'n Dagje te gast bff burgemeester J. van Bs Zaterdag 7 jtuii houdt die dag vrij Woonruimte in overdoe* Bezienswaardigheden Gezellig winkelen Natuurlijk zijn kinderen welkom Van de bus uit gezien Laat Uw boterhammen maar thuis Vanuit Maassluis bent u er zó Reserveer uw UITNODIGING Wij willen Maassluis wel 'ns zien! Wie bouwt wat? Sport, spel, rekreatie Onderwijs en gezonds- heidszorg De haven lééft, dag-in, dag-uit Infocentrum Maassluis heel nieuwe Maassluizers warm weihom Welkom in Maassluis, eerste stad aan de Waterweg. Burgemeester J. van Es en wethouder J.A. Hummelen (van ondermeer stadsontwikkeling en volkshuisvesting) houden zaterdag 7 juni 'open stadhuis'. Om u alles te vertellen over hun stad, die straks wellicht üw stad wordt. En om u daarna Maassluis te laten zien. Maassluis: levendige havenstad, monumentenstad, winkelwandelstad, groenstad, stad van sport en re- kreatie, woonstad vooral. Woningen? Keus te over in Maassluis! Ook ddt kunt u 7 juni ontdekken. Gezellige winkelwandelstraten, modern- komfortabele winkelcentra: Maassluis hééft ze. Voor uw dagelijkse bood schappen kunt u altijd in de buurt te recht. In het winkelcentrum 'Konings hoek' (West) bijvoorbeeld, of in Maassluis (Oost) 'Het Palet' of in De Steendijkpolder, en 'rekreatief winke len' is nergens zo ontspannend als in Maassluis' historische stadshart. De Waterweg: altijd boeiend en het havenhoofd is 'n geliefd plekje om te vissen. Zaterdag 7 juni is Maassluis extra gast» vrij voor Maassluizers-in-spé. Wanneer u 's morgens om 10.30 uur bij het stadhuis arriveert, komt de geur van een welkomstkopje koffie u al tege moet. Maassluis' eerste burger vertelt het een en ander over 'zijn' gemeente - en als er dan toch nog vragen zijn we ten hij en de gemeentelijke voorlichters de antwoorden wel. Op het programma staan ook een diapresentatie, een rond rit per touringcar door de stad, een bezoek aan diverse modelwoningen, een eenvoudige lunch in het stadhuis enz. In het stadhuis zijn ook de jeugdige Maassluizers-in-spé van harte welkom. I.v.m. de organisatie stellen wij het op prijs te weten hoeveel kinderen er ko men. Vandaar dat u dit op uw uitnodf- gingsbon voor 7 juni wel moet vermel den. Maassluis werd in 1614 zelfstandig. Tal van monumenten in de stad getuigen van de rijke en vaak bewogen geschie denis van 'Maaslands sluis'. In volko men harmonie met het oude Maassluis hebben de bouwmeesters-van-nu er modern-komfortabele woonwijken en winkelcentra geprojekteerd. Vanuit de bus zult u het allemaal zien. Van de vele beschikbare woningtypen zijn mo delwoningen ingericht waarvan de deu ren gastvrij voor u open staan. Die bustocht zal u overtuigen: 't Is goed toeven, plezierig wonen in Maassluis! In Maassluis kunt u makkelijk een dagje doorbrengen. De Grote Kerk op het het Schanseiland, dat o.m. een prachtig historisch orgel heeft, is 'n be zoekje meer dan waard. U bent dan ook dichtbij het zgn. Koppelstockhuis en het Gemeenlandshuis van Delfland in de Hoogstraat. Andere monumenten zijn de Koopmanswoning op Markt 18, het Gildehuisje en molen "De Hoop" op de Zuiddijk, De Wippersmolen aan de Zuidvliet en de Ridderhof a/d Sport laan. De vele mooie boerderijen maken een tochtje door de omgeving tot een plezierige gebeurtenis. De Ridderhof is een gerestaureerde boerderij waar u in het restaurant gezellig kan tafelen. U hoeft op 7 juni geen lunchpakket mee te nemen. Het gemeentebestuur van Maassluis zal u op deze gezellige dag een smakelijke koffiemaaltijd voor 'schotelen'. Maassluis, met twee afritten aan de A20 gelegen, kent geen afstanden. Hartje Rotterdam of het brede strand van Hoek van Holland? U bent er in hooguit twintig minuten. Door de - tolvrije - Beneluxtunnel zit u zo op Voorne-Putten, het rekreatiegebied van de Brielse Maas..., u bent er zó vanuit Maassluis. Het openbaar vervoer - trein, bus - is voortreffelijk. Stuur een uitnodiging voor personen, waarvan kinderen onder de 10 jaar, aan: NAAM ADRES WOONPLAATS Deze bon, in gesloten envelop voorzien van postzegel, uiterlijk 24 mei 1980 opzen- den aan Afd. Voorlichting Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis; aanvragen die I na 28 mei binnenkomen kunnen niet meer worden geaccepteerd. "N MOOI STADHUIS Het jonge stadhuis is met 'n grote openheid gebouwd. Van binnen en van buiten getuigt het van een moderne vi sie op de samenleving. Niet voor niets is het geprojecteerd tussen de winkels. De moderne sierbestrating aan de in gang verlevendigt het met bomen om zoomde pleintje. Op wandel- en fietstochten kunt u in de direkte omgeving van Maassluis van mooie vaarten en landschappen genieten. Bouwselekt B.V. uit Capelle a/d IJssel heeft momenteel in de verkoop 92 wo ningen t.w. Herenhuizen v.a. 370.000.- v.o.n. Patio bungalows v.a. 315.000.- v.o.n. Splitlevel woningen v.a. 385.000.-v.o.n. Appartementen in div. prijsklassen. De verkoop is in handen van Vinck Makelaardij b.v., Kanaalweg 29-31, Capelle a/d IJssel, Tel. 010-515555, b.g.g. 010-500155. B.V. Aannemingsbedrijf Den Hartog uit 's Gravendeel bouwt 27 premiewo ningen 191.900.-v.o.n. dus incl. alle kosten. De verkoop is in handen van Maathuis Makelaardij b.v. Schiedam- sesingel 183 Rotterdam, Tel. 010- 139450, b.g.g. 071-766291. Eurowoningen B.V. uit Rotterdam realiseert: Appartementen van 250.000.- t/m 297.000.- v.o.n. Diverse typen herenhuizen en schakel villa's v.a. 295.000.- t/m 390.000.-v.o.n. Verkoop via Stok b.v. Rotterdam, Tel 010-130094, b.g.g. 078-171866 De gemeentelijke zweminrich ting 'Dol-fijnheeft 'n kleuterbad, 'n ondiep, 'n half diep en een diep bad met springplank. Tevens is er een overdekt instructiebad en diverse speel en zonneweiden. Maassluis heeft een bloeiend vereni gingsleven. Ruim 40 sportverenigingen houden hun deuren gastvrij voor u open. Er is ruime akkommodatie voor sport en spel, o.a. 'n sporthal ('n 2e hal is in aanbouw), 7 gymnastiekloka len, zwembaden, tennisbanen, voetbal velden, 2 maneges, 'n sauna, 'n bow lingcentrum enz. Met het rustieke Westland als 'achterland' en het 33 ha. grote oeverbos De Lickebaert - een re- kreatieschap van Vlaardingen en Maassluis tezamen - vlakbij, is Maassluis een ideaal vertrekpunt voor vele wandel -en fietstochten. DeV.V.V. in het stadhuis kan u vele tips aan de hand doen. In de nieuwe wijk 'De Steendijkpolder' wordt hard gewerkt aan een groot recreatieterrein (inclusic 'n tennishal), waar vele sporten beoefi kunnen worden. Alle onderwijsmogelijkheden van ktai terschool tot en met HAVO worden ii Maassluis geboden; plannen voor uit breiding van die mogelijkheden wordi uitgewerkt. Als moderne gemeente be schikt Maassluis over een uitgebreid gezondheidsgebouw, waarin o.a. de polikliniek van het Vlaardingse Holy ziekenhuis en de gezamelijke kruisven nigingen "lnterkruis" zijn gehuisvest. De dynamiek van de haven drukt een stempel op het wonen en werken in Maassluis. Hoewel de visserij, vroeger de bron van grote welvaart, vrijwel is verdwenen, is de haven levend en le vendig gebleven. Grote bedrijven zijn er tot ontwikkeling gekomen. L. Smit Co's Internationale Sleepdienst, nu gevestigd in Rotterdam en de Konink lijke Schéepsagentuur Dirkzwager N.V. zijn namen die bijna iedere Ne derlander kent. Er is een bloeiende tot leveringsindustrie. De Waterweg zeifis één brok leven. Dag en nacht gaat de scheepvaart door. Grote en kleine sche pen varen af en aan. De Nieuwe Wa terweg is met recht de levensader van Nederland. In riante nieuwbouwwijken en aan rustieke woonerven heeft Maassluis woonruiml gekreéerd voor nieuwe Maassluizers. Het woningaanbod is ruim en gevarieerd. Maassluis biedt woon kom fort 'op maat', naar wens, ook binnen een bescheiden 'n Attent service-adres is het Infocen trum, gevestigd in het Stadhuis. Dep meentelijke secretarie-afdeling voorlichting/VVV is er gevestigd: een gerenommeerd vraagbaken. Daar is ook het theaterbespreekbureau voor o.m. de Rotterdamse theaters, schou» burgen en de Doelen. Wilt u telefonisch wat meer weten c zaterdag 7 juni a.s., bel dan mevroin G. de Jong van de Afdeling Voorlich ting. Telefoon 01899-19111. Ten overvloede: iedereen die zich aan meldt krijgt hierover nog schriftelijk bericht. Het infocentrum op het stadhuis kan op bijna elke vraag een antwoord geven

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8