OOSTEN MHsmmzmm ISRAEL ROND GISTEREN IN DE KRANT. VANPAAGVERKOCm M#Sr PHILIPS metDs.enHevrouwBwincli FAMILIEBERICHTEN de Doelen 3-4-5 JULI 1980 BANKETBAKKER BROODBAKKER DEEGMAKER ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER Fascinerende Rondreis door hel HOTEL DE L'EUROPE N.V. Philips' Telecommunicatie Industrie B.V. biedt perspektief f I 27 september -11 oktober DONDERDAG 3 JULI 1980 TROUWKWARTET P 10 - RS 12 - H, kunnen van maandag lot en mei vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Tot ons onuitsprekelijk verdriet is onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve onvergetelijke vrouw, onze lieve en unieke moeder, schoon moeder en oma, Jacoba Geertruida Elisabeth van der Wulp echtgenote van K. den Haring op de leeftijd van 68 jaar. Rijswijk: K. den Haring Huizen: E. Verbiest-den Haring H. J. Verbiest Pieter Linda Sassenheim: K. den Haring E. L. den Haring-Meulkens Laura Bobbie Ede: M. F. Visser-den Haring A. H. Visser Sandra Irene Martine Voorburg: A. W. F. den Haring M. W. den Haring-Koolhoven Monique Meta Lotte 2281 TM Rijswijk, 1 juli 1980 Beetslaan 100. De overledene is overgebracht naar het rouw- centrum Honor Postremus, Emmastraat 11 te Rijswijk, bezoek van 4-5 uur. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 5 juli om 12.00 uur op de Algemene begraafplaats Eikelenburg aan de Eikelenburglaan 7 te Rijs wijk. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. „en eindlijk eeuwig bij U leve" Tot ons groot verdriet moeten wij plotseling uit onze familiekring missen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Jacoba Geertruida Elisabeth van der Wulp echtgenote van K. den Haring op de leeftijd van 68 jaar Amsterdam: H. Brouwer-van der Wulp H. Brouwer Amsterdam: S. A. A. van der Wulp A. van der Wulp-van Kampen Amsterdam: M. C. den Hollander-van der Wulp D. den Hollander Castricum: M. C. Mostert-van der Wulp A. Mostert neven en nichten 1 juli 1980 Beetslaan 100, 2281 TM Rijswijk (Z.H.). ,Eer de bergen geboren waren, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God' Psalm 90 Op Zijn tijd en Zijn wijze nam de Here tot zich, op Zijn dag, tijdens onze vakantiereis in Zwit serland, mijn trouwe vriendin, Wennie Thijs .Wie kan zijn leven met een dog verlen gen? Het is precies zo lang als God het wil.' Rectificatie In het overlijdensbericht van mijn lieve man Tnte Bouke Heeres is per abuis het adres: „Hoberg 6, Vosselaar, België", niet geplaatst. Wijna Heeres-Vos 1 juli 1980. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Toch nog plotseling ging van ons heen mijn lieve man. onze vader, stiefvader en opa Gerard Cornells Wesselink op de leeftijd van 72 jaar. Velp W. H. Wesselink-Landaal Scheveningen: Frans en Wil Wesselink- van Wamel Den Haag: John Wesselink Den Haag: Tineke en Fred Hafkamp van der Meiden Den Haag: Hujb en Lidy van der Meiden-Bos l en kleinkinderen Velp, 2 juli 1980 Aalscholversingel 19. De overledene is opgebaard in de rouwkamer „Kramer", Zuider Parallelweg 17 te Velp. Ge legenheid tot bezoek aldaar donderdag van 19.45 tot 20.15 uur. De crematie zal plaatsheb ben maandag 7 juli om 13.30 uur in het crema torium „Moscowa", WateA>ergseweg 18 te Arn hem. Vertrek van de rouwkamer om 13.00 uur. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. De Heer is mijn Herder In de vrede Gods ontslapen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder WilheLmina van Arkei weduwe van Cornelis Boshuizen op de leeftijd van 86 jaar. Amstelveen, C. Roozeboom-Boshuizen J. Roozeboom Amsterdam, A. J. Boshuizen A. W. Boshuizen-Klaassen Amsterdam, C. Boshuizen J. A. M. Boshuizen-Schoep kleinkinderen en achterkleinkind Amsterdam, 1 juli 1980 Huize „Patrimonium" Jan Tooropstraat 4 Correspondentie-adres: C. Boshuizen Corn. Krusemanstraat 38' 1075 NN Amsterdam Moeder ligt opgebaard in het gebouw van de Protestantse Coöperatieve Begrafenisvereni ging P.C.B. u.a., Vondelstraat 101 te Amster dam, alwaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 7 juli om 12.30 uur op de Nieuwe Oosterbegraaf plaats aan de Kruislaan. Vertrek van Corn. Krusemanstraat 38' om 11.45 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. „De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken." Ontslapen in haar Heer en Heiland onze schoonzuster, tante en nicht Maria Petronella Verkruissen in de leeftijd van 88 jaar. 's-Gravenhage: M. A. J. Verkruissen- van Duyneveldt Gouda: G. M. Moerman-Verkruissen A. K. Moerman 's-Gravenhage: F. Verkruissen Eindhoven: N. Simons-Verkruissen J. Simons Dordrecht: G. L. Tersteege-Verkruissen H. Tersteege en verdere familie 's-Gravenhage, 1 juli 1980 Bejaardencentrum Landscheiding Isabellaland 1700 Correspondentie-adres: Klimopstraat 16. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Huize Landscheiding. De rouwdienst zal gehouden worden op vrij dag 4 juli om 9.30 in Huize Landscheiding, waarna de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 38, zal plaatsvinden om ca. 10.30 uur. De kerkeraden van de Hervormde Gemeenten van Callantsoog en Julianadorp geven kennis van hun medeleven bij het overlijden van Ds H. van Doorn emeritus-predikant Van 1968 tot 1972 heeft hij onze gemeenten gediend als voorganger. Wij denken met dank baarheid terug aan de inzet van deze beminne lijke predikant. God sterke zijn vrouw en kinderen bij dit verlies. Namens de kerkeraden: W. M. Griffioen-Colebrander, scriba Callantsoog S. v.d. Welle, scriba Julianadorp. Callantsoog-Julianadorp, 3 juli 1980. ENIGE KENNISGEVING U zij de Glorie, opgestane Heer. Op 27 juni 1980 mocht in Christus ontslapen mijn lieve man Jan Meeuwis Otter geboren 10 december 1907 te Haarlem Ps 3:2 ber. was hem tot grote steun: ik weet dat Wie,mij schiep voor mijn behoud zal waken. Mede namens wederzijdse familie: W. B. Otter-Harteveld Cronenburg 39 1081 GL Amsterdam In overeenstemming met de wil van Jan is zijn lichaam in kleine kring op „Westgaarde" ter aarde besteld- Tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn geliefde vrouw en onze moeder, schoonmoeder, oma en zuster Matje Brink-van Leeuwen hebben wij ook uw steun en medeleven ondervon den. Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam: H. Brink Baarn, juni 1980 Nolenslaan 10 Voor de vele blijken van hartelijk meeleven en vriendschap na het overlijden van onze geliefde man, vader, groot- en overgrootvader Nicolaas van Dijk dank ik hiermede u heel hartelijk, ook mede namens mijn kinderen. Het heeft ons bijzonder getroost en gesterkt. C. van Dijk-Schot Christinaplaats 216 Hellevoetsluis Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn lieve man, onze vader en grootvader Willem Kroon uiting hebben gegeven van hun medeleven, oprechte vriendschap, hulp en steun, in welke vorm aan ons betoond. Dit heeft ons bijzonder getroffen en ook veel troost gegeven. Mede namens kinderen en kleinkinderen Joh. Kroon-van Egmond Katwijk aan Zee juni 1980 Annastraat 4. WILLEM IVEN c.s. MOERLAND ANTON PLUT BAND LUNCHCONCERT GROTE MAL JOEOOSLAVIt RUM - MARTIN SIMPSON ft JUNE TABOR WATERSONS-KETTS OAK- ZUPFGEIGENHANSEL ZATERDAG 5 JUU MUZSIKAS LUNCHCONCERT. GROTE MAL HONGARIJE BOB FOX A STU LUCKLEY KICKIN'UP THE SAWDUST BAND FALCKENSTEIN - LA CONFRÉRIE DES FOUS HIGH LEVEL RANTERS - PIEREMACHOCHEL ÉNOELANO MOERLAND BILL CADDICK, PETER BOND ft TIM LAYCOCK WANNES VAN DE VELDE- KETT S OAK- FLUITEKRUID BELf.if ÉNOELANO MOERLAND ANTON PLUT BAND - ALBION MORRIS MEN GET PARAAT- MUCKRAM WAKES NEOERLANO ENGELANO NEW VICTORY BAND - GERARD VAN MAASAKKERS CHIMERA- GRUPPO FOLK INTERNAZIONALE presentatie: alex atterson LUNCHCONCERTEN om II 43 uw: grom f*l AH LUNCHCONCERTEN ZUN GRATIS TOEGANKELIJK KiêHiui i,n mrtr,gbê»' widflliu »«nö« DooHn VniiI 14 JUNI. a»s»A»i ofMA vin >0- ffl uur. Zondig* vm Laat uw vakantie niet vergallen dooropstandige ingewanden. Met vakantie naar t buitenland? Oat betekent: 'n ander klimaat, 'n ander levensritme en vooral ook ander eten. Maar al te vaak wordt veel vakantieplezier bedorven doordat maag ol ingewanden in opstand komen Krampen.opgeblazen gevoel, diarree, u weet 't wel. Zorg daarom dat u Tendosimol bij u hebt. Tabletten die uw spijsvertering weer in 't gareel brengen en korte metten maken met klampen en diarree. Uitsluitend verkrijg baar bij apotheker en drogist in doosjes met 20 tabletten in handige doordrukatrips. Prettige vakantie! anti-diarreefabletten voor uit en thuis. gebruiksvoorschriften. Van Doom's Bakkerijen vragen: Zij die het vak van deegmaker of Assistent bedrijfsleider willen leren komen hiervoor ook in aanmer king. I v.a. 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan de direktie Gebr. Van Doorn B.V. Schulpplein 16 3082 PW Rotterdam. Telefoon 010-290011. Met bezoek aan Egypte, Israël en Jordanië. Volledig verzorgde rondreis. Prijs 2195 Vertrek 26 september 1980 Incl. verblijf In luxe hotels op basis van volpenslon. alle excursies. Voor Inlichtingen en boekingen: Perscombinatie reizen Wlbautstraat Amsterdam tel. 020-917711. Onder verwijzing naar het Bericht d.d. 2 juni 1980 deelt ondergetekende mede. dal 249 van de bi] derden uitslaande aandelen Hotel de l'Europe N.V. (ruim 87%) zijn aangemeld. Het desbetreffende bod wordt gestand gedaan Met ingang van maandag 7 juli 1980 zal met de uitbetaling van de bedragen in contanten worden aangevangen. Ondergetekende is bereid lot en met 30 september 1980 nog niet aangemelde aandelen op de In bovengenoemd Bericht vermelde voorwaarden te accepteren. Amsterdam, 2 juli 1980 Hetneken Exploitatie Maatschappij B.V. Wij zijn Philips' Telecommunicatie Industrie B.V. Wij ontwikkelen, fabriceren en installeren over de gehele wereld Tele communicatie en Data-Transmissie- apparatuur. Wij zijn aktief op het gebied van o.a. Openbare Telefonie. Huis- en Bedrijfstelefonie. Transmissie. Verkeers systemen en Data-Telecommunicatie Wij zijn internationaal aktief en voeren belangrijke buitenlandse orders uit. Alleen al in Nederland hebben wij 5 vestigingen met ruim 6.500 mede werkers. Wij zijn een elektro-technisch bedrijf en dus milieuvriendelijk Informatie-overdracht wordt steeds belangrijker in de wereld van vandaag. Dit vraagt om snelle, efficiënte en geavanceerde systemen. U kunt daar een essentiële bijdrage aan leveren. T elecommunicatie De mogelijkheden daartoe liggen in de ontwikkeling, fabrikage. commercie, als mede in de diverse staf- en hulpaf delingen, die in een grote organisatie als P.T.I.-B.V. onontbeerlijk zijn. U BENT H.T.S.-INGENIEUR. U bent afgestudeerd in de richting Elektronika of Bedrijfskunde. Uw belangstelling ligt in het oplossen van problemen. In dat geval kunnen wij u wellicht een aantrekkelijk perspektief bieden. Kandidaten, die daadwerkelijk interesse hebben in één van bovengenoemde funkties kunnen kontakt opnemen met Drs. C. Montagne Philips' Telecommunicatie industrie B.V. Personeel Organisatie Postbus 32 1200 JD Hilversum Telefoon: 035 -89 11 41. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle dd. 29 april 1980 is Fijgje Maaskant, geboren 22 oktober 1958 te Capelle aan de IJssel, wonende en verblij vende te Vierhouten, Ge meente Nuns peet, in huize „De Kloek" aan de Nunspe- terweg nr. 30 onder curatele gesteld op grond van een geestelijke stoornis, zulks met benoeming van Simon Maaskant, wonende te Capel le aan de IJssel aan het adres Meidoornveld nr. 124 tot cu rator, en Lena Cornelia van Prooyen, echtgenote van S. Maaskant voornoemd, even eens wonende te Capelle aan de IJssel aan het adres Mei doornveld nr. 124 tot toeziend curatrice. Procureur Mr. G. van Dijk Koestraat 30 8011 NL Zwolle AUTO TE KOOP? PLAATS EEN MINI-ADVERTENTIE. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank dd. 31 maart 1980 is Edo Willem Zoet, geboren te Elburg op 12 oktober 1958, wonende en verblijvende in huize „de Steenrots" te 't Harde, Ge meente Elburg aan de Mar merstraat nr. 76 onder cura tele gesteld op grond van een geestelijke stoornis, zulke met benoeming van Jacob Zoet, wonende te Elburg aan de Hanzestraat nr. 50 tot cu rator en Gerrit Edo Zoet, wo nende te Doornspijk, Ge meente Elburg aan de Water- landsweg nr. 13 tot toeziend curator. Procureur Mr. G. van Dijk Koestraat 30 8011 NL Zwolle B I Deze rondreis door het Heilige Land, onder leiding van Dominee Bavinck en zijn echtgenote is geneel verzorgd en wordt gemaakt in een airoonditionned touringcar. U vliegt met de lijndienst van de El Al van Schiphol naar Tel Aviv. Geniet twee weken van het land en de uitleg. Alle excursies zijn inclusief, dus geen verborgen extra's. U vliegt na een geweldige ervarinq weer per lijndienst terug naar Schipnol. Stuur nu de portvrije bon in en u ontvangt het complete programma! - toeslag éénpersoonskamer f335,- (invullen, uitknippen en opsturen in ongefrankeerde envelop NET. Antwoordnummer 9. 1000 RA Amsterdam) code pjaats: Ja, stuur mij het programma van de reis met Ds. en Mevrouw Bavinck. ff 'n Israël-reis. ff op maat gesneden 0 voor ieder budget! 4BRokin 9-15 1012 KK Amsterdam fc 020 - 24 33 50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14