t T 1 ADVERTENTIES 020-936868 020-936868 A X ARTO section leader cashiers m/v telefoniste/ receptioniste/ telexiste 20 A-verpleegkundigen ziekenverzorgenden med. dictafonisten dokters-assistente Chauffeur i.b.v. groot rijbewijs 20-35 jr. Mavo-diploma drie dagen per week type-werk TV-verhuurder Het Parool bezorgers (leVolksLrant Amstelveen vakantiebezorgers m/v DEM Meubelfabriek M-0 shop Athene DONDERDAG 17 JULI 1980 TROUWKWARTET P 12 - R 14 - H 16.BN Dageli|ks m Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vri|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vrijdag 13 45 uur) in ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag ai geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer ot schrifteii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bi|na de heltt van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over t of 2 kolom breedte, met keuze uit éen of meer groot gezette woorden of regels 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit eén of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet 4.18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer ƒ3- Alle pri|zen zgn exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakeii|kheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. met ti|dig of oniuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach- ten of over fouten ontstaan door onduideli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen/dieren JOKE. ik vind je lief Han(s) VERLOREN gouden RING met pareltjes maand winkel- centr Boven t IJ Tel. van 9- 18 u 020-189111. TREIN ma 14 juli A'dam- H'veen 18.01 uur Pijnlijk om zo sterk iets voor iemand te VOELEN en er niets mee te doen Of toch? An o.nr 1- 12049 Bur vd Blad Verforen uit vrachtauto dd 16-7- 80 in Adam-noord circuit Joh van Hasseltweg 3 DOZEN TECHNISCH DRAADSOL- DEER Terug te bezorgen tegen BELONING Wentzel Zoon BV. Distelweg 76. Adam-noord. Tel 020-323051 Personeel biedt zich aan Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B V Van Boshui- zenstraat 415 020-421287 BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-! Kantoorpersoneel gevraagd UITZENDBURO HEEFT WERK VOOR M/V boekhouder op P D.-niveau telexistes moderne talen telefoniste typistes BEL VOOR INLICHTINGEN 020-237475/244668 of kom langs Oude Leliestr 8. A dam. Klem dynamisch buro zoekt MEDEWERKER (v/m) voor algemene werkzaamheden, moet beslist foutloos kunnen typen Onze gedachten gaan uit naar een jong iemand, die langzaam maar zeker inge werkt wil worden tot een zelf standige P R-Persoonlijkheid. Tel 020-256269, na 18.00 u 02152-50771 American Express is een internationale onderneming op het gebied van financiële dienstverlening met vestigingen over de gehele wereld. Een geheel zelfstandig onderdeel daar van is de American Express Card Divisie. De American Express Card is een inter nationaal betaalmiddel voor zakenmen sen en toeristen. Ons kantoor in Amsterdam is het service centrum voor de Nederlandse kaarthou ders Door het succes van de American Ex press Card moeten wij nog steeds uit breiden Nu zoeken wij contact met gegadigden voor de functie van Hij of zij geeft leiding aan een groep kassiers en rapporteert aan een supervisor Een verantwoordelijke baan dus waarvoor een MEAO-oplei- ding lodh wel noodzakelijk is Bankerv&nng is gewenst! doch niet vereist Leefti|d t. 25 jaar De juisle kandidaat/kandidate kan rekenen op een goed aanvangssalris Belangstelling'' De heer E G Bakker wacht op uw telefoni- sfche reactie (020)-442939 1st 320 Na kantoortijd (03200-)45870 Ook uw schriftelijke sollicitatie is van harte welkom Rfcht deze aan American Express Card Divisie. Rivierstaete. Amsteidi|k 166 1079 LH Amsterdam afd personeelszaken Op ons kantoor (vlakbij het Leidseplein) is plaats voor een jeugdig en b«i voorkeur ervaren met goede talenkennis en opleiding liefst op Havo-niveau Bel voor inlichtingen of voor een afspraak 020-212626 (tst 111) BEKOUW MENDES GROEP B V Stadhouderskade 2 Amsterdam Winkelpersoneel gevraagd Gevr KLEERMAKER/STER als bedr leider/ster voor win kel Prettig en zelfst werk Beginsalans 2350 p m net to Ook voor THUISWERK Int tel 020-269095 OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN NET ALS U Rosenthal Studio-Haus verkoopt exclusieve serviezen, inteneurartikelen, glaswerk, bestek, verlichting en meubels Voor de versterking van ons team een Verkoopadviseuse Als u er plezier in heeft mooie dingen Ie verkopen en gevoel heeft voor de instelling van onze klanten, dan kunt u bij ons spoedig beginnen Indien u beiangsfeHmg heeft voor één van deze leuke, zelfstandige banen (fulMime) in een moderne zaak. verzoe ken wij u contact op te nemen met de heer Just, tel 020- 245865. om een afspraak te maken studio-haus Heiligeweg 49-51 Amsterdam Huishoudelijk personeel gevraagd Welke j.vr is bereid contact op te nemen met oud man (wednex hfd ambt toch noch werkz v. gezelsch. en huish hulp. Br liefst met foto o nr 11-12401 vd blad FLINKE WERKSTER ge vraagd van 9.00 tot 13.00 uur maandag t/m vrijdag te A dam Tel 020-656969 (Para-)medisch personeel gevraagd ^SBINffRNMIONN. /V1EDIOII SERVICES BV Wij zijn een uitzendbureau voor (para-)medisch personeel Wij hebben werk voor Bel of kom even langs 1016 DG Amsterdam. Raadhuisstraat 42. tel 020-222055 DR E A VAN DISHOECK EN DR R J VAN DER WAL K N O artsen Emmastraat 40 te Amsterdam, vragen voor direkt Telefonische aanmelding bi) de heer W Schoort 020-798502 ALS T EFFE KAN voor de vakantie alle moge lijkheden o a diensten vol gens rooster, ook altéén weekends-, inval-, dag-, mid dag-, of avonddiensten. Snel gekJ verdienen en daarna met 21.62% vakantiegeld etc wegwezen VERPLEEGKUNDIGEN A B ook met interne, chirurgie, C.C.U neurologie, kraam- en kinderaantekening ZIEKENVERZORGENDEN BEJ VERZORGENDEN ERV VERPLEEGHULPEN MED DICTAFONISTES MED TYPISTES DOKTERSASSISTENTES Neem direct contact op met INTERFACT uitzendbureau. Ceintuurbaan 149 t o Riatto- bioscoop Amsterdam Tel 020-724700 of 641411 RANDSTAD UITZENDBU REAU ZOEKT MET SPOED A-VERPLEEGKUNDIGEN Voor de dagdiensten per 21- 7-'80 voor verschillende te huizen in A dam Voor inl 020-220055/020-262213 Technisch personeel gevraagd Tand.techn. Lab. Broertjes Santpoorterstraat 27. Haarlem All-round proth techniker All-round goud techniker Gevr Staaltechmker en ge- vord leerl Tel 023-254054. na 18 00 uur 023-250994 Chauffeurs gevraagd GEVRAAGD Wij hebben voor onze nieuwe vrachtwagen 8*3 Mercedes Diesel een betrouwbare man nodig om onze matrassen door het gehele land bij winkeliers te laten afleveren Het bruto maandsalaris met extra's bedraagt ca. 2.300 Dit is zonder overuren waarvoor bij ons een speciale regeling geldt Zonder goede referenties ts het onnodig te solliciteren Serieuze gegadigden verzoeken wij. ons tel te benaderen en te vragen naar de heer v d Braak of Mostert Led - en Matrassenfabriek Oost Zeeburgerpad 80-85 Amsterdam Tel 020-929151 Parttime functie's aangeb./gevraagd behaald en op zoek naar een baan voor waarbij je voornamelijk vemcht? Bel dan even voor inlichtingen of voor een afspraak 020- 2)2626 (1st 111) Bekouw Mendes Groep b.v. Stadhouderskade 2, Amsterdam Buurthuis Slotermeer zoekt MEDEWERK(ST)ERS voor de kindervakantie aktiviteiten van 28 juli tot en met 8 aug Minimum leeftijd 17 jaar Er zal een kleine vergoeding betaald worden Buurthuis Slotermeer Jan de Loulerstratat 1. A dam. Tel 132131 Divers personeel gevraagd VAKANTIEHULP gevr m ga rage bedri|f van 28-7 tot 18-8. Ift 16-18 j Liefst leerl LTS Aanmeld van 9 00 t. 12 00 u Garage Markthallen G v. Le- denberchstr 126. A dam W Tel 842697 Gevr IE BANKETBAK- KERS8ED Banketbakkerij Lanskroon, Singel 385, bij hel Spui Tel 020-237743 tot 17.30 uur Gevraagd Magazijnperso- neel Bontconfectiebedri|f zoekt een MAGAZIJNBE HEERDER (M/V) Voor deze verantwoordelijke functie zoe ken wij een seneuze kracht, leeftijd 25-30 jaar mef bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie Bran che-bekendheid is niet ver eist, intern kan voor een oplei ding worden gezorgd. Salans en overige arbeidsvoorwaar den zijn in overeenstemming met de belangrijkheid van de ze functie Mondelinge of schriftelijke sollicitaties gaar ne aan AVP, Herengracht 310. 1016 CD Amsterdam, tel 020-242096 t.n.v. de heer v Dijk. Stuwa Uitzendburo vraagt met spoed VAKANTIE- KRACHTEN va 18 jr die min. 3 weken beschikbaar zijn voor het schoonmaken van kantoorgebouwen in de ochtend-, middag-, of avond uren Aanmelden, Leidse- straat 05 Tel 020-228565. de Clercqstr 28 Tel 020- 830857 Weteringschans 239, tel 020-245232 Gevraagd voor tijdelijk tol 30 nov flinke werkster Ma. t/m vrij. van 08 00-12 00 uur. voor het schoonhouden van winkel en magazijn Leef tijd boven 20 jaar Goed salaris. Aanm fa WOLTERING. Damrak 97. A'Dam-C Een jonge commerciële man wordt in Skala's TV-verhuurwinkel in Amsterdam. Skala is onderdeel van één van Europa s grootste organisa ties op t gebied van TV-verhuur Skala is jong en springle vend. Er zijn al 25 vestigingen in volle actie Je kunt er tegen aantrekkelijke voorwaarden een kleuren-TV huren Dus niet kopen. Skala groeit snel In het rayon Amsterdam hebben we een man nodig om al die kijkers en huurlustigen te woord te staan en advies te geven In de winkel en thuis. Skala denkt m eerste instantie aan een jonge verkoper uit de RTV-branche Maar iemand uit een andere branche is ook van harte welkom Het salans is verrassend. Het bezit van rijbewijs BE is vereist. Wie belang stelling heeft schn|ft of belt met Skala Televisie b.v Kinker straat 173. Amsterdam De heer R Hidding. tel 020-183311 vraagt voor vast en vakantie min leeftijd 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid Corn Scbuytstr 10. Tel 020-716617 v Boshuizenstr 8. Tel 020-420396 (tussen 15 30 en 17 00 uur) Churchilllaan 1 Tel. 020-797592 v Ostadestr 403. Tel 020-711592 (tussen 15.00 en 17 00 uur) Noord Meeuwenlaan 145 Tel 020-361277 Purmerplein 25 Tel 020-360351 Stierstr 27 Tel. 020-312014 West Haarlemmerplein 43. Tel 020-251425 Adm de Ruylerweg 93 Tel 020-125601 Burg de Vlugtlaan 208 Tel 020-130098 (tussen 15.30 en 17 00 uur) Wilhelminastraat 78 Tel 020-187055 (tussen 15 30 en 17.00 uur) Adm de Ruylerweg 288 Tel 020-849700 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Derkinderenstr. 62 Tel 020-151915 Amstelveen Acacialaan 28 Tel 020-458473 of 716617 DIEMEN en DUIVENDRECHT Muiderstraatweg 13, Diemen Tel. 020-905353 Melden na 15.00 uur. Goed verdiepen tijdens de schoolvakantie en toch de hele dag vrij zijn? Dat kan. als vakantiebezorger bij Ochtendblad Minimumleeftijd 15 |aar Int. ma t/m vrij. van 9-16 uur. Rozengracht 46, Amsterdam Tel 020-279151 verdien aardig wat extra zakgeld tijdens de schoolvakantie en toch bijna de gehele dag vrij vraagt tnl. ma. t/m vrij. van 9-18 u enza. van 9-12 u. C Schuytstr. 10, Amsterdam Tel 020-716617 en ma. t/m vrij. van 15.30-17 30 u. Heemraadschapslaan hoek Mr S van Houtenlaan. Amstol- veen Onroerend goed te koop aangeboden Te koop aangeboden een tweekarnerflat in A dam-Zutd/ West Zeer luxe gerenoveerd en gestoffeerd. 3e verdieping, blijvend vrij uitzicht Vraag prijs 118 500 kk. Inl C Oudshoorn Co B V Make laars/taxateur O G de Lai- ressestraat 55. Amsterdam Tel 020-769514 Buitenveldert Aan Bolestein gelegen, groot type EENGEZINSWOON- HUIS. bevattende woonka mer met open haard, moder ne keuken anrtex tuinkamer, schuur. 3 a 4 slaapk en badk met ligbad V v gas C V en alarminstall Perfecte staat van onderhoud Vraagprijs 290 000 Inl M B J SCHIPPERS B V mak o.g Tel 020-760444 LAATSTE KANS Nu nog mét woonvergunning te koop te Rotterdam nabij Station Noord heel goed pand 79 500 k.k.; in Zaagmolen straat leuk appartement 49.500 k.k Voor de ver huurde gedeelten zeer fraaie huuropbrengsten! In elk pand één lege etage met halve zol derverdieping en extra slaap kamer leeg voor u zelf Inl. 010-184065 bg.g 02207- 16973 GRONINGEN van eig bew royale bovenwoning, nabi| centrum en station, gr woonk 40 m2, 4 sl k hobbyruimte douche Inl. 050-137546 Te koop te A dam 2-k flat op zuiden, 6e verd v v schuif wand en 40 m2 parketvloer CV en lift, evt gemeubil Vraagpr 83.500 k k Ople vering direct. Telefoonnr 020-186589 Amstelveen nabij Kalfjeslaan uniek gel vrijst. villa met uit zicht over Amstel en landerij en Met inpandige gar en nieuwe CV Bev dubb kel der, entree, hal, keuken, toi let, suite, zijkam., 3/4 sl.k badk. en toilet. Vr.pr 775.000 k k Inl. mak o g P M Admiraal b v 020- 419528 Wonen in Friesland Momenteel o.a de volgende aanbiedingen Ee. vrijstaand toerenwonink- je 64 500 Houwerszi|l; wit boerenhuisje 54.500 Warfstermolen, boerderijtje 1200m- grond, 95 000 Driesum; vnjstaand heren huisje 103.500 Hindetopen. geheel verbouwd vrijstaand woonhuis bij haven 112 500 Inl over deze en andere panden Bureau voor Landelijk wonen Tel 05100-37771 na 18.00 u 05172-2100 NUNSPEET t.k., huis gara ge en zomerhuis, bos/tuin 450m-, blijvend vrij uitz., 175 000 v o n Tel 03412- 3406 Zoekt u een landelijke gele gen boerderijtje of huisje in N O FRIESLAND nabij prachtig La uw er smeer ge bied 7 Wellicht kan ik u helpen Momenteel drv. aanbiedingen in de prijsklasse van 50 000 a 60 000 Hoge hypotheek mogelijk Voor verdere inl na 18 00 u Tel 05193-1519 Makelaardij T v.d STEEGE te Monnickendam en T v d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (toto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888 Te koop net pand in A'dam- W met leeg te aanvaarden 3e etage, bevattende 4 kamers, keuken, toilet, urg. vereist Huur opbr 7411.44 p.j.. ei gen grond Geen missiven Koopsom 100 000 k.k. Inl Mar J Heute Mak BV. De Lairessestr 16,'Adam Tel 020-766633 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Th VILLA BUSSUM. 4 sl.k gestoft of compl gemeub 1650 per m 02159-15821 T h aangeb halve won. in Adam. oud-West. overn 7 000, huur ƒ100 p mnd Tel. 020-169078 Aangeb 3-km woning met overname Tel 020-160926 TE HUUR Karakteristiek 60 m2 grachtenappartement met uitzicht over het Singel Ie Amsterdam. Voorz. v modern komfort zoals: lift, open keuken, open haard, volledige stoffering, douche/toilet Huurprijs 1 250 pmnd excl. serv. k. NADERE INLICHTINGEN BOLLE EN COMPAGNONS B V makelaars en taxateurs og., Stadhouderskade 2. 1054 ES Amsterdam Tel 020-185656 i Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Stud, zkt met SPOED kamer in Adam. Tel. 09- 3211640735 Jonge, werkende vrouw i.b.v urg.bew. zoekt 2-KAMER- WON Lfst O.-west of O -zuid A dam Tel na 6 uur 020- 121949 Student V L.-V.U (godsd. en Ned.) uit Bergen (Fr.) zkt ka mer in A dam vanaf 1 aug Tef 05116-3274 na 18 u Jongeman wil in contact ko men met 2 of 3 jonge mensen om samen ie zoeken naar een app in Adam of omg. met een huur vt 1200 pmnd Tel 020-909719 (na 18.00 our) Hef SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren Bel 020-231390 Jong echtp., beide werkz zoekt passende woonr in A dam. Bel 020-871596 of na 18 30 02510-35926 Ouders zkn voor STUDENTE etage of kmrs in A DAM met vrije opg. tot 700 Overn. geen bezw. Tel 03432-1261. Student filmac zoekt kamer in A dam. Tel. 03473-1281 Stud, compositie zoekt kamer in A'veen of A'dam-Z M VAN Raaij. Bakkersweg 4. Heiloo Tel 072-330639 Met spoed vrije woonruimte gevr voor vrouw 35 jr met baby 5 mnd ook Bijlmer of kleine flat Bi|lmer. Tel 020- 449691 T h gevr A dam summier GEMEUB 2-k app. met tel half aug /half okt ac. echtp. verlof Ned., tot 1000 pm Tel. 05130-32806 DRINGEND' Chr. studente zoekt kamer in BAARN of omg Tel 05900-4695 Woningruil DEN HAAG-AMSTERDAM Aang. 3 kamerflat, 4 hoog, geen lift, huur 250. incf. c.v Gevr 3 a 4 kam won,, geen etage, geen Bijlmer huur tol 300 Tel. inl kant.uren 070- 469480. tst 111 Aang bovenhuis met 5 ka mers keuken, wc, zolder en vliering te GRONINGEN Gevr gelijkwaardige woning te A dam. Inl H R v Herma- nus Hietberg, p/a Jacob v. Lennepkade 304 I, Adam Tel 020-125884 Aangeb ruime 5 kam.flat. 9e verd. BIJLMERMEER, fraai uitz. Gevr leuke woonr m A DAM of omg Tel. 995563/ 710119 ZOEKT U EEN HUIS7 LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI S Zaken en transacties Ter overname KAPSALON in het midden van het land. uit stekende omzet, pand huur, redeli|ke condities Tel na 20 uur 020-112156 TELEFOON BEANTWOOR- DERS Verkoop, huurkoop, leasing Fa van Huis. lel 020-934208 en 03420-16060 Verzekeringen, hypotheken, geldzaken 1ste. 2e en tophypotheken tot 100% van de koopsom plus kosten UNIVERSEEL/HY POTHEKEN, Heuvellaan 12, Hilversum Tel 035-47974 ANTIEK GEZOCHT7 KIJK IN DE MINI-ADVERTENTIES Jonge zakenman vraag 4.500 te leen of stille vennoot Bijzonder HOGE RENTE Voor zelf-ver- bouwde nieuwe winkel Tel 020-166697 Snel en gemakkelijk GELD LENEN Binnen 1 dag gere geld Bemiddelingskantoor A J Gerritse. Tussen Meer 92. Adam, telef 020-196526, ook s avonds tussen 7 en 8 uur Spaarbrief-Kollektief verzilvert al jarenlang tussentijdse spaarbrieven tegen de hoogste waarde a contant Discretie verzekerd Eindhoven, tel. 040-437124 Apeldoorn, tel. 055-552174 Rijswijk, tel 070-907871 Amsterdam, tel. 020-265749. Nu ook in Leeuwarden, tel. 05100-531531 Woninginrichting Tapijtcentrum Overtoom De topper van deze week zwart, blauw, champagne en grijs velours tapijt voor muur vloer en bed bekleding Wol len axminster bloemtapijt met ondervloer en gratis leggen 194 p str meter Onze ber ber tapijten zi|n de goedkoop ste En vergeet vooral niet dat alle tapijten A-kwaliteit zijn Overtoom 423-423 Adam Tel 020-836275 Trams 1 6 stoppen voor de deur Dag geopend van 10-18 uur Dond. koopavond Klassieke en mod meubelen Grote sortering TV kasten VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam Tel 020-225000 MALMo de onginele Zweed se aluminium jaloezieen. te vens vertikaal GROTE KOR TING! Amstel 182 Tel 020- 267569. ANTIEK TE KOOP7 PLAATS EEN MINI-ADVERTENTIE Alle gashaarden voor lage zomerprijzen Faberhaarden va 975 Dru haarden va 997 Benraadhaarden v a 795 Salamanders op gas 825 Enz Enz Jaspers Betrouwbare voordeelprtjzen 2e Hugo de Grootstraat 66-70 Amsterdam-West Tel. 020-842729, dond koopavond levert rechtstreeks bankstellen Daarom tot 40% voordeliger B.v. klassiek bankstel, normaal 2650. voor 1595 Grote keuze in modellen en stoffen 5 |aar garantie op constructie en binnenwerk Inl telef 03450-7484 TOONZALEN CULEM- BORG, fabriek Houtweg 8 AMSTERDAM-N Zonneplein (Tuindorp-Oostzaan). AMSTERDAM-W, Overtoom 371 NW.LOOSDRECHT, Oude Molenmeent 4 (achter Knorr- fabriek) LUNTEREN, Dorpsstraat 143. SLIEDRECHT. Rivier dijk 432. VOORHOUT, Loosterweg 5 Di t/m vri| tot 18 uur Zat tot 17 uur Koopav tot 21 uur Onderhoud en reparatie TEGEL- en/of zachtb PLA FONDS vanaf 4 p. m; Schild willen, behang tim merwerk Fa Zwan. tel 020- 964434. tijdel 02972-4279 Stuc- en METSELWERK, ook timmerwerk en sanitair voor 17.50 p/uur Tel 020- 828995 (na 18 00 uur) SOLLICITANTEN Sluit nooit uw originele getuigschriften in txi een sollicitatie. Als u ze niet terug ontvangt kunnen wi| meestal weinig voor u doen Kantoor- en winkelbenodigdh Nieuwe electronische kasre gisters nu 472 Nieuwe elektronische rekenmachines met strook en geheugen 236 Nieuwe portable schrijfmachines 177 Nieu we elektr schrijfmachines 383,50 Nieuwe schrijfbu reaus vanaf 324,50 In- bouwkluizen 206,50 Ty- pestoelen 177 Alle prijzen incl BTW bij KAPTINO. Nas- saukade 157. Amsterdam Tel 85 04 85 REPROKAMERA te koop. 2500 excl. Bloemendaal Tel 314387 Tt1 Kt OCE OFFSETPERS tel koop, folio, 3400 t, de ITK Bloemendaal T( 314387 jW AUTO GEZOCHI KIJK IN DE MINI-ADVERTENlj^1 Muziekinstrumenten ■s'6 lp ■d MUZIEKINSTRUMENTEN OCCASIONS inkoop - verkoop - verhuur van gebruikte muziekinstrumenten tevens stereoinstallaties. Rozengracht 40-42. A dam Tel 020-277255 PIANOTRANSPQ Tel 020-36245( b g g. 020-93241 1 T.k. gevr PIANO. r 299, 8330 AG Steen* Fietsen en bromfietsen i.inriiai^MmTTÏÏTI MERKFIETSEN mei ca 30 procent korting' Kruislaan 182. Adam (bij J Edenbaan) Tel 925362 Ma gesl. Koopav geop 1' I HONDA Bromfiets v h jaar $t g DE BROMMERHQ t voor u klaar, ook c£ Peugeot. Zundapp. Ki| j( Puch, Yamaha Suj je Commelinstraat i/(j M Linnaeusstraal Tk mooie YAMAHA cess o a sterw v prijs notk 02946-42fc Vraag en aanbod T k a 4 haardstoeltjes met verstelb rugleun losse kus sens met kelim-bekl kloos tertafel Pr ƒ450 Tel 020- 909768 VAN BOEYEN Rozengracht 212 winkel koopt al uw zilveren Juliana- en andere munten Tel. 020- 251482-368110-123715 in 50 HENK koopt ALLES dels, antiek kleingoed kelrest. Bel 020-237R Te koop t e a b Am» BILJART 020-220882 Aangeb JAARSMA t weg verhuiz naar i c.v lea.b Scholia 3" Tel 020-928937. Munten, postzegels e.a verzamelingen Inkoop oud GOUD Hoge pri|s. contante betaling Gebr van Zaane, Horlogiers-Juwe- liers. Javastraat 21-22, Adam Tel 020-945599 T.k inhuldigt trix/Juliana van 50 020-967195 luidigingsmuntat ana 9 per setfk st 7.50 per s Huwelijk en kennismaking Half vijftiger, ongebonden, zoekt spontane vriendin voor goede relatie Br nr 56-12400 bur v d. bl I am a boy of 26 years old I need a girl friend from 25 years fo 30 years old I speak english, my hight is 1 68 I like a girl of the same hight or a girl with a hight of 1 70. My favourite is reading lovely books and playing music Br o.nr 56-12406 Bur vd Blad J man. 33 jr.. zoekt na teleur stelling ser kennismaking met goed ontw vrouw van 25 t/m 40 jr. 1 of 2 kind geen bezw geen kind ook geen bezwaar Het alleen zi|n beu Br m foto oe r Geheimh verz Woonachtig in Fries land Br nr 56-12399 bur v d blad Geopend dond t/m ma bar-dancing HOLLY* L Leidsedw str 81. Vrouw. 30 jaar, gesc' geen kinderen, soc b vindt alleen zijn heel n. graag een seneuse met een linksvoelende man, waarin eerlijk ku« durven zijn voorop O nr. 56-12408 Bur Lessen en Kit KONVERSATIEKURI Engels (ook Cambt mehs). Spaans: der Duits (tal.: ne groepen Beginfl Inlichtingen Intef Studiecentrum: wersplein 17. 020-761437 Dieren en hun verzorging T.k. pr zwart PERZ KATER TJE met stamb Tel. 05149- 1317 Weg omst. aang OEI DOG KI geel. numms oor 2 jr oud. 200 T# 723972 (na 18 00 uur) Goed tehuis gezocht voor jon ge Duitse staander (teef). lief voor kind Voor nadere inf 020-183471 Weg omst ter oven GOLDEN RETRIEVER mnd met stamboom 01715-1062 Wie kan mij helpen aan jonge poesjes of katertje? Tel 020- 643792 Poesjes. 7 wkn, ingeem Tel 020-846582 Vakantie in Friesland Vakantie in Drenthe Zomerwoning bij het Friese meer vrij na 19 juli Inl 070- 639165 T h onze RECR -BK bos, omg Diever van 9 30/8. Inl lel 02972-15 Vakantie in Overijssel Vakantie in Noord-Hollan In hef mooiste ged v Ov bij de HELLENDOORNSE bos sen en HOLTERBERG nog t h vanaf 9/8 enige luxe 7 pers sfenen 4-kmr -bung voorz v c.v. kl.tv enz Zwem bad aanw en fietsenverhuur Tel 020-713998 o» 05725- 342 T h zomerhuisje in Ki rustig gelegen, 350 pi 02213-581 Vakantie in Limburg Vak.bung t h 6 pers bl omg Mid Umburg. I weekend Tel 04743-ii Vakantie in Gelderland Te huur te Velp (Gld) bij Pos- bank eeng woning voor echt paar 2 kind van 26-7 l/m 9-8- 80 Prijs 350 p w Tel 085- 646975 Sf a-ca ra vans t.h <n omg te EPE Tel 231689-225426 Vakantie in Frankrijk Vakantie in Italië DORDOGNE t h boerdenjen plattelandshuizen en cara vans aan zwemwater. Tevens 6-daagse trektocht te paard nog mogelijkheden 28 |uli Inl R Smeets Tel 09/ 3353616550 RICCIONE badplaats S mini (200 vak won va» tof 16 aug de laatste m met 25% korting of 3 voor de prijs van 2 Reisb Adria Holyday ningsberg 58, Doorwél 085-332502 Vakantie in Griekenland vertrek 27 juli en 3 augustus Drieweekse campingvlucht van 725 voor 5$ Tweeweekse campingvlucht van 655 voor (alleen vertrek op 20 juli) Inl /boeking PAROOL/VOLKSKRANTREIZEN Wibautstraat 131. Amsterdam Tel 020-914400 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAG» P 10 - R 12 - H 14 - S 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16