'Geaccepteerde avant-garde jazz bestaat niet' Voortreffelijk vroeg werk van grote regisseurs Mooie mensen Stampende blues en een grauwe ijspilaar "De zenuwen" dat examen? Louis de Funès doet in klassiek Tenorsaxofonist Hans Dulfer over Northsea Festival Tips voor festivalgangers l'Avare Cronaca di un Amore en I Vitelloni Laura Prolongaties en reprises VRIJDAG 11 JULI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Frits Lagerwerff AMSTERDAM „Op het Northsea Festival in Den Haag mag iedereen zelf uitmaken of ie zich wil amuse ren of zich de blaren lopen. Al die mensen die er over klagen dat 't zo zwaar is hebben betrekkelijk weinig uithoudingsvermogen, lijkt me." „Wat mij betreft, ik kan nooit langer dan tien minuten naar iemand luisteren, zelfs bij Son ny Rollins ga ik rondlopen, dus ik kan op zo'n festival m'n hart wel ophalen Ik wil altijd overal wat van meemaken, als ik ergens een brandweerwagen zie scheuren rijd ik ook even naar de plek des onheils, als ik de politie iemand zie aanhouden ga ik ook even kijken. Voor dat soort nieuwsgierige mensen is het festival." Aan het woord is Hans Dulfer. tenorsaxofo nist in ontelbare bands, erkend leider van jamsessions en workshops, organisator van concerten waar wèl publiek op afkomt, roem rucht columnist en brievenschrijver, bariton saxofonist in de fanfare Jeugd doet leven en voorzitter van de Bennie Wallace fanclub. Daarnaast is hij lid van het BIM-bestuur en lid van de Stichting Northsea Jazz Festivals die Paul Acket's organisatie adviseert. Bin nen de BIM, de vakbond voor improvisato ren. rijst jaarlijks de vraag waarom Dulfer niet zorgt voor meer leuke (Nederlandse) mu ziek op het festival. Dulfer: „Acket zorgt er op zijn manier voor dat er wat zijn festival betreft een getaltechnische formule bestaat die aangeeft dat er genoeg avant-garde is. Hij wil 't zo versieren dat hij niet aangevallen kan worden. Maar ik begrijp niet zo goed waar de avant-garde zich druk over maakt, want geaccepteerde avant-garde jazz bestaat volgens mij niet." „Als avant-garde moet je de verdrukte min derheid zijn tijdens een grote gebeurtenis. Acket kan ook nu zeggen dat hij zo en zoveel avnat-garde musici heeft, hij heeft zich inge dekt tegen de critici. Het gaat in werkelijk heid als volgt, ik wilde eerst een hoger per centage Nederlanders, rekende 't zorgvuldig uit, maar werd door Acket op m'n vingers getikt over het feit dat ik maar naar één richting gekeken had. Ik had de hele dixie- land-afdeling vergeten; daarin spelen inder daad een hoop Nederlandse groepen. Kijk, bij de discussie over CRM-subsidie is er on der meer gezegd dat het programma niet evenwichtig genoeg is. Nou. ik kan je één ding vertellen, dat er in Nederland nog nooit een festival geweest is met zo'n evenwichtig programma." ..Of het leuk is, of noodzakelijk, is een andere kwestie. Op zo'n festival loopt een hele hoop DEN HAAG Voor wie van plan is. dit weekeinde naar het Congresge bouw in Den Haag te gaan waar het Northsea Jazzfestival wordt gebon den, volgen wat tips. Blues-Muddy Waters (zondagk Zydeco: Fats Domino, Rockln- 'Dopsie )vrijdag), Queen Ida (sa terdag); Oude stijl: Wallace Davenport, Humprey Lyttelton (zaterdag). Dim Kesber: Benny Waters (zondag); Swing: Melba Liston (vrijdag). Pa nama Francis and the Savoy Sultans (zaterdag); Vocaal: Carmen McRae (vrijdag), Miriam Makeba (zaterdag), Betty Carter, Abbey Lincoln (zondag); Bebop: Dizzy Gillespie (vrijdag), Johnny Grif fin (zaterdag), Von en Chico Freeman (zondag); Latin-jazz: Tito Puente (vrijdag), Mongo Santamaria (zaterdag); Moderne jazz-Amina Myers (vrij dag), Zila (zaterdag), George Adams- Don Pullen, OdeN Pope, Bennie Wal lace (zondag); Avant-garde: Art Ensemble of Chicago (zaterdag), Don Cherry (zondag); Nederlandse inbreng: Jasper van 't Hof, Seven Singers and a Horn, Barrelhouse Blues Band met Hans Dulfer en Jeff Reynolds (vrijdag), Gemeentereinigingsorkest uit Vaal- beek, Ronald Snijders (zondag). mensen elkaar voor de voeten. Een avant- gardist kan zich te midden van gillende men sen niet manifesteren, net zo min als de dixieland-groep die eigenlijk alleen maar vis netten aan de muur en kaarsen op tafel wil hebben. Die wordt ook geconfronteerd met lacherige mensen die alleen maar voor rock- jazz komen, en die een oude vogel op trompet katten als ie een hoge noot niet haalt. Ieder een heeft last van elkaar op zo'n festival. Dat zou 't enige bezwaar kunnen zijn dat Je tegen het festival hebt." Grootschaligheid Het kan soms leuk en nuttig zijn, allerlei muziek door elkaar. ..Dat kan ook nog. Maar goed, ik ben zelf niet zo'n voorstander van grootschaligheid. Wat me steeds verwondert is de kritiek uit de BIM-kring. De BIM-muzikanten zijn ooit zelf begonnenmet het organiseren van concerten, in de Rotterdamse Doelen; er was toen blijk baar niets mooiers dan één grote overaichte- Hans Dulfer: verwondering om BIM-kritiek lijke scene te hebben. In het BIM-Huis hangt er nog een affiche van, een enorme stroom namen, op een rijtje, net zoals meneer Acket nu doet. Die houdt van een bepaalde soort muziek, maar nog méér van het festival, zijn festival, het grootste en beste van Europa. En dat is Juist, want er is geen ander festival in Europa waar naast de „ballerige" namen ook de nieuwe vogels komen." „Ik had op het festival van 77 harde kritiek en ging gewoon op vakantie, tijdens het festi valweekend. Acket wil de kritiek graag kort sluiten en zijn critici tegemoetkomen. Hij vroeg mij dus eerst om advies en hoeveel dat kostte. Dat advies van mij is gratis en zo zat ik in zijn stichting." „Dat er nu niet door de Nederlandse top gespeeld wordt, ligt vooral aan de BIM. die mij te verstaan gegeven heeft dat ik niet voor de improvisatoren mocht onderhandelen. Dat verhaal is bekend." Het IC P-orkest en het Van Regteren Al te na kwartet zijn nu in een prachtvorm. Spelen die niet vanwege de bedongen honoraria? „Op het eerste festival speelde praktisch ie dereen en werd flink betaald. BIJ Individueel onderhandelen bepaalt Acket de markt waarde en die ligt in veel gevallen niet zo hoog. Er is een enquête gehouden, naar de voorkeuren van het publiek. Daar kwamen geen Nederlandse namen In voor. Dan kan ik nog vertellen dat het allemaal Idioten zijn die enquête-formulieren gaan zitten invullen, maar Acket baseert zich er toch op. Ik vind ook dat de Nederlanders onhandig met hem omgaan; ik zou niet voor lage bedragen spelen." Het springt soms af op een paar honderd gulden. Als je leuke muziek wilt hebben is dat toch niet mogelijk. Kun jij Acket niet een beetje van zijn kruideniers-mentaliteit afhelpen? „Kijk, die kruideniers-mentaliteit zit in de eerste plaats in de muzikanten zelf. Groep- managers zou verbonden moeten worden om bandjes voor belachelijk lage prijzen aan te bieden. Daarbij komt nog dat avant-garde groepen altijd te laat aankomen en de groot ste moeilijkheden maken. Wanneer Je een progTamma in elkaar zet, schuif je die mak kelijk opzij. Acket heeft Nederlandse impro visatoren wel degelijk een rondschrijven toe gezonden, met de vraag of ze konden spelen en wat het kostte. Moet Je kijken wat voor antwoorden hij krijgt en wanneer. Die komen altijd te laat, en de verhalen zijn niet te geloven. De één wil voor niks spelen en de ander vraagt een krankzinnig bedrag Clausule Het festivalcontract bevat een exclusivi- teitsclausule. Musici die op het festival op treden mogen nergens anders in Nederland spelen. Wat vind je daarvan? „Er wordt door sommige groepen wel door- geschnabbeld, die spreken dat gewoon af met Acket. Je moet zo'n afspraak goed kunnen voorbereiden en beargumenteren. Je moet er dus wel wat voor over hebben. Ik heb 't diverse malen aangetoond. Arnett Cobb speelde vorig Jaar in clubs, je stelt zo'n man- gerust en bezorgt een fles champagne op z'n kamer. Aan de andere kant vind ik 't terecht dat schnabbelen verboden wordt als er over tochten uit Amerika betaald zijn. Over con tracten valt te praten. Alleen gebeurt dat weinig door die idiote managers, die de pape rassen niet doorlezen. Als daar onzin in staat moet Je als manger ingrijpen. Stel je voor dat Acket van blauw houdt en iedereen in een blauw pak wil laten spelen, en laten douchen om ze schoon op het podium te hebben, dan ben Je toch stapelgek als je daar niet tegen in gaat!" Nog een persoonlijke vraag: wat doe jij toch In die jeugdorkesten, rockbandjes. Moet je niet eens een saxofonist van internationaal formaat worden? „Het spelen zonder vaste groep bevalt me uitstekend. Ik ben lekker vrijblijvend. Ik doe wat, tot de mensen er ziek van worden en dan begin ik weer ergens anders. Muzikanten zijn niet te vertrouwen want ze spelen allemaal in zes andere orkesten. Of het moet net zo zijn als met Willem Breuker, die een soort ere dienst ln stand houdt. En dat er geen duide lijke ontwikkeling meer in mijn spel zit is Juist 't aardige. Je kunt beter Je leven lang aankomend talent zijn dan een wonderkind op veertienjarige leeftijd, want dan gebeurt er nooit meer wat met Je! Het is toch best leuk, dat mensen zoals Jij zich zorgen over mij maken". door Frits Lagerwerff AMSTERDAM Het was een avoq- van in de jazzwereld bekende tegt& stellingen. Trompettist Leo Smltl een gerenommeerd pleitbezorger v* de Amerikaanse avant-garde speeiü voor anderhalve man en een paar* kop in het Bim-Huis terwijl Al Jon* een volslagen onbekend bluesartiei zich in de gezellige Spiegeltent gecoi fronteerd zag met een omvangrl] geestdriftig heen en weer deinend hoor. Als het over publieksbew gaat moet de eigentijdse muziek tx nog altijd volledig afleggen tegen bit es en andere vormen van gezeülf heldsjazz. Blues is entertainment, nachtchii muziek geworden. De tijden waar deze bekentenislyriek bol stond vi dagelijkss sores van Amerikaan zwarten behoren reeds lang tot he, verleden. Na de glorie-periode van( country-blues, de jaren veertig, ve schoof het bluescentrum van het (fel pe zuiden van de Verenigde Stat* naar Memphis en Chicago en, da», voor, naar Los Angeles. Daar koot* Jones vandaan. Of het nou een lange vliegreis, oorlam teveel of een stukgelopen lfc desaffaire was die Jones kwelde, fe is dat deze zanger-gitarist zijn 8|fc geltent-optreden als een grauwe ijqt laar afwerkte. Volledig versleten drie-akkoorden* chés uit het repertoire van on* meer Jimmy Reed en Elmore Jans werden deels verluchtigd met mow harmonica-spel van een in zonnefc gestoken Duitser, Hans Fllegaufif deels overstemd door Ian Harringte een ravissante, vlot kakelende voj 11ste die er in de introducties van nummers alles aan gelegen was gedetailleerd van haar Hollandse i varingen verslag te doen. Met de w vinger gestrekt omhoog werd hardheid van de Nederlandse gul* geprezen en werden de Amsterdam mannen om hun schoonheid gelod en voor het Northsea Jazz Festb uitgenodigd. Daar doet de breeék chende en soepel stampende Ian N nog een keertje dunnetjes over. Rond het middernachtelijk uur plaatste ik me naar het Blm-Hui waar Leo Smith zich kennelijk in 4 zomertijd had vergist. Normaal p sproken gaan de concerten hier ooi ver na één uur door. Smith was ooki vergezeld van enige Duitsers, nam lijk bassist Peter Kowald en dnia mer Oünther „Babe" Sommer. D» dit wel rasechte improvisatoren zij weet ik eerder van de rijk gevariee de, heldere en Intieme muziek die n hen op FMP-platen staat, dan va het concert. De noten die ik nu nq kon opvangen, bevestigden overig» wel het hoge niveau van de laat* schijf, Touch the Earth. Daarop kt men welluidende vrije improvisatie voor, afgewisseld door een verrasten stukje Afrikaanse duimpiano. Vhxvd song in a Dance of Unity. ADVERTENTIE Veel mensen hebben voor of tijdens school- en rijexamen wat z.e noemen ..de zenuwen". Zij kunnen zich minder paed concentreren en maken daardoor vaak onnodig fouten. Gelukkig is er voor hen Valdispert, dat ook zonder bezwaar door kinderen gebruikt kan worden. Valdis- pert is een zuiver natuurprodukt uit de va leriaanwortel. Valdispert brengt u weer tot rust maar maakt niet loom of slaperig. Valdisperl dragees zijn gemakkelijk in te nemen. Vraag nadrukkelijk Valdispert. Uitsluitend bij apotheker en drogist. Lees vooraf de gebruiksvoorschriften. Het -Nederlandse handboek Marc-CB Van uitgeverij Jansma te Buitenpost dit 100 pagina's tellende boek over de 27Mc. De prijs is 17,50. Zo maar is een gedichtenbundel van G. van Rooy. die ook de tekeningen in het boekje van 47 bladzijden maakte. De bundel is verschenen bij uitg Wind. Amsterdam. Prijs: 17,50 Winkeldiefstal, geschreven door H. Angenent Uitg Vuga. Den Haag. 175 blz - 29 Bij uitgeverij Van Loghum/Slaterus ui Deventer zijn de volgende boeken verschenen: Soort bij soort, beschou wingen over ruimtelijke segregatie als maatschappelijk probleem onder redactie van P W. Blauw en C Pastor (297 blz. 39,50» en De kleine mid denstand in Nederland, een vergelij kende studie tussen de oude en de nieuwe middenstand door J. H. Pom- pe (362 blz. 36,50) Speciaal vandaag door W. Wielek-Berg Louis de Funès moest tot zijn negen- enveertigste wachten voor de grimas sen van zijn flexibele hoofd en het springerige bochtenwerk van zijn schamel karkas voor roem en geld zorgden. Nu is hij rijk, misschien ge lukkig, maar niet gezond: in 1975, na zijn 125ste film, kreeg hij een hartin farct en sindsdien moet hij het kal mer aan doen. Zijn produktie blijft beperkt tot één film per jaar. Intussen is hij vijfenzestig geworden en klaarblijkelijk achtte hij de tijd gekomen om zich aan het hogere te wagen. Hij greep naar Molières kome die „l'Avare". (De Vrek) geregisseerd door Jean Oirault. Overigens zult u in de advertenties tevergeefs naar de naam Molière zoeken: waarschijnlijk was de bioscoopbusiness bang dat die te zwaar zou aankomen in deze verregende komkommertijd De Funès brengt het er al met al niet slecht van af, ook al blijft hij als de legendarische Harpagon die hij is een bekkentrekker met een uitge breid repertoire aan smoelen, een on- verbiddellljke, duizelingwekkende beweeglijkheid en een stem die het schreeuwen niet kan laten. Maar al krijsende weet hij de tekst toch gear ticuleerd te brengen en dat mag hem hoog worden aangerekend. Hij holt door de film, voortdurend achtervolgd door de angst om zijn lieve geldje, dat hij ln de tuin be graaft en met louche praktijken door W. Wielek-Berg Dave Allan ten voete uit.i Eerste aflevering van een serie van zeven shows rondom de Ierse komiek Dave Allen. Ned. 1, 21.55 uur Kerkepad '80. Zesde afleve ring in een reeks tochten langs historische kerken, kloosters en kapellen. Ditmaal een route in Amsterdam en een door Nij megen. Ned. 2, 23.00 uur Je hebt hem immers nog. Documentaire over een twaalfjarig jongetje dat vier jaar geleden een ernstig auto ongeluk heeft gehad. Hij liep daarbij hersenletsel op en is nu lichamelijk gehandicapt Ned. I. 23.00 uur De term neo-realisme wordt licht in de mond genomen, maar een definitie van die periode uit de Italiaanse film geschiedenis en een bepaling van de films die ertoe gerekend dienen te worden is minder gemakkelijk dan het lijkt We zullen op dit thema over niet al te lange tijd dieper ingaan, want op instigatie van de stichting „Cinemathema" wordt- van 4 tot 30 november in de filmhuizen een festi val gehouden dat aan dit thema is gewijd Vast staat wel. dat Michelangelo An- tonioni en Federico Fellini nauwe lijks onder die noemer gevat kunnen worden, ook al waren hun eerste films door deze stroming beïnvloed. Twee van die vroege films worden nu, dank zij film International, ver toond: Antonioni's Cronaca di un Amore" („Kroniek van een liefde") uit 1950 (zijn speelfilmdebuut) en Fel- tinl's „I Vitelloni" uit 1953 (zijn derde speelfilm). In beide films is een duidelijke ver wantschap te vinden met het latere werk in „Cronaca di un Amore" een alles doordringend pessimisme dat zich richt op de verstarring van de maatschappij, de vervreemding tus sen en de emotionele leegheid van de mensen, het menselijk tekort tout court, gepaard aan geheimzinnigheid en ambivalentie, belichaamd door de vrouwenfiguur (in „Cronaca di un Amore" is dat Lucia Bosè. in veel van Antonioni's latere films Monica Vit- ti). In „I Vitelloni" wordt de band met het toekomstige werk vooral ge vormd door het sterke autobiografi sche element Verloren liefde „Cronaca di un Arnore" vertoont overeenkomsten met de Amerikaan se en Franse ..zwarte series". De film begint met het onderzoek van een detective naar een voorval ln het ver leden (ongeluk? misdaad?). Door dat onderzoek herleeft tijdelijk de oude liefde tussen een rijke vrouw en een arme man. maar die gaat te gronde aan schuldgevoelens, zwakheid en egoïsme. Hoewel het landschap (in dit geval het Milanese stadlandschap) ln „Cro naca di un Amore" een grote rol speelt is het nog niet, zoals in Anto nioni's latere werk, hét middel om zijn gevoelens uit te drukken. De mensen zijn nog niet tot abstracties verstard, zij zijn gewoner, opener, daardoor misschien boeiender. Ik vond „Cronaca di un Amore" niet alleen een veelbelovend debuut, maar een voortreffelijke, spannende film die ook zou aanslaan als Anto- nioni niet de naam had gekregen die hij nu heeft. De grote kalveren „I Vitelloni" blijkt, bij herzien, een van Fellini s beste films te zijn. Hij speelt in zijn geliefde en verfoeide geboortestad Rimini en gaat over een vijftal „vitelloni's", (letterlijk: grote kalveren), overjarige straatslijpers, leeglopers en moederszoontjes die dromen van vlucht naar de grote stad maar in hun sleur blijven hangen. Er is er maar één (Fellini zelf onder een andere naam. want in ,4 Vitelloni" verbeeldt hij een stuk van zijn eigen leven) die inderdaad uitbreekt In deze film vindt men nog niet het irrationalisme, de religieuze mystiek, de bizarre overdaad die veel van Fel- lini's latere films kenmerken. Het is ook zeker geen idyllisch-folkloristi- sche verheerlijking van het leven in een kleine stad. Als onder de micro scoop wordt de ondergang van een sociale groep geanalyseerd, als men bij zoveel humor en melancholie, bij zoveel onrust en wanhoop die dicht onder het oppervlak klopt, het woord analyse tenminste mag gebruiken. Overigens moet men in geen van bei de films de sociale aanklacht, die op het eerste gezicht zo evident lijkt, overschatten. Antonioni en Fellini zijn niet echt sociaal geëngageerd, maatschappelijk onrecht gaat hun niet wezenlijk ter harte. In „Cronaca di un Amore" komt de onvrede voort uit metafysische somberheid, in „I Vitelloni" uit persoonlijke betrokken heid bij een weinig vreugdevolle le vensfase Cronaca di un Amore: Amsterdam- Cinecenter. I Vitelloni: Amsterdam-Kriterion; Den Haag-Kijkhuis tracht te vermeerderen. Gaarne wil hij zijn hele familie daaraan opoffe ren, doch dat wordt verhinderd door een deus ex machina in de gedaante van een lang vermiste familievader. U weet het: de klassieken waren sterk in zulke bliksemsnelle finales. Eerst de boel overhoop halen, dan de hele ratteplan weer op de pootjes zetten, naar geloofwaardigheid werd niet ge streefd, toneel moest toneel blijven. Vooral in het begin zet de Funès met doeltreffende middelen een overtui gende Harpagon neer. daarna gooit hij er weer te veel trucjes tegenaan (trommelvuur van de tong, plissering van de kale schedel die doorloopt tot het achterhoofd, noem maar op). Dat „l'Avare" veel beter is dan het gros der films die de laatste tien Jaar rond de Funès cirkelden is niet in de laat ste plaats te danken aan de naïeve, vertederende en bekwame manier waarop film en toneel door elkaar worden gehusseld. De terzijdes zijn gehandhaafd, verhongerende paar den zijn geschilderd decor, zelfs wordt en passant een nieuw bedrijf aangekondigd, maar de wensdromen en gedachten krijgen we niet te horen doch te zien. Zo zwoegt Harpagon aan het eind, voor eeuwig geketend aan zijn aanbeden geldkist, door een onafzienbare woestijn, op de hielen gezeten door een matrone met een rammelende kerkezak. Tragisch is dat niet. vermakelijk wel Amsterdam-Tuschinski 1; Den Haag- Metro pole 1; Rotterdam-Corso en verder ln zeventien theaters overal in het land, a.L Louis de Funès als de legendarische Harpagon in l'Avare naar hf boek van Molière. Beeld uit I Vitelloni, die Fellini in zijn geboortestad Rimini laat spelen. David Hamilton steekt het niet onder stoelen of banken dat hij fotograaf is van zijn stiel en de film als uitje beschouwt. Eerst met „Bilitis", nu met „Laura" doet hij zich kennen als een aanbidder van mooie foto-model len, die hij in allerhande esthetische standen fondantzacht filmt. Niet al leen in Frankrijk, ook in Nederland en waarschijnlijk in de hele wereld sieren zijn zoete filmplaatjes ansich ten, kalenders en meer van dat spul. Hij waant zich erotisch bevlogen, maar die erotiek is zo onaards dat niemand er een smakelijk soepje van kan koken. In „Laura" bedient hij zich van een Kasteel-romannetje als vehikel voor zijn vogelvluchtige gedachten. Een beroemde beeldhouwer heeft een zwak voor schone nymfjes van der tien tot vijftien of daaromtrent. De dochter van zijn vroegere geliefde trekt zijn kunstenaarsoog, maar de moeder is jaloers en tussen droom en daad dringen zich nog andere bezwa ren: het oog voornoemd (nee, alle twee) wordt tijdens een brand zwaar beschadigd door een önkruidverdel- gingsmiddel, dat toevallig in de weg staat. Gelukkig blijft zijn gezicht even mooi als het was (Hamilton heeft ongetwij feld een horreur van lelijke en ver minkte mensen) en bovendien blijkt die blindheid maar tijdelijk: na een niet alleen artistiek rendez-vous met het meisje kan hij weer genieten van de zachtgekleurde natuur. Misschien hebben maagden toch wonderbare gaven, tenslotte wordt zulks ln oude kronieken vermeld. Wie weet welk een vruchtbare oogst een nieuwe tak van de alternatieve geneeskunst weet te ontworstelen aan dit braakliggend terrein. Kitsch natuurlijk, van de zwijmelende soort Vervelend boven dien voor mensen die geen zin hebben anderhalf uur te kijken naar fraai vel geboetseerd rond opmerkelijke ribb kasten W. W.J Amsterdam-Nöggerath en CincN ter; Rotterdam-Alhambra 1; Dl Haag-Metropole 3, 16 jr. Die Blechtrommel Film van Vol Schlöndorff naar de roman van Oün Grass, met pen unieke bijdrage van Di Bennent als Oskar, de kleine trommek De gehele week in City 6. Amsterdam Tivoli 3, Apeldoorn. Umberto D. Schitterende film van Vltli de Sica over de fatsoenlijke armoede! een oude man. De gehele week in Kil rion, Amsterdam; Filmhuis. Nijmegen Ia einem Jahr mit 13 Monden Bizarre 1 vol gefrustreerde mensenliefde van Bal Wemer Fassbinder. De gehele week in 1 terion. Amsterdam. La Notte De film waarmee Michelan# Antonioni twintig jaar geleden berod werd. met Marcello Mastroianni, Mo* Vitti en Jeanne Moreau in de hoofd»# De gehele week in Filmhuis Delft Rashoraon De beroemdste film van Japanner Akira Kurosawa. De gehele in Filmhuis, Utrecht en The Movies, A sterdam. Les petites Fugues Bijzonder charm* film van de Zwitserse cineast Yves Y«n over een oude boerenknecht die op I brommer de vrijheid verkent De gel* week in Filmhuis. Den Bosch. Meneer Hulot met vakantie Klassielu medle van en met Jacques TatL De geit week ln Springhaver Utrecht. Satyricon Fellini's bizarre en barokke beelding van het oude Rome. De getf week in Cinecenter. Amsterdam Last Tango ia Paris Schokkende en roerende film van Bernardo Bertohi met Marlon Brando en Maria Schneid* de hoofdrollen. De gehele week in Cine* Den Haag. Mon Oncle Mooie komedie van en l Jacques Tati. De gehele week in Sprul ver. Utrecht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4