%st$s$ 6EMEENTE AALSMEER Vul deze bon in om uw boot te veriiopen. Nieuw: voor slechts1000punten 49,50 zet u lekkere koffie metae nieuwe Standaarde van Douwe Egberts. (of voor2000puntenf4130) □ouwe Egberts Fijne Aromo Koffie Attentie! uitverkocnt. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. voorlichtingsambtenaar Of uw bandrecorder, uw antiek, uw brommer, uw auto, uw caravan, uw huis, of wat dan ook. Een MINI advertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. Daaronder bijna de helft van alle Amster dammers. ADVERTENTIES Schrijf hier uw tekst. ideD£. Tol onze spijl UM0M Met de nieuwe ivoor-witte Standaard-8, voor acht kopjes koffie, kunt u snel in het bezit komen van een echt Douwe Egberts koffiezetapparaat Misschien heeft u de benodigde punten zelfs al bijeengespaard. Bij de Standaard-8 komt het hete water op exact de juiste temperatuur in het koffiefilter. Want net als bij alle Douwe Egberts koffiezetapparaten wordt het water niet via het warmhoudplaatje maar via een aparte boiler verwarmd. U geniet daardoor volop van de volle smaak en het aroma van Douwe Egberts koffie U kunt de Standaard-8 meteen afhalen bij één van de Douwe Egberts Geschenkencentra, of de bestelbon gebruiken. Bestelbon Stuur mij s.v.p. de nieuwe Standaard-8 voor: 1000 waardepunten 4- f 49,50 bijbetaling 2000 waardepunten 4- f 41,50 bijbetaling (uw keuze aankruisen) Bijgaand mijnD.R-waardepunten (graag gebundeld per 1000 punten) Tevens heb ik bijgevoegd mijn ingevulde en ondertekende (t.n.v. Douwe Egberts Standaard-8, gironummer 79900, Utrecht): giro-betaalkaart bank- of Eurocheque giro-o verschrijvingskaart Het ingevulde bedrag op het betaalmiddel is f Naam: Adres: Postcode: Plaats:- De Douwe Egberts Geschenkencentra vindt u in: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Enschede, Eindhoven, Heerlen, Joure. Indien u deze bestelbon, het betaalmiddel en de D.E. waarde punten samen in een aangetekende enveloppe stuurt aan: Douwe Egberts Standaard-8, Postbus 2076,3500 GB Utrecht, krijgt u na enkele weken het koffiezetapparaat thuisgestuurd. Tot de taak van de afdeling welzijns-, sport- en jeugdzaken van de gemeentesecretarie behoort o.a. het geven van voorlichting Vanwege de gestegen behoefte aan voorlichting kan op deze afdeling worden geplaatst een functie-informatie: - het verzorgen van de externe voorlichting w.o. contacten met de publiciteitsmedia en de voorlichting aan de inwoners; - het adviseren van het gemeentebestuur over voorlichtingsvraag stukken; - het zelfstandig kunnen uitoefenen van genoemde werkzaam heden functie-eisen - algemene ontwikeling op havo/vwo-niveau, aangevuld met een op de functie gerichte voortgezette opleiding; - journalistieke en/of voorlichtingservaring, bij voorkeur bij de over heid - goede contactuele eigenschappen; - inzicht in het functioneren van de gemeentelijke overheid. Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, ƒ4062.- bruto per maand De bij de gemeente Aalsmeer gebruikelijke rechtspositie regelingen zijn van toepassing Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij het hoofd van de afdeling, telefoon 02977-26666. toestel 231 Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. In open envelop zonder postzegel opsturen aan: MINI advertenties. Antwoordno. 2470,1000 PA Amsterdam. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no.f 3.- extra. Prijs per plaatsing (excl.4% BTW) Plaatsingsdatum(s)_ Naam Adres Plaats Telefoon Handtekening DAG 3 JUNI 1980 TROUW/KWARTET P 6/ RS 10/H 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11