t kokkerellen als de aren gaan tellen Radio- en televisieprogramma's SEN NU EN NOOIT iven puzzelen HET WEER Weerrapporten Buien blijven iÜDAG 25 JUNI 1980 TROUW/KWARTET PRS 15 H 17 .A» tlD" igebo] bew ;ht<4 3EP. m ,n erg handig kookboekje >t veel voorlichting heeft Nederlandse Federatie r Bejaardenbeleid uitge- >n (Eisenhowerlaan 114 J Haag). Nu kan je wel h nadenken of het zo no- g ls om bejaarden voor te 'm ihten over de kunst van 3RIEW koken. De meeste be- a arden hebben waarschijn- al meer dan vijftig jaar r een gezin gekookt, aet je dan nu met dat ie vvq arschuwend opgeheven jsvingertje komen om ze leren hoe ze het doen Beten? Dat is natuurlijk zin, want oma kookt arschijnlijk beter dan iJdeinkind, dat vaak eten akkelijk en snel) uit de epvries haalt. Maar juist >n is in elke leeftijdsfase jr belangrijk. Wie voor rt eerst op kamers gaat Jonen leert dat „in leven bedrcfiijven" alles te maken t Am eeft met voor Jezelf koken, aar als Je ouder wordt rijg Je vaak ook andere le- msomstandigheden. Zo i/ra|ai> bijvoorbeeld penslone- ng voor een nieuwe taak- irdeling in het huishouden of rtgen. ..Hij" wil misschien k eens voor twee koken heeft hij dat z'n hele le- Tetn niet gedaan. Verdere aadgevingen uit het boek- laat het eten plezierig n bl06metJ6 °P 13161 "réurt het samen eten en iet alleen eten al op. Een isje wijn voor het eten luleert de eetlust en is .1 voor de spijsvertering, n,laat als je wat ouder bent zoveel mogelijk het vaatje en de suikerpot ibruikt. Maar laten we ten met een makke maken recept. assneetje exotisch kaassneetje is verrukkelijk warme bo- am met weinig brood en beleg. Het kan snel ge taakt worden in een koeke- lan met deksel of in de oven -J&rill). Rooster voor elke 2« eter een boterham. Leg de 'AAI wterham op een ingevette lakplaat of in een pan. Leg boterham op een inge- !tte bakplaat of in een in. Leg er een plakje ham .00 P, daarop een schijf uitge- ~t fkte ananas, doe er wat pe- er op en daarop een plak aas, hierop 2 plakjes bacon 08 en bestrooi alles met ge raspte kaas. Laat de kaas smelten. Komkommer Het vruchtvlees van de komkommer is licht ver teerbaar en heeft een heel fijne smaak. Vooral als het warm gemaakt is. Geraspt aan de soep toegevoegd is komkommer tjij warm en koud weer heel lekker. Voor een met gehakt gevulde komkommer moeten we wel een vuurvaste schotel heb ben. De komkommer van de schil ontdoen en in de leng te doorsnijden. Met een mesje het waterige binnen ste deel er uit snijden. De gleuf die zo ontstaan is vul len met gekruid gehakt (75 gram). Dat gehakt is bij de slager al gekruid te krijgen, maar we kunnen er zelf ook naar smaak kruiden aan toe voegen. Het gehakt liefst zonder bindmiddel gebrui ken dat het vet er uit kan lopen. De gevulde komkom mer afdekken met plakjes kaas en in de vuurvaste schotel leggen. Met een bo dempje water in de warme oven gaar laten worden. Dat duurt ongeveer een half uur. Vele ouderen zouden mis schien eens een recept wil len maken dat ze nog uit hun jeugd kennen, maar misschien zijn ze de samen stelling toch een beetje ver geten. Hier komt er een: Nodig hebben we 125 gram reuzel, een halve liter boui llon, 4 kruidnagelen, 125 gram krenten en 200 gram boekweitmeel. Dat laatste is verkrijbaar bij de drogist of in een reformzaak. De reuzel in kleine stukjes snij den en uithakken. Gebak ken kaantjes en vet schei den. De kaantjes en de bouillon met de kruidnage len door laten bakken. De kruidnagelen er uit halen en al roerend langzaam het meel toevoegen tot een stij ve brij is ontstaan. De kren ten toevoegen. Een met koud water omgespoelde kom vullen met de balken- brij. De brij goed aandruk ken en in de koelkast laten opstijven. De stijve brij in plakken snijden en aan twee kanten bruin bakken in het reuzelvet. Dit eten ls erg machtig. Er hoeft dan ook geen brood bij gegeten worden. Vlees hoort erbij wordt gezegd, maar tegen woordig zijn er heel wat mensen die het vlees van het menu geschrapt heb ben. Ze doen dit meestal uit protest tegen de bio-indus- trie. Maar dan moeten wel vleesvervangende produk- ten op tafel komen. Want een uitgebalanceerd menu is noodzakelijk. Zo kunnen sojabonen het vlees vervan gen, graanprodukten, no ten, kaas. melk en een ei zijn ook goed. Linzenschotel 300 gram linzen, laurier, foe lie, bieslook, prei. De linzen een nacht laten weken in water. De linzen opzetten met het weekvocht, de lau rier, foelie, bieslook en wat gesneden prei en gaar laten koken. Afgieten ën de krui derij verwijderen. Bij dit linzengerecht kan elke soort sla gegeten worden. Het ge recht kan ook uitgebreid worden met een gebakken ui waaraan op het laatst een in blokjes gesneden paprika is toegevoegd. Naar smaak kan er ook een lepel toma tenpuree door heen. FERD'NAND TIP Heel nuttig zijn de kooklessen voor mannen. Er zijn er zelfs voor weduwnaren. Ze worden in verschillende plaat sen in het land gegeven. Inlichtngen bij het Nederlands Zuivelbureau, tel. 070-985550. door A. Lourana-Koop Uitgave A. W. Bruaa Zoon Utrecht/Antw 85 [At later zag hij de bezoekers voor de iten in drommen het ziekenhuis :omen. tondbezoek. a ruster dacht er aan hem een kop Düle en een paar boterhammen te De koffie dronk hij gulzig Het bezoek vertrok weer en toen voetstappen verklonken waren, erd het snel stiller en stiller in het tkenhuis. De zusters van de late f,, enst begonnen de patiënten gereed 1 maken voor de nacht. Straks zou- sn de nachtzusters binnenkomen, iel en met gedempte stemmen. - I] zag de zon langzaam wegzakken ihter de oude hulzen langs de Rijn, 'ils er weg ln het westen. Het blauw van e hemel was transparant lila gewor- dit verstilde tot een zacht en enwichtlng grijs. Alleen in het wes- n bleef het nog lang een rode veeg, ge aals het bloed dat hij die middag zien had. In de struiken ln het park fflg een mereld. Herstal hield van eren maar nu wenste hij toch dat dat verrekte beest zijn bek zou houden. Het waren de eenzaamste uren van zijn leven. De Griep kwam met Timmer, die geen woord zeL De toch al niet vrien delijke trekken van De Griep hadden iets duivels. Ze konden niet blijven wachten want er was werk te doen. Eindelijk kwam ook Achterberg. HIJ zag er uitgeput uit en hij veegde voortdurend met zijn zakdoek over zijn gezicht. Hij vertelde fluisterend wat er gebeurd was. „Het is gek, maar hij had het arresta tiebevel voor Van Driel al in zijn zak toen hij mij naar de Parkweg liet komen." „Dat verbaast me niets. Hij was er al achter hoe het ln elkaar moest zitten voordat hij ook maar een schijntje bewijs had. Bij dit onderzoek deed hij me soms denken aan een bloedhond die een spoor heeft geroken. Ik heb hem zelden zo fel gezien." „Hij had ook door dat Van Driel een dealer was," vertelde Achterberg. „Daarom riep hij mij er bij. Ik heb beslag kunnen leggen op meer dan een kilo heroïne. BIJ die vent thuis." „Hoe ls het gegaan?" vroeg HerstaL Eigenlijk wilde hij het niet horen. „We gingen er meteen op af toen we bij die makelaar vandaan kwamen waar ze het stoffelijk overschot van dat meisje gevonden hadden. Een trieste rotzooi die na zeven Jaar over blijft van een mens." „Ga nou maar verder," zei Herstal. „We liepen naar het wegrestaurant in de hoop Van Driel daar te vinden. Hij stond op het parkeerterrein met een Jonge vent te praten. We liepen rustig op hem toe, maar hij voelde natuur lijk meteen nattigheid en ging er van door. Wat liep die vent! Om de trucks heen die daar stonden en toen dwars over de parkeerplaats naar het bos. Die Jonge kerel snapte meteen waar het om ging en rende hem na. „Verspreiden!" schreeuwde Erik Ja ger tegen ons. Ik zal nooit zijn gezicht vergeten. Ik heb nooit beseft dat hij gevaarlijk kon zijn. Hij is altijd nogal bedaard, waar of niet? Hij vloog ach ter Van Driel aan. Toen die ruim halverwege de parkeer plaats was, schoot hij tweemaal op Erik. Maar hij miste. Vlak voordat Van Driel het bos bereikte schoot Erik ook, om hem tot staan te bren gen. Noppes natuurlijk. Bij de bos rand keerde de rotzak zich nog eens om. Toen haalde Erik een stommiteit uit. Of hij was onvoorzichtig, als Je wilt. Hij rende zonder dekking op Van Driel af ik was amper halverwege de parkeerplaats met mijn dikke lijf en die Jongen was uiteraard ongewa pend. Van Driel schoot weer. Deze raak raak. HIJ zou net het tweede schot lossen toen die jonge vent hem bereikte en hem de revolver uit de hand trapte Toen Timmer en ik erbij kwamen, had hij Van Driel al stevig ln de houdgreep. We hoefden hem alleen maar van hem over te nemen. We hebben bepaald geen heldenrol ge speeld." „Wie was die Jongen?" „Een zekere Bert Wolfswinkel. Een schildersgezel of zo iets. Een flinke kerel." „Was Erik nog bij bewustzijn?" „Nee." De deuren van de operatiezaal scho ven open. Ze hielden alle twee hun adem in. Twee zusters reden een brancard naar bulten. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) VOO: 07 03 (S) Ook goeie morgen. 09.03 (S) Muziek terwijl u werkt. 10.02 (S) Kletskop. VPRO: 10.45 (S) Villa-Vpro. 13.03 Welingelichte kringen. 13.30 Een klap op je kop. EO: 14.20 (S) Radio-kleuterkrant. 14.45 Ronduit-extra. 15.30 Van hart tot hart. 16.02 EO-Metter- daad. 16.15 Licht en uitzicht. 17.02 Tijd sein. NCRV: 17.45 (S) Theaterorgelbespe ling. 18.11 Hier en nu. NOS: 19.30 (S) Hob- byscoop. 20.02 (S) Langs de lijn, sport en muziek. 23.03-24.00 (S) Met het oog op HILVERSUM II (402 m) VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 VA- RA's Zomerkwartaal. (7.30, 8.00 en 8.30 Nieuws.) NOS: 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 werkbank. VARA: 9.25 De Vooruitgang, 9.50 VARA's Zomerkwartaal. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.16 Franco Huis. VARA: 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nieuws 13.11 Verleden tijd. 13.30 Oude Schoolliedjes. 13.50 Kinderen een kwartje? 14.30 Leef-tijd-genoeg. 15.30 Operette. 15.58 Stiefmoeder Aarde, serie- hoorspel. 17.00 (S) Een blokje Nederlands. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Dingen van de dag. 18.00 (S) Brassband Magazine. R.V.U.: 18.30 Samen delen (4). P.P.: 18.50 Politieke Partij Radikalen. VA RA: 19.00 SO De Rode Draad. 20.00 (S) Moderne kamermuziek. 20.15 (S) Het zout in de pap. 21.00 (S) Klassieke orkestmu ziek. NOS: 22.30 Nieuws. 22.40 Het Marok kaans dilemma, documentaire. VARA: 23.23 (S) Muziek van deze eeuw. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) IEDER HEEL UUR NIEUWS. KRO: 7.02 (S) Des Engels. 9.03 (S) Van negen tot twaalf. 12.03 (S) De Noen Show. 14.03 (S: De Theo Stokkink- Show. 17.03 (S) Stampij. NOS: 18 03 (S) De avondspits met de nationale Hitparade. KRO: 19.02 (S) Raufaser. 22.02 (S) Roek- tempel. 23.03-24.00 (S) Walhalla. HILVERSUM IV (FM-Kanalen) NCRV 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Het levende woord. 7.10 (S) Preludium 8.30 (S) Musica sacra. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Divertimento. 9 15 (S) Onder de hoogtezon. 10 00 (S) Orkestpalet. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Tafelmuziek. (Met om 12.02 Pianowerken uit de Romantiek. 12.35 (S) Intermezzi uit opera's. 13.35 Plan- tennieuws). 13.55 (S) Zojuist verschenen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Meesterwerken uit de Kwartetliteratuur. 14.30 (S) Kerkcon- cert met sopraan en orgel: Klassieke mu ziek. 15.00 (S) In kleine bezetting. 16.00 (S) Het grote werk. 16.55-17.00 (S) Kunst- en vliegwerk. TV vandaag NEDERLAND I 10.00 NOS/NOT: en 11.00-12.00 Schoot-tv 13.00 NOS: Nieuws voordovenen 15.30 AVRO: AVRO's Kinderfilmfestival 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.40 Toeristische tips 18.50 Emilie 18.55 Journaal 18.59 Van Gewest tot Gewest 19.50 PP.: CDA 20.00 Mijn dochter HikJegarl. speelfilm 21.37 Journaal 21.55 Oen Haag vandaag 22.10 alle malen zal ik wenen 22.30 Paralympics 22.50 Journaal NEDERLAND N 13.00 en 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.50 Journaal 18.59 IKON-KRO/RKK: Het paard van Troje 20.00 NOS: Journaal 20.27 SOCUTERA: Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 20.32 VOO: Countdown 21.10 De heilige koe 21.35 Starskyi Hutch 22.30 Kenny Rogers Special 23.07 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actu aliteiten. 10.25 Schweig Bub, toneelstuk. 12.05 Actualiteiten. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Dierenprogramma. 17.00 Kinderprogram ma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal pro gramma: NDR: 18.00 Informatief pro gramma. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuter- serie. 18.55 Nirgendwo ist Poenichen, tv- serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Pro grammaoverzicht. WDR: 18.00 Der legen- dare Howard Hughes, tv-serie. 18.30 Licht muziekprogramma. 18.40 Der legendare Howard Hughes, tv-serie. 19.15 Actualitei ten. 19.45 Verhaal). 20.00 Journaal. 20.15 Een unruhiger Sommer, comedie. 21.45 Cultureel magazine. 22.30-23.00 Actuali teiten. DUITSLAND II 16.15 Kinderprogramma. 16.30 Kinderprogramma. 17.00 Journaal. 17.10 Taxi, tv-serie. 17.40 Gevarieerd ma gazine. 18.20 Liedjesprogramma. 19.00 Journaal. 19.30 Gegen den Wind, tv-serie. 20.15 Economisch magazine. 21.00 Actuali teiten. 21.20 Dame, König, As, Spion, tv- serie. 22.05 Consumententips. 22.10 Film- nieuws. 22.25 Filmportret. 0.30 Journaal. DUITSLAND NDR 7.50-8.05 Yoga. 8.05 t/m 13.05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. DUITSLAND WDR 18.00 Kleuterpro gramma. 18.30 Cursus Engels. 19,00 Ein Jahr, tv-film. Gezamenlijk programma DUITSLAND NDR WDR 20 00 Journaal. 20.15 Docu mentaire. 21.00 Liedjesprogramma. 22.00- 23.00 (ZW) Schatten, speelfilm. BELGIC Nederlands NET I 16.30 Gevari eerd jeugdmagazme. 18.15 Kleuterpro gramma. 18.20 Alias Smith Jones, tv- serie. 19 17 Standpunten. 19.37 Mededelin gen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Weer bericht. 20.15 Mork en Mindy. tv-serie. 20.40 Documentaire 21.05 Spelprogram- ma. 22.25-22.40 Journaal. NET II Van 15.30 tot 20.15: Zie NET I. 20.15 Sport. 20.45-22.30 Geschreven in de wind (Written on the wind), speelfilm. BELGIC Frans 17.00 Jeugdmagazine. 18.30 Religieus programma. 19.00 Goochel- programma. 19.10 Regionaal magazine. 19.29 Weerbericht. 19.30 Journaal. 19.55 Verkeersinformatie. 20.00 Gesprek. 21.05 Spelprogramma. 22.25-22.35 Journaal door Hans de Jong orizontaal: 1 wending, 4 part, 7 ra- o-omroep (afk.), 8 omlijsting, 10 «m, 12 zwaardvis, 14. echtgenoot, zeepwater, 16. telwoord, 18. stoom- fblne (afk.), 19. netelachtige plan- n. 22 rund, 24. vreemd, 25. vergel- 26 wijnmaat, 28 luitenant gene- al (afk.), 30. scheik. element, 31. zats in Gelderland, 33. scharnier, bijwoord. 37. oud egyptische zon god, 38. ultruster van schepen, 40. "uwland, 41 modder (gew 42. wa- fbekken. «ticaal: 1 schrobnet, 2. maanstand, teken in de dierenriem, 4. boom, 5. •orvoegsel, 6. Jongensnaam, 7. water Limburg, 9. vallei, 11. boom, 13. neeskrachtlge plant, 15. heimelijk, soepel, 18. burcht in Friesland, 20. Jbels figuur, 21. ik (lat.), 22. groente, 5 lof, 25. welige was, 27. lichte be diming, 29. wiel. 32. stap. 33. lid- °°«i. 34. vertragingstoestel, 38. ««mout. 39. muzieknoot. Plosslng vorige puzzel, ohzontaal: 1. misnoegen, 2. Ede, op, «o. 3. taak, ets, ed, 4. ral, Ink, tui, 5. toen, ale, rg. 6. pen, ara, ene. 7. Orel, PP. ten, 8. ore, game. li, 9. lade, lenig. perttcaal: 1. metropool, 2. Ida, Amer, P-3. seal, en, eed, 4. nok, in, alge. 5. Pj*n, ar, aal, 6. ent, klap, me, 7. geste, "wn, 8. ere, urn, Ell, 9. nodig, enig. De buien zijn de afgelopen dagen niet van de lucht geweest. Soms leverden ze hagel en ook met name in het Waddengebied gingen ze vergezeld van hoosjes die van terzijde gezien onderaan een donkere kantlucht ben gelden, zich nu en dan eens wat lieten zakken en dan weer optrokken. Op Ameland blies zo'n windhoos een twintigtal tenten omver. Ballum op Ameland was dinsdagmorgen topsco rer wat de neerslag betrof. Er werd 32 millimeter water afgetapt, bijna net zoveel als het station Echten in zuid west-Friesland tot nu toe in juni op gevangen had. Ook Haarlem-Noord gooide hoge ogen met 27 millimeter, Westzaan stopte af op 22 millimeter, Santpoort 21 millimeter. Tot nu toe zijn er in Juni al acht onweersdagen waargenomen, ln Bols- ward negen en dat is een hoog aantal voor deze maand. Het zijn allemaal tekenen van een grote onstabiliteit. Helaas verhindert een krachtig blij vende westelijke hoogtestroming, dat Je het woord zomer in de mond durft te nemen. Zolang die westelijke hoog tecirculatie de dienst uitmaakt, kun nen hogedrukgebleden in de lagere niveaus daar niet tegenop. Trouwens. een maximum bij de Azoren past wel op zich te mengen in het weergebeu- ren in West-Europa. Het maximum blijft op afstand en dirigeert alleen van tijd tot tijd een zwakke uitloper in de richting van zuldwest-Engeland. Het blijft bij een schuchtere poging en het gevolg daarvan ls, dat de regenbuien niet ophouden. Ze zullen er vandaag en ook morgen weer zijn, waarbij onweer niet uitgesloten is. Gisteren kreeg En geland wat dat betreft een flink onthaal. Tussen de buien door kan het tot opklaringen komen. Het is wel moge lijk, dat tegen het weekeinde het weer in de zuidwestelijke helft van het land iets verder opklaart en de buien wat schaarser worden, maar ik neem alle voorbehoud ten opzichte van het noordwesten, noorden en noordoos ten van ons land, waar de atmosfeer vooreerst onstabiel blijft. Er zijn ten slotte diverse depressies in het spel. Boven Noorwegen ligt er één, het andere oude minimum houdt zich op de Noordzee op en verder is er een actieve storing die met vrij grote snel heid van Frankrijk vla het Rijnland ln de richting van de Oostzee beweegt. De temperatuur kan bij deze situatie moeilijk hoogstandjes bereiken. Het kwik blijft veel te laag met geen hoge re maxima dan vijftien tot zeventien graden. Je moet trouwens ook vrij ver naar het zuiden gaan om belangrijk hogere temperaturen te vinden. In Frankrijk (Perpignan en naaste om geving) bereikt het kwik pas twintig graden. Op Corsica is het al wat war mer met vierentwintig graden, volop zomerweer meldt Mallorca met 28 graden. In zuldoost-Spanje wordt dertig tot tweeëndertig graden geme ten; in Italië ls er ook zomers weer met drieëntwintig tot vijfentwintig graden maximaal. Joegoslavië geeft eenzelfde beeld te zien; in Grieken land en Roemenië wordt het 's mid dags dertig graden, dat is tropisch. Een weertype met buien staat mij op zichzelf niet zo tegen. Ik laat het veel liever over mij komen dan bijvoor beeld een dag met aanhoudend re gen. Wat dat betreft werden we giste renmiddag nogal geplaagd door een serie buien, die zich hadden aaneen gesloten tot een neerslaggebled. Van tijd tot tijd kon je het buiige karakter van de neerslag goed waar nemen: de intensiteit nam dan toe, maar in totaliteit had het toch wel het karakter van een regenzone. Bij een toestand met flink wat tussen ruimte voor de zon ls het zeer de moeite waard de snel omhoog schie tende koppen waar te nemen. En ver der denk ik aan die aanblik van zo een omvangrijke gele bloemkoolwolk verlicht door de zon. Van de zijkant zijn het beauties, maar als je eronder zit gaat er veel van de charme ver loren. Over grote neerslagverschillen over korte afstand gesproken. Medewer ker Heyboer in Oude-Tonge maakt gewag van een bui, die zondag jongst leden het bekende zuidwest-noord- oost-paadje over Goeree volgde. In zijn woonplaats viel negen millime ter, in Meiissant ook negen millime ter, maar een post midden er tussen in dertig millimeter. Dat dertig milli meter gebied zal als een naalddunne lijn ln dezelfde richting als de bui hebben gelopen. Tot besluit een rijmpje in oude stijl, bedoeld als oppepper: Als het weer niet wil zo u belieft. Toon u dan niet te zeer gegriefd. Maar wacht op betere tijden. Met een week, wie weet een dag of tien Ik wou dat ik dan uw gezicht kon zien. Want zon zal u verblijden! Amsterdam De BUt Deeten Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente VUsslngen Zuid Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn regenbui regenbui regen regen half bew zwaar bew regenbul regenbul regenbul onbewolkt licht bew Strandverwachting: Vandaag en morgen nog steeds wis selvallig met enkele buien, sommige met onweer, maar ook opklaringen. Later in het zuidwesten wellicht iets meer zonneschijn. Aanhoudend te koel. regen zwaar bew regenbul half bew. half bew geheel bew onweer regenbul half bew. onbewolkt half bew half bew. zwaar bew licht bew. regen half bew onbewolkt zwaar bew. HOOGWATER donderdag 26 Juni VUsslngen 1 26-13 S3. Hartngvlletslutzen 1 34-14.03. Rotter dam 3.46-15 57. Schevenlngen 2 26-14 56. IJmui den 308-15.39. Den Helder 7.03-19.18. Harltngen 9.15-21.29. Delfzijl 11.27-23.45. h

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17