perfect geregisseerd Zoetemelk Jan Timman redt half punt Knikkers Bernard Hinault itsm *pe winnaar van de Tour blijft altijd in de schaduw van Hinault ploeg Post won teveel om op hulp te kunnen hopen VANDAAG SPt c Noorse pers kan niet naar Spelen TOUR IN CIJFERS Ree komt weer half punt tekort maar wint zijn groep mensen in de sport Benelux groep voor UEFA jeugd Moskou op slot 11 JULI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P13 RHS 15 1 gJohan Wolden dorp ICHON In de ogen van zijn landgenoten is Bernard niiault als een held uit de Ronde van Frankrijk gestapt. Zijn test fervente aanhangers zullen de conclusie trekken, dat de jsslng van Jeanne d'Arc op de brandstapel nog niet met smartelijke verschelden van de Bretonse afgod kan evena- maar voor het overige had even goed de derde wereldoor- mogen uitbreken. De Franse kranten en televisiestations êhten dagelijks medische bulletins van een omvang, dat simaal het leven van een groot staatsman op het spel est staan. Aan die vorm van verwerpelijke massahysterie ls irloplg een eind gekomen. Maar de doldwaze publiciteits- chine rond het levende wezen Bernard Hinault levert nog jstens anderhalve week werkgelegenheid op. spel van de rechterknie van de -■"-je Tourwinnaar is door :teur Felix Levitan op ver goede wijze gespeeld. Ge re- al thans in het straatje van Ptrijse wielermaglstraat. Toen de het circus oninteressante Rudy de heilige gele trui droeg, de aandacht voor de 26-jarige vakkundig afgeleid. De voor Le- al even vervelende overwinnln- van de ploeg Post werden handig [de doofpot gestopt. Het wachten op het ogenblik dat Hinault de ng in het algemeen klassement heroveren. Dat gebeurde dinsdag 'de tijdrit tussen Damazan en La- In de laatste aanloop naar de de rit van woensdag, kon zijn positie gemakkelijk ver- Aangezien die stelling voor Uiuterpartij over vier lastige ber- B~ niet zonder meer op zou gaan, lag uhteraf voor de hand, dat de rflihrilnnare" voor het vertrek in Piu uit de schrijfmachine zou rollen, jfet nel gevoel voor dramatiek en in «n lettergrootte die een kernaanval op West-Europa deed vermoeden, meldde het organiserende sportblad gisterochtend: „Pau, 22.30 uur: Hi nault geeft op." Zoals gezegd is het voorspelbaar hoe de komende dagen op de absentie van de fietsende matador zal worden ingespeeld: de uiteindelijke winnaar van de Ronde is slechts een schle miel, omdat de ware triomfator zijn werk niet heeft kunnen afmaken. Mo reel gezien scoort Hinault in Parijs de hattrick. Hij, die In het geel op de Champs Elysées rijdt, wint bij de gratie van een onzichtbare. Zo zal het waarschijnlijk gebeuren, maar zo wordt de waarheid tot op zekere hoogte wel geweld aangedaan. Het is een gegeven, dat de winnaar van de 67e Ronde van Frankrijk min der allure uit zal stralen dan degenen voor wie de etappewedstrijd in feite gemaakt was. Het ls mogelijk ook iemand die onder normale omstan digheden het rechtss tree kse duel met Hinault had verloren. De Tour heeft Bernard Hinault „topfit" tijdens de proloog van de Tour en vol vertrouwen in de derde zege op een rij. in de absentie van de Fransman aan kwaliteit verloren, maar ontegenzeg gelijk aan spanning gewonnen. Tegenover die analyse staat een nuchter felt: Bernard Hinault kan niemand zijn eliminatie aanwrijven. Hij is in wezen geslachtofferd door iets dat sommige kenners al geruime tijd zagen aankomen. Hij smeet met zijn krachten door zijn tegenstanders met een grote versnelling af te beu len. Hij wilde in de loodzware etappe Luik-Rijssel (veel kasseien, stromen de regen en bittere kou) in de voorste linies strijden. Het lukte, maar het was wel een geslaagde zelfmoordpo ging. In de karavaan werd verschillend over de knie van Hinault geoordeeld. Bepaalde renners waardeerden de medische bulletins als iets serieus (Raas, Kuiper, Zoetemelk), anderen (Agostinho bij voorbeeld) namen de dagelijkse berichten lachend voor kennisgeving aan. Er was heel veel voor te zeggen om in een wat flauwe grap te geloven. Door het slechte weer klaagde praktisch iedere renner terecht over zijn gezondheid maar heel weinigen voelden echt de aandrang om af te stappen. Bernard Hinault besloot woensdag avond laat in overleg met zijn ploeg leider Cyrllle Guimard om de komen de dagen volstrekte rust te nemen. „Het zou onverstandig zijn om mijn gekwetste knie aan de inspanningen op de Pyreneeëncols te wagen. Als ik niet vertrek, verloopt het genezings proces waarschijnlijk een stuk voor spoediger," stelde de betrokkene zijn eigen diagnose. Wat dat betreft heeft Hinault altijd al tegenstrijdig gehan deld: wel de wielen (en dus de benen) in een zware versnelling rond laten draalen zowel in de bergen als op het vlakke maar ook beweren zich niet in de vernieling te zullen rijden. Door het afscheid van Hinault werd Joop Zoetemelk de leider in de alge mene rangschikking. Niettemin voer de hij de rennerssllert niet in het geel over de Pyreneëen. „Dat vond ik niet terecht," zei de Nederlander. „Voor mij was Hinault gisteren nog in het bezit van de gele trui. Ik wilde dat tricot op eigen kracht bewijzea" De komende dagen zullen uitwijzen of Zoetemelk in staat is om de IJzerster ke nummer een in de rennershitpara de te blijven. De ploeg Post verspeel de gisteren niet alleen Jan Raas en Cees Priem, maar heeft althans, dat ls denkbaar bovendien een rnonstercombine tegen zichzelf op gang geholpen. Iedere etappe, die de praktisch Ne derlandse equipe kon winnen, werd zegevierend afgesloten. Dat leverde veel franken, maar weinig goodwill op. Niet voor niets is in het wielerwe- reldje de leuze „leven en laten leven" uiterst populair. Om zich van de sa menwerking van andere renners te verzekeren, is het gewenst om niet elke boterham gulzig te verorberen. Coureurs, die Zoetemelk (en Post) in theorie van dienste zouden kunnen zijn kansloze Belgen, die bij voor keur niet samenspannen met een Franse coalitie zullen zeer zeker onthouden, dat ze de eerste paar we ken geen kruimel hadden te eten. me speciale verslaggever ICHON Er werden in de etappe Pau-Luchon, opgetrok- i Ir een decor van grimmige bergketens, wonden gelikt, dat ito, maar aan de andere kant leek de op papier zwaarste rit l de Ronde van Frankrijk ook op een optocht. Om met dat Utete te beginnen: enkele uren voor de finish was het al ildelijk, dat Raymond Martin als eerste over de meet sou iu. op enkele minuten gevolgd door een groep van elf uiers, waarin Joop Zoetemelk en Hennle Kuiper schuil- l(ea 117.60 14'RIT 189,5 km Soumont Baraqtte-da Brtl^^ _ia Boisslère Bédarieux Laurensa La PaiHadéTS)^ ces^r montpeluer Montels^ LÉZIGNAN-JI CORBIËRES fas precessie werd eigenlijk op de unnilet, de tweede col in de rit en tile categorieën verheven, ge- rd. Daar nam de rasklimmer t de ploeg Danguillaume reeds af- nd. Op die 2114 meter hoge „pulst" den voorts Henk Lubberdlng tk), Johan van de Velde (hoofdpijn) Jo Maas (lekke band) gelost en kon I tweede peloton (met veel Neder- lers) de strijd om de dagprijs en eervolle plaats ln het klassement ila opgegeven beschouwen. De rten waren te goed verdeeld om ln verdere verloop van de etappe «pektaculaire verschuivingen te wchten. Op het ogenblik, dat het r altijd het heetst is (de uren, rin de televisie-camera's omwille kostbare minuten sluikreclame gebeurde er niets, dk fase dacht de Initiatiefrijk OSLO Door te grote voor- Üchtheid zullen jiaar het zich lat aanzien, geen Noorse jour- alisten de Olympische Spelen tonnen verslaan Negentien Wraalisten en fotografen had den zich opgegeven. Alle for mulieren waren tijdig ingezon den, alleen had de Noorse orga- watie van sportjournalisten *et vooruit te betalen geld voor Welaccomodatie niet overge- JMakt. Daarvoor wilde men wnt het resultaat van de boy- eotaktie afwachten. Inmiddels betekent dat wel dat Noorse accredittaties verlo pen zijn omdat zowel volgens «Russische organisatoren als «t IOC, een deel van het geld tovwen moet zijn betaald. 'Noorwegen is een van de drie westeuropese landen die de yelen in de Russische hoofd- «•a boycotten. ege Gothenburg OCKHOLM In de Zweedse com- ««e heeft IFK Gothenburg, de te utander van FC Twente in de eer- rande van het toernooi om de FA-beker. gewonnen van Ham- nttt 2-0. Gothenburg neemt na ^wedstrijden de tweede plaats in J* arte punten achterstand op karn en Oester dat Malmö met 3-0 ver- EL Oester bezit 22 punten. Go- enburg 19. Malmö is derde met 17 *ttmmarby vierde met 16 punten. koersende Joop Zoetemelk er ook niet meer aan om Raymond Martin terug te halen. „Aanvankelijk heb ik dat gat wel dicht gereden, maar ik kwam tot de conclusie, dat het ver spilde energie zou zijn. In dece rit zou de gele trui zeker niet ln gevaar ko men," meende hij. De kopman uit de ploeg Post wist zich in het eerste peloton niet verzekerd van steun. Zijn meesterknechten Lubberdlng en Van de Velde waren om bovenge noemde redenen ver achter gebleven. Hij controleerde de koers evenwel bekwaam, wetend, dat hem nog zwa re dagen wachten. „In geen enkele etappe zal lk de teugels kunnen laten vieren", blikt hij vooruit. „Ik ga al leen in de aanval, wanneer lk voor honderd procent zeker van mijn zaak ben. Uiteindelijk ia de ploeg sterk uitgedund en weet lk, dat lk niet op al te veel Franae hulp hoef te rekenen." Door het uitvallen van Bernard Hi nault ls voor de Nederlandse wleler- deputatle danig uitgedund door het opgeven van Jan Raas, Cees Priem, Hans Lange rijs en Hennle Stamsnljder; bij de beklimming van de eerste berg had de achterstand al hopeloze vormen aangenomen de unieke situatie ontstaan, dat ze in de laatste week van de Tour de France, de hoofdrol voor zich op kan eisen. Nummer twee. Hennle Kuiper, heeft een tamelijk royale voorsprong op de sterk opgerukte Raymond Martin. Kuiper zal in de Alpen in de aanval moeten gaan om Zoetemelk van de troon te kunnen stoten. „Ik zal zeker iets moeten ondernemen, want ln de tijdrit bij Saint Etlenne verspeel lk tijd aan Zoetemelk. Aan de andere kant moeten Joop en lk niet belden zitten hotsen en knotsen, om vervol gens gezamenlijk de teil ln te gaan. Dat zou jammer zijn. Daarvoor heb lk te veel vaderlandsliefde", sprak Kuiper. 1 Raymond Martin (Fra-Danguillaumc) 190 km in 6 uur en 27.32 minuten tfem. «netheid 31,027 Ion p' ui. 2. Sven-Ake Ntlsson (Zwe-Dmnguillaumei op 3.13 min., 3 Christian Sexnec (Fra-Dariguillaumei op 3.27, 4. Robert AI ban (Fta-Crepel), 3. Joop Zoetemelk (Ned-Poat), 6. Jostein WUmann (Noo- Altigi, 7 Joquim Agostinho (Por-Altlg). 8 Johan de Muynck IBel-De Kimpei. 9. Jean-Rene Bemau- deau (Fra-Ouimard). 10 Hennle Kuiper (Ned-De Muer). allen in dezelfde tijd als Sezrtec. 11 Beid» (Spa-Carrasco) op 5.03. 12. Ovion (Fra-Altigi op 5 14.13 Loos (bel-Lefevre) op 6 43. 14 Peeters iBel- Oodefrooti op 7.39. 15. CriQuelion (Bel-De Klmpe' Z.t.. 16 Lubberdlng (Ned-Poati op 7.44.17 Fernan dez (Spa Perurena) z.t.. 18 Lejarreta Spa-Perure na) z.t, 19. Jones (OBr-De Muer) op 7.48, 20 Thevent (Fra-Perurena) op 7 50, 21. Juilen (Fra- Lauwer») z.t, 22. Simon (FYa-De Muer) op S.lt. 23. B*bo (Fra-Crepel) z.t, 34. Claes (Bel-Oodefroot) op 8.26. 25. Levavuaeur <to-Dan(ulllaume) at. De Fransman Raymond Martin meldt zich als eerste na de zwaarste etappe voor de gekortwiekte karavaan. 26. Phnnmer (Bel-De Klmpe) op 9.58, 27. Buaollnl au-Altlg) z.t. 28 Chagas (Por-Altlg) op 15.23, 29. Torre* (Spa-Carraaco) z.t, 30. Mayoz (Spa-Perure- na) op 15.30, 32. Maas (Ned-De Bruyne) op 17.30, 3. Raymond Martin (Fra) op 4.37. 4. Johan de Muynck (Bel) op 6.53, 5. Pierre Bazzo (Fra) op 7.10, 6 Jean-Rene Bemaudeau (Fra) op 7.57, 7. Henk Lubberdlng (Ned) op 8.59, 8. Joaqulm Agostinho (Por) op 9.44, 9. Christian Seznec (Fra) op 9.52,10. Sven-Ake Nllsson (Zwe) op 9.53,11. Jones (OB) op 11.53,12. Simon (Fra) op 14 09.13. Criquellon (Bel) op 17.45,14. Ovlon (Fra) op 17.50,15. Claea (Bel) op 18.59, 16. Peeters (Bel) op 19.05,17. WUmann (Noo) op 19.32,18. Van de Velde (Ned) op 19.45,19. Alban (Fra) op 20.15, 20. R. Pevenage (Bel) op 24.31. 21. Schepers (Bel) op 27.30. 22. Therenet (Fra) op 27.37, 23. Fernandez (Spa) op 27.44, 24. Leravas- seur (Fra) op 27.50. 25. Kelly (Ier) op 28.18, 26. Buaollnl (Fra) op 28.29. 27. Bonnet (rra) op 29.15, 28. Perm (Fra) op 29 29. 29. C ha gas (Por) op 29.31, 30. Belda (Spa) op 29.34, 37. Maas (Ned) op 31.50, 47. Knetemann (Ned) op 38.52,61. Schippers (Ned) op 44.37. 62. Oosterbosch (Ned) op 44.43, 65. Jon kers (Ned) op 46 33. 77. Van Vliet (Ned) op 52.58, 101 en laatste Pujol (Spa) op 1.31.23. Dagploegenklassement' l. Danguillaume (Martin, Nllsson, Seznec. Levavaaaeur) 26.05,14. 2. Al tig 26.12,14. 3. De Muer 26.27.41. 4 Perurena 26.29.02. 5. De Klmpe 26.38.02, 6. Post 26.45.30. Algemeen ploegenklasaetnent: 1. De Muer 269.57.59. 2 Danguillaume op 13 set, 3. Poet op 3 41. 4 Oodefroot op 23.31, 5. Altlg op 25,46. 6. Qulmard op 34.43. 7. De Klmpe op 36.48. 8. Crepel op 56.00. 9. De Bruyne op 1-27,42.10. Perurena op 48,21,11 Lefèvre op 1.50.55,12. Ou bron op 2.26.54. Opgegeven; Bertin. Priem. Raas. Helweg, Lange- rljs. Stamsnljder. De 8aever, Maasiet Mathia, i Durel, Sanders. Volgent de regels zou nu ook de laatste van het algemeen klassement uit de strijd worden genomen, maar de regels zeggen ook dat die maatregel niet wordt genomen als meer dan vijf procent van de vertrokken renners heeft opge geven. De Spanjaard Pujol werd aldus na enkele dagen geleden gered te rijn door een actie van de renners nu gered door de vele renners die afstap ten. HIJ mag nog een dag meerijden. door Max Pam AMSTERDAM Terwijl in de wandelgangen de handte keningenlijsten rondgingen waarop bij de directie van de IBM werd gepleit het schaak toernooi ook voor de komen de jaren te behouden, zorgden de spelers in de toernooizaal voor een opwindende elfde ronde. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar de partij Timman-Ribli, waarin de Nederlandse grootmeester zich in een goede stelling gru welijk verrekende en toen mocht proberen alsnog met remise te ontsnappen. Ribll had een combinatie van Tim man met een verrassende tegencom- binatie beantwoord. Waardoor de Hongaar prachtige aanvalskansen had gekregen. Bij elke zet stond Tim- 'man aan de rand van de afgrond en •als Ribll vlak voor het afbreken niet ;in tijdnood had verkeerd, dan zou hij ongetwijfeld het beslissende duwtje hebben uitgedeeld. Nu besloot Ribli ,op zekerheid te spelen en af te wikke len naar een toreneindspel met een pion meer. Tot opluchting van Tim- man bleek het echter nog juist remi se. zodat de Nederlander alsnog onge slagen bleef in dit toernooi Afgezien van zijn eigen perikelen, moest Timman ook nog aanzien hoe Hort in een gelijke positie door zijn vlag ging, daarmee wereldkampioen Karpov de partij naar zijn hoofd gooi end. Hort was met grote problemen uit de opening gekomen, maar hij Jan Timman neemt pools hoogte bij Anatoli Karpov. had zich kolossaal geweerd en ten slotte alle dreigingen gepareerd. Juist op het moment dat hij op adem wilde komen, liet hij geheel verstijfd en verlamd, onmachtig om met zijn hand een zet uit te voeren, zijn vlag vallen en kon Karpov opnieuw een vol punt incasseren. Van der Wiel versloeg op een gedeci deerde wijze Larsen, die opnieuw al les in het werk stelde om zijn eigen positie te vemilneren. Larsen liet in een soort Benoni de opmars e5 toe en werd zonder pardon onder de voet gelopen. In de kroongroep maakte Sosonko tenslotte voor de elfde maal ln suc cessie remise. Dit keer ging het wel erg ongegeneerd toe. toen hij tegen Dolmatov na de opening direct maar de zetten herhaalde. Hans Ree won zeer verrassend de grootemeester- groep samen met Unzlcker. De West duitser, die voor de ronde een half punt voorstond, gaf zijn partij tegen Sznaplk snel remise in de hoop dat Ree tegen Hofland met zwart niet verder zou komen dan remise. Maar Ree won op een subtiele wijze een torenloperelndspel en eindigde daar mee ook op Th punt. Precies een halfje tekort voor een grootmeester resultaat, maar zei Ree desondanks tevreden: „Het winnen van een toer nooi is belangrijker dan de titel." Wit: A. Karpov (Sowjet-Unie) Zwart: V. Hort (Tsjechoslowaklje) 1. e2-e4 e7-e5, 2. Pgl-f3 Pg8-f6, S. d2- d4 Pf6xe4, 4. Lfl-d3 d7-d5, 5. PfSxeS Pb8-d7, 6. Ddl-e2 Dd8-e7, 7. Ld3xe4 d5xe4, 8. Lcl-f4 Pd7xe5, 9. Lf4xe5 Lc8-f5, 10. Pbl-c3 0-0-0, 11. (MM) De7- d6, 12. De2-e3 h7-h5, 13. h2-h3 f7-f6, 14. Le5-h2 f7-g6, 15. Kcl-bl Lf8-h6, 16. De3-g3 Th8-h7, 17. Thl-el De6-b6, 18. Pc3xe4 Td8xd4, 19. Tdlxd4 Db6xd4, 20. Dg3-b3 Th7-d7, 21. a2-a3 b7-b6, 22. f2-f3 Dd4-d5, 23. Db3-a4 Kc8-b7, 24. gZ-gi h5xg4, 25. h3xg4 Lf5xe4, 26. Telxe4 Lh6-g7, 27. Te4-e3 Dd5-dlt, 28. Kbl-a2 Ddl-d5t, 29. c2-c4 Dd5-d2, 30. c4-c5 Dd2-d5t, 31. Te3-b3 f6-f5, 32. g4xf5, g€xf5, 33. Lh2-gl Zwart overschreef de tijd (1-0). KROONOROIP. elfde ronde: Karpov (SovvHort (TsJ) 14). Sosonko (Ned)-DolmaU>T (8ov) 'VA. Timman (Ned>-Rlbli (Hon) Vt-'x Van der Wiel (Ned>-Larsen (Den) 1-0 Stand i. Karpov 7Uj punten. 2 Tlmman 3. Ribll 6.4. Sosonko. Dolmatov. HSrt 5^. 7. Van der Wiel 4. Larsen 3W Een schok ging door een stad, wat heet: een land. De rust ln de res taurants in Pau veranderde ln een hypernerveuze stemming toen om even voor elven bekend gemaakt werd dat Bernard Hinault naar huis zou gaan. We zaten in een klein en goed eethuisje en de aanwezige schrij vende Hollandse Journalist rea geerde als door een wesp gebeten. In het thuisland werden de persen direct gestopt, moesten dictafo- nistes nieuwe teksten opnemen en het enige dat gebeurd was, was het opstappen van een sportman uit een wedstrijd. En meer ook niet. Van die hele sltuatle-Hlnault snap lk geen barst. Niemand spreekt de waarheid en er zullen maar weini gen zijn die de echte waarheid weten. Die precies de geestesge steldheid van de Breton kunnen inschatten. Misschien zijn ploeg leider Guimard, maar Juist die man maakte in Pau verschrikke lijke grappen over het vertrek van zijn poulaln. De aanwassende hor de van veel te veel vragende Jour nalisten hield hij af met het gezeg de: „Mischien staat hij morgen wel weer aan de start." Wat een grap! Pau sidderde dus. En waarom ei genlijk? Omdat een groot kampi oen, een waar vedette ook, ln de ware zin des woords, het in zijn hoofd had gehaald een wlelercir- cus te verlaten. Een wedstrijd die hij bijna niet verliezen kon en ze ker niet verliezen mocht Hinault verliet Pau op kousevoeten nadat hij anderhalf uur eerder nog live voor de Franse televisie de lotto- trekking op het grootste plein van de Zuidfranse stad had gedaan. Lachend en breedzwaalend naar zijn publiek. Je moet over zulke dingen eens nadenken. Toegege ven, in de vroegeomchtenduren, met Jackson Browne en Southern Comfort als trouwe vrienden, vond ik ook dat de lol van de Tour de France af was. Dat het grote circus van 1980 opeens leeggelo pen was en beter een veredelde rond van Nederland, lees duel Kuiper-Zoetemelk genoemd kon worden. De Breton met zijn rustie ke en ook uiterst viriele hoofd had de afgelopen twee jaar dat festijn op een overtuigende manier ge dragen en had duidelijk gemaakt dat Je wielrennen erg aardig kon beleven. Als actief maar ook als passief bevelhebber. Hinault gaf, zelfs op weg naar het fraaie plaatsje Pau, niet direct de Indruk tot deze actie over te gaan, maar ergens in de grijze kwabben had lk ook al bedacht dat een afscheid ln de gele trui een fantas tische truc zou zijn. Opstappen als de beste en een hoop knikkers in een speelzaal gooien. Met iets van „hier, spelen jullie maar verder, verdeel de pot maar". Want natuurlijk ls de uiteindelijke winnaar van deze Tour de France Bernard Hinault. Niet Joop Zoete- meld of Hennle Kuiper of wie het dan ook moge worden. Niet die renners die zich nu ineens in een vacuüm bevinden omdat Big Bro ther weg ls gelopen en speelruimte heeft overgelaten voor de ande ren. Een ieder kan bedenken dat de wielerwereld de Tourwinnaar van 1980 altijd zal brandmerken als degene die won omdat Hinault na twaalf etappes afstapte. En is dat nou eerlijk? Natuurlijk niet! Ik denk dat de Fransman heel slim is en het volk op perfecte manier bespeeld heeft Natuurlijk heeft hij wat en de wa re redenen zullen waarschijnlijk met bepaalde middelen te maken hebben die in de volksmond ge woon doping heten. Niemand spreekt dat uit, of beter durft dat uit te spreken. Men gist heel voor zichtig en houdt zich verder voor namelijk op de vlakte. Ook men sen die ln de keuken kunnen kij ken of al jaren als een groot ken ner doorgaan. Mensen dus die we ten hoe wielrenners zich soigne ren. verzorgen of zelfs maar vol spuiten. Ik weet zeker niets zeker, ik luister naar die echte kenners en bedenk dan dat de midden twintiger Hi nault zijn lijf in drie jaar op zeld zame krachtdadige wijze heeft aangetast. Geen krachtexplosie was hem te weinig, de grote ver snelling stond voor hem altijd klaar, het slechte weer kon hem nooit deren, kilometers telden nauwelijks, en ineens was daar dan die knie. Die afschuwelijke knie waar nou niemand van kon zeggen of het nou de linker of de rechter was. door Marl Smaets En tegelijkertijd met deze blessu re vielen zijn ploegmakkers ook uit elkaar vanwege ontstekingen. Maar wie sprak daar nou eigenlijk over? Wie had er iets te zeggen over het uitvallen van de ex-gele trui drager Yvon Bertin? Niemand toch! Want heroïek wordt slechts gedragen door de allergrootsten. De allergrootsen die gesteund worden door geld en het volk. En afstappen in het geel, zelfs Glscard d'Estalngs bezoek aan West-Dultsland verdween erdoor naar het tweede gedeelte van het televisienieuws. In Texas stierven nog wat mensen van de hitte, in Afrika verrekten miljoenen van de honger, ln Iran zat nog steeds een half peloton Amerikanen gegij zeld vast en in Frankrijk besloot een sportman zijn wedstrijd te verlaten terwijl hij nummer één in het algemeen klassement stond. Hij deed dat terwijl hij wist dat de commercie aan zijn zijde ook weg viel. Weg t-shlrts met het hoofd van Hinault, weg grammofoonpla ten met de tophit van Hinault, weg posterverkopers, weg alle pro grammaverkoper met Hinault op de cover. Of misschien wel niet weg. Misschien dat Hinault door deze truc nog groter werd, nog meer vedette ln een land dat zo graag vedettes aan haar boezero koestert. En als je er dan echt goed over na denkt prima dus. Wat ook de ware reden voor de Breton moge zijn. „Geblesseerde engel" en „Bernard, Frankrijk blijft achter je staan" las ik van daag op de borden langs de weg. En als Je heel goed over deze zaak na probeert te denken, achter de schermen misschien wel wilt kij ken, word Je waarschijnlijk lang zaam heel erg gek. En denk niet dat dan iemand opkijkt als je op geeft ZURICH De Junior-commissie van de Europese voetbal unie (UEFA) heeft in ZQrich de loting verricht voor het toernooi om het Europees kampi oen voor junioren, dat in de plaats komt van het traditionele UEFA- jeugdtoernooi. Voor het eerste Euro pese kampioenschap voor junioren hebben alle UEFA-lidstaten met uit zondering van Albanië en Liechten stein Ingeschreven. De kwalificatie wedstrijden moeten voor 12 april 1981 zijn gespeeld. Het eindtoernooi wordt in West-Dultsland gehouden. De UE FA heeft vijftien groepen samenge steld, West-Dultsland is als organisa tor vrijgesteld van de voorronde. Ne derland speelt in groep zeven met België en Luxemburg. VOETBAL De clubs uit de hoogste twee divisies ln Italië hebben een gezamenlijke schuld van meer dan 250 miljoen gulden. AS Roma heeft de grootste schuldenlast 16 mil joen. Juventus heeft de minste schuld: 1.1 mll- VOETBAL Uitslagen Amerlkaanae competi tie: Vancouver Whltecaps Atlanta Chiefs 4-0. New York Cosmos-Philadelphia Fury 2-1. Tam pa Bay Rowdies-8an Jose Earthquakes 4-1. Ro chester Lancers-Portland Timbers 2-0. Fort Lauderdale Strikers-Detroit Express 3-1. Minne sota Caps-TUlis Roughnecks 5-4. Dallas Torna do-Chicago Sting 4-2. Loos Angeles Ai tecs-Cali fornia 8urf 3-2. 8an Diego Soc kers-Washington Diplomats 2-0. WIELRENNEN - In de Ronde Van Polen bllj- wn de Nederlanders ln de achterhoede. Na Uen etappes leidt de Pool Lang. Fred Brand ls de beate Nederlander, hij staat op de 44ste plaats op mlm een kwartier van Lang VOETBAL In Bogota won de Poolse nationa le ploeg met 4-1 v VOETBAL HeleTuo Herrera. In het verleden wel de „tovenaar" genoemd, heeft een contract voor een aefeoen getekend bij CF de Barcelona MOSKOU Het dagelijks le ven in Moskou begint nn ook invloed te ondervinden van de naderende Olympische Spe len. Gisteren sijn alle toe gangswegen tot de Russische hoofdstad afgezet. Alleen Mos- kovieten en andere Rassen met een speciale pas mogen nog met hun voertuig de stad in. Volgens officials zijn deze maatregelen bedoeld om het, overigens toch niet westers uitbundige, verkeer in de Mos kous© straten nog eens met 12 tot 17 procent te beperken. Er zijn in Moskou ook verha len in de omloop die spreken over een totale afzetting van de stad, waardoor ook trein en vliegtuigpassagiers er niet in zouden mogen. Die verhalen zijn echter niet bevestigd. Een maatregel die wel offici eel is, betreft de 165 straten die van acht uur 's morgens tot negen uur 's avonds afgesloten zijn voor alle niet-Olympische verkeer. Volgens weer verha len zouden de Moskovieten ook niet door die straten mo gen lopen zonder in bezit te zijn van een speciale pas, maar daarvan la tot nn toe niets ge bleken. De Olympische officials in Moskou zeggen dat de maatre gelen gelijk zijn aan die welke bij eerdere Olympische Spelen in Montreal, Mdnchea en To- i getroffen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15