ADVERTENTIES fjhituiiiems 020-936868 020-936868 randstad Trouw Vrije Universiteit Amsterdam administratief medewerker (m/v) Medewerker/ster boekhouding Tetterode Nederland sekretaresse/ receptioniste uitzendbureau bandentechniek monteur Febo cafetaria bediende ervaren slager Chauffeur platform employés vakantie-bezorgers medewerker expeditie/postkamer treinstewards stewardessen Nipo medewerker huismeester bezorger(ster) J. Walraven BV vakbekwame schilders Retoucheur nachtportier invalnacht portiers Het Parool bezorgers Bloemgracht TER LINDEN HEIJER Tussen Dam en Spui Gebouw „Concordia" open huis Jacobus recourÊ WOENSDAG 7 MEI 1980 TROUW/KWARTET P 14/RHi Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08 30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven. Teksten die voor 15.45 uur (vnjdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schriftelijk geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MINI-adverlenties'bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord in hoofdletters 6.58 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels, f 3 80 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4.18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer ƒ3.- Alle prijzen zi|n exclusief BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet. niet tijdig of oniuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van télefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen enz. IK WIL DRINGEND DE MAN SPREKEN, die woensdag middag 19 maart in Artis, in het apenhuis annex vogel huis. op een bank zat te schetsen Br o.nr 1-10397 bur. v.d. blad. In het psychologisch laborato rium Weesperplein 8 worden in de collegezaal beneden op vrijdag 16 mei. 's avonds om 20.00 uur, 2 strip-crea vide- oprodukties vertoond te we ten echtscheiding en het hu welijk. DO YOU STILL TRY TO WORK OVER THERE? Man-nurse (Berlin, Group. April 1978) wants you to con- dude continuing our talk (train) per letter. Br. o.nr. t- 10369 bur. Wad De adverlentieafdeling be houdt zich het recht voor ad vertenties eventueel zonder opgave van redenen te wei geren. (Art. 16 Regelen voor het Advertentiewezen) Handels- en kantoorpers. gevraagd Het subfaculteitssecretariaat van de subfaculteit Tandheel kunde zoekt op korte termijn een Taak: in een klein team verzorgen van diverse administraties t b.v. Bestuur/Raad en vaste adviescommissies. Tevens ver strekken van informatie aan studenten en anderen die zich telefonisch of persoonlijk tot het secretariaat wenden. Functie-eisen verslaan van vergaderingen beschikken over contactuele eigenschappen en improvisatievermogen goede typevaardigheid minimaal MAVO-diploma leeftijd vanaf 25 jaar. Nadere informaties worden gaarne verstrekt door mevrouw G. R. Niemeijer. Tel 020-5484475. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenum mer 270-1000. te richten aan de dienst Personeelszaken., postbus 7161, 1007 MC Amsterdam De Vrije Universiteit is gelegen aan de De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenvel- dert. BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-936866 (10 LIJNEN) Tetterode-Nederland b.v. is fabrikant en leverancier van machines en materialen voor de grafische industrie en neemt in deze markt een belangrijke positie in. Voor onze afdeling boekhouding zoeken wij een medewerker/ster, tot 35 jaar met Mavo-diploma en een Praktijkdiploma Boekhouden of een Meao-diploma, die reeds een paar jaar praktijkervaring heeft opgedaan. Wij bieden een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor aanvullende informatie kunt u bellen met de heer J. M. Moens, 020-129677, toe stel 277. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Tetterode-Nederland bv, Bilderdijk- straat 163, 1053 KP Amsterdam, ter attentie van de afdeling Personeels zaken. KLetn reklameburo. gevestigd in grachtenpand op 5 min. van CS. zoekt Onze voorkeur gaat uit naar iemand van 20-27 jr., met enige ervaring in een soortgelijke funktie, liefst in de reklame Zij is akkuraat. heeft gevoel voor verhoudingen en urgentie, be heerst de Nederlandse taal uitstekend en weet zich zowel mondeling als schriftelijk vaardig in het Engels uit te drukken Bel Bart Alkemade of Wtm de Jong. 's AVonds resp. (023) 288411 of (01720) 22914. Ideasign b.v., Singel 106, Amsterdam, (020) 220776 Gevraagd op MAKELAARSKANTOOR Goudsmit BV BESCHAAFDE SECRETARESSE Taakomschrijving: telefoonbeantwoording, typewerk en Hchte administratie Inl 020-732173. direct werk op kantoor voor: Adm. medew. Voor de afdeling PZ van een bedrijf in A'dam-West Typen en steno Ned. moet je be heersen. verder behoren di verse adm werkzaamheden tot jouw taak. Deze baan start op 12 mei en gaat langere tijd duren. HOOFDWEG 476 (bij Bos en Lommer) 020-843405. Typiste adm. medew. Met MAVO/HAVO-opleiding voor het nakijken van type werk en offertes, enige tele foonervaring vereist. Heb je interesse neem dan even kontakt op. LINNAEUSSTRAAT 56 020-945050 Uitzendburo Kontakt A dam vraagt m/v voor: beeld- scherm/datatypistes (oost), secretaresses div aanvra gen, eenv. admin. medew. m/ v. langere periode. Inl. Wil lemsparkweg 28. Adam. Tel. 020-728707/721851. Adm. ktr zoekt medewerker m PD.dipl. Liefst m. erv. J. Groot. Sarphatistr 37 Am sterdam. Tel. 252840. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE Huishoudelijk personeel gevraagd Wij. een groep van 13 perso nen. zoeken iemand die voor ons wil koken en de was ver zorgen van 14.00 tot 18.30 uur. Telefonische inlichtingen: 's avonds van 18.00 tot 21.00 uur bij mevr. R. Veldman of de heer V. Bos. Bloemgracht 90, Amsterdam. Tel. 020-230425 Gevraagd 2 x p/w SCHOON MAKER (m/v) voor het schoonhouden van tandart senpraktijk, Apollolaan 175. Tel. 020-768404. Gevraagd z.s.m. nette, be schaafde vrouwelijke hulp voor 3 uur vrij.morgen bij dame in flat, omg. Beriage- brug Tel. 020-727121. Aan vangen 's morgens van 10.00-12.00 uur. Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd PART-TIME VER KOOPSTER voor 3 4 mid dagen per week. Ervaring in cosmetica vereist. Parfumerie Rustique, Burg. de Vlugtlaan 164, Amsterdam. Tel. 020- 131451. Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven er voor te zorgen dat het num mer op de enveloppe staat vermeld. Dit voorkomt vertraging in de behandeling. Van Veen slagerijen vraagt voor haar filiaal Osdorpplein, part-time verkoopsters met enige ervaring en leerling slager Sollicitaties Osdorpplein 21 Tel. 020-199521 na 18.00 i 02972-3402. Horeca personeel gevraagd Hotel de Roode Leeuw Dam rak 93-94. Tel. 020-240396 vraagt LEERLING KELNER (jaarbetrekking) Evt. ook voor weekend en/of vakantiehulp. Kapperspersoneel gevraagd Mooie Yamaha van chroom, schijfrem, met verz. 1.200 vragen naar Robbie 070-894600 Technisch personeel gevraagd Aannemersbedrijf vraagt: een bekwaam metselaar voor on derhoud en reparatie. Geen nieuwbouw. Tel: 020-445335 op werkdagen van 8.00-17.00 Autovroon officieel VW Audi dealer. Lodewijk van Deyssei- straat 77 vraagt 1e en 2e monteurs Sollicitatie na telefonisch af spraak met de heer Leurink. Tel. 020-116715/113119. Jan van Galenstraat 4 Centrale Markt Amsterdam telefoon 020 - 822238 823427 zoekt op korte termijn een voor het monteren van banden-uitlaten-schokdempers. Leeftijd vanaf 21 jaar. Divers personeel gevraagd Schoonmaakbedrijf vraagt GLAZENWASSER en half was glazenwasser Tel. 020- 711102 na 17 uur. SCHILDERS gevraagd voor onderhoudswerken m Am sterdam en omgeving. Aan melden op kantoor tussen 4 en 5 uur of 's avonds telefo nisch nr. 02990-24553 Schildersbedrijf Bakx Kok B.V. Wilhlemina Drucker- straat 2 in Purmerend. Tel. 02990-21967 Gevraagd WERKSTUDENT van 9.00-12.00 uur of van 14.00-17.00 uur op ma., di.. do. e" vrij. om te helpen in groepspraktijk 10 p.u. Tel.: 020-832644. Gevraagd met spoed taxi chauffeur voor Adam. Met vergunning. Tel. 020-311063/ 315794. Amsterdam Noord vraagt nette ervanng gewenst. Neem even kontakt op met de heer Van Westerop, Vuurwerkerweg 15, Amsterdam. Tel. 020-328523. Cito vraagt voor direkt medewer ker in de lichtdrukkerij. Leef tijd geen bezwaar Prinsen gracht 405, tel. 020-241190 Uitzendburo Kontakt A'dam heeft VAKANTIEWERK voor meisjes van 18-29 jr. Inl. Wil lemspark 28. A dam. Tel. 020- 728707/721851. Frank Stalknecht BV Vlees- en vleeswarenbedrijf Abattoir-Veelan. Amsterdam. Tel 945100 Wij leveren uitsluitend aan ziekenhuizen en bejaardentehui zen en zoeken een ook hebben wij plaats voor een jonge zaterdag s en maandagmiddag vrij. Heeft u wel eens van afhandelen gehoord"» Die zojuist gelande 747 heeft rond 100 miljoen gekost Alleen vliegend brengt hij geld op. Moet dus zo snel mogelijk weer kunnen opstijgen Daar zorgen de afhandelingsspecia listen voor. Door perfect het nodige onderhoud uit te voeren Door rap te laden en te lossen. Waarbij aj met alle soorten materieel moeten omgaan. Van eenvoudige wagentjes tot ingewikkelde hoogladers. Aero Groundservice heeft thans plaats voor: voor de vele gevarieerde werkzaamheden in en om de vliegtuigen. Leeftijd: 18-45 jaar. Rijbewijs BE. Omdat Aero Groundservices de afhandelingsspecialist van Schiphol is. kunnen wij u de beste opleiding geven Krijgt u al direct een behoorlijke betaling (vanaf 23 jaar, rond 2359 bruto per maand) met stijgkansen. Ook hebben we een uitstekende reiskostenregeling. Daarbij is de ploegendienst zó ingedeeld, dat het ongemak, bij voorbeeld van het werken op feestdagen, door vervangende vrije dagen wordt goedge maakt. Trekt Schiphol u aan. vraag dan méér informaties bij Aero Groundservices. Of maak meteen een afspraak. Bel tijdens kantooruren van ma. t/m vr. onze heer Lubbers. Tel. 020-158888. Tst. 341 Postbus 7513, 1118 ZG Luchthaven Schiphol HET Nieuw Utrechts Dagblad vraagt voor de stad UTRECHT Aanmelden: Ganzenmarkt 16. Utrecht. Telefoon 030-331215 Reclamebureau HVR zoekt (omstreeks 22 jaar) De werkzaamheden bestaan ondermeer uit: postverzorging, klein bestel- en ophaalwerk, eenvoudig dagelijks onderhoud van enkele kantoormachines, verlenen van hulp bij interne verhuizingen en andere huishoudelijke zaken. Wij zoeken iemand van rond 22 jaar met een opgewekt humeur, een helder verstand, verantwoordelijkheidsgevoel, een technische knobbel, een representatief optreden en een rijbewijs B/E Voor het expeditiewerk is een auto beschikbaar. Als u interesse heeft in deze afwisselende baan. dan moet u contact opnemen met de afdeling personeelzaken. Tel. (020) 471411. BV Reclame-Adviesbureau HVR Laan van Kronenburg 14 1183 HS Amstelveen Cie. int. des wagons-lits et du tourisme Een groot en internationaal bedrijf in de horeca en het toerisme zoekt en binnenlandse treinen Die met behulp van de minibar dranken en snacks aan de reizigers verkopen. Men werkt over het algemeen 2 dagen en heeft dan 1 of 2 dagen vrij. Rekening moet worden gehouden met vrij lange werkdagen. Wij zoeken medewerkers vanaf 18 jaar en met een goed gevoel voor dienstverlening en een verzorgd uiterlijk, wonend in Amsterdam. Ervaring in een dergelijke funktie is niet vereist, wij leiden u graag op. Geïnteresseerd'» Bel dan maandag t/m vnjdag tussen 9.00 en 12.00 uur de afdeling Personeelszaken, tel. 020 - 244011toestel 28 of 29. dan sturen wij u direkt een sollicitatieformulier en een inlichtin- genf older. Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek heeft op de huisdrukkerij plaats voor een voor het bedienen van een verzamelmachioe Ervaring is niet vereist Heeft U interesse neem dan contact op met Mr. W. Lieverse van het NIPO. Barentszplein 7,1013 NJ Amsterdam. Tel. 020- 248844. Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren „de Roer domp" te Purmerend zoekt op korte termijn een die binnen een vastgesteld werkschema een aantal werk zaamheden zal gaan verrichten Het karakter van de functie brengt met zich mee dat op gezette tijden een beroep op de echtgenote moet kunnen worden gedaan. Wij denken aan een kandidaat met goede contactuele eigen schappen die zelfstandig kan werken en de nodige flexibiliteit bezit. Leeftijd: 30-40 jaar. Medische keuring verplicht Er wordt een 4-kamer dienstwoning ter beschikking gesteld. Sollicitatiebrieven binnen 10 dagen richten aan: VvE „de Roerdomp". De Roerdomp 99, 1444 XZ Purmerend. Telefoon tussen 19.00 en 21.00 uur: 02990-33723 (mevr K. E. van den Hogen). 02990-35098 (de heer E P. Cassee) of 02990-35171 (de heer L. C. de Wijn) Aantrekkelijke bijverdienste Het Ochtendblad zoekt voor het agentschap Amsterdam-omg. Plantage/Centrum een flinke Het betreft de bezorging van ongeveer 150 abonnementen over een vrij uitgestrekt gebied; de bezorgtijd is ongeveer 2 uur per ochtend De verdiensten zi|n zonder meer goed te noemen Aanmelden: Tel.: 913456 tst. 789 of 765 Schilders en afwerkingsbedrijf Nyenburg 2, Amsterdam, tel. 020-447594 vraagt Telefonisch aanmelden 's avonds na 19.00 uur 023-246210 of 073-140414. Dart Design zoekt met spoed een ervaren retoucheur Enige jaren ervaring is beslist noodzakelijk. Dart Design is een ontwerp-tekenstudio met een retouche-afdeling voor voorna melijk zw/w halftoonfoto retouche Voor onze presentatie- schetsen en final art komt ook illustratieve retouche voor B.v kleurverloop, tinten in illustraties en typografiën. Wil je meer weten, bel dan even 020-247124. Ton Mathijssen. Dart Design. Singel 68 Amsterdam. 020-247124. Jeugdhuis ..Karspel'. Rijksstraatweg 147. DUIVENDRECHT, zoekt voor zo spoedig mogeli|k een Taken beantwoorden van de telefoon toezicht houden op het terrein andere voorkomende werkzaamheden Werktijden: per twee weken 7 diensten van 23 00-08 00 uur en twee dagdiensten. Tevens zoeken wij. voor vakantie en ziekte, enkele Voor deze functie geld een minimumleeftijd van 25 jaar. Telefonische inlichtingen tijdens kantooruren- (020) 996846. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van Jeugd huis „Karspel". vraagt min. leeftijd 15 jadr VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15 30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17 00 uur) 1e v.d. Helststraat 68. Tel. 020-723940. Churchilllaan 1 Tel. 020-797592 (tussen 15.30P17 30 uur.) West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 DIEMEN en DUIVERDRECHT Muiderstraatweg 13. Diemen Tel. 020-905353 Melden na 15.00 uur Onroerend goed te koop aangeboden Abbekerk te koop BOERDERIJ-BUN- GALOW gelegen op 400 m2 grond. Ind. Grote living, open haardpartij, open keuken met diverse inbouwapparatuur, éénpandige garage, 3-slaap- kamers. badkamer met lig bad. Koopsom 265.000 k.k. BEEMSTER VASTGOED 02998-3251 Vondelpark Per direkt te aanvaarden van eig./bew. een prachtig luxe gerenoveerd 3-kamerappar- tement met uitzicht op Von delpark. Het app. is voorzien van een grenen keuken, par ket, open haard, c.v en bad kamer met ligbad enz. KOOPSOM 137.500 K.K. METROPOOL-DOERGA BV Brediusweg 37, Bussum Tel. 02159-10151. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 Of 02991-1888. Vraagt gratis FOTO-INFOR MATIE van koophuizen in Broek in Waterland, Monnic kendam, Edam, Purmerend, llpendam, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, enz. enz. Tj. Hoekstra makelaardij o g. Kerkstraat 64, Monnickendam tel. 02995-4051 buiten kan tooruren 02995-3385 en 02903-1405. TE KOOP IN AMSTERDAM-WEST aan de Nic. Anslijnstraat. 3-kamermaisonnette met per fect uitzicht over Sloterplas. Vaste lasten 205,30 p.m. incl c.v. en lift. Koopprijs 137.500 k.k. IN AMSTELVEEN zeer royale rustiggelegen 4 kamerflat aan de Meander. Bev.: c.v. blok. moderne keu ken en badkamer, grote ber ging, vrije vestiging. Koopprijs 165.000 k.k. Inl. Goudsmit b.v. 020-732173 b.g.g. 907529. Zeer goed onderhouden hoekwoning met vrij uitzicht en achtertuin z.o. 4 slaapka mers en luxe badkamer met ligbad in de Aggelenstraat in de Rijp. (8 km. boven Purme rend) Vrije vestiging Vraag prijs 179.000 k.k. Van Over boek Makelaars-Taxateurs e.g. Vijzelgracht 61. Amster dam. Tel.: 020-227808. Vrijstaand woonhuis. Oost- zaan. Tel. 02984-4059. ADAM-SLOTERMEER A. MODDERMANSTR. 14 4-k. fl. met gar., 1e verdie ping Dubb. beglazing voor en achter, cv. Vraagpr. incl. gar. 120.000 k.k. Gar. evt. ook los te koop 12.000. Inl. tel. (020) 135490 of (020) 732332, tst. 220. T.k. royaal hatf vrijst. woonh. met c.v en garage 10x47? m2 perc. opp. 650 m2, kooppr. 185 000 kk. te bevr. Lin- denstr. 35 Hapert (N.B.) Tel. 04977-3784 Op donderdagavond van 19.00-20.30 uur beantwoor den wij, geheel vrijblijvend, al uw VRAGEN omtrent finan cieringen en koopwoningen in Amsterdam en wijde omge ving. VAN OVERBEEK MA KELAARS-TAXATEURS o.g.. Vijzelgracht 61, Asd. Tel. 020- 227808. WATERGRAAFSMEER Newtonstraat pand waarvan het dubbel benedenhuis met mooie tuin vrij van huur is. Dit bevat op parterre 2 kamers- ensuite, keuken, toilet op 1e verd. 3 kamers, badk. met ligb., keuken, toilet. Het dub bel bovenhuis is verhuurd voor 4300 p.j. Vr.pr. 195.000 voor deze woning is geen urgentie vereist. Mak. O.G. H. Huisman Tel. 020- 724424. T.k. te AMSTERDAM-WEST app. bevattende hal, toilet, keuken, badkamer met ligb., slaapkam woonkam., vrij uit zicht, balkon op zuid, berging. Econ. binding vereist. Koop som 120.000 k.k. Inl Mar Heule Mak B.V. De Lairesse- straat 16 Amsterdam. Tel. 020-766633. AMSTERDAM omg. stadhuis. Grachtenpand, uniek uitzicht. Geheel lege oplevering in overleg. Prijs 320.000 k.k. Br. o.nr. 20-201247 bur v.d blad Te koop ruim 2/3-KAMERAP- PARTEMENT te Amsterdam- West. economische binding vereist, bestaande uit: ruime living met parket, moderne eetkeuken, slaapkamer, toilet, berging, badkamer met lig bad, c.v. Vraagprijs 115.000 k.k. Inl. M. A. R. J Heule, Makelaardij b.v., De Lairesse- straat 16, Amsterdam. Tel. 020-766633. VOOR KOOPWONINGEN IN AMSTERDAM E.A. BEL DEL- TASTATE MAK. B.V., ORAN JE NASSAULAAN 55. A DAM. TEL. 020-768733. Te koop in uitstekende staat verkerend monument aan de bevattende 'n vrije, op originele wijze gebouwde split-level benedenwoning bestaande uit hall-werkkamer, woonkamer met open haard, keuken, opkamer, garderobe, slaapkamer, badkamer (alles gestoffeerd en voorzien van c.v.) en tuin. Totale oppervlakte ca. 100 m* en 'n verhuurde bovenwoning (2 verdiepHuuropbrengst ca. 5000 p.j. Vraagprijs 285 000 k.k. Tel.: 020-247832 (kantooruren) ALS DE HYPOTHEEK WEER GOEDKOPER WORDT ZAL DE VRAAG NAAR HUIZEN EN FLATS WEER STERK AANTREKKEN UW JUISTE MOMENT IS NU Als u nu uw flat koopt, betaalt u de koopsom pas als de rente weer gedaald is. U kunt er wel vast in gaan wonen. Budget Koophuis B.V. garandeert tot 100% hyp. Vlakbij alle uitvalswegen naar Amsterdam zijn na een korte periode van verhuur weer een paar appartementen beschik baar gekomen Het gaat hier om: 4-KAMERAPPARTEMENTEN op verschillende etages van een modern flatgebouw w. c.v. lift en mooi gesitueerd tussen veel groen aan de FLUITEKRUIDWEG, ZAANDAM U heeft de gelegenheid uw eigen woonsfeer samen te stellen. Zo werden de vrijgekomen flats niet opgeknapt U kunt met een kleine ingreep de 4-kamerflat veranderen in een extra royaal 3-kamerappartement, de douche wijzigen in een luxe badkamer en de keuken en het schilderwerk naar eigen smaak uitvoeren. Vanzelfsprekend hebben wij met de prijs stelling hier rekening mee gehouden. KOOPSOM 110 000 V.O.N Incl. makelaarskosten. not. en overdr. bel 100% financiering mogelijk Netto maandlast ca 520 op 30 jarige annuiteit tegen een rente van 10% en bij een gezamenlijk inkomen van ca 38 000 (ind vak. geld en toeslen ca. 10.000 eigen geld OPENBARE BEZICHTIGING donderdag 8 mei as. van 14 00-1500 uur 's avonds van 19.00-20.00 uur. KOM VRIJ BLIJVEND LANGS, onze hypotheekadviseurs zijn aanwezig op flatnr 93. Budget Koophuis B.V. Jan Luykenstraat 10. Amsterdam. Tel. 020-731050 Dl OPENBARE VERKOPING (ex artikel 1223 lid 2 B W op MAANDAG 12 MEI 1980 des avonds na 6 30 uur. in de Koepelzaal van het S Hotel, Kattengat 2 te Amsterdam ten overstaan van N Verhoeven. kapitale WOONHUIZEN tot voor kort dienende tot HOTEL met dagverblijf; de p waren in EIGEN GEBRUIK BIJ DE EIGENAAR; bekend Gemeente Amsterdam. Sectie U nummers 9 7838 en 7839. totaal groot 3 are 02 centiare, IN EEN KOOP Anna Vondelstraat 4-6 de twee panden zijn voorzien van één gasgestookte een verwarmingsinstallatie; de twee panden bevatten totaal ca. 24 kamers; de twee panden zijn in het souterrain, verhoogde partem"" 3e verdieping met elkaar verbonden. lOT Alles volgens ingewonnen informaties. - INDIEN MOCHT BLIJKEN. DAT GEEN VEILINGB0R TEGEN DE GEVELS ZIJN AANGESLAGEN. DAN IvT. CEERT DIT NIET DAT DE VEILING MOGELIJK NIET 0$* GAAT ff Nadere inlichtingen makelaars o.g. jcl makelaars o.g./taxateurs/ Jrc assurantie-adviseurs Amstel 326, 1017 AR Amsterdam Tel. 020-23.29.28/23.00.18 r zijn zojuist voor de verkoop gereed gekomen, 14 luxe 2-kamerappartementen In het fraai gerenoveerde t.o. de Postzegelmarkt gelegi Door het monumentale karakter van dit gebouw zijn h appartementen verschillend van grootte en indeling. Er s nog één flat beschikbaar met een terras van 55 m |er appartementen hebben een volledig ingerichte keuken er©i; badkamer. Het gebouw is voorzien van licht, C.V. en p automatische deuropener met beeldscherm. Een waait jc voor privacy en comfortabel wonen. De koopsommen zijn o 205.000 v.o.n. Wij houden donderdag 8 mei a.s. tui jl 16.00-18.00 uur j| in ons modelapparlement Entree N.Z. Voorburgwal 311) Voor nadere informatie of Ir inlichtingen bel 020-249527 Nog enkele appartementen te koop van onze sensatmlj aanbieding Wegens liquiditeitsproblemen bieden wij aan OVERTOOM 3/4 kamer app. boven voormalig Aud Koopsom van f 225.000 naar 149.000 CHR. VAN VOLLENHOVENSTRAAT boven hotel S 4 kamer app. Koopsom van 142.000 naar 110.000.1 Prijzen k.k., bij voldoende inkomen hoge hypotheek 1 100%). Inl. 020-727352 Onroerend goed en woonruimte^ te huur aangeboden Gestoft. 3 kam. won. met in boedel. weg. vertr naar bui tenland. Overname vr.pr f 20.000. Tel. 020-835940. BLOEMENDAAL in een groot huis rustig gelegen vlak bij bos. zee en duinen, mooie, niet grote kamer te huur aan- geb. Geen kookgel. Zeer ge schikt voor rustige heer of dame. B.b.hh. Tel. 023-253645. ROCHDALE voor leden: met urg.bew. of zelfst. won. met „kale" huur tot 570 p.m., MANDARIJNENSTRAAT 18/1 (Tuindorp Oostzaan), 1 sl.k. 144,60 Voor leden met urg.bew. be nedenhuis of voor leden bo ven 65 jaar met urg.bew. of zelfst won PIETER LASTMANKADE 51 huis (zuid). 3-sl.k. 182.95 (min. 2 pers.). Voor alleenstaande leden met urg.bew. of zelfst.won. JAN EVERTSENSTRAAT 445/VII (Overt.veld). 1 -sl.k. lift 220.95. Inschrijvingen per briefkaart voor vrijdag 9 mei a.s. 9 uur v m. Bezichtiging na oproep. T.h. 3-kam.won., overn. f 4000, i.b.v. urg.bew. Tel. 020-732589. SBV AMSTERDAM-ZUID Te huur aangeboden voor leden: Bejaardenwoning PIET LA- ROOSTR (W) huur f 140,80 p.m. incl. 1 slpk. 1 juni. Deze woning zal uitsl worden verhuurd aan bejaarde leden, met een urg. bew. of zelfst. woning achterlatend in A dam met een „kale" huur tussen 50 en 570 p.m Benedenverdieping BENE- DENLANGS (N) huur 510.75 p.m. incl. 2 slpk 1 juni. Deze woning zal uitsl. worden verhuurd aan leden met urg. bew. M.B of 65 jaar (echt paar) met een zelfst woning achterlatend in A dam met een „kale" huur tussen f 50 en 570 p.m. 3e verd. MESDAGSTRAAT (Z) huur 148,50 p.m. ind. 2 slpk. per 1 juni. Deze woning zal uitsl worden verhuurd aan leden met urg. bew. of zelfst. woning in A dam achterlatend met een „kale" huur tussen f 50 en f 570 p.m Inschr. PER BRIEFKAART, VOOR ELKE WONING APART, vóór vrijdag 9 mei 1980, 12.00 uur v.m aan het kantoor der vereniging met vermelding: gezinssamen stelling. stamboeknorang- no., gegevens huidige wo ning, gegevens urg. bew., leeftijd en bruto inkomen Onvolledige en te laat ontvan gen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. BEZICHTIGING UITSLUITEND NA OPROEP Voor net meisje luxe g ETAGE woonk., keuk., che. toilet en sl.kam. tel. 020-659389. T.h. winkelruimte te I STERDAM-CENTRUM 135 m2 parterre en 65 kelder. Direkt te aanvaai Geen horeca bestemi Huur 1.250 p/m exd Mar J. Heule mak. BV Lairessestraat 16. An dam. Tel. 020-766633. T.h. comf. 3 kam.flat voor 6 mnd vanaf 17 mei. incl. 700 p n 020-908577 van 11 tot 13| BEDRIJFSPAND Zot plein, voorzien van stroom. Opp. 200 m*. c gebruiken als verkoi opslagkantoor Hui 1600 p.m Voor inl. I 020-797792. vragen Joan. Aangeb 6 luxe gestoft. a| kam. en 3 kam. in het C A'dam. Huren v.a. 750t Tel. tijdens kantooruren ff 106565. T.h. aangeb in onze 6 ruimte, 150 m" OPSI RUIMTE, gelijkvloers, A'dam-Noord bij IJl 800 p.m. Wij kunnen e ook uw goederen in ontv nemen. Tel.: 020-366970 T.h. aangeb. 550 m* I DRIJFSRUIMTE op 1e» dieping in A'dam-Noord ÈT tunnel. Huur 3000 Event 425 m*. 020-366970 Te huur aangeboden j KAMERWON. (Haarler dijk) tegen redelijke Geen overname. 020-276172. Luxe 3-kam flat. woonkeuken, badk. m. W gr. balkon 1200 P^fc c.v.. t.v.. w. water en sir kosten Tel. 020-324587 B Onroerend goedf woonruimte te huur gevraag 1e jrs HTS-ER zoekt p« aug kamer in A'dam. huur. 05200-34137. Hier worden we gek, wef ben een druk leven, daarom rustige woning (3 in of rond A'dam I.b.v. Bel. 020-253293-23819? Postbus 15333 A'dam. Te huur gevr ruime 3 4 flat in A'dam of omstr tot 700 p.m. Tel ova ti|dens kant. II 020-907011 JONG STEL zoekt in vrije sector in A'dam, j met ingang van sept 020-908396. =t iam.f® ept F Jongeman (24 jr) zoekt ki in A'dam tot f 300 ind 03498-2265 A s l6te jaars natuurk dent. GU. hobbies klass^ ziek. gitaar, instr bouw. KAMER IN ADAM, A* Schoolderman A'doorn. nt 551746. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16