DONDERDAG 24 JULI 1980 TROUWKWARTET PR10 H12 Sl Overzicht effectenbeurs Geld over de grens Scheepsberichten Beurs van New York Weinig actie Marktberichten ■iüiiimiiiiiiu kif ïl M ■5 Beurs van Amsterdam Si SI }S 'S3 BEURS AMSTERDAM De Amsterdamse effectenbeurs deed het woensdag rus tig aan. De koersafwijkingen waren over het algemeen gering, zowel naar boven als naar beneden. Ook de obll- gatiemarkt nam een afwachtende houding aan en veranderde weinig. De internationals konden redelijk weerstand bieden aan een lager Wall Street. De verliezen bleven beperkt tot enige dubbeltjes. KLM wist zich zelfs aan een daling te onttrekken. Het fonds bleef constant op 64.00. Kon Olie raakte 80 cent kwijt op 172.80. Philips bleef staan op 18.50 en Unilever eveneens 10 cent op 122.60 Akzo bleef ook onveranderd op 23.60. terwijl Hoogovens bij slui ting een klein winstje boekte en wel 40 cent op 17.60. In de financiële sector konden de hypotheekbanken nog wat aantrek ken. al was het stijgingstempo veel geringer dan de afgelopen twee da gen. FOH won ƒ0.40 op ƒ74.40 en Westland-Utrecht 3.- op 248. NMB was 1.20 hoger op 237.20 en ABN bleef constant op 312. De verzeke raars waren verdeeld, waarbij Nat. Nederlanden nog eens 60 cent afin de koers kon toevoegen op 118.00 En- nia bleef onveranderd op 137.00. De uitgevers waren fractioneel hoger. De bouwers bleven dicht bij huis. Verder liet Heineken 6 liggen op 55 De lokale markt was verdeeld. Het merendeel van de fondsen was echter iets hoger. Zo ging Van der Giessen- de Noord 3 omhoog naar 145 en ADM 4 naar 252. In Duiker mocht pas in de tweede periode een gedane koers opgemaakt worden. De slot- koers kwam op 152.- twintig gulden hoger uit. Kluwer won twee gulden op 102. Inaternatio klom 1.00 op 26 00 en Ceteco 3.50 op 133.50. Smit was een gulden vaster op 39.50. Verder lagen Reesink. Brede- ro. Kiene, Bols en Landre en Glinder- man goed in de markt. Omlaag moesten Dell, met 0.50 ver lies op 8, Ubbink in de eerste perio de met 2.90 verlies op ƒ170.10 en Van Reeuwijk, die op een 4 lagere koers van 68 niet te slijten bleek. Amerikaanse doOar 1.86 Engelse pond 443 Belgische Ir (100) 6.66 Duitsemartc (100) 108 00 •tal lire (10 000) 22.00 Portugese esc (100) 3.80 Canadese dollar 1.62 Franse Ir (100) 46.25 Zwitserse Ir (100) 118.00 Zweedse kroon (100) 45.00 Noorse kroon (100) 38.50 Deense kroon (100) 34.00 Ooslenr sch (100) 15.33 Spaanse pes (100) 2.54 Gnekse drachme (100) 4.35 Finse mark (100) 51.50 Joegos dinar (100) 6,65 Iers pond 3,97 CONTANTE KOERSEN 22/7 Londen 4 5275-5325 New York .90025-90275 Montreal 1.64675-65125 PanfS «7.125-175 Brussel 6.84^5-8475 Frankfort Stockholm >9,445-495 46.255-305 119,285-335 22,985-3.035 35.305-355 39.585-635 15.4350-4450 86.29-86,39 2.54-2.84 4.73 GROTE VAART 6.96 ALAMAK 22 te Rotterdam, ALHENA 22 65 n 111.00 Kaap Verdlsche Eilanden, ALNATI 22 vn Santos 25.00 nr Buenos Aires, AMSTELDREEF 22 pass Mada- 4.40 gascar nr Singapore. AM8TELLAAN 22 100 z 1.72 Aleoeten nr Portland. AM8TELSTRAAT 23 te 49 25 New York. AMSTELSTRAND 23 15 z Guam nr 121.00 Bontang. BEOONIA 23 vn Galveston nr Tuxpan. 48 00 BILDERDIJK 22 270 zo Baltimore nr Rotterdam. 41.50 BRITSUM 22 135 ono Salvador nr Rotterdam 37.00 CORAL ISIS 23 500 o Brisbane nr Hawaii. DU1 15.63 VENDRECHT 22 400 z Kaap Palmas nr Las Pal 2.84 mas. E8SO BONAIRE 22 600 no Ascension nr 5,15 Bahrain. EUROPEAN EXPRESS 23 vn Port 54,50 Acardon nr Santa Maria. FARMSUM 22 220 ono 8,05 Femondo Noronha nr Tenerlfe. NEDLLOYD 4.27 ADELAIDE 22 vn Djakarta nr Singapore. NED LLOYD DELFT 23 te Foa sur mer. NEDLLOYD 73/7 FREETOWN 23 La rede Tauranga. NEDLLOYD 4.5355-405 FRESCO 23 te Manzanlllo. NEDLLOYD HO- 1.90125-375 BART 22 500 wnw Kaapstad nr Montevideo. 1.65025-275 NEDLLOYD HOLLAND 22 vn Rlo Grande nr 47.000-130 Paranagua. NEDLLOYD KATWIJK 22 vn Kaap- 6.8345-95 stad nr Singapore, NEDLLOYD KINOSTON 22 109,340-90 400 no Belem nr Kaapstad. NEDLLOYD KEM 46.195-245 BLA 23 vn La Oualra nr Porto Cabello. NED- 118.895-945 LLOYD NIOER 22 175 wzw Padang nr Melbourne. 22.975-3.025 NEDLLOYD ROCHESTER 23 te Houston. 35.265-315 NEDLLOYD ROTTERDAM 22 vn Bahrain nr 39.620-70 Jeddah. NEDLLOYD RIJN 21 vn 8an Pedro nr 15.4170-270 Amsterdam. NEDLLOYD 8CHELDE 23 te Kaap- 84.78-88 stad. NEDLLOYD TAURANGA 22 vn Kopenha 2 54-84 gen nr Hamburg. OBELIX 22 vn Esslder nr Rot terdam. RUDOLPH PETER80N 22 600 w Kaap Verdlsche Eilanden nr Ras Tanura. RIJNBORO 22 vn Zaandam nr Delfzijl, 8AFOCEAN AUCK LAND 22 vn Durban nr Fremantie. SALLAND 22 vn Hamburg nr Antwerpen. 8CHELDERIX 22 60 zw Almaria nr Perzische Qolf. ZARIA 22 te Ban dar Mashshahrl ACTEON 26 te Singapore verw BROERE EMERALD 23 te Duinkerken. DALLIA 23 3 w tl 8cheveningen. DELFBORO 23 vn Vallvtk nr Lu beck. DOCKEXPRESS-12 23 vn Bremerhaven nr Olasgow. EEMSBORO 23 pass Texel. FOSSARU8 23 te Napels, KYLIX 23 te Plymouth. LACONICA 7 te Dubai verwMYTI- LU8 4 te Me na al Ahmadl verw, NEDLLOYD DEJIMA 23 te Busan. NEDLLOYD KYOTO 22 vn Sydney nr Belawan, ONOBA 22 te Rouen. WIN SUM 23 7 z OlbrmJtar nr Damnum Goud en zilver 22/7 2317 Fin-Par 241.7U 241,30 PhHips 36 70 38.90 IntNick 90 70 91.20 Rhone P 130.00 131,00 Kon Ode 36.30 364.00 Samt Gob 123.50 Mach Bul 56 00 56.00 She» Tr 41.50 40.20 PecNney 102.50 104.90 Unlev 256 60 258.00 Peug-C.tr 210.50 211.90 Napoleon 730.50 735.10 BARENDRECHT Bintje 5-26. eigenheimer 31- 42. vroege aard barlma groot 18-24. kriel 57-115. dore bonken 18-20. groot 18-47. poters 18-33. kriel 60-120, eersteling bonken 34-41. groot 19-36. poters 18-21. kriel 68-104. andijvie 37-96. aubergines 100- 300. bloemkool 6 st. per bak 111-165. 8 st per bak 80-128. 10 st. per bak 68-91, 12 st. per bak 49-69. broccoli 280-190. courgettes 19-46, bonenkruid 74- 106. bospeen 133-185, chin, kool 78-95. knolselderij 28-75, komkommers 91 en op 65-72. 76/91 61-68.61' 76 56-59. 51-61 54-57. 41/51 50-55. 38/41 31-37. 31/36 28-34. krom 27-35. stek grof 48-59. koolrabi 37-38. rode kool 10-37. gele kool 20-72. witte kool 6-37. kroten 15-92. blauwe schokkers 420-450. pepers 300-370. peulen 990-1080. retUg 17-44, paprika 160- 250, peterselie 8-81. postelein 30-74. prei 85-162. rabarber 19-75, radijs rood 16-50, selderij 7-42. sla natuur 18-99. snijbonen 280-560. sperziebonen 200- 590. natuur 140-360, spinazie 105-205. spitskool 12- 31. spruiten A II 90-300, A III 35. D II 220-280, D III 250. tomaten A 740-810. B 710-780. C 660-730, CC 300-490. vleestomaten 480-1140. tuinbonen 32-77. uien grof 67-108, middel 41-76. drieling 9-30. was- peen 38-74. Ijsbergsla 18-125. venkel 40-180. aard beien 110-180 p ds, rode bessen 170-320 p kg. p ds 90-100. kruisbessen 110-120 p ds. Ontario 190-500, golden Japan 170-400, zwarte bessen p kg 370-440, oogmeloen 110-390, netmeloen 100-380, perziken p st 49-89. frambozen p. ds 120-150. morellen p. kg 110-200 DE LIER Aubergines 210-305. aardappelen 19- 85. andijvie 39-68. snijbonen 400460. tuinbonen 50. alicante 1120. golden champ 950-1060. fran ken thaler 680-980. netmeloenen 210-300, ogenme- loenen 150-310. witlof 300480. witte paprika 205- 285, rode paprika p kg 265-390, gr paprika p. kg 170-225. gr pepers p. kg 310-340. rode pepers p. kg 610-780. peterselie 11-25, postelein 87-121, pruimen p kg 370-390, rabarber 35. ijsbergsla 15-85. bleek selderij 3947, sperziebonen 330-570. koolrabi 78. gele paprika 370475. brocollt 230-280. venkel SO MS, radijs 3048. selderij 10-20. bloemkool 99-167. tomaten 500-820. vlees 750-990, uien p. kg 46. rode kool 18-95. spitskool 32-67. kroten p kg 25-66. prei 150-265. komkommers 22-69. glassla 10-60. na- tuursla 14-58 DEN BOSCH Aanvoer totaal 7742, runderen 1934. graskalveren 208, vette kalveren 34, nuchte re kalveren 2406, schapen 2553. geiten 65. slacht- varkens 542. slachtrunderen 854 Prijzen (In gul dens) melk- en kalikoeten 1750-3000, gulste koelen 1600-2325. kalfvaarzen roodbont 21 75-30 25. zwartbont 1600-2450. klamvaarzen 1700-2125, guls te vaarsen 1525-1850, pinken 1075-1400, graskalve ren 550-1025. nuchtere kalveren voor fok-mestertj roodbont 350-555, zwartbont 280450, weidescha pen 115-150. lammeren 80-125. Prijzen (per kg) stieren (le en 2e kwal.) 7.20-7.65. 6.30-7.20, vaarzen le en 2e kwal.) 7.00-8.10.6 20-7.00, koelen (le. 2e en 3e kwal6.70-7 75. 6.20-6.70. 5 85-6 20, worstkoeien 4 85-5.95, vette kalveren (le. 2e en 3e kwal 5.55- 5.70. 5.40-5 50. 4.85-5.30. slachtzeugen (le. 2e en 3e kwal.) 2 20-2 25. 2 10-2 20. 2.05-2 10. vette schapen 150-195. vette lammeren 140-190 '8-ORAVENZANDE Natuursla 19-60. glassla 15-68, tomaten 590-930. vlees 750-970. snijbonen 410-550. bloemkool 170-195, komkommers 36-65 aubergines 215-320. paprika groen 155-240. rood 280-395, andijvie 68. postelein 30-69. pepers groen 310-370. rood 720-780. radijs 18-45. aardappelen 25 60. Ijsbergsla 62-97, courgettes 128-133. rettlg 62- 117. gele paprika 360-480. witte 200-310. broccoli 255-275, prinsessebonen 430820. tuinbonen 25-60. rabarber 30-55, spltskoop 40. frankethaler 920 1030, prei 115-155. bleekselderij 60-115, Chinese kool 30-36. oogmeloen 180-430, netmeloen 70-360. knolvenkel 115-175 HONSELERSDIJK - Euphorbia 32-84. snij groen 16-27. amaryllis 13-25. anjers 29-54. anjers tros 24- 58. anthurium 74-315, chrysanten, tros. jaarrond- cultuur 36-84. gepl., jaarrondcultuur 56-100. fresia, enkel 2548. dubbel 2443. gerbera 43-85. gladiolen 2342. Irissen 35-52. leliekelken 61-163. lelietakken 42-119, orchideeën 39-240, rozen, groot 22-82. klein 17-70. strelitzla 430-500, bouvandia 32-78. museaal 790, tomaten 570-830. vlees 760-1030. an dijvie 67-93, komkommers 22-66. pepers groen 290- 330, rood 960-990, paprika groen 105-245. rood 170- 365. geel 310-380, puntgeel 210-380. prei 150. auber ginos 230-320. courgettes 120-128. oogmeloen 140- 420. netmeloen 240-370, suikermeloen 470-1010. selderij 19-33. krulpetereeUe 22-39. radijs 31-44, snijbonen 400-550. WOERDEN Kaasmarkt aanvoer 44 partijen Prijzen In guldens per kg- le kwal. 6 28-7 10. 2e kwal 6.60-6.81. zware en extra kwal. 8.12. boeren Leldse 8.25 AMSTERDAM - GOUD onbewerkt ƒ38.220- 38 920 (vorige 36 900-37 600) per kilo bewerkt 36 3004 0 480 (vorige 35 050-39 110» per kilo ZILVER onbewerkt 905-1008 (vorige 870-9731 per kilo bewerkt 850-1050 (vorige 820-1020) per kilo Bèurs van Tokio 22/7 23/7 Banyu Caipts 550.00 551.00 Nissen 640.00 640.00 562.00 550.00 Nomura 405.00 408 00 DaNip 519.00 516 00 Pioneer 1980.00 1980.00 Danvah 389 00 386.00 R'COh 549.00 550.00 Pu, 246.00 246.00 Sankyo 730.00 725 00 Fuftou 515.00 523.00 Sanya 350.00 354,00 Hitachi 270.00 269.00 Sharp 541.00 545.00 Honda 550,00 549.00 Shisoida 1 905.00 909.00 Ikegai 332.00 330.00 Sony 2200,00 .2200.00 282.00 282.00 Tais+M 213,00 211.00 Kirm 420.00 420.00 Tnkoda 555,00 553.00 Komatsu 366.00 367.00 TakEi 2380 00 2380,00 Kuboto 377.00 378.00 Tok» 608.00 605.00 Matsush 682.00 685,00 Toshiba 187.00 185,00 Mitsui 530.00 524.00 Toyota 745.00 748.00 Nippon 397.00 396.00 Yokogaw 370.00 371.00 22/7 23/7 22/7 23/7 22i 7 23/7 22/7 ACFIndustr 35'/.- 35% ConsolEd 25'/» 25V. IntTelT 30'/» 30% Quaker 31% Akzona 10'ft 10'ft ConsNatG 43V. 44 JapanF 9'ft 9'ft RCACorp 25 AJcanAkjm 32'ft 31'/» Cc'itCanCo 31% 31'/. JManvile 24% 24'/. Reliance 69 AlleghPow 16'/» 15V. ContOil 58'/» 57% KansCity 387/. 38'/. RepSteel 24 AllChemSy 51'/» 52V. ConiTelC 157/» 15'/. KansPow 187/. 187/. Reynolds 37% AlluMCoAm 66'/» 67 ControlO 60'/. 60'/» Kennecott 30% 30'/. Rockwell 29'/. Amaxlnc 53V» 53 CPCInl 68'/» 66 KLM 33% 34 RoyaiO 907/» Am Hess 59V» 60'/. OownZek 47V« 46'/» KraftCo 45% 44 V. Sa Fe Ind 637/. AmArtnes 9 9'ft CutvoC 9'ft 9% KrogerCo 23'/» 22'/. Schaefer 4% Am Brands ao'/< 79'ft CurtWrC 25 25'/, LehmanCc 1 14 14 Sch'umb 125 ABroadC 30 29'ft CurtWrCA 31'ft 31 'ftb litlonln 56'/» 56% SearsR 17% AmCanCo 3IV» 31V» Dartlnd 42'/» 42'/. Lockheed 31'/. 31% SheKM 39% AmCyanCo 28'/, 27'/. Digital 77'/. 76'/. LTVCorp 12'/. 12'/» SouthCo 13'/. AmElecP 19V» 19'/. DowChem 35 35'/. MarshFld 167/. 15% SouthPa 38 AmHome 3VU 35'/, Dupom 44'/» 447/» MartinM 54'/» 53'/» SouthRa 74 V. 2&h> 29'/, E aster nA 10'/. 10 MeyDepS 26% 26'/» SperryR 53% AmMotorC 5 4'ft EastKodak 59 607/» MCA Ine 467/» 46'/. SlBrands 30% Am Na (Gas 43'ft 43V. ElPasoG 207/. 19'/» McOorm 35% 35'/. StOHCal 79 AmStondl 64V. 64 'ft Esmarkl 48% 48'/, MerckSC 76'/. 76V. StOklnd 63V. AmTelTel 52'/. 52V. ExxonC 71V. 72 MetroGM 8% 8'ft StOrugs 21% AmpexC AMFmc 24V» 24V. Florida 15'ft 15 MkDRoss 25% 25% SunOMC 40% 15% 15'/» FluorC 41% 41 Minnesota 57 56% SunOitCp 821. AmpcoP 23'/. 23 V» FofdMm 28'/. 27% MobOCX 76% 78% SynteyC 42% Amsledlod 40V. «0 Freuhau.' 2SV. 26 Monsanto 54 54'/. TandyC 53'/. ArmcoSleel 28*/. 28'/. GatxCorp 32'ft 32V. Motorola 55% 53% Tandycralt ASA Ud 54 V» 54'/. GenCable 40'/» 4CP/» Nabisco 25'/. 25'/. Tennecol 42'/. 40 39'/» GenEleci 547/. 54V. NatCanC 20% 20'/. Texacolnc 38 AchlandOil 37 36'/» GenFoodC 307/. 30'/» NalCashR 697/. 69'/» Texaslnsk 987/. Atlamfiich 47V. 48 GenMol 49'/» 507/. NaiDist 27'/» 27 V. Texas UM 18'/. BendixCorp 48 48V. GenPUI 6% 6'/. NatGyps 23% 23% TotedoEd 19 BeMehSi 25'/. 25'ft GenTelT 27% 28 NatSteel 30'/. 29% Trans WA 15% BoemgCorp 39'/» 36'/» GeftyOk 89'/, 877/. NatTeaC 4% 4% TwCentF 37% Burfcngtln 21V» 21V» Giierte 27 26'/, NigaraM 137, 13% Umlever 64 b BurlNInc 39% 39'ft Goodrich 20'/. 20'/» Nllndus 50% 50 UruonCarb 467/. BurroughsC 64'/, 63'/, Goodyear 15% 15 NorfWesl 39% 397 ft UnionEI 11% Can adPac 36V. 36'/. Grace&C 42'/» 41% NrdAPhX 31 31'/. UnOilCal 5«7/. Carlingo'K 7V. 77/. Greyhnd 16'/» 16'/. Nlllinois 33'/. 34 UnionPac 50*/. CaterpilTr 58'/. 58'/. GullOilC 29 307/. OccPetr 20 277/. Al. CelaneseC 52'/» 53'/. GulfOi' 437ft 43% OknCorp 107/» 18'/. UnBrands 13*/» Chase Manh 45V» 44 HemzCo 43 43'/» PacrtGas 247 24'/. UnTechn 487/. ChessieSys 36% 36 Hellefl 21% 207/. Pacilljgh 221. 221. USSteei 22'/. ChryslerC 6'/» 6V. 37 367/» PanAm 5V. 5% WamerL 20 CJbeorp 22V. 22'/. 89% 88'/» Pepsico 24'/. 24% WeslBanc 30% CibesS 37V. 36 WCeni 257/. 25V. PhelpsO 35% 35% WeslOmon 23% CocaCota 35V. 35 ImpOil Insilco 387/. 38'/» PhMoma 43% 42'/. Wesbngh 24% Colgate-P 15'/. 15'ft 15 15'/» Philips 9»/«b 9'ftb Wheetobr 43% CoukxjrTite 24'/<b 24V.b InlBus 65'/. 64'/» PhiBPet 46% 46'/. Woolworth 28'/. Coltlndlnc 477/» 47'/. IntFlav 21% 21% Polaroid 257/. 26'/. vvngley 32'/. ColumGas 39'/» 39 kitHarv 31% 31V» ProclorG 76'/. 757/. 577/. CommEd 21 207/. HilNick 22'/. 23 PubISe 207/. 20'/» CommSet 377/. 377ft tnl Paper 40'/. 40'/» S|nd etJ 39' ere I! W l3n 47 en. me sat 4. !g" ,3> Naa a »K i« en 3. S a 43> i)U Be Isa' Beurs van Frankfurt 142.50 254.00 231.50 186.00 46.50 129.00 103,00 17.10 158,00 188,20 281.50 55.00 67,20 151.10 173.00 22/7 23/7 AEG 216.00 21.80 Horten 144,00 Akzo 89.00 88.50 KaliCh Basf 139.50 139.00 Karst 233.50 Bayer BMW 117,00 116.10 Kaultiof 188.00 146.00 145.00 Klóckn 45.80 Common 185.00 184,00 Mannes, 130.00 Conl G 63.90 65.00 Neckerm 108.00 Daimler 263.00 26,40 Philips 17,00 Demag 131,00 131,00 R.Dutch 157.00 DeutschBk 201.60 280.50 RWE 187.50 D Lufthansa 81.00 61.00 Siemens 282.50 Dresd Bk 205,40 204.70 Thijssen 56.00 Feilen 191.00 189.50 Thyssen 67.50 Hoechst 118.40 118.10 Veba 151.90 Hoesch 27.80 27.10 Volkswaï 172,00 BEURS MONTREAL 21/7 22/7 Alcan 36.38 37.00 BelTel 20.38 20.13 CanPac 42 50 42.50 Domtor 25,50 25,63 Huskey 10,13 17.63 Inland 14,63 14,63b IntNick 26.38 26.38 Noranda 28.00 28,13 ShedCan 35,63 35.75 23/7 36.25 19.38 42.00 25.50 18,00 15,00 26 63 27.63 35.38 NAGEKOMEN FUNDS CGrowf Dreyfus FkJF FidefT- SleadA Techno Valing Vance 21/7 7.84a 16.39a 18.53 27,86 12.59a 22/7 7.87a 16,39a 18,61 28,01 12.64a 23/7 Industneén DOW JONES MOEI 17*7 915.10 Spore. 1 305.05 16.30a Opent» Nutst) 114.68 18.58 Obligaties 73,06 28,01 Goed (lerm) 452.43 Goed (loco) 434,48 21/7 928.67 927J 313 43 3l?i 114.17 114J 73,34 442. f, 3 16a 13.22a 13.19a Moodysind 3 10 9 35a 9.57a 3.19 9.46a 960 STANDARD ANO POC 134.83 "9.63 hansp 17.73 137,06 13(. fl 2,1 1221 18,45 ia l! 1 Beurs van Londen 22/7 23/7 Ailed br. 82.75 82.75 Brtw. 33.88 33.63 Bntom 282.50 279.50 Burmah 204.00 204.00 Bntpetr 346.00 344.00 Cons Gold 525.50 524.50 Bnttr 63.63 63.68 Courtaulds 68.00 68.00 De Beets 100.25 100.50 Legal Gass 204 50 Distillds 207,50 207 50 Marks 96 00 Ountop 79,00 76,00 Rio Tinto 474.50 Eml Shell 426,00 Gen El «74.00 472.00 Tanganyika 334.00 Gen Min 20.75 21.25 TuDelnv 282 00 Great Un 447.50 449.50 Unilev 507.50 Imp Chem 374 00 376.00 Uruon Imp Gr 80.75 78.75 Vickers 143.50 Kon Ohe 36.25 38.38 Woohv 59,75 Noteringen van woensdag 23 juli 1980 AANDELEN Binnenland op ho vk «hold 68 70 «WO 2360- abn 31200 amev 8670 »mro 6810- bos kalis 89 00 dons* 216 40 dortsepr 21150 elsev nou 233 00 ennia 13700 fgh c 74 00 gist bioc 32 60 heineken (100- hein hold 55 20 hbg 70 20 hoogovens 1720 kim 64 00 >8 50 23 50 313.00 86 60 68 00 89 20 21580 21100 233 00 13650- 7500* 32 20 60 80 5500 7030 1710 63 80 2370 31300 87 70 68 30 91.30 217.30 213» 233 50 137.00 75.00+ 32.50 61 10 55.00 70.70 17 70 64 40 la 68 30 23» 312 00 86 60 68 00+ 89 00 21580 21100 232 00 136 00+ 74 00 3200 60 00 54 60 70.10 16 90+ 63» hoofd fondaan ak 68 50+ kon olie 23 60 nat neder) 312» nedtloyd 87 70 nmb 68 10- ogem 91pakhoed 232» 137» 74 40 32» MM 55» 7010 172» 117 40 8910 236» 9»- 44 SO 4150 1850- 17750 103» 164 50 115 60+ 122.70- 66» 50 50 bedrijfsleven begemann bekndo bergoss bols c borsumi) braai bouw brakke gr calv4 c caivé pr calvé pr c vk op sk 7220 72.» 248» 251» 252.» 27SXOX 710 710 113» 114.® 355 355 163» 1»» 170» 171» 170» 157» 1»» 75» 75» 75» 1»» 107» 107» 1105» 11»» M» 80 SO 80 20 55» 57.» 407 00 407» 407.» 47» 47» 105 30 105 X 105» 62» 62» 6200 279» 280» 33» 35» 95» 95M+ 95M+ 31» 340» 340» 37» 37» 104» 105 50 59 30 M20+ MM 209» 209» 210»+ 126» 126» 126» 465 I 465 Ml 193» 195» 195» 193» 195» 195» 183» 184» 166.» 183» 184» 166» 67® 67» 67» 10»» 10»» 11». W 24 30 24» 24.» 168 20 168.S0 167» 167» 1315» 1315» 1315» 1315» 55» 55» 55»- 55» 55 70 130» IX» IX» 130» IX» IX» 10 70 10 70 - 22 20 22 50 22» 275» 275» 275» 88» 87» 86.» 46» 4610 19.00 19» 178» 178» 132» 145 MB 152» 24» X» 23» 125» 125» 155 X 155» 15520 75 X 7SX 4000 00 8 26 60 26» 26 80 285» 283» 2»» 37» 37» 37.20 26» 27» 26» 14» 14» 401» 405» 405» 11» 11» 11» 12»» 1210» 43» 43» 142» 145» 145X0 32 80 .32» 53» 53» 79» 79» 39 70 40 20 40 40 95» 175 MB 175» 8 46» 46 10 46 X 295» 2M» 293.» 54» 55» 55» 84 50 64» IX» IX» 15.» 16» 15X0 37.» 39» 76» 76» 76» 272.» 273 00 83» 82» 82X 25» 25 M 26» 635» 635» 60» 27»» 12» I 235» 240»+ 240» B 100» 101» 102» 57» 57» 57» 58 58» 58» 12» it M 31» 3120 3120 72» 72» 69» 69» 10 70 tox 10.X 140MB 144» 145» 141® 141» 32» 3220 S2.»+ 201 20050 201 50 12»» 39 60 39 50 39.50 16XMI 18XML 27» 352 50 moeara 349 351» moeera ob 455»» «S5MM moeara obkl 4520 45»- moeara eb 4810» «8»» 4870» moeera wbc WO» mulder 7» 0» mi|nbk werk 7» naarden 15» nae'i 9) naoron eert 35 50 550» 7»M 70000 15» 91» 36 50 16» 19C00 9 185MB 56» 56» 1070 »L 1060ML 7» MB »2M 20450 43»Ml 43MMB 739» 740.» 16»+ MM 16» 56» 205»+ philips gl pont hout pore lies 63» 64» 26» 2SM 26» 26» 34» 34» 122.W+ 122 M 23.70 23 70 161.00 163» 74»+ 73.70 74MC 121» 123» 42 M 41 M »M X IN.» 1»» 256» 92» 305» 17.M 196» 92» 3»» 17» 199» 1»» 92» 70 ML 68 ML 270» 240M+ 51.50 SIM- 116» 61» sehokbeton schokbetc schuilema schuppen schullersv sedep slavenburg lilbhyp. tilb waierl transall. kabel ubbink urukap uni lever unil 7 pr unil T pre goil.6 pr uml 4 pr vml stork vou pr v trans hyp 1205» 12»»- 425.» 37» 114» 147» 430» 37» 114.» 62» 62» 2270 2270» 211 70 211.50 MM 39 M 185»+ IBS W8 69.» 70» 48 10 49 M 125 MB 124 M 945 00 46 l 2»» 217» 34.» 35» 1».M 11710 124 M 123 M 121 MX 760MB - 85» 85» 76» 76» 56» 56» 44» 44» 76 M 7770 M» 35 90 15» 15» 48000+ - 16 M 16.» 41» 41» 37 M 37 W 90.» B - 6767» 67» 67» 47» 47.» 2750.» B X 48 M 48 SO 34 30 34» beleg, fondsen alg 'ondsb 104 W alrenta 101» tlvami| 136 •menca M 134 M a dam bel 131 60 binn vast 164.» bog 148 30 converto 1/5 98» eonverto 1 491 eng h tr. 1 4»» eng h tr 2 425 eur com l 63.» L 156 M goldm 1/5 1M» goldm 1 950.00 hol) fund 116» ika 122 M interbonds 464 leveraged 163» nwyork ind 1765.» obem 79.60 rolmeo pr 63M bel 43» seabd 113» pac 1MM •vest 110» j 1» 10 wereld have 1WX Buitenland europa aval 45» •M 40» •w 370X10 artied 116» anemie 64 ML bast 150 00 basschar 5» M bayer a d 130» bayer dus 130 belspoor b 25 00 heispoor d 20 00 8 berlkrert 11S»C bowrmg 370 M bm petr 643» commerr» 196 c panbas 109» cie genei 175.» deulbank 305» dresdbenk 218» ericsson 4» eur lernes 775 •oieco 370» geveert grtn met 365» gus 100 00 8 grblamtort 1WMB gueslkeen 5» M hoechst 1 127» hoechsl 20 127.» 104» 101.» 135 M 134» 131» 164.» 1MM+ 98» 491 156M 191» 955» 116.» 122» 484» 168 M 17»» 79 70 63 70 44» 113» 158 M 110» 99.50 175.» »7M 224» TM» 370» MM 365» 8% 75-20» 95.» 8V. 77-2002 95 X 8% 79-2004 93 30 BV» 70-85 97 8'/j 70-95 95 M 8V, 73-98 93.10 8'/r 70-85 96 30 BV, 70-96 9290 8'ft 71-96 92 70 BV. 76-2M1 90 50 8»/. 77-87 95 M 8V. 78-2003 91 8'/. 79-86 96 M 8 69-94 92.80 8 69-95 92 M 8 71-96 91.» 8 72-96 90 70 8 73-03 9670 8 75-20» 88 90 8 77-87 93.70 8 77-2002 88 40 TV. 71-96 90» 772-81 99.» TV. 76-86 93 70 7 6 73-98 87 90 7V» 691+11 7'/j 6911-94 89.90 7V, 71-96 88» 7</i 72-97 87 70 7Vi 77-87 93» 7'7. 72-97 86 M 7V« 73-» 85 40 TV. 73I-» 85 7V« 78-» 85.» 7 661-91 89.30 7 6611-91 89 10 7 66111-91 89.» 7 66IV-92 89 M 7 69-94 88 00 7 72-97 84 7 73-83 97.» 6V. 67-92 88» 6% 68-93 86 SO 61. 72-82 6% 66-91 87.70 6Vj 671-92 87.» 6% 6711-92 87» 6Vj 67111-93 87 6681-93 86.» 6Vt 6811-93 86 M 6% 66111-93 86 30 6'/. 66-91 87 6'/. 67-92 85 70 6 57-82 96.10 6 651» 86 20 6 6511-90 86» 5% 58-83 95 M 5V« 64-89 87 80 VU 651-90 86 40 SV. 65(1-» 86.70 5% 65-» 86.50 5V. 58-83 94.» 5'ft 64-89 86.60 5V« 65-» 85 60 5 58-88 87 M 5 641-89 8630 5 6411-89 96 W 4V. 58-88 87 10 4% 58+ 591 87 M 4Vt 59(1-89 86 4% 59-84 93 70 4V, 601+11 92.» 4% 6WII-V X.80 4Vj 62-92 81 70 462-93 81 10 47. 52-92 82 M VU 52-82 95 M 4V« 56-86 »M VU 60-86 92 4V. 61-86 91 M 4'/. 631-93 BO 00 4V« 631+111 79.70 4 61-91 84 37» 541-93 79» 3'/» 5411 551 77.» 37, 5511-96 79 3'/» 56-86 »M 37.541-94 M M 3'/. S4H+N 79 M 37. 54IV-95 78.70 3'/. 55-8$ 92 M pandbrieven Igh 12 103 M Igh 11 74-83 1W» fgh 10</i 101.» Igh 10 76 99» Igh 10 79 97 Igh 97, 74 Igh 9'h 79 96.» Igh 9 75 95 W Igh 9 78 94 Igh 8V. 75 94 Igh 79 93.» Igh 87, 75 93» Igh 6'ft 77 94 40 Igh 87, 78 91» Igh 8'/. 75 92.60 Igh 8V« 77 92 M Igh 8'/. 78 91 70 Igh 8 76 9240 Igh 77U 77 93» Igh 77, 77 90.40 Igh 7'/. 78 87 M Igh 4V« 84 »B Igh 4'/, dv 88 30+ n sch hyp 11 I00.M9 n seh hyp9'ft 91.70 n sch hyp 9 M.MB nschhypS1/, 9160 n seh hyp TV. M00B rebo 12 104 70 rabo 117. 103» rabo 11 10120 rabo 107, 1» rabo 10 79 99» rabo 97, 79 97 10 rabo 9'/. 79 95.95 rabo 9 78 9570 rabo 8'/. 77 94.90 rabo 8V« 78 94 M rabo 8'ft 94 50 rabo 67. 92» rabo 8 92 80 rabo 7V« 91 rabo 7'ft 60 lik» 97, 93 M lilb 9 78 93 M B bib 8 77 Illb 7'ft 78 84 W wuh 12 104.15 wuh 11 1M.70 wuh 11 M 101 40 wuh 10'ft 80 101 wuh 10 99 70 wuh 10 79-87 96 wuh 97, t 86 97 10 wuh 9'ft 79 W W wuh 97. 95» wuh 9 73 96.» wuh 9 76 96.10 wuh 9 79 95 70 wuh 8V. 12| 94 10 wuh 8>/. 78 92 90 wuhOV. 79 9340 wuh 8'ft I 88 93 M wuh 87, 77 95 wuh 8'ft 78 92 10 wuh 87. 75 91 60+ wuh 8'/. 76 96 W wuh 87. 77 92.» wuh 8</< 78 ».70 wuh 8 71 93 95 40 95 40 93.M 96.» 95 20 9310 96.30 93)0 92» 95» 92» 96.» 92.» 92 60 91 10 96 70 8910 93.» 88 60 90.50 99» 9360 88 10 90.40 W.M 89» 87.80 93» 86» 85» 85» 85» 89» 89 10 85» 97» 88.40 87.» 96» 87.» 87» 87» 8710 86.70 86.» 86.» 87 10 85 70 96.10 66» 87» 66.40 87.» 86» 94» 86» 85» 87» 66.» 86 40 87 10 67» 86.40 93» 91.» »60 81» 81 10 82.» 95» M» 92» 91.» 80» 79» 84.» 79» 77» MM 103.60 101.» 101.00 99 40 98» 98» 96 30 94» 94» 94 10 9370 92» 94.40 91» 92 70 92.70 91 M 92» 93 40 87» 83.» 88.M+ 10125 1W.10 99» 97» 95 50 96WB 94.80 94» 94» 92» 9310 9210 98 70 104.10 1M.70 101» 101X0 99.70 98 40 97» MM 95» 96» 96» 95 80 94.10 92» 93.40 93» 95 35 9215 9V» MM 92» »10 93.» 92.» ».40 81» wuh 8 76 wuh 8 77 wuh 8 78 wuh 7V. 71 wuh 7>/« 76 wuh 7V« 78 wuh 7'ft I 86 wuh 7V, 77 wuh 7'U 78 9' 80 91» 89.40 78 87.40 '5 95» wuhsplO'ft JMM bedrijfsleven akzo 11'/. 1MM akzo 9V, akzo 9'/. akzopha Vh abn 9V, abn 9 abn 9 76 abn 877 abn 8V. 79 abn 8'ft 75 abn 8'/, 76 abn 8'ft 78 Ibn 8V, 79 abn 8 71 abn 8 73 amro 9 79 amro Bi/. 73 amro BV. 75 amro VU 76 amro 8V. 79 amro 8'ft 73 amro 8'/, 77 98» 96.80 97» 108» 103.» 10140 101.70 98» 97.» 97» 93» 96.10 97.» 93» 91 608 95» 95» 94.40 86.70 .103.» 102.» 101.» 1».10 99» 94.» 97» 96» 98» 93» 96.» 92.70 8 77 95.» 8 78-88 94.» amro 7V. 77 93.» amro 7V, 93» amrosp 10'ft 10315 95.70 93.» 95.» 95.70 94» 93.70 92» 95» 97 70 91 96 70 bmh 8'/, bmh 8'/, 77 bmh BV. 97 40 94.» 93» rabo 9'/, rabo 8'ft 79 rabo 7V« rabo 7'/. 90.70 B ennia 10'/. 101.» ennia VU 99.» ennia 9V.» 99» ia 9'/. ennia 8V. ennia 7V« eslel 9 estel 8'/, 76 eslel 8'ft 77 exportl 11 exportl 9 exportl SV. export! 7'/. heineken 7 hoogov 8 71 hoogov 8 72 hoogov 6 'ft kim 7 99» 94.» 93» 90» 95.» 95.» 92» 1M.40 98.70 97X0 91.» 96.» mb VU nib BV, 751 mb 8'ft 75D nib 8V, 79 mb 8'/. mb 8V« 78 nib 7V. nib 7V, 78 nib 7'/. nib 4V< Mined 10'ft natned 8 nalned 7'ft neb 8'/. neb 7V« neb sp 12 neb 10'/, ngu 10 ngu 9 V, ngu VU ngu 8V« 79 ngu B'ft 15 ngu 8'/, 76 ngu 8'/. 70 ngu 8 71 ngu 8 72 ngu 7'/. 72 ngu 7V« 77 ngu 7'ft ngu VI. 66 ngu 7'/. 73 ngu 6V, 66 ngu 6'ft 68 nmb 11 105.» 102.70 99.20 B 97.» 97 20 96 70 96 70 95» 95 70 94» 92 50 92» 90.80 93.» 10110 84 60 93.» 108.» 95 70 94» 96.» 95» 91» 83.» 109 50 102» 1»» 99» 98.» 95» 97» 94» 96 10 95.» 94.20 94.» 94.10 93.70 91 M 89J0 10310 IM20 nmb 8Vi 79 nmb 8'/, nmb 8'/. 75 nmb B'/« 77 91.OC 94» 94» 92» nmb 6V. M M nmb splOV, 102.40 nob 10'/, b Tv. 78 nob 10 nob VU nob 9V, nob 9 nob 9 79 nob 6V« 70 nob BV, 75 nob 8>/. 78 nob 8V, nob 8'ft 78 nob 8V« 76 nob 8'/. 77 nob 7V« 73 103.» 1M.10 99.70 98.» 95.» 94.» 97» 97» MM 93» 92» 93.» 92.30 M.80 92.» 91.80 1»» 97» 97.» 108 40 102.» 101» 101» 98» 92» 96.10 97» 93» 91 M 96» 94» 94.40 KM 9270 102 40 103 70 101» 101.» 100» 99» 93.» 96.» 96 40 92» 94» 94» 87 10 96» 93 70 92» 10315 106.» 98» 98.» 93 80 96.» 96 10 94 70 95» 97 70 91» 99» 101.» 97 70 94 40 93» 93» 91» 95» 95» 92.» 1» 40 98 70 97» 91» 95» 92 40 92» 93» 105» 102.» 99»B 97» MM 96.70 96.70 95» 95 70 95» 92.» 93 MB 90 60 9325 101» 84» 93» 1M» 95» 94» M» 95» 91 W 83» 109.» 102.40 100 50 99» 98» 9610 97» 94 70 MM 95» 94.40 95.» 94 20 93» 91» 93 40 91» 91» 89» 103» 1»» 98 40 94 70 95» 93» 91» 94» 94» 92» 9020 10240 103.» 1MM 99.M+ 98» 95» 94» 97» 97» 97» 93.» 92» nob 7'U 77 91 nob 7V« 83» nob 7 88 10 nob 6 86.70 ns 8'ft M M n» 7V« 86 ns VI. 95 M nsm 6V, 87 40 nwalb 11 1»» nwatb 9V« 99 10 nwalb 9 96 M nwatb 8 V, 70 MM nwalb B'ft 77 92 nwalb TV, 78 nwatb 7 nedlloyd 8'ft pakhoed 9V« pakhoed 9 pakhoed 7V« pakhoed 7 68 86 W pakhoed 7 72 83» pakhoed 7' pakhoed 6V, 8570 pakhoed S'A 91.» pakhoed 4V» philips VI. philips 8 99» 93» 95» 96 40 M» 10140 94» 93.» 92» 89» 107 30 97» 86» 59» W»8 »M converteerbaar 75» abn SV. 75 shell 7'U siavbk 11 slavbk 9 siavbk 8 71 slavbk 8 77 slêvbk 7V« ihyssen 9'ft unilev Vl. 9140 85» 86.10 83.» 91.MB MM 86 MB MM 94.70 99 M 94.10 95» M» M 30 101» 94» 93» 9280 89» 107 30 97 10 85» 59» 88» o VU 95» 95» 273 271.» 7820+ 584 585» 85 86 00 M» 64» amro 5V» hoogov. 5'ft nmb 6V, philips VU slavenb. 7 uu vml 9 64» Buitenland intarn. instellingen is B'ft 94 70 64» 80 50 egks 7'/« egks 6'ft egks VI. 64 egks VU 65 egks 5V+ 66 118MB egks VU 92» 89 70 CS 4V, etb 10'ft Vb 9 eib 9 79 eib 8V. eib VU 71 eib 7V« 72 eib 7'ft eib 5V. 64 eib VU 65 eib 4V« inlbkrec8V« int bk ree 8 inlbk rec6Va ml bk ree 4'ft inlbk ree4V, 95.» europa denm 9 75 denm 9 79 MM 102» M» 92» 95» 94 50 93» 89» 85» 89» 92» 83» 94.» MN M40 94 M 97» denm 7V« denm 3'/, k 87 denm3'ftg87 denm3V, k09 18» denm 3'/, g» 18.80 95» 95.» 93» 87»+ vk sk 95 X 66-92 84» 85.40 85 20 84.80 84» 83® 92» 92 30 4140 4140 41 40 41 40 75» 75» 7510 75» 79® 8210 79M 8210 39 20 39» 39 20 39» 93» 92.» 37.20 37» 37» 37.» 95» 95» 93» 88W8 19» L t9»L 18 Ml 16 M 16 70 denm 3 g 16 M 16.70 norg ko 8V, MM 91.» norg ko 7>/« 89» 8 M.» norg ko 5V, 117 - reed it'ft 101» 10140 Niet doorlopend Binnenland staatsl. 8 701-85.» 6</4 66-91 S'/< 64 1-89 4 V, 60-90 VU 59-84 SV, grb 1» 3'ft grb 5» 3 V, 47 1» 3'ft 47 5» 3V« 1» 3'/+ 50 5» 3 grb 1» 3 grb 5» 3 grb 46 1» 2'ft grb 1» 2V, grb 5» BNG rsp 62-84 178 178» rsp 62-89 169 MB 169 MB lagere overheid amst 4'/, 59 84.»B apeld VI. I 93 beverw VU 91 M devl VI. 85 ede VI. 11 92 geidi 4 96» haag 4'ft 56 89Ml haag 3'/, 52 77MB haag 3'/. 54 74 »B haar 4V« N 84 M hilvs 4i/< 88 M leeuw li-lil 78MB rol VI. 57 83 50 rotav, IV 64MB rol 3'ft VI 64MB til 4V« 59 81 M zho VU 61 70NB zwo 4V. 52 I 9220 bedrijfsleven ago 8 93 M ago 5 86 abnsp 76-81 133 60 abnsp 77-82 125.40 abnsp 77-83 I13.M abnsp 78-83 107 70 •bn sp 9'U 106 amfas 9V. 97 M amlas VU 95» amlas 71. 92 M amrosp 75 I 141 amrosp 75 H 133 amrosp 6'/«77 123» amrosp 8 77 115» amrosp 8'/, 84 104.10 93» 87X0 B 133 40 12540 113.» 108X0 106» 98.» 95» 9270 141» J33M 124» 115.» 104» amrosp 78 amro sp 79 amrosp 9 79 amro sp 80 ess c rot 9 asscrotdS'A 93.» babo »V4 97 bmh sp 9'ft panbas 8V. panbas VU bouwt bmb boz 8'ft boz 8V4 nalgr 4V. 60 nalgr 4'ft"61 natgr 4V, 63 nalgr 4'/. nalgr 3V, 37 nalgr 3'ft 43 nalgr 3 nederh 5 neb sp 8V4 neb sp 7'ft neb sp 9'/4 ndu 6'/, nelit SV, nmbsp8'ft77 115 70 nmtap8V4 78 10540 nmbsp 7'ft 78 104» nmbsp8V.79 1M» nmb sp 9 97 n seh 9 87.00 E olra VU 71 peek 8'/, 84 pierson 10'/4 1»80 piersoo 9V, 97 pierson 7'ft 92 30 pierson 7V, 89» pegetn 6 87 M pegem 5V, 86 pegem 5 86 M pgem 6 57 94.» pgem 6 64 84.50 pgem 4V» 92 nintdbk 9V, njnWbk 8'ft ninldbk 5 wdell 3V, rnu VU wstlnes 5 wessanen Vh wuh 8V4 77 wuh 8'ft '71 wuh 71. 72 wyers 6'/4 ziekt 10'/, ziekf 9'ft zietd 9V4 ziekl 9 ziekl 8V. ziekt 8 72 ziekl 8 73 ziekl VU 9200 82.» 62» M.» 81» 97» 99» 91.» MM 81.» 91 M 96 60 88» »60 88» BOBO 77» 79 40 80» gezondheidszorg 15 7'ft aug 9V, 70 birtim 9'U bartim 8V. bartim 8'ft «7'ft 92.» 86 00 65» 83.» MU 77.» 7110 79» 74.0C 88.» 90 50 87» »60 77» 79 40 80.» I 80 00 93» 86.» 85» 83» 7910 78» 75.20 79» 74» 79» 79» cruqhve SV, 72X0 B 72X0 B diae mep 9'ft 89.00 89.00 88» 84» diae mep 8>ft diae mep 8'ft 83 M diae mep 8'ft 81» diae mep 8 79» diae mep 7'ft 79» diak IIV4 1» duk ned VU 91 50 dikk ned 9 87 diak ned 8'ft 83» dorp hei 7 83 M eudokie 5 89» 8550 83» MM 79» 79» 1» 40 91» 87» 83» 84» 75 50 78» l 77.50 79 40 8920 7700 79 80 8920 77» 83» M»B 96 00 8 ioz gou 5 losser 8'ft losser 8 83 90 83» 74» 84 20 1M» 78.20 80.00 7820 82» 86» 77» 85» 6050 79.00 78 40 73.» 83» 74.» 84.00 1MX0 77 70 81» M» 81» 87» 76» 65» 81» 79» 79» 72.» mar roe 7Vz 79» 79.X min val 9% 89» 90» olvr 9'/. M.M 69.» oog gssl 8% 86.00 B 86X0 B ankh 7'/, 72 79» 79» ankh 7% 79 79» 79» ankh 7'/« 79.» 79» pjrkh 9'ft 69 MB 69MB parkh 8'/, 82.» 82» per do VI. 91 MB 91 MB pcz do 9V« 88» 89X0 pez do 8% 64» 84» pcz do 8 81» pcz do 7% MM 80» pr z dra 9'/, 91» 91» pr z dre 8% 84.» 85 00 pr z dra 8'/, 83.» 83» pr z dra VI. M» pr z har 11% 104 Ml 104.» L pr z har 9% 92X0 8 92 MB pr z har 8V« •1» 81® pr z bo 8% 82» 83» pr z bo 8 79.» 79.» pr z bo rift 78» 78» ric hoog 8V« 86.» 86» rie hoog 8% 84 60 85» san zei si 8 'ft 81.» 81.» stolpe 87.» 87» strz ede 8V» 83.» 83» strz ede 7% 78» 78» talma 5 87» 87.» wil ami 6 75.» 75» zwk he 81, 83» 8300 ziek he 8 M00 homo eop 8'ft 64»+ 84 8 homoeop 7 V» 79.» 79.» homoeop7'ft 77 70 78» zonnegl 8'/? 84X0 84 00 zonnegl 7% 81.» 81.» zonneh 12 103.» 103 20 zonneh VI. 85» 85» 79.» 79» zonneh 8 79.» MM zonneh 71. 78» 78.» pandbrieven alg lr 3 63» 82 40 alg h 3V, 62» 62»+ Igh 11 74-84 102 70 B 103.» Igh 11 80X8 1M.90 1MM Igh 10 74 100 MB 1» 50 8 Igh 9'/, 78 96.» 96» Igh 9 73 96 70 97 X Igh 8V» 71 93X 93X Igh 8 71 93» 93 40 kjh 8 h N 1W» 1»» Igh rift 71 9210 92 X Igh 7V, d 88 10+ M» Igh 7'ft 84» 84» Igh 7 72 87.» MX fgh 7 a 83» 82.» Igh 6V« b 89.» B 89.» Igh 6 dw 1 91.» 91» Igh 6 dw 2 86» 83» Igh 6 s 61 05 81 X Igh 5V, 78.10 7810 Igh S'ft 77» 77 X Igh 5dv 92» B 92 Igh 5 1 82 MB 82 40 Igh 4'/, l 82» 8 81» Igh 4'ft 80.40 81 00 Igh 3V« 102.» 103.» Igh 3'/, db 64.50 B 64MB Igh 3V, dn 93.» 93 Ml Igh 3'ft de 70 MB 70 50 Igh 3 da 73X01 7000 Igh 3 dc 77MB 77 50* Ihh 5V« 78MB 7880* 81» 61» h ned 31* qs 72» 73MB h ned 3 r WMB M.M h crd 3 V, 71.408 71.60+ h crd 3 an 70.» B 70 00 nat h 3'/. M.MB MM- nal ned 3% 85» 85» ned h 3k 7910 78® northw 6'ft 82» 8 82 MB northw SV. 1MM8 1»»B northw 5-1 82 030 82 00 8 northw 5-2 82 MB 82WB rabo 10 1WX 100» rabo VI. 79 98 00 96 00 rabo 9% 98 50- 98 40 rabo 9V« 77 97» 97» rabo 9 96.80 97 X rabo 81. 75 97» 9710 rabo 8% 78 95» 95 30 rail 11 1»» 1WM rad 10 99X 99 40 rad 9V, 98» rad 9 97» 97» rad 8 99» 98» rail 7% 96 X 96 40 ro sch 6 74 ML 72.10 scheep 10 98 SOB 94MB scheep 71. 92» 92.» schee 3% sl 62 00B 62 50 utr 7 1 88» M» ulr VI. n 89» 69 20 utr 6 W» N® ulr 4% 84 40 84» ulr 3V« h 66» 66.®+ ulr 3'ft k-l 77»+ 77 10 utr 3 e-l 77X0+ 7700 west 7% 66MB 66MB west 7 az 79» 78.20 west 7 r 79.» 79 50 8 west 6 MM 81» west 5% 78» 78» west 5 s 76»+ 77» wesl 5 u 95»B 95 Ml wesi 4V. 82.» 83 40 west 4% 1 SIX 10 west 3V» h 67» M 70 wesl 3% xa 78 70 78» west 31. no 72.00 71» wesl rtmd 89» 89 20 wuh 9'/, I 81 99 X 99 35 wuh 9'/» 76 97.80 98 40 wuh 9 75 93.40 9340 wuh VI. 5 j 99 40 99 40 wuh 6V. 7 97 X 97 X wuh 8% 1 85 94 MB 95MB wuh 8V, 73 94» 94 X wuh 6% 1 X 96® 96» wuh 8V. 70 93.90 94» wuh 7 MX 87» wuh n 70 91 10 91 10 105 50 105 50 wuh spa 10 142 MB 143» wuh sp 10 107.00 107 00 wuh spa 9 It 105.70 106» wuh spa 9 137» 137» wuhsp 9 78 106» 107X wuh s 8% 75 142» 142» wuh s BV, 77 127» IX» 8 wuh spa 8'ft 147» 147» wuhsp 8 76 134» 134» wuhsp 8 77 116» 116» wuh 6 78 105» 105» 105.70 105 80 z hoi 3 8110 81» converteerbaar btrgoss 6% 89 Ml 87 Ml bos kal 8'/, 101» 102MB bührm 6'ft 103 M- 102» buhrm 7V« 97» 96 X eiamn 4 94» 94 70 els ndu 8V« 99» 99» lumess 7'ft 83 20 83» gist br 5V« 61» Uppe 7'ft 83 M knsm 8V4 88 M kbb VU 92 00 knp 71, 88 M micinl. 7'ft 80 80 meneba 9 89» nbm 1 86 00 nedem 7V4 125 notrieia 9'ft 75 M nulneik 71. 6100 proost 7 V, 85 rolinc k 6'ft 69.00 rollnc g 6'/a 68» Sanders 8 M 0ÖB schut 8V4 97 »- skol 7 92 M Kevin 8V« 87 lyeo 5 79Ml vihami ê'/r 87» volk tl 8'ft 79 M wereldh ml 93 70 wessanen 7 87 M wuh 8V4 95 premleleningen M.W - m 86# Ir Af amst 51 kl imsl 56 1 amst 59 breda dordrecM utrecht gr zdhotST zt) hol 59 56» 55 20 6*W 65» 55 20 54» 54» 57» M.20 7010 69.» 72» 62» Buitenland europa all brew 7 antwerp 3V« banq It C E beigiè «V. belg VU 54 belg 3V4 55 enlal 9 cocker 4 engl 3'ft k engl 3V, g engl 3'ft e eurohm BV, 6 mand VU fmiand 7V, koph tel *'U kopenh 5 luik 3'I. nal wkl 4V« nor hyd 8'I. not hyd 8V, ooslenr VI. oplindk SV+ osio 8'ft osk> 5 sabena 4V« votvo B'ft overige asahi 6 c aust 5 92 70 89» 89S 91 30 9131 95»+ 90 00 89» 98 20 76.» 32 M 32» 30 40 97» 9180 94 M 94» 89.50 M40 92.M 5?:: 94 M VV) 95» 9520 94.» 178» 9410 91.» 89 04 90 00 94 90 94 80 95 90 9550 94 50 17800 94 10 91.70 DIVERSEN claims etc. aivami| sl 13 55 boeing st bvg st bvg eert st 120» 118.00 INCOURANTE FONDSEN Opgave D w Brand Bosch Keun Bnnk Mol Oouwe Egberts Elaion Enral Non Groot Grontrmj H E S Bell Hou SS 143 3 Qnv* «40 I 160 f 550 53 120 24 50 I 14 143< aaff 111 I 23Ï /«I Ned Eieva Niigh Ortm P C groep Pnns Samas Vertcade Zanen PC Zuid Pac Kop Afgltteprljaen ABN-bel ABN-rend Amro-obl Anvo-OtX co Amro-aand co Amro-Pierson Bei vd 7 Esmerakle Unico 6217 51.94 146 12 124 43 145 65 1881 910 5618 56 00 106 91 16 30 1605 62 C* 51 95 148 26 124 6' 144 ft 56 41

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12