De onvermijdelijke derde in Amerika INNEMEE BV P •w egondheid PAAGMAN m Samenzweerders Iran wacht 'hard' proces Arabieren dreigen Nederland C? NS mogen voor 345 miljoen extra rijtuigen kopen ADVERTEREN IN DE KRANT. U MOET TOCH OOK UW BROOD VERDIENEN. Zuiver scheerwollen dekens Bedbank 4.50 17.- 4.50 Vendomatic koelkast 7910 TEL. 070/60.39.05 Vakantlebezorgers/sters tijdelijke bezorgers/sters Wacht niet te lang! OPRUIMING SLOET Elmlor shirts OPRUIMING YAMAHA Firma J. Schilder Verse en gerookte iJsselmeer paling Een goede encyclopedie er*- Trim u fit ga fietsen „Renzo", Altingstraat 223 Telefoon 070-835697 Kinderen zijn kinderen Waarschuwen is niet gene* Hou ze in de gaten! Inlichtingen over deze rubriek: tel. 070-46.88.64 DONDERDAG 17 JULI 1980 TROUWKWARTET door J. W. Schutte Nordholt Carter en Reagan hebben het er allebei op aangelegd om als buitenstaanders het Witte Huis binnen te komen en Carter is dat zoals men weet al een keer gelukt. Maar ze doen dat allebei via de gevestigde partij organisaties, want ze zijn niet to puur en onbevangen buitenstaanders dat ze niet «reten dat carrière alleen mogelijk is via de bestaande systemen, en daar nestelen zij zich dus in en worden er dan ook in ingekapseld. Het Amerikaanse twee-partijen- systeem is zo mogelijk nog vermolmder en trager dan het Engelse, het is niet aan principes gebonden, men kan eventueel beweren dat de Republikeinen conservatiever zijn dan de democraten (maar niet overal) maar de verschillen zijn niet zo groot. Beide partijen hebben een conservatieve en een progressieve vleugel en eigenlijk een hoogst ingewikkeld systeem van facties en kongsi's, een wirwar van locale en landsbelangen, en eigenlijk zou de echte buitenstaander zich niet eens in die doolhof moeten willen wagen. Eigenlijk zou hij een derde partij moeten stichten en als een reinigende storm opsteken en de Augiasstal van Washington schoonvegen Derde partij Omdat Amerika een idealistisch land is, of tenminste een geweldig aantal idealistische individuen telt die vol met mobiliteit en motivatie zitten, om een paar modewoorden te gebruiken, is er niet één derde partij, maar heel wat. Dat is ook altijd al zo geweest, de eerste derde partij stamt al van 1826 en was speciaal tegen de Vrijmetselaars gericht. Sindsdien hebben voortdurend weer energieke dromers derde partijen gesticht, steeds natuurlijk met de hoop om succes te hebben, dat wil zeggen één van de twee bestaande partijen te verdringen. Eén keer is dat ook gelukt, in de tijd dat het land verscheurd werd door de strijd over de slavernij, ging één der twee gevestigde partijen, namelijk de Whigs, ten onder, en een derde partij, de Republikeinen, nam haar plaats in (1854-1856). Maar in het algemeen bleek het bestaande systeem te sterk, heel wat derde partijen zijn er op stuk gelopen. Wat hun allereerst ontbrak was een goed-gewortelde, goed vertakte organisatie en daarom slaagden ze er zelden in meer dan tien procent van de stemmen te verwerven. Dat is in feite maar driemaal gebeurd, in 1892 toen de Populisten grote opgang maakten, in 1912 toen Theodore Roosevelt uit de Republikeinse partij stapte met zijn Nationale Progressieven, en in 1924 met de Progressieven van Robert La Follette. Derde partijen zou men in twee soorten kunnen verdelen, die welke rond een principe ontstaan, zoals de gemelde Populisten, zoals trouwens ook de Republikeinen in 1854, en die welke rond een leider samendrommen, zoals Theodore Roosevelt in 1912, Robert La Follette in 1924, Eugene McCarthy in 1968 en nu in 1980 John Anderson. De eerste soort houdt het gemiddeld langer uit) zoals men kan zien aan zulke permanente maar ook permanent kwijnende partijen als de Socialisten, de geheelonthouders-partij en dergelijke. De tweede moet het hebben van het charisma van de leider en natuurlijk ook van de eventuele onvrede met de kandidaten der gevestigde partij en. Aanklacht Wat alle derde partijen behalve die uit het zuiden, zoals de Dixiecrats van 1948 verbindt is de hervormingsgezindheid. Hun optreden is altijd bedoeld als een aanklacht tegen het systeem. En omdat dat systeem zijn wortels heeft in het Oosten, in Washington en de hele oostkust, is de herkomst der hervormers haast altijd het Westen, in het bijzonder het Middenwesten, dus de staten rond de Grote Meren, zoals bijvoorbeeld Indiana. Illinois en Wisconsin, en de daaraan grenzende prairie staten Minnesota, Iowa en Nebraska. Daardoor heeft de Amerikaanse progressieve beweging vaak iets provinciaals gehad, was de progressief op het locale niveau maar bang voor federale bemoeienis en helemaal voor internationale verantwoordelijkheid. De worsteling om tot een bredere visie te komen treft men bij alle bekende representanten van het Middenwesten, mannen als Bryan, Norris, La Follette en zelfs een beroemd historicus en hervormer als Charles A. Beard, die uit Indiana kwam. Vervreemden De huidige derde partij kandidaat John Anderson vertoont ten dele hetzelfde beeld. Hij komt uit hetzelfde gebied, is geboren en getogen in RockTord in noordwestelijk Illinois (ten westen van Chicago). Locaal progressief was hij, zodra hij in het Huis van Afgevaardigden terecht kwam. twintig Jaar geleden (want een echte buitenstaander is hij natuurlijk niet, al werpt hij zich wel zo op) eerder een conservatief, zo bang voor federaal ingrijpen dat hij tot de conservatieve Republikeinen gerekend moest worden. Maar, net als George Norris indertijd, veranderde hij in het Congres, begon steeds meer het nationale aspect van de problemen te onderkennen en werd een „liberal." Dat wil zeggen, hij koos voor zulke echt progressieve programmapunten als federale hulp aan het onderwijs, steun aan de burgerrechtwetgeving, sociale wetgeving en dergelijke. Hij begon daardoor te vervreemden van de harde en wezenlijk conservatieve kern van zijn partij, en het was eigenlijk niet zo'n verrassing dat hij tenslotte zijn eigen weg ging. Hij was, net als indertijd de ..liberal" burgemeester van New York, John Lindsay, te progressief om het Republikeinse kiezersvolk te representeren, ook al bleef hij nog lang protesteren tegen teveel federale macht. Dat doet hij nog wel, speciaal nu hij van „insider" buitenstaander is geworden, verzet tegen inderdaad wanstaltig gegroeide bureaucratie is een redelijk en vooral een populair programmapunt, maar het betekent natuurlijk niet zoveel in een zo diep en breed geworteld systeem. En trouwens, tenslotte moet John Anderson het niet hebben van wat hij zelf wil of voorstelt, maar vooral van de afkeer die het publiek lijkt te hebben van de andere twee kandidaten. Dat is niet zo'n aantrekkelijk vertrekpunt en Anderson maakt zich nu op om zijn eigen gezicht te laten zien. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat hij daarmee de verkiezingen kan winnen, zelfs niet zeker dat hij de tien procent overschrijdt, maar misschien hoopt hij dat hij genoeg kiesmannen verzamelt om één der andere kandidaten de meerderheid te onthouden. Dan zou de verkiezing plaats moeten vinden in het Huis van Afgevaardigden, volgens de ingewikkelde procedure die de grondwet voorschrijft. Daar zou dan per staat gestemd moeten worden en dan zou alles mogelijk zijn. Maar dat is sinds 1824 niet meer gebeurd. Dit is de derde en laatste beschouwing in een serie van drie over de Amerikaanse verkiezingen. De voorgaande artikelen stonden in de kranten van 14 en 15 juli. TEHERAN (Reuter, AP, UPI) Iran is begonnen aan de berechting van de deelnemers aan de vorige week verijdelde samenzwering tegen de regering. Ayatollah Beheshti zei dat een aantal samenzweerders zeker de doodstraf zal krijgen. Om nog op de vlucht zijnde deelnemers aan het complot te kunnen pakken hebben de autoriteiten van Iran de grenzen en het luchtruim voor een aantal dagen gesloten. het is gebeurd en de doeltreffendheid van de maatregel. Dinsdagavond maakte de staatsradio bekend dat de afsluiting voor zeven dagen zou gelden op gezag van de procureur-generaal, om ontsnappin gen naar het buitenland te voor komen. Later na een bijeenkomst van de re volutionaire raad, deelde het kabinet van president Bani-Sadr mee dat de maatregel voor maar 48 uur zou gelden. SCHIPHOL (ANP) De Nederlandse Spoorwegen hebben van minister Tuijnman van verkeer en waterstaat toestemming gekregen 220 extra rij tuigen te kopen. Hiermee is een be drag van 345 miljoen gulden gemoeid. Dit heeft het ministerie van verkeer' en waterstaat gisteravond bekendge maakt. Het extra materieel is volgens het ministerie met name bedoeld voor de Schiphollijn en de Veenendaallijn Zoals bekend zullen eind mei 1981 de eerste reizigers tussen Schiphol en Leiden per trein kunnen reizen De Veenendaallijn is een oude spoorweg verbinding vanaf Utrecht in de rich ting Veenendaal, die half 1981 op nieuw voor passagiersvervoer in ge bruik zal worden genomen. Volgens het ministerie is het extra- materieel ook noodzakelijk om de voortgaande groei in het reizigersver- voer per trein op te vangen. Eind 1979 gaf minister Tuijnman al zijn toe stemming voor de aankoop van veer tig extra rijtuigen in verband met deze vervoersgroei. Toen werd nog verwacht dat de jaaromzet in passa gierskilometers zou stijgen tot 8.5 miljard per jaar. Vervolg van pagina 1 Geen der westerse landen heel feitelijke annexatie van Oost-Jei lem erkend. Nog op de Europese conferentie in Venetië, vorigema hebben de negen EG-landen zich drukkelijk uitgesproken tegen verandering van de status van, zalem Zo Nederland ooit zou toegeven het Arabische verlangen om de bassade te verplaatsen, danbied Israëlische plan de annexatie Oost-Jeruzalem en het vestigen premier Begins kantoor hier i schijnlijk de meest geschikte ai ding. Maar hetligt voor de han< de Nederlandse regering hiertoe gemakkelijk zal overgaan, omda in brede lagen zal worden ai merkt als buigen voor Arabi druk. Niet alleen vanwege de ambassaj Jeruzalem maar ook door hetfeii Nederland sinds de zesdaagse oj in Israëlische diplomatieke bel* behartigt in Polen en in de Unie, die als het grootste joodse gratieland kan worden beschi neemt Nederland in de wesl reld een uitzonderingspositie derland was bovendien het ei rechtstreeks betrokken land door de Arabische wereld zo schuwde Israëlisch-Egyptisc' kaanse besprekingen over Pi se „autonomie" zijn gehoudt ministerie van buitenlandse Den Haag had gisteren gei mentaar op het bericht over bische dreigement. President Bani Sadr verklaarde giste ren na een gesprek van een half uur met ayatollah Khomeini dat een aan tal beklaagden „vandaag of morgen" in Iran een uitdrukking die bete kent „zeer binnenkort" berecht zou worden. Hij voegde eraan toe dat men „krachtig" zou handelen een standpunt waarvan is gezegd dat het door Khomeini wordt gedeeld. Aya tollah Beheshti zei dat de rechtbank bewijsstukken zou krijgen waaruit zal blijken dat het buitenland bij de samenzwering was betrokken. ,De ongewone stap om alle grenzen af te sluiten heeft een aantal vragen opgeroepen omtrent de wijze waarop Aangezien niet duidelijk was wan neer precies de luchthaven van Tehe ran weer open zou gaan. wisten de managers van een aantal luchtvaart maatschappijen niet wanneer het consigne te geven dat vanaf een be paald tijdstip op vrijdagochtend weer geland kon worden. Topkwaliteit! Met velours bandafwerking In fraai dessin of double face'. 240x260 cm varL2?5> voor XIUi" 220x240 cm erag van.230>voor l/D." 190x240 cm. van 4-95T- voor IDUT 160x240 cm. van lêZr- voor 1£(JT 150x220 cm. van voor I O Buggy Verstelbaar tot slaapstand Verhar de rug Diverse streepdes- sins TO« Van-S&rvoor/y." Gemaakt van massief blank grenen. Zeer robuust' Inklusief lattenrooster Afm 90x20Q cm. Kies uit 2 modellen: met laden of met 2e onderschuifbed Kleurviltstiften Er gaan er maar liefst 36 in een etui' Van-4^5" voor Vendex braad pannen Plaatstaal geëmail leerd. Zwart/zwart Roestvrijstalen stootrand 28 cm van voor 21.- 24 cm van 34- voor Keukencföeken Van 100% katoen 45x70 cm Prima drogend Leuke dessins in vele kleuren Vanvoor handig tafelmodel netto 124 liter/bruto 140 liter krasvrij bovenblad 5 jaar schriftelijke garantie op de motor en natuurlijk de bekende V&D service Van329r- voor 299.- VROOIVm DREESM ANN ook geldig op de plaatselijke koopavond BEGRAFENIS-EN CREMATIEVERZORGING alle formaliteiten verz. advertenties - eigen rouwkamers - eigen rouwdrukkerij eigen rouw volgauto's dag en nacht HOOI KADE 43-46 OEN HAAG OPRUIMING KLASSIEKE MEUBELEN Eerst kijken bij TEN DAM wortel noten, noten, eiken, exclusieve geschenken, grote sortering voltaires, leren stoelen. RENSWOUDÉLAAN 91 TEL. 291465 DEN HAAG (zijlaan Vreeswijkstraat) donderdag koopavond 's maandags gesloten Nog even en de vakantietijd breekt weer aan Onze bezorgers/sters gaan dan weer van een welver diende rust genieten, maar de bezorging van het Ochtendblad Trouw moet dan wel doorgaan. Wij vragen daarpm Ben je 15 jaar of ouder en wil ie wat extra vakantiegeld verdienen, bel dan even ons kantoor te Oen Haag. te bereiken onder nummer 070-46 94 45 of schrijf edn briefje aan Ochtendblad Trouw Parkstraat 22 2514 JK Den Haag. Wij willen dan weten: naam, adres en woonplaats leeftijd periode waarin je beschikbaar bent voor betere Herenmode en Confectie in de mouwlengte 3. 4, 5 en 6 Tijdens de OPRUIMING op alle courante artikelen 10% korting ook op ondergoed o.a Schiesser. Sir Edwin, Jockey en Eminence Goudenregenplein 12 Telefoon 63.62.87 1000 m2 TOONZALEN Iers antiek zoals grenen keukenbuffetten, boekkasten, tatels. olielampen etc Door eigen import gunstige prijzen. Hein Chrispijn Hoge Rijndijk 260, Lelden tel. 071-410803 Parkeerruimte aanwezig Geo pend dinsdag l/m vrijdag 10-18 uur Zaterdag 10-17 uur Oonder- dagavond 19-21 uur Gespecialiseerd in GROTE en EXTRA GROTE MATEN en natuurli|k alle overige ma ten KOSTUUMS - KOL- BERTS - PANTALONS - LEREN JACKS AUTO- COAT - WINTER- en RE GENJASSEN - OVERHEM- OEN - TRUIEN en VESTEN etc GELEGENHEIDS KLEDING SMOKINGS- BLAUWE EN ZWARTE KOSTUUMS BIJPASSENDE LEDEREN SCHOENEN Wij geven gedurende de OPRUIMING 10% KORTING! WESTDUINWEG 51 -S3 SCHEVENINGEN - TEL 542276 Donderdag koopavond SANITAIR ONDERDELEN en koperen pijp en fittingen. Zeer scherpe prijzen. Gloeibiokken en glasstrips voor alle merken gashaarden De Nie KORT RAPENBURG 5-7-9 LEIDEN. TEL 071-763200. Mercury-Honda b.b. motoren NIEUW EN GEBRUIKT. 7 DAGEN GEOPEND. Van der Wansem Marine B.V. BU PONT KAAGDORP TEL 02524-4264. EERSTE VOLENDAMMER VISHANDEL Weimarstraat 169a - Den Haag Telefoon 451507 Vis, een Zee van gezondheid o Specialiteit' ALLE DAGEN VERS. Specialiteiten in warme gebakken vla. koopt u bij de gespecialiseerde boekhandel. Vraagt nu gratis inlichtingen bij boekhandel jsm miasm. Dan Haag: Fred Hendriklaan 217B. tel. 543700, Rijswijk: H Ravesteynplein 42. tel 984050; Delft: Papsouwselaan 236. tel. 015- 611668; Leldaehage: Kamperfoelie 12. tel 070-271202 De goudstaven van Foil Knox Bijna wel. want dit zijn de nimmer genoeggepre/.en Friese Roggebroodjes. Gouden broodjes, met veel zorg gebakken door uw eigen echte bakker Christiaande Witt. Winkelcentrum de Kopermolen 28 Leiden Achter onze winkel wordt het échte brood gebakken RENZO" Alle nieuwe modellet bij ons verkrijgbaar. Koop bij de man die ook repareren kan WOENSDAG DE HELE DAG GESLOTEN Rjblicalieaangebodendooidilblad in samenwerking mei de Stichting Ideele Reclame Mevrouw Elzir.ga

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10