Achthonderdjarig Hulst in de ban van Reinaert de vos 0 p R U 1 I N G vrijdag^ zala^dagvoordeel Vakanti® voordeel: Mallorca en de Costa del Sol OPRUIMING BRO E KI ■N SPECIALIST .720. overgordijn- stoffen vitrages velours meubel stoffen korting tol Nu genieten van de volle zon! 30% korting 15.- CIRCUS KRONE SAME1 OP Dl GOE1 WEG Nu 93 'Ommeganck van den feilen metten roden baerde' VERRASSENDE ZOMER-OPRUIMING ONDER DE PERZEN VAN DER KLUGT een grote sortering Coupons tegen minimumprijzen VAN DER KLUGT matrassen Y dekens kussens overtrekken wiegdekentjes 10.- ledikant- dekentjes Hel Is le veel om te noemen BAL YAMAHA ENORME - KLEDING VOORDEEL 1 SLOET Elm lor shit 10% kortiij de krant he u op weg Multi tech Stereo-platenspeler met versterker Praktica cameraset Black&Decker heggeschaar DNJ4S1 DONDERDAG 24 JULI 1980 TROUWKWARTEÏ door Barend Mensen HULST Vrijwel alle figuren uit het vroeg-middeleeuwse dierenepos „Van den vos Rei- naerde", zoals koning Nobel de leeuw. Isengrijn de wolf. Tibeert de kater, Bruun beer en vanzelfsprekend de listige bedrieger Reinaert zelf, ko men in het geweer voor het hoogtepunt van de viering van het achthonderdjarig be staan van Hulst. De voornaamste taferelen van het oeroude maar nog altijd even verma kelijke verhaal worden op veertien wagens in scène gezet. Zij worden verbonden door groepen spelers die te voet gaan en ook in dierenpak gestoken zijn. Aan de lange stoet, die zondag 21 september door de mooie binnenstad van Hulst zal trekken, zullen niet minder dan zeshonderd mensen meewerken. Er is een stich ting in het leven geroepen om de „Reinaert-ommeganck", zoals dit bij zondere evenement wordt genoemd, voor te bereiden. Het is een geweldige onderneming waarmee men al sinds vorig jaar bezig is. Maar het enthousi asme is groot Buurtverenigingen zullen de opbouw van de wagens verzorgen. Hulster vrouwen maken onder leiding van Anita de Kerf maskers, vlaggen, wim pels en banieren. De leden van de toneelvereniging „Sint Jan ten Stee- ne" uit het Zeeuwsvlaamse Sint Jan steen hebben het druk met hun repe tities en inmiddels houden ook ette lijke figuranten afkomstig van de to neelvereniging van een scholenge meenschap en op eigen aanmelding terbeschikking gekomen uit de bur gerij, zich gereed om op afroep in actie te komen. De regie van dit nog nooit vertoonde spektakelstuk is opgedragen aan de Vlaamse toneelleider Jaak van der Helst. De regisseur van „Sint Jan ten Steene", de Hulstenaar Piet Verwer. staat hem bij het kolossale karwei terzijde. Het stichtingsbestuur ziet hun hechte samenwerking, die begon met het maken van een script, vol vertrouwen aan. Een of twee „De Reinaert", al dan niet gemaakt door één (Willem) of twee (Willem en Aemout) middeleeuwse dichters, speelt zich af in het Vlaamse land. Het aardige is nu dat de twintigste- eeuwse uitbeelding van het verhaal een Nederlands-Vlaamse co-produk- tie geworden is. De belangstelling en medewerking van over de grens zijn groot. Dat blijkt onder meer uit de samenstelling van het erecomité. Daarin hebben namelijk ook zitting mevrouw Rika de Bakker, de Belgi sche minister voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, en gouverneur R. de Kinder van de provincie Oost- Vlaanderen De stad Sint Niklaas is zó enthousiast over het initiatief de „Reinaert" als rijdend wagenspel te vertonen dat zij vijftig prachtige kos tuums ter beschikking heeft gesteld. Niet alleen de toneelleiding maar ook de choreografische regie is in handen gelegd van Vlaamse specialisten, na melijk van Simone en Roberta van den Bosch, beiden verbonden aan het Ballet van Vlaanderen. Afgerond beeld Op de veertien wagens zullen de door de regisseurs uitjgekozen taferelen zo danig worden uitgebeeld dat een af gerond beeld ontstaat van de wijze waarop de loze vos zich voor zijn wandaden verantwoordt en de uitge kiende manier waarop hij aan de galg weet te ontkomen. Dat brengt met zich mee dat de hoofdfiguren op de diverse wagens telkens weer te zien moeten zijn. Er moeten dus bijvoor beeld wel tien bruine beren en een ploeg van zelfs 26 Reinaert-de-vos- figuren komen, die alle van hetzelfde formaat moeten zijn en aan wie bo vendien identiek bewegen moet wor den bijgebracht. Er wordt op de wa gens geacteerd en gesproken. Maar omdat de Isengrijn van wagen één dezelfde stem moet hebben als zijn evenbeelden op volgende wagens worden de teksten op geluidsbanden vastgelegd. De spelers zullen volgens de „play-backmethode" slechts doen alsof zij spreken. Logischerwijs vergt een en ander het uiterste van produk- tie en regie. Het is echter allemaal goed doordacht en belde regisseurs twijfelen er dan ook niet aan of het zal goed overkomen. In de omgeving Maar vanwaar nu eigenlijk dat Rei- naert-gebeuren in Hulst? Dat is vol gens de gemeentelijke voorlichtings man D. M. Hollaardt omdat Hulst „Reinaert-stad" is en er sinds 1938 zelfs een uit de kluiten gewassen Rel- naert-monument op na houdt. „Hulst voelt zich betrokken bij het Reinaert- verhaal omdat het in de omgeving van de stad is gesitueerd. Als Rei naert koning Nobel vertelt dat hij de in zijn bezit zijnde schat verborgen heeft bij Hulsterloo dan heeft hij het over het „bos" bij Hulst. Hulsterloo is nu de bijnaam van de bij Hulst beho rende woonkern Nieuw-Namen. En de Kriekeputte, waarin het goud en zil ver te vinden zouden zijn, is de huidi ge naam van een stuk natuurgebied langs de weg van Hulst naar Clinge. Er worden meer lokaties genoemd die op Hulst en omgeving duiden. Het plaatsje Absdale bijvoorbeeld, ook een in de gemeente Hulst opgenomen kleine kern. Het kan zijn dat de dich ter van de „Reinaert" een inwoner van Hulst is geweest. Mogelijk is ook dat het een monnik is geweest, die zijn kloosterabt op visitatierelzen vergezelde en daardoor zo goed op de hoogte was van de situaties in deze contreien. Bekend is dat monniken van een Gentse abdij hier na het jaar duizend grond bedijkt en in cultuur gebracht hebben. Hoe het ook zij, Hulst heeft een band met het uit het verre verleden aan ons overgeleverde Reinaert-verhaal Al eerder Er zijn in Hulst al eerder Reinaert- optochten georganiseerd. Ze werden op initiatief van W. P. A. Colsen ge houden in de jaren 1956-58. De opzet is nu echter totaal anders. Het gaat er thans niet slechts om de figuren te laten zien maar om hen hun verhaal te laten spelen. Hulst, de enige ves tingstad in Nederland met een nog complete verdedigingsgordel, viert het helè jaar al feest ter gelegenheid van zijn achthonderdjarig bestaan. De „Reinaert-ommeganck" is de ab- ber wordt een „vestingstedendag" ge houden waaraan deputaties van twaalf Nederlandse steden zullen deenemen. Er verder is er al en wordt er nog veel geboden op cultureel en sportief gebied. Afgesloten solute topper van het programma maar er zijn (of zijn al geweest) méér belangwekkende evenementen die de aandacht op het stadsjubileum ves tigen. Op 5 september bijvoorbeeld zal in de Basiliek van Sint Willlbrord een aca demische zitting worden gehouden over de wording van het (Zeeuws-) Vlaamse land. Koningin Beatrix zal er een gedeelte van bijwonen, 's Avonds zal een speciale tentoonstel ling van oude handschriften en uitga ven betrekking hebbend op de „Rei naert" worden geopend. Op 6 septem- De Hulster festiviteiten van meer dan lokale betekenis trekken ook van bul ten de gemeentegrenzen veel belang stellenden. Tot dusver kon men de drukte wel aan maar voor de „Rei naert-ommeganck" moeten toch spe ciale voorzieningen worden getroffen. De in de vestinggordel ingeklemde binnenstad zal op 21 september voor alle verkeer zijn afgesloten. Men ver wacht namelijk op z'n minst 40.000 toeschouwers. Er zullen buiten de stad, op weilanden, provisorische parkeerterreinen worden ingericht Op de Grote Markt zal een ruimte worden gereserveerd voor gehandi capten. De „Reinaert-stichting" streeft een vlekkeloze organisatie na en gezien het werk dat daarvoor wordt verzet zal dat wel lukken ook. Reinaert de vos, den feilen metten roden baerde, komt in Hulst wel aan zijn trekken. Wilt u de sfeer van uw interieur verhogen Breng dan een oosters tapijt van KOERDISTAN in huis Wij zullen de drempel ervoor verlagen met KORTINGEN Van 5 t/m 40% Tot ziens bij..... KOERDISTAN PERZISCHE TAPIJTEN "een -zaak van vertrouwen" (rep. In elg. atelier) (donderdag koopavond) adres: Korevaarstr. 2 Lelden. Tel. 071-13.11.78 Pe opruiming begint donderdag 19 lull WOONTEXTIEL Haarlemmerstraat 256-258 BEDDEN Haarlemmerstraat 202 (Zaalberg-v. Wijk) Nu kopen is héél véél geld verdienen doi Er lio< drc lan w>< ma set" De de rem pro Dot rise ker enk cul len soo in i bru Ke de kin de dul gel herenkleding Gespecialiseerd in GROTE en EXTRA GROTE MATEN en natuurlijk alle overige ma ten KOSTUUMS KOL- BERTS - PANTALONS - LEREN JACKS AUTO- COAT - WINTER- en RE GENJASSEN OVERHEM DEN - TRUIEN en VESTEN etc GELEGENHEIDS KLEDING SMOKINGS- BLAUWE EN ZWARTE KOSTUUMS BIJPASSENDE LEDEREN SCHOENEN Wij geven gedurende de OPRUIMING 10% KORTING! WESTDUINWEG 51-53 SCHEVENINGEN - TEL 542276 Donderdag koopavond Mercury-Honda b.b. motoren NIEUW EN GEBRUIKT 7 DAGEN GEOPEND Van der Wansem Marine B.V. Bij Pont Kaagdorp TEL. 02524-4264. SANITAIR ONDERDELEN en koperen pijp en fittingen. Zeer scherpe prijzen. Gtoeibtokken en glasstrips voor alle merken gashaarden De Nie KORT RAPENBURG 5-7-8 LEIDEN. TEL 071-763200. 1000 m* ANTIEK en exclusieve MANAU MEUBELEN HEIN CHRISPUN Hoge Rijndijk 260. Lelden. Tel 071-410608 Openingstijden ma t/m vr van 10 tot 18 uur 's Zaterdags van 10 tot 17 uur en do van 19-21 uur moderne broeken v/o 35." klassieke broeken v/a 33.75 corduroy broeken v/a 59.50 jeans en jacks v/o 29.75 moderne kostuums v/a 268.- klassieke kostuums v/o 98.- sportkolberts v/o t-shirts hemden truien enz. X. OPRUIMING KLASSIEKE MEUBELEN Eerst kijken bij TEN DAM wortel noten, noten, eiken, exclusieve geschenken, grote sortering voltalres, leren stoelen. RENSWOUDELAAN 91 TEL. 291465 DEN HAAG (zijlaan Vreeswijkstraat) donderdag koopavond s maandags gesloten HET GROOTSTE CIRCUS VAN EUROPA Première: Dinsdag 29 juli om 15.00 en 20.00 uur Verdere voorstellingen: t/m woensdag 13 augustus dagelijks om 15.00 en 20.00 uur DEN HAAG - Malieveld Circus telefoon: 070 - 65 43 59 Voorverkoop: Haagse he Courant, Wagenstraat 37, Den Haag OPRUIMir en Confectie tn de mouwlengte 3, 4. 5 en 6 Tijdens de opruiming^, op alle courante artiki j' rgoed >ir Edü menc« ook op ondergoed o.a. Schiesser, Sir F Jockey en Emint Goudenregenplein 1 Telefoon 63.62.87 L OPRUIMIN! Pick-up met armtift. Schuifregelaars voor volume, toon en balans Tuner-aansluiting Handige perspex stofkap. Kompleet met 2 luidsprekers Van 139T- voor Kanvas koffertjes Voor school en vrije tijd Gevoerd en met leer afgezet 48x34x14 cm 26.- 43x30x12 cm 24- 38x26x10 cm. Van.2£r7S M voor 22.' Autoradio/cassette- speler Stereo 2x 7 Watt MG/FM ontvangst. Kompleet met 2 bolluidsprekers Van-ies--,-^^ voor UV Uw komplete foto-uitrusting! 1. Praktica Super TL 3 spiegelreflex nm(\ mm Jena T2.8/50 mm. 1-1/500 B Snelfilm inleg 2. Pentor 2.8/28 mm groothoek- objektief 3. Pentor 2.8/135 mm tele-objektief 4. P'us combitas Nu slechts Vendex huishoud plastic Eigentijds bruin. 3 jaar garantie. Emmer 11 liter. Afwasbak O 34 cm. Van 4£r- voor 9. (ook los verkrijg baar) Lakensets 100% katoen Bedr. laken uni sloop Blue, rose en groen, 240x260 2 sl. 44.- 180x250 2 sl 34.- 150x250 1 Sl Van2W»oA. voor AN dubbelwerkend/tegensnijdend mes meslengte 330 mm dubbel geïsoleerd radio/TV ontstoord handige beugelhandgreep, 280 Watt Adviesprijs 15 VROOMS DREESM ANN ook geldig op de plaatselijke koopavond 80 A 2 uaai 1 j 1 week E'/on 2 weken volpension nu v.a.9 m w^o"p.p. volpension nu v.a.M MVO"p.p. In deze prijzen is alles inbegrepen, van vliegreis en transfers tot en met de brandstoftoeslag' Haal de speciale folder bij ons reisburo en profiteer van deze speciale zonnige aanbieding in komfortabele méèrsterrenhotels. Vertrek Mallorca iedere zondag vanaf 17 augustus. Vertrek Costa del Sol iedere zaterdag vanaf 16 augustus. Het reisburo van Vroom Dreesmanr (ook geopend op koopavonden en zaterdags) Deze reizen worden op initiatief van Vroom Dreesmar georganiseerd en uitgevoerd door Marysol volgens de voorwaarden u»t het zomerprogramma 80 en de algemene voorwaarden der ANVR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10