jSpAG 10 JUNI 1980 effectenbeurs I <*u o..r gren51 Scheepsberichten nngzame stijging een stil begin Goud en zilver Beurs van Tokio Marktberichten pwimaiiuB Beurs van Frankfurt Deze krant verhuist met u mee als u op tijd een kaartje stuurf met de datum èn het nieuwe adres. Beurs van New York 3 'as-r" Beurs van Londen Beurs van Amsterdam if* .JBDAM Het Damrak gal bij h^gln van de nieuwe beursweek beeld te zien, maar later .jnnen de doorlopend genoteerde jsen een langzame opmars. De ■tslondsenmarkt, die aanvanke- vrijwel onveranderd was, ver- ide na verloop van tijd eveneens neiging tot aantrekken. de Internationals was Unilever indelijk 1.40 beter op 112.70 en jkl zeventig cent op 67. Akzo was e dubbeltjes lager. Koninklijke TROUW/KWARTET P 19 RHS 21 vijftig cent, Hoogovens twintig t, terwijl Philips per saldo onver- erd bleef. Bij de banken lag de B goed in de markt met een snelle gt van 3.30 op ƒ218.80. ABN gt aanvankelijk ƒ2 terug naar 4, maar sloot op 288. Ook de [O-Bank was hoger. De verzeke- swaarden waren ruim prijshou- 1 gestemd. e uitgeverijsector ging VNU 1.50 ruit naar ƒ89 en Elsevier-NDU 4,50 naar ƒ238. Van de bou- verloor Volker-Stevin 1.50 op *50. De collega's hielden het op chuivingen van ten hoogste een r dubbeltjes. Ook de andere door- (nd genoteerde fondsen bleven !t bij huis. op de lokale markt was er weinig jpeging. Hier bleek wel de weer in cuiatief vaarwater terecht geko- Van Beek nu 23 lager op 65 onverkoopbaar. Ook Vandervliet- Wemink kreeg een laatkoers, en wel ƒ2,50 lager op ƒ60. Dit bouwbedrijf heeft zwaar te lijden gehad van het op voorraad bouwen van later onver koopbare woningen. Holdoh zakte ƒ10 naar 360, terwijl KNSM ruim 3 moest prijsgeven op 71,50. Nogal flauw waren ook Van Wijk en Herin ga, Amas, ADM en Asselbergs. Aan de andere kant lagen fondsen als O tra, Palembang, Bergoss, KBB en Grasso vrij goed in de markt. DEN HAAG Er dreigt onrust onder de 70.000 WSW-werknemers (wet soci ale werkvoorziening) in ons land. Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken heeft namelijk besloten om hun periodieke loonsverhoging te halveren, terwijl de ambtenarenpe- riodieken onaangetast blijven. Dit zegt bestuurder F. Kramer van de ambtenarenbond ABVA/KABO. Engelse pond Belgische Ir (100) Outoemarte (100) 1UI be (10.000) Portugese esc. (100) Cenadese doflsr Franse Ir. (100) Zwitserse Ir (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr sch (100) Spaanse pes. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegos dinar (100) 6.64 106.25 22.00 4.05 1.64 45.00 117.75 45.00 38.75 32.75 15,32 2,67 4,35 52,00 6.65 3,97 1.94675-925 1.68475-725 47.220-270 6.8535-6585 109 825-875 46.645-695 118.535-565 23.325-375 35.285-335 40.085-135 1.6810-910 88.75-68.85 2.67-2.97 2.00 4.74 6.94 111.25 25.00 4.65 1.74 49.00 120.75 48,00 41.75 36.75 15,62 2.97 5,15 55.00 8.25 4.27 9/6 4.5515-5565 1.68125-68375 47.215-285 6.8485-853S 109.795-845 46.565-615 119.060-110 23315-365 35310-360 39.915-965 15.397-407 88.99-9.09 2.67-97 GROTE VAART ABIDA 7 va Aqabe nr 8u«kanaal. ACILA 7 m Brisbane nr Yokohama. AMER8FOORT 9 te Car tagena. AM8TELLAAN 7 520 nw Santa Cno nr San Francisco. AMSTELMOLEN 8 vn Novorossi ysk nr Canada. AJZ8TELPARK 8 210 no Morcua Eiland nr Keelung. ATLANTIC STAR 9 te New York. BEOONIA 10 te Houston verw.. BREDA 15 te Amsterdam verw.. BRITSUM 7 357 w Gibraltar nr Enaenada, BU88UM 8 lOOz Sallna Cruz nr Acajutla. CHEVRON NEDERLAND 7 515 nw Ku- alalumpur nr Singapore, CHEVRON THE HA- OUE 8 te Rotterdam. DELTADRECHT 7 230 o Salvador nr Oent. DIKOMA 8 vn Cardon nr Port Land. DOCKLIFT-1 7 670 w Tenerife nr Amuay Bay. E880 EUROPOORT 8 van Fawley nr 81dl- kerir, E880 NEDERLAND 6 te Singapore nr Rastanura. EUROPEAN EXPRESS 7 700 nno Recife nr Denemarken, GARDENIA 8 vn Annaba nr Hamburg. INCOTRAN3 SPIRIT 8 te AcaJuUa. KIELDRECHT 9 pass Kopenhagen nr Naantall, LAROE BAY 8 te Southampton. LA TLA 7 te Singapore. MAA8R1X 9 vn Mina al Fahal nr Rotterdam. MERCURIUS 11 te Rotterdam verw.. MENTOR 11 te 8 an to Domingo verw.. META 7 thv Kaapstad nr Perzische Oolf. MOORDRECHT 7 435 wnw Kaap Ftnlsterre nr Houston. NEDL- LOYD AMSTERDAM 8 vn Port Kelang nr Bang kok. NEDLLOYD BALTIMORE 8 te Damman. NEDLLOYD BARCELONA 7 40 zw Wight nr Marseille. NEDLLOYD DEJIMA 8 vn Rotte-dam nr Hamburg. NEDLLOYD DELFT 7 vnFoasurmer nr Port Said. NEDLLOYD FLORIDA 7 180 nno Majunga nr Colombo. NEDLLOYD HOORN 8 100 l Kreta nr Foaaunner, NEDLLOYD KEMBLA 7 450 zo Ascension nr Kaapstad, NEDLLOYD KINOSTON 7 vn Balboa nr Lot Angeles, NEDL LOYD KYOTO 8 te Colombo. NEDLLOYD KIM B ER LEY 7 vn Kaapstad nr La Oualra. NEDL LOYD KOBE 7 vn Dar es 8alaam nr Hongkong. NEDLLOYD LEK 8 vn Nagoya nr Yokohama. NEDLLOYD MAIN 5 vn Durban nr Betra. NEDL LOYD MOER 9 300 cao Albany nr Frnnantle. NEDLLOYD NILE 8 m Monrovia nr Buchanan. NEDLLOYD ROUEN 8 te Suez, NEDLLOYD 8CHIE 8 vn Kaapstad nr Hongkong. NESTOR 7 te Baltimore. OBELIX 7 450 w Brest nr Rotter dam. ROTTERRDAM 24 te Rotterdam verw.. SALLAND 9 vn Antigua nr Point 8 Pltre, 8UE- DRECHT 360 ono Paramaribo nr Port Trombetaa. 8TENTOR 7 te Kaap HalUen. THAME8HAVEN 7 vn San tot nr Buenos Aires. VISTEN 7 25 o Moen nr Lubeck. WIN8UM 8 500 zw Bombay nr Yokoha ma, ZAFRA 8 te Teesport, ZWIJNDRECHT 7 720 o New York nr Port Alfred. ANTILLA BAY 9 200 c Azoren, CHEVRON THE HAOUE 9 vn Hoek van Holland nr Fredertcla. OOUD EN ZILVER Ooud: onbew. 38.530-39 330. vorige 37 360-38 060; bew. 36.600-40.800. vorige 35.490-39.590 616 9/6 6/6 9/6 .50 228.00 Philips 37.90 38.00 - 94.00 Shone P 128.00 127.00 r*. 350.50 350.00 Sant Gob 133 50 134,20 M 56.50 56.00 She» Tr 37.60 37.70 Z. 11210 110.20 Unilev 232 00 235.80 225.00 224.00 Napoleon 680,10 682.10 BARENDRECHT - Bintje 5-11, Irene 49-58. an dijvie 35-58, natuur 18-69, bloemkool 6 st. per bak 121-183. 8 st. per bak 100-126,10 st. per bak 84-90, 12 st per bak 35-53. bonenkruid 14-29. bot peen 127-219. chln. kool 47-58. broccoli 750. komkom mers 91 en op 83-86. 76/91 69-77. 61/78 68-73. 51/61 80-66, 41/51 49-56. 36/41 26-44. 31/36 27-34, 26/31 30. krom 33-41. stek grof 36-50. kroten A 133-167, B 106. modjo 110-141. peterseUe 10-37, postelein 39- 98. prei 38-150, Jong 310-330, bos 22-92. peulen 620- 970, rabarber 25-75. radijs rood 46-61. wltpunt 71. selderij 7-30, sla natuur 10-23. snijbonen 290-550, sperziebonen 470-760, spitskool 39-83, tomaten A 1210-1300. B 1150-1200. C 1160-1220. CC 600420. vleestomaten 800-1680, uien met lof 73-83. per bos 27-40, waopeen 130-270, winterpeen 63-110. Ijs bergsla 15-25, venkel 120-380, aardbeien 120, kg 390-420. rode bessen 200-280. POELDIJK Alicante 1250. franken thaler 1250- 1390, golden champ 1510-1080. tomaten 1150-1490. vlees 1170-1710. andijvie 18-30. komkommen 30- 90. paprika groen 170-410, rood 580-720, geel 670- 780. prei 195-215. prlnsessebonen 580-700. aplts- kool 49. aardappelen 130-180, aubergines 210-305. Ijsbergsla 28-57. bleekselderij 31-110. koolrabi 9- 40. perzlkken 54-158. courgettes 76-125. oogmeloen 200-330. netmeloen 370-450. suikermeloen 450-670. ontarlo 970-1300. golden Japan 550-1010. beauty 820. selderij 46-68, krul peterseUe 11-29. bospeen 145-180. snijbonen 440-570. bloemkool 70-235. chl- i nese kool 20-36, Jungbloed 540-960. '8-ORAVENZANDE - Sla 11-22, tomaten 1060- 1480, vlees 1130-1680. snijbonen 480-530. bloem kool 60-185. n. 35-165. komkommen 28-78, auber gines 210-325. paprika rood 550-640, andijvie 60. spinazie 62-73. postelein 30-69, boapeen 105-185. waspeen 305-310. pepers groen 520-820. rood 1900. aardappelen 145-210, Ijsbergsla 15-41. koolrabi 34- 43. courgettes 66-85. rettlg 35-40. broccoli 520-830, gele tomaten 1020-1550. prlnsessebonen 450-690. tuinbonen 270-295, spitskool 50-60, boakroten 35- 60. selderij 38. peterseUe 6-15. prei 345-350. bleek selderij 70-82. Chinese kool 26-58. DE LIER - Aubergines 190-290. andijvie 18-56. snijbonen 430-530, ogenmeloenen 150-380. bos peen 110-190, rode paprika p kg 440-750, gr. papri ka p kg 180-380, gr. pepers p kg 450-540, peterseUe 8-44, postelein 59-92. rettlg 31-36, Ijsbergsla 15-41. sperziebonen 750-830, koolrabi 16-31. gele paprika 590-760, brocoUl 110-450. venkel 190-390. radijs 47- 60. spinazie 69-81, sla 10-20>/i. bloemkool 35-170, tomaten 1150-1450. vlees 1120-1670, komkommers 28-104. gele tomaten 170-1320. geUchte sla 10-19>/>. ROTTERDAM Aardsppelbeun (guldens per 100 kg. excl. BTW). Klel-aardappelen binnenland, bintje 35-55 mm 8.00-9.00. 50 mm opw. 9.50-11.50. 55 mm opw. 11.00-13 00. klel-aardappelen export: bintjes 35-55 mm 7.00-8.00. 50 mm opw. 9.50-11.50. voeraardappelen 4.00-6 00. Stemming dauw. UTRECHT Paardenmarkt: 359 dieren aange voerd. De prijzen waren als volgt (ln guldens per stuk): luxe paarden 2550-3650. werkpaarden 1375- 2450, oude paarden 1275-2275, 3-Jarige paarden 1325-2325, 2-Jarige paarden 1225-2225. hitten 675- 1175, veulen 450-1100. pony's 250-600 Oude slacht, paarden 5.00-6.00 per kg geslacht gewicht en Jonge slacht 5.25-6.25 per kg geslacht gewicht. PURMEREND Veemarkt: aanvoer 30 slacht, runderen. Handel stU. Prijzen ln guldens per kg geslacht gewicht: extra kwal. 7.15-7.75. Ie kwal. 6.55-7.15 en 2e kwaL 5.95-6.55. LEIDEN Veemarkt: aanvoer totaal 1261 stuks, waaronder 979 slachtrunderen en 282 schapen en lammeren. Prijzen ln guldens per kg: stieren le kwal. 7.3O-7.90. 2e kwal. 6.75-7.20. vaarzen le kwal. 7.15-8.15. 2e kwal. 8.25-6.95, koelen le kwal. 7.00- 8.00, 2e kwal. 6.20-6.80 en 3e kwal. 5.80-6 05. worst- koelen 5.00-6.10. dlkblüen extra kwal. 9.00-13.50. Prijzen bi guldens per stuk: schapen 130-175 en lammeren 160-205. BARNEVELD Vette kalveren aanvoer 334 ■tuks, handel redelijk. Prijzen ln guldens per kg levend gewicht: le kwal. 5.20-5.45, 2e kwal. 5.00- 5.15 en 3e kwaL 4.70-4.85. 6/6 9/6 6/6 530 00 669 00 403.00 523 00 530.00 Nomura 407 00 667.00 505 00 1860 00 398.00 330.00 536 00 1850.00 203.00 649.00 538.00 Fui|tau 351.00 650.00 262 00 263.00 Sharp 525,00 346.00 571.00 880.00 526.00 410.00 Sony '990.00 881.00 270.00 200.00 1970,00 430.00 470.00 200,00 388.00 2050.00 483.00 356.00 571.00 2030.00 662 00 193.00 571.00 Milsui 478.00 Toyota 832.00 194 00 Nippon Yokogaw 381.00 AEG Akzo Bas' BMW Commerz Com G Daimler Demag 21.60 74.60 144.00 12(.60 165.00 162.80 54.40 263.50 124.00 256 50 76.50 178.50 174.90 11590 25.50 9/6 21.70 KakCh 74.10 Karat 144.00 Kauthot 123.60 Kockn 163.50 Kon OM 163.60 Lulth 54.00 Mannesm 265.50 Nockerm 126.00b Philips 259 80 Rhemst 76 00 RweEl 179.00 Siemens 170,00 Tbipsen 115.70 UnHev 25.50 Votksw 6/6 9/6 137.00 136.00 230.00 235.00 230.50 231.00 189 00 188.00 40.70 40,60 115.00 116.00 136.00 135.00e 16.50 16.50 149.20 150,30 175.50 17620 264.30 264 50 55 00 54.50 65.00 65 50 139.90 142.70 181.00 18020 6/6 ACFmOirtt- 34'/. Akrons 10V« AlcanAium 27»/» AHeghPow AnChemSy 49'/. AHuMCoAm 60 Amas Ine 47»/. AmHess S21/» AmAirtmM Vh Am Brands 76*/. ABroadC 29'/» AmCanCo 31»/» AmCyanCo 30'I* AmEiecP AmExpr 34V« AmMotorC 5'/« AmNalGas 42»/. AmSlandl 58'/. AmTelTel 52'/» AmpesC 20 AMFInc 15 AmpcoP 24»/. Amsled'nd 36'/» ArmcoSteel ASALId 45»/. Asarcol nc 30»/» AcNand04 38'/. AMntRtch 95 BenduCorp 44'/. BethlehSt 21»/. BoemgCorp 34'/. Burtmgtln 20 BurtNIne 75»/. Bu'fOugheC 69>/« CanadPac 36'h CanmgoK 7 CaterpHT- 50»/. CeianeseC 47-/» ChaseManti 44'/. ChessieSys 32'/» ChryslerC Vh Cdicorp 22"/» CdwaS '05 CocaCoU 34»/. CokxirtHe 14»/. Cwgate-P 17»/. Coitlndlnc 42'/. ColumGas 39'/. CommEd 21*/. CommSal 33'/» 32V. 10'/» 27»/. 16 49'/. 59'/. 47'/» 54'/KJ 44'/*d 21'/» 34'/. 20-/. 75V. tra ConsoiEd 24'/* CoosNalG 40 CootCanCo 30'/» ContO- 5C/s ContTeC 15 Cortfo® 56'/. CPCmt 68»/. CtownZe» 43'/. CtAbroC Ti/. CurtWrC 22»/. CurtWrCA 29 Dartlnd 43»/. Digital 60»/. DowChem 33 Ouponf 40»/. EasternA 9 EastKodak 55 ElPasoG 19'/. Esmarkl 33'/«d EsxonC 65 Flonda 14'/. FluOfC FofdMM 2*»/. Freuhau. 26'/. GatsCorp 30»/. GenCaM 26»/» GenEieci SOV. GenFoodC 28'/. GenMol 44 GenPUl 5»/. GenTeri GeflyOa Gdefie Goodrich 2Vh Goodyear 13 GraceAC Grayhnd GuHOHC GudOH HemzCo HtCem krtpOil Insiico IntBus IrrtFlav InlHarv Int Nick InlPaper 37»/. iy/« 20'/. 41»/. 40»/. 20'/. 30»/. 70»/. i vh 571/. 21»/. 20»/. 22»/. 34 V» M',7 KU4 34'/, 431/, KrahCo 40 23,Lahmana 44V. L0<*heed (IV, LTVCorp W. 33vi MarshFld '4'/. 30'/. MartinM Vh MnfMpS MCAIne 45 20 McOonn- 33»/. MerckiC 71'/. 65V. MetroOM 14'/. MMDROM 23"/. 63'/. MmnMOls 56V. 24 Moe-O. 73V. 26'/. Won same SO»/. 31V. Motorola 40'* 20V. Nabisco 34'/. 40'/. NaiCanC Z1V» 29'/. NafCaMiR «O»* 43»/. NarOiet 2SV. y* NaiGype 22V» 27'/. Natste» 27V. 90'/. NatTesC 4'/. 23'/. fkgataM H1/» 10»/. Ni. Indus 4T* 12»/. NortWeet 31»/. 37 NrdAPh* 2T/. 15'/. Nlivw* 30V. 29»/. OeePah 25'/. 42V. OhnCorp 17V. 40'/. Pae-Gaa 24 21 vm Paofljgh ZTU XP/t PanAm 4V. 70'/. Pepewe 25V. 25'/» PhelpeO 31»* 34V. PhMoms 39 40'/» 23»/. SiSrand* 31 40 SlOilCal ?4*to 2r* SlOMnd 54'/. 71»* Sltkufl# 21V. SurO-C 73»/» 23 d SunOHCp 75V. 56'/» SyniayC 39 70»/. TandyC 41'/» 50»* Tandycra* 7 b «3 40*/» MMnCl 12 31'* UnO-Cm S3V. 03"/» 3»* TTH UnerandS 13»* 17»/. UnTechn 44'* 24'* U6GM4I 1 r/» 22V. Wamert. ir* 12 9»* S«V. Phi* Pat 47 22'* Polaroid 2Z>H 26** PfoclorG 77»* 22»* PuMSe 19V. 34»/, Quaker 3Fh 32''. WaaMgh 22V. 39V. Whaalabr sy* 9'/A WooMorth 26 47>* Wnglay 36'* 22»/. Xero. 57»* 77»/. BEURS MONTREAL sra Alcan 31,88 31.7S BeiT.i 20.88 21,13 CanPac 41.63 41.75 Oomtar 24,00 23-68 Muakey 14.00 13.75 Inland 13.50 14 00 imNick 26.25 26-38 Noranda 25.38 24 She-Can 32.63 32.63 Walker NAGEKOMEN FUNDS 9/6 4/6 _2.00 CGrowi 6.79a 20.75 Dreyfus 14.90a 41.83 PK»F 16.63 24 FideiCap 25 4? 14.00 FideiTr ii.03a 13.75 Mass-n 12,01a 25.68 SteadA 2.83 25^5 Techno 8.07a 32.50 VaiUng 6.45a vane# 6.92a 6.90a 15.09a iSJOa 16.90a 17.06a 25.66 '26.14 3/6 4/6 V6 043.77 050.03 658.70 270.37 273.46 mX b 100.77 100.20 109.53 72.50 72.96 73.04 436.75 443.64 «41 1« 402.37 410,70 412.44 - 1114D 124JS 126,79 120 91 110.51 112.61 112.79 1S.90 16^3 1641 ,C5 06'972.50 '8800 101 dO 67.00 Allied br. 77.75 Bntam 239.50 Bntpelr 350.00 Brrttr 59.38 78.75 Brtw 3V7S. 32.00 42.50 Burmah 225.00. ,223.00 362.00 Cons Gold 475.00 *461.00 59.75 Courtauds 64.00 6663 Emi Gen El. Graai Un imp Cham imp O Kon Ohe 367.50 360.50 '8.75 19 30 399.5C 399.50 356 90 360 00 76.76 77.25 36.36 3i(3 a '76.50 101.50 8S0O 66.00 307.50 394 56 398 00 402 00 Tanganyika 267 00 206 00 eoo*—*rt« 6/6 tondaer 9/6 Totaal 231 230 oger 130 107 80 55 Onveranderd 66 66 A» P-CBS-gomklddM* (1970-100) Qomoo 85 20 85.60 Algemeen lok 96 60 92.90 Int. Cons 77 10 77 60 1 xlusirie 66 60 66.60 Sch an Lucht "230 112.80 Banken 260 20 262.70 Verzekering 175.00 175 50 andel enz 97.40 96 10 VERKLARING DER TEKENS B Neden L laten gedaan en beden gedaan an I Hen vorige koers OP openingskoe n MO hoogste koet LA laagste koers SK slotkoers NO .notering opg «SChOrl Combinaties 0 - X b*den C - X laten F - X gedaan en bied m P - X gedaan en laten nusky oil 162® 163» 16» 18® nd 49» 49.» imper oil 65» 66» 68.0C B 44» 43» IN ersoll 100.00 1®.» inland gas 2150 X 2200 ilco 24.» 24® ibn 11450 115® 115» 41» 40® IN 51» MM int paper 65.» 65» int tel tel S3» 54» 54.» mpr pipe 28MX 28® IU nt co 26» 3S» 34» 56® 57® 57.» kra 6630 91» kroger 36*0 X» lehigh 1® >n WO» W0M kx kheed 62» 58 50 54 50 B 56» 56® It» 2 19» t* 10 X® 19» mc 46» *660 martin m 87® 88® massey 1 13» 13» may dept 43® 42» mca mc 91» 91.» donneid 59» 57» 141.» 141 M 105» 10670 106.70 mobil 144® 148® monsanto 97® 96» na 5ISCO 46 80 45» can ®.70 M.10 nat distil »M fu gas 48.® *6.60 gypsum 43» ®.M na steel 54® 54.® lea 7.» 7» nc 121.» 1»» mamohawk 24.» 24» 89» 92® M» namphilips 53® 53» 53» no i gas -idental 61» M» on 4970 6000 pac gas 44» 44» pac light 42» 42» pei jp ie gas 91® 92» pet 48» 49» phi ips d 64® 64» ph, moms 75® 73» ph 1 petr 92» 90» polaroid «M 40»- 41® pre «lor g 153» 151® publ serv 36® 3660 qu k er 63» 6200 co 4270 42» «2» rel «nee 128» 127® steel 42.® 41» 24» 24» 71.50 73» 104® 104® ta ie 106 »X 105® schaeter 7» 7» 31» 3170 shell can 2 S3» S3» shr Hl can 10 54» 54» 54» sin Hl OH 135» 134 10- 134.» south cy 23» 23» south pacit 65» 65» south rwy 1XM 1»M sparry rand 99» 1MM stan brands 58» 59.» I caul 146® 145 M 8.10 810 1 drug 39» 40» oil 143» 142» 147» 147» tandy 78» 79® 79.® tandyer le» 70» 71» 72® lex 1MM 1»® (ex utilities 34» 34» to MO X» X» tra ns amer 33» 33» ua ■nc 32» 32» carbide 62» 82» etecinc 23» 22» pacihc 170» 167® 167» 6» 6» un brands 23» 24» us steC 10 3600 X® X® un technol 6700 87® 38» 37» west banco 59» 40» stmghous 44» 43 70 49» «9» 49» 107» 107» overige angloamsi 25»® 2540» asi tH 352» 352» casio 5»» SM® da 1 1MM* 1»® da 335» 345® da «25® 435.® goidlia 2 1470 1470 gold lie 10 42» 43.» hiiachi 11»» 11»» kanegalu 22» 22® kc nalw 31» klta 415» 410.» 4MMX malsushila 5»M 550® mitsubishi 8XM 8».» 10'/, 7402 1®» 1M» 1®» wuh Vh 78 92.» 92.» 28000 280® 9'h 7402 99» 9950 wuh 84/* 79 92» 92» mitsui eng 165» 165.® 9'/, 74-99 97» 9690 97» wuh8i/,l« 91.40 91» 715® 9'h 75-85 98» *80 wuh 8i/z 77 94 40 94» mppyusen 6M» 9'/, 76-01 96 10 *10 *10 wuh 8'/, 78 91 M 91.50 345® 9 7500 94» 94» wuh 8'/« 75 91.» 9V50 pioneer S 158.W 160.» VI. 70-» *10 94.» *10 wuh 8'/* 76 94» 94» pioneer 10 158.® 1M.M Vh 70-95 93» 93» wuh 8'/* 77 91.10 91.10 pioneer t» 1»» 1MOO VI. 75-83 97» 97 10 97 30 wuh 8'/* 78 89» 89.70 ricoh 475® Vh 7500 92 40 92.70 wuh 8 71 92» 92» sanyo 10 156® 156® Vh 7702 92 40 92» 92 40 wuh 8 76 93» 93» sanyo 156® 156.® Vh 7904 »M ».70 sanyo 1® '56® 156® Vh 7005 *M 9530 wuh 8 78 89» 89 80 270® 275® 8'/, 70-* 92» 92» wuh VI. 71 91.» 91.90 3M.® 300.00 8'/, 73-98 M10 89» wuh Vh 76 91 40 91 45 X0 00 19600 B'h 7005 94» 94.» 94» wuh Vh 78 8940 89 40 170MC 8'/* 70-* »40 40 »S0 wuh 7'h 1 66 70 tdk elect 15®» 15»» 8''* 71-* 89 70 89.» wuh Vh 77 89» MM tcshiba 76500 8'/. 7601 87» 87» wuh Vh 76 87 60 87 80 8'/* 7707 94® 94» wuh n 75 9690 *40 beleggingsfondsen 8'/< 7803 3'/. 7906 89® 89W *10 wuh sp 10'/, 9900 9900 adi-opa 5 3000 1M® I I 8 69-94 8 69-* 40 bedrijfsleven adiropa W 3»» 6 71-* 88» 68» akzo 103» 103» concentra 181 70 162» 8 7206 88 30 68» akzo 9'/, 96508 97.» eunnv MMB »MB 3»»B 8 73-83 97® akzo 9'/* 96.00 300MB 8 7500 8S»B 85® akzo 4'/, k 99» 9920 eurinv 25 1500 M8 15MMB 8 7707 91 70 91 99» 9920 tondak 8 7702 67» 87» aieopha 4'/, 96» loods »M VI. 7106 87» 87» 87» abn 12 107» 107 30 •ondra 67® 67» Vh 7201 99® 99» abn 11'h 101» 10140 gt .mest td VI. 7806 92» 92 40 85» abn 10'/, 101MB 101 old court 79» 79» 7 6 73-* 84» 8510 abn Vh *M unitonds 5 87» 87» Vh 691 *H W 10 68 10 abn 9'h 94» umtonds X7® 147® 347.® Vh 69 1104 «40 88 40 abn 9 97» 97» universal 1 universal 10 78® 78» Vh 7106 86 50 MM 85» M» abn 9 76 97® 97® 7»® 7»» VI? 72-97 85® abn VI. 77 91® 91» 6» 6» Vh 77-87 92» 92» 92» abn 84/* 79 94® 9360 chem td 1510 1510 VI. 72-97 84 10 84 10 8*20 abn 87S 94» col growth 10» 10» Th 73 108 8310 83» 8330 abn 8'/, 76 91» 91 40 dreyfus 1 22» 7'/« 73 II-* 8310 83 10 83 10 abn 8'/, 78 89 40 89 40 d'eyfus 10 24.10 X VI. 78-98 82» 82» 82» abn 8'/, 93» 93.40 lid cap td 17.® X 7 101 87» 87.» abn 8 71 94 70 lid trend 39® 7 66 11-91 88® 87» abn 8 73 92® 92.» invest mul 14® 7 66 11101 87 70 87» 87» abn 8 78 83» 83» lapan td 1610 16» 7 66 IV-92 87 40 87 40 67» abn 7'/, 91 91 Ml lehman 24» 24» 7 6904 M.10 M 10 amro 101.» 10120 madison ld 33» 7 72-97 62» 82» amro 10s/* 1M® 1M.M manhal M 4» 7 7303 *40 *30 amro 10'/, 1® 10 1M» massachu Vh 67-92 M 40 M30 86.» amro VI. 99.10 99 70 oppenhei mer 11 6V« 68-93 85» 85» 85» amro VI. 94» MM sigma mv 16» 16» VI. 72-82 97 40 97 40 amro 9 lechnol W 18» 18» 6'/, 66-91 85» 85» 85» amro 9 79 valve spec 12» 6'/, 67 102 *10 85» amro VI. 73 yance 13» 13» 6'/, 67 1102 85» 85» amro 84/. 75 97» 9770 wellington 9.» 9® 6'/, 67 1103 84» 84» amro 84'* 78 91» 91» asa 87® 87» 6'', 68 103 6'/, 68 H-93 84 40 84» 84» 84» - amro Vh 79 amro 8'h 73 9310 93» 93® 93» 6'/,» IU03 84» 6*20 amro 8'/, 71 89» 89» OBLIGATIES 6'/* 6601 6'/* 67-92 as» 83 40 8500 83» - amro 8 78 94» 93 40 93» 9320 Doorlopend 6 57-82 6 65 100 85» 8660 85 60 82» 82 40 Binnenland 6 65 II-» 85» 85® amro VI. 77 92» 92» staatsleningen Vh 5803 SJ/4 64-89 *50 85» *M 85» 85 70 amrosp 10'/, 91» *85 91® 99 05 11'/»80/M 1»» W6M 106 40 VI. 65 100 84» 84» bmh 12 106.® 106® 10-/, 74-« 101» 101» W1.® Vh 65 li-» 85» 84» 84 bmh 9'h 96» 10'/, 80-» 102.» 102» 10210 5'/, 6500 84» 8*90 85» bmh 9'h 94» 9420 VI. 74-99 9940 99 40 5'h 5803 93» 9350 85» bmh 84/* 91 91» Vh 76-66 99 70 99 70 99» 5'/* 6409 85 40 bmh 8'/r *X 9'h 76-91 *40 *40 5 'h 65-» 83» 63» 83» bmh 8'/, 77 94» 93» 9'', 80-95 97» 97» 97 10 5 5608 MM M 70 bmh 8'/* 9240 92» 9'/* 79-89 96 80 5 64 1-89 84» 8*60 84» bmh 8 91 91 70 9 75-00 94» 9*80 5 64 1109 84» 84.» bmh Vh 72 92.® 92® 9 79-94 94» 9460 94 40 4'h 58-88 87» 87 20 op 8 94 10 94» VI. 76 I-» 9550 96.60 4'/, 58 591 85 30 85» bp VI* 66 *W MM VI. 76 II-» 95 70 *70 4'/, 59 11-89 85» bp 7'/* 72 91 10 91 10 VI. 76-96 94 10 94 10 45904 92 70 92.» 9060 bp 6 98» MM 8*/* 79-94 94» 94.» *'h 60 1 II 70 ».70 rabo 10V* 99» 99» 8*'* 79-89 94» 94 60 4'/, lll-V 91» 91» M.M MM MM 8'/» 75-» 94» 9*90 4'/, 62-92 81 rabo 8'/, 79 92» 92» 8'/» 75-91 94» 9*60 4'/, 62-93 M80 rabo VI. 91» 91MB 8'/» 78-» 92® 9200 91.» 52-92 81 M 81 50 rabo VI. 89» 89» 8'/» 78-89 95» 'h 52-82 94» 94» en ma 94/. 98% M% 8'/» 79-89 *70 *70 4'/* 56-86 »M »m enma 94/. 99® 99® 8'* 76-97 9140 91 40 4</< 60-* »10 9920 8'/* 77-92 92» 92» *<h 6106 89» M» 89» 92MB 9200 8'/* 77-» 92» 92» 92» 4'/. 63 1-93 79» 91» 91» B'h 79-09 92» 92» 4'/, 63II Hl 79% 79» M» M M 8 6994 «70 70 4 6101 83» 63» estel 9 94» 94» 8 70-85 »w »w 3'/, 54 103 77» estel 8'/, 93» 94» 8 71-* 69 40 89 40 3'/, 54II551 76» esiel B'h 77 M» 8660 8 701-85 3'/, 55 H06 75 80 exportf tl 1®» 1®» 8 70 MS 3'/, 5606 9000 exportt 9 M» 8 70 lil-» 3'/. 54 104 79» 7950 eiportf 84/. M» *70 8 76-91 92 40 92 40 92 40 3'/,S4H* Hl 77» 77 10 expont VI. »W »W 8 77-97 89» 89» 3'h 54 IV-* 76» he neken 7 *'0 8 77-87 3'/. 5505 9350 noogov 8 71 »»E 8 77-88 91» 91» hoogov 8 72 89» 89® VI. 71-96 88» noogov 6'/, kim 7 93» 93» Vh 73-* 86» 86» pandbrieven 9000 »M VI. 77-97 8920 89 20 tgn 12 103» 103» mo 11'/, 10*60 104» Vh 77-92 70 9070 tgh 11 7403 101» 101» 101» KW5C 7'',6994 8910 89» igh 10'/, 99» nib 94/. 96» 98» Vh 71-* 8710 8710 tgh 10 76 »TO 99® nro 9 94» 94» Vh 72-97 9660 85» 'gh 10 79 97» 97 40 nib Vh *ro *70 7'/, 7993 8940 8940 Igh 9'h 74 mb 8'/, 75 1 Th 781-88 tgh 9"/, 79 %X rnb 8'/, 75 *.00 Vh 7811-88 89» 89» igh 9 75 93» mb 8'/, 79 *70 93 70 Vh 71-81 97» 97.» igh 9 78 94» 94® nib 8'/. 94» 94» 7 2 72-97 84» 6*80 Igh 8»'* 75 9130 93» mo 8'/« 78 93» 93» 7 6991 8660 88.60 Igh Vh 79 92» 92 70 nio VI. 92X0 92 50 7 66-92 8760 67 80 Igh Vh 75 92 70 93® mb 7'/, 78 9010 7 6994 86 30 6630 igh 8'/, 77 93» 93 40 nib VI* 89» M 30 Vh 78-* 82» 8250 82» Igh 8'/> 78 91» 91® mb 44/. 93» 9300 6'/, 68 1-93 85® 8S00 Igh 8'/« 75 91 40 91.» natned 10'/, 1MM 10070 6'/, 68 11-93 85» 86.20 Igh 8'/. 77 9140- 9150 natned 8 81 10 81.10 668 111-93 84 70 84 70 Igh 8'/* 78 91 30 91 40 natned Vh 9210 92 40 6'/, M-94 84.» 84» Igh 8 76 91.» 91» neb 12 1»® 105» 6 'h 6991 85» 85.» Igh VI. 77 91» 91» neb 9'/. 93» 93» 6'/* 67-92 84 70 84 70 Igh Vh 71 88 BS 89» neb VI. 75 91 M 91 6 67-92 83 70 83 70 Igh VI. 78 86 40 M 40 neb VI. 76 93» 93» Vh 65 I-» 8510 *10 Igh 4V. 8020 neb VI. 79 93® 93» y/4 65 U-» 84» 84» Igh 4'/, dv M» 8880 neb 8''. 87» 87 70 S'/4 64 i-89 85» 85» n sch hyp 101® 10000 neb VI* 82» 82 50 S'/4 64 969 84» 84» n sch hyp 9'/, 93 »B neb sp 12 104» 10*00 5 64-94 79» 79 70 79» n sch hyp 9 88MB ngu '0 ICO 60 10050 *'h 56-83 94» 94» n sch hyp 8'h 93 M- ngu 9'/, 9650 9850 4'', 59» 83® 83» 8310 n sch hyp VI. 89® ngu 84/. 9680 9680 4'/, 60-65 40 40 raoo 12 103» 104* ngu 64/. 79 9600 9600 4'/, 60-» 82» 8270 rabo 1® 85 W0* ngu B'h 16 9670 9690 41', 63-» 79» 79*0 raoo '0'/, ngu B'/j 76 9380 9370 4''4 5984 94® 9*00 rabo '0 79 98 30 ngu 8''. 96» 9650 4' h 60-90 82 40 82*0 rat» 9'/z 79 *10 *10 ngu 8''. 77 94» 9*70 *'h 61-91 81» 6130 rabo 9'h 79 9415 94 10 ngu 8 71 93» VOO 4'/4 63 1-93 78 40 78 60 rabo 9 78 ngu 6 72 94» 94» 4''4 63 993 7900 7900 raoo VI. 77 93» 93 30 ngu Vh 72 93» 93» 4 61-86 W» rabo 85/. 78 93® 9310 ngu Vh 77 92» 92» 4 62-92 6020 8030 raoo B'h 93 40 93 40 ngu 7'h 93 70 70 Vh S3-» 7900 7900 raoo 8'/. »10 ngu VI* 66 92» 92» 3'/j»grootb 4330 43» raoo 8 92» 92 10 ngu 7'h 73 »M 3'', 47-87 76 70 76» raCO VI. 91 91» ngu 6'', M 3'/, 5303 9410 94 10 rabo 7'h 88» M» ngu 6'li 88» M» 3'/, 5606 89» 89» tilb 9'/, 92® nmb 10140 101» 3'/4 49» 71» 7120 tilO 9 78 92» 91® nmb 10'/. 99» MM 3'/4 beiert 72 70 72 70 tilO 8 77 »S0 nmb 94/. 97® 97 10 3'l. 5000 81» 81» tilb 7'/, 78 83MB 91 70 9150 3-/4 54-94 7690 76» 77 10 wuh 12 104 40 104 40 nmO 84/. 79 92» 92® 3'/4 5995 74 70 74 70 75® 1»» 1M» nmb 8'h 91 9140 3'/4 55-85 9210 9210 wuh 10'h W 99® 99.» nmb B'/. 75 89» 89» 3 grootb 41» 41» wuh 10 *70 98» nmb 8'/. 77 93» 93® 3 3701 97» 97» wuh 10 79-87 98» 98 70- nmb 8 71 92» 9260 3 gr 4602 *M wuh 9'1 86 9680 9660 nmb VI* 91 9100 2grootb 37» 37» wuh 9'/, 79 9560 95 60 nmb VI, 76 88» 8850 3 gr ins 46 93»8 wuh 9'l. 9*00 9390 nmb 64'. M» 88» BNG-len wuh 9 73 97 50 97 30 nob 10'/, 101.10 101» Ingen *M MM nob 10 99 40 99 40 7401 1»» 1®» 1® 40 wuh 9 79 93» 93» nob 94'. 98» MM 11 7404 102» 102» 102.» wuh VI. 121 93.40 93» nob 9'/, *10 M 10 zwk rm 6 75.00 75» era Vl, 77» 79.60 ziekzivg 6 6060 tofintgi r W» 6600 zonnegi Vh 81® 81® zonneh 12 102.» 102» zonneh VI. 85.» 85® zonneh 8'/. 8200 S3» zonneh 8 8250 83» zonneh 7V. 8100 5100 pandbrieven alg ft 3 82 4C 62*0 aig h 31/, 6i®e 6210 amst h 3 74 40 74» Igh 7404 101.® 101.® tg* 11 9008 101® 101® Igh 10 74 98» 98» •gh 9'h ra *K) 96 30 igh 9 73 MM 'gh Vh 71 92 70 s?ra Igh J 71 92» 92® toh 7". 71 91» r igh Vh 71 91» 91» •gh TV, d 96» 86» igh Vl. 86® Igh 7 72 9» «00 •gh 7 a 81» igh vi. b «3D 38 •o" 6 dw 1 9200 92» Igh 6 dw 2 81» S3 ifl •9*1 6 s 40 •gh 5'/z 77» 7720 •gh 5V. ra» 7970 igh 5dv 9000 Igh St 1920 79.» •gh «V, z 81® 81® •gh 4 '1. 91» 81 50 Igh Ph 1»®8 (gh 3V, db 68 40 88® l igh 3 da MOT 67 thh 11'/. 9710 97» thh 3V. 71.50 70» thh 3 78» 79» hol h 3V. A 74OTL 70 70 h ned 3 q 74 40 75.® 8 nat h 3'h 68 00 B9»e 71® 8 ra® e norther 5»/. 94 MB 9«»e north» 5-1 75® 8 15.009 north» 5-2 72MB 72006 rabo 10 1® KI 7OD70 rabo Vh 79 rabo 9'/, 98» 96» rabo VI. 77 96 30 *40 rabo 9 M» *40 rabo VI. 75 *«0 M» rabo Vh 78 94® 94» rart 10070 KB® rad 99» *40 rad 9 v, 98® 9760 rad 9 MM rad I 98 40 «40 rad Vh 96» «heep 7S »»e 94» «heap 8'/, *30 «heep 4'/, 86® 87 na schee Ji/z as 69 70 «70 schee 3V, st 62». 62» tilb 11'/. »»e 101.001 hlb 10 98» e 96 008 hlb Vh 76 hlb Vh 77 92» 92 70 Hlb 8 1 87 50 88» hlb TV. 8960B 89 K) tilb Vh «70S 80» utr 7 t 89*0 e» utr Vh 77» 77.» utr 6 79» 79» l utr 5 75.®. 7500 west Vh 8310 S3 10 west 7 az 79.10 11001 west 7 r 8000 ra.® west 6 78» 77» west 5'h 77® 77 50 west 5<l. 75» 74» west 5 s ra». 7550. west 5 u 92» 8 92»8 west av. 81» 82» west «v, t «10 81» 8'00. Bi 70 62006 6270 west 3 abac 76.00* 76 40 west rtrnd 9960 •vh 11 70100 70100 wuh 9v, 181 9870 *70 wuh Vh ra »60 98® «vh 9 75 9210 92» wuh BV. 70 99. W 9610 «uh BV. 99» 9970 wuh VI. 7 1 97» 97 70 «uhsv» tas 94» «uh Vh 73 92» SK wuh F', 183 «W wuh 8V. 70 94» 94® wuh 7 «60 wuh n 70 6695 wuh sp 11 10170 70*00 wuh spa 139® 13900 wuh sp 10 102 00 KOM wuh spa 9'/, 102.30 '02 30 wuh spa 9 1%® ma wuhsp 9 78 106 30 8 106 306 wuh s 6'/, 75 140MB 140» wuh s 8'/, 77 123 40 123 40 wuh spa BV. 142» 74290 wuhsp 8 76 133» 113» wuhsp 8 77 111» wuh 6 78 '03® 103» wuh sp 7'h 104» 104» reeuw 3Vz 63.50 62» reeuw 3 1-2 81 »B 81» M» b«k* 8Vz 102®. buhnn 6 V. 91® S® bühne. 7'h 91» 91® Cs nóu BV. 99® 99» •umeas Vl* «40 gn« br SV. ra» 79008 kappa 7''. *10 *10 knsm BV. M® 6800 kbb BV. 90 506 knp Vl. 95» 87® mao« Vl* 7160 n» meneoa 9 67 60 87» «bm 7 6*006 B4»8 nederh VI* 120* 145 nutnoa Vh ra® 79® mdr«ia TV. 71» 71» «.(v cate 8 S3 00 «4®e oeegnntê *®B pont KI proost Vh 84» rohnc k Vh «so 68® rol mc g Vh es'0 «10 sandets 8 88® schud BV. 97® skol 7 87.70 sfevm Vh 92» S® lyeo 5 79 00L vihemii 8'/. 9*50 volk st Vh 6000 79.50 97» 97» «essanen 1 8230 83» wun BV. 104» 104 70 Noteringen van maandag 9 juni 1980 NDELEN Binnenland hoofdfondsen vk op ho ia sk vk op ho Ie ek 69» 70» 70.® 69» 69» 23» 23» 23» 23.70 23.® kon olm 164.» 161» 166% 161» 1M30 2M». 28S» 28800 284® 288® nat nederi. 109% 109.30- "020- 109%- 109.» 87 40 87 30 8760 M» 87 40 nedlloyd 86.» 85.» MM 85®. M» 62». 62»- 64 00- 62 70 64®- n middst b. 215.» 215.» 219.» 215.» 219.» 92»X 9300 93® 91® 91® ogem 10.40 10» 10» 1040- 10^0- 2*W 20600 »7® 2*® 207 00 pakhoed 43» *2 80 43® 42® 43® 20210 »1» 20210 XI» 20210 pakhoed c 41» 41» «1»- 40» 4180- 233» 233» 238® 233» 23800 philips gb 1820- 18.10 16» 18®. 1810* 139MX 139® 140» 139» 140» robeco 169» 16900. 170» 169% ITO» «40 M» 68» 68» rodsmeo 109 40 109% 106.40 109% 109 40 2910 2920 29» 28» 2910 rolinco 155» 155% 155» 155® 155» «70 6970 59» 59.» 59» 111% 111 111» 111 10 11110 53» 6360 54.» 5340 S3» umlevér c 111% 111» 113 70 111» 11340 71» 7160 71® 71® 71.» vnu 87» 87» 89» 87» 89» 16» 16» 17.10- 16» 17 10- volk stev c 55.® 54.® 54® S3» S3» M» 67» «X 67® wuh c 2»® 257®. 257». 257®. 257% 500 001 20150 204 00 184 50 16500, 6610 1360 00 IMM 2320 150 SOX 15200 1265 00 126500 58 00 57 40 130 50 130 50 1240 r 350.00 2100L 275 00 91.50 48 00 19.50 18500* 13100 2560 128 00 156 00 73 50 4010 00 26 50 325 00L 37 00 I 2590 1490 430 00 1560 113000 44 00 14100 2910 65 50 75 00L 36 50 95 00* 162 00 X 47 00 37000 54 40 90 00 128 50 1800 42 50 80 80 30600 87 00* 23 70 71000 I 62 50 3200 00 1300 00 25300 99 30 62 00 62 50 11 10 1100 3020 74 20 73 00 33000 3800 107 50 - 56 70 58 70 19300 - 151 00 153 00 500 OOL - 204 10 204 10 204 00 204 00 18550 185.50 16650 16650 66 SO 66 80 136000 2280 2320 152 70 - 15270 15270 127000 - 1270.00 - 5700 - 5700 - 13100 - 130.50 - 1190 1160 20 70 21 00 27500 - 92 80 92 50 48 00 - 20 00 20 50 189 00 189 80 13000* - 26 00 25.70 128 00 15500 15550 73 50 401000 - 26 50 26 50 30700 30700 36 80 - 2600 2600 1480 - 43200 43500 1590 16OO- 113000 - 44 50 - 14200 14200 2900 - 6000X 7700* 7700 38 80 38 40 46 80 362 00 54 00 9100 128 50 1800 41 SO 80 50 306 00 87 00 24 80 71250 6350 54 00 9150 129 00 87 00* 24 90 71250 13600 156 00 34 50* 187 00 126000 42 30 w 2020 00 V» 3100 330 70 42800 00 «*1 423000 8 ■6 458000 «6e 89000 79000 71200 1440 93 OOL «n 3980 6 Or S4000 w* 1930 21000* «ft 59 80 109000- 700 00 IPC 20100 8 951 45'000L 730 00 25100 25050 99 00 99 00 6350 6500 63 50 65 00 3040 X 80 7150 - 7300 - 1100 - 13600 13700 156 20 - 3460 - 187 50 - 42 00 42 00 203000 3'00 - 33100 - 429000 455000 454000 89000 - 780 00 - 71200 - 14 30 14.60 93001 - 40 00 40 20 1900 1900 21000* 59 60 59 60 107500 107500 philips gll pom houl poreel lies proost br rademakers ravast reesmk c 61 JO 6200 27 60 28 10 27 60 2810 3100 3180 '19 80 "9 80 23450 23350 160 00 156.50 76 00 78.00 74.00C 120 00 12500* 50 80 51 50* 2000 X 106 00 109 00 249.00 249 00 90 00 90.00 345008 - 1900- 18 50 19900 197 50 8400 - 32000 32000 29900 29600 48 00 47 80 27300 275008 4500* 4620* 106 50 107 80 62» 6300* 6150 28 10 28 10 32 00- 120 00 23500* 78.50 schiumb schokbeton schok bet c 127 127 "20 00 24 00 21000* 220 008 20 50 22 00 11400 115.00 13900 14000 74.00- 74 00 2200 00 2200 00 20700 207 00 54 50 56 00 18200 16200 8850 69 50 52 50 54 80 12200 12300- 93500 93500 46.00 - 250 00 245.00 36 50 3650 11610 11810 unit 7 pr unil 7 pre unit 6 pr 78 50 31.50 1510 1600* 40 00 3600- 66 00 66 00 44 00 266000 270000 8 46 00 46 00 3950 3990 39 50 36 00 130 00 126 00 465 00 465 00 77.50 3250* 1S 10 48000* 15.60 41.80 X00 9000 8 6600 6600 43 80 beleg, fondsen Vg tondsb 98 00 9650 135 00 123 00 12900 174 50 158 00 converto 1/5 96 20 comrerto 1 491 00 450 00 eng h Ir 2 425 00 com t 67 50 eupic 156 00 8 goldm 1/5 165 80 goldm. 1 929 00 holt, fund 111.50 120 00 mterbonds 47700 leveraged 143 00 york ind 170000 obam 76 90 rolinco pr 69 50 sumabel 39 00 tokyo seabd 114.00 tokyo pac 1S6.S0 132.00 92 50 were id have 10100 Buitenland europa 4S00X aeg-leiel 40 00 340 00 120601 64 501 15600 485 00 133 00 13300 25 00 20 00B 11500 C 35000 63000 180 00 102 00 175 00 28400 197 00 40000 59000 31000 65 00 29000 90 00B 90 00L 9600 9650 135 50 125 00 129 00 175 00 15600 9620 49100 96 00 96 50 135 50 125 00 129.00 175006 156.50 1S610 187 00 93500 "150 120 00 47800 143 00 170000 77 00 6950 11400 157 SO 13500 9300* 10100 Bayer dus belspoor b berlkrah bowrmg bnt petr commerrb 36500 64000 16000 102 00 17S.00 264 00 197.00 40000 590.00 310.00 65 00 29000 90.00 L 125 00 101000 50 00 50 00 50000 50000 60 508 X 6300 8 X 3000X 30110 10500 13600 29 00 8 6680 76 00 1370 9400 9310 4700 60 00 1170 41.70 194 20 202 50 50 00 2710 62 70 76 20 96 00 4100 80» 73 50 163 SO 34 50 6250 40 50 102 50 136.00 X 6650 76 00 1360 93 00 92 60 4700 6100 1180 42.00- domtar do» chem dupom 1 dupont 10 greyhound gull cana 55» 87» 1300 5320 152 00 159 00 45 20 50 80 35 50 24 00 7200 M50 27900 6200 39 20 5900 15200 56 00 84 50 1300 S3» 9900 56 00 84 50 nob 9 79 nob 8»/* 70 nob 8»* 75 nob 8»/. 76 nob 8'/» nob 81/» 78 nob 8'/* 76 nob 8'/* 77 nob 7»/* 73 nob VI. nob 7 nob 6 n's 8'/» 9280 9710 96 00 96 00 91»* 90 70 91.00 90 50 84 70 90 20 81 70 88 00 85 50 94 80 84»* 94 20 89» 100 70 9610 96» 95 40 91» 91» 88 50 91 10 9170 83» 94» 92» 97 20 96 50 9560 91» 90 70 90.60 90 50 64 70 90 20 81 70 87 60 85 50 94» 84» 94 20 89» 1» 70 9610 97» 95» 91 10 pakhoed 9 pakhoed 7V« pakn 7 68 pakh 7 72 pakhoed VI. pakhoed 6'/» pakhoed 5'* pakhoed 4>* philips 9»/« philips 8 shell 8V» shell 8</« shell 731, siavbk 9 slavbk 8 71 siavbk 6 77 slavbk VI. thysien 9'* unilev 8»* 8840 91» 9170 82» 86 70 87508 87 50 91 60 91 50 83»B 84» 86» 86» 81 MB 81508 87 50 87 50 85» 84» 92» 92» 93 50 93 50 9940 99» 93 80 94 50 94» 93 90 94 50 94 SO 87.» 87» 93» 92 70 92.70 93» 91 50 91 50 8880 88 80 104.» 10450 97» 97» 83 80 83 50 61 ML 61» 9360 68»- 92 50 converteerbaar akzo 4»* 78» abn 875 78 70 102.» 102» 33» 93 X- 251» 250» 78 50 79 50 5»» 532» 86 25 86 50 88» 88» 67 50. 67 BNG 8V» 70-85 93 92» rsp 62-84 177 177 rsp 62-89 18170 164 lagere overheid breda 6 8000B 82» zho 5»/« 64MB 84»* 8310 84.00- 73 10 73 50 82 40 83.» 83 50 83 50 83.50 84» 84.» 82.50 75.» 77» bedrijfsleven ago 6 91 50 ago S 8550 abnsp 76-81 133 50 abnsp 77-82 125» abnsp 77-83 "0.80 abnsp 78-83 107 60 sp 9'* 102 60 IS 9»/. 97» amias 8»/. 94 50 i7>* 92» ip 75 I 137 am'osp 75 II 130 tp8'/«77 121» sp 8 77 11270 amrosp8'/;84 102» amrosp 78 102» amro sp 79 98® amrosp 9 79 96 50 8 ro sp 104 c n>1 9 91 crotdS'* 90» •o 9»* 96 bvbouw 8'/» 87 bvbouw 6 7750 iw 5 88» bmh sp 9'/* 1M.M panbas 8»/* 9'.50 panbas VI. 9120 f limb 76.05 9150 boz 8'/. 89.50 bo, 5'* 90» brevg 9'/*- 89 M ceehorn 9 102 30 eeehorn 8'* 99 60 7 72 50 nbboer S 93.» •C 9 87» ie 7i* 83 60 6»/« 94 50 npina 5 92» 8 ever 8 90» tneshb 3'/» 84 n 4V. 98» gekJer 9 69M8 gak 3'/. 89» g-c Vh 84 60 g«SV. 83» gic 5'/, 58 90® gic 5'* 64 91 50 gic S 59 94 50 gic 4»/. 87 g« 3»/* 89 haba 4'/, 56 97» hagem 7'/, 66» hoiec 6 78® humooug 10 97 ita winst 88» mdoia y/« 95 10 inventum 5 89 50 kon,out 6 97 50 1 86® maasCie 11 1® 40 maasoiie 9'/, 94 40 31* 9 95 40 8 masferg 9»* 89 ®L mav* 4'/» 97 meneba 6'/« 92» naarden 8'/» 69 60 natgr VI. 59 95 ®B nalgr 4*/, 60 8'®B natgr 4''3 61 89 MB nalgr 4'/» 63 79 SOB - ■4'* 88MB 3'/» 37 76 50 B nalgr 3'/, 43 62 MB nalgr 3 62 MB 91 Ml 85» 133MB 125» 110.» 107» 102» 96» 94» 92» 137.» 131» '21» 11350 102» 10250 97» 97». 104» 91» 90» 96» 88» 78MB 88». 1®» 9150 91» 78» 91.50 89 50 89 50 102» 99» 7250 93» 87» 84» 94» 98» 70» 89» 84» 84» 90» 91 SO 94 50 87» DO 97» 86 50 7850 97 10 «50 9510 89 50 97» 6600 I» 60 94 60 8 9560 8 89 MB 97» 92» 69» 95» 82 DOB 90MB 80MB 89 MB 76» 63M8 83 MB neb sp I'll neb sp 9'/* nmbsp8'/,77 nmbsp83/»78 nmbsp7'/»78 nmbsp 8V* 79 nmb sp 9 n sch 9 otra VI. peek 8'/» peek 8 72 peek 8 71 peek Vh pechm VU pierson 9'/» p-erson Vh pegem 6 pegem 5'/» pegem 5 n pijpl 4»/. njnldbk 9'/, ri|nidbk Vh n,nldkB 8"* 1110 101 X 103® 9810 113» 10240 102® 96» 94 70 84 90 72.» 81» 81» 97» 88 MB 84» 95» 91.» 87» 86» 86» 84» 94» 84» 92» 83» «10 91» 82» 78» 62» 89» 99» 90» 95» 1»»B 9080 86» 83MB 7910 92» 97® 90» 91.» 86» 81» 79.» 79.» 83» wdelf 3'/» vnu VI. wessanen 8'/» wuh VI. 77 wuh 8'/» 78 wyers 6'I. ziekf 10'/» ziekl 9''7 ,iekl 9'/. ziekl 9 ,*kt 8'/. ,*kf 8 72 ,*kt 8 73 ,«kl VI. gezondheidszorg 82® 82» 82 81 79» 79» 11» 101» 103» 96» "3» 102» 101» 96% 94» 84 »B 72» 84» 95» 9000 87» 16» 65» 84» 94» 85» 92» 63» «10 92» U» 9170 81» 78» 61» 89» MM 99» 90» 96» 1M»B 90» 85» 83» 7910 92» 97» 79» 79» 8310 7SMB 75» 87 »B 89» 85» 85» 82 70 83» 79» 79» 78» 78» W» MM 76» ra» 84» 84» 7677.00 Chr hoog Vh 74.» 74» 79» 79» 72.00 72» M» 89» 90 M 90» 86» 86» 83» 84» 83» 83» 8210 82'0 81» 81» - 1M.M 93» 93» bartim 9'* bartim VI. bartim 8 eomek 7'/» crughve 5'/, diaemep9'/« diac mep VI. diacmepS diac mep 8'* diac mep 8 diac mep Vh diak 11'/. diak ned 9** heen 5 heen 3'/» 51 hersi 00 VI. hoogh VI. tanho VI. 71 *nho 8 .4 ns we 9 K>an 7i/, 66 ,-oan 7^ 10s e« VI. 1 os ven 6'/» iOS ven 8 lot gou 4V, losse* B'h losser 6 losse* Vh luc ad Vh 88.» 85» MX 84» 78.» 76.00 77» 87» 78» 85» 78» 78» 81» 85» 82» 78» 78» 73» 78» 81» 81» 73.70 M» 85» 84» 78» ra.» 77.» 87 10 78» 85» 78» V00 81» 85» M00 62» 78» 78» 72» 78» S3» 81» 73» mar roe 5'/* mar sti 6'/* min val 9 oog gasi 8** ankh 9 ankh Vh 72 ankh Vh 79 paulus Vh oci do 9". pc do 9 pcz OO 8''» pc, do 8 pcz do Vh pr Z dra Vh pr z dra VI. pr z dra Vh pr Z dra 7V« przharll'/j 104» pr z har 9'h 92 pr z ha" 8'/* pr z bo Vh 79» 75.» 7570 75» 73» 85» 81» 81» 79» 6000 76.00 7200 77.» 91» 86» 81» 82» 89» 84» 82» 94» 89» 83» 82» 79» 90» 86» 85» 82» pr Z bO 7** nc hoog VI. 1 hoog 8'/» san zest VI. sioipe slrz *8'/, le Vh 79» 76» 75» 75.» 73» 84» 81» 81» 78» 76.» 72» 76» 84» 65» 94» 89» 83» 64» 79» 91» 85» •2 :o 104» 92» 82» 86» 82» 81 MM 84» 83» 87» 84» 76» 88® 79» 74» 84® 82» 83» 78» 74» 79» 95.» 9210 9120 W» «76 86.» 8700 77» 77» 89® W» 69.00 97» 97® 90.» 90» 88 10 98 40 96» 75 40 71® 99» 99» 31 31 11 76 31» 29» 50 96 SOS 96» 94.» 95.00 01.» 91» 94» 94» 91» 98.» «00 8900 92«8 92» 90 30 83» 84» 89» 99® 96» 96» 93» 93» 94» 94» 94® 94» 9450 94»6 pee 4 c 29»- DIVERSEN berkei si bog bvg si weonr wegnr «33 wgnr e 32 wgnr c 34 hem hold st '3® nel ned w 76 «32® nel ned 76 3»® 14» iJ.25 432® 325® wuh war b 133®- 132® INCOURANTE™

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21