Wispelturig optreden Quick tegen Neptunus Van Meer wint en verliest in Olympia's Tour Tebroke haalt limiet niet Ook Belgische ruiters niet naar Moskou Scheidsrechters staken eerste duel in Amersfoort na 'bedreigingen' Hockeyers: - nog niets - te vrezen vat Engeland i Russische topposities niet meer in gevaar 1° Weer ongelukken op eiland Man aan kop in Dauphiné Libéré 0 MAANDAG 2 JUNI 1980 TROUW/KWARTET P 10 - RHl HAMBURG Ook de Belgische ruiters gaan niet naar de Olym pische Spelen in Moskou. Nu bij na de gehele Westeuropese rul- terfederatie de Spelen boycot zien ook de Belgische ruiters al van deelneming. Eric Wauters. derde tijdens de Olympische Spelen van Montreal (1976). ver klaarde tegenover het persbu reau SID: „Nu.de beste ruiters uit het westen niet verschijnen, weet ik niet wat ik daar nog te zoeken heb. Trouwens zo denken vele van mijn collega's er ook over." De leden van de Belgische ploeg voor de Olympische Spelen in Moskou, die in rijksdienst zijn, krijgen geen extra verlofdagen. Zij kunnen deelnemen in hun eigen vakantietijd, .deelde de re gering mede. Dit geldt ook voor de beroeps- en dienstplichtige militairen. Noorwegen heeft definitief be vestigd dat het niet deel zal ne men aan de Spelen van Moskou. Het bestuur van de Noorse sport- oonden heeft zich unaniem ach ter een boycot van de Spelen in de Sowjet-Unie opgesteld. In april kwam men reeds tot dit besluit, maar men had de moge lijkheid opengehouden op die beslissingen terug te komen. Het Noorse Olympische Comité pleitte voor deelneming, maar liet de uiteindelijke beslissing over aan de sportbonden. Slechts zes van de twaalf voor Moskou geplaatste tumploegen nemen deel aan het Olympische toernooi. De nummers twee (Ja pan). drie (Verenigde Staten), vijf (China), zeven (West-Dults- land), elf (Canada) en twaalf (Zwitserland) van het toernooi om het wereldkampioenschap in 1979 verschijnen niet in Moskou. Hiervoor komen volgens de se cretaris van de internationale turnbond. Max Bangerter, in de plaats Cuba (13). Frankrijk (14), Spanje (15). Groot-Brittannië (18). Australië (19) en Brazilië (20). Bij dames vallen China (4) Vere nigde Staten (6), Japan (9) en Canada (10) weg. Voor de open gevallen plaatsten komen de tumploegen van Frankrijk (15), Groot-Brittannië (16). Nederland (17) en Spanje (18) in aanmer king. Voorzitter Tielrooij van het Koninklijke Nederlands gym- nastiekverbond (KNGV) beves tigde dat er een uitnodiging van de internationale turnbond was gekomen. Het bestuur van het KNGV heeft over de late invitatie vergaderd en heeft be sloten niet op de uitnodiging in te gaan. Tielrooy zei dat het Ne- derlandsch Olympisch Comité al eerder had besloten dat eventue le opengevallen plaatsen door het wegblijven van een aantal landen niet zullen worden aange vuld door Nederlandse ploegen en voorts heeft het bestuur van het KNGV zich opshet stand punt gesteld geen afvaardiging te sturen. „Wij maken dus geen gebruik van deze uitnodiging", aldus Tielrooij. In Bazel is de nieuwe loting ver richt voor het Olympische hand- baltoemooi in Moskou. Nadat West-Duitsland en Tunesië had den bedankt was een nieuwe groepsindeling noodzakelijk ge worden. In groep A spelen: Oost- Duitsland. Denemarken. Polen. Spanje. Hongarije en Cuba. In groep B komen uit: Sowjet-Unie, Joegoslavië, Roemenië, Zwitser land, Koeweit en Algerije. Van onze honkbalmedewerker AMSTERDAM Met het woord „wispelturig" kunnen de prestaties van de Amersfoortse hoofdklasser Quick waarschijnlijk het best omschreven worden. Op de ranglijst nemen de Amersfoorters de op één na laatste positie in, maar niettemin kon Neptunus-manager Leen Staub na de door zijn club gespeelde dubbel tegen de voornamelijk uit Antilliaanse spelers bestaande Amersfoortse formatie, niet anders stellen dan dat het onbegrijpelijk is dat Quick zo een minne klassering inneemt. Staub doelde daarmee op de ontegen zeggelijk aanwezige honkbaltalenten bij Quick, die echter niet worden ver gezeld van een IJzersterke mentali teit. Vandaar die wisselvallige presta ties. Op een ander vlak bleek de wis pelturigheid van de Amersfoorters echter ook dit weekeinde. Het eerste treffen tussen beide ploegen in Amersfoort kwam zaterdag niet aan de vereiste negen innings toe. Het uitgeven van Quick-slagman Etlenne Aartsen (derde nul) door honkbal- scheidsrechter Hans Corpeleijn na een onreglementair opgebroken dub belspel, was de oorzaak van aardig wat rumoer op sportpark Dorresteln. Aartsen uitte zijn misnoegen over de beslissing door de bal richting Corpe leijn te gooien. Met opzet volgens de arbiters die Aartsen het veld uit stuurden; per ongeluk volgens de Quick-leidlng. Omdat er ook nog wat onaardige dingen bij werden geroe pen. en Aartsen in eerste instantie weigerde te vertrekken, was dit alles voor de zich bedreigd voelende hoofd- scheidsrechter Hout het sein bij het begin van de vijfde innings en een 2-3- vooioprong voor Neptunus de beide ploegen te laten inrukken. De Rotterdamse ploeg bleef bij dat hele spektakel gewoon in de dug-out zitten en concludeert met artikel 25 uit de reglementen in de hand, dat de wedstrijd wel gewonnen zal worden verklaard, omdat de ploeg geen enke le schuld aan de incidenten heeft. Blijft de vraag of hoofdscheidsrech- ter Hout. verleden Jaar ook al betrok ken bij het gestaakte duel Kinheim- Sparta. de zaak niet wat al te snel voor gezien hield. Neptunus-manager Staub waste zijn handen in onschuld met de mededeling dat hij niet pre cies wist wat er over en weer was geroepen, maar uiteindelijk liet de Rotterdamse manager toch door schemeren dat er best verder ge speeld had kunnen worden onder het motto: „De soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend". De return in Rotterdam stond de volgende dag wat meer in het teken van echt honkbal. Negen Innings le verden een volkomen verdiende 2-4- overwinning op voor de Amersfoor ters. die daarmee Neptunus van het lijstaanvoerderschap afhielden. Ho meruns waren er voor de Quick-spe- lers Van Heyningen en Troeman en Hod ge van Neptunus. Met name de homerun van Troeman was van grote waarde, omdat de Quick-achtervan- ger zijn ploeg daarmee van een 2-1- achterstand naar een beslissende 2-3- voorsprong hielp. Het meest had Quick de winst echter te-danken aan werper Rock Angela. Die leverde met de heuvelcijfers 18-2-5 een uitsteken de prestatie af en werd daarbij feil loos gesteund door zijn velders. Cij fers, waarbij die van tegenstrever Ed die Tromp 9-3-7-3 alhoewel alles behalve slecht, toch verbleekten. „Onbegrijpelijk, waarom die ploeg onderaan staat. Ze speelden zo gedis poneerd en als Je optelt wat ze daar allemaal in het veld hebben lopen aan honkbalkwaliteit is het een uit stekende ploeg," waren de lovende woorden van Leen Staub. Deze week hopen de Rotterdammers trouwens de Amerikaan Nelson weer in te lijven. Eerder hield Nelson het Rotterdamse honkbal voor gezien, omdat hij heimwee kreeg, maar de Amerikaan keert nu toch weer terug. Aan de kop van de ranglijst leed Giants een toch wat verrassende dub bele nederlaag tegen HCAW. Zater dag werd het 5-2 voor de Bussummers in een wedstrijd die door de regen niet aan de negen innings toekwam en gisteren was er sprake van een door gebrekkige werpersinbreng tot stand gekomen scorefestijn, waarbij HCAW met 14-12 de gelukkigste ploeg was. Gelukkig, omdat HCAW Het einde van de wedstrijd tussen Quick en Neptunus in Amersfoort. De scheidsrecht^ I Hout, Corpeleijn en Vorst verlaten het veld met Quick-achtervanger Troeman. drie werpers nodig had, die alle drie geen enkele keer drieslag gooiden, maar wel op 18 honkslagen werden getracteerd. Dat waren er drie meer dan dè Giants-verdediging te slikken kreeg. Een verdediging, die eveneens drie man op de heuvel nodig had. Al met al geen verrichtingen die je van topploegen mag verwachten. Hoofdklasse: Quick-Neptunus 2-3 geslaakt, HCAW-Giants 5-2. Amstel TiJgers-ADO 2-0, Ni- cols-UVV 11-4, Feyenoord-Klnhelm 3-5, Neptunus- Qulck 2-4. Qlants-HCAW 12-14, ADO-Amatel Tij gers 3-14, UW-Nicola 2-9, Klnheim-Feyenoord 10- 8land: I Anutel Tijgers 13-20, 2. Neptunus 12-17, 3 Otanta 13-10.4 Haarlem Nlcols 13-15,5. ADO 13- 14. 6 HCAW 13-14, 7 Kinhelm 13-12, 8. Quick 12-8, 9 UW 13-8, 10 Feyenoord 13-4 HnXe A: RCH-PSV 1-5. 8torks-Hilversum 7-0. Rooswljk-Schoten 5-3. TTT-Thamen 7-4 en 5 1. Hilversum-Storka 4-0. PSV-RCH 3-1, Schoten- Roos wijk 2-0. Eerste klasae B: DOS-32-The Herons 3-2 en 0-4. Sparts-BSC Utrecht 11-5. Spartaan-Sparki £4. Hoofddorp-O VVO 10-5..BSC VtrecM^utm 5A' Sparks-Spartaan 0-11. OWO-Hoolddorp 57 door Onno Zeisman door Erik Oudshoorn HULSBERG Jacques van Meer won en verloor het afgelo pen weekeinde ln Olympia's ronde door Nederland. Al lijkt het paradoxaal, het één heeft toch met het ander te maken gehad. Zaterdag, toen de karavaan voor het eerst door het glooiende landschap van Limburg trok, hadden de pechdui- vels het juist op Van Meer gemunt. Op een steenslag van de aankomst vloog hij uit de bocht, raakte in een greppel en dat leverde een lekke band op, die niet ogenblikkelijk gerepareerd kon worden. MAN De motorraces op het eiland Man gaan jaarlijks gepaard met vele valpartijen. Dit weekeinde werden twee coureurs na een val tijdens de formule I-race naar het ziekenhuis vervoerd. Ales George, een in Neder land levende Schot, werd opgenomen met inwendige verwondingen. Zijn toestand werd ernstig genoemd. De- rek Filler, een 47-jarige coureur die lange tijd in het Midden-Oosten ver bleef, brak enkele ribben. De Cana dees Frank Steinhauser raakte ook gewond. De valpartijen in de formule I-race werden gevolgd door een crash in de zijspannen achthonderd meter na de start. Bakkenist William Innocent brak daarbij beide benen. Zijn maat Martin Anes werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De race ging rustig door. Tijdens internationale speedboats wedstrijden op de Elbe bij Hamburg is de 62-jarige oud-wereldkampioen Erwin Zöller gewond geraakt. Zöller sloeg met zijn boot over de kop. Op de wal werden hartmassage en mond- op-mondbeademing toegepast. Hij liep bovendien verschillende bot breuken op. Zöller werd in kritieke toestand overgebracht naar een zie kenhuis in Hamburg. De autospcedraces, die op 8 juni op het circuit van Baarlo zullen worden gehouden, kunnen slechts doorgang vinden, indien aan een aantal veilig heidseisen wordt voldaan. Er moet een nieuwe vangrail langs de gehel baan komen en bovendien moet daar achter een twee en een halve meter hoog hekwerk komen. De kosten voor de werkzaamheden bedragen onge veer 300.000 gulden. De voorwaarden zoals die gesteld werden door de burgemeester van Maasbree/Baarlo. de hr. Hubben, zijn een reactie op de tragische gebeurte nissen op Tweede Pinksterdag. Een auto vloog toen het publiek in. waar bij één toeschouwer om het leven kwam en twee levensgevaarlijk ge wond raakten. Burgemeester Hubben heeft bij de nieuwe veiligheidsvoor schriften het advies gevolgd van J. Corcmet. de directeur sportzaken van de KNAC De 22-jarige coureur uit Wouw moest knarsentandend toezien hoe een kop groep zonder hem over de eindstreep ging. Weg goede klassering, weg voor uitzichten op een machtsgreep in zijn lievelingsetappe, de Konlnginnerit van gisteren. Maar Van Heer liet zich niet helemaal uit het veld slaan. De coupe kwam toch, met dien verstan- vorig Jaar nog dat het verdere verloop van de etappe mij op het lijf is ge schreven." Inderdaad voelt Van Meer zich vooral in zijn element als het grootste ge- deelte van het peloton steunend en De Russische leider in Olympia's Tour door Nederland, Logvin, verdedigde gisteren zijn mSmH."d2füjdens^eenSslopende V.^rt_groep aan' die in het Limburgse coupe Kwam toen, met aien vers tan- mccsiai is aai ujaens een siopenae ho,,voiianj ani.,.. de dat het algemeen klassement er bergetappe maar ook op lastige vlak- heuvelland achter de ontsnapte Jacques van Meer jaagt. niet door omver werd geworpen. Want de Russische haan blijft koning kraaien in Olympia's Tour. Op de venijnige helling van de Keu- terberg leidde alle opgekropte erger nis van de vorige dag bij Van Heer tot een krachtexplosie waar niemand, zelfs geen Rus, aan kon tippen. Tij dens de 22 kilometers die daarna volgden, kon de achtervolgende kop groep hem niet meer van de etappeze ge afhouden. „Zaterdag wilde ik nog stoppen", be kende Van Meer. ,Jk zag het niet meer zitten. Het is aan de organisatie te wijten dat ik ben benadeeld. Na die lekke band moesten er eerst twee groepen passeren voordat onze mate riaalwagen mij kon helpen. Ad Wij- nands is dat ook een keer gebeurd. Maar kij kreeg van de jury bonifica tieseconden afgetrokken en ik kreeg niets. Alle protesten van mijn ploeg leider ten spijt" En vervolgens overschakeld naar de slag op de Keuterberg: „Adrie van der Poel zei tegen me: laten we samen in een gelijkmatig strak tempo naar boven klimmen. Dan rijden we ze wel los. Ik vond het best, maar toen lk halverwege omkeek was Adrie van der Poel in geen velden of wegen meer te bekennen. Tja, en toen ben ik doorgegaan natuurlijk. Ik wist van ke etappes komt Van Meer goed uit de voeten. De West-Brabander vestig- Als Van Meer terugkijkt op zijn ama- Eén en ander impliceert wél dat de de voor het eerst de aandacht op zich teurcarrière tot nog toe herinnert hij Russen zich geen zorgen meer hoeven \7or» Hri \7olH twee Jaar geleden, toen hij beide Lim- zich: „Vorig jaar heeft mijn ontwikke- te maken voor een eindzege op alle Ctll vltJ V ClLl" burgse etappes in Olympia's ronde ting in feite stU gestaan. Misschien 4"~ voor zijn rekening nam. Vorig seizoen bevestigde hij zijn faam in de „ber gen" door in de konlnginnerit als tweede te eli.oigen achter Ad Wij- nands. Dit seizoen boekte Van Meer een respectabele prestatie door op twee seconden na de eindoverwin ning te missen in de Ronde van Oos tenrijk. In Loir et Cher drukte hij zijn wiel in een etappe het eerst over de streep. In z'n totaliteit dus best een aardige erelijst. Maar kennelijk toch niet in drukwekkend genoeg om aan een professionele status te gaan denken. De ploegleiders en sponsors hebben immers nooit bij hem op de stoep staan te dringen. Van Meer staat daar nogal onverschillig tegenover: „Prof worden ambieer ik natuurlijk wel, maar het hoeft niet a la minute. Ik. hoef voor niemand te zorgen. Zoals ik nu door het leven ga. bevalt het me best. Als er prof-formaties zijn die belangstelling voor me hebben, dan moeten ze met goede aanbiedingen komen. En onder goed versta ik niet veel geld verdienen, maar de kans krijgen om mezelf in een periode van twee, drie jaar te ontwikkelen. dat ik in de winter van 1979 een beetje te nonchalant heb geleefd. Vaak uitgaan en zo. Tijdens de wed-- strijden was het echte felle er af. Dit jaar -heb ik tegen mezelf gezegd: ik pak het nu eens allemaal erg serieus aan. Ik voel me geestelijk ook veel sterker geworden Vroeger zat ik tij dens een etappewedstrijd altijd zeker één of twee dagen helemaal stuk. Dat is nu gelukkig verleden tijd." De ploeg van Herman Krott kwam giste ren als grote verliezer uit de strijd te voorschijn. Dit in tegenstelling tot alle verwachtingen. Favoriet voor de zware etappe naar Hulsberg Ad Wij- nands, die in geen enkel opzicht een vuist kon maken: „Ik had echt al mijn zinnen gezet op deze etappe. Maar ik kreeg last van zware benen toen iedereen nog fris was. Als het publiek mij niet de Keuterberg had opgeduwd was ik niet eens bovenge komen." Ook Jacques Hanegraaf. tot gisteren de best geklasseerde Neder lander, werd in het algemeen klasse ment teruggeworpen. Hanegraaf: „Het was de eerste keer in mijn leven dat ik gelost werd. Vreselijk eigenlijk en dat nog wel in Limburg. Het ging gewoon superslecht." fronten. Vijfde etappe: 1. Oleg Logvin <8ov>. 4.22.52 <4.22.37). 2 VJatsJeslav Dedenov (Sov) 422.58 (4.22.48), 3 Jac Hanegraaf 4.22.58 <4.22 53). 4. Adrie van der Poel 4.23 07. 5. Dieter Kurzweg 423.13. 6 Dries Klein. 7. Aavo PIkoes (Sow). 8. Fran* Moons. 9 Joeri Katsjlrin (8ow). 10. Mario van Vlimmeren. 11 Hans Vonk. 12. Wlm Jennen. 13. Tint van RIJsbergen. 14. Arte Hasslnk. 15. Frits Schtlr. 16 Ad Wijnands. 17. Rene Koppert. 18 Peter Damen, 19. Vladimir Koetsnetsov (8ow). 20. Henk Bouman allen dezelfde UJd als Kurzweg Zesde etappe: 1. Jacques van Meer In 3 uur. 24 min 52 sec (met UJdvergoedlng 3.24.37), 2. Vonk op 19 sec. (met tljdverg. 3 25.01). 3. Logvin (Sow) op 24 sec (met tljdverg 3 25 II). 4. Derek Huntz.t.. 5. Kleljn op 28 sec., 6 Peter Stetjn op 31 sec., 7 Martin de Vos z.t., 8. Bert Wekema z.t., 9. Van RIJsbergen z.t.. 10. Jan Harlngs z.t., 11 Van der Poel op 38 sec12. Dedenov (Sow) op 1 min 13. PIkoes (Sow) op 1 min. 27 sec., 14 Katsjerin (Sow) z.t., 15. Peter van der Knoop z.t., 18. John Broers op 1 min. 30 sec.. 17. Ron Snijders op 1 min. 35 sec.. 18. Moons z t.. 19. Alberto Minettl (Ita) z.t., 20. Dick van Egmond z.t Algemeen klassement 1 Logvin (Sow) 22 uur. 4 min.. 38 sec. 2. Dedenov (Sow) op 1 min. 16 sec., 3 PIkoes (Sow) op 1 min 19 sec.. 4. Van Meer op 1 min, 52 sec 5. Katsjerin (Sow) op 2 min. 23 sec.. 6 Vonk op 2 min. 52 sec 7 Van Vlimmeren op 3 min 34 sec 8. Wijnands op 3 min 34 sec., 9 Broers op 3 min. 36 sec 10. Van der Poel op 3 min. 38 sec.. 11 Damen op 4 min. 10 sec., 12. Schür op 4 min. 22 sec., 13 Klein op 6 min 25 sec.. 14 Van Rijnsber- gen op 6 min 37 sec.. 15. Moons op 7 min 39 sec., 16 Hanegraaf op 8 min 41 sec., 17. Kurzweg op 9 min. 30 sec 18 Bouwman op 10 min. 20 sec 19 Koetsnetsov (Sow) op 11 min 6 sec.. 20 Hasslnk op 11 min. 12 sec 8TEINKJER Harry Schultlng en Gerard Tebroke hebben met de beste Europese seizoentijden op respectie velijk de 400 meter horden (49.36) en de tien kilometer (28.08.0) voor de enige Nederlandse hoogtepunten ge zorgd in de met acht punten verschil verloren interlandwedstrijd tegen Noorwegen: 180-188. In Steinkjer gin gen de Nederlandse dames met één punt (79-78) tenonder, de heren moes ten hun Noorse tegenstanders zeven punten toestaan: 109-102. Nederland wist in het Noorse plattelandsstadje slechts één Nederlands record mee te pakken. De herenploeg op de 4 x 100 meter bleef met 0,01 seconden binnen de limiet (40.15), die voor een natio naal record electronische tijdwaarne ming op de kortste estafette was gesteld. Het duel tussen de atletiekploeg van Noorwegen, dat niet naar de Olympi sche Spelen ln Moskou gaat, en die van Nederland, was de tweede in de reeks van drie interlandwedstrijden voor het vertrek naar Moskou. De Olympische kandidaten hebben de mogelijkheid hun vorm voor de Spe len te tonen, maar ten dele aangegre pen. In de komende weken zal die echter nog moeten worden opge voerd. Harry Schultlng, die enkele weken geleden in Wales de 400 meter horden ln 49.57 seconden liep. haalde van die tijd weer 0.21 seconde af. Zijn 49.36, gerealiseerd in een race die voor hem zeker niet optimaal verliep hij kwam op de zesde horde even in de problemen met zijn ritme was in elk geval de snelste dit seizoen irt Europa gelopen. Buiten Europa wa ren alleen de Amerikanen James King (49.28) en Mike Shine (49.31) sneller. Schutting behaalde daarmee zijn tweede overwinning in de interland wedstrijd. 's Zaterdags zegevierde de Brabander in de stromende regen op de 400 meter met een tijd van 46.29 seconden. Koen Gijsbers, die zijn zin nen had gezet op het heroveren van het record, kon, in de ongunstige bui tenbaan gestart. Schulting tot 250 meter achter zich houden, maar werd toen voorbijgestreefd Harry Schulting weet in elk geval zeker dat hij naar Moskou gaat. Voor Gerard Tebroke is dat echter nog de vraag. De Nederlandse recordhouder op de vijf en tien kilometer kon afge lopen jaar. geplaagd door blessures, niet voldoen aan de door het Neder landse Olympische Comité gestelde limiet (27.55,0). Een trainingsstage van een maand, dit voorjaar in Mexi co. begint nu toch vruchten af te werpen GRENOBLE Met een overwinning in de zesde etappe van de Dauphiné Libéré, de koniginnerit over vier Al pentoppen, heeft Johan van de Velde zijn doorbraak naar de internationale top bewerkstelligd. De 23-jarige Bra bander reed 60 kilometer aan de lei ding. Hij won de etappe met 3 minu ten en 22 seconden voorsprong op Pierre Bazzo en nam de leiding in het algemeen klassement van de Belg Criquielion over. Met nog één (berge tappe te rijden kan hem de eindover winning nauwelijks meer ontgaan Vijfde etappe I Joctaums «Bel» 188 ton ln 4 39.53. 2. Claes (Bel), 3 Bazzo (Ita), 4 De Oendt (Bel), 5. Lebaut (Fra). 6. Jones <OB). 7 Martin (Fra). 8 Laurens (Bel), allen ln dezelfde UJd als de winnaar 9. WlUems (Bel) op 32 sec 10. Sherwen (OBt. 12 Van de Velde (Ned), en verder bet complete peloton. Zesde etappe: I Johan van de Velde (Ned) 186 km in 5 uur. 8 min. 52sec. (gem. 32.247 knvu). 2. Bazzo Fra) op 3 min 22 sec., 3. Lejaneta (Spa) op 3 min. 24 sec.. 4 Nllsson (Zwe) z.t5 Zoetemelk (Ned) op 4 min. 20 sec.. 0. Martlm (Fra) op 4 min. 26 sec 7 Alban (Fra), 8 Thevenet (Fra). 9. Agostinho (Por). 10. Kuiper (Nedl, Algemeen klassement 1. Johan van de Velde (Ned) 32 uur. 16 min. 44 sec.. 2. Nilsson (Zwe) op 2 min. 26 sec 3 Zoetemelk (Ned) op 3 min 6 sec 4. Martin (Fra) op 3 min. 9 sec.. 5 Agostinho (Porop 3 min 22 sec 6 Kuiper (Ned) op 3 min. 43 sec.. 7 Lejarreta (Spa) op 3 min 55 sec 8 Alban (Fra) op 4 min 19 sec 9 Wellens (Bel) op 4 min. 57 sec 10 Thevenet (Fra) op 5 min. 4 sec., 11. Criquielion (Bel) op 5 min. 57 sec 12 Willems (Bel)op 8 min 11 sec.. 13 Seznec ((Fra) op 7 min. 46 sec14 Breu (Zwl) op 8 min 6 sec 15. Bazzo (Fra) op 9 min. 6 sec.. 18. Van Impe (Bel) Dp 10 min, 20 sec., 22. Pronk (Ned) op 12 min. 21 sec DE RONDE VAN ITALIË Vijftiende etappe, van Roccarosa naar Teramo over 194 kilometer 1 Prim (Zwe) 194 km ln 5.30 52. 2 Fernandez (Spai z.t.. 3. Montovani iltai op 10 sec 4 Saronm (Ita). 5. Naronchelll (Ita). 7. Natale (Ita). 8. Pozzl <Jta>. 9 Moser (Ita), 10. Mazzantim 'lta\ allen zelfde UJd als Mantovam. ZesUende etappe 1 Martlnelll 'Ita229 km ln 6 uur. 36 min 1 sec., (gem. 34 608 knVu), 2 Saronm (Ita). 3 Oavazzl (Ita).. 4. Bertin (Fra). 5 Braun (WD1). 6. Bemaudeau (Frai, 7 Berto Utai, a Mo randt (Ita), 9 Mantovani (Ita), 10 Tinchella Utai 12 Moser (Ita'. 16. Hinault (Frai. alien in dezelfde tijd als de winnaar Algemeen Klassement 1 Paniaza Utai 81 uur 4 min 23 sec 2 Hinault -Frai op 1 min 5 sec 3 Ruperez iSpa) op 1 min 49 sec 4 Baronchelli Uta> op mm 35sec.. 5. Battaglinifta)op2min 40sec b Moser (Ita) op 3 min 30 sec 7 Prim (Zwet op 4 mm 14 sec 8 Visentlni ilta) op 4 min 20 sec 9 Saronm (Ita) op 5 min. 1 sec 10 8ehmutz iZwn op 5 min. 23 sec AMSTELVEEN Van Engel AC heeft het Nederlandse hockey bo steeds niets te vrezen. Een vreeu n> conclusie, nadat de Engelse kan *e oen Slough een week gelegen HClfkn de Europese beker ontnam. Blijkbl ra staat het clubhockey wel op gelipa waardig peil. Maar als het om inlr' lands gaat, ligt er tussen de twee 1 zee aan kwaliteit. Het afgelojH weekeinde werd dat weer bewea "I zaterdag in Utrecht 4-0 en zondap Amstelveen 6-3. Twintig wedstrijden achtereen, speeld in achttien jaar, is Nederli tegen de Engelsen ongeslagen gelf ven. Of het nu om een wereldkai oenschap, een jubileumtoernooi wel een vriendschappelijke ontr ting gaat, Engeland is onhen de mindere. Voor een land dat 2 uitvinder van de hockeysport i en die sport over de gehele werd heeft geëxporteerd, is dat een mof lijk te verteren zaak. Sinds een Jaar zoeken de Eng< het in een andere aanpak. De sele< is drastisch verjongd om op wat fl gere termijn tot genoeg routine! talent te komen. Binnen die opf kwam deze dubbele interland gelegen. Meer dan voor de Nederl* ders, die er liever onderuit waren g i komen, maar zich gebonden wistt'o omdat het nieuwe kunstgras dat b'd Wagenerstadion efficiënter, mflC'd minder romantisch maakt, moe'i worden ingewijd. Bondscoach wj van Heumen sprak zelfs van „ti\ verplicht nummer, dat keurig we<h afgewerkt". t Een kleirfe afronding van een ah; geëindigd oefenprogramma. De bouw was met zorg uitgekiend: I chi, Keulen en dan een reeks wef strijden om tot de gewenste Olyro sche vorm te komen. Nu de reis i Moskou vervalt, werd het dit wei einde een toegift, terwijl het bedi was als start van een laatste fase.f] Het was beide dagen te merken. Nu t mand viel de Nederlandse spelers lafp tig omdat ze hun strijdlust op est zacht pitje zetten. De tegenstandfi dwong hen er dan ook nauwelijks t«i De wedstrijd in Utrecht was netf, slachtig. Een hoekslag en een straft»} gaven Litjens gelegenheid binnf( acht minuten tweemaal keeper Huij(; te passeren en daarna bleef het ef; eenzijdig gebeuren, waarin de Eng^j sen slechts als aangevers figureercwi Terwijl de regen steeds overvloedig) neerviel, speelde Oranje de tijd vö j Een fraaie treffer van Van 't Hek fj nog een strafcorner van Litjens d' j kort tevoren een strafbal tegen paal sloeg brachten de stand opfi In Amstelveen was de start vriji identiek. Veel werd verwacht van h spel van doelman Ian Taylor, deze de die in Barcelona Ties Kruia strafcorners zo resoluut keerde. 1 wist hij geen raad met een behendi slag van Hillen, die aldus een prach ge solo afrondde, en evenmin met e schot uit een lange corner van Litje (2-0). Toen de actieve Van Asbeck i een voorzet van Hans Kruize 3 maakte, leek de tijd voor kalm sj aangebroken, maar Westcott maak nog 3-1, zodat het einde van de eers helft een beetje spanning liet. 1 Na de rust greep Paul Barber zi|( kans. In eigen club niet goed genom geacht voor de strafcorner. moet i het internationaal toch waarmak» In korte tijd passeerde hij zowal twee keer doelman Maarten Sikkim1 waarbij Nederland het geluk had di Van Asbeck tussendoor ook scoordl zodat er een 4-3 voorsprong bleef, |J Na die 4-3 besloot Nederland wei even de zaken in handen te nemfl: Tom van 't Hek was er twee keer goe voor de eindstand op 6-3 te brengéi Het gemak waarmee de Engelsen <8, accepteerden, bewees hun achtffl stand Nederland kan tot septemM zijn zomerslaap voortzetten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12