K3NIÜ graficom bv Belastingaftrek nu en aanvullend inkomen later. Koelkasten diepvriezers van Ignis. Safe alseen kluisf LERAREN 1 METSELEN/TIMMEREN 1 TIMMEREN leerling programmeur Ik heb: Ik mis: Ik wil: Wijk en Aalburg directeur/directrice docent(e) Nederlands M.O. docent(e) A.V.O. III1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1IIIUI iiUii H i!i i iniiiii lit iiti tui li h 50 JAAR DR. H. RAVINCKSCHOOL TE HAARLEM Checklist voor wie bij de aangifte I.B179 een legale kans misten. een vrij beroep een eigen bedrijf een goeie baan maar het is niet mijn eerste T=l II llw 's-Gravenhage: 070-469258, Groningen: 050-182234, Maastricht: 043-16620, Rotterdam: 010-132660, Utrecht: 030-332526. IrMD® D IvUUCIt rElVOlUClV de door de fiscus geboden kans om lijfrentepremies af te trekken, tot een maximum van f 12.842,- per jaar (voldoende) inkomensgarantie voor later (60+, of 65+) de top van mijn inkomen belastingvrij maken èn een verzuim herstellen mijn vrouw nü en ons beiden later behoeden voor een drastische terugval in inkomen Kunt u minstens drie vakjes aankruisen? Vraag dan uw verzekerings adviseur naar de perfekt op maat te snijden mogelijk heden van het Ennia Particulier Pensioen of bel één van onze kantoren. DINSDAG 20 MEI 1980 TROUW/KWARTET Chr. Techn. School „de Sleutel" Engelsestoof 1a, Tel. 04164-1722. Dir.: A. Bax. Voor het nieuwe kursusjaar vragen wij: voor de EXAMENKLASSEN: Sollicitanten moeten het Reformatorisch onderwijs uit overtuiging willen dienen. Alle vakatures volledige weektaak. Wij kunnen U dan bieden: Nieuw, modern ingericht schoolgebouw; Jong, enthousiast personeel; Voor het vinden van woongelegenheid (ééngezins woning) wordt alle medewerking gegeven; Mooie landelijke omgeving in de nabijheid van de grote steden met goede wegverbindingen. Als U van het buitenleven houdt en rustig wilt wonen en U wilt medewerken aan de opbouw van onze school, zendt dan vóór D.V. 24 mei 1980 Uw sollicitatie in aan de direkteur der school. Studerenden kunnen ook solliciteren. Informaties over de genoemde functies bij: de dir. dhr. A. Bax (tel. 04164-2678) privé, en de adj. dir. dhr. M. Muis (tel. 04164-2206) privé. GEMEENTE ALKMAAR Sollicitanten worden opgeroepen naar de wegens overlijden vacerende betrekking van tran de Kohnstammschool, scholengemeenschap «oor l.a.s.o. en l.e.a.o. De scholengemeenschap omvat: 1. een school voor l.e.a.o. (ruim 300 leerlingen); 2. brugklassen l.a.v.o. (omstreeks 400 leerlingen); deze klassen hebben een determinerende functie en bereiden voor zowel op het onderwijs in de tweede klassen van het lager beroepsonderwijs als op de brugklassen m.a.v.o., h.a.v.o., atheneum en gymnasium. 3. z.g. internationale schakelklassen voor buitenlandse leer lingen. De school is gevestigd in het hoofdgebouw aan de Gabriël Metsulaan 34 en een drietal dependances. Plannen voor uitbreiding van het schoolgebouw aan de Gabriël Metsulaan voor het huisvesten van de gehele scholengemeenschap verkeren in een gevorderd stadium. Gegadigden dienen in het bezit te zijn van een wettelijke onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Salaris en rechtspositie ingevolge de rijksregelingen. Opna me in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bij de sollicitatieprocedure wordt een overlegorgaan betrok ken waarin de geledingen van de school zijn vertegenwoor digd. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en opgaaf van referenties te richten aan burgemeester en wethouders van Alkmaar, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad. Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de waarnemend directeur, de heer C. Pool, telefoon 072-113365, of bij de heer K. J. Nijder, adjunct-directeur voor het l.e.a.o., telefoon 072-116456. Chr. H.N.O.-school Griendtsveenweg 1, 7901 EB HOOGEVEEN. tol.: 05280-62498. ,de lemenhof" Gevraagd per 1 augustus 1980. voor de afdeling M.H.N.O.: 19 uur. Combinatie met andere lessen o.a. Godsdienst tot volledige betrekking is mogelijk. voor de afdeling LH.N.O./I.H.N.O.: met bevoegdheid voor Aardrijkskunde en/of Kennis der Natuur. Volledige weektaak. Vanzelfsprekend zoeken wij mensen die bewust kiezen voor het Christelijk Onderwijs. Inlichtingen bij de directie der school dhr. A. Bergsma, directeur; en mevr. M. J. Weijns, adj. dir Sollicitaties z.s.m. te richten aan de Drent- sche C.B.T.B., afd. H.N.O., Postbus 165, 9400 AD ASSEN JUWELEN. GOUD •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Knilutrut 19. Tel. 023-320481 Huriem (bi| de Ridderstrut). Een koelkast of diep vriezer koopt u niet zomaar even op goed geluk. U wilt een puur funktioneel stuk techniek in de keuken. Een veilige berg plaats voor uw dagelijkse levensmiddelen en uw diep - vriesvoorraad. Natuurlijk met een ideaal bewaarklimaat. Maar evenzeer van een dege lijkheid die jaar in jaar uit een probleemloos gebruik garandeert. Keus genoeg in de Europese topmerken. Goed zijn ze eigenlijk allemaal. Tèch is er wel degelijk verschil. Bekijk 'n Ignis maar eens. Let op de doordachte bouw. De hoogwaardige materialen. De perfekte afwerking. Let ook op de details. De magnetische rubberstrips. De stevige scharnieren. De hermetische sluiting. Tot in de finesses berekend op een lang en intensief gebruik. Typisch Ignis. De Keuken Kluizen. Kluisdichte konstruktie Een Ignis is wat je noemt "potdicht". Hypermoderne isolatiematerialen en magne tische rubberstrips zorgen voor hermetische afsluiting. De bmnentemperatuur blijft daardoor langer op peil. Dat houdt het stroomverbruik laag. Doe zo'n deur eens dicht Voel hoe degelijk en stevig de deuren van een Ignis kast zijn. Dat zou ook niet anders mogen. Vele malen per dag open en dicht, daar moet je op berekend zijn. Geen centimeter onbenut Welk model u ook kiest: Ignis biedt een maximum aan nuttige binnenruimte. Dankzij verstelbare vakken en uittrek- bare draagrekken gaat Bovendien kunt u overal moeiteloos bij. Dauwfris koelsysteem Dat wil zeggen: zo|15 zich in de koelruimte ri| vormt, wordt dit automa var ontdooit. De pareltjes vo en' worden afgevoerd en verdampen. Uw etensw^)0l drogen minder snel uit. Bovendien bent u voorgi jén van het vervelende ontè rta Zeven Ignis koelkasten! de dit energiebesparend syi 1 - era Bezit voor jaren Elke Ignis is degelj gemaakt. De kans op sta sal is dan ook miniem. Voc? geval dat, kunt u rekene de landelijke Ignis techt dienst. Die staat ook nai garantieperiode klaar on d helpen. Komplete keuze Hei Igms-assoflimeni omval 25 typen koelkasten. ö«epvriezerse kombinaties. waarvan 8 naar keuze in wil ot kleur worden geiew [(S) Vraag de uitvoerige produktlolder bij de vakhandei o' aan Ignis Nederland b.v postbus 33. 4130 EA Vianen Tel 03473-2004 lus C eer Ter gelegenheid hiervan zal op zaterdag 21 juni van 15.00 tot 18.00 uur een reünie voor oud-leerlingen en -leerkrachten gehouden worden in de school, Ambachtstraat 1 te Haarlem. Oud-leerlingen en -leerkrachten wordt verzocht zich aan te melden op een van de volgende wijzen: a. Schriftelijk aan de school; b. Bel 023-262203, mevr. Linck-Dijksman; c. of bel 023-264855, dhr. Kool. U ontvangt na aanmelding nadere informa tie per post. Zegt het voort. 1 ai itnmatioorinnc rontri tm automatiserings centrum Het automatiseringscentrum van Perscombinatie N.V., wil jonge mensen van circ Z1 20 jaar in opleiding nemen om hen via interne cursussen tot volwaardige program meurs te scholen. Na een drie maanden durende theorie-gerichte opleiding wordt door de al snel deelgenomen aan praktijksituaties. Na ongeveer twee jaar moet de opleiding voltooid zijn en wordt men programmeur bij Graficom b.v. Wij zoeken jongens en meisjes met voltooide middel bare schoolopleiding, V.W.O.-nivo en met belangstel ling voor computerzaken. De (leerling)programmeur zet aan de hand van specifi caties van de systeemanalist informatie om, door middel van computertaal in voor de computer leesbare informatie om uiteindelijk de gebruiker van de compu ter die informatie te geven die hij nodig heeft. In teamverband wordt er gewerkt aan één bepaald |f administratief projekt of aan meerdere projekten tege- ie lijk. In verband met de geplande start van de opleidingen n (september 1980) wordt u verzocht binnen 10 dagen schriftelijk te reageren. Uw sollicitatie kunt u richten aan de heer N. Burgers, personeelafdeling Perscombinatie N.V., Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, onder vermelding van NB/87. Rayonkantoren: Annia. Amsterdam: 020-224141, Arnhem:085-629n0. Breda: 076-223570, Eindhoven: 040-447110, Enschede: 053-350505. PA tyrl/H II fig® DCMCIOCM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12