chulting: 'Ik loop niet oor het publiek' Kritiek tegen felicitaties Finaleplaats hangt af van windkracht Neelemans in de achterhoede ees Vervoorn uiten de prijzen abander neemt afstand van topsport en spanning Programma Cijfers van de Spelen Nederlandse dubbelvier op de wip Bfijwel Oosteuropese zwemdag - nerikaanse vlag -*h in Moskou fcÉRDAG 24 JULI 1980 SPORT TROUW/KWARTET PR13 H15 S13 uarj Ho defl k' dei ila irna (en* N'oo Vandaag Schieten: Snelvuur pistool, rennend hert en klei- dulvenschleten <skeet> Paardesport: military. dressuur Schermen: sabel, individueel, voorronden, vrou wen floret, finale Atletiek: vrouwen: vl]fkamp. speerwerpen (kwali ficatie». 800 meter (series», kogelstoten (kwalifica tie en finale» 400 meter (series», mannen 400 meter hoeden series». 100 meter (series». 20 km snelwan delen. 10000 meter (series», hinkslapspringen (kwalificatie). 800 meter (series» Zwemmen: vrouwen 100 meter schoolslag 'se ries». 200 meter vrije slag (series en flnalei. 100 meter vlinderslag (finale»: mannen 400 meter vrije slag (series cn finale). 4» 100 meter wisselslag (series en finale». 100 meter schoolslag (finale» Worstelen: grteks-rometns. series en finales Roeien: mannen en vrouwen, halve finales Waterpolo: finalepoule Nederland-Spanje. Hon- gariJe-SowJet-Unie. JoegoslavIC-Cuba Hockey: Mannen, voorronden Bokse Zeilen: vierde regatta Basketbal: vrouwen, drie wedstrijden Gewichtheffen: tot 70 kg. a en b groep Turnen: mannen en vrouwen, finales meerkamp Moderne vijfkamp: cross country, laatste onder- Handbal: mannen, zes wedstrijden Wielrennen: mannen, achtervolging (halve finales en flnalei. sprint lachtste finales en kwartfinales» Volleybal, mannen vier wedstrijden. Voetbal: vier wedstrijden Schoonspringen Johan Woldendorp KOU 's Avonds nipte 1 Recklinghausen vrolijk de whisky, de volgende liep hij de vierhonderd ontspannen In 45,1 se- v Het tekent Harry jilting tegenwoordig ten Jen uit De 24-Jarige atleet er twee Jaar geleden fcr, dat het volstrekt zin- ,s' was om het topsportle- dat net het kluizenaarsschap imbineren en besloot het eid-blijheid-prlnclpe aan angen. Dat bevalt hem ekend. Zijn persoonlijke „i '(rds 48,44 op de vierhon- raeter horden en 45,1 op Ude afstand zonder hek- getuigen daar trouwens van. Europees kampioenschap in In 1978. is de grote ommekeer leven van de Elndhovense stu- riektro techniek geweest ..Ik van die wedstrijd verwacht", terug, „maar werd slechts Door die klassering werd lk j door andere atleten gene- En dat terwijl lk als een kluize- had geleefd. Vanaf dat ogenblik het voor mij vast: dat doe lk r. Sindsdien voel lk me hap- het vandaag en daarna ln niet lukt, ben lk daar niet zo l vin. Heus, er ls geen man over ga* wanneer lk hier niets presteer, die slepende blessure ben lk ten als lk ln de serie onder de 1 seconden loop. Het kan zijn, e publieke opinie ln Nederland j .rjtel op mijn plaats gaat richten, daar trek ik me niets van aan. niet voor het publiek." ÜJtosure. Schulting tobt ermee het voorjaar, toen hij heel lullig na een traning niet de lkelijke kniebuigingen maakte, zich lop schopte. „Het was na Irachttralnlng op de Koninklijke ire Academie ln Breda, waar lk IN n met Koen Oijsbers oefende. Rj teft altijd de gewoonte om wat f trappen. Ik deed bij wijze van T dering hetzelfde, omdat lk er kwaad ln bespeurde. De gok verkeerd uit De kniebanden overbelast, hetgeen zich WJ het sprinten manifesteert, iten paar maanden kun Je van verlost zijn, maar dan ver- l/rwel een seizoen. Vandaar, dat op een andere manier probeer, lie van vanochtend is een test al). Zondag en maandag heb lk wemogen om thuis te blijven, 'un gezien lk verplichtingen heb fer de 4 x 400 meterploeg, ben gekomen. Misschien is het de week een stuk beter." wedstrijden, die Schulting dit gelopen, kon hij de zeuren- lur aardig camoufleren. In Eu Amerikaanse El Paso. waar hij ,o wken op het plaatselijke univer- j25 «complex trainde, klokte hij 49,9 i vierhonderd meter horden, ter- WJ op 51,5 had gerekend. In Win- ;n iur (Zwitserland) verliep de race wens voorspoedig. Het ongelukje e training wordt door velen ln m ind gebracht met de oefenmees- WUfried Geeroms en Peter van Wkom. Vorig Jaar brak Schulting de Belgische hordentrainer. nBjmbare breuk met de succes- coach werd ingeleid door een kt ln de privésfeer. De Braban- nderwierp zich onder het „re- van sprinttrainer Peter van die hem na wederzijds eg een zeer grote mate van vrij- gunde. „De persoon Geeroms er los van. Het was mijn beslis- om het vertrouwen ln hem op te De krachttraining heb ik al- Basketbal Mannen: Joegoslavlë-Polen 129-01. Australlé-Zwe- den «4-55. Spanje-Senegal 94-85. Brazlllë-lndia 137-64. Senegal-Polen 64-84, Sowjet Unie-TseJ- choslowaklje 99-82. Joegoslavië en Spanje plaat sen zich voor finalepoule. Vrouwen: Sowjct-Unle-Bulgarije 122-83. Honga- rlJe-ItaUe 83-70 Gewichtheffen Lichtgewicht: 1 Yanko Rouaev (Bul) 342.5 *g (147.5 en 105). 2 Joachim Kunz (DDR) 335 (145 en 190». 3. Mintscho Pachow (Bul) 325 142.5 en 182.5). 4 Daniel Senet (Prai 322.5 (147.5 en 175). 5. OOn- ther Ambrass (DDR) 320 (140 en 180). 6 Zbigniew Kacmarrk (Pol) 317.5 (140 en IT7.5). Vedergewicht tot 60 kg: 1 Viktor Haxip (Sot) M kilogram (130 en 160) 2 Staefan Dlmllrow (Bul) 287 5 (127.5 en 160) 3 Marek Beweryn (Pol) 282.5 <127.5 en 155) 4. AntonlPawlak(Pol) 275 (120 en 155). 5. Julio Loscos (Cub) 275 (125 en 150). 6. Frantlaek Medwed (TsJ) 272.5 (122.5 en 150). Handbal Groep A: Denemarken-Spanje 19-20. Polen-Cuba 34-19. DDR-HongarlJe 14-14 8tand: Polen 2-3. DDR 2-3, Denemarken 2-2. Hongarije 2-2. Spanje 2-2. Cuba 2-0 Groep B: RoemenlC-AlgeriJe 26-18. Sowjet-Unie- Koewelt 38-11. JoegoslaviC-Zwltseriand 26-21. Stand Sowjet Unie 2-4. Roemenie 2-4. Joegoslavlé 2-4. Algerije 2-0. Zwitserland 2-0. Koeweit 2-0. Turnen Landen wedstrijd vrouwen: l. Sowjet Unie 394.-- 2. Roemenie 393.50 3 Oost-Duitsland 392.55 4. Tsjechoslowaklje 388.80 5 Hongarije 384.30 6. Bulgarije 382.10 Worstelen Vlieg gewicht (tut 52 hf»:l WachUng BlagWe iSovi. 2. Lajos Raes (Hom). 3 Mladen Mladenov (BuD. 4 Nicu Gmga (Roei. 5 OUo Jelinek «Taj». 8 Jan Wroblevski 'TsJ Writergewirht (tut 74 hgh 1 Ferenc Kocais 'Hom 2 Anatoli Bykov i8ovi. 3 Mikko Huhtala (Fin). 4 Iwan Schopow 'Bul), 5 Lennart Lundel) (Zwei. 8. Vltezlav Macha 'TsJ). Zwaargewicht (tot 100 kg): 1 Oheorghl Raikow (Bul). 2 Roman Blerla 'Pol). 3 Vaslte Andrei 'Roei, 4 Reflk Memlaevtc 'Joei. 5 Oeorges Pikilidls (Ortei en Oldrich Dvorak <Roe>. Zeilen HBHlMÊ- M 7 punten. 2 Und- grenTailberg (Ftn) 18.7. 3. BorowaklSwensaon iDDR) 24. 4 DoresteRlgau (8pi 28.4. 5 Ldon WrobelTomasz Stock) (Pol) 28 Finn-klasse: 1 Claudio Biekarck (Bra). 2 Jochm Schilmann (DDR). 3. Andrei Blase how (SU) Stand: I Schümann (DDR) 14.4. 2 Rechardt (Fin) 16. 3 Wolfgang Mayerhofer (Ooati 24.7. 4 Claudio Biekarck (Bral 25. 5 Blaschow (SU) 37.4. Zwemmen 4X200 meter vrije slag mannen finale: 1 Sowjet Unie 7 23.50. 2 DDR 7 28.60 3 BraziUè 7 29 30, 4. Zweden 7.30.10. 5 Italië 7 30 37. 6 Oroot BrilUn- nl«7 30.81.7 Auslrallè7 30 82.8. Frankrijk7 36 08 100 meter vlinderslag mannen: finale 1 Plr Arvtdsson (Zwel 54.92. 2 Roger Pyttel IDDR) 54,94. 3 Dald Lopez (Spa) 55.13. 4 Kees Vervoorn (Ned) 55.25. 5. Evgcnl Scrcdtn (SU) 55.35. 6 Oary Abraham (OBr) 55,42. 7 Xavier Savin (Fr) 55.68. 8. AlexeJ Markowskl (SUl 55.70 aatst voor de Hockey Harry Schulting in Moskou onder handen van fysiotherapeut Anne de Jong. „Als ik hier drie weken had moeten zitten, was lk gek geworden". tijd alleen verzorgd. Ook in de pe- riode-Geeroms." Meer vrijheid betekent voor Harry Schulting bewust minder aandacht voor atletiek. De afgelopen drie Jaar schoot de studie er zo'n beetje bij ln. Die achterstand wil hij na de open Spartakiade zien ln te halen. „Vooral dit jaar heeft de sport mijn leven meer beïnvloed dan ik wilde. Enige tijd geleden heb ik de keus gemaakt: het accent zou meer op de sport dan op de studie komen te liggen. Het is onmogelijk om beide zaken goed te doen. Elektrotechniek betekent veel rekensommetjes maken. Je moet erg geconcentreerd bezig zijn om dat goed te doen. Op tentamens haalde lk echter allemaal vijfjes. Daarnaast werd lk door de boycotperikelen vrij wel dagelijks lastig gevallen door Journalisten, die mij om een reactie vroegen. Ik vind dat niet erg, zeker niet als zich dat tot een Jaar beperkt, maar op den duur ben lk maar onder gedoken." Op 19 mei, de dag dat het Neder- landsch Olympisch Comité besloot wel naar Moskou af te reizen, toonde Schulting zich daar een tamelijk ent housiast voorstander van. Nu denkt hij genuanceerder: „Het ls geen lolle tje om hier te zitten. Ik heb de ope ning op de televisie gezien en dat vond ik op zichzelf schitterend. Maar het was honderd keer mooier ge weest, wanneer al die toestanden zich hier niet hadden afgespeeld. In het Olympisch Dorp kun Je ook de En gelstalige „Voice of Moscow" horen. Daar word Je toch wel even gek van." Hoe het atletiekleven van Schulting er na Moskou uit gaan zien, is nog onduidelijk. Zeker ls wel. dat het aan tal trainingen (zeven acht per week) met ongeveer de helft wordt terugge bracht. „Ik vind de Olympische Spe len het laatste, dat lk echt mee moet hebben gemaakt. Voor het eerst heb lk het gevoel, dat lk alles heb gezien. Dat ik gerust gas terug kan nemen. Ik heb nooit vakantie gehad: daar zou lk nu wel zin ln hebben. Voor alles geldt, dat je lol moet hebben ln datgene wat je doet Je moet niet denken: morgen moet lk weer aan de bak. Ik sta er uiterst nonchalant tegenover. De tijd, dat lk uit nervositeit geen hap eten meer door de keel kon krijgen, ligt achter me. Relativeren ls heel goed, maar aan de andere kant is het nor maal, dat Je door de anderen wordt meegesleept. We zijn pas dinsdag naar Moskou gereisd: als lk hier drie weken had moeten zitten, was lk gek geworden." MOSKOU (ANP) Voor de Neder landse dames dubbelvier telt ln meer dan één opzicht de „glorieuze onze kerheid van de sport". De Okeanos De Laak De Hunze Willem 3 RIC combinatie weet pas zaterdag morgen of de eindstrijd van de Olym pische roeiregatta voor dames ook werkelijk is bereikt. Na de herkansingen op de Krylatsko- jebaan bezet de Nederlandse quadru ple een vijfde plaats in de rij van gegadigden voor toelating tot de fina le. Nog steeds staat niet vast hoeveel boten er in de finale zullen starten. Een volstrekt unieke situatie in de roelsport. De leiding van de interna tionale roelfederatie (FISA) had, ten einde boelverschillen uit te sluiten, besloten niet zoals gebruikelijk zes boten in de finales van de dames van start te laten gaan, doch slechts vier. Die zouden dan kunnen roeien op de banen waar de omstandigheden vrij wel gelijk zijn. Tijdens de eerste dagen van de regat ta was de wind zo zwak dat er in het geheel niet van verschillen gesproken kon worden. Gisteren was de wind meter zelfs een overbodig instru ment. Onverkoopbaar aan de deelne mers zouden uiteraard eindstrijden van vier boten zijn bij windstil weer. Vandaar dat gezocht werd naar een compromis. „We hebben nu beslo ten," aldus Nely Gambon, de Neder landse presidente van de sectie da mesroeien van de FISA. „om zoveel mogelijk ploegen tot de eindstrijden toe te laten. Mochten de weersom standigheden maken dat niet op elke baan de kansen gelijk zijn, dan gaan we terug naar vijf of wellicht naar vier boten." De Nederlandse dames dubbelvier. Schermen het paradepaardje van de nationale roeiequipe, vreest nu naast de gere nommeerde tegenstanders een straf fe westenwind. In dat geval zouden de door de tribunes beschermde ba nen 1 en 2 niet worden gebruikt en Schieten wordt slechts gevaren op de vier „open" banen. Dat zou Inhouden dat de Nederlandse quadruple achteraf de eindstrijd toch heeft gemist. Dat die maatregel om bij harde wes telijke wind de eerste boeien niet te bezetten gerechtvaardigd ls werd tij dens de Europese kampioenschap pen 1973 op dezelfde baan duidelijk. Toen werd de Nederlandse Nereus- Orca-De Amstel, vier met stuurvrouw mede Europees kampioen omdat op baan een werd gevaren. Ook het zil ver van de RIC-dubbel twee werd toen behaald op de beschermde boei. Mannen: Spanje-Indla 2-2, Cuba-Tanxanla 4-0. SowJelrUnle Polen 5-1. Stand: Spanje 3-5 (16-3). 2. India 3-4 (22-4). 3. Sowjet-Unle 3-4 (17-5), 4 Polen 3- 3 (108). 5. Cuba 3-2 (7-18). 8. Tanzania 3-0 (0-34). Moderne Vijfkamp Zwemmen: 1 Slsnlega (Mex). 2. Rasmuson (Zwe), 3 Bar to (TsJ) Stand na vier onderdelen 1 Starostln (SU) 4394.2. Szombathely (Hong) 4358. 3 Paul Four (Fra) 4250. 4. Pettersxon (Zwe) 4216, 5 Rasmuson (Zwe) 4190. 6. Horvath (Hong) 4190. Roeien Dobbel Tier: voor de finale hebben zich geplaatst: Bulgarije. Roemenië. DDR. Sow Jet-Unie, Neder land. Polen Skiff: voor de halve finales hebben zich geplaatst Sanda Torna (Roem.). Martina SchrOter (DDR). Beryl Mitchell (OBr). Marian Ambrus (Hong), Ros- y\/jg|rgnnCn sltza Spa&sova iSU). Be a La Dziadoerm (Pol). An to ni a Matsjtna (SU). Frances Cryan (lerl.i Acht: voor de finale hebben zich geplaatst- Sow jet-Unle. DDR. Roemenië. Bulgarije en Oroot- Brittannlë. Favoriete Nadia Comaneci valt van de brug en verspeelt daarmee de gouden medaille van Roemenië in de team wedstrijd. Voetbal Groep A: 8owJet-Unie-Zambia 3-1. Venezuela-Cu ba 1-2 Stand Sowjet-Unle 24 (7-1). Cuba 2-4 (3-1). Zambia 2-0 (1-4). Venezuela 2-0 (1-6). Groep B: DDR-Algerije 1-0, Spanje-Syrië 0-0. Stand DDR 2-3 (2-1). Algerije 2-2 (2-2). Spanje 2 2 (2-2). 8yrtë 2-1 (0-1). Volleybal Mannen: Groep A: Polen-Roemenlë 3-1. Sowjet Unle-DDR 3-1 (15-5. 10-15. 16-14. 15-6). Peru-Cuba 0-3 (6-15. 5-15. 6-15». Vrouwen groep B: Bulgarije-Braziltë 3-0. Honga- rije-Roemenië 2-3 (15-5. 3-15. 515. 15-10. 8-15). 100 meter vlinderslag vrouwen: grpianiai ™rw finale Andrea Pollack (DDR). Caren Metschuk iDDRi. Christiane Knacke (DDR). Ann Osgerby (GBri, Agneta Martensson (Zwel. Marl am Paris iCosta Rlcai. Janet Osgerby (OBr). Lisa Curry (Ausi 200 meter schoolslag vrouwen: finale 1 Una KaLsjoesjite (SU) 2.29.54. 2 Svetiana Vargnnowa (SU) 2 29.61. 3. Joelia Bogdanowa 'SU) 2 32.39. 4 Susonne Nielson (Den) 2 32.75. 5, Irena Flelssnero- va (TsJ) 2 33.32. 6 Ute Oewenlger DDR» 2 34,34.7 BetUna Lóbcl (DDR) 2.3451. 8. Sylvia Rinka (DDR) 2.35.38. 100 meter rugslag vrouwen, finale: 1. Rlca Rei- nisch (DDR) 1.00.86 (wereldrecord). 2. Ina Kleber (DDR) l 02.07. 3 Petra Riedel (DDR) 1.02.84. 4 Carmen Bunaciu (Roem) 1 0381.5. Carine Verbau wen (Belg) 1.03.82. 6 Lartssa Oorsjakowa (SU) 1.03.87.7 Monique Bosga (Ned) 1 04.47. 8. Manuela Carosi (It) 1.05,10. De medailleverdeling ziet er nu als volgt uit: goud zilver brons totaal Floret: 1. Wladlmlr Smlmov (Sowjet Unie) 2. Pas cal Jolyot (Frankrijk). 3. Alexander Romankov (Sowjet Unie) Klein kaliber, drie houdingen 1 Viktor Vlassow (SU) 1173. 2 Bcmd Harsteln (DDR) 1168. 3. Sven Johansson (Zwe) 1165 Achtervolging, kwartfinales: eerste serie Robert Dill! Bundl (Zwl) 4 34.92. Wladlmlr Osokin (SU) 4.38.17; tweede serie: Alaln Bondue (Fr) 4.36.27. Ptermngelo Bincoletto (It) 4.43.84, derde serie: Hans-Hendrik Oersted (Den) 4 38.42. Sean Yates (OBr) 4.41.39; vierde serie Harald Wolf (DDR) 4.37,18. Martin Pene (TsJ) 4.47.87. Sprint, tweede serie: Sergei Kopylov (Sowjet Unie) verslaat James Joseph (Guyana). 2. Yave Cahard (Frankrijk 10.87) verslaat Lau Veldt (Ne derland). 3 Kenrick Tucker (Australië 10 93) ver slaat Nenedijkt Kocot (Polen). Later plaatsten zich vla de herkansingen voor de kwartfinales. Henrik Salee (Denemarken). Lau Veldt (Neder land). James Joseph (Oroot Brittannië). Sowjet Unie 16 10 5 31 DDR 6 13 7 26 Hongarije 3 2 2 7 Bulgarije 2 1 4 7 Australië 0 0 4 4 Roemenië 0 2 2 4 Groot Brittannië I 2 0 3 Polen 0 1 2 3 Zweden 2 0 1 3 Noord Korea 0 1 1 2 Tsjechoslowakije 0 0 1 1 Cuba 1 0 0 1 Italië 1 0 0 1 Griekenland 1 0 0 1 Jamaica 0 0 1 1 Hette Borrias moest ln haar herkan sing van vijf skiffeuzes ten minste tweede worden om de halve finales te bereiken. Dat lukte niet. Overigens mede door materiaalpech. „Halver wege de race kwam mijn bankje vast te zitten." aldus een uiterst teleurge stelde Hette Borrias na afloop van de race, „voordat het weer in orde was lag lk ver achter". Het blijft de vraag of de Utrechtse zonder die tegenslag zich wel zou hebben gekwalificeerd. Samen met de Russin Antonia Makhina, die win nares werd. nam zij op de eerste 250 meter een voorsprong van meer dan een lengte op de Mexicaanse Fernan da de la Fuente. De overige skiffeuzes leken toen al kansloos. Halverwege de wedstrijd had de Orca-roeister haar tweede plaats al moeten afstaan aan de Mexicaanse. Het incident met het klemgeraakte rolbankje kostte de Nederlandse een tiental seconden. TALLINN Hoe onberekenbaar de weersomstandigheden ln de baal van Tallinn zijn bleek gisteren weer eens. Stond er voor het vertrek van de boten uit de Olympische jachthaven Pirita nog een redelijke wind, een maal op zee gekomen was er nauwe lijks meer een zuchtje te bespeuren. Met een blauwe hemel en heerlijk zonnetje waren de talrijke badgasten op het nabijgelegen strand zeer ge diend, de zeilers konden de boten nauwelijks vooruit krijgen. Vier van de zes klassen kwamen niet op het water. Alleen de Finnjollen en de 470'ers, die hun baan het dichtst onder de kust hebben, konden de derde race afwerken. Mark Neeleman stelde andermaal teleur met een twaalfde plaats in het veld van 21 schepen, Henk van Gent en Jan Wil lem van den Hondel imponeerden ook niet met hun achtste plaats (van de veertien). De Tornado's en de Stars, die hun baan het verst weg hebben liggen, gingen helemaal niet van start. Zij lagen drie uur te dobberen alvorens de race werd afgelast Op de mlddenbaan begonnen de FD's en de Solingen wel aan hun Olympi sche driehoek, maar na een uur of twee zeilen bleek de wind te gering om de race af te maken. Toen de drie schoten klonken ten teken dat de wedstrijden naar morgen werden ver plaatst, lagen de Vollebregts eerste en behoorde ook Geert Bakker (eer ste ln het algemeen klassement) tot de kopgroep. „Jammer dat ze afscho ten," aldus ploegleider Ben Staartjes. „Volgens mij was het niet helemaal terecht. Ze hadden best nog wel even door kunnen gaan." Dick Coster, lid van de bemanning van de boot van Geert Bakker, be aamde dit niet. „Met al die wisselen de stroompjes en rare windjes is het gewoon een loterij. Je zou toch zeg gen dat de Rus Boednikow de om standigheden hier wel door heeft. Hij zei me dat hij al 25 jaar voor Tallinn vaart. Nou, hij lag laatste. Dat zegt wel genoeg, dacht ik." Even speelde Staartjes ook met de gedachte bij de jury te protesteren omdat er bij de baan te veel boten hadden gelegen. Deze informatie had hij van trainer/coach Ben de Roos, die zelf op het water was geweest. De Roos: „Ik telde meer dan dertig bo ten. Het was gewoon te gek. En er ging ook nog eens een sleper dwars door de baan." Staartjes trok prompt bij de jury aan de bel. „Ik heb er geen officieel protest van gemaakt." zei hij. „Maar ik heb het ze wel laten weten. Je kunt het immers altijd pro beren." Mark Neeleman. die tevoren toch wel een plaats bij de beste drie Finnjollen was toegedacht, blijft sukkelen. Na een vijfde en een elfde plaats werd hij nu twaalfde, waardoor de Reeuwijker naar de negende positie in het klasse ment zakte. „Ik kan er ook niet meer van maken," verzuchtte Neeleman nadat hij op de tonen van de als altijd uitbundig spelende blaaskapel bin nen was gepeddeld. „Het gekke is dat de goeie zeilers allemaal achterin zit ten Doreste was de grote favoriet voor het goud en is al twee keer gediskwalificeerd. Ook nu had ik hem achter me. En de Deen Hjortnaess, ook een hele goeie, werd zelfs laatste. Er is geen touw meer aan vast te knopen." 3&KOU De Nederlandse zwem- Kees Vervoorn bleef gisteravond seconden van een medaille ver- ig rrd. Vervoorn, met de snelste tijd f eindstrijd 100 meter vlinderslag cht gekomen werd vierde want nmers als Ardvidsson (goud) en el (zilver) trokken het beeld dat jOU De Amerikaanse vlag i worden bij de sluitings van de 22ste Olympische op sondag 3 augustus. Het keeft hiertoe besloten ondanks •«tand van de regering van de «Bigde Staten. „Het IOC heeft beslissing e nomen op grond d* regels voor de ceremonie pro- Hlsire. Er is geen kwestie van dat dttrvan zullen afwijken," ver- een bestuurslid van het in- uüe Olympische Comité, dit bestuurslid hadden zelfs BBwjet-outoriteiten willen be- «len om een diplomatiek schan- te voorkomen, maar het IOC op de vlag te hijsen. na series en halve finales was ont staan weer recht Dat Arvidsson won was vooral goed voor de afwisseling. Het was een Oosteuropees avondje voor de rest met bij voorbeeld drie Oostduitse zwemsters op het ereschavot op de 100 meter rugslag. Rica Relnisch was daarbij de grootste ster. Niet alleen vanwege de gouden medaille maar ook vanwege de verbetering van haar eigen wereldrecord van 1.02,07 naar 1.00,86. Ina Kleber die tweede werd, evenaarde het oude record. Op de 200 meter schoolslag namen de Russinnen wraak. Daar waren het Lina Katsjoesjlte, 8vetlana Vargano- wa en Joelia Bogdanowa die de me daille in deze volgorde verdeelden. Hun prestaties zetten het zwembad weer op z'n kop. Een ander Russisch succes werd ge boekt op de 4x200 meter vrije slag. Daarbij werd het kwartet van de DDR met ruim verschil verslagen. De Nederlanders waren in de ochtendu ren al tijdens de series uitgeschakeld met een tijd die zelfs voor gedevalu eerde Spelen aan de zeer magere kant was. 7.42,85. De Russen wonnen in de finale in een tijd van 7.23,50. MOSKOU Elke dag belegt het organisatiecomité van de Olympi sche Spelen onder leiding van een van haar vice-vooreitters, Vladi mir Popov, een persconferentie. Veel nieuws komt er doorgaans niet uit, maar het dagelijkse ver plichte nummer heeft aan aantrek kelijkheid gewonnen, sinds er tus sen westerse en Rusland-gezinde journalisten een innige koude oor log is gegroeid. Wanneer een Amerikaan een kriti sche vraag heeft gesteld die ove rigens zelden of nooit rechtstreeks wordt beantwoord staat er stee vast een schrijvende vazal uit een Oostblokland op, die het comité omslachtig gaat feliciteren met de in zijn ogen geslaagde openingsce remonie. Dat er daarna een tame lijk onbenullige vraag volgt is van minder belang. De Russische veiligheidsdienst, die in stapels rapporten moet hebben geschreven hoe de vertegenwoordi gers van het bedorven gedeelte van de wereld het best onder controle kunnen worden gehouden, is de laatste tijd toch wel geschokt door Danilo Sjoemoek Danllo 8joemoek werd in 19i4 gebo ren. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Sjoemoek werd voor hpt eerst in 1934 gearresteerd en ver bleef tot 1939 in de gevangenis. In 1945 werd hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot een straf van 10 jaar. Drie jaar na zijn vrijlating, in 1958, bevond Sjoemoek zich opnieuw achter de tralies. Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie. Tot 1967 bracht hij in diverse kampen door. In januari 1972 werd Sjoe moek opnieuw gearresteerd en in juli van dat jaar wegens anti-sovjet agitatie tot 15 jaar veroordeeld. De gezondheid van Sjoemoek, die nu in totaal 36 jaar in gevangenis sen en kampen heeft gezeten, is bijzonder slecht. Voor zijn leven wordt gevreesd. allerlei gebeurtenissen, die volgens de Russen niets met „hun" Spelen van doen hebben. De demonstratie tegen het achter stellen van homo fielen bij het mausoleum van Le nin, maandag, leidde tot de uitwij zing van de betrokkene. Vincenzo Fracone. De Italiaan wilde de vrij heid bewerkstelligen van Viktoras Piakus en Gennady Trifonov, twee Russen die door de rechtbank van homofilie waren beschuldigd. „We grijpen in, wanneer de nationale waardigheid wordt aangetast, en dit was er een voorbeeld van", zei Popov. Hij hekelde ook de berichtgeving in sommige westerse kranten. De Engelse Daily Mail had onder zocht, dat mogelijkheden tot terro ristische activiteiten ondanks de scherpe controle zeker aanwezig waren. Met afschuw had Popov verder kennis genomen van een ideetje van een Amerikaanse krant. Het dagblad looft een prijs uit aan degene, die de open Sparta kiade het best geargumenteerd boycot Deze feiten verleidden de vice- voorzitter tot de uitspraak: „Als de nationale waardigheid weer wordt aangetast, zullen we het Interna tionaal Olympisch Comité toch vragen om uitwijzing van de be trokkenen." Want zo zijn de regels: alle geaccrediteerde journalisten zijn reglementair verantwoording schuldig aan het IOC. Ter gerust stelling: geen enkel schrijvend we zen voelt zich daar toe geroepen. Omgekeerd zijn de Russische ver halen over de Spelen doorspekt met anti-Amerikaanse tendenzen. „Ik ben niet zo naief om te weten dat de sport niet buiten de lopende zaken kan worden gehouden", gaf Popov toe. Een trekpleister voor buitenlandse toeristen zijn deze an ti-Olympische Spelen in ieder ge val niet. Ruim veertigduizend sportfanaten overschreden de grens om de voorgekauwde pro gramma's van Intoerist, want daaraan ben je als vreemdeling in Moskou onderworpen, te volgen. De wedstrijden zelf werden tot en met dinsdag door 1.169.000 mensen bezocht Als toerist is het niet plezierig toe ven in Moskou. Het uitgaansleven beperkt zich tot een handvol bios copen en theaters: met goede voor stellingen, dat wel. Voor het overige zijn het de hotels, die ongeveer het maximale uit de klant persen. „Vreemde" restau rants zijn er nauwelijks, om over gezellige café's en terrasjes maar te zwijgen. Daar komt bij, dat andere hotels niet toegankelijk zijn voor mensen, die er geen kamer hebben laten reserveren. Dat laatste kan tot lachwekkende taferelen leiden. Onlangs diende ik mij op het KLM-kantoor te vervoe gen om mijn retourticket van een wezenlijke wijziging te laten voor zien. Het bureau bestaat in werke lijkheid uit twee hotelkamers. Bij de ingang van het hotel aangeko- door Johan Woldendorp men, was ik verplicht mij te identi ficeren en het doel van de onderne ming te melden. Toen die vraag tot bevrediging van enkele uitsmijters werd beantwoord, ging ik onder geleide van een Frans sprekende Rus naar boven om zaken te doen. De gids bleef geduldig wachten tot ik klaar was en bracht mc vervol gens naar de uitgang. Wat het wachten betreft kon ik eindelijk iets terug doen. Maar om in voet baltaal te spreken: voorlopig heb ik niet meer dan de spreekwoorde lijke eer gered.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15