Het ABN Verzekerd Spaarplan. Vaste rente, nü 9%. ABN Bank "Hoe ik met f 100,- per maand f 19.110,- spaar in tien jaar. Zelfs als mij iets overkomt" "Hoe wij een verzekerd bedrag van f47775,- sparen. Als aanvulling op mijn pensioen? "Hoe Paul vijf jaarlang f500,- per maand spaart. En meteen rekening houdt met mij." Coupon Dan bent uzeket vanheteindbedraj Ik spaaide al een hele tijd regelmatig, omdat ik wil dat Erik later moet kunnen studeren. HTS misschien weL Zoh studie kost nogal wat Er moet dus hoe dan ook voldoende geld op tafel komen. Daarom ben ik nu overgegaan op het ABN Verzekerd Spaarplan. Met verzekerd eindbedrag. Mocht ik komen te overlijden dan heeft Erik toch het volle bedrag waarvoor ik ben gaan sparen. En daar gaat het tenslotte maar om" "Over tien jaar ga ik met pensioen. Dat is wel een aardig vooruitzicht, maar als we dan Ineens van een kleiner inkomen moeten leven, betekent dat wd een stap terug. Nu onze oudste dochter uit huis is, kunnen we makkelijk f250^ per maand sparen. Dat doen we via het ABN Verzekerd Spaarplan, met een looptijd van tien jaar. We zijn dan zeker van die f47775,-.Want mocht ik binnen die tien jaar komen te overlijden, dan krijgt mi|n vrouw dat bedrag toch uitgekeerd. En voor die zekerheid hoefik niet eens medisch gekeurd te worden." "W? hebben allebei een beste baan. Kinderen zijn er niet en het is geen punt om maandelijks een flink bedrag opzij te leggen. Dat deden we al, maar Paul heeft er goed aan gedaan nu een ABN Vferzekerd Spaarplan te nemen. Daarmee hebben we tenminste een vaste rente, nu zelfs 9%,enooknog een stuk zekerheid. In vijf jaar hebben we f37650p Dat bedrag komt hoe dan ook beschikbaar Of voor hem, of voor mij." EgaTÜëUP manier vairsparer Het ABN Verzekerd Spaarplan is een nieuwe manier van sparen met een hoge, vaste rente, gecombineerd met een voordelige verzekering op uw leven U spaart tussen de f 50,- en f 1.000,- per maand gedurende vijf of tien jaar. De rente (nu 9%) staat vast voor de door u gekozen looptijd. U betaalt maandelijks een geringe verzekerings premie. De eindbedragen liggen tussen f3.765,-en f 191.100,-. Het eindbedrag is verzekerd. U krijgt als bewijsstuk uw overeenkomst met de ABN en een onafhankelijke levensverzekeringsmaatschappij. Iedereen die aan het eind van de door hem gekozen looptijd niet ouder zal zijn dan 65 jaar kan meedoen. Een medisch keuring is niet nodig. Een eenvoudige gezondheidsverklaring is voldoende. Alles over het nieuwe ABN Verzekerd Spaarplan leest u in de uitge breide brochure die wij u graag toe zenden. Natuurlijk kan het ABN-kantoor in uw omgeving er ook alle inlichtingen over geven. Wijzigingen voorbehouden. De volledige voorwaarden zijn op elk ABN-kantoor ter inzage. Stuurt u mij vrijblijvend de folder ABN Verzekerd Spaarplan. Laat de ABN telefonisch contact met mij opnemen. Naam: Straat: TR Postcode/Plaats: Telefoon: In ongefrankeerde envelop zenden aan: ABN Bank, Afd. IX). 50, Antwoordnummer 1555, 1000 PA Amsterdam. Het ABN Verzekerd Spaarplan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12