Onrust bij Cup-finalisten Italië: rijkdom en luxe U KUNT ZE NU KOPEN. Veiligheid rond motorcircuits weer in discussie STAATStORN? Westduitse zeilers niet naar de Spelen jEFA-strijd Westduits onderonsje van Eintracht en Borussia bekerfinale n de Kuip Vanavond eerste tegenstander van Nederlands basketbalteam Demonstratie in Kuiter verongelukt tijdens de races het publiek in de een heel lot Speel mee in de Staatsloterij. Elke maand 30 miljoen aan prijzen. IENSDAG 7 MEI 1960 SPORT TROUW/KWARTET P 15/RHS 1 ir Matty Verkamman ii^NCHENGLADBACH Duidelijker dan ooit tevoren dit jaar de kracht van het Westduitse clubvoetbal, mburger SV speelt op 28 mei in het Bernabeu-stadion van drid de nog altijd belangrijkste Europa-Cup-finale tegen Jttingham Forest en de strijd om de UEFA-Cup is al vanaf halve finales zelfs een volledig Duitse affaire. Vanavond rdt voor dat laatste, toch internationaal bedoelde toernooi, eerste finale-wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt afgewerkt. HST De finale van het toer- IJijooi om de KNVB-beker waarin |ax en Feyenoord uitkomen zal [terdag 17 mei in het Feye- 5ord stadion worden gespeeld, ldus heeft het lot gistermiddag het KNVB-sportcentrum in eist bepaald De wedstrijd be nt om half acht. Ajax en Feye- 6 iord konden het niet eens wor- in welk stadion de eindstrijd worden gehouden. De Rot- rdammers stelden de Kuip r, Ajax het Olympisch Sta- Daarop besloot de KNVB het lot zou beslissen. Als de itmoeting tussen beide clubs aterdag 17 mei na verlenging in en gelijkspel eindigt, komen de earns donderdag 22 mei in het j lympisch Stadion opnieuw te- ;n elkaar uit. -De Visser l)EN HAAG I Piet de Visser is net ingang van 1 juli, voetbal trainer van de Limburgse eredi visieclub Roda JC. De Visser, die hans nog werkzaam is bij FC )en Haag, heeft een contract een jaar getekend. Hij volgt Jacobs op. Jacobs neemt komende seizoen Willem n zijn hoede. celona ILONA „Diego Mara- heeft reeds besloten naar Barcelona te komen," ver- tarde Jose-Luis Nunez, de irzitter van „Barca", gisteren de Spaanse televisie. Vol- Nunez heeft Barcelona met de Argentijnse club Boca als Maradona zelf een itract getekend. „Niemand juin de overgang van Maradona naar Barcelona tegenhouden, in de democratie in ons land functioneert," aldus de litter. (adat bekend werd dat Barcelo- jieen bedrag van negen miljoen r (ongeveer 18 miljoen gul- 1 over had voor de diensten i het Argentijnse talent, had communistische partij in rnje felle kritiek uitgeoefend, i bedrag is belachelijk hoog, iker nu de economische crisis i Spanje zo ernstig is," aldus let partijbestuur. junez weerlegde die kritiek met mededeling dat Barcelona i vedette nodig heeft om at- ictief voetbal te kunnen blij- i spelen Hij voegde eraan toe Catalaanse club de afge- len twee jaar een winst heeft iakt van twaalf miljoen gul- De capaciteit van het sta- lon Nou Camp zal met 30.000 jaatsen tot 130.000 worden ver- Volgens Nunez woi;dt in n grote behoefte aan recreatie men door Barcelona en daar I een sterspeler voor nodig. Nu- s wilde niet zeggen hoe hoog S transfersom precies was. chandaal OME Het omkoopschandaal het Italiaanse profvoetbal nt steeds gTotere vormen Na Paolo Rossi, het Itali aanse idool, is nu ook Giancarlo ptognoni, de spelmaker van orentina en het Italiaanse elf- beschuldigd van manipula- s op de illegale gokmarkt. Het ntal beschuldigde verenigin- i is met vier (Fiorentina, Pes- Palermo en Bari) uitge- eid. Intussen heeft de Italiaan voetbalbond bondscoach zo Bearzot laten weten, dat bij de voorbereiding op de ndronde van het toernooi om j iet Europees kampioenschap (in '«ni m Italië) moet afzien van ssi (Perugia) en Bruno Gior- (Lazio) Beide intematio- behoren tot de meer dan fontig spelers, die in verband Jet het schandaal voorlopig zijn schorst. 1 Haardingen UARDINGEN FC Vlaardin- 'n wil het komend seizoen zijn juiswedstrijden gaan spelen bij VV op sportpark Harga. De - WB stelt namelijk het bezit 'n een lichtinstallatie voor ubs uit het betaalde voetbal •rplicht. Noch SW. noch Vlaar- ngen zal gemakkelijke finan ce steun krijgen vandaar dat laardingen met dit voorstel is skomen. SVV staat niet onwel- ulend tegenover het plan. De NVB verstrekt aan clubs die ïn lichtinstallatie aanschaffen ibsidie. Beide clubs willen op *ze manier een dubbele subsi die incasseren. gaardingen contracteerde giste- rfjn de DS'79-speler Patrick ^ynhard van Schoor die na een fuzie bij DS'79 niet meer in aan merking kwam voor een positie het eerste elftal. Die actuele heerschappij vanuit de IJzersterke Bundesliga in het Europa Cup Hl-toernooi mag dan leuk zijn voor een chauvinistische supporter die zodoende slechts in zijn superiori teitsgevoel wordt gesterkt, de betrok ken clubs zijn er in feite niet of nau welijks gelukkig mee. Net zomin als de Europese voetbalbond trouwens. Eintracht Frankfurt en Bayern Mün- chen kregen hun. weliswaar kollosale, stadions lang niet vol voor de wed strijden in de halve eindstrijd en Bo russia Mönchengladbach dwong de finaleplaats twee weken geleden te gen Vfb Stuttgart voor amper 20 000 toeschouwers af. In de kwartfinale tegen St. Etienne was er notabene na de 1-4 overwinning van Borussia in Frankrijk nog een aanzienlijk bete re opkomst op de Bökelberg Voor de finale van vanavond waren gisteren ook nog volop kaarten te koop. Een en ander bewijst vooral dat Europees bekervoetbal z'n kracht ontleent aan het internationale aspect ervan. Voor de Duitsers zelf is het ook een vreemde finale. De twee clubs beho ren in eigen land momenteel bepaald niet tot de beste teams. Bondscoach Jupp Derwall gebruikte voor de laat ste interland van West-Duitsland, op 2 april tegen Oostenrijk, van beide finalisten slechts de Gladbachse de butant Calle del'Haye. En dan nog slechts een kwartiertje in de rol van invaller. Borussia's centrumaanvaller Harald Nickel behoort ook nog tot de kandidaten om de zwaar geblesseer de Klaus Fischer straks op het Euro pees kampioenschap in Italië te ver vangen. maar voorlopig heeft hij de slag van de robuuste Hamburger Horst Hrubesch verloren. Eintracht Frankfurt is voor Derwall zelfs in het geheel niet interessant. Ex-intemational Jürgen Grabowski, die de dubbel tegen Feyenoord nog meemaakte, is aan het eind van zijn latijn en de even zeer op jaren geraak te Bemd Hölzenbein komt allang niet meer in aanmerking voor de Natio- nalmanschaft. De Oostenrijkse krachtbron Bruno Pezzey en de han dige Koreaan Bum Kun Cha zijn mo menteel de meest opvallende spelers. Op ruime afstand van de kopgroep speelt het Jonge Borussia dit seizoen in de competitie een vrij oninteres sante rol, terwijl Eintracht zelfs nog niet vrij is van degradatiezorgen. Het WEST-BERLIJN De Westduitse zeilbond zal op 15 mei tijdens de vergadering met het Westduits Olympisch Comitévóór een boycot van de Olympische Spelen in Moskou stemmen. De Westduitse zeilers besloten tijdens een vier uur durende vergadering tot een boycot. De Westduitse zwemmers die op de nominatie staan uitgezonden te worder naar de Spelen in Moskou hebben In een open brief de hoop uitgesproker dat ze kunnen deelnemen aan de Spelen. De brief was gericht aan Will Weyer, de voorzitter van de Westduitse sportfederatie. De briefschrijvers bekritiseerden heftig de aanbeveling van Weyer aan he' Westduits Olympisch Comité geen atleten naar Moskou te sturen „De roi van de voorzitter van een instantie als een sportfederatie zou de belangen van de sportlieden moeten verdedigen in plaats van zich als een politicuï op te stellen. Weyer geeft de indruk meer ais een politicus dan als eer sportfunctionaris op te treden." De zwemmers zeggen teleurgesteld te zijr. in de houding van Weyer en van de afgevaardigde van de Westduitse zwembond in de sportfederatie, die „niet in het belang van de sport is". De Westduitse bondskanselier Helmuth Schmidt heeft zich sterk gekant tegen de compromis-voorstellen van de Westeuropese olympische comités, zoals ze vorige week zaterdag werden gedaan. „De sportlieden van West- Duitsland hebben de plicht solidair te zijn met de Amerikanen Inzake een boycot van de Olympische Spelen." Nog een coureur en toeschouwer overleden Van onze sportredactie AMSTERDAM De motorrenner Willem Jan Nooteboom 1; ln een ziekenhuis ln Leiden overleden. De coureur kwam zondag tijdens motorraces van de Nederlandse Motorsport Bond in Venhuizen ten val. Hij werd met hoofdletsel overge bracht naar het ziekenhuis waar hij overleed aan een hersen bloeding. Eintracht Frankfurt bereikte onder meer via Feyenoord de eindstrijd van het toernooi om de UEFA Cup. Op de foto Eintrachts uitblinkende Koreaan Bum Kum Cha in duel met Wijnstekers. afgelopen weekeinde pakten de Frankfurters na vijf nederlagen op een rij bij FC Köln eindelijk weer eens een punt en dat was hard nodig ook, daar er drie clubs moeten degra deren. Eintracht zit feitelijk in het zelfde schuitje als Borussia vorig sei zoen. De Oladbachers veroverden toen de UEFA-Cup in de finale ging dat met meer geluk dan kunde ten koste van Rode Ster Belgrado maar stelden de positie in de Bundes liga pas na die eindstrijd definitief veilig. Het zijn twee finalisten met zorgen, die vanavond in het strijdperk tre den. Door de slechte competitieresul taten is er bij Eintracht onlangs zelfs grote paniek uitgebroken. Nadat de autoritaire clubpresident Achatz von Thümen op 22 maart nog een con tractverlenging met trainer Friedel Rausch was overeengekomen, nam Rausch twee dagen na het onver wachte Cup-succes tegen Bayern München ontslag. Vrijwel op hetzelf de moment, maakten Von Thümen en manager Udo Klug bekend, dat de bij Stuttgart in ongenade gevallen Lot- har Buchmann (hij heeft ruzie met international Hansi Müller) de nieu we trainer wordt, zodat algemeen is aangenomen dat Rausch niet uit vrije wil is opgestapt. Supporters hebben overigens al aangekondigd dat zij Buchmann niet zullen accep teren. Tijdens de competitiewed strijd tegen Bochum eisten zij via spandoeken en spreekkoren het aan blijven van Rausch en het vertrek van het duo von Thümen/Klug. Het ontslaan van trainers is dit sei zoen trouwens min of meer een ge woonte geworden in de Bundesliga. Acht van de achttien trainers werden tot dusverre al de laan uitgestuurd, de nog werkzame Rausch en Buch mann niet meegerekend. Intern rommelt het ook bij Borussia Mönchengladbach, hoewel de proble men bij die club anderssoortig zijn. Sinds jaar en dag kan deze „provin cieclub" op het financiële vlak niet door Steve Reed Europa Is nog altijd duidelijk te voe len. Waar de NBB (Nederlands Bas ketbal Bond) met kunst en vliegwerk tot een bondje van ruim 30.000 leden is gegroeid, is haar Italiaanse tegen hanger een machtig en zeer rijk bol werk met zeker het tienvoudige aan leden. Basketbal ln Italië is puur commercieel op een manier die in Nederland volstrekt onhaalbaar en ondenkbaar is. Grote bedrijven stop pen per jaar ettelijke tonnen in de een abonnement hadden op Europa Cup-finales. LUGANO De Italiaanse basketbal- ploeg, de in stijlvolle outfit uitgeruste Azuri dus, trainde gisteren twee keer in de volstrekt bespottelijke sporthal van de zuid-Zwitserse badplaats Lu gano. In de ochtenduren kwamen de mannen van coach Gamba als ijsbe ren verkleed de zaal binnen, enerzijds om zichzelf tegen de frisse lucht te pen per jaar ettelijke tonnen in de Het puikje van dat basketballand bij beschermen en anderzijds vanwege echte clubs en hoewel er wel eens van 'uitstek staat vanavond in die half het feit dat ze de Zwitserse organisa- sponsor gewisseld wordt, kent men koude hal klaar om Nederland te niet die problemen die tot de wild groei bij bijvoorbeeld het Nederland se basketbal hebben geleid. Goed spel dus. veel Amerikaanse in vloed, prima aankleding, zeer luxe gedoe en daardoor ook verwende sportmensen. Maar ook een land, waar bij voorbeeld één in vier kleuren gedrukt basketbal-weekblad uitkomt en vier elkaar keihard beconcurreren de maandbladen. echt wedijveren met rijkaards als FC Köln, Bayern München en HSV en zeker niet met Spaanse clubs. Dat levert vrijwel jaarlijks spanningen op. wanneer contracten aflopen. Het toeschouwers-moyenne ligt bij Bo russia voor Duitse begrippen nu een maal aan de lage kant en derhalve zijn de inkomsten beperkt. Het ma nagement heeft er daarbij nooit iets voor gevoeld om verder te springen dan de polsstok lang is. Dankzij een voortteffelijk scoutingssysteem heeft de club echter toch continu voor pri ma internationale prestaties kunnen zorgen. Zo staat men vandaag voor de vijfde keer binnen zeven jaar in een Europese bekerfinale. Na praktisch elke topprestatie ver loor Borussia echter een sterspeler. Trainers als Hennes Weisweiler en Udo Lattek zagen naast al hun suc cessen spelers als Günther Netzer, Henning Jensen, Ulli Stielike, Ralner Bonhof en Allan Simonsen naar Spanje afreizen. Voor de huidige oe- fenmeester, oud-speler Jupp Heync- kes, dreigt eenzelfde frustratie, nu Del'Haye en doelman Kneib voor on rust zorgen door dezer dagen het hun voorgelegd contract te minachten. Het gaat bij Kneib nota bene om een geweigerde aanbieding van 250.000 mark per jaar. Als altijd zegt de laconieke manager Helmut Grashof over deze proble men: „Wij gaan tot een bepaalde hoogte met de verdiensten. De spe lers mogen gaan wanneer zij ergens anders veel meer kunnen krijgen en er voor ons iets tegenover staat. Kneib kost 1.2 miljoen mark." Het grote aantal (dodelijke) ongeluk ken in de motorsport in dit nog korte seizoen heeft de discussie rond het nauwelijks als sport te betitelen ge beuren weer in alle hevigheid doen ontbranden. De PvdA-Tweede-Ka- merleden Van den Bergh en Worrel vinden dat het mogelijk moet zijn motorraces te verbieden als niet een zeer hoge mate van veiligheid kan worden gegarandeerd. Ze twijfelen er overigens aan of het wel mogelijk is bij dergelijke evenementen passende veiligheidsmaatregelen te nemen. De kamerleden stellen ln schriftelijke vragen aan staatssecretaris Wallis de Vries van CRM en minister Wiegel van Binnenlandse Zaken dat er bij motorraces uitdrukkelijk moet wor den voldaan aan stringente veilig- heidseisen die van te voren door de KonflP VflTl STlfiTIlP politie moeten worden gecontroleerd. Vd.Il OpdllJC Herinnerend aan het ongeluk bij Am- weken beraden over welke stappen moeten worden ondernomen. Als op lossing draagt de vereniging een per manent racecircuit aan. maar daar is geld en ruimte voor nodig. „Bij een snelheidssport als de motorsport kun Je nooit alle ongelukken voorkomen. Maar een permanent racecircuit heeft het grote voordeel dat je het publiek op afstand kan houden. Bo vendien is het mogelijk een dergelijk circuit veiliger voor de coureurs te maken." aldus Van Steenbergen Over het geheel stoppen met de zinlo ze racerij denkt de KNMV nog niet merzoden afgelopen maandag, waar bij vier doden vielen (één van de zwaargewonde toeschouwers is giste ren overleden, red.) vragen de Kamer leden zich af of motorrijders en pu bliek geen onverantwoorde risico's lopen. Volgens Jaap van Steenbergen, pu- biiciteits-man van de Koninklijke Ne derlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), is er maar één oplossing om tragische ongelukken, zoals die maandag in Ammerzoden zijn ge beurd, voor een deel te voorkomen: een permanent racecircuit. „Je kunt dan zorgen dat de veiligheid groter is. Bij stratencircuits, zoals in Ammer zoden, is de uitloop bij een botsing vaak te klein en bovendien staat het publiek er op sommige gedeelten te dicht op," aldus Van Steenbergen. De vraag blijft echter of de organisa tie na het dodelijke ongeluk van de Rotterdamse motorcoureur Leo van der Noll tijdens de trainingen juist heeft gehandeld. Men besloot dat ook t-v ïli. neeit genanaeia. Men Desiooi aat ook fatale bocht mocht blijven staan. Op toren graag wilden laten zien hoe idioot het is een groot en internatio naal toernooi te verspelen in een hal die aan een kant van de zaal volko men open is. Italianen kunnen dat doen en zullen dat soort zaken ook altijd blijven presteren. Al in 1965 liep de Italiaan se juniorenploeg weg van het grote toernooi van Mannheim in West- Duitsland, toen het spelershotel niet goed genoeg voor de heertjes was. Vijftien andere landenteams sliepen en aten daar tot beperkte tevreden heid, de Italianan haalden ook daar hun neus op. In 1976, in het Canadese Hamilton, was de wereldbasketbalelite samen gebracht in de fantastische behuizing van de universiteit van Mc Masters, alleen de Italiaanse damesploeg ver kaste naar een uiterst chique en ou derwets ingericht hotel. Met veel rust dus. En in Lugano 1980 is het niet anders. Bulgaren, Westduitsers en Hollanders zijn, soms met vier man op een kamer, samen in een hotel gestopt, maar van Gamba en zijn spelers is geen spoor te vinden. Die verblijven gewoon in een erg luxueus hotel in Italië en komen voor trainin gen en wedstrijden even de grens over wippen. Verwend? Ja natuurlijk! Soms tot in het absurde. Maar een Italiaanse top- basketballer is een held in eigen land, verdient (zwart) heel erg veel lires en is iemand. Status heeft hij of zij die in de nationale ploeg speelt. Columns in krante.. en advertenties voor grote bekende kledingmerken. Italiaans basketbal is chique, goed georganiseerd en uiterst populair. Waar in Nederland sporthallen plaats bieden aan zo'n 1000 tot 1500 toe schouwers heeft men in Italië, naar Amerikaans voorbeeld, palazzo opge trokken voor 10.000 mensen of meer. En die gigantische sporthallen lopen vol als de grote heren hun competitie wedstrijden spelen. De totale organi satie van het Italiaanse basketbal is al in de jaren vijftig goed van de grond gekomen en de voorsprong die men daardoor heeft op de rest van De grote ploegen zijn ware bastions van welvaart, veel publiek, dure spe lers, grote zalen, dikke bestuursleden VARNA Het Nederlands dames basketbalteam heeft de uitgestelde wedstrijd tegen Nigeria met 107-33 gewonnen ln het Olympisch kwalificatie toernooi ln Varna Nigeria Is Wn van de Afrikaan se landen, die eigenlijk weinig tot niets heeft te zoeken op het toernooi Een verlate aankomst leidde al tot uitstel van het duel. waarin de Nlgeriaanse dames er totaal niet aan te pas kwa men. Nederland kon zich niet onttrekken aan het lage spelpeil van Nigeria en deelde ln de malaise, zij het dan in spelnlveau en niet in het maken van punten. BIJ rust was de stand al 84-15 in het voordeel van Nederland. Topscoorsters bij Nederland waren: Irene Maar- schalkerweerd 42, Oerda de Ridder 18, Dulclen Seca 15. Anita Blange 8. Carla de Liefde 8 In de groepswedstrijden spelen de Nederlandse dames verder nog tegen Bulgarije en China Om zich voor Mn van de finalepoules te kwalificeren is ten minste een tweede plaats In de groep vereist Van de twaalf finalisten plaatsen zich er vijf voor Moskou. en veel televisieuitzendingen. Het be zoek aan een basketbalwedstrijd is de laatste Jaren een „must" voor de „incrowd" geworden en bontjassen, krijtstreepkostuums en erg veel goud vullen de eerste rijen van de stadions. Hoewel dit alles onder de amateur- vlag gaat, is een Italiaanse top-bas- ketballer dé winnaar in dit spel ge worden. Contracten bedragen al snel een ton per jaar en het transfersys teem in Italië mag opzienbarend ge noemd worden. Een speler als Serafl- ni bracht drie jaar geleden toen hij van club verwisselde, bijna één mil joen gulden voor zijn oude vereniging op En dat was dus een amateur basketballer. De spelers en ook de speelsters leven als professionals, zijn verplicht ten minste één keer per dag te trainen en studeren er vaak wat bij. Het moge daarom ook logisch zijn, dat de Itali aanse ploegen op internationaal ge bied goed presteren. Dit seizoen won men in Italië twee Europese bekers bij de heren en één Cup bij de dames, terwijl in de voorgaande vijftien Ja ren clubs als Varese en Cantu bijna gaan bespelen. Het is de eerste wed strijd in de B-poule van het pré- Olympisch toernooi 1980. Nog nooit won de Nederlandse ploeg; vijf jaar geleden, in het toen tropisch warme Joegoslavische Split was de ploeg van de toenmalige coach Sheridan er heel erg dicht, maar na een voor sprong bij rust werd bij 69-64 de poort dicht gedaan. Italië was nog net de beste gebleven. Italië vanavond dus als eerste tegen stander, het kan beter. Maar onver slaanbaar zijn deze rijke jongens ook niet. Ook zij kunnen knoeien en prut sen en Holland heet vandaag in de gehele Italiaanse sportpers een angsttegenstander voor de spaghetti- eters. Het complete leger van uiterst druk doende Italiaanse Journalisten heeft zich volledig gestort op de veel heid van Amerikanen binnen de Ne derlandse ploeg en tevens wordt er opmerkelijk veel melding gemaakt van het feit, dat voor het eerst in zes Jaar de Nederlandse spelers niet ver gezeld zijn van hun vrouwen. Over leuke gespreksonderwerpen ge sproken. Coach Sikking zei gisteravond tegen Italië voluit te gaan, net of het zo maar een tegenstander is. En zo is het ook. Sikking en zijn mannen trekken zich dus niets aan van de groteske namen als Meneghin, Delia Fiori, Mareorati en Silvester; zij letten niet op de trotse, vaak gebeeldhouwde hoofden en de arrogante blikken die daarbij horen. Zij zullen zich niets aantrekken van de comedie van de spelers en het gejoel van de te ver wachten duizenden Italiaanse sup porters; zij gaan gewoon spelen voor wat zij waard zijn, zoals het hoort. Want met al die kouwe kak, die cap- sones, die miljoenen lires, die mooie trainingspakken, die dure contrac ten. die snelle sportauto's en die mooie vrouwen, met dat alles dat het Italiaanse basketbal al jaren uit straalt. zijn zij ook maar gewoon mensen die de basket weten te vin den op drie meter en vijf centimeter. En geen centimeter lager of hoger. Met andere woorden: Nederland hoeft vanavond niet kansloos te zijn. MEXICO-CITY De Zwitserse springruiter Friedrich Weber is tij dens een training voor een spring- wedstrijd in Mexico-City dodelijk verongelukt. Zijn paard weigerde een hindernis te nemen. Weber sloeg voorover, belandde over de hindernis op de harde ondergrond van de piste en brak zijn schedelbasis. Hij over leed vrijwel onmiddellijk. LIBOURNE De Fransman Thierry Vigneron heeft tijdens internationale atletiekwedstrijden in Libourne (Fr) het Europese record polsstokhoog springen verbeterd en gebracht op 5.67 meter. Vigneron kwam één centi meter hoger dan de Pool Wladislaw Kozakiewicz. bijna dezelfde plaats verongelukte maandagmiddag een coureur (Sjirk Joustra) en een toeschouwer. Nog twee toeschouwers (van wie er later een ln het ziekenhuis overleed) wer den daarbij zwaar gewond: drie min der ernstig. Van Steenbergen: „De organisatie heeft kennelijk de nood zaak niet ingezien om het publiek in die bewuste bocht te verwijderen. In beide gevallen is het circuit overigens niet de oorzaak geweest van het onge luk. Wat er met Van der Noll precies gebeurd is is niet bekend. Hij ging onderuit en verloor tijdens de val zijn helm. Joustra kreeg motorpech („vastloper") en schoof het publiek in." De KNMV zal zich in de komende ORENSE De veertiende etappe van de Ronde van Spanje is gisteren geëindigd ln een overwinning voor de Ier Sean Kelly. Het was diens derde ritzege in deze Vuelta. De veertiende rit eindigde ln een massasprint. Inwo ners van de plaats Porrino hebben de karavaan een half uur lang opgehou den. Uit protest tegen de geplande aanleg van een autoweg door hun land dwongen honderden demon stranten de renners van hun fiets te stappen. Daarna maakten zij hun klachten kenbaar aan alle volgers. Toen de politie de demonstranten van de weg wilden verwijderen wer den er enkele rookbommen tot ont ploffing gebracht. Het kwam ook tot enkele kleine vechtpartijen. Na een half uur keerde de rust weer en werd de etappe voortgezet. I. Sean Kelly Oer). 162 km ln 3 uur. 55 min. 53 aec. 2 Giuseppe Martlnelll (Ital. 3. Ouldo van Call ter (bel). 4. Klaus-Peter Thaler (wdi). 5. Johan van der Meer (Ned). 8. Javier Elorrlaga (Spa). 7. Joa L&mmerUnk (Ned). 8. Tulllo Bertacco (Ita). 9 Wtm de Ruiter (Ned). 10. Heddy Nieuwdorp (Ned). De klasseringen van de overige Nederlanders In de veertiende etappe zijn 15 Martin Havik. 23 Ko Morltz. 26. Ad van Peer. 43. Peter Zljerveld allen in dezelfde tijd als de winnaar Algemeen klassement: 1. FausUno Ruperez (8pa), 69 uur. 2 min. 26 sec 2 Pedro Torres (Spai op 2.55. 3. Claude Crlqulellon (Bel) op 3.22. 4. Mariano Lejarreta (8pa) op 4 07. 5. Roberto Vlsentinl (Ita) op 4.11, 6. Sean Kelly (Ier) op 4.13. 7 Joseph Borguet (Bel) op 4.19.8. Francisco Oaldos (Spai op 4 37. 9. Ouldo van Calster (Bel) op 4 38. 10. Tulllo Bertacco (Ita) op 4.48. 11. Johan de Muynck (Bel) Z.t. 12. Klaus-Peter Thaler (WDI) op 4.55 De klasseringen van de Nederlanders ln het alge meen klassement: 27 Peter Zljerveld op 16.57. 44 Ad van Peer op 50 39. 52. Johan van der Meer op 1.03.33. 55. Heddy Nieuwdorp 1 05 35. 72. Ko Mo rltz op 1 28.16. 74. Martin Havik op 1.30.21. 76. Joe Lammertlnk op 1.31.32. 88. Wlm de Ruiter op 1.50.24 ADVERTENTIE netlor^jJsc staifcsfoterü fiat*..' Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-469647. tennis - De Amerikaan Vitas OemlalUs heeft op Forest Hills met veel moeite de tweede ronde van het zogenaamde toernooi der kampi oenen bereikt De als derde geplaatste speler had 2' uur nodig om zijn landgenoot John 8adr1 te verslaan met 4-6. 7-6 en 7-6. Op Forest Hills Is een prtjzenpotje van een miljoen gulden. SCHAKEN Het Internationale toernooi van Bugojno ln Joegoslavië, dat zaterdag ls begon nen. zal eerst zondag worden voortgezet Direct na het bekend worden van het overlijden van president Tl to Is het geschuif gestaakt Jan Timman mat nu uit biljarten Helemaal In Buenos Aires pro beert Christ van der Smissen wereldkampioen driebanden te worden HIJ begon er goed door ln 55 beurten met 60-39 van de Mexicaan Oabnel Fernandez te winnen. voetbal - Tommy Docherty. bijna de meest omstreden manager ln het Britse voetbal, heeft ontslag genomen bij de tweede divisieclub Queens Park Rangers Dit keer zelf. omdat hij de ploeg niet In de eerste divisie terug heeft gebracht Vorig Jaar verdween hij op bevel btj Manchester United. HIJ had daar een verhou ding met de vrouw van de masseur 80FTBAL De coach van een softbalpioeg uit Oreenvllle (South Carolina) ls aangeklaagd we gens moord op een scheidsrechter na een oefen wedstrijd. Willy Lee Spurgeon. 44 Jaar oud. trok een revolver toen tijdens het duel een man met een mes het veld oprende Een ander gebruikte eveneens een vuurwapen Ui het daaropvolgende gevecht Scheidsrechter Dawklns werd door een kogel ln de nek geraakt en overleed. Spurgeon zelf werd ln de heup geraakt. Het duel werd gestaakt. voetbal Manager Ron Oreenwood heeft twee debutanten. Eddie Devonshire en Alan Sunderland, opgeroepen ln de voorlopige select ie van het Engelse team. dat zich gaat voorbe reiden op het Europees kampioenschap De groep bestaat ut 27 spelers Doel: Ray Clemence (Liverpool). Joe Corrigan (Manchester City) en Peter Shilton (Nottingham Forest): Verdedi ging: Phil Neal en Ptu) Thompson (Liverpool). Dave Watson (Southampton). Trevor Cherry (Leeds). Mick Mills (Ipswich). Emlyn Hughes (Wolverhampton) en Ken Sanaom (Crystal Pala ce). Middenveld Ray Kennedy en Terry McDer- mott (Liverpool). Trevor Brooking en Alan De vonshire (West Ham United). Ray Wilklns (Man- cheater United). Olenn Huddle (Tottenham). Bryan Robson (West Bromwlch). Voorhoede: Kevin Keegan (HSV Hamburg), Stev- CoppeU (Manchester United). Trevor Francis (Notting ham Forest». Tony Woodcock (FC Köln). Peter Barnes iWest Bromwlch). Laurie Cunningham (Real Madrid). Alan Sunderland (Arsenal). Da vid Johnson (Liverpool). Paul Mariner (Ipswich) en Kevin Reeves (Manchester City»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17