ftlartin Vreijsen: bij oeval international Spelregels ongewijzigd De Duidelijke Lening. Nederland-Duitsland al uitverkocht Schaatswedstrijden ook op overdekte baan NAC-speler als enige semi-prof debuteert morgen bij üK-start legen Grieken 'Olympische' paardesport j in Rotterdam met vierde plaats Suriname niet laar Spelen Wel toelichting over spuwen EK dames en heren in Nederland naar huis gestuurd tekent Amro Persoonlijke Lening. Eerst advies, dan de lening. (IJSDAG 10 JUNI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 15 RHS 17 ROME De wedstrijd tussen het Nederlands en het Westduitse elftal mag zich in een bijzondere belang stelling van het publiek verheugen. Het duel dat op zaterdag in Napels wordt gespeeld, behoort tot één van de zes ontmoetingen, waarvoor geen entreebiljetten meer voorradig zijn. De overige uitverkochte wed strijden de drie duels van het Itali aanse elftal en de twee finales. Overigens is nog niet de helft van het totale aantal toegangskaarten aan de man gebracht. In de voorver koop gingen 479.000 van de 1,1 mil joen entreebewijzen de deur uit De toeschouwerscapacltelten van de vier stadions, waarin de wedstrij den gespeeld worden, zijn: Rome: Olympisch stadion 79.000. Napels; San Paolo stadion 85.000 Milaan: Oulseppe Meazza (voor heen 8an Siro) stadion 80.000 'Turijn: gemeentelijk stadion 71.000. Derwall zijn definitieve opstelling pas vandaag na de eerste training bekend zal maken, begint het elftal dat hem voor ogen staat en dat woensdag om kwart voor zes de openingswedstrijd tegen de rege rende Europese kampioen Tsje- choslowaklje moet spelen, duidelijk te worden. Met Bemd Cullman als libero en met op het middenveld Uil Stieleke en Bernd Schuster in plaats van Felix Magath zal de Europese kam pioen moeten worden bestreden. De Duitse bondscoach ziet deze wed strijd dan ook niet alleen maar als een wedstrijd in de groep, maar als de halve finale, want volgens Der wall moet de weg naar de EK-flnale woensdag al worden ingeslagen. Hoewel de Westduitse bondscoach „Bernd Cullman was bij de training sterk aan de bal," aldus Jupp Der wall en hij vervolgde, „naar de men tale instelling van de speler moet je maar raden. Ik zal nog een gesprek met hem hebben en hem dan vra gen kleur te bekennen. Of hij voelt zich in vorm of hij zegt: zet mij er maar naast." Hoewel de verhouding van Derwall tot de spelers zich dusdanig positief beeft ontwikkeld dat hij een eerlijk antwoord mag verwachten, lijkt het van een ambitieuze voetballer veel gevraagd Ondanks langdurig vormverlies is Cullman voor Der wall na het uitvallen van Bonhoff van groot belang. Vooral tegen het geroutineerde Tsjechische midden veld is hij naast Uil Stieleke onmis baar en kan het middenveld niet alleen door onervaren krachten als Schuster en Bemd Forster worden bemand. De Duitse bondscoach vond de Tsjechische spelers in doorsnede van de klasse van La to en Palasz, twee spelers van het Poolse elftal waar Duitsland on langs grote moeite mee had. Het zal volgens Derwall meer moei te kosten om het middenveld tegen de Tsjechen in handen te krijgen dan tegen de Polen. Op het midden veld zal volgens hem de beslissing vallen. Deze zienswijze zal Magath wel zijn plaats kosten, waardoor Schuster naast Stieleke en Bemd Forster de voorkeur zal krijgen. Doordat de twee spitsen Rumme- nlgge en Allofs zullen worden ge handhaafd blijft Hrubesch voorlo pig op de reservebank. lijk als volgt uit gaan zien: Schuma cher; Cullman, Kaltz. Karl-Heinz Forster, Dietz, Bemd Forster, Stie leke, Schuster, Muller, Rummenlg- ge, Allofs. De Duitse spelers kunnen in Italië ongeveer 33.000 gulden premie ver dienen: 11.000 voor het bereiken van de derde of de vierde plaats, 11.000 voor het bereiken van de fi nale en 11.000 voor het behalen van de Europese titeL Jupp Derwall wil niets weten van een favorieten-rol, hij sluit slechts een ding uit: „Blameren kunnen wij ons niet, of wij zouden de laatste 15 wedstrijden alleen maar tegen krukken hebben gespeeld." Het Duitse elftal zal er waarschijn- ROME Voor de herovering (na 1968) van het Europese voetbal kampioenschap heeft de Italiaanse voetbalbond miljarden lires over. Voor elke speler uit de selectie van trainer Bearzot wacht bij een zege in de eindstrijd het burgermansfor tuin van 100.000 gulden. Verlies in de finale levert de helft van premie op. Het bereiken van de strijd om de derde en vierde plaats is in financi eel opzicht ook aantrekkleijk. Bij de derde plaats gireert de bond 40.000 gulden aan elke speler. Een tree lager wordt gehonoreerd met 30.000 gulden. Indien de Italianen in de voorronde worden uitgescha keld. toucheren ze altijd nog 23.000 gulden als vergoeding van de gele verde arbeid. tor Matty Verkamman IAPELS Tscheu la Ling, geschorst, René van de Kerkhof met opgewekte tegenzin lnksbuiten, Johny Rep hopeloos uit vorm, Adri Koster geblesseerd; Martin Vreijsen is de ïieuwe rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Bondscoach Jan Zwartkruis heeft er de ifgelopen dagen geen twijfel over laten bestaan dat de 24-jarige Bredanaar morgenavond op let Europees kampioenschap tegen Griekenland zijn interland-debuut maakt. Een internatio nal bij toeval, per ongeluk. OTTERDAM De zogenaamde jmpenserende paardensportfesti- üs, die in augustus op drie Europese tatsen worden gehouden, worden een Olympisch Jasje gestoken. Het aat om een dressuurwedstrijd van 8 it en met 10 augustus in de Engelse laats Goodwood, het sprlngcon- urs van Rotterdam (13 tot en met augustus) en een military in Fon- lnebleau van 21 tot en met 24 au- ütus. Zo zullen op alle evenemen- n identieke gouden, zilveren en omzen medailles te winnen zijn en mrdt het springconcours om de Gro- Prijs van de Stad Rotterdam ge- Wanneer dat laatste, per ongeluk, aan de debutant wordt voorgelegd, reageert hij min of meer vinnig. „Ik ben er dus niet per ongeluk bij geko men. Vanuit een club als NAC is het een grotere prestatie om tot de selec tie van het Nederlands elftal door te dringen dan vanuit Feyenoord. Toen ik nog bij die club speelde, werd ik één keer geselecteerd." Dat was op 15 oktober 1975 voor de geruchtmakende wedstrijd Neder land-Polen (3-0) toen Jan van Beve- ren en Willy van der Kuylen tijdens de voorbereiding uit het trainings kamp in Zeist werden gepest. De toenmalige bondscoach George Kno bel hield Vreijsen tijdens de wed strijd op de bank daar Ruud Geels het als nood-rechtsbuiten prima deed: Ook toen was René van de Kerkhof al naar de linkerkant ver bannen. „Het ls allemaal zo betrekkelijk in het voetbal," meent de rad van de TJ tongriem gesneden Vrijsen. „Kijk ouden volgens het Olympische reg- Simon Tahamata, eerst inent. In tegenspraak met de Olym- hl| bli AlflX dnn k t dip ische gedachte is wel dat het om jpen wedstrijden gaat, waaraan zo wel amateurs als professionals kun nen meedoen. „Misschen is dat wel een doorbraak," sprak voorzitter Ste- bouwer van de Nederlandsche Hippi sche Sportbond (NHS) maandag- Rotterdam. Voor de organisatie van het CHIO in Rotterdam, dat voor deze gelegen heid zal worden omgedoopt in „Inter nationaal springruiterfestival 1980", heeft het een en ander nogal wat consequenties. Zo worden aanzienlijk meer ruiters en apaarden verwacht en moet het hele programma worden an gepast. De landenwedstrijd (met ermoedelijk ongeveer vijftien equi- es uit West-Europa, Verenigde Sta- en, Canada. Australië en misschien en enkel Oosteuropees land) is ver- laatst van zaterdag naar vrijdag om e toppaarden een dag rust te geven wr de Grand Prix, die volgens de iympische formule wordt gereden, r vinden ook geen kwalificatiewed- ïijden voor dit hoogtepunt plaats, k land mag met drie combinaties iarten. Voorts is het prijzengeld voor ressuur- en springwedstrijden opge- olcken tot anderhalve ton. De be- roting zal ongeveer drie ton hoger Itkomen dan voor het normale HIO was beraamd. „Wij hebben lenwel goede hoop dat ons subsidie- ïtzoek aan het ministerie van RCM il worden gehonoreerd," aldus Ste- auwer. „Dat bedrag zal ongeveer derhalve ton bedragen en is be emd voor de Rotterdamse organisa- maar ook voor de uitzendingen de ploegen naar Goodwood en tatainebleau." moet hij weg bij AJax, dan komt die wedstrijd tegen Argentinië in Bern en is hij in één klap een internationale vedette." „Vreijsen heeft de afgelopen week heel veel afgedwongen," stelde Zwartkruis meteen na de laatste wa penschouw in Udine. „Voetbaltech- nisch durfde hij het wel met mij aan," zegt de persoon in kwestie. „Het eni ge struikelblok was echter het gemis aan internationale ervaring. Ja, dat speelt toch wel een rol wanneer je bij NAC voetbalt. Op dit niveau moet ik veel sneller reageren op de spelsitua- ties. Het is een overgang die te verge lijken is met NAC's overgang van oefenwedstrijden tegen amateurs, naar de competitie. Wel, ik kan alleen die ervaring opdoen wanneer ik speel. Zwartkruis heeft gezegd dat hij door mijn mentaliteit ls verrast. Hij kijkt niet langer meer naar namen. Kiest voor spelers die volgens hem direct resultaat afdwingen." De enige semi-prof binnen het Oran je-gezelschap zegt aangenaam ver rast te zijn door de goede stemming in de groep. „Ik las altijd over rellen bij het Nederlands elftal, maar ik kan niet anders zeggen dan dat we in Oostenrijk een gezellige week hebben gehad. Niemand ziet nog op tegen twee weken Italië. Het is voor de grote mannen een koud kunstje om nieuwe spelers af te breken. Dat ls zo gebeurd hoor, maar ik constateer tot dusverre alleen maar steun van de routiniers aan de jongeren. Ze zijn bereid om de fouten van de jeugd te accepteren. Krol heeft echt de bedoe ling om mij te helpen. Hij begeleidt, coacht en pusht mij en is ook con stant met de anderen bezig." Nu hij tot de nationale ploeg is door gedrongen groeit bij Vreijsen het be sef dat hij toch weer hoger op moet om die verworvenheid mogelijk te continueren. Dat is vooralsnog een probleem. „In januari heb ik een nieuw contract bij NAC getekend. Voor een korte periode zal het mis schien nog gaan om het contact met de top vast te houden. Een jaar ls het nog wel te doen, ook al omdat Tom Smits terug komt en er ook nog een nieuwe laatste man wordt aangetrok ken. NAC heeft bovendien goede jeugdspelers die komend seizoen weer beter voor de dag zullen komen. Ik verwacht echt wel wat van de ploeg. Het afgelopen seizoen hebben we constant tegen degradatie ge vochten, maar wel altijd positief met drie aanvallers gespeeld. Dat ls de grote verdienste van trainer Jo Jan sen geweest." Toch sluit Vreijsen een nieuw con tract bij Feyenoord niet op voorhand uit. „Het is geen gewoonte van Feyen oord om vertrokken spelers terug te kopen, maar ik weet dat Jezek mij koste wat het kost erbij wil hebben. Ik denk dat het Europees kampioen schap zal uitmaken waar ik volgend seizoen uiteindelijk zal spelen." Als 19-jarige maakte Vreijsen inder tijd een aardige entree bij Feyenoord. Hij liep tenslotte echter stuk op de onmogelijke arbeidsverhoudingen bij de Rotterdamse club, die toen onder Martin Vreijsen in Oranje. Tijdens de oefentrip in Oosten rijk kon hij er ai aan wennen. Op de foto kijkt hij rechts toe hoe Arie Haan tegen een selectie uit Klagenfurt en Villach scoort. trainer Vujadin Boskov van de ene ln de andere rel rolde. De komst van r-»* i i i i j Vreijsen In de Kuip werd, om te be- BinkllOrSt Start ginnen, al met de nodige kritiek van Wim van Hanegem begeleid en echt goed ontwikkelde hij zich toch niet. Heeft hij weieens het idee gehad dat hij te licht was voor het topvoetbal? Vreijsen: „Ik ken mijn mogelijkheden en beperkingen. Ik weet dat ik geen speler voor Barcelona ben, ik zal een elftal nooit kunnen dragen. Maar zo zijn er bij het Nederlands elftal wel meer. Het is de fout van NAC geweest om mij als een soort Cruijff te zien, toen ik werd teruggehaald. Daar heb ik het moeilijk mee gehad. Maar ik heb me er zelf overheen gewerkt. Het staat vast dat Feyenoord indertijd niet de ideale club voor mij was, hoewel mij na anderhalf jaar een ver beterd contract werd aangeboden. In het eerste seizoen maakte ik ook 21 doelpunten en in het tweede jaar veertien. Ik ben tenslotte niet op technische gronden vertrokken. De verhouding met Boskov heeft de doorslag gegeven. In menselijk op zicht kon ik niet meer bij Feyenoord blijven." 1RAMARIBO Suriname, dat nvankelijk behoorde tot de 84 lan- n, die de uitnodiging voor de Spe- b accepteerde, zal niet in Moskou ïrtegenwoordigd zijn. De republiek wft geen ateleten van internationa- klasse. De enige overgebleven ge ogde, de verspringer Dennis Malo- t. slaagde er niet in de Olympische Biet van 7 meter 55 centimeter te "ringen. Malone, die bij wedstrijden Guyana nog 7.67 meter had ge dongen, kwam nu niet verder dan 14 meter. Eerder had de Surinaam- atletiekbond de hardloper Sammy """•els moeten afvoeren, omdat de Nederlandse nationaliteit ik te hebben. Surinaamse voetbalbond wenst in gebruik te maken van de moge- ineid om naar Moskou te gaan na t uitvallen van de Verenigde Sta- bond stelt dat Suriname in de iussende wedstrijden werd uitge beld, hetgeen aantoont, dat het m niet sterk genoeg is om in de jndronden van het Olympisch voet- *1 toernooi uit te komen. BELFAST De jaarlijkse spelre gelbijeenkomst van de FIFA heeft niet tot verandering in de bestaan de regels geleid. De international board, het lichaam dat de regels vastlegt, heeft wel een toelichting toegevoegd aan een van de overtre dingen. Spuwen, dat onder wange drag viel en ook dienovereenkom stig bestraft diende te worden, is nu met name genoemd. Bepaald werd dat een speler die naar een tegen stander spuwt uit het veld dient te worden gestuurd en dat zijn ploeg bestraft wordt met een vrije schop. Wanneer de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvindt, dient een strafschop te worden gegeven. De raad verwierp het voorstel van de FIFA om doelverdedigers toe stemming te geven op de doellijn te bewegen bij het nemen van een strafschop. In de regels staat dat de doelman op de doellijn stil moet staan tot de strafschop is genomen. „De regel met betrekking tot de doelman tijdens een strafschop", stelde FIFA-woordvoerder Arthur McMullen, „was toereikend, maar de scheidsrechters neigen meer en meer tot het niet, of onvoldoende toepassen, van de regel. Wanneer er dus iets veranderd dient te worden is dat het gedrag van de scheids rechter, die er op toe moet zien dat de regels worden opgevolgd", voeg de hij er aan toe. De spelregelcom missie zal in 1981 in Rio de Janeiro haar volgende vergadering houden. Sanering DüSSELDORP Met een krappe meerderheid (84-77) heeft het be stuur van de Westduitse voetbal bond besloten tot een andere com petitie-indeling. Onder de Bundesli- ga met achttien clubs gaan twintig clubs spelen in één tweede liga. Tot en met de afgelopen competitie wa ren er twee „tweede liga's" Dit be sluit houdt in dat het aantal betaal de voetbalclubs in West-Duitsland wordt teruggebracht van 59 naar 38. Maradona TURIJN Het voetbaltalent dat Diego Maradona heet heeft de Itali aanse geldschieters tot actie aange spoord. Om de Argentijnse voetba- linternationaal aan Juventus te bin den is de president van de Italiaan se kampioen, Giampiero Boniperti, t naar Argentinië afgereisd om de 19- jarige speler en zijn club Flamengo Buenos Aires een aanbieding te doen van ruim 30 miljoen gulden. Daarin zijn begrepen de bedragen voor een contract van drie jaar, handgeld en de transfersom. DAVOS Tijdens de vergadering van International Skating Union (ISU), die in Davos ls gehouden, ls besloten dat er ook wedstrijden mogen plaatsvinden op overdekte 400-meterba- nen. Hierdoor zal het mogelijk zijn de plannen om de Haagse ijsbaan De Uithof te overkappen te realiseren. 14.28 13 op 13 februari In Lake Placid en Dimitri Ogloblin (Sov) 14.26.71 op 29 maart in Medeo; sprintvierkamp: Heiden 150.250 punten (38.25-1.15.14- 37.63-1.13.60) op 12 en 13 januari in Davos. Dames: 1000 meter: Natalie Petroe- sjova (Sov) 1.23.01 op 27 maart in Medeo; vierkamp: Petroesjova 173.434 punten (41.38-2.12.11-1.23.01- 4.39.08) op 26 en 27 maart in Medeo. Junioren: 3000 meter: Thomas Gus- tafsson (Zwe) 4.15.71 op 26 januari in Assen: 5000 meter: Gustafsson 7.18.51 op 37 januari in Assen. LA ROCHELLE Boudewijn Bink horst en Kobus van den Berg, de Nederlandse zeilafvaardiglng naar de Olympische zeilregatta in de Star- klasse, hebben maandagmorgen de eerste race in de strijd om het Euro pese kampioenschap voor de kust van La Rochelle afgerond met de vierde plaats. De zege ging naar de Italianen Fravezzi en Dalvit, die in Tallinn eveneens aan de start zullen verschijnen in de Jacht op Olympisch goud. Absent in Estland als gevolg van de boycot zijn de Westduitsers Hagen en Hösch, die in de Franse badplaats op de tweede plaats beslag legden. De strijd in La Rochelle, even boven Bordeaux, heeft een „open" karakter, waaraan door 47 boten uit 14 landen wordt deelgenomen. Door de boycot van de Olympische Spelen door meerdere toonaangevende zeilnaties is alsnog het besluit genomen de Eu ropese kampioenschappen in de Olympische zeilklassen toegankelijk te stellen voor niet-Europeanen. Uiteraard belandt de titel bij de hoogst eindigende Europese combi natie. Eerste race: 1. Fravezzl/Dalvit (Ita), 2. Hagen/Hösch (Wdl), 3. Gorla/Perabo- ni (Ita), 4. Binkhorst/Van den Berg (Ned), 5. Mankin/Moesisjenko (Sov.). Gebrek aan wind was er gistermid dag de oorzaak van dat er niet gezeild werd in La Rochelle. Ook bij het wereldkampioenschap Flying Dutch man in het Zweedse Malmö ontbrak gisteren de noodzakelijke wind. De gebroeders Eric en Sjoerd Vollebregt waren in Malmö in de eerste race voor deze wereldtitel als vijfde geëindigd. Van der Aat en Huisman werden tien de. De Canadezen McLaughlin en Bastet zegevierden, voor de Fransen Bouet en Pouirey en de Spanjaarden Abascal en Noguer. Vijf en veertig deelnemers werden geklasseerd. Eerste race: 1. McLaughlin/Bastet (Can), 2. Bouet/Pouirey (Fra), 3. Abas- cal/Noguer (Spa), 4. Leonitev/Soeba- nov (Sow), 5. Vollebregt/Vollebregt (Ned), 10. Van der Aat/Huisman (Ned). Een Nederlands voorstel tot erken ning van het werelduurrecord werd verworpen, omdat behalve in Ne derland nergens ter wereld wed strijden van dergelijke strekking wor den gehouden. Een tweede Neder lands voorstel om wedstrijden om de wereldbeker te houden vond geen be langstelling, zodat thans de wedstrij den om deze beker definitief van de agenda zijn verdwenen. Het congres ging wel akkoord met een voorstel de leeftijdsgrens voor deelneming aan wereldkampioenschappen voor ju nioren te verlagen van 20 naar 18 Jaar. Een opvallende beslissing werd geno men ten aanzien van rijders(sters) die in het buitenland verblijven. Hebben zij daar een half Jaar of langer domici- lie gehad dan mogen zij dat land vertegenwoordigen bij internationale TT xrm wedstrijden en kampioenschappen. HOOldbeStUUr NIS Een poging blijkbaar om de schaats- DE BILT Het hoofdbestuur van de Nederlandse Invaliden Sportbond is tijdens de algemene ledenvergade ring in De Bilt afgetreden. Tijdens de vergadering, waar 37 van de 80 aangesloten verenigingen, aan wezig waren werd een door zeventien verenigingen ingediende motie van afkeuring aangenomen. In die motie werd het beleid van het hoofdbestuur betreffende zaken als publiciteit en financiën afgekeurd In de vergade ring stemden 18 verenigingen voor de motie, veertien tegen en vijf onthiel den zich van stemming. In de motie werd het hoofdbestuur wel verzocht de lopende zaken en de Olympische Spelen voor gehandicap ten. die van 21 juni tot 5 juli in Arnhem en omgeving zullen plaats vinden, af te werken sport te verbreiden naar die landen, waar zij tot nu toe vrij onbekend of geheel onbekend is. Een voorstel om de 5000 meter op te nemen op de wereldkampioenschap pen voor dames werd verworpen, om dat deze afstand te zwaar zou zijn. Op internationale en nationale wedstrij den zijn de dames echter wel gerech tigd op de 5 kilometer te starten. Voortaan zal het puntenklassement voor de kleine meerkamp (500, 3000, 1500 en 5000 meter) als wereldrecord in aanmerking komen. Het congres besloot voorts dat de uitslagen van de internationale wedstrijden alleen tot in tienden van seconden mogen worden opgenomen. Een kleine stap terug dus omdat de laatste jaren de tijd reeds tot in honderdsten werd geregistreerd. Het Congres nam nog een aantal be sluiten. Voor het kunstrijden wordt een nieuwe puntenwaardering inge voerd om een eerlijker uitslag te ver krijgen. Het hardrijden op de schaats op korte banen kreeg een officiële status. In het volgende seizoen wordt er in Frankrijk een eerste officieel wereldkampioenschap gehouden. De Fransman Jacques Favart werd ten slotte herkozen als voorzitter van de ISU voor een nieuwe periode van vier jaar. In het nieuwe schaatsseizoen zullen twee Europese kampioenschappen in Nederland worden gehouden. De vrouwen rijden op 17 en 18 januari in Heerenveen en de mannen (all-roun ders) op 24 en 25 januari in Deventer. De internationale schaatskalender ziet er voor het komende wintersei zoen als volgt uit: 17 en 18 januari: EK dames in Hee renveen; 24 en 25 januari: EK heren in Deventer; 7 en 8 februari: WK dames in Quebec City; 14 en 15 febru ari: WK heren in Oslo; 21 en 22 febru ari: WK sprint dames en heren in Grenoble; 28 februari en 1 maart: WK Junioren (meisjes en jongens) in Elve- rum (Noo); 4 en 5 april: WK korte baan dames en heren in Meudon (Fra). Kunstrijden: 9-14 december WK Ju nioren in London (Ontario); 3-8 febru ari: EK in Innsbruck; 3-8 maart: WK in Hartford Connecticut Voor het seizoen 81-82 zijn de EK dames, het WK sprint en het WK all round (heren) voorlopig aan Neder land toegewezen. De internationale schaats unie (ISU) heeft in Davos tenslotte negen we reldrecords erkend. Het zijn: Heren: 1000 meter: Eric Heiden (VSt) 1.13.60 op 13 januari 1980 in Davos; 1500 meter: Heiden 1.54.79 op 19 janu ari in Davos; 10.000 meter: Heiden KRACHTSPORT Het onlangs gepensioneer de plaatsvervangend hoofd van de afdeling sportzaken van het ministerie van CRM. Nleu- wenhuyzen-Cnjseman. Is gekozen als nieuwe voorzitter van de krachtsportbond. Tijdens de Jaarvergadering werd Plet van der Kruk secre taris en J den Boer penningmeester. De kracht sportbond. die al Jaren een chronisch gebrek aan kader heeft. Is erg bUJ met de komst van Nieuwe nhujrzen-C ruse man. die geen enkele affi niteit met worstelaars en gewichtheffen had- Wel uitte hij vroeger de wens na zijn pensione ring zich dienstig te willen maken voor een kleine sportbond ln Nederland. De krachtsport bond vroeg hem en kreeg een bevestigend ant woord. PAARDESPORT De straf commissie van de Westduitse rul tervereniging heeft tijdens een vergadering ln Warendorf besloten de zaak- Wlltfang te seponeren. De wereld- en Europees kampioen was verweten niet aan het officiële concours hlpplque van Luzera deelgenomen te hebben hoewel hij door de sprlngcommlssle was aangewezen Wlltfang gaf de voorkeur aan een concours ln eigen land (Erotzhetmi. De straf - commlssle besloot niet tot maatregelen over te gaan omdat Wlltfang nimmer zijn deelnemen ln Luzern had bevestigd Als gevolg van het een en ander ls Wlltfang bulten de nationale ploeg voor het concours hlpplque van Aken gelaten Daar aan veranderde het seponeren van de zaak TENNIS In Chichester en Londen zijn giste ren gras baan toernooien begonnen, waar speel sters en 5pelen zich voorbereiden op Wimble don. BIJ het dam es toernooi in Chichester gaat het om 2000 000 gulden, bij het toernooi van Queens Club ln Londen om 250 000 gulden In de eerste ronde van het toernooi In Chichester won Betty Stöve met 7-6. 6-3 van de Amerikaanse Nancy Yeargtn. ADVERTENTIE De Joegoslaaf Tomls- r. kwam gisteren naar Brussel net contract te ondertekenen, dat J"n voorlopig voor één voetbalsel- tondt trainer aan Anderlecht Als u nu geld nodig hebt, en u wilt van te voren precies weten hoe lang u over de aflossing doet en hoeveel u per maand betaalt, dan adviseert de Amro Bank u een Persoonlijke Lening. Duidelijker kan het niet. Boven dien heeft de Persoonlijke Lening van de Amro Bank nóg een paar voordelen. Het afsluiten is vrij van kosten en het overlijdensrisico is tot f20.000,- gedekt. De rente is fiscaal aftrekbaar. Als u geld wilt lenen, adviseert de Amro Bank deskundig: of het nu om een hypotheek, een Continu Crediet of een Persoonlijke Lening gaaL Yc' op zomerreces

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17