oterij stelt geweten rainers op de proef i •V? Regering Italië kiest voor boycot rie oefenmeesters wisselen na nacompetitie van club 1 fc J b. frlies tennissters IOC-voorzitter Lord Killanin stopt na Moskou Olympisch Comité beslist vandaag Moser blijft leider in Giro inst Jan Timman jffpoest leidt Zonetoernooi t tr V v JOAG 20 MEI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 13 - RHS 15 ((STERDAM Drie van de vier trainers van de clubs die elnemen aan het jaarlijks terugkerende toetje van de (tbalcompetitie in de eerste divisie, de nacompetitie, zullen t volgende seizoen niet meer bij hun huidige werkgever .rkzaam zijn. Dit gegeven maakt de afmattende strijd om n plaatsje in de eredivisie op voorhand al erg interessant. Her pikant is het feit dat Nol de Ruiter de vereniging iaraan hij op dit moment verbonden is. SC Cambuur, inruilt cr Wageningen, eveneens deelnemer in het gevecht der riodekampioenen. Beide ploegen treffen elkaar toevalhg javond in Leeuwarden. De Graafschap, van scheidende uner Van de Meent, gaat op bezoek bij Volendam. Erik Oudshoorn trio coaches. De Ruiter. Körver igeningen) en Van de Meent vindt zelf nauwelijks relevant dat er ;end seizoen in geen geval de ichten geplukt kunnen worden van eventuele promotie. Zo reageert van de Meent, die in de slag zou met Dé Stoop, om een rentree bij Amsterdam mogelijk te maken: eerste divisie is mij duizend pro- meegevallen. Toen ik bij De ifschap aan de slag ging heb ik er >n op gezien. Maar nu zeg ik: het ikt mij niet meer uit of ik emplooi bij een eerste of een eredivisie- De waarde van de eerste divisie dt over het algemeen erg onder- it Maar als je de salarissen en de' Btenvergoedingen in verhouding igt met wat er in de eredivisie lt verdiend dan is het voetbal in icrste divisie van een erg hoog lalte. Daarom zal ik niet met een dend hart afscheid nemen van Graafschap, als wij onverhoopt ihten promoveren. Het zou een afscheidscadeau zijn." prden van deze strekking uiten Frans Körver en Nol de Ruiter rver, de voormalige doelman van die volgend seizoen op de loon- Istaat van Fortuna S. ..Wagenin- heeft altijd in de kop van de le divisie meegedraaid. Sinds de filing van de nacompetitie zijn dleen vorig seizoen niet van de geweest. Wij zouden zonder verdienen om te promoveren, if ik dan spijt zal krijgen van mijn Welnee, ik zie de tijd bij una met vreugde tegemoet. Bo- ndien geloof ik niet dat je als trai- een uitslag kunt beïnvloeden. Je lt maar een klein onderdeeltje in jtale raderwerk. De spelers be- zelf wel of ze zich zullen inzet- I niet." 1 Italiaanse praktijken dus in de te divisie Maar toch Bij Nol uiter ziet de zaak er op het oog minder integer uit. Voor hem is mmers van belang dat zijn toe- stige werkgever in een betere ;ving terecht komt. Of staat Nol uiter ook onverschillig tegenover redivisie0 ..Eerlijk gezegd maakt idat inderdaad niet eens zo veel k heb vier jaar lang leuk bij SC ïbuur gewerkt en ik zou dat graag een promotie willen afsluiten. De RlIJN De Nederlandse dames- n>sploeg heeft in de eerste ronde n strijd om de Federation Cup «rlijn verloren van Argentinië. In perste enkelspel verloor Marcella «er met 7-5 en 6-1 van Ivanna "«ga. Elly Vessies kon tegen u«a Casabiancas evenmin een «aken 6-3 en 6-2 winnaar van de nacompetitie moet aan de hand van zijn staat van dienst worden aangewezen, niet door mal versaties. En goed. misschien heb ik bij voorbaat dé schijn tegen, maar toch zie ik liever dat Cambuur pro moveert dan Wageningen. Het wedstrijdschema maakt het Nol de Ruiter extra moeilijk. Want heel toevallig komen Wageningen en Cambuur elkaar tegen op de laatste, mogelijk beslissende. speeldag. Mocht Wageningen op dat moment in een kansrijke positie zijn gemanoeu vreerd. dan is het toch uitermate ver leidelijk om het team met een foutief concept de wei in te sturen. De Rui ter: „Dat zou ik nooit doen We heb ben niet voor niets de conditietrai ning al wekenlang hoog opgevoerd in de bossen bij Zwaagwesteinde Een trainer die niet direct betrokken is bij het thema van dit verhaal is Henk Ellens. Hij staat nog een jaar onder contract bij Volendam en zal er sowieso bij gebaat zijn om z'n taak naar eer en geweten uit te voeren. Het dorp aan het IJsselmeer is de laatste dagen al helemaal in de ban geraakt van de nacompetitie. De Volendam- mers hopen vurig dat een tamelijk constant seizoen op een bevredigen de wijze wordt afgerond. Hetgeen al lemaal moet gebeuren onder leiding van de geroutineerde dirigent Gerrit Mühren, die wellicht, ondanks alle opwindende reportages, toch voor de club uit het besloten vissersdorp be houden blijft. Het is wél zo. dat de voormalige Ajacied enkele weken ge leden contact heeft gehad met offici als van het Portugese Guimara es. Mühren kreeg een droomaanbieding voor één seizoen. Persoonlijk had hij daar wel oren naar. maar Volendam vroeg voor het afkopen van zijn twee jarige verbintenis nog een aardige som geld Dat heeft de Portugese delegatie kennelijk afgeschrikt, want Cambuur-trainer Nol de Ruiter treedt volgend jaar in dienst bij Wageningen, dat vanavond'tegenstander is in de nacom petitie. hoorlijke verjongingskuur. Theo Mooyer. Rene Tol, Wim Kwakman en Cor Mooyer zijn tieners uit het C- team. die in begin van het seizoen de grootste moeite hadden om hun zenu wen in bedwang te houden Henk Ellens: „Dat is nu voorbij. Ik merk op de trainingen nog niéts van de nervo siteit. Komt ook. omdat de routiniers veel op hen in praten. Ik heb met deze jonge spelers dit seizoen ruim zeven tig doelpunten gèmaakt. waarom zou het dan in de nacompetitie niet lukken?" Volendam heeft sindsdien niets meer van Guimara es vernomen. Henk El lens: „Die transfersom was echt niet zo hoog om er op af te knappen. Maar gezien de ontwikkelingen geloof ik dat Gerrit voor Volendam behouden blijft. Er heeft verder ook nog nie mand geïnformeerd naar Keje Mole naar." Het kan zijn dat Volendam de ko mende weken te licht blijkt voor de nacompetitie De wijdbroeken onder gingen na het vorige seizoen een be- LONDEN Lord Killanin heeft in Londen bekendge maakt, dat hij zich niet herkies baar zal stellen voor de functie van voorzitter van het Interna tionaal Olympisch Comité. De Ierse edelman zei. dat hij de nationale Olympische Comités van zijn besluit op de hoogte had gesteld, na een verzoek van Puerto Rico om zich herkies baar te stellen. Eerder had Kil lanin gesuggereerd, dat hij zou aanblijven tot het IOC-congres in 1981 „maar ik besloot, dat het voor mijn opvolger beter zou zijn te starten met een schone lei om de problemen voor de toekomstige Spelen beter het hoofd te kunnen bieden," aldus Killanin. Hij beklemtoonde, dat zijn besluit niets te maken heeft met zijn zwakkere gezondheid, na zijn hartaanval vorig jaar. „Als de huidige boycotproble men niet waren gerezen, was ik misschien aangebleven," zo voegde hij eraan toe. De bijna 66-jarige Killanin zal met het doven van de Olympi sche vlam in augustus een acht jarige zittingsperiode (in 1972 in München werd hij gekozen) als voorzitter van het IOC af sluiten. Lord Killanin, heeft tevens ge zegd dat toen hij dezer dagen in Moskou tot president Brezjnew had gezegd dat er aan de Olym pische Spelen slechts 40 landen konden meedoen, Brezjnew daar volkomen onbewogen naar had geluisterd. „Maar sindsdien hebben de Sowjets bepaalde vredesinitiatieven genomen. Of dat komt door wat ik heb gezegd zou ik werkelijk niet weten", aldus Killanin. Hij had kortgeleden ook in het Witte Huis gepsroken met presi dent Carter en had toen bot ge vangen „alhoewel de president zeer behulpzaam en construc tief was geweest". Er was meer over de toekomst, bij voorbeeld de Spelen van 1984 in Los Angeles, gepraat dan over „Moskou". Toen presi- dent Carter vroeg of hij mij kon helpen inzake Moskou, aldus Killanin, „vroeg ik hem of er een mogelijkheid was dat hij het verbod voor de Amerikaan se atleten naar Moskou te gaan, kon opheffen. Maar hij maakte mij duidelijk dat die kans nihil was." ROME De regering van Italië vindt dat er geen Italiaanse sportploeg moet afreizen naar de Olympische Spelen van Moskou. De Italiaanse regering nam deze „politieke beslis sing" om te protesteren tegen de Russische inval in Afghanis tan. De definitieve beslissing zal vandaag genomen worden door het Italiaanse Olympische Comité. Premier Francesco Cosslnga heeft de voorzitter van het comité. Franco Carraro. vriendelijk doch dringend verzocht het besluit van de regering te volgen. Mocht het Italiaanse Olympische Co mité (CONI) desondanks beslissen om wel naar Moskou te gaan. zal er geen sprake zijn van een officiële Italiaanse afvaardiging. De deelname van iedere atleet is persoonlijk, er zal bij geen enkele gelegenheid de Itali aanse vlag worden gebruikt en ook het volkslied zal niet worden ge speeld. Dit heeft de Italiaanse minis ter van buitenlandse zaken. Emilio Colombo, in een verklaring bekend gemaakt. De minister van financiën. Giorgio la Malfa. vond de beslissing van de rege ring .juist" en „onvermijdelijk". „Het feit dat Moskou de troepen niet uit Afghanistan heeft teruggetrokken, laat ons geen andere keus." aldus La Malfa. Zweden zal deelnemen aan de Olym pische Spelen van Moskou. Het Olympisch Comité van Zweden be sloot unaniem een afvaardiging te sturen. De beslissing werd genomen in een vergadering van topsporters en officials. De Zweedse regering had zich eerder tegen een boycot uitge sproken. tenzij deze gesteund zou worden door de Verenigde Naties. Met 37 stemmen voor en negen tegen besloot het Olympisch Comité van Oostenrijk eveneens een afvaardi ging naar de Spelen van Moskou te sturen. Kurt Heller, de voorzitter van het comité, verklaarde dat er geen reden voor een boycot is. zo lang lan den die hebben besloten uit Moskou weg te blijven nog handelsbetrekkin gen met de Sovhet-Unie onder houden. Het Olympisch Comité van IJsland heeft definitief besloten om in te schrijven voor Moskou. De voorzitter van het IJslandse Olympisch Comité. Gisli Halldorsson, verklaarde voor de radio, dat de Amerikaanse ambassa de in Reykjavik had geprobeerd druk uit te oefenen om een pro-boycot- besluit te bereiken. De IJslandse Olympische ploeg is overigens van twaalf man tot tien man terugge bracht. IJsland zal alleen vertegen woordigd zijn bij het judo. atletiek en gewichtheffen, De Finse voetbalbond heeft de uitno diging van de FIFA om de plaats van Noorwegen in het olympisch voetbal toernooi in te nemen aangenomen. De Finnen zullen in groep D uitko men tegen Joegoslavië. Irak en Costa Rica. Gisterenavond besloot het Belgisch Olympisch Comité ook een ploeg te sturen naar de Spelen in Moskou. MARINA Dl PISA De vierde etap pe van de ronde van Italië is gewon nen door de Italiaan Dante Morandi. die de 193 kilometer tussen Parme en Marina di Pisa aflegde in 4 uur, 47 minuten en 27 seconden. Zijn landge noot Francesco Moser zag zijn leiden de positie in het algemeen klasse ment van deze Giro niet in gevaar komen. De Nederlander Bert Scheu- neman zal morgen niet aan de start van de vijfde etappe verschijnen. Hij gaf in de vierde rit op Vierde etappe: 1. Dante Morandi (Ita). 193 km In 4.57.27. 2. Giuseppe MarUnelll (Ita). 3 Eddy van Haerens (Bel). 4 Roger Cnljf (Bel). 5 Giovanni Mantovani <Ita.). 6 Yvo Bertln iFra>. 7 Leonardo Mazzanünl Uta). 8 Danlele Ttnchella (Zwi), 9. Peter KehJ (WD1). 10. Nazzareno Berto (Ita). allen in dezelfde tijd als de winnaar Algemene rangschikking: 1 Francesco Moser (Ita). 18.58.52. 2. Knut Knudsen (Mooi. op 4 sec.. 3. Bernard Hinault (Fra). op 8 sec.. 4. Oluseppe Saronni Uta). op 18 sec.. S Oiovanni BattagJin (Ita). op 22 sec., 6 Tommy Prim (Zwel, op 24 sec 7 Oregor Braun (WD1), op 25 sec.. 8. Olbl Baronchel- U Uta). op 25 sec., 9. Roy Schuiten (Ned), op 25 sec.. 10. Roberto Visentinl (Ita), op 29 sec. Vredeskoers Negende etappe: 1. John Herety (Eng) de 149 km in 3 uur 41 minuten en 52 seconden (met UJdver- goeding van vijf seconden). 2 Theo Hogervorst (Ned) 3.41.54 (met tijdvergoedtng van drie secon den). 3 Tadeusz Wojtas (Pol). 3 41.56 (roet tljdver- goeding van een seconde). 4. Mircea Romascanu (Roe) 3.41.56. 5. Oyorgy Szoeromie (Hon) z t20 Peter Winnen (Ned) 3.42.03. 55. Peeters (Ned). 56 Koersen 64. Van Vllmmeren (Ned) allen In dezelf de UJd als Winnen. WIELRENNEN - Hans Vonk heeft in het sportpaleis Ahoy' de eerste baantitel 1980 bij de wieleraroateure veroverd De twintig-Jarige Arn hemmer werd kampioen op de kilometer tijdrit Vonk voltooide de 1000 meter In 1 minuut 09.48 seconden en was precies een halve seconde sneller dan zijn naaste concurrent Sjaak Pleters. VOETBAL Uitslagen Noordamerikaanse competitie: Chicago-Detroit 3-2. Philadelphia- Atlanta 2-0. Tulsa-New England 2-1. 8eattle-San Diego 3-2. San Jose-Houston 3-0. Tampa Bay- Vancouver 3-2. Rochester-Minnesota 1-0. GOJNO Jan Timman heeft in met 35.000 dollar gedoteerde oJaaktoernooi in het Joegoslavische li, lonjo zijn afgebroken partij tegen Joegoslaaf Bjan Kurajica in winst ïezet. De Nederlandse grootmees- staat door dit resultaat op de sede plaats met 4'/j punt. Eerste is Deen Bent Larsen, die zijn afge- ken stelling tegen de Joegoslaaf tozar Gligoric eveneens wist te men. Larsen heeft een vol punt f dan Timman. De Russische we- kampioen Anatoli Karpov boekte I eerste overwinning. Borislav Iv- uit Joegoslavië was het slach- I Hort Anderson (Zwei "j-'/j, Bjan Kurajica inTunman (Ned) 0-1. Borislav Ivkov (Joe>- Ki Karpov (Sow) 0-1. Svetozar Gligoric (Joe)- U^rsen iDen) 0-1. Bonslav Ivkov iJoe>-Lev ^Mevski (Sow) opnieuw afgebroken |J na zeven ronden I Larsen 5'/a, 2. Timman |3 Karpov 4. 4 Poloegajevski 3'/a 1 afg.. 5 "T*on. Ljubojevtc (Joe) en Mikhael Tal (Sow) J» Hort en Kavalek (VS) 3. 10. Ivkov 2>/? 1 |H Gligoric 2": en 12. Kurajica 2 pATERME In het Italiaanse 1 Terme is een begin lakt met het Westeuropees zon- "mooi. Het is voor de eerste keer |dil toernooi wordt gespeeld. Er nog drie van dergelijke evene ten worden gehouden: een Oost- ipees, een Amerikaans en een fkaans. Monde Claesscns (Bel)-Oregoire (Bel) 11. 5l iBel) Tschudlng (Zwi) 2-0, Cazemler Walene Fra) 1-1. Cordier (Frai-Affatatl Uta) 'te iFraVDrost iNedi 11. Schwarzman dsn- "(Ned) 0-2. Van der Wal (Nedi-Clerc (Ned) l wde ronde Gregoire-Clerc 0-2, Jansen-Van r1M. Drost-Schwarzman 2 0. Affatati-Berte miene-Cordicr 2-0. Tschudin-Cazemier 0-2. «Verpoest 0-2. ronde Verpoest Oregotre 2-0. Kazemier- ms 2-0. Corbier Tschudin 2-0. Berte-Ssale- |Khvazman-Alfaiati 2-0. Van der Wal-Drost ■Jansen l i Verpoest 6. 2 issalene en Kazemier 5. 4 *8'' Clerc cn Drost 4. 7 Jansen. Affatati J*k*fr 3.10. Schvazman 2 11 Oregoire. Claes- »rte 14. Tschudin 0 (Het is nu maandagmiddag. Pierre de Coubertin ligt nog recht in z'n graf. Een beter bewijs dat het echt maandagmiddag is. kan ik niet zo gauw vinden. Officieel is nog niet bekend hoe de stemming over de Nederlandse deelneming aan de Olympische Spelen van Moskou gaat uitvallen. Het is te raden. Als het zelfs een beetje meezit staat de uitslag al elders in deze krant. Maar dan moeten de sportnotabelen wel heel vlot door hun stoplappen zijn gefietst. Nederland gaat dus naar de Spelen. Wat voor deus ex machi na zou dat nog in de war kunnen sturen? Alles staat al vast, vandaar dit stuk. Ik weet wat zij besluiten en zij weten niet wat hier onder staat, zo ze dat al iets zou interesseren, want zo hard loop ik nou ook weer niet. Een mooi moment. Puntschoe nen aan, en rauschen). BELANGRIJKER Deelnemen is belangrijker. Hola, zullen sommige mensen zeg gen, die Olympische horde liep toch altijd met zo'n bord ter hoogte van de ogen, oren en mond. waarop stond: deelnemen is belangrijker dan winnen. Klopt. Maar dat wis. De Olympische horde is opgeheven. Althans hier. Deelnemen is natuur lijk belangrijker dan winnen. Want deelnemen is belangrijker dan alles geworden. Het Nederlands Olympisch Comité kan zich opgeheven beschouwen: Haal de vlag zovast maar tevoor-, schijn. Het moest er ook wel eens van komen. Thuis heeft iedereen al lang een knopje om de Louis XVI luchter boven het salontafeltje, mo del Pedro, te ontsteken. In plaats van een flambouw. Behalve onprak tisch. flauw en brandgevaarlijk, zijn die dingen ook uit de mode. Schö- ner Wohnen de laatste tijd zeker niet goed doorgebladerd? Zoals er 's avonds ook geen rijks ambtenaar door de straten trekt die „negen heit de klok" roept, zo be staat het NOC ook niet meer. Ondergegaan in lafheid. Terecht met initialen in de krant. Op pas sender wijze had de schroothoop van de bedrieglijke idealen niet op geruimd kunnen worden. Niet dat er veel aanwijzingen waren dat het NOC desnoods strijdend ten onder zou gaan. Ik had mijn geld gezet op oplossing 2: op een regenachtige dag niet meer thuis. Pleite met de poet. naar Mallorca. of zo. Maar gewoon de hele handel in laf heid opheffen? Daar moet dus nog even over gedècht zijn. Nog één menselijk trekje voor ze de kruk op zolder omschoppen Opgeheven dué anders is het niet als het NOC het belangrijkste be sluit sinds 1956 overlaat aan de sportbonden. En dat die bonden •ti C* TT M daar nog in gestonken zijn. Als ze één atleet die twee keer de limiet heeft gehaald aanmelden voor uitzending naar de Spelen, moeten ze maar afwachten of ze dat goed hebben gezien. Dan komt er ineens een soort keuzeheer tevoor schijn. Zijn devies luidt: winnen is belangrijker dan deelnemen. En hij schift nog wat Alsof iedere sportbond zo maar voor de lol wat namen op schrijft. Dat zijn trouwens precies dezelfde bonden die nu besloten hebben dat heel Nederland wel moet meedoen in Moskou. Omdat het NOC dat niet durfde. Er zijn mensen voor minder in een dwangbuis gestopt. BELANGRIJKER (2) Het besluit van de sportbonden be tekent de opheffing van het NOC. Nu dus even over die lafheid. Afge keken lafheid, nota bene. Afgeke ken van Duitsers, ook nog. Met dit verschil, dat ze in West-Duitsland tenslotte toch nog iets van verant woordelijkheid bleken te weten. Hier niet. Het NOC had niet meer te bieden dan een geheim advies. Daaruit bleek dat zeven leden voor een boy cot waren en één tegen (Idenburg, de voorzitter). Oorspronkelijk zou het NOC zelfs helemaal geen advies geven. Nederland zou de Spelen boycotten. Maar uiteindelijk werd er toch over gepraat. Want het NOC had „uit publicaties in de pers" be grepen dat de meeste sportbonden tegen een boycot waren. Toen kon er dus veilig wel een advies komen. Alleen moest het officieel geheim blijven. Het ZDF, een Duits televi siestation wist zaterdagavond pre cies te melden hoe het advies luid de: geen boycot van de Spelen. Het bericht lekte met opzet naar die kant uit. Dan kon het via de kabel televisie weer terugkeren in Neder land. Alleen het waarom, dat was onduidelijk. Maar geluklug wel makkelijk te reconstriierenTzater- dagmorgen beschuldigde het och tendblad De T. het NOC van laf gedrag. Zoiets komt in die kringen erg hard aan. De aanval kon maar op één manier gepareerd worden: alsnog een advies van het NOC la ten uitlekken. Liever met de billen bloot dan betrapt op normaal gedrag. Alleen, is het NOC minder laf door het toepassen van dit soort trucs? Voor geen cent. Eindelijk oog in oog met een belangrijk besluit zijn de verantwoordelijkheden afgewen teld. Daar verandert het „geheime" advies niets aan. BELANGRIJKER (3) Toen de eerste schermutselingen over een boycot van de Olympische Spelen uitbraken, beriep het NOC zich op haar autonomiteit, zelfstan digheid De regering kan iets beden ken, het parlement kan iets beslui ten. uiteindelijk beslist het NOC zelfstandig. Sorry heren, over macht. onze reglementen en meer van dat. Tot het hangijzer iets te heet werd. Toen bleek ineens dat het NOC ook zoiets als democratische principes kende. Het meest verfoeide systeem werd innig in de armen gesloten. Een excuus van klasse. De boycot ligt niet aan het NOC maar aan de sportbonden en aan de democratie Als het NOC zich klassiek had opge steld. dan was Nederland ook ge gaan blijkt nu. Jaap van der Krol (ex-vooraitter van de zwembond), Ruud Frese (ex-voorzitter basket- balbond), Udo Suermond (ex-voor zitter roeibond). Peter van Dorst (ex-voorzitter volleybalbond). Her man van Laer) wat is dat? nog steeds voorzitter van de schaats bond). Kees Kerdel (in zijn kwaliteit van IOC-lid) en Jules Ancion (ex- hockeyer). allemaal vinden ze dat Nederland naar Moskou moet. Daar stond Koos Idenburg eenzaam en kansloos tegenover. De democratie betekent natuurlijk wel het einde van het NOC. Als de sportbonden goed genoeg zijn om het belangrijkste besluit sinds 1956 te nemen, dan zijn ze goed genoeg om voortaan alle besluiten te ne men. Deur open. alle stropdassen opstaan, zeg maar dat er een gratis koud buffet om de hoek staat, moet je eens zien hoe snel ze weg zijn. BELANGRIJKER (4) Ja. dat bevalt prima, het NOC opge heven. Alleen, wat moeten we nog met mr Koos Idenburg, de voorzitter. Dat is de enige die vindt dat Nederland niet naar de Spelen moet gaan. Voorzitter NOC. luidde z'n functie. Is hij afgetreden, gisteravond? Nee Wij domme mensen, vinden dat het NOC bezig was een belangrijk be sluit te nemen. Alleen de voorzitter lag dwars. Moet je dan consequen ties trekken? Ja. zou men denken. Per slot van rekening wordt hij geacht een paar maanden lang gewoon de belangen te verdedigen van een groep waar hij het oneens mee is. Normaal zegt een voorzitter op zo'n moment, u zoekt het maar uit verder. Ik heb ook nog mijn principes. En de kin deren willen hun vader ook nog wel eens zien. Dus. Of het gebeurt omgekeerd, dat zo'n vergadering zegt: die voorzitter wil len we niet meer. Geen van beide. Idenburg gaat ge woon zo door. Op de NOC-vergade- ringen moet zijn gebleken dat ze het overal over eens waren. Alleen toen er conclusies getrokken moeten worden, bleken de minimale ver schillen zo breed als de principes van het NOC. Zou het zijn gegaan over de aanschaf van een nieuwe badge soit. Dat kan. Maar over Moskou? Waar Nederland uiteinde lijk ook namens Idenburg heen gaat? Idenburg ook opgeheven. BELANGRIJKER (5) Komen we bij de bonden. De rubbe ren ruggegraat van ruim „vier mil joen georganiseerde sporters". In meerderheid zijn de bonden voor deelneming In Moskou Hoe gaat zoiets in zo'n bond nou precies in z'n werk? Nemen we daarvoor het voorbeeld van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond. Dat koninklijke kan er trouwens nu ook wel af. Het bestuur van de Nederlandse Roei Bond heeft uitvoerig van ge dachten gewisseld over de boycot. Wanneer zou de roeibond de Spelen eigenlijk wel tot een boycot van een wedstrijd over kunnen gaan? Stel nou eens dat Rusland, bij gele genheid van de dood van Tito, met een aanzienlijk grotere afvaardi ging naar Joegoslavië was geko men. Een nieuwe inval daar. In dat geval was de Nederlandse Roei Bond overstag gegaan. Dan waren de Spelen geboycot. Want de offici als van de bond hebben reuze aardi ge contacten met de Joegoslaven. Vorig jaar organiseerden ze nog de wereldkampioenschappen. pico bello. Maar Afghanistan? Hebben ze daar eigenlijk wel een roeiboot? En wat dan nog, nooit de wereldkampioen schappen georganiseerd, dus in dit geval gewoon pech. Zo simpel zit de roeiofficial in elkaar. Zo spreken ze op een vergadering over de wereldproblemen. Er telt echter mee. Bijvoorbeeld: hoe denkt de roeier over Moskou? Ook dat hebben ze gepeild. We hebben gesproken met onze roeiers, heet dat. En die wilden wel naar Moskou. Dat voer je dus uit als bestuur, want je bent er tenslotte toch voor de roeiers zelf. Dat is pas nieuws. Er kunnen geen twee man in een ouwe schuit krui pen of de roeibond vindt wel wie er voorop moet zitten en wie er mee mag roeien. Nu hebben ze ineens wel alles te vertellen. En het gaat daarbij toevallig ook nog alleen over de roeiers die voor de Spelen in aanmerking komen. Het bestuur dat een hele bond vertegenwoor digt. baseert zich op een klein groepje dat toevallig optimaal ge motiveerd is voor de Spelen, al wer den ze in een lekke badkuip ge houden. Ook dit soort besluitvorming wordt nu ingedeeld in de categorie: demo cratische beslissingen. Er is niet over één nacht ijs gegaan. Men heeft zelfs een heuse discussie ge voerd. Wat kan men nog meer doen? Inderdaad. Nog een klein advies voor de we reld: haal de kinderen van school af en leer ze roeien. Dat komt altijd van pas. BELANGRIJKER (6) Hoe nu verder? Moet er nog iets ondernomen wor den tegen de sportbonden? Daarvoor moeten we terecht bij het kamerlid van de WD. Wim Keja, Tegen De T. vertelde hij: „We kun nen natuurlijk niemand verbieden om naar Moskou te gaan maar ik geloof zeker dat een definitieve be slissing om te gaan voor de sport zeker gevolgen zal hebben. Er is door de sport veel goodwill ver speeld en dat zal bij het verdelen van geld in de toekomst zeker mee spelen. Als de sport vindt dat zij iets met de politiek te maken heeft en daar lijkt het nu wel op dan kunnen wij in de Kamer die gedach te wel eens over gaan nemen." Dat is tenminste een duideijk drei gement. Het NOC en de sportbon den lopen de kans om subsidies te gaan verspelen. Zo drastisch zal het natuurlijk niet gebeuren. Maar dat faciliteiten voor topsport op de tocht zijn gezet, dat moet duidelijk zijn. De sport die toch al chronisch piept, arm en slecht bedeeld te zijn. krijgt als het aan Keja ligt. nog minder. Er zijn trouwens kamerleden van an dere partijen die gelijke geluiden hebben laten horen. Dat wordt de prijs van een gang naar Moskou. En het lijkt voor iedere atleet ook een zalig vooruitzicht om na het in ontvangst nemen van een medaille te moeten horen dat het een fluitje van een cent betreft: de concurren tie was niet aanwezig. Er zijn tien tallen redenen om de Nederlandse sportwereld met argwaan te bekij ken. Er is er weer een bij gekomen. DOELPUNT Jij nog wat Brak? Onze J. C. Brak: Jazeker. Ik hoor namelijk tot mijn verbijstering dat Arsenal afgelopen zaterdag twee doelpunten schijnt te hebben ge maakt. Ik wil dat toch nog even onder voorbehoud houden. Want dat lijkt me wel zo ongeveer het grootste voetbalwonder van het af gelopen jaar. Ik heb Arsenal vorige week zaterdag tegen West Ham zien spelen en woensdag tegen Valencia. Als ik één ding zeker weet, dan is het wel dat Arsenal niet eens één doelpunt per wedstrijd kan maken. Dat spectaculaire Engelse voetbal kwam ongeveer neer op de indruk wekken dat men wel eens van voet bal had gehoord. Heel ver weg. Nee. dan óns Feyenoord-Ajax. dat was pas genieten. Voetbal zoals het hoort. Lekker vlot over het veld en op z'n tijd even de stiletto te voor schijn. Heerlijk. Alleen, moet ik bij de namen Feyenoord en Ajax de hele tijd denken aan die twee clubs waarvan de afgelopen maanden steeds werd verteld dat je daaraan nou precies kon zien dat het Neder landse voetbal Juist aan het aftake len was. Maar goed. ze hebben één keer weer een aardige wedstrijd ge speeld, dus ons voetbal is weer zo gezond als een vis. Dat kunnen ze bij Arsenal niet zeggen. Dat was het? Onze J. C. Brak: Zo ongeveer Ik ga nu even gauw een nieuwe kleurente levisie kopen. Want anders mag je niet naar het Europees kampioen schap voetbal kijken. Wie zegt dat nou weer? Onze J. C. Brak: Dat staat toch in de krant. Je wilt toch niet zeggen dat eh ja. dat zou dus ook kun nen. Dat het gemiddelde voetbal verslag ook niet veel beter is dan de gemiddelde advertentie voor een kleurentelevisie. Hola. zo had ik het nog nooit bekeken. Nou. ook goed geen nieuwe kleurenbak. Dan kan ik mooi van die centen naar Moskou.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15