Trouw WEiï ®mDU 020-936868 020-936868 randstad medewerker afd. hypotheken/kredieten N.V Crediet-en Depositokas verhuurmedewerk(st)er Een leuke baan als data-typist(e) bij een Amro Kantorencentrale Gunters Meuser bv 2 jongemannen uitzendbureau deVolkikranl bezorgers en vak.bezorgers Het Parool bezorgers <le\olksk rant agent(e) Amstelveen vakantiebezorgers m/v Amstelveen vakantiebezorgefs m/v A-verpleeg kundigen A-verpleeg kundigen A-Verpleeg kundige Ziekenver zorgenden Bezigheids therapeuten Fysiothera peuten Almere-Haven zuyderzeeveste I Willemsparkweg Lisse nieuwbouw luxe herenhuizen VRIJDAG 11 JULI 1980 TROUW/KWARTET P12 Rl.jl Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vri|dag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15.45 uur (vrijdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schnfteii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie biina de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over i kolom m kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 1 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over i of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet 4.18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3- Alle prijzen zijn exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. met ti|dig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen/dieren Gecondoleerd JAN met ie uitvallen. RAAS ATTIE (Zwolle), hoe gaat het? Schrijf es. Jan Sch (je weet wel. Berkenhof 76) Br. o. nr 1-12256 bur v.d blad. STUDENTE Geneeskunde 1e jaars plaatsing A dam (VU) wil ruilen met Utrecht. Tel. 03484-3619. Teunis, wil je contact opne men met mij Betr brief Portu gal. het is belangrijk Char lotte/ Aankomend 1e jrs. studente geneeskunde A'dam zoekt aankomend 1e j. student(e) Nijmegen voor ruiling studie stad. Bellen na 18.00 u. 045- 717680. 2 scholieren zoeken LIFT naar ZUID-FRANKRIJK Ver trek plm 2 aug. Bereid mee te delen in benzinekosten. Tel. 03432-1462. Verloren bloedkoralen collier, vnjdag 4/7 v a. MUNT/CS in lijn 1 of 4 020-643354 Weggelopen zwarte kat met wit befje. 8 maanden oud, roepnaam Mikki Telefoon 643269. Jan Livensstraat 26" Fons en Agnes kom zaterdag a.s. op bezoek, groeten uit Maastricht. 1e jrs. student rechten, ge plaatst in A'dam. wil ruilen met geplaatste in Utrecht. Tel. 01748-4842 Felicitaties Gefeliciteerd MARCEL, tot vanavond Marga Lieve Bas in Libanon, van Harte Gefeliciteerd met je ver jaardag. de hele familie Wig- gers en aanhang Personeel biedt zich aan Jongeman. 27 jr, 11 jaar su permarktervaring. erv als A.G.F.-chef. kassa, zowel als de winkel, zkt. goede baan Tel. na 18.00 uur 020- 936168 Kantoorpersoneel gevraagd Uitzendbureau Kontakt vraagt met SPOED m/v typis tes zowel full-time als partti me. ponstypistes, telexistes en secretaressen. Verder zoeken wij een typis- te/ass comm med per z.s.m Inl.: Willemsparkweg 26. A'dam. Tel. 020-728707/7218S1. N V Crediet- en Depositokas. bankbedrijf van De Grenswis selkantoren N V., is een snelgroeiend geldbedrijf. GWK heeft 60 kantoren op stations en aan de grenzen Voor de KREDIET-AFDELING op ons kantoor Centraal Sta tion te Amsterdam zoeken wij op korte termijn een Tot zijn werkzaamheden behoren o m het voorbereiden van binnenkomende hypotheek- en kredietaanvragen, na goed keuring het verder afhandelen van deze aanvragen; het onderhouden van kontakten (zowel schriftelijk als telefonisch) met cliënten, kantoren. CDK-spaaragenten. tussenpersonen en notarissen. Leeftijd: 23-35 |8ar Vereisten: tenminste een HAVO-diploma Aangevuld met de NIBE-cursussen basis, kredietverlening (evt binnenlands be talingsverkeer) alsmede het praktijkdiploma boekhouden; goede contactuele eigenschappen; zelfstandigheid: tenminste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Het salaris bij aanstelling bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal 3276 Voorts bieden wij een uitstekende tantiè me-regeling. reis- en studiekostenvergoeding, etc. Belangstellenden kunnen schrijven naar de N.V. Crediet- en Depositokas. afdeling Personeelszaken, Postbus 721. 1000 AS Amsterdam Bellen kan ook: 020-2213 24. toestel 132 Functie-informatie wordt desgewenst verstrekt door het Hoofd van de afdeling Hypotheken/Kredieten de heer M Broekman, toestel 250 bankbedrijf van De Grenswisselkantoren N.V VERENIGING BOUWMIJ T V.V. EIGEN WONINGEN vraagt: een Wij zijn een woningbouwvereniging met ruim 10.000 wonin gen in Amsterdam Onze afdeling verhuur, bestaande uit drie personen, heeft wegens uitbreiding van de werkzaamheden een aankomende medewerk(st)er nodig die zich binnen het bedrijf kan ontplooi en tot een volwaardig verhuurmedewerk(st)er Geboden wordt een baan met veel externe contacten goede secundaire arbeidsvoorwaarden een prettige werksfeer in een modern kantoor honorering volgens de C A O voor woningcorporaties Wij verwachten dat U goede oontactuele eigenschappen bezit zeer accuraat kunt werken een dienstverlenende instelling hebt tenminste de MAVO hebt voltooid tenminste de leeftijd van 20 jaar hebt bereikt. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zenden aan de Vereniging Bouwmaatschappij tv v Eigen Woningen, Jan Tooropstraat 29. 1062 BK Amsterdam, met vermelding van ..sollicitatie" in de linkerbovenhoek van de enveloppe Wij hebben enkele jonge mensen nodig voor onze Kantoren centrale in Amsterdam-Centrum. Ben je tussen de 17 en 24 jaar. heb je een LHNO-kantoorop- leidmg. een LEAO-. MAVO- of ECABO-diploma en heb je een type-diploma? Dan is dit een leuke baan voor jou. Als data-typist(e) werk je in een gezellig en modem kantoor met mensen van jouw leeftijd. Op een Kantorencentrale worden allerlei soorten betalingsopdrachten verwerkt afkom stig van diénten uit de directe omgeving Dit wordt o.a. gedaan met behulp van moderne schrijfmachines die met een computer verbonden zijn. Erg ingewikkeld denk je? Dat valt wel mee, bovendien krijg je eerst een opleiding van een maand of twee. Naast het salaris krijg je nog een zgn. 13e maand, een winstdeling, vakantietoeslag en 23 dagen vakantie Trekt deze baan je aan en wil je een gesprekje hebben over werken op een Kantorencentrale? Neem dan contact op met mejuffrouw A. E. Pot, telefoon 020-284801 Je schriftelijke sollicitatie kun |e sturen naar de Amro Bank, afdeling Personeelzaken Kantorencentrales, antwoordnummer 2523, Telelift 47. 1000 PA Amsterdam Winkelpersoneel gevraagd VAKANTIEHULP gevr in ra diozaak voor halve dagen van 17 juli tot 17 aug Bekend met radioapp. Tel. 020-720680 GEVRAAGÓ Binder(ster)— Verkoper(ster) Leeftijd 18-22 jaar Bloemsierkunst ..CON- NY" A dam (O). Tel. 944966 Egelantiersgracht 2-6 Amsterdam, tel. 020-221666 Voor onze moderne zelfservice-zaken in ijzerwaren, gereed schappen en machines zoeken wij van 17 jaar om te worden opgeleid tot jonge ijzerwarenhan- detaar met vakdiploma In aanmerking komen jongelui met minimaal 2 jaar Mavo of LTS-dipkxna die het leuk vinden met klanten om te gaan Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede winstdelingsregeling Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan heer Olthof Horeca personeel gevraagd Restaurant ENTRESOL vraagt per begin aug. iemand voor de bediening. Tel te bereiken tussen 11-14 uur Tel. 020- 848580 Direct werk voor m/v Instellingskoks met dieet-ervaring Wij hebben plaats bij een be jaardentehuis in A'dam-Oost waar men langere tijd kan blijven werken, of bij een zie kenhuis in A'dam-Centrum, waar men tot 1 sept werkt Instellingskoks bij een verzorgingshuis in A'dam voor de periode van 14/7 tot 20/7 Ook hebben wij mogelijkhe den per 1 aug. tot eind sept. bij een groot ziekenhuis in A'dam-Zuid Bel voor irH 020-223515 Kapperspersoneel gevraagd Gevr leerling-KAPSTER Haute coiffure. Martin Wes- sels. Tel 020-797629. Huishoudelijk personeel gevraagd Weduwn 61 jr. N.H., zoekt nette huishoudster. Liefst uit het noorden des lands Br ond nr 11-12165 bur v.d. blad. HUISH HULP GEVR 1 och tend per 14 dagen. Tel. 020- 186527 De advertentieafdeling be houdt zich het recht voor ad vertenties eventueel zonder opgave van redenen te wei geren (Art. 16 Regelen voor het Advertentiewezen) Divers personeel gevraagd AU PAIRS Friendly families. Schöol tor Cambridge Exams. Brampton Bureau. 4 Cricklewood Lane London NW 2. Lie GB272 Gevraagd voor kinderkamp in Friesland van 21-7 t/m 4-8 ENTHOUSIASTELINGEN voor zeil-ponyrijden-sport- muziek om samen met ons een programma met kinderen te doen Inl. Joke de Wolf 020-176972 BAS STUDENTEN werkbu- reau zoekt met spoed. VA KANTIEWERKERS (Vereis ten: representatief, onbespro ken gedrag, min. 19 jaar. ei gen vervoer gewenst Voor avond-, nacht-, en weekend diensten (geen fabriekswerk) Bas studenten werkbureau Prinsengracht 126, 1015 EA Amsterdam Tel. 020-225396. Goed verdienen tijdens de schoolvakantie en toch de hele dag vrij zijn? Dat kan. als vakantiebezorger bij Ochtendblad Minimumleeftijd 15 jaar. Inl. ma t/m vrij. van 9-16 uur. Rozengracht 46. Amsterdam. Tel. 020-279151 Het landelijk ochtendblad vraagt met spoed voor de agentschappen. A'dam-Oost en A'dam-West enkele Aanmelden: 020-913456 tst. 766. leuke mensen gevraagd voor 4 weken werk in theater Oesmet Bellen naar stud» Logos Tel 020-223266 vraagt voor vast en vakantie min. leeftijd 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 51 Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17 30 uur) Zuid Corn. Schuytstr. 10. Tel 020-716617 v Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Churchilllaan 1. Tel. 020-797592 v Ostadestr 403. Tel. 020-711592 (tussen 15 00 en 17.00 uur) Noord Meeuwenlaan 145. Tel. 020-361277 Purmerplein 25. Tel. 020-360351 Stierstr. 27 Tel. 020-312014 West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Adm. de Ruyterweg 93. Tel. 020-125601 Burg. de Vlugtlaan 208 Tel 020-130098 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Wilhelminastraat 78. Tel. 020-187055 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Adm. de Ruyterweg 288. Tel. 020-849700 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Derkinderenstr. 62 Tel. 020-151915 Amstelveen Acacialaan 28. Tel 020-458473 of 716617 DIEMEN en DUIVENDRECHT Muiderstraatweg 13. Diemen Tel. 020-905353. Melden na 15.00 uur Aantrekkelijke bijverdienste aangeboden! Landelijk ochtendblad zoekt voor de omgeving Amsterdam-Oost een actieve Taak: het begeleiden van bezorgers, het leiding geven aan 2 hootdbezorgers en het verlenen van abonneeservice Sollici taties kunt u richten aan ons Districtskantoor. Rozengracht 46. Amsterdam of telefonisch 020-279151 van 8.00 uur tot 16.00 verdien aardig wat extra zakgeld tijdens de schoolvakantie en toch bijna de gehele dag vrij vraagt Inl. ma. t/m vrij. van 9-18 u enza. van 9-12 u.C. Schuytstr. 10, Amsterdam. Tel. 020-716617 en ma. t/m vrij. van 15.30-17.30 u. Heemraadschapslaan hoek Mr. S. van Houtenlaan. Amstel- vraagt Inl. ma t/m vrij van 9-18 u en za. van 9-12 u. C. Schuytstr 10. Amsterdam Tel 020-716617 en ma t/m vrij. van 15.30-17.30 u. Heemraadschapslaan hoek Mr. S van Houtenlaan. Amstel veenj (Para-)medisch personeel gevraagd Barnardus is een verzorgings- en verpleegtehuis voor 350 bewoners, gelegen in het centrum van Amsterdam. Voor het verpleeghuis kunnen op korte termijn worden aange steld enkele gediplomeerde ziekenverzorgenden Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen Indien u nadere informatie wenst kunt u bellen met Zr. A. M. S. Jansen-van Buchem, tel 020-238131 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Bernardus Niéuwe Passeerderstraat 2, 1016 XP Amsterdam De S.A.V.A.Z., het uitzendbu reau van en voor de Amster damse gezondheidsinstellin gen, kan nu met spoed plaatsen liefst voor alle diensten met I.C. aantekening en/of er varing voor neurologie, evt 4 dagen pw bij voorkeur alle diensten part-time Wilt u meer weten, neem dan kontakt op met de S.A.V.A.Z., Paulus Potterstraat 38 (to o het Stedelijk Museum) te Am sterdam 020-767733 Onroerend goed te koop aangeboden Te koop HAARLEM Cremer- straat. Mod. appart. bovenh. 5 kam keuken, wc. badk gr. balkon zonneterras Koop som 130 000 k.k. Leeg 15 sept G. Henstra. Mak-tax., Staten Bolw. 22, Haarlem. Tel 320.277. Vest. veVg. Haarlem vereist. Te koop HAARLEM gr. ap part. bovenh. 10 min. van sta tion zeer goede staat m. centr. verw. 1 gr. woonk. 10 m. open keuken, wc. badk. m. Iigb 4 gr. slaapk. 2e douche 15 sept leeg. Koopsom 122.000 inbegr. stoffering vest verg. Haarlem vereist G. Henstra. Mak. Tax N.B M Staten Bolw. 22 Haarlem Tel. 320 277 TE KOOP of te huur ruim hoekhuis met c.v. gar.. 5-sl.k. De Gouwe 34. Landsmeer Kooppr 225.000 k.k. vrij te aanv alleen voor economisch gebondenen Tel 02908- 1763. V. eig bew. ruim 2 kam. app. oud-West A'dam Douche, zolderk., pr 50.000 k.k. Tel. 020-449027 LAATSTE KANS' Nu nog mét woonvergunning te koop te Rotterdam: nabij Station Noord heel goed pand 79.500 k.k.; in Zaagmolen straat leuk appartement 49.500 k.k.; Vlak bij Bergse- laan pracht pand 92.500 k.k. Voor de verhuurde ge deelten zeer fraaie huurop brengsten! In elk pand één lege etage met halve zolder verdieping en extra slaapka mer leeg voor uw zelf. Inl. 010-184065 b.g.fl. 02207- 16973. MUIDERBERG. Vrijstaand huisje, met achterstallig on derhoud op ruim 500 m' grond 295.000 k.k. Tel. 02942-1997 VRIJE VESTIGING Te koop 3-k.flat in WORMER- VEER 90.000 k.k Inl 09.00-17 00 uur 020-799992 na 19 00 uur 075-355261 HOUTRUKSTRAAT Een leuke 3-kamerflat met douche, keuken en zolderber ging. Snel te aanvaarden 68.0000 k.k. Eigenaar-be woner JEPHTASTRAAT Een sfeervol appartement in de Bos en Lommerbuurt. Oa luxe living, grote en kleine slaapkamer, moderne keu ken. Aanvaarding in overleg ƒ119.000 k.k. Eigenaar-be woner KIJKDUINSTRAAT Prima 2/3-kamerflat vv. c.v. op 2e etage alsmede een zol derkamer. Ligging in de Bos en Lommerbuurt. Aanvaar ding in overleg 97.500 k.k Eigenaar-bewoner LANGE LEIDSEDWARSSTR. Hartje Amsterdam, apparte ment waarin 2 kamers, keu ken. toilet, douche. Urgentie G.D.H. vereist 55.000 k.k. BENTINCKSTRAAT Geheel woonhuis waarvan 2/ 3-kamerwoning op de begane grond met tuin en nieuwe schuur leeg worden opgele verd Overige huren 4.800 per jaar. Koopsom 67.000 k.k. Eigenaar-bewoner. KANAALSTRAAT Een 2-kamerappartement met luxe keuken, douche/toi let en zonnige tuin. Aanvaar ding in overleg. Koopsom ƒ60.000 k.k. Urgentie GDH vereist. LANGSWATER Een 3-kamerappartement met c.v. op een hoek. woon kamer. 2 slaapkamers, keu ken, grote douchekamer Aanvaarding in overleg. Eige naar-bewoner 110.000 k.k. HOOFDWEG Schitterend woonhuis met leeg dubbel benedenhuis souterrain Dubbel bovenhuis verhuurd voor ca. 5 000. Ind.: 5 grote kamers. 2 keu kens, douche en tuin 245.000 k.k. MR P N. ARNTZENf- USWEG Nabij scholen en winkels een ruim dubbel bovenhuis in de Watergraafsmeer. Royale li ving. 2/3 slaapkamers, dou che. Aanvaarding spoedig. 145.000 k.k. AMERBOS Voor uw studerende zoon of dochter een 1-kamerflat met berging in Amsterdam-Noord 55.000 k.k BLOEMGRACHT Op leuk punt in de Jordaan een monument met lege par terre. 2 kamers, keuken, dou che/toilet en binnenplaats. 205.000 k.k. J. H DOORNSTRAAT Een prima gelegen gezinswo ning v.v c.v.. badkamer, 3 slaapkamers, doorzonkamer, keuken, beschutte tuin. Aan vaarding direct 225.000 k.k. Voor inl DELTASTATE MA KELAARDIJ B.V., Oranje Nassaulaan 55. 1075 AK Am sterdam. Tel. 020-768733 of weekend 02995-4792 Van part, een pand a d. Sta- ringstr. waarvan ben. huis vrij, eig. grond, goed onderh. geen missiven. overige huren 14.000 p.j. Vr.pr 115.000 k.k Br nr 21-12216 bur v.d. blad. LANGSWATER (A'dam-Os- dorp) 3-kamer hoekflat met wijds uitzicht. V.v. parket vloer. nieuwe keuken, balkon op het zuiden, c.v. etc Hypotheek aanwezig Koopsom 98.500. Tel 020-198363 buiten kan tooruren AMSTELVEEN Een goed gelegen middenvil la aan de Keizer Karelweg v.v. c.v. Ind.: entree, hal. waarin toilet,, ruime living met open haardpartij. luxe keuken met div. rnbouwapparatuur. 1e verd.: 3 slaapkamers en douchekamer. Royale 2e verd. met 4e "kamer, berging en zolder. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 385 000 k.k. Voor inl. DELTASTATE MAKELAARDIJ B V.. Oranje Nassaulaan 55, 1075 AK Am sterdam Tel. 020-768733 of weekend 02995-4792 EEN MINf-AbVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAtiOOL. IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1.2 MIUÖEN MENSÉN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM Makelaardij T...v.d STEEG.E te Monriickendam én T v.d STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (fotö) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-HolJang Belt u 02995-4451 qf0g99lr1888 Rechtstreeks van particulier te koop bouwterrein op het waddeneiland Ameiand. Zo wel bouw voor permanente als weekendbewoning toege staan Beslist geen fantasie- prijs! Brieven onder no. 20- 11878 bur v.d. blad Koopjes Nabij het mooie Lauwers- meergebied een tweetal vrij staande en goed onderhou den boerenhuisjes met tuin. Uitermate geschikt voor per manente bewoning Dit is uw kans om de drukke en onveili ge randstad te ontvluchten. Hier vindt u nog volop rust, ruimte etc. Prijzen f 52.500 en 62.500. Hoge hyp. mog. Inl. bureau voor landelijk wo nen Tel. 05100-37771. na 18.00 uur 05172-2100 2- en 3-kamerappartementen met rijksbijdrage MODELWONING GEVESTIGD OP HOFMARK 352 IK OPEND ZATERDAG VAN 11.00 TOT 16 00 UUR E'fo De appartementen zijn zojuist opgeleverd en direkl te|T vaarden. In het totale bouwplan zijn diverse woningen J begane grond met een tuin. Elke appartement krijgt huistelefooninstallie gecombineerde schel/zoemer elektrische deuropener gekleurd sanitair in fraaie vormgeving aansluitmogelijkheid op het centrale antennesysteem t| telefoonnet centrale verwarming met eigen ketel eigen warmwatervoorziening royale berging van 7 m' De verkoop geschiedt volgens het van kracht zijnde bi met betrekking tot de taakstelling voor de bevolkint van Almere De koopsommen zijn vanaf 136 000 v.o.n. «|l Met gemeentegarantie kunnen wij ii hypotheekrente aanbieden van 97.» De modelwoning is ingericht door Zandwijk InterieiiP Hilversum p Will u meer informatie? Belt u ons dan even of stuurt U Open enveloppe de coupon in Wij zenden U t omgaande een informatiemap Graag ontvang ik van u geheel vrijblijvend over appartementen in Almere-Haven Naam: Adres; Woonplaatsy F Tl' Opsturen (zonder postzegel) aan Zuyderzeeveste Antwoordnummer 444, 8200 VB, Lelystad Telefoon 03200-46684 of informeer bij uw r Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Vrijstaand wonen in Lemmer nM. v"- Pal tussen IJsselmeer en Friese meren LUXE. VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOWS diet GARAGE op een perceel EIGEN GROND, variërend in grootte van 525 tot 660 mJ èn oen EIGEN LIGPLAATS in de povè-fachtbaven Voor permanente bewoning of rocrafie Koopprijzen (all-in) vanaf ƒ270.000 inclusief ligplaats DE MODELWONING, gelegen langs de Plattédijk (de weg van Lemmer naar Gaasterland) is 's zaterdagmiddags geo pend van 2-5 uur (of op afspraak) ,r «tv»* «ff Voor informatie: MAKELAARDIJ FRIESLAND LANGESTREEK 1, 8531 HV LEMMER TELEFOON (05146) 3175 M-f/ MAKELAARDIJ W. DIJKSTRA A ZONEN B V BREEDPAD 218442 AA HEERENVEEN TELEFOON (05130) 25635 groot huis met tuin op zuiden. Geheel leeg te aanv. Best. uit dubbel ben.huis met sout. in g. st. dubbel bovenhuis welk geh. gerenov moet worden. Zeer geschikt voor dubbele bewoning Vraagpr. 395.000 k.k. Inl. mak. Goudsmit BV, 020-732173. (VRIJE VESTIGING! In plan „Berkhout" direct" grenzend aan de oude dorpskern vari Lisse zijn in aanbouw 46 herenhuizen Beg gr entree, toilet, luxe keuken rttgtueethoek. grote woonkamer met open haard. ,1 1e verd 2 grote slaapkamers met balkon^, badkamer met ligbad en douche. 2 wastafels, toilet 2e verd.: 2 slaapkamers, inpandige hobbyruimte berging Woningen voorzien van c.v., hardhouten kozijnen (aluminium schuifpui) ged. dubbel glas. carport, ium met stenen berging. Koopprijzen vanaf 287.500 vrij op naam Enkele van de woningen kunnen wij ook nog „AFWER- KINGSGEREED" opleveren, waarbij dan de begane grond gedeeltelijk nog niet is afgewerkt, dus: geen keukeninrichting, -apparatuur en -tegels, geen wandafwerking (behang) in woonkamer en geen kasten in de woning. De koper dient dus zelf voor verdere afwerking en inrichting zorg te dragen naar eigen idee. Deze „AFWERKINGSGERE- DE" woning kunnen wij nu nog met lage bouwrente aanbieden vanaf 267.000 tot 278.000 v.o.n MODELWONING gelegen aan de Wilgehlaan is geopend, zaterdag 13.00 uur tot 16.00 uur EN OP AFSPRAAK Inlichtingen. Exploitatie Vastgoed Holland B V Oosthaven 40 te Gouda. 01820-21899 Makelaarskantoor Rijnland B V. Loevestein 37. Leiderdorp. 071-890300 Te huur 4-kamerwoning Bos en Lommerbuurt. urg. bewijs vereist Gegadigden moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Gem. Dienst Herh vesting. Brieven onder nr 24-12268 bur v.d. blad Wie past nü 1 mnd. op mijn huis 300, 020-713678 T.h. 4-k -woning A'dam-O. Overn. 5000 Huur 176, med. urg. vereist. Postbus 4326 A dam. In A'dam-Oost zoldertj met gebr douche en 200 p.m. 020-654952 GESTOFF KAMERS Aa W van 200 t.m 375 met geb v keuken, en w c Tel. 020-125JJ T.h. voor nette bescha heer, mooie kamer incf. a che. cv. enz. Den Haag i 070-237908 A Onroerend goed en woonrulm te huur gevraagd OUDERS (plat.l.) zoeken voor dochter kamer in Utrecht, i.v.m. studie. Tel.; 05202- .12954. MEISJE uit Zeeland zkt i.v.m. studie kamer in A'dam. Tel. na 17 u 01189-2132 Sur jm.. werkz in Adam, zoekl dringender dan drin gend een kamer (liefst met vr opg Huur max 300 Rea geer eens! Br o. nr 25-12207 bur v.d blad Wij zoeken voor één onzer vertegenwoordigers (28 jr ongeh.) woonruimte (flat, wo ning, etage of kamers) in Erov. Utrecht of in het Gooi. opital Ned BV (Med.-Art.) Postbus 56, Oisterwijk. Tel. 04242-2918. KAMER gezocht voor onze dochter die in Utrecht gaat studeren Kamer in Enschede beschikbaar. Fam. Schreurs tel. 030-323140. KAMER? 020-658396 STUDENT Engels zkt met spoed kamer in Utrecht. Tel. 070-947763. SUZE zoekt kamer in A'dam. Huur plm. 300 p.m. Tel. 020- 658396 DAME zoekt 2/3-k.woning op gezellig punt in Adam Tel 02904-569. Studente geneeskunde zoekt kamer in Amsterdam. Huur tot 250. Tel 05200-38530. Benjamins Jazz Danc» zoekt voor 2 dansers (j.j woonruimte in A'dam. 18 00 uur 020-6432 723704 Liefst per direct kans A'dam gevr. v. rustig» STUDENTE. 010-1653 Sekr zoekt per 1 sept.l meub woonruimte, keuken, bad. toilet. I omg. A'dam-zuid of AV Tel 020-445861werkd 5442705 Wie helpt gehandicapt^ 42 jrrustig. 4 jr. in rev - in Zandvoort-Unicum vtw zond genezen aan 2 met keuken of kl flat" verkl. aanw Tel. s avw* 18 uur 020-735187 1 e-jaars studente schiedenis zkt. kamsr was- en kookgel. in I Tel. 040-117513. Meisje v. 17 j. gaat ft afzienbare tijd naar ew rnerbegeleidsingscentrum zkt. ter overbrugging KOST/PLEEGGEZIN, het gezellig is en waar a] haarzelf kan zijn. Tel. ra 035-232220 of 43193.» naar Marina. igging ZIN. j waar» Tel. rd 193. vd tschp.J Advocaat en maatsct ster met kindje van (j zoeken DRINGEND ruimte in A'dam 262961 an 61 ND tri Tel.'i Woonboten GEVRAAGD woonschip met ëgplaats m A'dam. liefst nog niet of gedeeltelijk mgetim- merd. Tel. 020-226349 T k woonsch. 25 x 4.5 m. ligpl. -f water, elek.. tel aansl 52.500. Tel 020-712706 (na 19.00 uur). Te koop WOONBO ingetimmerd. L 6 50 rrv. huiddikte t(H Prijs 22.000 BeHe 18 00 u Tel. 020-827# LIGPLAATSRUl Aangeb prachtige ligpM de Oude Rijn (elek. wale tel.) omg. Den Haag/Hij Gevr ligpl. omg. Ad* Gooi. Tel 01718-16502.; Wonlngruil AANGEB in A'dam-West gr. 3 k. won. met C.V. Huur 450 p.m met overname. GEVR 3 k. woning in A'dam. hogere huur geen bezwaar. Tel. 020- 160926. AANG A'dam zonnige 2-ka- mer won., huur 100 GEVR. Hoorn. 2 3 kamerwon., huur 350. Tel. 070-685182 AANG 4-kamerflat in de E- zone Bi|lmer GEVR 4-kamer eengezinswon. Purmerend Tel 020-900424 Aangeb. 3 k nieuwb kleine tuin, rand gem GEVR: zelfst. woo Gooi, Eem of Vech gebied Inl. 03406-23$ Gevr. 4-kamerwoning lendr of H-zone Bijlmer name geen bezwaar aangeb fraaie 3- ning in A'dam-oost huur Tel 020-246008. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14