Radio- en televisieprogramma's HAAR MARP iSEN NU EN NOOIT iven puzzelen HET WEER Weerrapporten Depressies voeren de boventoon VARIA IHS JqNDERDAG 19 JUNI 1980 TROUW/KWARTET EKENKIND ASTERIX-DE GALLIER /^TEEK DÉ DRAA.K WAAR V\ET HAE.GM.UER, WAAR IK WIV. AAET je ON- V. OERHANDELEN. ■VAN ELO Welk kind heeft nooit een I rug in het geheugen. Vanaf 8s sinaasappelpit geplant, op zeven Jaar. hoop van zoete vruchten? itkoq pie uitbleven, dat wel, maar Kijk dat schiet al op is een '600 bloemen kunnen er na drie titel die overal op kan slaan, jaar wel degelijk verschij- maar de ondertitel meldt nen en dat is ook wat waard, gelukkig dat het een tul- pit van citroen, grapefruit nierboek is voor de Jeugd. J. of mandarijn is ook best te A. Nijkamp heeft het sa- proberen, evenals die van mengesteld, hij is leraar bio- paprika, meloen of druif, logie geweest en directeur tfP» maar het leukst is die van van de gemeentelijke 65 a de avocado. Die kan een School- en Kindertuinen in plant geven van wel een me- Den Haag, en hij heeft veel ter hoog. Dit en veel meer met kinderen getuinierd. In staat in een tuinboek voor dit boek vinden ze dan ook ldnderen Ik Houd van Plan- alles wat ze moeten weten: ten, door Christina Björk en hoe ze te werk moeten gaan Lena Anderson, die specia- maar ook waarom, en met listen vroegen hun werk op welk gereedschap. Al leer Je juistheid te controleren, het uiteindelijk alleen door «Het meisje Llnea, genoemd oefenen en zelf doen. Elk naar de grote Linnaeus, is kind zou eigenlijk een klein een kind dat van bloemen stuk tuin voor zich alleen en planten, van bladeren, moeten hebben als zijn ou- stelen, zaadjes en pitten ders er één hebben. Dulde- e houdt Toch gewoon een lijk wordt verteld over de „straat"kind, niet gewend manier waarop planten ete. 13 san veel groen, maar erop Hoe Je de grond dus moet J*5 uit het in haar huis te halen, bewerken tot Je evenveel lucht als water als vaste stof hebt. Grondsoorten als klei en zand krijgen opeens hun zin, en op de vraag hoe Je zelf compost kunt maken, is duidelijk en ook met teke ningen geantwoord. Je be gint er gaandeweg als lezer plezier in te krijgen omdat overal het idee gegeven wordt dat Jij het óók kunt: hoe worden zaden planten, hoe moet Je zaaien (nog net zó eenvoudig!) en begieten dat geen plenzen wordt. kun je rustig laten zitten omdat ze geen kwaad doen, en wespen steken niet als je je rustig houdt. Er is het verhaal van Berts alterna tieve tuintje, ingericht toen zijn prima groentetuintje door loslopende kip Chips geducht werd aangespro ken. Bert was een rare Jon gen, en „raar" is vaak het zelfde als zeldzaam, bijzon der: hij wilde Chips niet opsluiten en richtte daarom op het dak van het schuur tje met piepschuimbakken een nieuwe tuin in, die het prima doet: zes mensen eten regelmatig eigen groenten! Hoe Je dat zelf ook zo, onbespoten en wel, kunt doen besluit het boek, en ook is er een lijst van éénjarige zaaibloemen en een handleiding voor enkele groenten die Je zelf kunt kweken. Het boekje kwam mij ook heel handig voor voor ouders die maar wat aanrommelen in hun tuintje en een beetje degelijk ad vies best kunnen gebruiken. De Chinezen hadden overi gens wel gelijk: van heel veel dingen in het leven kun Je plezier hebben, maar het omgaan met planten kan een heel leven vullen! door Gertie Evenhuis domme man, die zijn vinger niets over. Tenzij Je ge in het stopcontact steekt en sprekken als die tussen Ker- dus wel dood zal gaan, ten mlt en Gonzo leuk moet vin voeten uit te tekenen, vraag den als Gonzo vraagt: „Eh, ik mij af, slecht voorgaan Kermitheb Je 't druk?" doet óók volgen. Aardige Kermit: „Ja Gonzo, maar ik bladen en voorvallen over kan Je wel even 'toor le- regen en wind, storm, regen- nen." Gonzo: „Wat moet ik boog en wolken; mist die de met Jouw oor?" Kermit: kleuren wegneemt en men- „Van Gogh nadoen." sen verdrietig kan maken als hij lang aanhoudt: IJzel, Als er van een redelijk aan- sneeuw en ijs met al hun gekleed verhaal sprake is plezier en perikelen beslui- dan zou dat de „varkens ten dit boek, dat als verhaal coup" zijn, waarin de eerder verscheen in het kin- soortgenoten van Miss Pig- derblad Bobo. gy de macht grijpen en Ker mit en zijn vriendjes in een Er zal wel een gat in de kelder worden opgesloten, markt zijn waar met het Door het hele boek loopt grote boek Muppet-show verder een opvallend the- (en niet De Muppet Show) ma: de corruptie van alle ingesprongen moest wor- dieren onderling: Kermit den, maar helemaal duide- heeft een grote bek tegen lijk is het althans mij niet kleineren, maar wijkt ogen- geworden. Waarom met een blikkelljk voor geweld; Miss boek uitkomen als de tv- Piggy laat Kermit, op wie serie zo goed loopt? Ook na zij verliefd is, prompt vallen lezing wordt dat niet duide- voor een ster-rol en Scooter lijker. Er zullen evenals met dramt voortdurend zijn zin het uitkomen van de Mup- door met nonchalant te la- pet-movie ongetwijfeld kei- ten vallen dat hij de neef harde commerciële belan- van de theater-eigenaar is. gen in het geding zijn, zoals Om de vraag van Statler altijd volgens het principe: „Hoe vond Je dat boek van er is belangstelling, die krik- de Muppet Show eigen ken we nog verder op, al lijk?" te beantwoorden: niet ligt-ie op een heel ander ter- leuk, verwarrend om te le- rein. De Muppets moet Je zen, laat staan voor te lezen, zien en horen, en nooit te en tamelijk overbodig, lang achter elkaar. Dat ge beurt in dit boek wél. Bo- Ik houd van planten, door vendien mogen de dieren Christina Bjórk, vert. Ma- goed getekend zijn, maar de rijke Haagsma, omslag en kleuren zijn slecht, weeig tekeningen Lena Anderson, vaal. En dat terwijl klnde- uitg. Ploegsma, 14.90. ren juist felle opvallende Kijk, dat schiet al op: door kleuren mooi vinden. In het J. A. Nijkamp, uitg. Kos- boek zelf is geen enkele sa- mos, tekeningen Gijs Mer- menhang te bespeuren. Er tens, 12,50. is zelfs nauwelijks sprake Van Regen en Zonneschijn, van op zichzelf staande ver- door Co Loerakker, Van haaltjes. Lukraak één fl- Holkema Warendorf, guur wordt genomen die ƒ16.90 dan een kwasi-grapperige Muppet Show, uitg. Else- dialoog met een mede-dier vier/Van Goor jeugdboe- begint. Van de zo vlijm- ken, 29.50. scherpe Engelse Muppet- humor blijft in het boek AJOÜ JA IK OACHT ZO VANWEGE DIE VIER KNOPEN KM JE V BAARD J '00ED,LATENW6HE7 NU EENS HAARPIJN UITPRATEN NEE, GA NIET WEG In bloempotten, dozen en blikken. De gepensioneerde tuinman Bloem helpt haar, in9 en legt ook uit dat iemand IQ die het planten naar de zin weet te maken „groene vin gers" heeft. Linea zelf ver- JG telt van haar ervaringen niaa met de bovengenoemde pit- skva ten, met de bonenwedstrijd infe en de pronkboon die al na vier dagen een groen kopje opsteekt en in minder dan geen tijd langs het touw naar boven klimt. Zij én de heldere illustraties geven kan hoe Je het vlijtige Liesje moet stekken, planten en Yszorgen. Hoe Je ongedier- 1 te weg kimt krijgen en in- 11 jtaits van gif beter eerst lff' Vaagde vertrouwde mldde- 1a als groene zeep, rook en i j (titus kunt grijpen. Wat je ^1 l'aiet doen als Je een plant ij I wgeten hebt bij het begie- len, hoe Je ze in Je vakantie - I ran water kunt voorzien, ffat een plant doet als hij groeit, en wat de kringloop van het water is. Hoe uit een Ji lelijke bol een fraaie ama- e O ryllis komt en hoe je in een bw kist een mini-tuin kunt heb- a ben. Een aardig boek voor kinderen die nooit met groen in aanraking komen maar daar best eens veran- Y dering in zouden willen brengen. Trouwens, heel tat kleine weetjes die oude- ren ontschoten zijn komen OR só, onnadrukkelijk, weer te- HierbiJ past voor wat klei neren Van Regen en Zonne schijn, een prentenboek over het weer, getekend en verteld door Co Loerakker. Grote platen, weinig tekst die helaas wat erg klein ge drukt is. Lucht en dorpen onder alle soorten weer, het gedrag van mensen en kin deren en hoezeer dat wordt beïnvloed door het weer. Grote mensen willen altijd weten wat voor weer het wordt, zij hebben het ook altijd over mooi en lelijk weer, dat is bij kinderen an ders. Je ziet aan kleding, buitelingen, watertrapperij- en bij een hittegolf of bak stenen ln plassen smijten als het regent dat zij anders gebruik maken van het weer dan volwassenen, die bij voorbeeld bloot ln de te hete zon gaan liggen terwijl Je er beter ln kunt spelen. Waar gaat de zon op, waar onder? Het staat er alle maal, op twee gele pagina's. Die over onweer is dreigend donkerblauw en grijs. Dat bliksem elektriciteit is wordt uitgelegd. Maar of het zo verstandig was de WE iOPEN AL ACHTER MET ONS TOERNOOI DER-TENNIS.' Wat is onkruid? Een gouds bloem tussen de spinazie en spinazie tussen de gouds bloemen: het ligt er maar aan wat Je wilt kweken. He lemaal betrekkelijk is dat ook weer niet, er zijn wel degellij k taaie ongerieven die eruit moeten: zoals vo gelmuur, herderstasje, straatgras en klein kruis- kruid, die alle duidelijk zijn getekend. Nijkamp vertelt ook over de dieren die ln Je tuintje komen; wat rupsen aanrichten en dat een mar cherende rij mieren vrijwel zeker bij een kolonie blad luizen uitkomt. Wormen zijn Je beste knechten, om dat ze de grond luchtig hou den en verrijken met het omzetten van afvalproduk- ten tot mest. De mol is hun natuurlijke vijand, wie wist dat hij 50 tot 80 wormen per dag eet? Dagslakken, dui zendpoten en pissebedden FERD'NAND door A. Lourens-Koop muziek. 21.40 (S) Literama-dondcrdag. 22.02 (S) Bij de, tijd. NOS: 23.03-24.00 (S) Met het oog op morgen. KRO: 0.02 (S) De Nachtspiegel. 1.02 (S) Tussen de hoezen. 3.02 (S) Lichte muziek. 17.36 Radiojournaal. 17.55 Per Saldo. IKON: 18.05 Kleur. 18.35 OVERHEIDS VOORLICHTING: Bizascoop. 18.50 P.P.: Uitzending van de WD. AVRO: 19.00 Rus land: Cultuur is voor het volk. 22.30 Nieuws. 22.40 Russisch dagboek. 23.55-24.00 Nieuws. 23.02-24.00 (S) LP-werk. HILVERSUM IV (FM-Kanalen). VARA 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Groot en klein. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) De Franse Opera 1925- 1950. Uit opera's van Gounod. 9.50 (S) Radio Kamer Orkest met hoorn: Klassieke muziek. 10.30 (S) Klassieke muziek voor viool en clavecimbel. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Holland Festival actualiteiten (NOS). 12.05 (S) Lunchconcert: Gaudeamus Kwar tet met saxofoon en piano. 13 00 Het zout in de pap. 13.25 (S) Klassieke liederen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Klassieke pianomuziek. 14.35 (SM) Berlijns Filharmonisch Orkest met viool: Klassieke muziek. 16.05 Het zout in de pap. 16.30-17.00 (S) Strijkkwartet, door het Smetana-Kwartet. „Waarzijn ze heen geweest?" S, J)at weet ik niet precies. Maar ik - net wel dat ze onder andere naar Frankfurt zijn geweest. Ik heb er CMitnaar gevraagd want die zondag- rond gebeurde dat Nö .Vertel maar eens heel precies hoe 550. «gegaan is," verzocht De Griep. Et zag ze zondagsavonds om een uur f half tien thuiskomen met de auto nik ging meteen naar ze toe. Ik ging Dffle voor ze zetten en wat te eten aken, want ze waren moe en ze adden honger. We zaten in de tuln- imer te eten en te drinken. Dat was ■ij t kamer van Paul. Lydia had haar ■I a op tafel staan en op een gegeven [ijl loment viel die op de grond. Alles tel er uit. Haar poederdoos, haar pas, jaar portemonnee, de hele troep die lo'n meisje in haar tas heeft zitten, p er viel ook een dik pak bankbiljet- Wult.' jWat voor bankbiljetten?" gpk zag later dat het Duits geld was. HILVERSUM III (444 m). TROS: 7.02 (S) De havermoutshow. 9.03 (S) Continu mu ziek. 11.03 (S) De Polderpopparade. 12.03 (S) De Nederlandstalige Top-10. 13.03 (S) 50 Pop of een envelop. 15.03 (S) TROS Top- 50. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. TROS: 19.02 (S) Pos ter (25). De geschiedenis van de popmu ziek. 20.02 (S) Soul Show. 22.02 (S) Sesjun. 21.37 NOS: Journaal DUITSLAND I. 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 (Z/W) Slapsticks. 11.30 Actuali teiten. 12.20 Umschau. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal 16.10 Journaal. 16.15 Informatief programma. 17.00 Kinderpro gramma. 17.20 Kinderprogramma. 17.50- 18.00 Journaal. (Regionaal programma. NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Der Unsichtbare, tv-serie. 18.30 Actualitei ten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Unsicht bare, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programma-overzicht. WDR: 18.00 Verhaal. 18.15 Informatief programma 19.15 Actualiteiten. 19.45 Science fiction.) 20.00 Journaal. 20.15 (Z/W) Documentaire. 21.15 Popmuziek. 22.00 Amusementspro gramma. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Sport programma. 23.15 Documentaire serie. 24.00-0.05 Journaal gramma. 18.30 Informatieve serie. 19.15 Weekjoumaal in het Engels. 19.30 Cursus Engels. 19.45 Cursus Engels. 20.00 Jour naal. 20.15 Informatief programma. 20.20 Giulietta degli spiriti. Italiaanse speelfilm. 22.45-23.00 Cultureel programma. DUITSLAND WDR. 18.00 Kleuterpro gramma. 18.30 TV-cursus natuurkunde. 19.00 Jeugduitzending. 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 (Z/W) The general died at dawn, Amerikaanse speelfilm. 21.50 Documentaire. 22.50 Informatieve se rie. 23.35 Journaal. BELGIS NEDERLANDS NET I. 18.30 Te kenfilmserie. 18 35 amusementsprogram ma 18.45 Jeugduitzending. 19.17 Informa tief programma. 19.37 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.00 A Family Affair, tv-serie. 21.00 Panorama. 21.50 Do cumentaire serie. 22.40-22.55 Journaal. NET II. 20.10 Filmrubriek. 21.00-22.25 Le jeune homme et le lion, toneelstuk. BELGIS FRANS. 18.00 Mededelingen 18.15 Gevarieerd jeugdprogramma. 18 30 Informatief programma. 19.00 Spelpro- gramma. 19.15 Regionaal magazine. 19.27 Weerbericht. 19.30 Journaal. 19.55 Infor matieve serie. 20.15 The Chase. Ameri kaanse speelfilm. 22.25 Filmrubriek. 23.25- 23.35 Journaal. TV vandaag 21.55 NOS: Den Haag vandaag 22.10 Holland Festival 1980: Poëzie in het park (Poetry International) 22.55 Journaal 18.40 Paspoort voor Turken DUITSLAND II. 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 Tekenfilmserie. 17.40 Gevarieerd magazine. 18.30 Die Seiltanzer, tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Showpro gramma. 20.30 Amusementsprogramma. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Discussiepro gramma. 22.20 Septemberweizen, tv-spel. 23.50 Journaal. Enkele reis Bombay, tweeluik over India (2) Dr C. Rijnsdorp over: „Lage zon. lange schaduwen" DUITSLAND NDR. 7.50-8.05 Ochtend gymnastiek. 8.05 Vm 13.05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterpro- 23.10 Journaal door Hans de Jong veel bewolking ovaal rond wordt, cirkelt er ln de hogere niveaus koudere lucht rond terwijl op de westelijke rand van het continent de lucht aan de grond (uit zuidelijke richtingen) vrij warm kan zijn, vooral als de zon langer schijnt. Door die tegenstelling tussen laag en hoog zouden de buien later best eens van onweer vergezeld kunnen gaan. De luchtsoort die dan over ons land stroomt, wordt wel oud-maritiem ge noemd: oorspronkelijk is ze afkom stig van de oceaan, maar door een lange omweg boven West-Europa nog wat opgewarmd. Een enkel rijmpje uit het boekje „Weerspreuken" van Johan Ver- schuuren, uitgave Corrie Zelen: „Juni dondergevaar, is een vruchtbaar Jaar" en „Juni regen is Gods zegen. Zon daarbij, dan maakt hij boer en stadslui blij." Abonnee L. A. Hokke in Zetten stuurt een knipsel op uit een handleiding voor de politie. Hierin staan onder meer de exacte tijden van zonsop gang en -ondergang vermeld. Die zijn onderling verschillend voor Bens- schop, Vlieland, Nieuwe Schans. Maassluis en Vaals. Het grote ver schil en dag- en nachtlengte in Nieu we Schans en Vaals komt de schrijver ongeloofwaardig voor. Vandaag be draagt de daglengte ln Vaals bij voor beeld 16,5 uur en in Nieuwe Schans 17 uur en 3 minuten. De zon schijnt ln laatst genoemde plaats ruim een half uur langer. Hoe kan dat? Deze cijfers zijn exact goed. Het wordt begrijpe lijk, wanneer men de middernachts- zon, momenteel in Scandinavië op zijn hoogtepunt, erin betrekt. Hoe noordelijker men komt, hoe langer de zon boven de horizon staat. Dat geldt op bescheiden schaal ook voor ons land. Der. Helder Rotterdam Twente Vllsslngen Zuid Limburg Aberdeen Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Oenève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locamo Londen Luxemburg Madrid Malaga De depressies sturen het weer in de richting waarin zij het willen hebben. Dat is de wisselvallige richting. Van daag doet een voor de zomer sterk uitdiepende depressie van 985 milli bar ten westen van Schotland de be wolking in Nederland toenemen, waarbij er regen zal vallen. In het binnenland zijn bij wind uit zuid tot zuidoost ook opklaringen mogelijk en, zoals eerder in deze rubriek al bevroed, betekent dat tijdelijk nog weer eens een wat warmer vleugje van twintig tot tweeëntwintig graden. De neerslag van het eerste front zal niet van veel betekenis zijn, maar vervolgens is de beurt aan een kou front dat toch wel wat meer zal bren gen. Voor de computerkaarten is dit front Nederland vrijdag gepasseerd, zodat dan moet worden gerekend op een krachtige, in de kustgebieden harde koele zuidwesten wind. De wind zal de wolken wel scheuren zo dat we met name 's middags niet zonder zonneschijn zullen zitten. De depressie ligt dan met 990 millibar in Tweede vraag: is het jaarlijks aantal uren waarop de zon boven de horizon staat, gelijk? Antwoord (mij inge fluisterd door de volkssterrewacht in Hoeven): Nee, onze kalender loopt niet precies gelijk met de exacte, astronomische dienstregeling. Het feit dat er eenmaal in de vier jaar een schikkeljaar nodig is wijst al in die richting. Vlak voor een nieuw schrik keljaar zijn wij wat achter geraakt en halen dit in door toevoeging van een extra dag. Daarmee zijn we dan de tijd weer iets voor geraakt. Ter ver duidelijking: In 1978 stond de zon iets later ln de lentepunt dan in 1977, in 1979 weer lets later dan in 1978 en het zou in 1980 opnieuw iets later zijn geworden. Maar dit jaar is er, door 1980 tot schrikkeljaar te maken, als het ware een pal ln het raderwerk losgelaten, waardoor het weer terug kan lopen tot de pal weer inslaat en het proces opnieuw begint. Strandweer Vandaag vrij veel bewolking met slechts plaatselijk een opklarinkje. Kans op wat regen, later van iets minder betekenis. Niet zulk best strandweer. Wind zwak tot matig uit zuidoost tot zuid. Verdere vooruit zichten: een koele aanwakkerende zuidwestelijke wind kracht zes tot zeven. de kem boven het westelijk deel van de Noordzee en dringt niet verder door naar het oosten Stockholm Wenen Zilrtch Casa Blanca Ia tan bul Tunis Het minimum zal daar ook zaterdag nog wel rondhangen, weshalve de windrichting in de Lage Landen wei nig zal veranderen en veelal zuidwes telijk tot zuidelijk blijft. De kans op een hulverperlode is daarom voor eerst niet zo groot, wel op enkele buien. Naarmate de depressie daaar langer bivakkeert en uiteindelijk van HOOOWATER vrijdag 20 Juni. Vllsslngen 8.14-20.39. Harlngvtletalulien 8.22-20.58. Rotterdam 10.05-22.43. Schevenlngen 9.05-21.48. Umulden 9.58-22.28. Den Helder 0.58- 13.27. Harllngen 3.37-15.50. Delfzijl 6.01-18.03.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21