^)ver vrouwen, mannen en botsende werelden Vliegen is nóg onveiliger dan u denkt deTijd 'Betere aanpak alcohol in snelverkeer nodig' ISRAEL School bederft geluk van de jeugd Dorpen geïsoleerd door hoog water JIT DE WEEKBLADEN "on." Hóe overleef ik een vliegramp? Effect van zes jaar oude wet verdwijnt weekblad Binnenstad Venlo blank Kamerleden naar Unifil-detachement BON met Mevrouw Zfegelaar 1-14 oktober f980 STOEL de krant helpt u op weg <de£.4iumii ff 1NDERDAG 24 JULI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 9 por Kees de Leeuw i„ eiajomalistiek gezien is er mo- iteel sprake van een aars te aan echt „hard" euws. hetgeen tot gevolg 1 jjeft dat allerlei magere on- vo jwerpen, als daar zijn het ivermijdelljke weer en de ir kantieperikelen overmatig aandacht krijgen in de me- Jjj1 a Toch moet gezegd wor- iPvn' n, dat de meeste opinie- gei «kbladen van deze week jn geslaagd zijn de veder- hte zaken min of meer links laten liggen en zich bezig- zlji «den met kwesties, waar- or wat dieper moet worden iven. noemen onder meer de wereld- uuwenconferentie van de Verenig- Naties. die zich nog steeds in Ko nhagen afspeelt en Ronald Rea- n, die gesteund door de Republi- [Ofense partij een gooi doet naar het 1 esidenlschap van de Verenigde alen Verder wordt er wat „nage- 'o aat over de ..Tour van Joop" en de IS meldt Nieuwsnet, dat „de Wester vrouw leeft als een man in het ?ndfcsten en dat daarom de spraakver- rring in Kopenhagen groot is", ter- c" II De Tijd signaleert, dat het hier om een „chaotisch evenement gaat, waar de politieke hangijzers de eigen lijke vraagstukken overschaduwen" Wat daar ook van waar mag zijn, feit is, aldus Vrij Nederland, dat „vijftien duizend vrouwen aanklagen" en „in woede bijeen" zijn. Ook De Groene heeft het over „botsende werelden" daar in Denemarken. Elsie Cross, een 52-jarige zwarte Amerikaanse, gespe cialiseerd in groepsprocessen, ziet echter wel degelijk heil in deze mas sale gebeurtenis Voorhoede Zij laat in De Tijd weten, dat „veran deringen in de wereld van vrouwen moeten komen en dat dezen daarbij de voorhoede vormen. Ik denk dat mannen daartoe niet in staat zijn, omdat ze veel te veel vastzitten in ingeroeste patronen. Ze hebben bo vendien veel meer te verliezen. Ten minste. dat denken ze." Een man, die daarvoor weieens in aanmerking zou kunnen komen is de ex-filmster Ronald Reagan, die vol gens Elseviers Magazine met een ..verbijsterende opmars" bezig is. Het blad meent, dat hij bij het Ameri kaanse volk duidelijk favoriet is als opvolger van president Jimmy Car ter, ook al gaat het hier om een .zwaktebod". VN ging na „hoe conservatief Reagan is" en vraagt zich af, wat „het eigen lijk uitmaakt wie er president van de VS wordt". Dat is voor De Groene al een uitgemaakte zaak In een com mentaar stelt het blad: „Reagan of Carter, in feite blijft het lood om oud ijzer. De vraag wie straks in novem ber de te preferen man moet worden in het Witte Huis kan dan ook het best worden beantwoord met: geen van tweeën alsjeblieft." Wat moeilijker, zo lijkt het, ligt de vraag of het streven naar een vrije republiek op de Molukken daar nu wel of niet leeft. Etty Aponno en anderen verklaarden na een oriën tatiereis. dat het absoluut geen zin meer heeft het RMS-ideaal door te zetten en dat de RMS dood is. De Molukkers hier raakten erdoor in ver warring, maar zo niet ir. Joop Manu- sama, die in De Tijd zegt: „Die omme zwaai van Etty Aponno kwam zo on verwacht niet" en „Het stond vóór de reis al vast. dat hij met dergelijke verklaringen zou terugkeren." Thuisblijvers Hervormd Nederland haakt hierbij aan en stelt, dat de „thuisblijvers hun ideaal niet door de feiten laten afne men" en Molukken-specialist Henk Molleman van binnenlandse zaken laat er waarschuwend op volgen, dat „wie de eenheid verstoort hard wordt aangepakt". Gelukkig is er één troost, want zo meldt De Tijd: „Apon no was al lang bekeerd. Twee Jaar geleden ruilde hij de RMS in voor het evangelie volgens Billy Graham". Over een andere bekering bericht de Haagse Post uitvoerig, zij het toch wel enigszins gedateerd. Het is de bekering van Wouter Gortzak, die zelf overigens behoorlijk sceptisch vanaf het omslag van het blad deze „aankeiler" bekijkt. Hij groeide op als gelovig communist, werd in 1954 lid van de partij, maar toen hij vier Jaar later zag, hoe zijn vader, het CPN-Kamerlld Henk Gortzak uit de gelederen werd gestoten, besloot hij zelf zijn lidmaatschap vrijwillig op te zeggen. Wouter Oortzak, die nu lid is van de PvdA en directeur van het weten schappelijk partijbureau (Wiardl Be ekman Stichting), zegt „ongelooflijk liberaal te zijn opgevoed. Die hele familie bestond uit communisten, toch ben ik er nooit echt lastig mee gevallen. Ik hoefde ook niet zoveel. De enige verplichte nummers waren de viering van de eerste mei en de herdenking van de Russische revolu tie. Dat was het minimum." Over zijn lidmaatschap van de PvdA merkt hij op daarvoor diverse argu menten te hebben. „Het eerste is ty pisch communistisch wat dat be treft raak Je toch nooit helemaal van je oude geloof af. Het was in mijn familie zo: een bewust persoon hoort georganiseerd te zijn, én in de vakbe weging én in een politieke partij". ADVERTENTIE Het dodental stijgt jaar na jaar. Waar liggen de risico's? Bij welke types, luchthavens en maatschappijen? Een uitgebreide inventarisatie en een handleiding volgens Amerikaanse methodes: Joop Zoetemelk: zijn volgende col is een geldberg Leila Khaled in Kopenhagen: een terroriste tussen de dames WEKELIJKS NIEUWSMAGAZINE Van politiek naar sport en in het bijzonder wielrennen blijkt slechts een klein stapje te zijn, gelet op de bewegingen van premier Van Agt. We hebben het over de Tour de France en de man die zich ook in Parijs in het geel mocht hullen. Nieuwsnet vat het geheel samen onder de simpele kop. dat „Joops laatste col een geldberg is", waarmee de achttien Nederland se criteria worden bedoeld, die de tourwinnaar anderhalve ton zouden opleveren. Elseviers Magazine komt niet verder dan het Infantiele „Nederlands Joop in bange dagen", maar het blad maakt het helemaal bont, als het constateert dat „Dries van Agt zijn rivaal (drs. J. den Uyl) voorlopig te snel af" zou zijn. „Nu Van Agt zijn goodwill bij de wielerfanaten nog heeft versterkt, is de wrevel in het Amsterdamse Bultenveldert tot gro te hoogte gestegen. Want daar beult Joop den Uyl zich op een home-trai ner af om de sportieve verkiezings stunt van Dries van Agt in de wieler sport met gelijke munt te kunnen betalen." Ik kan het ook niet helpen, maar het staat er echt en het citaat tekent de kneuterigheid, waarmee sommige journalisten kennelijk behept zijn. De man zelf is er waarschijnlijk nog trots op ook. Voor wat meer tegen wicht zorgt de tekening van Peter van Straten in VN en de grap uit Terzijde: „Regen, wielrenners. Van Agt. Zo'n burgemeester uit Parijs is niet te benijden." Buikhuisen Hoewel VN-columnist Plet Grijs be loofd had niet meer over „Buikhui sen" te zullen schrijven, houdt hij zich hieraan zeker niet. „Ik mag er wel over lezen", stelt hij, hetgeen hem niet verhindert het gelezene alsnog af te drukken en van commentaar te voorzien. Dat verbod had De Groene zich niet opgelegd en hier komt dan zij het wat laat woordvoerder Hans Sl- monse van de Belangenvereniging Minderjarigen aan het woord. Hij is van mening, dat „we niet zitten te wachten op Buikhuisen of welke won derdoener dan ook. Hij is geen fas cist, maar een naïeve fanaat die alles wat hij tegenkomt vanuit zijn eigen vakdiscipline wil verklaren." Over naar De Nieuwe Linie, waar op de voorpagina omstandig wordt uit gelegd, waarom de Nederlandse Jour naliste Els van Hout in Noord-Ierland is gearresteerd. ZIJ zet zich in voor de vrouwen daar, die actief zijn in het verzet tegen de Engelse overheersing en onderdrukking in Noord-Ierland. Het blad gaat verder in op de „illega le" strijd tegen de „rechtsstaat" en heeft een omvangrijke boekenbijlage „wegens vakantie". Hervormd Nederland besteed aan dacht aan twee bevolkingsgroepen, die zich niet zo gelukkig voelen in Nederland: de bejaarden en de Jeugd Ten aanzien van de eerste groep ont waart HN de „onstuitbare opkomst van de grijze macht", al is er nog weinig sprake van een eensgezind pressiemiddel. De jeugd en dan met name de schoolgaande is er niet veel beter aan toe. De school blijkt het geluk van deze jongeren te bederven en in vergelijking met andere klach ten nemen die over dit instituut on miskenbaar toe. Tranen Ook in de autobranche kan men „ach en wee" horen als gevolg van de stag nerende verkoop, de hoge voorraden en het dure geld, maar „blij met min der blik" mag best van Elseviers Weekblad. „Ook al zit de autohandel in de problemen, het is „geen reden voor tranen". Die tranen kunnen be ter worden gespaard voor die be drijfstakken, waarin het werkelijk slecht gaat. aldus EW. Hoewel misschien geen bedrijfstak, al begint het er wel op te lijken, is het fenomeen Arendsoog Zoon Paul No- wee zet opgewekt en al vele Jaren de schepping van zijn vader voort. Het succes van de witte held en zijn geve derde vriend is eigenlijk alleen onder broken door de oorlogsjaren. De serie is dan ook te vergelijken met „een trein, waarvan de locomotief elk laat ste deel is". Saillant detail dat laatste deel en de eerste twee boeken worden nog altijd het beste verkocht En tot slot: mocht u met vakantie gaan. dan kunt u beter Nieuwsnet niet lezen, want „Vliegen is nog onvei liger dan u denkt" en „Volgend jaar vallen er nog meer doden" U bent gewaarschuwd ADVERTENTIE Deze week in Hervormd Nederland: Verder: De ouderenbeweging: De opkomst van de grijze macht Interview met Bram Peper: 'Naarmate je er meer over praat, komt de progressieve meerderheid verder weg te liggen' Kabinet houdt de energiebesparing juist tegen Molukkers laten zich hun ideaal niet afnemen door de feiten. Molleman: Wie de eenheid in Indonesië bedreigt, wordt hard aangepakt Een Marokkaan als toerist terug naar zijn land Nicaragua een jaar na de bevrijding Theologie van de illegaliteit Misbruik van de psychiatrie in de Sowjet-Unie. En: Olympische Spelen en mensenrechten Huivering over Reagan. O Ik neem een proefabonnement van «wee maanden voor 6- O Ik weel al voldoende van HN. Ik abonneer me 36,50 per half jaar w Code/plaals Bon sturen naar Antwoordnr. 1776. 2500 XJ Den Haag (in open envelop, geen postzegel) Of bel: 070-512111 mammm—mmtmimm Overal in de losse verkoop 1,85 ADVERTENTIE Van onze Haagse redactie DEN HAAG Er zijn nieuwe maatregelen nodig om alcoholgebruik in het snelverkeer tegen te gaan. Het effect van de zes jaar oude „alcoholwet" is aan het verdwijnen. Dat is de opvatting van de Stichting onderzoek verkeersveiligheid te Voorburg. De stichting beschouwt extra politietoezicht als de beste mogelijkheid om het alcoholgebruik van automobilisten verder aan banden te leggen. Premier Mariens loodst Belgie ten tijde van het honderdvijftigjarig bestaan handig door de miserie van de staatshervorming Hij heeft zich dan ook ontwikkeld van fel flamingant tot een kampioen van het compromis Een interview van Corine Spoor met de laatste echte Belg Wanneer de kans op aanhouding, vooral in nachten in het weekeinde, veel groter wordt dan zij nu is, mag men aannemen dat het alcoholge bruik door automobilisten even sterk kan dalen als vlak na de „alcoholwet" van 1974, aldus de stichting. Maar men beseft dat uitbreiding van poli tiecontrole heel wat voeten in de aar de zal hebben. „De kosten van deze maatregel zijn zeer hoog, vooral om dat de politie met enkele honderden agenten zal moeten worden uitge breid. Daarnaast zal de maatregel om politieke redenen moeilijk uitvoer baar zijn: uitbreiding van de politie is vaak een omstreden zaak. Voor de automobilisten en hun passagiers veroorzaakt de maatregel veel last," aldus de stichting in een gisteren verschenen brochure „Alcohol in het snelverkeer". Aanvankelijk had de alcoholwet uit 1974 een groot effect, aldus de stich ting. „Ook nu nog wordt er vermoede lijk minder onder invloed gereden, maar wel veel meer dan vlak na de Invoering. De belangrijkste verkla ring hiervoor is: de kans op aanhou ding door de politie bleek kleiner te. zijn dan de automobilisten voorzich tigheidshalve eerst aannamen. Dat ze aanvankelijk de kans op aanhouding voor groot hielden, was mede een gevolg van de publiciteit die aan het politietoezicht werd gegeven." Verder: De nuances van ir Joop Manusama Arie Kuiper over Ronald Reagan en het egoïstische deel van Amerika Een chaotische vrouwenconferentie in Kopenhagen Het ondenkbare geweld in Guatemala De begraven strijdbijl van Wam de Moor Het Rijksmuseum De Nachtwacht voorgoed achter perspex? Van een onzer verslaggevers VENLO De hoge waterstand van de Maas heeft gisteren ook het noordelijk deel van Limburg problemen bezorgd. Een aantal dorpjes raakte geïsoleerd van de buitenwereld. In Venlo werd gistermiddag de hoogste waterstand bereikt sinds de rampwlnter van 1925-1926. toen een groot deel van de binnenstad onder water kwam te staan. Op verschillen de plaatsen in de stad drong het water laaggelegen hulzen binnen. Ademproef maar" kan worden aangeschaft. De stichting heeft een kleine twintig maatregelen onderzocht die tot een „nieuwe aanpak van het alcoholpro bleem" zouden kunnen lelden. Zij va riëren van verbetering van het open baar vervoer via zwaardere straffen tot het aanbieden van „zelfmeetap- p ara tuur" aan automobilisten. „De overheid moet kiezen" ls de slot som van de stichting. „De beleidsma kers zelf moeten combinaties van maatregelen kiezen en op hun effec ten beoordelen." De stichting is niet meer dan „aangever van het over heidsbeleid" terzake. De gisteren ver schenen brochure richt zich echter niet alleen tot de overheid, maar ot een „breed publiek". De brochure ls daarom gratis verkrijgbaar bij de SWOV, afdeling voorlichting, post bus 71, 2270 AB Voorburg. Sinds 1 november 1974 mag het alco holpercentage niet hoger zijn dan 0,5 promille. Het blaaspijpje, bedoeld om het alcoholgehalte vast te stellen, zou volgens de stichting door een be trouwbaar apparaat moeten worden vervangen. De nadere controle op het politiebureau, door middel van een bloedproef, is ook voor verbetering vatbaar. Men geeft de voorkeur aan een ademproef. De stichting noemt ook nadelen van deze maatregel: de kosten van aanschaf en onderhoud van nieuwe apparatuur zijn vrij hoog. noodzakelijke wetswijzigingen bete kenen dat de apparatuur niet „zo voor proefabonnement 6 «reken de Tl|d voor 7% gulden Het gehucht Keent «gemeente Ra- venstein), onder Nijmegen, raakte gistermiddag van de buitenwereld af gesloten, doordat de beide toegangs wegen, die door een oude Maasbed ding lopen, onder water kwamen te staan De genie zorgde ervoor dat een veerdienst naar het dorp kon worden onderhouden. Ook het kerkdorp Well (gemeente AdresBergen) raakte geïsoleerd. Gisteren werd er rekening mee gehouden dat Plaats ook Bergen zelf door het water zou T#) worden Ingesloten. Rijkspolitieman- tr '3'o' nen en personeel van gemeentewer- Zonder postzegel zenden aan de T,d ker> ln Bergen hadden de handen vol Antwoordnummer 6, het weghalen van vee uit de over- 10» PA Amsterdam stroomde gebieden. De boeren had- Betaling na ontvangst accept,,ro Abonnementen (dag en nacht, ook in het «weekend): Campings 020-462062 - De baileybrug over de Maas tussen ftiM&ral to IrfWV 11 Wel1 en Wansum moest gistermorgen VVtnal l" RUUJJ. I O) al worden afgesloten. Op een grote camping in Wanssum werd een aan tal sta-caravans door het water be dreigd, terwijl de campingboerderij al geheel geïsoleerd raakte. De scha de die tuinders en landbouwers lij den, loopt in de honderdduizenden guldens. De politie in Venlo heeft gistermor gen enkele kades, waaraan veel win kels liggen, afgesloten, omdat het Maaswater op het wegdek en de trot toirs stond. Bij verschillende winkels rukte het water vervaarlijk op naar de toegangsdeuren. Winkeliers en ex ploitanten van horecabedrijven leden een strop, doordat de klanten weg bleven. Bij Heel, waar dinsdag een gat ln de dijk werd geslagen, is het Maaswater gisteren in de loop van de dag onge veer dertig centimenter gedaald. Het onmiddellijke gevaar voor nieuwe dijkdoorbraken is geweken, maar de dijkbewaking door militairen blijft gehandhaafd. DEN HAAG (ANP) Een delegatie van de Tweede Kamer brengt van 19 tot 22 augustus een bezoek aan het Nederlandse Unifil-detachement ln Zuid-Llbanon. De delegatie staat on der leiding van de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor defensie De Vries (PvdA). Verder maken deel uit van de delegatie de Kamerleden Waltmans (PPR), Evenhuis (WD) en Borgman (CDA). Voor zij naar Zuid- Libanon gaan brengen de Kamerle den een bezoek aan Cairo. Na hun bezoek aan de Unifiltroepen gaan zij naar Jeruzalem. De delegatie wil zich bij de Neder landse Unifil troepen op de hoogte stellen van de situatie en de proble men ln dat gebied. Het is de derde keer dat een Tweede-Kamerdelegatie een bezoek brengt aan het Neder landse Unifil-detachement ln Zuid- Llbanon. De twee eerdere bezoeken vonden plaats in Juli vorig jaar en januari van dit Jaar. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle, d.d. 3 juli 1980 is Riep- ko Bulthuis, wonende te Er- melo in het psychiatrisch zie kenhuis, „Veldwijk" onder curatele gesteld inzake van het gestelde in artikel 378 on- der a. B.W., met benoeming van Catharina Smit, wonen de De Koppele 275 te Eindho ven tot curatrice en Fokko Bulthuis, wonende te Putten, Vervoornstraat 60 tot toe ziend curator Mr F J Schop advocaat en procureur Oosterstraat 8. Nijkerk. Extensief en uitputtend ln de breedste betekenis van het woord Van noord naar zuid; van Middellandse Zee tot de Jordaan; van de woestijn tot duiken tussen koraalriffen; van opgravingen rond het Tempelplein tot de "Grand Canyon". Israöl is een land met zo veel aspekten dat het een heel continent lijkt. En het is mevrouw Ziegelaar die daar nog meer van weet dan menig IsraélL Vraag snel het 5-pagina lange reisprogramma. Deze advertentie is te klein om ook maar een tipje van de sluier op te 3 weken lang «in tophotels «helemaal verzorgd alles iiüiegrepen a eiips zien code plaats: Ta, stuur mij in ieder geval de 5 pagina's lanae reisbeschriivina van deze --w 3-weekse rei». - AI wa. het mui ^Rokin9-t5 1012KK Amsterdam om te weten wat ik allemaal mis - 020-24 33 50 0 n Israël-reis. 0 op maat gesneden *0 voor ieder budget!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9