Eerste succes voor Cees Stam 'Als ik speel, dan sta ik er' Springruiterfestival biedt alternatief voor gemiste Spelen Tournee Springbokken weer ter discussie FC Twente 'Nieuweling René Kos meteen in stayerstop Wielrenner neemt schorsing niet Record deelneming in Rotterdam Romeo Zondervan op weg naar vaste Oranje-keus !tappeoverwinning Pilly Teirlinck Toekomst Maand cel voor voetbalfans Geschorste Johnston weer bij Rangers ITERDAG 9 AUGUSTUS 1980 SPORT TROUW/KWARTET 27 joor Erik Oudshoorn TRECHT Toen Cees Stam in het voorjaar door de KNWU Is stayerscoach werd aangesteld besefte hij terdege dat dit nderdeel van het baanrennen grote behoefte had aan nieuwe «pulsen. Hoewel het in Nederland wemelde van de regen- oogtruien heerste er toch geen situatie van hoogconjunc- mir Het aantal wedstrijden nam af, er kwamen steeds under broodrenners en bij het publiek was de interesse al ing weggeëbd. Nu het seizoen een paar maanden is gevorderd jkt Stam aardig op weg de crisis in zijn specialisme baanren- [en te bezweren. De contouren van zijn ambitieuze activitei- ien worden in elk geval steeds duidelijker. Sujet alleen heeft de Zaankanter bij de tfWU meer geld weten los te peute en voor de stayerij, ook tracht hij het ennersveld wat meer body te geven. )eze week leidde dat tot een eerste uccesje in de vorm van de jonge prof ené Kos Deze 24-jarige Oudkarspelnaar, die I nog maar drie weken de proflicentie n zijn bezit heeft, ontpopte zich tij- ens de nationale baankampioen- ehappen in Utrecht als dè belofte oor de toekomst. Brutaal als hij was tak hij wereldkampioen Martin Ve- ix in de eerste directe confrontatie lijna naar de kroon. Het heeft maar en haar gescheeld of Venix kon zijn iationale kampioenstrui overdragen ian Kos. In de late uurtjes van don- eidagavond lag Kos ruim 35 minu ien voorop. Toen de nog onervaren tayer besloot het wat rustiger aan te oen rook Venix zijn kans en schoot n een flits over hem heen. Kos probeerde ln een enerverend cwartiertje dat daarna volgde tot drie keer toe de kopposiUe te herove ren. maar de wereldkampioen had LISSABON De organisatoren van de „open" (voor profs en amateurs) Ronde van Portugal hebben gisteren de vierde etappe, van Guimareas naar Mondim de Basto afgelast. Bij de start ontstonden grote moellljkhe- en rond de Portugees Fernando lendes. Het peloton viel ln twee roepen uiteen en om de strijd niet al t zeer te laten beïnvloeden door de oblemen en vechtpartijen, werd de ile etappe van de verder volstrekt ibelangrijke ronde, maar geschrapt. smando Mendes, van 1972 tot 1977 im hij jaarlijks deel aan de Tour de ance, werd donderdag uit de strijd nomen omdat hij woensdag niet is verschenen bij de dopingcontro- Donderdag vertrok Mendes echter •er gewoon, hij is per slot van reke- ng ook technisch-directeur van zijn keg. 1 Gistermorgen verscheen hij opnieuw i ondanks de schorsing aan de start. Zowel zijn ploeggenoten als een tien tal toeschouwers probeerden hem het vertrek te beletten. Dat leverde een I chaos en vechtpartijen op. Tenslotte besloot de Jury de hele etappe maar verder te vergeten. .jDe Ronde van Portugal wordt jaar- 'jks geteisterd door gevallen van do- ig en problemen met de controle stimulerende middelen. Vorig jaar og werd winnaar Marco Chagas na e laatste etappe betrapt op doping- ebruik en uit de uitslag geschrapt. genoeg listige trucjes in huls om die aanvallen te pareren. Voor Cees Stam kon de avond evenwel niet meer ka pot. „Ik wist dat Venix hem niet op een ronde zou rijden," glunderde hij. „Maar dat Kos nog zo'n grote bedrei ging vormde had lk niet verwacht Hij moet nu met beide benen op de grond blijven staan en rustig naar het we reldkampioenschap in Besangon toe werken. Want kijk, René rijdt natuur lijk nog niet perfect. Conditioneel ge zien hoeft er niet veel meer bijge schaafd te worden. Maar als Je hem op technisch gebied vergelijkt met Venix schort er nog wel het een en ander aan. Wanneer Venix' gangma ker versnelt verliest hij hoogstens tien centimeter op de rol. Kos raakt helemaal los en moet weer bij trappen om aan te haken. Maar op dit mo ment ben ik dik tevreden. Het was een grote gok om hem zo voor de leeuwen te gooien." Stam heeft René Kos rechtstreeks uit het crlteriumgebeuren geplukt. Hij ontdekte hem vla zijn werk (een firma ln fietsartikelen) en via Matthé Pronk, de amateurstayer. Kos was al geïnteresseerd voor de stayerij en het leverde Stam dan ook weinig proble men op om hem de baan op te krij gen. Vervolgens koesterde de oud- wereldkampioen zijn nieuwe aan winst als een moedereend haar jon gen. Stam: „Na mijn stoppen heb lk vorig jaar praktisch al mijn materiaal weggegeven. Ik had alleen mijn stay- ersfiets nog over. Die heb ik René ter beschikking gesteld. Hij heeft im mers bijna hetzelfde postuur als lk. We hebben vervolgens in mei de sleu tel gevraagd van de baan in Alkmaar om te kunnen trainen. Ik wist gang maker Bruno Walrave zover te krij gen dat hij geen contracten afsloot. Ook hij heeft de gok aangedurfd. Vooral met het oog op de toekomst, uiteraard." WELLINGTON (ANP) De rugbybond van Nienw-Zeeland heeft de beslissing om het Zuidafrikaanse team „De Springbokken" volgend Jaar voor een tournee uit te nodigen opgeschoven. Ces Blazey, de voorzitter van de bond, zei dat het controversiële vraagstuk op 12 september opnieuw aan de orde komt. De Nieuwzeelandse regering heeft de bond afgeraden de blanke rugbyploeg te inviteren. Brian Talboy, minister van buitenlandse zaken, schreef dat sportieve betrekkingen kan worden uitgelegd als een goedkeuring van de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek. Tijdens de vergadering van de rugbybond betoogden dertig demon stranten buiten tegen de Zuidafrikaanse regering. Vier jaar geleden leidde een bezoek van een Nienwzeelandse rugbyteam aan Zuid-Afrika tot een boycot van de Olympische Spelen van Montreal door een groot aantal Afrikaanse en andere landen. Cees Stam (links) met zijn nieuwe stayer René Kos. allrounders nodig hebben." „Ik geloof dat we in de stayerswereld meer ROTTERDAM Het jaarlijkse Internationale concours hlp- plque te Rotterdam, dat van woensdag 13 tot en met zondag 17 augustus wordt gehouden onder de naam „Internationaal Springruiterfestival 1980" ls er een van records, dat zelfs het vorig Jaar in Rotterdam gehouden Europese kampioenschap van de springruiters overvleugelt. Het ls een van de drie alternatieve hippische evenementen in verband met de vrij wel algehele boycot van de Olympische rulterwedstrijden in Moskou. Het rustige karakter en de nuchtere kijk op het leven van Kos bevielen Stam wel. Eigenlijk beschouwde de stayerscoach hem een beetje als zijn evenknie. Stam: „Het is geen eenzij dige coureur. Hij kan ook op de weg goed meekomen. Vorig Jaar won hij acht koersen, die seizoen zeven. Ik geloof dat we ln de stayerswereld meer allrounders nodig hebben. Je kunt als profstayer namelijk nog steeds geen goede boterham ver dienen." De amateurstayers hebben het er even moeilijk meegehad dat Stam al zijn zorg wijdde aan René Kos. Ze beschouwden het min of meer als een bedreiging. Stam daarover: „De situ atie zorgde Inderdaad voor schele ogen. Ze dachten dat lk de huidige top een beentje wilde lichten. Dat ls natuurlijk onzin. Ik wil die top alleen maar verbreden. Nu René over ls ge- UTRECHT De tilUlag van de wedstrijd voor prolstayers om het kampioenschap van Neder land over een uur is: 1. Martin Venix achter Koch. 2. Rene Kos achter Walrave op 10 meter, 3. Martin Rietveld achter Van Duiven bode op drie ronden en 200 meter, 4 Jan de Jong achter De Oraal op 12 ronden en 150 meter. 5. Jan Breur achter Zijlaard op 19 ronden en 100 meter. Uitgevallen: Hample Smit achter Boere na acht minuten en Nico Been achter Stakenburg na een hall uur. Na een hall uur uit de strijd genomen: Aldert Jongkind achter Niele. Niet gestart Fred Kompelberg achter Durst wegens een knieblessure. stapt naar de profs zijn alle proble men uit de wereld." Kos besloot eind Juli toe te treden tot de rijen der profs. Een hele stap, aangezien hij er zijn baan als bedrijfs leider ln een timmerfabriek voor moet opgeven. Reken daarbij de wei nig rooskleurige situatie waarin de baansport verkeert, dan mag het ge rust waaghalzerij genoemd worden. René Kos: „Tot nog toe ls die gok goed uitgevallen. Hoewel je natuur lijk nooit over één nacht Ijs mag gaan. Toch heb ik die stap bewust gedaan. Als Je hart uitgaat naar het wielrennen dan heb je de risico's er voor over. Overigens heeft mijn spon sor me al een baan ln het vooruitzicht gesteld. Dus met de maatschappelij ke carrière zit het wel snor." Stam heeft Kos uiteraard opgeno men ln zijn selectie voor het wereld kampioenschap ln Besangon. Tevens zette hij naast Martin Venix nummer drie van het Nederlands kampioen schap Martin Rietveld op de lijst. Stam: „Ik had nog een vierde man mogen kiezen. Dat zou dan Jan de Jong moeten worden. Maar ik vond dat hij in Utrecht een slechte Indruk maakte. Nee, deze selectie moet sterk genoeg zijn om de regenboogtrui ln Nederland te houden." Niet minder dan 170 springpaarden en 60 dressuurpaarden afkomstig uit negentien landen zullen „gestald" moeten worden. Vijftien landen zul len uitkomen in de 1 andenwedstrijd op vrijdag. Uit Europa komen Belgié, Denemarken, West-Duitsland, Frankrijk (Dit seizoen reeds winnend uit een 1 andenwedstrijd gekomen te Rome, Aken, Parijs, Luzem en Luik), GrootrBrittannlë (zonder zijn profs), Nederland, Oostenrijk, Polen (tweede ln de 1 andenwedstrijd te Moskou met Olympisch kampioen lan Kowalc- zyk), Spanje, Zweden en Zwitserland. De Verenigde Staten, Canada, Au stralië en Mexico zijn de vertegen woordigers van andere continenten. Sinds de Olympische Spelen van Montreal in 1976 waren niet zoveel 1 andenequipes bijeen. Equipes, die vrijwel alle in de sterkste samenstel ling ln Rotterdam zullen uitkomen. ADEN-BADEN - De Belg Willy feirlinck heeft de vierde etappe van e Ronde van West-Duitsland gewon en. Teirlinck legde de 235 kilometer n Frankfort naar Baden-Baden af 6 uur 17 minuten en 54 seconden, jn landgenoot Willy de Oheest werd »eede en de Spanjaard Ju an Fer- rndez bezette de derde plaats, regor Braun behield de leiding in !t algemeen klassement. Peter Zij- veld was met de achtste plaats de sste Nederlander. rte etappe: l. Teirlinck (Bel) 235 km ln 6 uur 17 54 sec. 2 De Oheest (Bel) z.t. 3 Fernandez «)r.t 4. Schmutz <Zwi) z.t. 3. Schütz (WD1) z.t. Schalmei (Fra) z.t. 7. Viejo (Spa) z.t. 8 Zljerveld ■W z t. 9 Segersall (Zwe) z.t. 10. Winnen (Ned) 22. Maessen (Ned) op 2.19 ENSCHEDE „Romeo is er net bij, en kijk eens, hij zit nu al aan het hoofd van de tafel." Jan Zwartkruis had op dat moment waarschijnlijk ook geen betere opmerking voor han den, toen hij Oranjes nieuweling Romeo Zondervan Juist tijdens een stil moment met die plompverloren en lulde mededeling in het zonnetje zette. Het voorval gebeurde in het restaurant van een hotel in het Oostenrijkse Graz, waar het Hollandse gezelschap ter voorbereiding op het Europees kam pioenschap zojuist was neergestreken. Spelers, begeleiders en bij hoge uitzondering ook de journalisten, gebruikten gezamenlijk de maaltijd. Even kreeg Romeo Zondervan alle ogen op zich gericht. Met een gezicht van „nou en" reageerde hij kalm, allerminst verlegen en zwijgend. Onbewust manoeu vreerde hij zodoende eerder de bondscoach dan zich zelf in een ongemakkelijke positie. Het vermakelijke moment schiet me automatisch te binnen bij een nadere kennismaking met Romeo Zonder van, de 21-jarige linksback van FC Twente en. naar velen aannemen, straks ook van het Nederlands elftal. Dit ls een ijskonijn, een talent dat zijn hoofd niet op hol laat brengen. Tussentijdse belangstelling van Ajax-zijde (samen met zijn Scheve- ningse zaakwaarnemer Jan de Niet onderhandelde hij eerder met Jaap van Praag over een contract in Am sterdam), de algemene verwachting dat zijn tijd als international nabij is. zijn opvallende ontwikkeling in een team dat niet echt tot de nationale top mag worden gerekend dat alles laat Romeo Zondervan maar eens rustig op zich afkomen door Matty Verkamman KibAL De Zuldamenkaanse voetbalbe- r u door Nacional uit Montevideo (Uruguay) ■onnen. In de eindstrijd werd het Brazlllaan- Internaclonal met 1-0 verslagen. iFELTENNIS Samen met Jolanda Noordam Bettlne Vriesekoop voor een twee maandje imingMtage naar China vertrokken ATERPOLO In de hoofdklasse zal komend boen een wedstrijd 4x7 minuten duren. Dat b tot nu toe 4 x 5 min. Verder mag een team dertien in plaats van elf spelers bestaan. E1LEN Drie wedstrijden voor het einde it de Nederlander SJaak Haakman zesde bij wereldkampioenschap in de Laserklasse. De wrikaan Ed Baird leidt De wedstrijden wor st) voor Kingston op Jamaica gevaren. DEIoAL Uitslagen Amerikaanse competi- - New York Cosmos-Edmonton Drillers 3-2. ■onto Blizzard-New England Tea Men 3-0 jBLRENNEN De 8owJet-Unie doet met de Igende ploeg mee aan de Ronde van de Toe- fst (start 8 september): tweevoudig winnaar n de Tour de l'Avenlr en Olympisch kampi- n 8oekoroetsjenko, Averin. MoroUow, Bari- Qoetsalnow. Kosjlrin en Sojoen. ®j*SNNEN Het après Tour criterium van gewonnen door Henk Lubberding Rudy trd tweede en Jo Maas derde. 'BAL Uitslagen Jeugd toernooi AJax: Arsenal 1-4, AZ'67-Real Madrid 2-1. Feyen- M-Anderlecht 3-1. FC Den Haag-HSV Ham 's 1-0. De finale zal gaan tussen Feyenoord en IARDESPORT Het dressuurfestivaJ van e *CKxl k gewonnen door de Duitse Gabrie- ponllo met het paard Oalapagos. De Neder- Francis van Rooy werd met Ivar achtste. IgATERPOLO - Uitslagen finalepoule Euro- i»! .\*mPloet\3chap: Hongarije-Spanje 7-6. WJet-Unie-WesUDuitsland 7-8. Itallf-Roeme- K 4-5 Stand: West Duitsland 2-3, Roemenië 2- Eeüo* 2"2, Honeariie 2"2-IUUé 2'2- fwpfMEN Bij de Europese kampioen- r*W*n voor Junioren in Skövde (Zwe) heeft F Nederlander Hans Kroes op de 100 meter fc.tJ. een ''InRD medaille behaald achter p 'sjechoslowaak Marcel Oery. „Je leeft van de ene in de andere dag, van de ene wedstrijd naar de volgen de", zijn zo de voorzetjes die voor hem op maat zijn gesneden. Die bijna zorgeloze benadering schijnt in het verleden sommige trainers nog wel eens tot wanhoop te hebben ge bracht. Toen hij nog als semi-prof bij FC Den Haag op de loonlijst stond, werd hij al vlug vergeleken met Tscheu la Ling die in zijn Haagse gedragingen vaak even onnavolgbaar was als in zijn schijnbewegingen. Zondervan: „Nou, dan moet het wel heel erg met mij zijn geweest, als ik wat dat betreft samen met Tscheu word genoemd. Ik denk dat het wel meevalt. Eén keertje, toen het Haag se jeugdelftal van Ben Peeters naar Zwitserland reisde, ben ik niet komen opdagen omdat ik mijn werkstuk voor de LTS nog niet af had. Maar als profvoetballer heb ik altijd serieus geleefd". Voorspelbare standaard-antwoorden heeft Romeo Zondervan niet in voor raad, zo blijkt vervolgens wanneer hem wordt gevraagd wat hij zoal van de trainer van FC Twente vindt. „Een gewone trainer. Kohn was streng en Hollink vind ik een gewone trainer". Nee, hij heeft nog geen trainer meege maakt die hem buitengewoon aan sprak. Zelfs Rinus Loof, de in Haagse kringen veel geprezen voormalige C- trainer van FC Den Haag, heeft op hem niet zo'n geweldige indruk ge maakt. „Mijn ervaringen met hem zijn niet bijzonder", zegt hij simpel en haalt er zijn schouders bij op. De gedachte dat hij op 10 september voor de eerste WK-schiftingswed- strijd tegen Ierland best wel eens de positie van Hugo Hovenkamp kan gaan overnemen, beroert hem Intus sen ook niet buitengewoon. „Als lk speel, dan sta ik er. Wat moet lk er verder van zeggen. Ik wist wel dat die wedstrijd op het programma stond, maar eigenlijk niet al in begin sep tember". Die wat komisch overko mende opmerking betekent geens zins dat hij niet gebrand is op het oranje shirt. „Natuurlijk, ik ben am bitieus genoeg. Ik hoop dat ik het .komend seizoen doorbreek. Het moet nu gebeuren". Zo ver had het al in Italië kunnen komen, want Hovenkamp speelde daar niet voor het eerst matige inter lands. In Leipzig, tijdens de gedenk waardige interland tegen OostrDuits- land, bleek de Groninger voor het eerst en nogal zichtbèar over zijn hoogtepunt heen. Een indruk die hij tijdens het Europees kampioenschap slechts bevestigde, zonder dat dit hem zijn plaats kostte. Tijdens het oefenwedstrijdje in Klagenfurt mocht Zondervan opdraven. Hij deed het zonder meer goed, waarbij vooral de in het buitenland werkzame inter nationals verstomd stonden over de onvoorstelbare snelheid van de nieuwkomer, die zij amper kenden. Rep. toen langs de kant zittend: „Wat een geweldige atleet." Als een echte kans heeft Zondervan dat bewuste partijtje toen niet ervaren. „Door mij op te stellen heeft Zwartkruis vooral Hovenkamp willen prikkelen. Dat heb ik ook wel gemerkt Heel even heb ik gedacht dat ik door de gang van zaken daar in Italië misschien tegen Tsjechoslowakije zou spelen. ROMEO ZONDERVAN (1) schudt Jan van Deinsen van Feyenoord van zich af. uitschakelen is de eerste zorg". maar uiteindelijk bereidde ik me er ook toen op voor dat ik op de tribune terecht zou komen. Ec haalde trou wens de reservebank nog". Over zijn kansen contra Hovenkamp is Zondervan voorts kort. „We zitten samen op de trainerscursus voor profs in Zeist. Hugo ls een echte gang maker. Ik kan goed met hem opschie ten, maar over de linksback-positie in het Nederlandse elftal hebben we nog nooit gepraat Hugo ziet mij als zijn concurrent, logisch toch?" Het Europees kampioenschap moet voor Zondervan al met al een teleur stellende ervaring zijn geweest, waar hij alleen financieel wijzer van is ge worden. Toch zegt hij: „Het was goed om er bij te zijn. Ik heb mijn ogen goed de kost gegeven. Ik heb gezien hoe het toe gaat bij het Nederlands elftal, hoe de spelers bij voorbeeld ten opzichte van elkaar en de officials staan. Ik heb vooral met de PSV'ers opgetrokken. Die nemen je gauw op, de ouderen houden je wel een beetje op afstand". Als Surinamer zal hij bij een debuut in het Nederlands elftal wel populair worden in zijn jeboorteland, opper ik. Twintig jaar geleden ging een an dere Surinamer, Humphrey Mijnals, hem overigens al voor in Oranje. Zon dervan: „Ze kennen mij wel ln Suri name. Toen ik er in 1978 op vakantie was, heb ik voor de televisie nog in een talk-show gezeten. Maar die be langstelling voor mij is toch ook weer niet zó groot. Ik ben daar tenslotte vertrokken toen ik nog maar zes Jaar was Als voetballer ben ik in Neder land opgevoed. Eerst bij Postalia in Den Haag, daarna bij ADO en FC Den Haag en dan nu bij FC Twente. Ik heb in Suriname nog een paar wedstrijden gezien. Het is allemaal op techniek gebaseerd. Combineren tot op de doellijn, leuk om te zien, maar niet effectief. Als die jongens Selectie: Evert Bleuming, Jaap Bos, Bennie Brinkman, Jerry Cooke, TJailing Dilling, Ejo Elburg, Ab Gritter, Martin Jol. Gerard Kaak. Aad Klla, Paul Leyenaar, Sören Lindsted, Marcel Mentink, Heinie Otto, Niels Overweg, Eddy Pasveer, Ferdi Rohde, Fred Rutten, Manuel Sanchez Torres. John Scheve, Theo Snelders, Bert Strijdveen, Hallvar Thoresen. Romeo Zondervan. Nieuw: Bennie Brinkman. Jerry Cooke, Gerard Kaak, Marcel Men tink (allen eigen kweek), Ejo Elburg (Vorden), Ferdi Rohde (La Louviè- re). Theo Snelders (SC Wester voort). Vertrokken: Epi Drost (DS79), Arie van Staveren |MW), Harry Brug- gink (SC Enschede), René Kamhuis (SC Enschede). Theo Wassink (ge stopt). Trainer: Hennie Hollink. Terrein: Stadion Diekman Capaciteit: 23.000 Het tweede hoogtepunt van dit vijf daagse ruiterfestijn, dat eveneens in de dressuur zowel kwalitatief als kwantitatief zeer sterk bezet is met onder meer Olympisch kampioene (1976) en wereldkampioene Christine Stückelberger uit Zwitserland met haar paard Oranat en de Westduit sers Reiner en Ruth Klimke en Uwe Schulten-Baumer, Canadezen en Amerikaanse dressuurruiters en de Nederlandse hoop Annemarie Keij- zer, ls de Grote Prijs van Rotterdam om de internationale Gold Cup. In dit springconcours, dat evenals de lan den wedstrijd geheel volgens de Olympische formule wordt gehou den, mogen per land drie ruiters met drie paarden uitkomen. Uit dit veld zullen de beste 25 mogen starten ln het tweede parcours. Springt dit Rotterdams hippische ge beuren er ten opzichte van zijn 32 voorgaande uit qua aantallen, ook in karakter verschilt het met de andere. Met Goodwood voor de dressuur deze week en het festival voor de military- ruiters van 21 tot en met 24 augustus te Fontainebleau is het springruiter- festival te Rotterdam een alternatief voor de door bijna alle westerse lan den geboycotte Olyjplsche rulterspe- len. Vijf nationale hippische federa ties namen hiertoe het initiatief en de respons was groot. De Amerikaanse equipe maakt een door de Amerikaanse regering finan cieel gesteunde tournee en nam reeds deel aan de concoursen ln Parijs, Hickstead en Londen. Na Rotterdam gaan zij naar huis terug. De Canade zen komen uitsluitend over om ln Dublin en Rottedam te rijden. De meeste deelneemers aan de dressuur starten deze week in Goodwood. Ook financieel slaat dit rulterfestival alle records met een budget van 1,3 miljoen gulden en een prijzengeld van ruim 150.000 gulden. Rotterdam mag zich erop beroemen dit Jaar het belangrijkste hippische evenement te organiseren. STUTTGART (ANP) Een rechtbank in Stuttgart heeft ze ven Engelse voetbalsupporters tot gevangenisstraffen van ieder een maand veroordeeld. De Engelsen hadden na afloop van de vriendschappelijke wed strijd VfB Stuttgart-Liverpool in een café huisgehouden en de waard toegetakeld. De supporters kregen na slui tingstijd geen bier meer om hun verdriet Liverpool verloor met 2-3 weg te drinken. .Tegenstander hier op hun manier spelen, dan ko men ze toch veel te kort. Ik vind het ook wel belangrijk om plezier in het spel te hebben, maar als back in een profclub moet het je eerste zorg zijn om je tegenstander uit te schakelen. Daarna komt pas het aanvallende werk". „Ik voel me Nederlander, maar heb toch wel een zekere band met Surina me. Dit jaar zou ik met een team van Surinamers die hier voetballen, Ro bin Hood Nederland, in Suriname gaan spelen. Dat had ik graag ge daan. Het Europees kampioenschap kwam er echter tussen. Volende keer beter" GLASGOW (ANP) Olawgow Ran gers heeft de vroegere Schotse inter- J national Willie Johnston gecontrae- teerd. Voor een transfersom van 1 40.000 pond sterling (een kleine twee i ton) vertrok Johnston bij de club van Ruud Krol, de Vancouver Whitecaps. j De 33-jarige vleugelspeler werd m 1078 voor het leven voor wedstrijd van het Schotse elftal geschorst, na dat hij tijdens het toernooi om het wereldkampioenschap in Argentinië op doping was betrapt. Johnston speelde toentertijd ook voor Glasgow Rangers. VRLENDSCHAFFEL1JK VOETBAL WAW (te k 1 -am. >-Wageningen 0-3 (0-J) doelptm ten: Hazelhekke, Van Pelt en Van de Berg. DIO'JO (4e kLam-FVltesae 1-7 <1-7» doelpunten: DIO: Petera; Vitesse: Deljkera, Smaud. Van Oos terom, Das. Koolhof (2). SCG (3e kl-aro.VMVV 06 (0-3) doelpunten: Scha pendonk (4). Van Staveren. Janssen FC ODA (3e kl.am.>-Fortuna/ 0-13 doelpunten Hutting (4). Zuidersxna (2). Ruys (3). Van Well (2). Tltaley <2) Sparta-Wolverhampton Wande res 1-2 (1-1) doel punten: Sparta: Meijera Wolves: Thompson Thomas. PEC'Zwolle-Cnion SV (am.) 1-30 doelpunten Frandsen (3). Van der Hengst (3), Drost (2). Hoek stra (2). Israel. IJzerman. Van de Wildenberg DCV lameFC Vlaardingen 1-4 doelpunten DCV Olofson: Vlaardingen Snijders '3). Van EUeswUk Oreehtiteden-oeraooi: finale FC Twente-Bngh ton 1-1 (Twente w.n.a .^doelpunten: Twente: Klla: Brighton: Gregory. Om de derde plaats: DS'79- RWDM 3-3 (DS-79 w.n.i.Mloetpunten D8T9. Evers, Smeet*. Van der Linden; RWDM 8\i Bolle. De Wolf I: Suaie De

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 29