Togo lonkt maar is nog niet platgewalst Ïtl Radio- en televisieprogramma's 1 2 iven puzzelen HET WEER door Hans' Dieptepunt Weerrapporten 1üDAG 11 JULI 1980 TROUW/KWARTET P15 RHS 17 U Afrika's nieuwste vakantie- RD land heet Togo. En dat het zich pas sinds kort als zoda nig aanprijst, staat in ieder geval borg voor een nog niet platgewalst stukje tropen. pe toeristenbussen rijen zich nog niet aaneen op de fetish-markt van Lomé en jn het zo'n vijfhonderd kilo meter verder gelegen noor den, waar wild voorkomt, zijn Keniase safaritaferelen Ti nog onbekend. Wat niet wegneemt, dat de zich in alle arme toeristen- landen voordoende rand verschijnselen ook hier al WOrden gesignaleerd. Tot in de uithoeken betekent elke stop onderweg meteen een half dorp om Je heen en ne gotie. Een gulden of een bal- we* pen voor het maken van een 1 foto, loven en bieden voor ft een blik „quality soup", een 3.| buisje malaria-tabletten of e een partij jam-Jam (een knolgewas, dat onze aard- v\ appel redelijk vervangt) op 2$ de ..grand marché" van Kpalime En in de hotels N blijken Jonge meisjes uit na burige dorpen weinig schroomvallig, daartoe waarschijnlijk ook gestimu leerd door het nationaal toeristenbureau in Lomé, getuige teksten in brochu res als „in Togo hoeft nie mand, die alleen wil zijn, alleen te blijven" en: „lief de? in Togo niet onbekend." Campagne ASTERIX EN HET IJZEREN SCHILD Togo, groen en warm stukje gert-Afrika, nét iets groter éw Zwitserland, een kleine drie miljoen inwoners, sinds I960 onafhankelijk van Frankrijk, lijkt de toerist als nieuwe inkomstenbron met open armen te ontvan gen en voert daarvoor sinds kort ook in Nederland cam- ic pagne, onder het motto, dat tropisch donker Afrika maar zes uur vliegen van \k Amsterdam ligt. Maar wat biedt het, waarom zou Je nu Juist naar Togo met vakantie gaan? De toe rist, die al meer ver reisde J» en meer zag van Afrika, zal fi daar anders over denken rqd dan de vakantieganger, die dp In Togo voor het eerst met de Afrikaanse, tropen ken- Het palendorp Ganvie: vaste prik in het excursie-pro gramma van Togo. nismaakte. Want veel van wat Togo biedt, leveren an dere toeristentrekkers ook en soms meer. Zo kent bij voorbeeld Kenia een veel af wisselender landschap en verloopt een vakantie el ders in Afrika vaak ge- stroomlij nder. In Togo staat alles nog wat in de kinderschoenen en zal de toerist nog wel eens struike len over schoonheidsfout jes. Een uurtje wachten op de bus, een verkeerd gele verde bestelling, taalproble men, het komt allemaal nog al eens voor. Maar aan de andere kant is dat ook Juist de charme van het land: Je kunt Je er nog een beetje in een andere niet gepolijste vakantiewereld wanen. Wat dat laatste betreft: de hotels kunnen doorgaans gemakkelijk wedijveren met westerse kwaliteit, maar het zou zonde zijn in Lomé te blijven hangen. To go vraagt erom verder ge zien te worden, wat te avon turieren. Dat kan door te boeken voor een rondtocht van een week via de reisorganisatie. Maar wie liever op eigen houtje op stap gaat, kan ook gemakkelijk uit de voe ten: met een meerdaagse excursie vanuit de hotels in. Lomé of gewoon door een taxi te charteren (veelal goedkoper). De weg naar het noorden, waar vrijwel alle excursies naar toe gaan, is lang en heet. Maar boeiend is zo'n trip wel. Kleurrijke mark ten onderweg, die tot laat in de avond, maar dan met kaarslicht, doorgaan, bezoe ken aan huttendorpen, we verijen en houtsnijwerk- plaatsen, (men komt ze vrij wel overal In het land tegen) en (natuurlijk) de tam-tam, het Afrikaanse dansfeest. Wie overigens die happe nings nog een beetje origi neel wil zien, lijkt snel te moeten zijn, want de toeris tische make-up is hier en daar al aangebracht, vooral op de terassen van de ho tels, die al een paar jaar draalen. Wie het graag oor spronkelijker wenst, kan beter aan een Togolees vra gen waar ln de buurt een dorps tam-tam wordt ge houden. Of hij moet zijn in een hotel, dat nog niet zo lang open is, zoals de lodge in Fazao halverwege Lomé en Lama Kara, waar het he le naburige dorp als hun dansers optreden. Zelfs ,4e chef' van het dorp is erbij. Historie Op zulke momenten ervaar je, dat het land toch nog steeds iets eigens heeft we ten te behouden. En er zijn meer van zulke momenten te beleven. BIJ voorbeeld in het noorden, waar het groen in een savanne-landschap overgaat. Het al eeuwenou de dorp Tata Sombas met ruim vierhonderd lemen hutten, die in zoverre van die in andere dorpen ver schillen dat ze in etages zijn gebouwd. Praktisch ontworpen voor de tijd. dat de slavenhandelaren nog huls hielden en ook het rim boe-wild nog wel eens pleeg de toe te slaan. De toegang is nauw en laag, op de benedenverdiepingen werd 's nachts een groot vuur aangestoken en boven wordt geslapen ln kleine ronde ruimten achter bors tweringen, alleen te berei ken via een maar enkele de cimeters grote ronde ope ning. Kleine nauwelijks te nemen forten, waarin tot vandaag nog steeds wordt geleefd. Wel een wat andere sfeer dan die ln de tweede stad van het land Lama Kara, geboorteplaats van presi dent Eyadema, die daar ook duidelijk zijn stempel op heeft gezet. Onder meer in de vorm van een protserig monument rondom de wrakstukken van een oude Dakota, waarmee hij zes Jaar geleden bijna veronge lukte als gevolg van een aanslag. Als enige overleef de hij de crash en dat is nu voor het nageslacht in be ton geboekstaafd. Palendorp Vaste prik op het Togo-pro- gramma is een excursie vanuit Lomé naar het pa lendorp Gamvie in buur land Benin. Een paar hon derd kilometer rijden langs de palmenkust, dan de prauw in en varen door het „drijvende dorp", (driehon derd Jaar geleden gebouwd door een uit het land opge jaagde stam. Al met al een aardige hand vol mogelijkheden om een overigens nog maar peip- kleln stukje Afrika te ont dekken. Al moet dat ont dekken met een flinke kor rel zout worden genomen. Wie zich naar Togo begeeft, heeft voorgangers. En net zoals het toerisme het land ontdekte, heeft de- Tologees de toerist her kend. Want waaróm zou Je ,in het Sarakawa-hotel in Lomé ten slotte zes guldens voor een fles mineraalwater hoeven neer te tellen? Of op de luchthaven Je schoenen driemaal laten poetsen om zonder misbaar de douane te kunnen passeren? FERD'NAND ARAVAAN IN AFGHANISTAN I .fc door James A. Michener 14 'Jst heeft die waanzin te beteke- 1 mti?," vroeg Shah Kahn uit de diepte r van zijn stoel. 1 „Ito zoon brandmerkte zijn witte paard met een W. Ter ere van zijn LÏJiartondiploma!," legde ik uit. helljk!," gromde Shah Kahn, prilclceld door het luidruchtige taken van zijn zoon. oheb zei: „Nazroellah werd een half zijn baantjes in Amerika aangebo- n. maar hij gaf er de voorkeur aan sr te komen." „Waar ontmoette hij t meisje van Jaspar?," vroeg de de an, terwijl hij zijn gouden tting door de vingers liet glijden. Iet was in de tijd toen hier niet te el Amerikanen waren," herinnerde Dheb ons. „Nazroellah toe luidt zijn achternaam?," viel ik m in de rede. azroellah," antwoordde Moheb. Is vele Afghanen heeft hij geen hternaam. Wat het meisje aangaat, was derdejaars studente op Bryn iwr. Zij zullen elkaar vermoedelijk I het tennissen hebben leren ken- n. Zij was van een goede familie in rset, Pennsylvania!" aar ligt het?," vroeg ik, het zelf emd vindend, dat ik van een Af- »an een inlichting over een Ameri- ïse stad wenste. Moheb zei: line stad, ten noorden van Phila- phia." „Zij konden in Dorset niet uwen," lichtte ik Shah Khan in. at zou ik ook zeggen!," riep Moheb d uit. Haar familie was razend. En Bryn Mawr waren ze het ook. En et je wat het kind deed? Midden in oorlog ging ze naar Engeland, zich door India heen, en kwam op de Khyberpas terecht in een kara vaan ezels. ZIJ trouwde hier in Ka boel!" Shah Khan herinnerde zich: „Het was een schitterend huwelijk. Hebt u foto's van het meisje, mon sieur Miller?" Uit mijn dossier haalde ik verscheide ne foto's van Ellen Jaspar. Als twee dejaars had ze op Bryn Mawr ge speeld in een stuk van Shakespeare Olivia in Twelfth Night een tedere, gracieuze blondine. Als derde jaars zong ze in het koor van Beetho- vens Negende en in haar koorhemd zag zij er engelachtig uit. Er waren foto's waar zij samen met Nazroellah op stond zij een bekoorlijk blank meisje en hij een romantische bruine jongen. Ik had vele meisjes als die Ellen Jaspar gekend. ZIJ waren alle maal goed in het Engels en slecht in wiskunde. Onevenwichtige, opwin dende kinderen, die er in hun derde studiejaar ernstig over dachten met een jongen uit Afghanistan. Argenti nië of Turkestan te trouwen. Het merendeel van hen werd tijdens het laatste universiteitsjaar verstan diger en nam een bruidegom uit Den ver, Mobile of Somerville, in de buurt van Boston. „Waarom deed zij het anders?," wilde Shah Kahn weten. „Wij hebben gegevens. Haar vader zei, dat hij haar smeekte het niet te doen en alles wat ze antwoordde was, dat ze haar buik vol had van Dorset en dat ze liever ln een woestijn ster ven zou dan trouwen met de jongen uit Dorset, die haar het hof maakte." „Is Dorset zo saai?," vroeg de oude Afghaan. „Ik ken veel kleine steden in Frankrijk. ZIJ waren niet gezellig, maar evenmin saai!" „Ik reed dikwijls naar Dorset," zei Moheb. „Ik vond het een aardige Amerikaanse stad. Als ik me goed herinner, tamelijk ouderwets van bouw." „Maar Je woonde er niet," merkte de oude op. „Dat deed ik juist wel! Drie dagen. Ellen en Nazroellah reden me er op een vrijdagmiddag heen. Hij wilde de Jaspars eens laten zien, dat er in Afghanistan veel behoorlijke Jonge mannen waren. Het werd een uitput tend weekeinde." „De Jaspars namen de zaak tamelijk lauw op, nietwaar?." vroeg Ik. Moheb stond op het punt mij te ant woorden, toen ik het gevoel kreeg, dat een vierde persoon ln het vertrek gekomen was. Ik meende, dat Shah Khan over mijn schouder keek en het hoofd schudde. Ik draalde mij om, teneinde te zien wie de boodschap ontvangen had. Er was niemand. Wel zag ik iets, wat ik niet opgemerkt had, toen ik het vertrek betrad. Over een stoel lag een hertkleurige cha- deri. „Lauw?" riep Moheb. „De Jaspars keken naar Nazroellah en mij alsof we melaats waren!" „Wat waren de werkzaamheden van Jaspar?" vroeg ik. „Deed hij niet in assuranties?" „Ja", antwoordde Moheb. „Ik mocht hem graag en ook zijn vrouw vond ik aardig. Hij was hoofd van het militai re Inschrijvingsbureau. Een verant woordelijk baantje!" „Heb je later de Jaspars een Af- ghaans huwelijk niet afgeraden?" zei 8hah Khan. „Ja! Ik ontmoette hen in Philadel phia. Onze ambassadeur uit Was hington was er bij. We waren met ons vieren. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 6.02 (S) Country time. 6.50 Het levende woord. 7.03 Echo. 7.13 (S) Even na zeven. 9.03 (S) Gevarieerd programma. 12.03 (S) K.R.O. in Brabant. 14.02 Tour de France. 14.05 (S) 5x3. NOS: 15.02 (S) Radio Tour de France. KRO: 18.11 Echo. 18.21 (S)en zo hoort het ook! 18.58 Marktberichten i.s.m. K.N.B.T.B. 19.02 (S) Punt uit 19.55 Overweging. 20.03 (S) Van Oud Zeer tot Zeer Oud. 21.02 (S) Nine o'clock jazz. 22.02 (S) Zomergoal. NOS: 23.03-24.00 (S) Met het oog op morgen. NOS: 0.02 (S) De vrijdagnachten van juli. HILVERSUM II (402 m) VPRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Van huis met John Jansen van Galen. (7.30,8.00 en 8.30 Nieuws). 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Expres- Vpro. NCRV: 10.30 9 x 1 1? NOS: 10.45 Werkbank. 10.55 Programmaoverzicht. AVRO: 11.00 Buiten. TROS: 11.20 Week in - week uit 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Aktua. NOS: 13.00 Nieuws. 13.11 Meer over min der. 14.20 „Op de zeepkist" komt u maar. 14.45 't Kan van nut zijn. (14.45 Rechtoprecht. 15.00 Stad en land. met Vis- rubriek. 15.15 Knollen voor citroenen). 15.30 Van onze redactie. VOO: 17.00 (S) Info-radio. (17i? mededelingen. 17.30 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 18.40 Ne derlandse Antillen. VOO: 18.50 (S) Veroni ca sport. NOS: 20.00 (S) Europees Concert podium: Klassieke muziek. 20.32-20.57 Akkoord). 22.00 (S) Aspecten van de ka mermuziek: Barokviool en klavecimbel: Klassieke muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 NOS-Cultuur/Magazine. 23.30 (S) Horizon. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) EO: 7.02 (S) Ron duit op drie. 8.03 (S) Tijdsein. 9.03 (S) De muzikale fruitmand. 10.03 (S) Te elfder ure. NCRV: 11.03 (S) Pop non stop. 12.03 (S) Goeiemiddag. VOO: 14.02 (S) Tippara- de. 15.20 (S) Popjournaal. 15.30 (S) Top-40. (16.45 Concertnieuws). NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. 19.02 (S> De Rock en Roll Methode. VPRO: 20.02 (S) Oorkussen. 21.30 (S) Black Star Liner. 22.30-24.00 (S) De Suite. HILVERSUM IV (FM-kanalen) NOS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Vroeg klassiek 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Muziek uit de Middeleeu wen en Renaissance. 9.39 (S) Vrijdagmor genconcert VOO: 11.00 (S) Muziek voor miljoenen. (12.02 Muziekkwis). EO: 13.00 (S) Klassieke klankjuwelen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) British Columbia Boys Choir. 14.20 (S) Orgelbespelingen. 14.45 (S) Plaat praat VPRO: 15.00-17.00 (S) Muziek-op- vier: Charles and friends. STAD/RADIO AMSTERDAM (944 mHD 12.00-13.00 Actualiteiten en muziek. (Zie maandag). 17.00-19.00 Actualiteiten en mu nt. (Zie tot 18.00 uur maandag). 18.05 Mar- greet Dolman, alleen in Amsterdam. 18.20 STAD speciaal, actueel klankbeeld. 18.45 Sportagenda voor het weekeinde. TV vandaag 13-00 en 18.00 NOS: Nieuws voordovenen slechthorenden 18.50 Emilie 18.55 Journaal 18.59 TROS: Bassle en Adriaan 19.20 Bearheari 20.40 Hawaii Five O 21.37 NOS: Journaal 21.55 TROS: Ten voelen uit: Dave Allen 2240 Hallo Peter Kraus! 23.00 IKON: Je hebt hem immers nog! 23.35 NOS: Journaal NEDERLAND II 13.00 en 18.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Tour de Franco 18.55 Journaal 18.59 NCRV: Zo vader, zo zoon 19.25 De Vondeling 20.00 NOS: Journaal 20.27 NCRV: James Harriot 21.20 World's largest indoor Country Music Show 22.10 The streets of San Francisco 23.00 Kertcepad 80 23.30 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actu aliteiten. 10.25 Circus-programma. 12.05 Actueel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.15 Journaal. 16.20 Documentaire. 17.05 Jongeren magazine. Aans.: Tips voor jonge mensen. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma: NDR: 18.00 Sport. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleu terserie. 18.5 Zimmer frei - UNO - Nahe, tv- serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59. pro grammaoverzicht. WDR: 18.00 Licht pro gramma. 18.10 Sommerzauber. 19.15 Actu aliteiten.) 20.00 Journaal. 20.15 Das Wirts- haus im Spessart, speelfilm. 21.55 Econo misch magazine. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Sport. 23.45 Der Chef, tv-serie. 0.30-0.35 JournaaL DUITSLAND II 11.00 Tv-cursus wiskun de. 11.40-12.10 Tv-cursus wiskunde. 16.20 Informatief programma. 17.00 Journaal. 17.10 Die Neunte, tv-serie. 17.35 Gevari eerd magazine. 17.55 Documentaire. 18.20 (Z/W) Der Jodeljunge vom Pinienwald. speelfilm. 19.00 Journaal. 19.30 Buiten landse reportages. 20 15 Maigret, tv-serie. 21.37 (Z/W) Slpastick. 22.00 Actualiteiten. 22.20 Cultureel magazine. 23.05 Vor Haus- freunden wird gewamt (The grass is gree ner), speelfilm. 0.45 Journaal. DUITSLAND WDR 18.00 Kinderserie. 18.30 Tv-cursus natuurkundige techniek. 19.00 Kunst-Stücke rum nach mac hen, tv- film. 19.30 Informatief programma. VANAF 28.80 GEZAMENLIJK PRO GRAMMA NDR III EN WDR III 20 00 Journaal. 20.15 Gesprek. 21.00 Informatief programma. 21.45-23.15 Licht muziek pro gramma. BELGIS NEDERLANDS NET I 16.30/30 Tour de France. 17.00-18.00 Jeugdfilm. 18.40 Tekenfilmserie. 18.45 Kleuterpro gramma. 19.00 Documentair programma. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Jour naal met verslag Tour de France. 20.10 Weerbericht. 20.15 Volksliedjes. 21.15 An gela (Loves comes quietly), speelfilm. 22.55-23.15 Journaal met verslag Tour de France. NET II Van 16.00/30-20.15 Zie Net I. 20.15 Muppet show. 20.14 Cassata, tv-serie. 21.10 Vioolconcours. 22.00-22.15 Zomeragenda BELGIS FRANS 16.00-17.00 Tour de France, 18.00 Mededelingen. 18.15 Gevari eerd kinderprogramma. 18.30 Festivals. 19.00 Muziekprogramma 19.15 Regionaal programma. 19.29 Weerbericht. 19.30 Jour naal 19.55 Tour de France. 20.05 Spelpro- gramma. 20.30 Serie reportages. 21.30 Het festival van Spa. Aansluitend Journaal. •rtzontaal woorden invullen die be nnen: l. medeklinker, 2. voertuig, Jong schaap, 4. kleurstof, 5. spijker, riem I juiste oplossing vormen de begin- ters dg naam van een vliegende nd. •lossing vorige puzzel •r 1 alm, 4. beleid, 9 roos, 11. Eede, melodie. 16. dam, 17. pa. 18. sle- 0. 21. kas. 22. tor, 23 nopens. 25. 27. Ran. 28. passant, 31. game, 32. 34. galant. 35. Lea. W-1. ar, 2. lom. 3. moeder, 5. eed, 6. 7 Ede, 8. i.e., 10 slap, 13. omen, luso. 15. ester. 17. Pan. 19. lok. 20. P[s*21 kennel. 24 paar, 26. lama, 28. 29 sen. 30 TEE, 31. ga. 33. ka. Het is deze hele week huilen geweest met het weer. Dag in dag uit kwam het tot buien, sommige met onweer. Een markant dieptepunt deed zich echter gisteren toch wel voor. In Oos terbeek en omgeving rammelde van de vroege morgen tot de late middag af en toe de donder. Op dit station viel tussen zeven uur 's morgens en half zes 's avonds 48 millimeter neer slag. Tussen dinsdagmorgen en don derdag in de vooravond bedroeg het aantal millimeters zelfs 70. Het was bij mijn waarnemer vrijwel onmogelijk de tuin met droge voeten door te komen. Hij zakte tot zijn enkels in de modder weg.Het was ook bepaald koud. In Vlissingen was de hoogste temperatuur donderdag middag 14.2 graden. Dat was de laag ste juliwaarde sedert 1954. Destijds viel een nog iets lagere waarde te noteren op de zesde. Zo gaat dat nu eenmaal onder een koude put. Je kunt dan tussen de regio's onderling grote weersverschil- len meemaken. Ook de middagtem- peratuur is er vaak zeer variabel. Zo werd het gistermiddag tijdens een zonnetje in oostelijk Friesland en Groningen bijna 20 graden. Iedereen dè Jong zit te wachten op het moment, waar op de buien zullen afdruipen. Maar of dat al gekomen is? Ik waag het toch wel enigszins te betwijfelen. Er staat wel een kleine verbetering voor de deur die vrijdag tot uiting komt in wat minder buien en iets meer zonneschijn, maar zaterdag zijn er opnieuw regenkansen vooral in zuidwest Nederland. Die houden ver band met een oceaandepressie die zijn natte lading in eerste aanleg richt op de Golf van Biskaje en west- Frankrijk. Toch kunnen provincies als Zeeland, Zuid-Holland en ook het westelijk deel van Brabant er wel het een en ander van meekrijgen, terwijl ook wat de rest van Nederland betreft de atmosfeer nog alles behalve bevei-, ,ligd is tegen nattigheid. In de loop van het weekeinde wordt de wisselvalligheid voortgezet en neemt de kans op een regen- of on weersbui weer toe. BIJ dat alles houdt een luchtstroming tussen west en noordwest de thermometer aan de lage kant. Het kan hier en daar. waar de zon iets langer schijnt wellicht negentien en mogelijk twintig graden worden, maar daarmee is toch alles ,wel gezegd. Weer in Europa Het beste weer is te vinden in Zuid- Europa. De Middellandse Zeelanden bieden weertypen van de beste zo- merkwaliteit. Wie naar het zuiden reist heeft de eerste ontmoeting met het warmere weer in Zuid-Frankrijk, althans tijdens het weekeinde. Eerst moet er nog wel een Atlantische re genstoring passeren maar daarna wordt het 25 graden. In het noorden van Spanje en Portu gal regent het eerst nog wat, maar daarna loopt het kwik op tot 20 25 graden. In de zuidelijke gebieden wordt er 30 graden afgelezen. Op de Balearen en in Italië blijft het warm met 22 tot 27 graden, verder naar het zuiden is het tropisch, maar er valt op Sicilië en Zuid-Italië eerst nog wel een onweersbui. Joegoslavië biedt over het algemeen wat wisselvalliger weer dan de laatste tijd het geval was met plaatselijk regen en onweer, maar ook opklarin gen. En dan wordt het daar gemakke lijk 20 tot 25 graden. In Griekenland wijzen de thermometers nu nog 30 tot 35 graden aan, maar de hitte zal de komende dagen wel iets worden ge temperd. Over midden-Europa niet zulke leuke boodschappen. Het blijft daar een wankele aangelegenheid. In landen als Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland duurt de wisselvallig heid voort, schijnt de zon in sommige regio's slechts mondjesmaat en on weert het af en toe. Het wordt er veelal niet warmer dan 16 tot 22 gra den, alleen wat meer naar het zuiden 24 graden Langs de noordkust van Duitsland vallen buien en is het uit gesproken koel. Op de Britse eilanden is het evenmin fraai weer: daar passeren herhaalde lijk regenzones. Het zuiden van Scan- dinaië ontkomt evenmin aan regen en onweersbuien, maar.in de wes telijke en noordelijke gebieden breekt de zon meer en meer door, maar het is daar wel het koelst: 14 tot 17 graden. Strandverwachting Nog steeds kans op een bui, ook wat opklaringen. Krachtige noordweste lijke of noordelijke wind. Maximum temperatuur circa 17 graden. Morgen: Kans op enige regen vooral in het zuidwesten, elders mogelijk een bui. Aanhoudend koel Weerrapport van gistermiddag 17 uur ra toren Amsterdam geheel bew 16 De BUt regenbui 16 Deelen regenbui 16 Eekle half be* 19 Eindhoven Den Helder regen geheel Dew IS 17 Rotterdam regenbui 15 Twente regenbui 16 Vlissingen regen 14 Zd. Limburg regen 14 Aberdeen zwaar bew 13 Athene onbewolkt 31 Barcelona licht bew 22 Berlijn zwaar bew 17 Bordeaux regenbui 17 Bru&sel regen 13 Frankfort regenbui 15 Geneve regenbui 12 Helsinki zwaar bew 20 Innsbruck half bew 21 Klagenfurt regenbui 18 Kopenhagen geheel bew 20 Lissabon onbewolkt 26 Locamo half bew 23 Londen geheel bew 15 Luxemburg motregen 11 Madrid half bew 23 Malaga onbewolkt 24 Mallorca half bew 24 MQnchen zwaar bew 17 Nice licht bew 22 Oslo ttcht bew 24 Parijs zwaar bew 16 Rome half bew 23 8plit zwaar bew 26 Stockholm half bew 23 onbewolkt 24 Zünch regen 12 HOOGWATER 12 JU1J 80 VlUsingen 2.40-15 03. H aringvlietaiuizen 2 49-15 24. Rotterdam 4 31 17 15. Scheveningen 3.3716.14, IJmuiden 4 29- 16 56. Den Helder 8 47-21 17. Harlingen 10 44-23 26. Delfzijl 12.50—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17