Vul deze bon in om uwbandrecorder te veikopen* De Gtroën Dyane 6. Zuinigheid met h snulje luxe. Totaal overzicht vi - de drie trekkingen 692e Staatslotei Ruim 30 miljoen i prijzen n meer spelers meer kansen De Staatsloterij Of uw antiek, uw brommer, uw auto, uw caravan, uw huis, uw boot, of wat dan ook. Een MM advertentie brengt u in kontakt met 12 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. U hoeft alleen maar de Bon in te vullen. Schrijf hier uw tekst. I I I I I I I I I I I I I WiltuTrotrwookopaw vakantie-adres bezorgd hebben? Bon voor bezorging Iroow tijdens vakantie DONDERDAG 19 JUNI 1980 TROUW/KWARTET CITROËN A DYANE Laat uw vakantie niet ven, door opstandige ingewan Met vakantie naar 't buitenland? Dal betekent klimaat, n ander levensritme en vooral ook ander eter' Maar al te vaak wordt veel vakantieplezier bedorven maag of ingewanden in opstand komen Krampen, gevoel, diarree, u weet t wet Zorg daarom dat u bij u hebt Tabletten die uw spijsvertering weer in 1 brengen en korte maken met krampen diarree Uitsluitend» baar bij apotheker ei in doosies met 20 ta m handige doordryii Prettige vakantie! antHdiarraetabletten i5£S*j»*S voor uit en thuis. Tèndosimol Lotnummers eindigend op. Eindcijfers) of lotnummer(s): extra prijs serie f troostprijs andere series 791 861 037881 056581 057391 059851 088181 097401 097401 32 542 094542 Totaal pri|2«t£A e ren nd extra prijs serie troostprijs andere series extra prijs serie t troostprijs andere series extra prijs serie L troostprijs andere series 3 039543 086483 092653 092653 54 84 564 844 6684 014174 014174 053734 061654 85 7615 016545 030075 030075 049035 009466 056976 057986 277 457 083477 58 468 025518 057678 09 019 6049 016399 091059 30 90 040 340 970 005520 029910 057900 U hoeft geen priizen bii elka op te tellen. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, b achter het nummer van de hoogste gewonnen prijs het totale prljzenbedrag vermeld. De prijzen zijn dus al bij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehom Prijzen boven f 1.000,- zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wc* op de prijzenbedragen in mindering gebracht, hoofdprijs van f 500.000.- wordt „schoon" uitgekt Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan e« samendan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandag 4 augustus 1# In juli wordt geen loterij gehouden. De verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- over als u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind vand« maand van uw postrekening is afgeschreven, speelm in de volgende maand mee. Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt u dan uw lotnummerfs) thuis- "iSl t_n'v. CoftÉ per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na de derde trekking automatisch op uw rekening gestort Alle informatie: 070-469647. .rl/A 5&'«ftfc Bij beschikking van de Staatssecre taris van Verkeer en Waterstaat van 13 mei 1980, nr. DGV-4/V 24631 gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 14 mei 1980, nr 92, wordt het Tarief Binnenlands Vrachtautovervoer met ingang van 21 mei 1980 verhoogd met de vol gende percentages (17 e wijziging): Ongeregeld vervoer: - interlokaal ongeregeld vervoer tot 30 km 1 31 -50 km 1,5% 51 - 100 km 2 101 km en meer 2,5% - plaatselijk ongeregeld vervoer 0,7% - vervoer volgens uur- en kilometer tarief per uur 0,0% per kilometer 6,6% Geregeld vervoer: - alle tabellen 1l De Commissie van Overleg voor het Goederenvervoer, waarin samen werken: K.N.V.T.O., K.V.O., NOB Wegtransport, P.C.B. Wegvervoer. Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. In open envelopzonder postzegel opsturen aan: MINI advertenties. Antwoordno. 2470.1000 PA Amsterdam. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no.f 3.- extra. Plaatsingsdatum(s)_ Naam Adres Prijs per plaatsing (excl.4% BTW) 65,80 Plaats Telefoon Handtekening Mei vakantie zij" en u toch een beelje Ihuis voelen Omdal u hei dagelijkse nieuws .gewoon" in Trouw kunt blijven lezen. Waar Ier wereld u ook niet vakantie benl.we bezorgen het dagblad w aar u zo vertrouwd mee benl graag op uw vakanlie-adres. De enige extra kosien zijn de poslzegels voor verzending Nederland en België is gratis. Attentie: Wij maken u er nu reeds op atienl dat de poslallevering v an dagbladen in zuidelijke landen (Italië. Spanje. Joegoslavië enz.) over het algemeen ie wensen overlaat. Helaas kunnen wij hierop geen enkele invloed, uiloelënen. Zend de onderstaande bon uiterlijk drie weken voor uw eerste vakanliedugnaarTrouw alü.Vakantieservice. Antwoordnummer 2792. 1000 PA Amsterdam. Er hoeli geen postzegel op de envelop. Het nieuwste Rangetje in het nieuwste Rang rolletje heeft een blozende appelsmaak Leg dat fruitige lekkertje snel op uw tong! De Dyane biedt u alles wat de roemruch te 2CV u biedt plus een aantal luxe extra's. Voor f 9.784,- krijgt u radiaalbanden, schijfremmen vóór, 5 deuren, lichtmetalen motor, voorwiehtandrijving, 4 onafhankelijk geveerde wielen, 3-punts rolgordels vóór, oprolbaar linnen dak, stuurslot, van binnen uit verstelbare koplampen, ruitesproeier, ver stelbare voorbank op rails, remvloeistofpeil- controlelicht met testknop, Kroongarantie. U beeft 'm compleet rijklaar, dus inclu sief afleveringskostcn, tectylbchandcling. kenteken, NL-stickcr én volle tank voor f 10.289,-. Basisprijs: 9784,- Postcode plnaLv Telefoon: Vakantieperiode: vertrekdatum weer thuis op Vakantieverblijf Hotel/pension/camping ed.: I Adres: J Plaats event code). I Land: I Portokosten uxirverzending'Irouw binnen Europa 11.75 per dagt luchtpost). Verzending naar een vakantie-adres in Nederland en België is gratis. I Builen Europa op aanvraag (telefoon 020 - 913456) Betaling uitsluitend per acceptgirokaart die u wordt toegezonden. Naam abonnee: Adres: Rang is alleen Rang als er Rang op staat. TonnemaB.V., Postbus 201,8600 AE Sneek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10