lernard Hinault: geen eestrijd met Zoetemelk lustralisch tennis door dal Computertest hulp bij selectie turnsters pr één favoriet voor 67ste editie van de Tour Weinig meisjes geschikt voor topsport sol V m Dibley: 'Horizon vol talenten, maar topper dient zich nog niet aan' FISA en FOCA nog tegen elkaar Contract bij Lazio voor van de Kerkhof Okker en Stöve ronde verder Vollebregts twee keer één Neptunus raakt aansluiting kwijt 1DAG 25 JUNI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 11 RS 13 H 15 9han Woldendorp [CFORT Onvoorziene omstandigheden als ernstige tijen en onorthodoxe afdalingen voorbehouden heet de jrvan de 67e ronde van Frankrijk Bernard Hinault. Hoe voor de hand om de Tour de Ite projekteren op de twee- êmard Hinault-Joop Zoete- ir evenwel de vraag of die tt mg van zaken juist kan wor- *m<i Ook al wordt er in de ort altijd enthousiast gere- Zowel in franken en guldens f»oo toonden en minuten de Zoetemelk in de ploegPost gis laatste noodgreep om de kunnen.winnen) garandeert -aar een scherpe aanval op de stbaar lijkende positie van Wat dat betreft zijn cijfers in report even bedrieglijk als in lallerij. Ter illustratie: in 1978 de achterstand van Zoete- zijn acht jaar jongere ,con- bijna vier minuten, vorig im dertien en een halve mi- beide gevallen beschikte de Nederlander binnen zijn met Dï den middelen werkende ploeg fpli zelfde faciliteiten. dus de, vraag: is Hinault 'jpworden of heeft Zoetemelk jri£« moeten laten? Uit geen en- ptsiag blijkt, dat de laatste ilijk aan vorm heeft inge- michtère feiten stippen in wel een zekere progres- Franse tegenvoeter aan. .tering wordt het duide- lafd door de Ronde van in al uit het gegeven dat ich met succes tegen elke combine wapende, kan afgeleid dat verhaaltjes als f ronde van Frankrijk op het fljn tweevoudige winnaar zijn ven. in het dikke boek vol Is thuis horen ler dan één reden kozen Hi- d zijn ploegleider Cyrille Gui- oor de Giro en de Tour. Hoe- op 20 juli. wanneer koersdi- Felix Levitan de vervelend ■cieel gekleurde circustent in opzet, het gelijk of ongelijk aault wordt aangetoond, twij- letrokkene niet meer aan het rd op die vraag. „Ik heb altijd tiek cp mijn wijze van voorbe- moeten slikken stelde Hi- iast, nadat hij de Italiaanse had gewonnen. „Maar dat Iegd. Toen ik in de proloog >r de eerste kilometers Ho. Bij de finish in Milaan ichaal nog steeds 65 kilo ïbeurt maar zelden dat ik Veel mensen zien dat als trlijks. Zo ver wil ik niet Ik herstel gewoon erg snel." wekte Hinault vorig jaar joe ronde van Frankrijk. Waar k aan de streep meestal ver- oogde geen schande overi- een urenlange krachtsin- ung - huppelde Hinauit dage- kselfns m het rond. „Hij moet kken". belasterden kritikasters aj voortduring. Het bewijs is geleverd. Hinault is zelfs zeer Bernard Hinault met in zijn wiel Joop Zoetemelk, opnieuw te verwachten beeld van de Tour 1980. zuinig op zijn lichaam Via de televi siecamera kon „iedereen" er vorig jaar getuige van zijn hoe nauwgezet de grootmeester uit Yffiniac zich en kele dagen na de Tour door medici liet onderzoeken. Het is trouwens een publiek geheim, dat hij zijn lichaam maximaal tot zijn dertigste wil „af beulen". De tweede reden, waarom Hinault voor een programma met de rondes van Italië en Frankrijk koos, heeft te maken met het wedstrijdritme. Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper geven hem daarin volmondig gelijk. Kuiper deed dat met spijt in zijn stem. omdat hij hetzelfde programma wel zou willen afwerken, maar dat om gewaagd het ook is om de afloop van sportwedstrijden te voorspellen, het kan amper een gok worden genoemd om de 25-jarige Breton bij voorbaat als de oppermachtige triomfator in 's werelds zwaarste en tegelijkertijd rneest circusachtige wielerevenement naar voren te schuiven. Gewoon, omdat bijna alles in zijn voordeel pleit. blikt hij opgewekt terug. „In Frank rijk spookt de last van de verant woordelijkheden tegenover de pu blieke opinie voortdurend door mijn hoofd." Bernard Hinault is derhalve klaar voor de Tour. waar Joop Zoete melk tot de proloog (morgen in Frankfort) absolute rust is voorge schreven om de kwellingen van de in de ronde van Zwitserkand opgelopen darmstoornissen te verdrijven. En wat de knechten betreft: vorig jaar werd de hofhouding van Hinault als relatief weinig indrukwekkend afge schilderd. Wat niet wegnam, dat de equipe Guimard zich het gulzigst mocht opstellen, toen er in de premie- pot gegraaid kor. worden. Jean-Rene Bemaudeau heeft door zijn recente zege in de Midi-Libre bewezen tot omvangrijke hand- en spandiensten in staat te zijn. Blijft overeind, dat de ploeg Post op papier de sterkste is, die de komende weken over de Franse weggetjes da vert. Het hoeft zelfs niemand te ver wonderen, als mocht blijken, dat er in de stal van de Amstelveense ploeglei der te veel raspaardjes staan. In de iange aanloop naar de venijnige der tiende rit (een Pyrerieeën-etappe met twee cols van de zwaarste en twee bergen van de eerste categorie) gaan drie klassiekers (de Grote Prijs van Frankfort, een gedeelte van zowel de Waalse Pijl als Luik-Batenaken-Luik en. in omgekeerde richting, Parijs- Roubaix) schuil. Daarin ëiseh andere coureurs uit de ploeg Post hun aan dacht op. Met een regerend en een voormalig wereldkampioen (Raas en Knetemann), winnaars van klassieke wedstrijden (Raas en Lubberding) en een belofte voor de toekomst (Van der Velde) moet het voor Zoetemelk een illusie zijn om te denken, dat hij hoe dan ook de absolute kopman is, zoals die ook na de nationale titel strijd door Post naar voren wordt geschoven. Zoals het voor Peter Post op papier en waarschijnlijk eveneens in de praktijk een gedachtenspinsel- Het commerciële redenen uit zijn hoofd moest laten na de door Hinault met overmacht gewonnen „sneeuw- klassieker" Luik-Bastenaken-Luik: Zoetemelk, in de wetenschap, dat zijn aanloop naar de Franse ronde groten deels is mislukt. De laatste: „Het aan tal koersdagen komt op hetzelfde neer, maar de deelname aan de Giro is minder slopend dan het rijden in kleine etappewedstrijden. Hinault is de verplaatsingen, die daaruit voort vloeien, uit de weg gegaan. Ik vraag me alleen af hoe zijn ploeg zo'n pro gramma verwerkt." De rondrit door Italië had voor Hi nault zelfs iets verfrissends. „Ik voel de me bevrijd van de mentale druk," - PYRENEEEN fc - sï s s 25°G—sS—sl-s-S*- g§ SOS» (2) Bergpas buiten categorie Q Bergpas 2e categorie Bergpas 1e categorie Helling 3" categorie A6ï|s/ P O tl UTRECHT De Maamse sportarts W. B. M. Erich heeft een tje is om zijn royaal onder aanspre- computertest ontwikkeld, waarmee het volgens hem mogelijk js op efin betrouwbare wijze de lenigheid in de heup en de rug te meten. Deze methode kan van groot belang zijn bij het selecteren van jeugdige topturnsters. Bij het turnen krijgt vooral de rug het zwaar te verduren en de computertest zou in de toekomst kunnen uitwijzen of een turnster een dergelijke zware belasting wel kan verdragen. kende triomfen bedolven miljoenen ploeg deze zomer al met een Tourwin naar te verrijken. De door Erich ontwikkelde test staat beschreven in zijn proefschrift over motorische grondeigenschappen bij jonge turnsters, waarop hij gisteren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht is gepromoveerd tot doctor in de ge neeskunde. De door Erich ontwikkel de test is vooral van belang omdat tot nu toe een betrouwbare methode ont brak welke „ruggen" wel en welke niet aan topturnen kunnen gaan doen. Op deze manier kunnen blij vende rugblessures op latere leeftijd worden voorkomen. Erich heeft zich bij zijn onderzoek Fred Buddenberg DEN -- Het Australische tennis is in de jaren zeventig een diép dal gegaan. Het verval begon in 1971, het jaar John Newcombe en Evonne Goolagong voor de laatste ralische successen zorgden door de enkelspelfinales op bledon te winnen. Daarna volgde een periode vol kommer 'el, al werd nog wel tweemaal (1973 en 1977) de Davis Cup men. t)e Australische tennisbond heeft zich te laat gemaakt om de ontwikkeling en heeft pas dit jaar, tien te laat derhalve, een plan ontvouwd, dat het Australische us weer op een acceptabel niveau moet brengen. TAA heeft voor de komende vijf Nim één miljoen gulden uitge- a voor de opleiding van de De beste jeugdspelers uit iede- ut worden in leeftijdsgroepen ttht tot twaalf jaar onderge- l in trainingskampen waarna. Woende progressie, uitzending «fbuitènland volgt. Naast deze tog van de LTAA hebben ook ■d-topspelers John Newcombe Oy Roche een plan opgesteld. Kt Australische tennis uit de if impasse moet halen. Het plan 'hycorpbe.en.Roche is eind vorig Pjtart en heeft de naam van ration Tennis" meegekregen, pnbe en Roche brengen een P 12 a 13-jarigen onder in een FjJWoL waar zij drie uur per dag pig krijgen van Roche. Het plan pwcombe en Roche strekt zich luit over heel Australië, maar fm"^h tot, de staten Nieuw- Wales, Queensland en Victoria. FM steunt dit plan met 90.000 P». een sponsor heeft er 112.500 Fn in gestoken en Newcombe en Pe hebben 135.000 gulden weten K krijgen van de regering van (olm Fraser. 1950 en 1971 wist Australië Fhefst vijftien keer de Davis Cup tonen. Ook vijftien keer viel m Periode de herentitel op Wimble- ln Australische handen. Vier- werd tevens de damestitel op [bledon gewonnen door Australi- names. Een lijst, waartegen de Davis Cup-zeges in de laatste jaar maar schril afsteken. De Australische terugval heeft zich het minst openbaard bij de dames. Wen dy Turn bull, Evonne Ca wley-Goola gong en Dianne Fromholtz staan op de wereldranglijst bij de eerste tien. Op de ATP (Association of Tennis Professionals) lijst van 1979 was John Alexander de enige Australiër bij de eerste veertig. Paul McNamee en Pe ter McNamara hebben zich door hun prestaties op de laatste Franse titel strijd in Parijs (overwinningen op John McEnroe en Jose Higueras) wat omhoog gewerkt, maar de top zit er voor hen ook niet in. Colin Dibley, de 35-jarige Australi sche veteraan, heeft een eenvoudige verklaring voor de terugval in de ze ventiger jaren. „In de jaren zestig was het Australische circuit het grootste ter wereld. De topspelers uit alle lan den kwamen voor acht negen we ken naar Australië. Dit was een enor me les voor de Australische junioren. Na ongeveer 1970 ging de aandacht van de topspelers meer uit naar de goed betaalde toernooien in Ahierika en Europa. Ook de Australische top spelers, 2oals Newcombe. Laver en Roche, gingen op het grote geld af en werden professional. De bond wist niet goed wat zij met deze situatie aan moest Zij bood een aantal spe lers een contract aan om voor het Australische Davis Cup-team te blij ven spelen. Deze spelers, wie voor de bond alle onkosten betaalde, waren echter al achter in de twintig. Aan de jeugd besteedde de bond totaal geen aandacht". öp Wimbledon heeft nog geen speelster of speler zich zozeer in hel middelpunt van de belangstelling weten te plaatsen als een 'magisch ding'. De elektronische lijnbewaking op het Centrecourt en baan één is voorwerp van kritiek. Butch Walts liet maandag in zijn partij tegen John McEnroe hoofdscheidsrechter Fred Hoyles opdraven en verzocht hem het ding weg te halen. „Een slechte lijnrechter mag je vervangen, waarom zoiets dan niet", klaagde hij. Uie Nasiase (foto) bekeek de elektronische installatie op het Centrecourt met de nieuwsgierigheid van een inboorling, die voor het eerst een t.v. toestel in werking ziet. Ook hij verschilde herhaaldelijk van mening en eenmaal riep de Roemeen zelfs: „Jij bent zeker van Russische makelij". Andere oorzaken van het ineenstor ten van het Australische tennisimpe- rium zijn volgens Colin Dibley de slechte arbeidsvoorwaarden voor de coaches in Australië en de verander de sociale omstandigheden. „Goede coaches, zoals Harry Hopman en Jack Shure, zijn naar Amerika ver trokken omdat in Australië voor ten nis-coaches geen goede boterham te verdienen valt. Zij werken voorname lijk op zichzelf en krijgen geen steun van de bond. Na 1970 had de jeugd minder over voor het tennis. In plaats van hard trainen hadden zij andere dingen aan hur. hoofd. Zij kozen meer voor de ontspanning. Dat is volgens rnii de reden dat John Alexander en Phil Dent nooit de top hebben ge haald. Ook maakte de jeugd zich in de jaren zeventig te veel illusies over een tenniscarrière Zij dachten als Dibbey per jaar 100.000 Amerikaanse dollars kan verdienen, kunnen wij zeker 30.000 dollar bij elkaar slaan. Zij wilden er echter niet hard genoeg voor vechten en vergaten dat ik per jaar 52.000 dollar aan onkosten beta len moest." Te pessimistisch over de toekomst wil Dibley niet zijn, al denkt hij niet dat in de eerste tien jaar een Austra liër een plaats bij de beste vijf van de wereld zal halen. „Australië heeft na Amerika het grootste aantal spelers bij de eerste honderd. Het zijn er dacht ik twaalf, maar zij bevinden zich allemaal tussen plaats nummer veertig en honderd. De top zullen zij niet halen en ook dient er zich op dit moment niemand aan. De horizon is vol met talenten, maar op een echte topper zullen we nog zeker tien jaar moeten wachten. Ik hoop dat ik het mis heb. want een positieve uitschie ter kan het Australische tennis best gebruiken." vooral op meisjes gericht omdat zij in de turnsport verreweg de overhand hebben. Van de 500.000 meisjes die in Nederland op een turnvereniging zit ten zijn er volgens Erich hooguit 150 geschikt voor topturnen. De leeftijd waarop men de sport op hoog niveau gaat beoefenen wordt steeds lager. Meisjes van negen jaar nemen al deel aan regionale en centrale bondstrai- ningen. Erich vraagt zich af of dat wel verantwoord is, omdat op zo jonge leeftijd de grenzen van de fysiologi sche belastbaarheid gemakkelijk kunnen worden overschreden. De testmethode volgens het pro gramma van Erich kan in principe in elke sportzaal in het land plaatsvin den. Daarover is alleen een terminal nodig, die is aangesloten op de com puter in het Utrechtse universiteits centrum „De Uithof", waarin het test programma is opgenomen. Bij de methode-Erich worden de meisjes in gebogen houding van opzij gefotografeerd. Op grond van dit beeld voert de computer een aantal berekeningen uit, waaruit een conclu sie over de lichamelijke geschiktheid voor topturnen volgt. Momenteel se lecteren trainers de meisjes volgens een aantal subjectieve maatstaven op grond van lenigheid, kracht, snel heid en uithoudingsvermogen. Overigens is Erich niet erg te spreken over de lichaamshouding van de he dendaagse jeugd. PARIJS De Grote Prijs van Frank rijk. die zondag op het circuit van Casteliet wordt gehouden en telt voor het wereldkampioenschap der cou reurs, gaat in ieder geval door. Jean- Marie Balestre, president van de in ternationale autosportfederatie (FISA), heeft dit gisteren in de Franse hoofdstad verklaard. „Als de leden van de vereniging van constructeurs van formule 1-wagens zich donderdagmorgen niet hebben gemeld voor de technische controle van de Grand Prix zullen o.m. acht formule 2-wagens het veld complete ren", aldus de Fransman, die in een hevig conflict gewikkeld is met Ber- nie Ecclestone, voorzitter van de ver eniging van constructeurs (FOCA). Onder druk van Ecclestone betaalde een aantal coureurs een boete niet die de FISA hen had opgelegd omdat ze niet waren verschenen bij de ver- plichtgesteldc voorbespreking van de Grote Prijzen van België en Monaco. ROME (AP) De Italiaanse club Lazio Rome heeft gisteren bekendgemaakt dat zij Rene van de Kerkhof voor het volgend seizoen heeft gecontracteerd. Lazio wilde niet zeggen hoeveel Van de Kerkhof gaat verdienen. De PSV'er is de vijfde buiten landse voetballer die door Itali aanse teams is aangetrokken sinds de Italiaanse voetbalbond het mogelijk maakte dat buiten landers voor Italiaanse teams uitkomen. Lazio eindigde in het afgelopen seizoen op de elfde plaats, uit een totaal van zestien clubs in de hoogste Italiaanse divisie. Het verloor onlangs Bru no Giordano en enkele andere spelers, die werden geschorst in verband met het Italiaanse voet balschandaal. LONDEN Tom Okker en Betty Stöve hebben gisteren tussen de re genbuien door de t,weede ronde ge haald van de open Engelse kampi oenschappen op Wimbledon Tom Okker versloeg in drie sets. 6-3, 7-6. 6- 3, de onbekende Australiër John Ja mes. Betty Stöve had alleen in de eerste set problemen met haar tegen standster. de Amerikaanse Lea Anto- noplis: 7-6 en 6-2. Mark Edmonson Ausi 5-7. 6-4. 3-6.7-6.10-8. Balacs Taroczy (Honi-Chris Deianey iVS» 6-3. 3-6 6-4. 6-2. Bruce Manson iV8>-Tom Oullikson (VSi 7-6.6-7. 7- 6. 6-4 Kevin Curren (ZAf >-Mtke Doyle <VS) 6-4. 6-3. 6-7. 6-2, Colln Dibley (Ausi-Tom Leonard iVSl 6-1. 6-2. 7 6. Gene Mayer (VSvChns Johnstone (Aus» 6-3, 4-6. 6-1. 6-2. Buster Mottram (QBri-John Gloud (Obr) 6-4. 6-4, 6-2. Steve Krulevitz <VS>- Miguel Mir (Spa) 6-2. 6-3. 6-0. Roscoe Tanner (VS>- Jiri Hrehec <Tsj> 6 2. 6-0, 6-4, Peter Fleming <VS>- Colin Dowdeswell (Zlm) 7-5, 6-3. 6-4. Dames enkelspel-. Ferste ronde Betty Stöve <Ned>Lea Antonopolis (USl 7-6. 6-2 Tanya Har ford (ZAVYvonne Vermaak <ZA) 6-1. 6-4 Tetry HoUady <VS>-8ue Rollinson iVS) 6-2. 6-2. Kathy Jordan 'VSi-Kim Sands iAus 6-1. 6-1. Dianne Fromholtz (Aus 1-Rosely McCallum l\S) 7-5, 6-3. Virginia Ruzin (Roe i-Sabina Simmonds ilta.i 7-6. 6-4. De'obie Je vans ;GBr i-Mary Lou Piatek .VS) 6- 3. 4-6. 6-1. Tracy Austin «VSvAlycIa Mouiton tVSl 6-1. 6-2. Ann Kiyomura (VSHYvona Brzakova (Tsi.) 6-3. 6-!. Sue Saliba (Aus.l-Florence Mihai (Roe.i 6-7.6-1.6-1. Martina NavTatilova iTsj.tDana Kloss <ZA 6-0. 6-3 KIEL Tijdens de Kieler Woche hebben de broers Eric en Sjoers Vol- lebregt gisteren in de Flying Dutch- man-klasse zowel de tweede als de derde race gewonnen. Beide keren hielden de Warmonders, die ook tij dens de Olympische regatta in Tal linn aan de start zullen komen, de Westduitse broers Jörg en Eckart Diesch achter zich. De Vollebregts hadden zondag ook al de eerste race gewonnen en leiden met ruime voor sprong in het klassement. Er weden gisteren twee wedstrijden gezeild in alle klassen, omdat de wed strijden maandag waren afgelast vanwege de uit alle richtingen ko mende wind. Gisteren waren de weert omstandigheden een stuk beter. Tij* dens de race van de Star-boten werd windkracht vijf tot zes gemeten. Dat bleek voor een aantal scheepjes té veel van he goede: acht moesten de strijd staken en voortijdig naar de haven terugkeren. Daarbij echter niet Boudewijn Binkhorst en Kobus van den Berg, die in de tweede en derde race respectievelijk als vijfde en derde eindigden. Het Nederlandse koppel steeg in het klassement vani de zesde naar de vierde plaats. Van de overige Nederlandse „Olympi sche" zeilers eindigde Geert Bakker met zijn bemanning in de tweede race van de Soling-klasse op de vierde plaats. Eenzelfde positie was wegge legd voor Henk van Gent en Jan Willem van de Hondel in de 470-klas- Van onze honkbalmedewerker UTRECHT Van de drie voor gister avond vastgestelde inhaalduels in de! hoofdklasse honkbal weden er op nieuw twee wegens slechte weersom-.' standigheder. afgelast. HCAW—Am- stel Tijgers en Giants—Nicols vonden opnieuw geen doorgang. Wel werd de wedstrijd tussen het Utrechtse UW en Neptunus gespeeld en die partij leverde een verrassende 8-3 overwin ning op voor UW. De basis voor die overwinning werd gelegd in de derde innings, toen UW wederom duidelijk liet blijken, dat het 't met de afmetin-I gen van het thuisveld niet zo nauw neemt Er werden maar liefst vier! home-runs geslagen en wel door Ker- vers, Westmorgeland, Jacobs en Ri-I ley. Dat resulteerde in een verrassen de 8-3 zege op Neptunus, dat daar door de aansluiting met Amstel Tij gers enigszins kwijt raakte. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15