ADVERTENTIES I Trouw 020-936868 020-936868 randstad Uitgeverij Keesing B.V. typiste ERNST WHINNEY VEW Nederland BV telefoniste jonge assistent(e) HEINEKEN's een assistente Nederlandsche Middenstandsbank n.v. part-time typiste Heineken zoekt verkooptelefoniste personeels functionaris M/V uitzendbureau Vakantiehulp Sportpark De Kegel Amstelveen café-restaurant kelner/serveerster 1 N A-verpleegkundigen ziekenverzorgenden doktersassistentes [tr randstad uitzendbureau j technisch medewerker chauffeur Airless-verfspuiters Nederlandsche Middenstandsbank N.V. LTS-er als mede werker inpakkerij OC i_J PERSCOMBINATIE MY koerier(ster) Het Parool bezorgers bezorgers(sters) vakantie-bezorger Raad van Arbek te Amsterdam a. een bode/portier (ml !5 b. een electromonteur^; liftmonteur (m/v) -E Uithoorn Amstelveen 1 VRIJDAG 30 MEI 1980 TROUW/KWARTET P16-R20-I -r (BI Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag lot en met vrijdag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven. Teksten die voor 15 45 uur (vrijdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schriftelijk geadresseerd aan: afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bi|kantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord in hoofdletters 6,58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. ƒ4,18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Alle pri|zen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van télefomsch opgegeven advertentieopdraCh- ten of over fouten ontstaan door onduideli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd. voor onze telefooncentrale met 10 buitenlijnen. Bijkomende werkzaamheden: lichte administratie en bedie ning van de telex Opleiding: minimaal MAVO. Werktijden: 8.30-12.30 en 13.00- 17.00 uur Ruysdaelstraat 71, Postbus 5093. 1007 AB Amsterdam, tel. 020-719444 tst. 38. (MEdio september vestigen wij ons in een nieuw pand aan de J. Muyskenweg 22. Amsterdam. Oproepen, verloren voorwerpen enz. Echtscheidingen, regeling, alimentatie, boedel scheiding? Bel naar de AVOM 030-730616 INGEBORG Goed gewerkt! Van harte gefeliciteerd met je diploma. Jannie 4 Jan-Peter Heel Nederland mag het we ten. MARCEL, „wij" zijn trots op je Hartelijk Gefeliciteerd met het behalen van je diploma PA. MA en PAUL Tot ons groot verdriet gaat onze geliefde collega JOHAN VEENHOF ons vandaag verlaten om in het aanlokkelijke buitenleven te verdwijnen. Wij zullen hem missen Collega's Stichting Onderwijs Buiten landers vraagt per 1 sept voor haar cursussen Neder lands aan anderstaligen 10 VRIJWILLIGERS. Reacties graag schriftelijk aan de coör dinator, 2e Jacob v. Cam- penstr. 101. Amsterdam. NICOLE is geslaagd! Hartelijk gefeliciteerd. Papa. Mama, Wendy. Sunny en Whoopy. SPOED! GASTGEZINNEN gevraagd voor buitenlandse scholieren, 16-18 jr. Voor ko mend schooljaar. Inl. en aan meldingen AFS, Keizers gracht 722, Amsterdam. Tel. 020-220916. Klein wit kortharige terrier ..Sally". Weggelopen in Loe- nersloot zaterdagavond 24 mei. Bericht doorgeven aan: Van der Does. Tel. 02949- 1246. Handels- en kantoorpers. gevraagd Ernst 6 Whinney is een internationale firma van accountants, belastingkundigen en bedrijfsadviseurs met vestigingen over de hele wereld. Voor een nog betere service aan onze cliënten, die in en rondom Amsterdam gevestigd zijn. openen wij binnenkort een vestiging in Amsterdam. Voor dit NIEUWE AMSTERDAMSE KANTOOR zoeken wij een voor de Belasting-afdeling, die daarnaast ook enkele sekreta- resse-achtige taken gaat vervullen, zoals het bijhouden van het archief, telefoonbeantwoorden etc. Onze gedachten gaan uit naar een medewerkster, die vlot de typemachine kan bedienen en zelf ook nog een beetje nadenkt bij wat ze typt. Opleiding op M.E.A.O.-niveau. Omdat er bij ons veel Engels gesproken en geschreven wordt, is een goede kennis van het Engels een pré. Maar de kandidaat die het verder helemaal heeft en nog een bijscho ling Engels nodig heeft, laten wij graag een aanvullende opleiding volgen. Wij stellen ons voor dat de succesvolle kandidaat ongeveer 3 weken op ons kantoor in Den Haag (gevestigd in het Centraal Station, dus erg gemakkelijk bereikbaar) wordt ingewerkt en dat zij de eerste weken in Amsterdam zal worden bijgestaan door een medewerkster van ons Haagse kantoor. Wij bieden een zeer goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een volledige 13e maand, tege moetkoming in de reiskosten etc.) en vooral: een bijzonder prettige werksfeer, waarin een groot beroep zal worden gedaan op verantwoordelijkheid en initiatief. Geïnteresseerd? Maak dan een telefonische afspraak met mevrouw Saskia Stigter (tel. 070-814981), die u bovendien graag al'e verdere gewenste informatie geeft. Parnassusweg 126 1076 AT Amsterdam GROOTHANDEL IN EDELSTAAL Isoiatorweg 30-32 1014 AS Amsterdam Tel. 020-865611 Bent u de jonge (me)vrouw die bij ons als ervaren STENO-TYPISTE de brieven in de Duitse en Nederlandse taal snel in steno opneemt en keurig uitwerkt? (Part-time regeling is mogelijk). Belt u dan meteen voor een afspraak (schrijven mag ook). n I II I I I I |i i I I 11 i i i Wij zoeken: Op het hoofdkantoor van N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB in Amsterdam-Buitenveldert wordt gewerkt voor de werkmaatschappijen de Bijenkorf. HEMA. Maxis, Galeries Modernes en Perry Sport. Aan het einde van dit jaar verhuist KBB naar haar nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam-Bijlmer meer. vlak bij het NS-/Metrostation. De coördinatie van de bouw van het nieuwe kantorencomplex van KBB is in handen van de projectmanager concemhuis- vesting en zijn projectsecretaris. Voor dit kleine team zoeken wij een die een aantal secretariële werkzaamheden zal verrichten, zoals telefoon behandelen, agenda's bijhouden, correspon dentie uitwerken e.d. De werkzaamheden voor het projectma nagement concemhuisvesting nemen echter niet een gehele dag in beslag. De assistent(e) verleent derhalve de resterende tijd haar/zijn diensten aan het correspondentiebureau. Ddit bureau verzorgt centraal al het typewerk voor het gehele hoofdkantoor. Voor deze baan vragen wij een MAVO- of MEAO-opleiding, een typediploma en enige kantoorervaring. Degenen die in de secretariële sfeer verder willen maar de routine nog moeten opdoen, raden wij aan te solliciteren. Gaarne uw sollicitatie richten aan N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB. Bureau Algemene Zaken/Personeeldienst. Zwaansvliet 5. 1081 AP Amsterdam. Telefoon (020)-444848, tst. 152. 1e V.D. HELSTSTRAAT 1D. AMSTERDAM Wij vragen voor onze administrateur PART-TIME 8.30 UUR-12.30 UUR Zij moet naast een goede opleiding een redelijke ervaring op administratief gebied hebben, waarbij kennis van boekhouden 'n duidelijke voorkeur heeft. Leeftijd 20-30 jaar. Sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres t.a.v. de heer H. Schrei jer. voor de afdeling Administratieve Zaken van het directoraat Personeel en Organistie-ontwikkeling zoeken wij een (20 UUR PER WEEK) Heeft u een opleiding op MAVO-niveau, beheerst u uw Nederlandse taal en kunt u vlot typen, neemt u dan contact op met mevrouw I. van de Berg van de afdeling Administratieve Zaken, telefoon 020-5142130 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken, t.a.v. mevrouw N. Thiessen. De NMB is gevestigd op het adres Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam-West; gemakkelijk te bereiken met eigen en met openbaar vervoer. Voor onze organisatie in Amsterdam zoeken wij een actieve verkooptelefoniste. Zij zal het verkoopcontact onderhouden met onze afnemers in Amsterdam. Onze gedachten gaan uit naar iemand in de leeftijd van plm. 20 jaar met een opleiding op MAVO-niveau, die tevens beschikt over goede communi catieve eigenschappen. Wij bieden haar naast een goed salaris aantrekkelijke arbeids voorwaarden zoals gunstige tantième-regeling, bedrijfsspaar- regeling e.d. Hebt u belangstelling voor deze functie dan kunt u uw schriftelijke sollicitaties richten aan de Verenigde Dranken handel Veraar B.V.. Anthony Fokkerweg 3. 1059 CM AM STERDAM, t.a.v. de heer F. J. M. de Haan. Uitgeverij Keesing te Amsterdam is een zelfstandige middel grote uitgeverij (circa 100 medewerk(st)ers) met eigen gra fisch bedrijf. Tot de belangrijkste uitgaven behoren naslagwer ken, o.a. Keesings Historisch Archief, tijdschriften t.b.v. het onderwijs en Denksport puzzelbladen. Op korte termijn zoeken wij een (parttime) De kandida(a)t(e) voor deze nieuwe funktie in ons bedrijf moet met een grote mate van zelfstandigheid zich bezighouden met een aantal werkzaamheden, zoals: werving en selectie nieuw personeel contacten met vakbonden CAO interpretatie adviseren bij het organisatiebeleid bijhouden en verbeteren van de personeelsadministratie Voor deze rechtstreeks onder de directie ressorterende funk tie denken wij aan een kandida(a)t(e) op academisch of HBO niveau met ervaring in hierboven omschreven werkzaam- Een pschologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Indien u nadere informatie wenst, kunt u zich telefonisch wenden tot de heer Drs R. J. M. Diesveld, tel. 020-719444. tst. 35. Schriftelijke sollicitaties met vermelding „vertrouwelijk" op de enveloppe te richten aan: Uitgeverij Keesing. t.a.v. de heer Drs R. J. M. Diesveld, Ruysdaelstraat 71. Postbus 5093. 1007 AB Amsterdam. (Medio september vestigen wij ons in een nieuw pand aan de J. Muyskenweg 22. Amsterdam.) direct werk op kantoor voor: Boekh. medew. Op PD-niv. met interesse voor computers leeftijd tot 25 jaar. Je komt te werken bij een bedrijf in A'dam-West. J. EVERTSENSTRAAT 10a 020-831231 Dir. secretaresse met steno Ned Fr.. D., Eng. en Handelscorr. Ned./Eng.. die zelfstandig kan werker voor een uitgeverij in A'dam- Zuid, m.l.v. 2 juni voor onbe paalde tijd. WILLEMSPARKWEG 135 020-737666 Secretaresse part-time Voor een bedrijf in A'dam- Noord die goed kan typen en die het archief van haar afde ling ern de administratie voor haar rekening neemt. Het is de bedoeling dat je 's och tends gaat werken gedurende 3 maanden. BUIKSLOTERMEERPL. 170 Tel. 362666 Adm. medew. Voor de afdeling personeels zaken van een klein bedrijf in Diemen. Ben je i.b.v. typedi- plóma en heb je enige jaren ervaring kom dan even langs. WILDENBORCH 5. DIEMEN (Bijlmermeer tussen Metro Diemen Zuid en Daakwijk- dreef). Tel. 020-904441 Accuwacht vraagt voor zo spoedig mog. medewerker(ster) voor haar afd. boekhouding, met leidinggevende capacitei ten. Mavo-niv. en PD-opl. Soli. Jac. Catskade 84. A'dam. Tel 020-848495 Het Nieuw Israëlitisch Week blad vraagt voor haar adver tentieafdeling ADMINISTRA TIE KRACHT voor 25 uur per week waaronder de gehe le woensdag. Sollicitaties schriftelijk naar NIW, Keizers gracht 117, 1015 CJ Amster dam. t.h.v. mevr. F. vande Rhoer. Excellent Cars BV autoschadebedrijf b»j Haarlem zoekt voor spoedige indienst treding autoplaatwerkers 1e. 2e. 3e en leerlingen autospu iters idem Voor een afspraak. Tel. 02505-441 of 600 Vr. naar Hr. Vonk Jr. ADVOKATENKANTOOR t€ Amsterdam-Z. vraagt een se cretaresse/typiste Aanvang dienstverband en werktijden in onderling overleg. Uitste kende arbeidsvoorwaarden en gezellige sfeer. Telefoon: 020-762121. Voor het bijhouden van onze boekhouding en assisteren met de verkoop in de winkel zoeken wij een MEDEWER KER van 40 jr. Kantoor- mach.handel Wilson B.V., Utrechtsestr. 70-72, A'dam. Tel. 020-238395. Personeel biedt zich aan Monteur neemt nog werk aan, tegen spec, prijs, halen en brengen. Tel. na 18.00 uur 020-456553. STUDENTE zoekt (type) werk voor 2 dagen p.w. Tel. 020- 278900. AUTO GEZOCHT? KIJK IN DE MINI-ADVERTENTIES Kapperspersoneel gevraagd DE DONS HAARVERZOR- GERS vragen voor diverse filialen te Amsterdam en voor filiaal Huizen leerling en ge vorderd leerling kappers (sters). Tel. 020-243220. na 20.00 u. 02908-3409. Winkelpersoneel gevraagd Klasse-kleding vraagt voor di rect in zijn herenmodezaak erv. KLEERMAKER voor ver- anderwerk en erv. VERKO PER. ook PART-TIME. Tel na 19 u. 020-641102 Het Kruidenhuis Nieuwmarkt 24. A'dam vraagt nette VERKOOPSTER. 18 a 19 jaar. Aanmelding 9-17 uur. Een jonge commerciële man wordt TV-verhuurder in Skala's TV-verhuurwinkel in Amsterdam. Skala is onderdeel van één van Europa's grootste organisa ties op 't gebied van TV-verhuur. Skala is jong en springle vend. Er zijn al 24 vestigingen in volle actie. Je kunt er tegen aantrekkelijke voorwaarden een kleuren-tv huren. Dus niet kopen. Skala groeit snel. In het rayon Amsterdam hebben we een man nodig om al die kijkers en huurlustigen te woord te staan en advies te geven. In de winkel en thuis. Skala denkt in eerste instantie aan een jonge verkoper uit de RTV-branche. Maar iemand uit een andere branche is ook van harte welkom. Het salaris is verrassend. Er komt bij: auto van de zaak. Wie belangstelling heeft, schrijft of belt met Skala Televisie bv. Kinkerstraat 173, Amsterdam. De heer R. Hidding, tel. 020- 183311. Gevraagd van half juni tot half augustus voor onze party shop (dedicatesse) Inl. Heuft's Party Shop. 1e Constanten Huy- gensstraat 51. Tel. 020-125611. Huishoudelijk personeel gevraagd Wij zoeken een huishoudelij ke HULP voor hele dagen die tevens tussen de middag 2 kinderen wil opvangen. Tel. 020-834032. Nette WERKSTERS gevr. voor de avonduren. Omg. nwe RAI en Slotermeer. Tel. aanm. Fa. C. Couwenberg. 02982-3701. Welke aardige zelfst. vrouw wil ons helpen het huish. goed te doen lopen. 2 of 1x p.w. A'veen/Kostvertoren. Tel. na 20 u. 020-432738 AUTO TE KOOP? PLAATS EEN MINI-ADVERTENTIE. Horeca personeel gevraagd vraagt een die over een flink enthousiasme beschikt en de nodige ervaring heeft opgedaan. Sollicitaties aan ons adres Bovenkerkerweg 81. tel. 020- 455557. dhr. v Maaren (Para-)medisch personeel gevraagd 0 direct (para) medisch werk voor: voor verschillende ziekenhuizen in Amsterdam vragen wij per zo spoedig mogelijk A-verpleegkundigen voor dagdiensten en alle diensten. Sommige van deze funkties zijn voor langere tijd. voor verschillende verpleegtehuizen in Amsterdam zoeken wij voor alle diensten ERVAREN ziekenverzorgenden. Evt. part time in overleg. gediplomeerde voor diverse funkties WU HEBBEN NOG VELE ANDERE BANEN. BEL OF KOM LANGS TEL. 020-220055 OF DAM 4. AMSTERDAM TEL 020-249610 Technisch personeel gevraagd CV.-MONTEURS gevraagd voor grote projekten. Neder landsche Caliqua B.V., Spak- lerweg 79. Amsterdam. Tel. 020-940295 BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 OP WERKDAGEN VAN 0.30 TOT 21.30 UUR Video Play Nederland importeur van grootbeeld video-projectie systemen vraagt met spoed (c.t.v. monteur) Goede vooruitzichten, zeer interessante job voor degene die met videoprojectie, data etc vertrouwd wil worden. Maarten Lutherweg 190a, Amstelveen Tel. 020-452000 vra gen naar de heer Bosch. Divers personeel gevraagd B.v. TMA zoekt met spoed een Voor het stadsvervoer, in be zit van groot rijbewijs en woonachtig in Amsterdam en omgeving. Enige ervaring en bekendheid met de stad is gewenst. Voor inl. en soil. dhr. M. A. Meijer, b.v. TMA. Petroleum- havenweg 18. Amsterdam. Tel. 020-134876. AUTORU-INSTRUCTEUR worden? Cat. BCDE. Bel voor prospectus DORLAND BV. Tel. 020-444555 of 110672. Boon Speelgoed vraagt CHAUFFEUR. Aanmelden zaterdag na 13.00 uur, Heili- geweg 26-28. Tel. 020-221122. TAXICHAUFFEURS gevr, voor A'dam met vergunning. Garage J. M. Kemperstr. 73. tel 020-840282. na 18 u. 020-841104. BIJVERDIENSTE thuiswerk aangeboden. (Type- en tele foonwerkzaamheden). Kuif- duiker 23. 3435 DW Nieuwe- gein. Aktie Dierenleed. Aan u zelf geadresseerde en ge frankeerde enveloppe voor beantwoording van informatie bijsluiten. AU PAIRS. Fnendly families. School for Cambridge Exams. Brampton Bureau. 4 Crickle- wood Lane London NW2 ÜC.GB272. Gevraagd ONDERHOUDS- SCHILDER m/v. Voor af spraak tel. 02907-5668 Met spoed gevraagd enkele goede Sollicitaties, telefonisch 075-176051, van 9.00 tot 16.00 uur. De afdeling Nabewerking van het Computercentrum van het directoraat Administratie en Automatisering maakt de compu- teroutput verzendklaar. Deze afdeling is gevestigd in ons hoofdkantoor aan de Eduard van Beinumstraat 2 te Amster dam Nieuw-Zuid. Gemakkelijk te bereiken met eigen en met openbaar vervoer Elke dag komen de dagafschriften en de giroformulieren voor onze cliënten uit de computer. Alles moet worden ingepakt en verzonden. Dit gebeurt o.a. met een Bell and Howell irtpakma- chine. U gaat deze machinp bedienen. Bovendien moet u eventuele storingen kunnen opheffen. De werkzaamheden zijn van 13.00 uur tot 21.30 uur. Wij denken aan een medewerker tussen de 20 en 35 jaar met een LTS-diploma, die zeer accuraat kan werken Als u ook nog ervaring hebt is dat mooi meegenomen. U krijgt toeslag voor het werken in verschoven werktijden. Verder kunt u rekenen op een goed salaris, tenminste 4 weken vakantie, 8% vakantietoeslag, 13e maand, winstdelingsuitkering, premievrij pensioen, gunstige financieringsregeting. royale bijdrage in studiekosten, reiskos tenvergoeding en een aantrekkelijke spaarregeling. U kunt uw sollicitatie richten aan de NMB, t.a.v. de heer R. Hetterscheid, afdeling Personeelszaken Administratie en Au tomatisering, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam. Als u eerst wat meer wilt weten kunt u hem bellen, telefoon 020-5433092 is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huis-aan-buisbladen. met name in de regio N.Holland. Wij zoeken op korte termijn een Hij/zij dient te beschikken over een rijbewijs BE. moet op een brommer kunnen rijden en moet Amsterdam en omgeving goed kennen. Zijn/haar taak bestaat uit het wegbrengen en ophalen van advertentiemateriaal, interne post e.d. De werktijden liggen tussen 07.00 en 18.00 uur. Uw sotticftatie kunt u richten aan de personeelafdeling van Perscombinatie N.V.. Wibautstraat 131. 1091 GL Amsterdam t.a.v. de heer N. Burgers, onder vermelding van NB/78. Ons telefoonnummer is (020) 926870, toestel 504. Dobuglas vraagt een all-round glaszetter Inl./Soll.: tel. 020-642967. tot 18 uur (ook op zat.). vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 0. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) 1e v.d. Helststraat 68. Tel. 020-723940. Churchilllaan 1Tel. 020-797592 (tussen 15.30P17.30 uur.) West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Adm. de Ruyterweg 93. Tel. 020-125601 Amstelveen Molenweg 37 Tel. 020-413790 DIEMEN en DUIVERDRECHT Muiderstraatweg 13, Diemen Tel. 020-905353 Melden na 15.00 uur. Het Ochtendblad heeft per direct plaats voor enkele flinke in de agentschappen: AMSTERDAM-WEST AMSTERDAM-CENTRUM AMSTERDAM-ZUID AMSTERDAM-omg STADIONPLEIN en AMSTERDAM-omg BEETHOVENSTRAAT Tevens kunt u zich nu alvast .aanmelden als Minimum leeftijd 15 jaar. Aanmelden: tel. 913456 tst 709; o» 1st 765 |UB an lom %i er* De Raad van Arbeid is gevestigd Rhijnspoorplein Mauritskade en is belast met de uitvoering van sJröUl verzekeringswetten. chu Wegens het vertrek van enkele medewerkers kunnen afdeling Interne Dienst van de Raad van Arbeid ten t» U van het onderhoud van het gebouw en de portret fP geplaatst worden en betrokkene dient bereid te zijn tijdens de avonduren en ÏL weekends bij toerbeurt dienst te doen en in voorkom eplf, gevallen ook andere werkzaamheden te verrichten. hij/zij zal o.m. belast worden met het onderhoud van de regeünstallaties voor verwarming en luchtbehandefc Salaris volgens Rijksregeling en afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd. Belangstellenden kunnen schriftelijk solliciteren vóór I I 1900. In de brief dienen te worden vermeld de peraM opleiding, ervaring, verrichte werkzaamheden en gefl functie. W De sollicitatie te richten aan de afdeling PersoneelsjT Raad van Arbeid, postbus 41.808. 1009 DA Amsterda a l_ Onroerend goed te koop aangebo i5 Vrije sector Elsschotlaan 26 Hoekhuis met gar., tuin zuid, ind.: hal, toilet, ruime woonk., moderne open keuken. 1e Verd.: 3 si.k., luxe badk. m. ligbad en 2e toilet. 2e verd zolderk berging, c v.-kamer, v.v. c.v.-gas en gasgeiser. Koopsom 257.500 k.k. De vele extras in dit pand w.o. open haard, balkenplaf., plav. vloer, therm, begl. moet u be slist met eigen ogen aan schouwen. Daartoe bestaat o.a. de gelegenheid tijdens het open huis Op zaterdag 31 mei en zon dag 1 juni a.s. van 14.00- 16.00 uur Voor inlMak.kant. o.g. G. R. Rijsterborgh B.V., W. Halfrond 487, Amstelveen. Tel. 020-451146. na kant. 020-431936. T.k. in A'dam 3-k -maiso te badk. keuken en terras (NIEUWB.) 20 k.k. 5-k. maisonnette keuken en dakterras (MCfoi] MENT) aan Prinsengrad Leidsestr. 315.000 k.k JJ' daanpand met 5 etage tuintje a.d. Lindeng te 175 000 k.k. Ook s en in weekends te bei gen FLORIS HAMPE •020-767889. Te koop GEHEEL PERCEEL te A'dam (Zuid) waarin leeg te aanvaarden een drie-kamer woning op de derde etage. Huur-opbr. vertv ged. 7981 p.j. Urg.bew. vereist. Koop som 135000 k.k. inl. bij ma kelaar o.g. J. C. VOOGD, Sta dionkade 147 te A'dam, tel. 020-792378. Maarten Lutherweg 61 Open huis 31 mei van 14.00-16.00 uur Koopsom 195.000 k.k. Hoekhuis met vrij uitzicht op plantsoen. Ind.: hal, mod. luxe keuken, woonk., tuin met ber ging op west., 3 sl.k., badk., vliering, vrije vestiging. Oplevering in overleg. Voor inl.: mak.kant. o.g. G. R. Rijs terborgh. W. Halfrond 487, Amstelveen. Tel. 020-451146. na kant. 020-431936. WONINGGIDS Zoekt u een WOONHUIS in Friesland? Vraag dan vrijblijvend onze uitgebreide WONINGGIDS BUREAU Landelijk wonen FRIESLAND B.V. S/7\< Schrans T 8932 ND. Leeuwarden Tel.: 05100-37771 Na 18 uur: 05172-2100 Momumentaal pand Laurier straat in Amsterdam-Cen trum, waarin een onderstuk Leeg wordt opgeleverd. Ge zien de verdiepingshoogte o.a. ook geschikt voor werk plaats. magazijn, stalling, etc. OPPERVLAKTE circa 150 m2. Vrije oplevering in over leg. Huuropbrengst boven- woiningen circa 6.440 per jaar. Erfpacht tot 2008m; ca non 375 p.j. Koopprijs 125.000 k.k. TER LINDEN HEIJER B.V. makelaars o.g.. Amstelven 326, Amsterdam. 020-23.29.28 HALFWEG: t.k. van part, vrijst. herenhuis met grote ga rage opslagruimte. Vrije vestiging. Direct te aanv., staande Wilhelminastr. 3. Vr.pr. 340.000. Inl 05287- 2795. 0OC TE KOOP in Centrum S( lisi REN riante tussenwoning l<x Z-kamer met parket. 4 si vei badk enz.. Inl. 04936-2 p Te koop geheel PERCE A'dam waarin leeg te vaarden een driekame ning op de eerste etag zolderkamer. Huuropbr. d ged 5677 p.j. Koe ,n 100.000 k.k. inl. bij i laar o.g. J. C. Voogd, SI: M kade 147 te A'dam, telel 792370. AMSTELVEEN. Een a; park gelegen ruime patj galow met inpandige en v.v. c.v. Ind.: entree.las hal, mod. keuken, gr mei open haard, badk ligbad, toilet. 2 gr. plm. 20 m8. Bung, is v.v er plavuizen vloer en heetimi der veel bergruimte, is ta 1jaar oud en is pra aa niet bewoond geweest. I ai som ƒ390.000 k.k. Inl; O.G. P. M. Admiraal B.V d 419528. BOUWGROND van 1200 m8, omgeving HeC" veen. Inl. 05130-24635. A'DAM: vrije vest. t.k. winkelpand met dagv e omg. Kinkerstr. Eigen g Ook geschikt voor bewifal Overige huren 4.60C Koopsom 89.000 k.k 02990-22541 PRINSENGRACHT kam.app. in gereno> ment. Zeer luxe keukei" badkamer. balkenpl: c.v., enz. Inspraak nog r lijk. Nu wonen, koopson voldoen als hyp.rente g ger is. Vaste koof 105 000 k.k. 071-760749 KWADIJK nr 150, nab merend gel., halfvrijst. huis type landhuis op eig. gr. in 1976 intensi bouwd, o.a. living met i haard 55 of, luxe I werkkamer 19 m-\ bijke grote oudersstpk.. slpl bergkamers. Mog. voor kamers aanw. J 329.000 k.k Van Ov Mak. o.g., lid NBM, Tra 8. Purmerend. 02990-I Makelaardij T. v.d. STE te Monnickendam e T. v.d. STEEGE ZEEV te Oosthuizen verstrekt u op aanvri GRATIS (foto) INFORM van KOOPWONING! in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888. Muiden a/d Vecht VRUE VESTIGING Huisje met tuin a/d Vecht, 225.00C k.k. Inl. 02942-3230. Wegens verhuizing direct v eig /bew. (geen urg.bew. ver eist) 3-kam.app. met douche, wc., keuken en balkon, op eigen grond in A DAM-OOST (geen bestemmingsplan). Vr.pr. ƒ35.000 k.k. Inl. A Welterdreck Tel 020-920906. Bent u op zoek naar c en landelijk gelegen hi boerderijtje in Frieslan kunnen u momenteel panden aanbieden in NO-Friesland. Prijzen 29.500. Een gratis w lijst kunt u telefonisch len bij Bureau voor Le Wonen, t< 05100-37771. b.g.g. i 2100. Wegens verhuizing dii eig. bew. te koop aanget 2-KAMER-APPARTEMf in geheel gerenoveerd met drv extra's. (Vrije ging) A'dam-West. Té na 18.00 uur 020-1821 T.k. A DAM: leuk paru eigen grond. omg. Cuypmarkt. Lege opl. won Ind. 2 gr kam., kam., gr tuin. Overige 3 000 p.j. Ko< 49 000 k.k Vereisten urg Inl 02990-22541 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18