Trouw 020-936868 020-936868 fvto international secretary services telefoniste/ receptioniste medewerker/ster (voor halve dagen) Levendig werk in een le vendig bedrijf dat is er bij ons voor enkele vlotte jongedames Wille Co vakantiemedewerksters vakantie-bezorgers bezorgers(sters) Amsterdam-Oost. Het Parool bezorgers Au-pairs tl eVollcslcA'axit a) Assistent(e) b) part-time assistent(e) Bij de Dam Uniek Speciaal aanbod Amstelveen Penthouse A'dam Brouwersgracht A'dam Brouwersgracht Bij het Beatrixpark Bij de Beethovenstraat Gerrit v.d. Veenstraat Joh. Verhulststraat Willemsparkweg Te A'dam Kerkstraat Repres. kantoorruimte a Spaarbrief-kollektief WOENSDAG 25 JUNI 1980 Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vri|dag van 08.30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15.45 uur (vrijdag 13 45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schriftelijk geadresseerd aan: afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels. 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. ƒ4.18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitgnd op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3 - Alle prijzen zi|n exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach- ten cf over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd. Oproepen, verloren voorwerpen enz. Don kom terug! 3en niet boos, caravan komt vrijdag. TIENIE. Waar zijn KEES, KRIS en CHRIS te vinden i.v.m. artikel over hun 2e handsspuller. in de rubriek Dag in Dag uit d.d. 12-2-80. Bel Floor. Tel. 073- 215565 (tst. 122). Personeel biedt zich aan Werkloze vrouw biedt zich aan voor de verzorging van kinderen, evt. licht huish. werk. Tel 020-644396, na 18 uur, tot 20 uur. in model KNIPPEN föhnen (ƒ7.50). Tel. 020-166959 vragen naar Olga, na 19 uur. Vrouw 29 j. wil graag in kof- fieshoD werken in A'dam Haarlem of omg. Start in sept met horecaopl. Br. o. nr. 2- 1ie71 bur. v.d. blad. Handels- en kantoorpers. gevraagd Goed georganiseerd is het prettig werken Twee MEDEWERK(ST)ERS (niveau p.d.-boekh.) kunnen meehelpen dit principe te per fectioneren door zelfstandig te werken aan de loon- en financiële adm. van onze cliënten. Rapportage is het logisch vervolg hierop. Voor inl. e/o soil.: Adm.kan toor Jan Meijer b.v., Hont- horststr. 10, 1071 DD A dam. 020-734988. Wij vragen met spoed ervaren ADVERTENTIE- VERKOPER^) i.b.v eigen auto. Bel Drukke rij-Uitgeverij VEKO/VER- KAART in Amsterdam. Tel. 020-797792. of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328 Tel 020-220644 Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Den Haag DIU'KKKHI.I SPIN/ VAN MANTC.F.M B.V.. NZ Voorburgwal 271, Amsterdam-C. Tel 020-249282 v zoekt met ingang van 18 augustus a s. een vriendelijk meisje met MAVO- en typediploma voor de funktie van Leeftijd tot 19 jaar. Schriftelijke sollicitaties graag aan bovenstaand adres. i Leuk reclamebureau zoekt administratief medewerker (m/v) 16 a 20 jaar. HAVO ol MAVO opleiding. Belangstelling voor boekhouden en auto matisering. Accuraat. We zijn niet groot, de administratie telt 2 man Bel met Klaas van der Meuten voor 'n afspraak Reclamebureau MP&P, Korte Prinsengracht 34, Amsterdam Tel. (020) 237233. Op ons kantoor (vlak bij het Leidseplein) is plaats voor een jeugdig voor opzoeken, opbergen, enz. of voor type-werkzaamheden. Voorkeur genieten zij. die een avondopleiding HAVO. Athe neum. enz. volgen. Bel voor inlichtingen of voor een afspraak 020-212626 (tst. 111). Bekouw Merides Groep bv Stadhouderskade 2. Amsterdam. in de leeftijd van ca. 8-21 jaar. Op een van de afdelingen van ons groothandelskantoor. Prinsengracht 730-736, Amsterdam-Centrum, krijgen zij een gevarieerde taak, die grotendeels bestaat uit aankomende administratieve werkzaamheden. Havo en typevaardigheid betekent een pluspunt, maar is niet beslist noodzakelijk. Wij leggen de nadruk op persoonlijke eigenschappen. Belangstelling? Bel onze afdeling personeelszaken (tel. 020- 239292, toestel 247) of schrijf aan de personeelchef van Rath Doodeheefver Verkoop BV. Postbus 375, 1000 AJ Arrv sterdam. Winkelpersoneel gevraagd Henk Nieuwkoop vraagt ERVAREN VERKOPER in de tapijtbranche. Bel 020-826655 en vraag naar Rein Goos. SIMON vraagt CASSIÈRES (tot 19 jaar), aantrekkelijk werk in levendige sfeer. Bel of ga even langs bij de heer A. J. van Meulen, bedrijfsleider van filiaal Linnaeusstr. 40-44. Tel. 020-930611Hij zal graag alle bijzonderheden vertellen. EEN HUIS VOL GESCHENKEN, VRAAGT voor de verkoop in de maanden juli en augustus. Sollicitaties persoonlijk of telefonisch: WILLE CO. Nieuwendijk 216, A'dam. Tel. 020-227627. Kapperspersoneel gevraagd Galerie Coiffures A'veen vr. ervaren leidinggevende 1e kapper (m/v). Tel. 020-419040/454642. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr. werkster voor klein kan toor te A'dam-Zuid, Amstel- dijk 38. Tel. 020-763502. Vraag naar Diana. Gevr nette betrouwb. SCHOONMAAKSTER (m/v) Dp klein kantoor, 2 uur per avond. Tel. 020-795264. (Para-)medisch personeel gevraagd Manpower zoekt per direct Ziekenverzorgende voor part-time en full-time Ziekenverzorgende v.a. 1/7 voor alle diensten A'dam West Nachthoofd met cardio-ervaring v.a. 26/6 voor 10 nachten Verpleegkundige A B voer speciaal project bij voor keur Surinaamse, werktijden v. 11.00-19.00 uur. Maatschappelijk werkende met tenminste 5 jr. ervaring voor soc. pedagogisch bureau Bezigheids therapeute v.a. direct tot eind juli Medisch dictafoniste voor A'dam West en Oost bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande functies belt u dan zo snel mogelijk 020-227081Heiligeweg 9. A'dam of 020-901041, Fazan tenhof 94, Bijlmermeer. AS 'T EFFE KAN Neem nu voor de vakantie een tijdelijke baan waarbij u het geld goed kunt gebruiken en nog eens 21,62% extra vakantiegeld etc., die u bij het verlaten van de uitlening of vakantie direct contant ont vangt Direct gevraagd m/v. VERPLEEGKUNDIGEN-A voor o.a. afd. Neurologie, in terne Kinder- en Kraamafd. Tevens hebben wij ook nog 2 daghoofden nodig in A'dam- Verpleegkundigen-B ZIEKENVERZORGSTERS ERV. VERPLEEGHULPEN DOKTERSASSISTENTES Bovengenoemde beroepen hebben wij ook nodig voor alleen dag-, avond-, nacht-, weekend of invaldiensten. Neem direkt contact op met INTERFACT uitzendburo. Ceintuurbaan 149. t o. Riaito- bioscoop. Amsterdam. Tel. 020-724700 Of 641411. Onderl. Verpleeghulp „Kro- nestein", serviceflat, Krone- stein, Plantijnstraat, Leiden vraagt met spoed een VER PLEEGHULP. Inl. tel. 071-765064 of 767147. i/Vegens uitbreiding zoeken wij boekdrukker H.C.A./HDA Dns bedrijf is uitstekend met Dpenbaar vervoer te bereiken. Soil, na tel. afspraak met Mej. 3reschel tussen 10.00-16.00 jur. Drukkerij Cito. Tel: 020 )06123. Wegens uitbreiding zoeken wij offset-drukker (klein) Jefst bekend met Heidelber- jer offset-pers. Ons bedrijf is jitstekend met openbaar ver voer te bereiken. Soil na tel. afspraak met Mej. Preschel tussen 10.00-16 00 uur. Drukkerij Cito. Tol. 020- 906123. PAARDEKOOPER BOEKBINDERS B.V. een modem grafisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op hoog-kwalitatief uitgaaf bindwerk zoekt op korte ter mijn een ass. chef expeditie die zelfstandig de in- en uit gaande goederen kan behar tigen en hierin al enige erva ring heeft. Liefst MAVO-opleiding en ca. 25 jaar. Goede sociale voor zieningen Kandidaten gelieve telefo nisch 'n afspraak te maken of zich te vervoegen aan de Gil lis van Ledenberghstraat 22 te Amsterdam. Tel. 324455. POTEC DETACHERING B.V. ZOEKT MET SPOED ELEKTROTECHNISCHE TEKENAARS M/V met en zonder ervaring voor projecten in A'dam en de Zaanstreek. Bel 020-644202 of kom langs: Willemspark weg 213, A'dam fiets gezocht? KIJK in de mini-advertenties Divers personeel gevraagd ZOEKT PER DIRECT electromonteur met ervaring V.E.V. voor en kele weken bij een bedrijf in Mijdrecht. automonteurs allround, met ervaring in die sel- en benzinemotoren voor een bedrijf in Amsterdam- Oost. WIL JE MEER WETEN? BEL ONS DAN EVEN. Unique Hotline 020-236343 UNIQUE UITZENDBURO Goed voor tijdelijk werk. Gevraagd een free-lance WONINGSTOFFEERDER Voor een goed vakman conti nu werk. Soli. N.V. de Koning van Zweden, Keizersgracht 149, Am sterdam. Tel, inl. (020) 264731 Middelgroot landelijk schoon maakbedrijf zoekt voor de pe riode eind juni, juli en augus tus nog enige nette VAKAN TIEHULPEN (vrl.) voor het onderhoud van enkele winkel panden gedurende enige ochtenden per week. Tel. aanmeldingen zien wij gaarne tegemoet tijdens kantooruren onder tel.nr. 05700-24144. De advertentieafdeling be houdt zich hef recht voor ad vertenties eventueel zonder opgave van redenen te wei geren. (Art. 16 Regelen voor het Advertentiewezen) Nieuw Utrechts Dagblad vraagt voor de stad UTRECHT Aanmelden: Ganzenmarkt 16. Utrecht. Telefoon 030-331215 het ochtendblad heeft per direkt plaats voor enkele flinke (vakantie-) in het agentschap Minimum leeftijd 15 jaar. Aanmelden: tel. 913456 tst. 789 vraagt voor vast en vakantie min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid Com. Schuytstr. 10. Tel. 020-716617 v. Boshu'zenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Churchilllaan 1. Tel. 020-797592 v. Ostadeslr. 403. Tel. 020-711592 (tussen 15.00 en 17 00 uur) Noord Meeuwenlaan 145. Tel. 020-361277 Purmerplem 25. Tel. 020-360351 Stierstr. 27. Tel. 020-312014 West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Adm. de Ruyterweg 93. Tel. 020-125601 Burg. de Vlugtlaan 208. Tel. 020-130098 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Wilhelminastraat 78. Tel. 020-187055 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Adm. de Ruyterweg 288. Tel. 020-849700 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Derkinderenstr. 62. Tel. 020-151915 Amstelveen Acacialaan 28. Tei. 020-458473 of 716617 DIEMEN en DUIVENDRECHT Muiderstraatweg 13. Diemen Tel. 020-905353. Melden na 15.00 uur. gevraagd om te helpen in keurige Engelse families in en buiten Londen, 's middags vrij om Engelse les te volgen 'n vrije dag per week, zakgeld, eigen kamer. Ook andere huish.hulpen gevr. Voor inl: 020-417841. Goed verdienen tijdens de schoolvakantie en toch de hele dag vrij zijn? Dat kan, als vakantiebezorger bij Ochtendblad Minimumleeftijd 15 jaar. Inl. ma. t/'m vrij. van 9-16 uur, Rozengracht 46, Amsterdam. Tel. 020-279151. '7 p? jfpj !.- o&y Antoni van Leeuwenhoekhuis zoekt voor de linnenkamer vakaturenr. 83-49 vakaturenr. 95-49 De werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit het verstel len, distribueren en uitgeven van linnengoed en dienstkleding. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 15.30 uur. Voor de part-time kracht geldt een twee-daagse werk week (16 uur per week). Leeftijd van 25 tot 40 jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het ziekenhuiswezen. c Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevrouw M. C. M. Florax, tel. (020) 5122201. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten, onder vermelding van bovenvermeld vakaturenummer, aan de afdeling Personeel- zaken, Plesmanlaan 121. 1066 CX Amsterdam. Musici en artiesten 2200 instellingen zoeken straks in de discotheken-gids naar jouw drive-in-show. Als je nu beit sta je er ook in. Beperkte plaatsingsmogelijk heden- Bel enterprise productions: 020-421329, maan t/m vrij dag v. 16.00-18.00 u. Onroerend goed te koop aangeboden parterre appartement 70m', te gebruiken voor div. doel einden. zoals: winkel, galerij enz. Vr.pr. 85.000 k.k. Inl. Mak. K Goudsmit B.V. 020- 732173. Amsterdam Centrum gezellig gelegen 2/3 kam. app., balkon, zolderk., eigen, bew kooppr. 120.000 k.k. Int. mak. K. Goudsmit B.V. 020-732173. T.k. leuk gelegen hoekherenhuis met aangebouwde garage aan Wallestein te A'dam/Buitenveldert. Bevat o.a 4 siaapkam mod. keu ken, badkam.. c.v. gas, tuin op het z.w Vraagpr. 345.000 k k.. event zonder garage 320.000 k.k. Inl. mak. K. Goudsmit B.V. 020- 732173. GROOT-SCHERMER, gele gen in landelijke omgeving. Moderne eengezinsw., type 2 onder 1 kap, met vele plus punten zoals c.v., garage, zonnige tuin, aangeb. keuken en dakkapel Bouwjr. 1970. Vraagprijs 185.000 k.k. Tel 075-282014 b.g.g. 02908-1448. voor koopwoningen in amsterdam e.a. bel del- tastate mak. b v.. oran je nassaulaan 55, a dam. tel. 020-768733. In de Friese wouden aan de rand van het dorpje Driesum aan doodlopend weggetje ge legen geheel vrijstaand solide GARDENIERSBEHUIZING met tuin rondom. Voorzien van o.a. woonkamer met er ker, eetkamer, woonkeuken, ruime bijkeuken, kelder, dou che. toilet. 2 slaapkamers en overloop. Wateneiding, elek- tnciteit en aardgas aanwezig. Vraagprijs slechts 109.500. Hyp. mog. Inl.: Bureau voor Landelijk Wonen, tel. 05100- 37771. na 18.00 uur 05172- 2100. T.k. mooi gelegen 3 kam. hoekflat aan Langswater te Adam/Osdorp op 13e et., mod. keuken balkon op zui den, c.v. Vraagpr 105.000 k.k. Inl. mak. K. Goudsmit B.V.. 020-732173 MUIDEN c.v. patiohuis 215 000 k.k. Alle inl 02942-1997. Bij jachthaven naar het Lau wersmeer RUIME WONING met grote tuin en garage. Ui termate geschikt voor perma nente bewoning docr liefheb bers van rust, ruimte en wa tersport. Deze woning ver keert zowel van binnen als buiten in perfecte staat van onderhoud. Pnjs slechts 87.500 k.k. Inl.: telefoon 05193-1519. Nes a.d. Amstel (Gemeente Amstelveen) rustig gelegen bungalow met ca. 500 m* eigen grond, fraai aangelegde tuin, blijvend vrij landelijk uitzicht. Ind.: entree, hal. living, ca. 90 m' luxe keu ken, 2/3 slaapk., hobbyka mer, luxe badkamer, uitmun tende staat van onderhoud. Vraagprijs 525.000 k.k. FA. H. VAN DIJK EN ZOON Amstelveen. Tel. 020-411767/411744. A'dam comf. 1-kamerflat m. douche en c.v. 50 000 k.k Tel. 020-185194 of 070-552922. Vrijstaand huis met tuin bongerd op ZW te GRIJPS- KERK. In de buurt van Lau wersmeer, Waddenzee. Schiermonnikoog en stad Groningen. Afm. 13x8 m. Gr. keuken, woonk., badk. met zitbad en douche, gr. zoldei met beschoten kap. Moei nog verder worden opgeknapt. Vr.pr. 95.000 k.k. Tel. 05947-3136. prachtig pand: Vrijebandse- straat Rotterdam met lege 2e etage en extra slaapkamer met haive zolder. Schitterend betimmerd en fraai gestof feerd. Met uitzicht op Bergse- laan! Mooie living, moderne keuken, slaapkamer en wa randa. Huuropbrengst parter re en 1e etage ƒ4000 p.j., dus voor koper gunstige maandlast. Koopprijs voor ge hele pand slechts 89.500 k.k. Met financiering kunnen wij u helpen. Inl. 010-184065 b.g.g. 02207-16973. AMSTERDAM. Te huur dub bel woonhuis nabij Concert gebouw, bestaande uit 12 ka mers, verschillende keukens, badkamers en toiletten. Tuin op het zuiden. Huurprijs 4000 per maand. Inl. Mak. o.g. P M. Admiraal b.v., Am stelveen. 020-419528. In omgeving station-noord Rotterdam te koop geheel pand, waarvan 1e etage en halve bovonverdieping leeg. 3 kamers, keuken, doucheruim te, waranda. Opbrengst ver huurde gedeelte 3600 p.j. Koopprijs voor gehele pand slechts 79.500 kJc. Met financiering kunnen wij u helpen. Inl. 010-184065, b.g.g. 02207-16975. T.k. geheel verhuurd pand. Transvaalkade. Huuropb. 17.000 p.j.. 60 m2 eig.- grond, Pr. idee 115.000 k.k. Tel. 02292-1884. Inruil boot mog. AMSTELVEEN. Buiten wo nen op één der mooiste pun ten aan de Amstel met een geweldig uitzicht over lande rijen en de Amstel. Vrijstaan de villa op 935 m2 e.g., met inpandige garage en v.v. c.v (nieuw). Ind.: aubbele kelder, entree, hal, suite, zijkamer, woonkeuktoil., 3/4 slaapk., badk. met ligb toii., veel bergruimte. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 775.000 k.k. Inl. Mak. o.g. P. M. Admi raal b.v. Amstelveen. 020-419528. Makelaardij T v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 ot 02991-1888. WORMEP. inw. gerenov. w.huis nabij station, onder de rook v. Amsterdam, bev. woonk. 32 m2, 3 slaapk., badk. afzond, douche, vaste trap naar zolder enz. 300 m2 grond incl. ged. huur. Vr. pr 129.500, !NL. 075-284459. Op donderdagavond van 19.00-20.30 uur beantwoor den wij, geheel vrijblijvend, al uw VRAGEN omtrent finan cieringen en koopwoningen in Amsterdam en wijde omge ving. VAN OVERBEEK MA KELAARS-TAXATEURS o.g., Vijzelgracht 61Asd. Tel. 020- 227808. 1E HELMERSSTRAAT Winkel/woonhuis met vrij dubbel bovenhuis. GEHEEL LEEG TE AANVAARDEN. 1e verd. via winkel bereikbaar Vr.pr. gehele pand 170.000 k.k. HUGO V. HEES MAKELAAR DIJ O.G. Tel. 020-797838. Zeer luxe 3/4-KAMERFLAT in Amsterdam-Zuid in de di recte omgeving van de RAI. Gerenoveerd en gestoffeerd Totale oppervlakte ca. 100 m' op 3e verdieping. Vrije vesti ging. Vraagprijs 265.000 k.k. Inl.: C. Oudshoorn Co B.V., Mak. tax. o.g., De Lai- ressestraat 55, A'dam. Tel. 020-769514. 2-KAMERFLAT in Amsler- dam-Zuid. 'n Zeer luxe gere noveerde. gestoffeerde flat oc de 3e verdieping. Vrije vesti ging. Blijvend vrij uitzicht. Vraagprijs 118.500 k.k. inl.: C. Oudshoorn Co B.V., Mak. fax. o.g., De Lairesse- straat 55, Adam. Tel. 020- 769514. met dakterras (50 m*) bevattende 4 kam., keuken, badkam Vraagpr. 215.000 k.k. Amstelveen Penthouse, 2 è3 kam. flat op hoogste verd. mei dakterras 40 mJ). Vraagpr. 155.000 k.k. Inl. mak. K. Goudsmit BV 020-732173. fraai kleine 2 kam. flat bevattende o.a. mod. keuken, badkam. met douche, c.v., gas, berging, lage kosten, fraai uitz. Koopprijs 139.500 k.K. Inl. mak. K. Goudsmit BV 020- 732173. gerestaur. 3 kam. appartement, bevat o.a. luxe keuken, badkam., openhaard, c.v., royaal dakterras balkon. Kooppr. ƒ205.000 k.k. Inl. Mak. K. Goudsmit BV, 020-732173. Herenhuis aan de Vijverhoef in A'dam/Buitenveldert. Bevattende ruime woonkam. met open haard, schuifpui, 4 siaapkam., royale badkam., c.v., gas, besloten zonnige tuin. Vraagpr. 330.000 k.k. Inl. mak. K. Goudsmit BV 020-732173. royaal herenhuis met voor- achtertuin, 8 kam., gr. kelder, c.v. Oplevering spoedig. Vraagpr. 480 000 k.k. Inl. mak. K Goudsmit BV. 020-732173. royaai goed gelegen herenhuis met garage, 8 kam., 2 mod badkam., c.v., tuin, zonneterras. Kooppr. 475.000 k.k. Inl. mak. K. Goudsmit BV.. 020-732173. royaal goed onderh. herenhuis met 8 kam., gr. kelder, c.v. gas, tuin. Oplevering spoedig. Vraagpr. 475.000 k.k. Inl. Mak. K. Goudsmit BV. 020-732173. bij concertgeb. draai dubbel ben. huis met grote zonnige tuin. Het huis bevat o.a. royale woonakm. met terras, mod keuken, 3 siaapkam., badkam., gr. bruikb. kelder onder geh. huis, c.v gas. Vraagpr. 360.000 k.k. Inl.: mak. K. Goudsmit BV. 020- 732173. groot huis met tuin op zuiden. Geheel leeg te aanv. Best. uit dubbel ben. huis met sout. in g. st. dubbel bovenhuis welk geh. gerenov. moet worden. Zeer geschikt voor dubbele bewoning. Vraagpr. 395.000 k.k. Inl. mak. K. Goudsmii BV. 020-732173. gerestaureerd pandje geheel leeg te aanvaarden. Bevattende o.a. 3 kam, eetkeuken. badk. met ligb., afzond, douche, 2 toiletten, c.v.-gas, enz. Vraagpr. ƒ215.000 k.k. Inl.; mak. K. Goudsmit BV, 020-732173. Te huur aangeboden aan Wilhelminasng. te Breda. Bruto oppervl 90 m*. Huur pr. ƒ950 p.m. Inl. tijdens kantooruren 076-147663. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden T.h. pracht ONDERSTUK vcor opslag. 50 m2. Adam Zuid. Tei. 020-905335 na 18 u. Gem. st. kamer t.h. 182 p.m. Juli, aug. 020-247853. T.h. voor beschaafde jonge dame zon. gemeub. kam. cv en keuken gebr. 250 p.mnd. Tel. 020-712423. KAMER te huur met kookge legenheid en vrije opgang te A dam. Tei. 02946-4012. TROUWKWARTET P 12 RSl ROCHDALE voor leden: met urg. bew. of zelfst. won. met .kale" huur tot 570.- pm„ De Rrjpgracht 10 III- (Landiust) 1 si k. 171,75. Voor leden boven 60 jaar met urg. bew. of zelfst. won of voor leden met urg. bew. be nedenhuis. Het Laagt 167 huis (Buikslo- termeer) 1 sl.k. cv 461,95. Voor leden en niet-leden bo ven 6>5 jaar met urg. bew. of zelfst. won. of voor leden en niet-leden met urg. bew. be nedenhuis Corrv Springerstraat 34 huis (zuid) 2 sl.k. 179.95. Inschrijvingen per briefkaart voor vrijdag 27 juni a.s. 9 uur v.m. Bezichtiging na oproep. GEZOCHT voor 2e jaars stu dente sol. een kamer met kook- en douche gelegenheid te Utrecht. Reactie aan Béja BV Arnhem. Tel.: 085-512583 (kantooruren: 8.00-16.30 u). Te huur in fraai gerenov. grachtenpand op 100 m afst. v.h. C.S. ca. 65 m2 kan toorruimte voorz. v. c.v., keu ken unit en toilet. Huur 1000 p.m. servicekosten inl. Rappange mak. b.v. Prinsen gracht 255 t/m 259, A'dam. Tel. 020-240363 W.B.V „AM: ZUID' te huur aan< leden: Een derde verdi VENOVER (N) 537,75 p.m. ind per 16 juli. Een derde verdiep* WENHUYSENSTRA huur 233.90 p.m slpk. per 1 aug. jier Deze woningen zu worden verhuurd met urg. bew. ning in A'dam met een „kale" hu ■m. rd a101 ."j 1 50 en 570 p Inschr. PER BRIE: »n ihter kc vóór vrijdag 27 juni» arde uur v.m. aan het ver. met vermelding; or samenstelling, lidno, oet gegevens huidige wq aars gevens urg bew J. J' naam partner/echtgi lefoonnummer inkomen. Onvolledige en te gen inschrijvingen niet in behandeling gi epvi BEZICHTIGING TEND NA OPROEP rt e For rent: one bedn jive parlment, in east Ar «ft for july and august! aar 5223966. Jg SMC Onroerend goed te koop gevra T.k. en/of t.h. gevraagd BUNGALOW/Landhuis ol jrge rondom Zeist/Bilthoven/Bos en Duin/huis ter Heide u ak e Met minimaal 1000 m2 grond, 4 ot meer slaap |h vrijstaand. Liefst gelegen in of nabij bossen. Teij en tussen 10.00 en 17.00 uur, 078-154455 |svti Ier oet* tars tkl Ir.g erde he aadi t Onroerend goed en woonruini te huur gevraagd Beschaafd stel, verpl. en 5 jr. med stud., zkt. met SPOED, won in A'dam, i.b.v. urg. Tel. 020-710920. Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. Scholier 17 jr. zoekt kosthuis in Utr. of omgev Burry, E. E. straat 22, Stiens (Fr.). Jong stud, stel, 5e jr. med. en 3e jr. econ. zoekt 3-k. won. in A'dam, i.b.v. urg. Red. overn. gn. bezw. Tel. 650114 Alleenstaande man 56 jaar WAO-er zoekt net kosthuis in Amsterdam. Tel.: 020-737784. Bas, 2e jrs.bio.st. zkt met spoed kamer in gez.huis te Utr. Tel: 01650-35456. Jongeman, verpleegkundige, zoekt kamer in A dam, omg. Kuiperstraat, 200 p. maand. Tel. 070-897666. SCHOLIERE zoekt voor 1 jr. kamer te Leiden. Huur tot 300 p. m Tel. 023-280639. Aank. 1e jaars student, rustig type, aan de VU v.g. zkt. ka mer. Bereid zomermaanden ook 1980 door te betalen F A. Jansen. Wermerweg 17, 7552 GV Hengelo (OV.) Studente Spaans zee met kookgel. in A'fc L" 070-274164. 2 Pers. i.b.v, urg. betllQUt wanhopig ETAGE inl of omgev. Wij hout 2 jaar niet meer uit J kamer van 12m huurpr. gewenst. Teli 020-456978. Vrag Bert. Gevr. 3/4 kam. Overname geen bea|veel urg.bew. Huur maaP Tel.: 020-166392. Jonge vrouw stud, zi mer(s) in DEN HAAQofc 070-649971. Gevr. woon/attelierrufett gen red. huur, i.b.v. 1 020-641120 na 18.00fo Student. 1e jaars I zoekt kamer in Verboom, Hoofdweg 2l derwijk. 03410-1 r Student zoekt A'dam-Z. of Centra naar: H. Talsma. t 99, 8432 PL 05160-7350. Brabantse ouders voor zoon, rustig t in A'dam of directël 01623-13423. Woningruil Aangeb. 2 k.won. m. balkon in de Pijp, huur 175 p.m. 1 hoog. Gevr. groter, h.h.g.b. Tel. 020-727589. Jullie samen in 4-kamerfl. in Bijlmer, 600 p.m. incl. c.v. Wij apart in 2 kleine woningen in centr A dam. Bel Rita om etenstijd 962633. Lelystad aangeb. eengezins- won. Gevr. in A'dam 4 5 kam. won. in 1 der tuinsteden (Overtoomse Veld) Tel. na 19.00 uur 020-170043. Aang.: 3-4 k. bovenwon. nabij Landsmeer. Gevr.: idem Wa tergraafsmeer. Tel. 020-596.2502 ts. 9-16 u. Aangeb. 3-kamwon., 2 slaapk., 1 woonk., 1 speelhal, ruime keuken, bad en toilet. Groenveen 311, Bijlmermeer. Gevr. 3 4-kam.won. in Ho- lendrecht of elders in A'dam. Tel. 020-965010. Aang in A'DAM Overtoomse- veld 4-kam.flat. Gevr. eenge- zinswon. met tuin in LELY STAD of het Gooi. Tel. 020- 175502. Aangeb. 4-3 k. wof.l badk, balk., 2e et. S 420. Gevr. 3-4 k. 020-177587-653852. Aangeb. 3-kam.won. tergraafsmeer. Eig. Tri |en huis. Gevr. Grotere n zelfde buurt of zuid Bi n. 25-11881, bur v.d. Heb 4-kam.won. bij 1960 te A'veen. Wil ru-tf tr woonark of liefst zeM in A'dam-Oost. Geen 8 n Tel. 020-459140 Aangeb. in A'dam (Ov zonnige FLAT 3e etac? huur. Gevr. woning tol rond A dam. Tel. 020-15 Aang. 4-kamerflat te Ut Huur 173. Gevr. DENHUIS, liefst 3 tó Huur tot 250 te A'df Tel 020-659916 (na II KI AANG 3 k. won. 1eetP LENDRECHT GEVR won. m. douche en inl Geuzenv. of west. Br. 25-11859 bur. v.d. Eengezinswon. te GRflj GEN tegen huis v. 2 pi ADAM. Tel. 050-1245 TE DORDRECHT in fraaie bungalowbuurt gel. kamerw. (4 onder 1 kap) te ruil aangeb. Gunstige h GEVR. overeenk. huurw. in omgeving Zeist, Amersl Utrecht. Tel. 078-173824 (niet op zaterdag). Venlo TE HUUR WINKELRUIMTE op prima stand (Parade 74 te Venlo). Totale oppervlak* etalages circa 55 m2. Huurprijs circa 1800 per Condities en inlichtingen bij mr. R. J. Stassen, cand - makelaar in onroerend goed, Kapellerlaan 187, 6045 Roermond, (tel. 04750-13766). Zaken en transacties BUREAUS, ladenkasten en 2-d.-kasten. Sleutelkluis, Ferd. Bolstraat 7, 020-725632 Voor alle soorten BALLON NEN voor braderieën en ope ningen (jubilea) event, met ei gen tekst. B B. Tel. 020- 122446. Telefoonbeantwoorders vanaf 350. Ook huurkoop en lea sing H. F. Erb. 023-337418. BOLKOP schrijfmach. merken, tegen scherpa zen. Ook serv. rep. Ta andere mteress. aanbiel Fa. Lettera R. Hartplein 17, A'dH Tel. 020-762180 TE KOOP gevraagd voorraden en fabrieksp» in iedere branche. CONTANTE BETALT Aanbiedingen 020-990678 of 735542 Verzekeringen, hypotheken, ge' zaken verzilvert a! jarenlang tussentijds spaarbrieven teg* hoogste waarde a contant. Discretie verzekerd. Eindhoven, tel. 040-437124 - Apeldoorn, tel 055-55? Rijswijk, tel. 070-907871 - Amsterdam, tel 020-265749. Nu ook in Leeuwarden, tel 05100-531531. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16