwachten wij, buiten „EEN ZEER GROTE DOSIS ENTHOUSI ASME".; een opleiding op middelbaar niveau; representatief optreden in verband met veelvuldige externe kontakten; het vermogen om zelfstandig te werken; een leeftijd tussen 25 en 35 jaar. WIJ een goede werksfeer binnen een klein team; een goed (vast) salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; een passende autokostenregeling; gedegen opleidings- en trainingsfaciliteiten; verkoopondersteuning door stafgroep Tot de sollicitatieprocedure kan een psychotechnische test behoren. Nadere informatie omtrent deze funktie wordt gaarne verstrekt door de heer C. Bollen, telefoon 020-451515, toestel 11. Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de heer A. Schenner, personeelafdeling, Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam, onder vermelding van AS/017. kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogeli|k van 10.00-20 00 uur. Opgenomen in heerlijkheid onze lieve oudste zuster en schoonzuster Janke v.d. Meer-Boeijenga op de leeftijd van 93 jaar. Haar leven was Christus dus haar sterven gewin. Groningen: I. Eissing-Boeijenga Steenwijk: A. Boeijenga J. Boeijenga-Smit Zwijndrecht: W. v.d. Werff-Boeijenga Nijkerk: R. Boeijenga A. W. Boeijenga-Japsma Heerenveen. J. Boeijenga L. Boeijenga-Rusticus Groningen, 11 augustus 1980. Op zondag 10 augustus werd op 43 jarige leeftijd uit ons midden weggenomen onze col lega, leraar en schooldecaan Herman de Groot In zijn laatste dagen getuigde hij reeds van de vreugde en blijdschap, die hem te wachten stond. In onze gebeden gedenken wij zijn vrouw en kinderen. Personeel en leerlingen van de Chr. Mavo, Emmalaan 26 in Emmen Mijn heel hartelijke dank aan allen die hun medt ven hebben betoond bij het sterven van mijn geliefde pleegzoon Jan Hendrik Wiertsema E. K. Bergsma-Boomgaai Na het overlijden van onze lieve zuster en tante Mevr. J. C. M. Buwalda betuigen wij onze dank voor de goede verzorging' verpleging in huize „Uitzicht". de Fait»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8