Prijst reffer 19. FASCINERENDE 22-DAAGSE RONDREIS VAN 15 JUNI TOT 6 JULI 1980. PRIJS: F. 5.689,- EXTRA grote maten 39.- 491- 69.- ZONNIGE JAPONNEN, ZOMERSE KLEUREN EN BETAALBAAR BOVENDIEN. Vakantiebezorgers/sters tijdelijke bezorgers/sters Wacht niet te lang! PaulOlson j Larry Orrell Trouw Bestemmingsplan Scheveningen-Dorp Oost Perscombinatie reizen SsDAG 20 MEI 1980 TROUW/KWARTET H 17 confectiemaat 61 en tóch elegant! heeft ook JAPONNEN, MANTELS en REGENMANTELS in extra grote maten en van 1e klas huize. Let ook op onze afdeling voor speciale heup- en lengtematen, Onze afdeling corsetterie he«ft In voorraad corselets t/m maat 60. CAMP-HERENBUIKBANDEN BORSTPROTHESES SUPP-HOSE PANTY'S STEUNKOUSEN. etc. attentie Maakt u eens kennis met onze anti-reuma wollen onderkleding „thermolana" t Wij hebben niet alleen grote ma ten, maar ook kleine maten en wel vanaf maat 38 t/m 61. i i jS AISON LEIBLE Anna Panlownastr. 83. ^telefoon (42151 DE COMMISSIE VOOR VOLKSHUISVESTING vergadert op donderdag 22 mei om 9.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over o.a. de vol gende punten: - beantwoording brief van de stichting Comité Hulpverlening Zuid-Oost-Azië over woonruimte voor bootvluchtelingen - beantwoording brief van de Stichting be woners Oranjeplein-Schilderswijk over sloop werkzaamheden in het gebied Naaldwijkse- straat/Falckstraat e.o. - beantwoording brief van de Bewonersraad gemeentewoningen over de 1 op 3 regeling bij toewijzing gemeentewoningen en vergro ting gemeentelijk woningbouwvolume - beantwoording brief van het team van Cen trum Molenwijk over (tijdelijke) verhuur leeg staande panden in stadsvernieuwingsgebieden - beantwoording brief van het wijkberaad Leyenburg over leegstand in Leyenburg - verhoging krediet t.b.v. inrichten van pan den Weteringplein 18 t/m 21 voor huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishou dens - geldlening aan de stichting Burgerzin-aktie - vaststelling van de Woonruimteverordening 1980 - notitie van de voorzitter inzake een ontwerp voor een urgentie-puntenstelsel in het kader van de automatisering van woning- en huis- vestingsgegevens. DE COMMISSIE VOOR JEUGD, SPORT EN RECREATIE vergadert op vrijdag 23 mei om 14.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over o.a. de vol gende punten: - beantwoording brief van het Wijkberaad Morgenstond-West betreffende overleg verbe tering Almeloplein - ontwerp-bestemmingsplan Rond 't Veentje - notitie inzake entreeprijzen F.C. Den Haag seizoen 1980/1981 - aanvullend krediet nieuwbouw clubhuizen „De Mussen" - aktieolan jonqerenwerk - Rijksbijdrageregeling-sociaal cultureel werk. Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken Inzien in het Gemeen te/ijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur -17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen betaling van de kosten verkrijgbaar in het Stadhuis, Burge meester De Monchypleln 14, bij de afdeling Interne Zaken, kamer 2023, telefoon 624121, toestel 2198. Desgewenst kunt u over een agendapunt het woord voeren gedurende In principe ten hoog ste vijf minuten. U dient dit dan direct vóór de aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van de Commissie of telefonisch uiterlijk één dag voor de ver gadering bij het secretariaat te melden (tele foon 62 41 21 Cie Volkshuisvesting, toestel 3045. Cie J.S.R., toestel 2387). U krijgt hiertoe de gelegenheid In beginsel direct vóórdat het desbetreffende agendapunt door de voorzitter aan de orde wordt gesteld. Nog even en de vakantietijd breekt weer aan. Onze bezorgers/sters gaan dan weer van een welver tinde rust genieten, maar de bezorging van het Ochtendblad Trouw moet dan wel doorgaan. Wij vragen daarom ie 15 jaar of ouder en wil je wat exlra vakantiegeld J^dienen, ^el jjan even ons kantoor te Den Haag, te Reiken onder nummer 070-46 94 45 of schrijf een bnefje aan Ochtendblad Trouw Parkstraat 22 2514 JK Den Haag. Wij willen dan weten: - naam, adres en woonplaats leeftijd - Periode waarin je beschikbaar bent Alles voor uw tuin en een goed stuk antiek ingang voor beide. Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG, LEIDERDORP TEL. 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). Kijken en vergelijken Pracht sortering tuinmeube len. parasols 180 cm v a. 47.50. voet v.a. 18.75. Unica stoel v.a. 17,95, plastic stoel/zonnebedden v.a. t 12.50. koeltassen v.a. f 12,50. lichtgewicht stoelen 38,50. windschermen v.a. 38,50. koelkasten (gas) 12 volt/220 volt 60 liter, bi| ons v.a. 699,- voor 549,-. (zolang de voorraad strekt) Camping shop Holverda Baatrlxstraat 21-23, Lelden, Tel. 071-126534 MAISON LEIBLER Wie 150 kilogram weegt en zich toch aantrekkeli|k en chique wil kleden, kan hier terecht De collectie japonnen, maniels en blouses eic gaat t/m maat 63 Bezoekt U ook eens de oorsotte- rie- en lingerie-afdeling, ook deze ■s t/m maai 63 goed gesorteerd, o a nachtjaponnen. dusters cor- Wie boven maat 44 komt. heeft vaak moeite iets te vinden dat haar past Eisen aan mode. lijn. élan kunnen doorgaans niet wor den gesteld. Malson Lel bier, Anna Paulowna- slraal 83. Den Haag. heefl hel echter al |aren klaargespeeld om die vrouwen, die in de mode „tus sen wal en schip vaHen" te helpen. Men gaat hier inderdaad en dat is ook al iets bijzonders tot maat 63 De kleding die geboden wordt is zowel voor de |onge. de middel bare als voor de oudere vrouw Dames, gaat U eens kijken! Katoenen tent/urkje in bleu en cerise. Mt. 36 t/m 44 Katoenen zonnejurkje in cerise en violet. Mt. 38 Um 48 Katoenen japon in modieus streepdessin in violet, aqua en fuchsia. Mt. 36 t/m 46 Katoenen zomerjapon in marine/wit, bleu/wit en_ cerise/wit. Mt. 36 Um 46 Den Haag - Leyweg 954, Spuistraat 32. Leidsehage - Jasmijnhof 8. MAAKT MODE BETAALBAAR ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINIS. BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LUNEN) bekend evangelist gospelzanger uit de V.S. a.s. dinsdagavond 8 uur EVANGELIECENTRUM. Zijlsingel 2, Leiden Toegang vrijl ledereen welkoml Deze krant heefteen speciaal telefoon nummervoor mensen die zin hebben ineen abonnement020-659388 Dubbel-gebiesd nylon sportjack. Voor op 't veld of langs de lijn. Capuchon in de kraag. In oranje, marine of rood. MtXS-XL Mt 116-164 Alleen deze week Grote Marktstraat 34. Den Haag - Rozemarijn 19-23. Leidschendam - Haarlemmerstraat 115-117, Leiden De burgemeester van 's-Gravenhage maakt bekend, dat ter gemeen tesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (kamer 2311en in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt met ingang van 21 mei 1980 gedurende één maand ter inzage zal liggen het ontwerp van het bestemmingsplan Scheve- ningen-dorp Oost betreffende de gronden globaal begrensd door de Kanaalweg, de Haringkade, de Seinpoststraat, de Neptunus- straat, de Havenkade, de Wassenaarsestraat, de Schuitweg, de Strandweg, de Keizerstraat, de Nieuwe Laantjes, de Drogersdijk en de Scheveningseweg. Gedurende genoemde termijn kan een ieder eventuele bezwaren tegen genoemd ontwerp schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. 's-Gravenhage, 16 mei 1980 De burgemeester van 's-Gravenhage, F.G.LL SCHOLS Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor mensen die met een select gezelschap een rondreis willen maken door de Volks republiek China. Deze reis is tot stand gekomen in samenwerking met KLM en Japan Airlines en biedt u een unieke kans om dit fascinerende land, dat jarenlang voor toerisme gesloten is geweest, persoonlijk te leren kennen. Via Hongkong bezoekt u o.a. de steden Guangzhou, Guilin, Changsha, Shanghai en Beijing (Peking). Tal van indrukwekkende excursies zijn in het programma opgenomen en gedurende de hele periode bent u verzekerd van deskundige Nederlandse reisleiding. Volledige documentatie kimt u aanvragen op onderstaand adres. Maar wacht niet te lang, want de groep telt maximaal 25 deelnemers. Voor inlichtingen en boeking: Wibautstraat 131, Amsterdam, Telefoon 020-914400. Temple of Heaven in Peking

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17