i oordeligst. Inpakken en dan heerlijk wegwezen! iigenlijk was tegen een crisis 19r Wal er achter het verzet tegen de olieboycot steekt IT DE WEEKBLADEN eiv*' Duitse handelsbalans gaat hard achteruit Met motor geslipt Politie voorkomt miljoenenzwendel met valse cheques Pais redt banen bij vormingswerk e»t' Rudi Fuchs Uferder: BON )veraltekoop:f3,- air vOop den Uyl Echt een buitenkansje. Voor dit piepkleine prijsje krijgt u 3 prettige slipjes in uni of fantasie dessin. Katoen/ polyamide. 110-158 Neemt amper ruimte in de koffer in. Schattig, origineel badstof topje van katoen/ polyamide. 86-116 Mf j Regen? Tóch een vrolijke bui in dit hartstikke leuke doorkijk-jack van pvc. Met kapuchon. 122(10.—)-176(12.-) Parelwitte katoenen jeans. 86(14.-)- a 116(15.-) s aparte en ontzettend kelijke zonnestapper. 9 opvallende, gevlochten len en een stevige ehak. 36-41 Fantastisch fijne sandalet van suède, met sierlijke per foratie in het voorblad. In de modekleuren beige en cognac. 35-40 Geknipt voor de vakantie. Grappige meisjessandalet van imitatielak. Biesgamering en bladmotief in kontrast. Diverse kleuren. Lekker Mote smockjurfc van katoen, om je deze zomer van je zonnigste kant te laten zien. In heel bijzondere kleuren. 158-176 OP DE KINDERAFDELING. NDERDAG 3 JULI 1980' TROUW/KWARTET PRS 9 - H 11 r RIMMER MULDER ADVERTENTIE Deze week in Hervormd Nederland: zaak waarmee het allemaal begon, de boycot tegen Zuid- Afrika, is nog wel wat op te pikken hier en daar. (Bijvoor beeld in het stuk van Van de Heuvel in Hervormd, Neder land). Van de feitelijke gebeurtenissen van 'vorige week is iedereen inmiddels op de hoogte en ook over de directe gevolgen is al uitvoerig bericht. Om nog wat nieuws te kunnen aandragen moeten de weekbladen zich dus wel storten in de nog diepere analyses. Beschrijving van wat er achter de schermen gebeurde is al niet meer genoeg. Er moet worden geboord naar wat er nu echt in de hoofden van de hoofdrolspelers om ging. En de veelkleurigheid van de opiniepers staat er borg voor dat de resultaten van die boringen aardig uiteen kun nen lopen. Maar laten we eerst het gemeenschappelijk element in alle beschouwingen melden. De formule ringen zijn verschillend maar nage noeg alle waarnemers roeren het the ma aan: de positie van het kabinet- Van Agt is nu wel zeer zwak gewor den, net nu de sociaal-economische toestand om een krachtig, visionair beleid schreeuwt. Het vertrouwen dat het kabinet uit de moeilijkheden met de aanstaande begroting zal komen is ook bij de weekblad-schrijvers zeer klein. ADVERTENTIE •DeöP; Van Agt zelf waarschijnlijk binnenkort P. van der Eijk treffen want die bestaat het om in De Tijd openlijk partij te kiezen voor Buikhuisen en een beetje de draak te steken met diens tegenstan ders. Dat moet Grijs werkelijk in alle staten van opwinding brengen: ie mand die ln een rooms-kathollek weekblad voor Buikhuisen opkomt. Peter Post Nog een man wiens naam dezer da gen op veler lippen is: Peter Post, de leider van de sterkste wielerploeg van dit moment. Wat is het geheim van zijn succes? Haagse Post zette er een „team" op. Dat levert wel veel uit spraken op over het fietsersvak en Post, maar geen helder beeld van wat nu precies de gouden hand van zo'n ploegleider vermag. Het meest heb ben we nog aan de waarneming van wereldkampioen Jan Raas: „Het is de grote verdienste van Post, en dat is eigenlijk alles, dat hij de ploeg bij elkaar heeft gehaald en, wat nog moeilijker is, dat hij hem bij elkaar heeft gehouden." Als Je dat zo leest lijkt sport toch veel op politiek, al thans de sportjournalistiek veel op de politieke journalistiek. Hoe moeilijk het is met die begroting beseft Van Agt zelf natuurlijk het beste en velen houden het er daarom op dat een echte crisis vorige week de minister-president zelf best welkom was geweest. Haagse Post zegt het nog voorzichtig: „In het CDA wordt wel beweerd dat Van Agt op een crisis heeft aange stuurd. Dat is overdreven, maar in ieder geval heeft hij niet staan trap pelen om een crisis te voorkomen, zeker niet als hij daarmee het presti ge van zijn rivaal Lubbers een fatale knak kon geven." Vrij Nederland gaat al een stap verder: „Ook Van Agt kreeg niet de kabinetscrisis die hij verlangde. Lubbers had een crisis gewild binnen het kabinet en Van Agt zag hem het liefst veroorzaakt door de fractie; of liever: een zo klein mo gelijk deel van die fractie een crisis die voor de verantwoordelijkheid zou komen van zijn tegenstrever om de macht in het CDA: Lubbers." Zo bezien heeft niemand vorige week zijn zin gekregen: Lubbers niet. Van Agt niet, Scholten niet en Den Uyl niet. Ja zelfs Wiegel zou wel een crisis over de olie-boycot willen hebben, zo legt Haagse Post uit. Ook de WD- leider zou weinig vertrouwen meer hebben in de goede afloop van de begrotingsbesprekingen. En, zo weet HP, „als er dan toch een crisis zou komen dan was voor Hans Wiegel de olieboycot een heel aantrekkelijk breekpunt". Goed, als dan iedereen vorige week een crisis wilde waarom is het kabinet dan niet gevallen? Tja, dat vraagt ook in de weekbladen heel wat uitlegkunde; meer dan dit ru briekje kan dragen. Daarom als af sluiting van dit onderwerp een paar onversneden opinies. Despotisme Hervormd Nederland formuleert het bondig: „Er is sprake van een verlicht despotisme in Nederland. De ge woonte van dit kabinet tegen de wil van de volksvertegenwoordiging in te handelen begint haast structureel te worden. Het kabinet wilde en wil geen eenzijdige Nederlandse olieboy cot tegen Zuid-Afrika instellen. Het parlement sprak daarentegen bij her haling uit dat dit direct moet gebeu ren. Zoiets betekent het einde van een kabinet. Maar het kabinet deed alsof het gek was en bleef na de aangenomen herhaalde motie tegen alle regels in gewoon zitten." BONN (Reuter) De Westduitse handelsbalans begint sporen te verto nen van de afneming van economi sche bedrijvigheid. Uit cijfers die het ministerie van economische zaken in Bonn gisteren verstrekte, blijkt dat het overschot op 1 april jongstleden van 1,2 miljard mark, in de maand mei al inzakte tot 297 miljoen mark. De eerste vijf maanden van dit jaar leverden een batig saldo op van 4,2 miljard mark, nog geen derde deel van het overschot in dezelfde periode van vorig jaar. De achteruitgang zou vooral zijn te rug te voeren op de afname van bui tenlandse bestellingen bij het West- Duitse bedrijfsleven. De Westduitse orders n het buitenland bleven ech ter op peil. Een tweede reden voor de achteruitgang van de handelsbalans heeft te maken met de voortdurende stijging van prijzen van ruwe olie. Als de Bondsrepubliek dit jaar evenveel olie invoert als het afgelopen jaar, zullen de kosten met ongeveer 20 miljard Duitse mark stijgen. ARNHEM (ANP) De twintigjarige P. C. Wassenaar uit Arnhem is om het leven gekomen, toen hij met zijn mo tor op de Roermondsplelnbrug over de Rijn in zijn woonplaats slipte en tegen een vangrail gleed. OTTERLOO De 75-jarige me vrouw C. J. Govers-Van Weeren uit- Heelsum is omgekomen toen de auto, bestuurd door haar man, frontaal op een tegenligger botste. Die tegenlig ger reed op de verkeerde weghelft. De bestuurder van de tegenligger liep ernstig letsel op, de heer Oovers voet letsel. Albert van den Heuvel: De machten achter Van Agt en Van der Klaauw Hans Opschoor: Zuid-Afrika kiest voor keihard kapitalisme Verder; Minister Ginjaar: 'Milieuwetten zijn er niet om de maatschappij te veranderen' In de nadagen van een groot imperium; Amerika is doortrokken van angst Goudzwaard over PvdA-programma. Er moet nu een grote sprong worden gemaakt Nieuwe confrontatie in Midden-Oosten onvermijdelijk Kierkegaard en de kerk van de gezeten burgerij Interview met prof. Kobben: 'De democratie gaat ver. maar de minderheden hebben er weinig aan' Marsman probeerde zijn generatie vergeefs te veranderen. En: De macht van Van Agt Signaal voor onderdrukkers O Ik neem een proefabonnement van twee maanden voor 6.- O Ik weet al voldoende van HN. Ik abonneer me 36,50 per half jaar Naam Adres Code/plaats Bon sturen naar Antwoordnr. 1776. 2500 XJ Den Haag (in open envelop, geen postzegel). Of bel: 070-512111. ———mmmmamB Overal in de losse verkoop /1,8b WL Brugsma pleit in Haagse Post voor een eliminering van Van Agt. Na een hard oordeel over het CDA („christelijke naastenliefde met het mes in de mouw") legt hij uit dat een regering van PvdA en CDA toch zeer wenselijk is. Maar dat kan alleen als Van Agt verdwijnt: „Niet eens alleen omdat hij het niet met Den Uyl kan vinden, maar vooral vanwege het per soonlijk stempel dat hij op het CDA drukt, omdat hij het CDA voor het karretje spant van zijn enige persoon lijke ambitie: minister-president spe len, als premier de Tour de France en Helmut Schmidt bezoeken, zich ba den in de gunst van een volksdeel." Enige troost kan Brugsma wellicht putten uit de beschouwing van Ge rard van den Boomen in De Nieuwe Linie. Hij schrijft: „Van Agt heeft een Pyrrhus-overwinning behaald. Hij heeft moed, lef genoeg. Maar daar gaat het niet om in de Nederlandse politiek. Het gaat om politieke visie en om de parlementaire steun. Van Agts rechtse visie wordt nu door min der parlementariërs gedeeld dan een week geleden. Dat is een belangrijk politiek feit, waar links enige moed ujt kan putten." Hoeveel moed en spankracht, althans verbaal, er bij „links" nog kan wor den opgebracht kunnen we lezen in De Tijd en Elseviers Weekblad die beide lange gesprekken hadden met oppositie-leider Joop den Uyl. Maar daaruit gaan we echt niet citeren want dan is er helemaal geen ruimte meer voor de meest besproken nlet- politicus van deze week: professor 'Buikhuisen, de criminoloog uit Lei den die de wetenschap zo graag voor uit wil helpen maar dat niet mag van mensen die nooit hebben willen be grijpen wat hij nu precies wil. Dat althans is het beeld dat Buikhuisen zelf oproept in vraaggesprekken met Haagse Post, Nieuwsnet en Elseviers Weekblad. Drie pogingen om de kwestie-Buikhulsen objectief te be naderen. De man duikt ook nog op in korte stukjes in De Tijd en Vrij Ne derland. In VN is Piet Grijs in zijn strijd tegen Buikhuisen nu aangeko men in het stadium waarin ledereen die ook nog maar enige sympathie voor de hoogleraar durft te uiten kan worden neer gesabeld. Dat lot zal De ambassadeurs van Malawi en Peru hebben gisteren hun geloofsbrieven overhandigd aan koningin Beatrix. Voor het eerst sinds jaren ging de ontvangst van ambassadeurs weer gepaard met groot ceremonieel vertoon. Op de foto: David Paul Wilson Kochikuwi, de ambassadeur van Malawi inspecteert de erewacht bij het paleis Lange Voorhout in Den Haag. Al tien arrestaties ZAANSTAD (ANP) Met de arresta tie van vijf man in België en vijf ln verschillende plaatsen in ons land is een plan verijdeld om met behulp van valse cheques de werklozenkas van de Belgische mijnwerkersbond mil joenen guldens lichter te maken. De politie van Zaanstad, die al gerui me tijd geleden getipt was over het zwendelkomplot en de Belgische poli tie daarvan op de hoogte had gesteld, had in Nederland de coördinatie bij het optreden van een aantal politie korpsen om de zwendel te verijdelen. In België werd tot actie overgegaan nadat bijna twee weken geleden geld werd geïnd ten nadele van de werklo zenkas, met valse cheques die in Zandvoort waren gedrukt. In België werden drie Belgen en twee Nederlan ders aangehouden. In de afgeloden dagen werd tot arres tatie in Nederland overgegaan. Eerst werd F. in Leiden aangehouden en vervolgens volgden de arrestaties van de caféhouder E. in Zaanstad, de drukker M. in Zandvoort, de Schie dammer B. en de Rotterdammer R.. De Schiedammer zou de valse che ques hebben gedrukt. De Belg L. uit Peer, F. uit Leiden en E. uit Zaanstad worden beschouwd als de leiders en uitdenkers van het komplot Volgens de politie in Zaanstad kun nen meer arrestaties worden ver wacht. DEN HAAG (ANP) Ongeveer tach tig werknemers van vormingscentra voor Jongeren die door bezuinigingen ontslagen dreigden te worden, kun nen aan het werk blijven. Minister Pais van onderwijs heeft besloten drie miljoen gulden te besteden ter voorkoming van gedwongen ontsla gen. De bezuinigingen bij de vor mingsinstituten gaan wel door, onder meer door natuurlijk verloop. Minister Pais financiert de drie mil joen uit de zogenaamde „aftopplngs- gelden 1979", die dit jaar zijn inge houden op de salarissen van de mid delbare en hogere ambtenaren. spektakelstuk op het Bln- hof vorige week is voor de kbladen natuurlijk een ermijdelijk onderwerp. De Iheid van Van Agt, het ver van Lubbers, de moed van olten, de blunder van Den het zwijgen van Van der lauw. dat zijn de zaken irover we uitgebreid kun- i lezen in de acht opinie- ikbladen. Ja, zells over de „I is directeur van het lgtt Van Abbemuseum in Eindhoven, organiseert de Documenta in Kassei en is Idéiend op de Nederlandse Kunstcritici m het algemeen en die van Volkskrant en NRC in het bijzonder: 'Gelegenheidsauteurs die absoluut niet weten waar het allemaal om gaat'. lufttllegalen: het engagement jc|f van het CDA Brazilië: paus móet de basiskerk wel steunen Showbusiness: 1 interview met Conny Stuart voor proefabonnement I weken de Tijd voor 7% gulden t<4 Naam Adres lwi Plaats og I Zonder postzegel zenden aan de Tijd be jAntwoordnummer 6, TR-27 in] >1000 PA Amsterdam, ifs Betaling na ontvangst acceptgiro. fol Abonnementen (dag en lanr nacht, ook in het weekend): in] 020-462062 Pt weet het zeker: Van Agt kan de zaken met meer aan, s ^verder tijdverlies is uüuontoelaatbaar. Hij staat klaar jo; voor de aflossing 'maar niet ?sl>. opnieuw met Van Agt in één i kabinet: dat zou mojjverloedering zijn'. Een lang ni gesprek na de nacht waarin 1 e hij wéér zijn zin niet kreeg. CAot ti tècA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11