I familieberichten NSDAG 1 MEI 1980 TROUW/KWARTET 11 "■«innen van maandag tot en met vrijdag telefo- cch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op imer 020-913456 zondagavond is dit alleen mogelijk van 00-20 00 uur Ebele W. van der Veen en Annie de Jong rebeuren heeft plaatsgevonden in besloten p adres: Blaauwhüs 7, Bakkeveen (Fr.). »r, Compagnonsweg 8. Populierenstraat 11. De Heer was ons tot hulp en sterkte." t ouders en opa en oma Barend Biesheuvel er Klaaske de Jong op 22 mei hun 40-jarig huwelijksfeest te Spijkenisse: Douk en Koos Gerritsma Eric. Madeion Zwanenburg: Marian en Cees van Oeveren Esther, Steef Hoofddorp Ineke en Frits Biesheuvel Biancd, Martijn Sparendam: Truus en Tjeerd Hogeland Olivier, Marleen Schagerbrug: Miep en Johan Kloos Kristian, Britta, Ingmar Zoe temeer: Asti en Cees Broeksma Hoofddorp: Barend en Agnes Biesheuvel. n feliciteren wil is van harte welkom op 16 mei .30-18.00 uur in de „Zoete Inval", Amsterdam aart 95, Haarlem. «I 12 Sparendam. vol vertrouwen in haar Heer en Heiland is n ons genomen onze lieve vrouw, moeder, en overgrootmoeder Metsina Beens echtgenote van J. Veldman eerder weduwe van H. Smitt, de leeftijd van 77 jaar. Enschede: J. Veldman H. Jansen-Smitt J. Jansen A. Winters-Smitt J. Winters Groningen: A. M. C. Kooistra-Veldman E. Kooistra M. A. Broers-Lubbers A. Broers klein en achterkleinkinderen Ie, 5 mei 1980 ïurnerrondweg 1 begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 9 mei de Oosterbegraafplaats vanuit de aula „Me- Mori", Noord Esmarkerrondweg 372 te u de begrafenis wenst bij te wonen u verzocht om 14.45 uur in de aula nwezig te zijn. elegenheid tot condoleren na afloop van de grafenis in de koffiekamer op de begraaf- Geen bloemen Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal (Psalm 121) )t onze grote droefheid is heden, na een Dedig gedragen ziekte, in vertrouwen op ar Heer en Heiland, van ons heengegaan, ijn lieve dochter, onze zuster, schoonzuster tante Cornelia Johanna Timmermans-V edder de leeftijd van 48 jaar. Utrecht: E. M. Vedder-van Dongen De Lier: G. J. van Duyn-Vedder F. van Duyn Bergschenhoek: T. v/d Linden-Vedder A. A. v/d Linden Harmeien: A. M. van Osnabrugge-Vedder J. C. van Osnabrugge Culemborg: E. M. de Vries-Vedder J. de Vries Jtrecl neven en nichten tot, 4 mei 1980 ot onze grote ontsteltenis vernamen we het ©tseling overlijden van onze (mede)leerling Sammy Strijk •P de leeftijd van 15 jaar Here zij zijn ouders, broers en zuster zeer abij. £°e termeer, Direktie, docenten en leerlingen van het Oranje Nassau College Op 5 mei werd, in haar 94ste levensjaar, door haar Heer en Heiland bevrijd van haar aardse leven onze moeder, grootmoeder en overgroot moeder Maria Johanna Kraan-Breebaart tot 25 december 1939 gehuwd geweest met Arnoldus Teunis Kraan Lesigny (Fr.), K. J. Kraan J. A. Kraan-Jonker Mareval (Fr.), P. C. Kraan M. C. J. Kraan-Wouterlood van Doesburg Noord Scharwoude, A. C. Verburg-Kraan H. Verburg Oegstgeest, A T. Kraan H. A. Kraan-Westerbrink Lunteren, G. A. Bink-Kraan Oosterbeek, M. J. Kraan E. G. A. Kraan-Belgraver hun kinderen en kleinkinderen. Ede, bevrijdingsdag 1980. De teraardebestelling zal plaatsvinden in be sloten familiekring op zaterdag 10 mei a.s. op de begraafplaats van de Groene of Willibrord- kerk te Oegstgeest. Daarna zal om 15.00 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden worden in de Mauritskerk aan de Mauritslaan. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de dienst. Correspondentieadres: A. T. Kraan, Willem de Zwijgerlaan 34 2341 EK Oegstgeest. Psalm 91 1 en 2 (onberijmd) Heden nam de Here tot Zich onze lieve en zorgzame moeder, grootmoeder en overgroot moeder Adriana Levina van Vliet-Vetten weduwe van Johannes van Vliet in de ouderdom van 89 jaar. Box Hill (Australië): A. P. van Vliet A. C. van Vliet-Hagen Voorburg: J. van Vliet G. van Vliet Christchurch (Nieuw-Zeeland): J. J. Brand-van Vliet N. A. Brand Kleinkinderen en achterkleinkind 2271 VB Voorburg, 5 mei 1980, Laan van Swaensteyn 20. Liever geen bezoek en geen bloemen. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 8 mei a.s. te 14.00 uur op de begraafplaats aan de Rodelaan te Voorburg. Daaraan voorafgaande zal een Dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de aula van de begraafplaats. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de ontvangkamer van de be graafplaats. De Here heeft tot Zich genomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Johanna Pietertje Hagoort in leven onderwijzeres in de ouderdom van 84 jaar. Schiedam: M. Rietkerk-Hagoort Utrecht: J. W. Hagoort-Kruithof neven en nichten Rotterdam, 3 mei 1980 Lange Hilleweg 221 Correspondentie-adres: W. Hagoort Mertensstraat 30, 3067 CK Rotterdam Geen bezoek - geen bloemen De crematie is bepaald op donderdag 8 mei in het crematorium „Rotterdam-Zuid", Maeter- linckweg 101 te Rotterdam, om 4.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de aula van het crematorium. Geheel onverwacht werd uit onze familiekring weggenomen, op de leeftijd van 60 jaar, onze geliefde schoonzuster en tante Gré Bodegom-de Gast weduwe van Jan L. Bodegom Wij zijn verslagen maar hebben onze hoop gevestigd op het woord van Jezus, die zeide: Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven. Dat dit de troost ook moge wezen voor haar moeder, kinderen en kleinkinderen. Barendrecht: G. den Otter-Bodegom W. den Otter Apeldoorn: A. H. van Rietschoten-Bodegom J. C. van Rietschoten Harderwijk: J. W. K. Bodegom N. A. J. Bodegom-van Helden Haren (Gr.): J. C. Kooi-Bodegom B. Kooi Haarlem: M. H. Zuidam-Bodegom J. Zuidam Heerjansdam: P. L. Bodegom A. F. Bodegom-Groenendijk Amersfoort: J. M. Lindhout-Bodegom W. C. Lindhout Rotterdam: M. G. Kers-Bodegom D. A. Kers Slikkerveer: L. A. Bodegom K. Bodegom-Rijnsaardt neven en nichten Ridderkerk, 4 mei 1980 Heden is mijn lieve man, onze zorgzame vader, mijn opa en mijn zoon Arie Boogaard voor ons onverwacht maar op Gods tijd van ons heengegaan. Hij is 58 jaar geworden. M. Boogaard-Nooteboom Elles en Roel Annerie A. Boogaard-Gerritse 5 mei 1980 Sliedrechtstraat 199 3086 JL Rotterdam Geen bezoek aan huis Gelegenheid voor condoleance en rouwbezoek in de rouwkamer van' de O.R.V., Goereese- straat 10, Rotterdam-Zuid, woensdag van 19.30 tot 20.00 uur, donderdag van 19.00 tot 19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 9 mei op de Zuiderbegraafplaats, Slinge 50 te Rotterdam-Zuid. De dienst in de aula van de begraafplaats begint om 14.30 uur. Vertrek van de zaal van de Triomfatorkerk, Krabbendijkestraat 255, Rotterdam-Pen- drecht om 14.00 uur. Na moedige strijd ging tot haar Heer. onze innig geliefde moeder en oma Alida Johanna de Jong weduwe van de heer Gerard Kuipers Baarn, 26 april 1980 Koningsburcht, Stationsplein 18. Leerssum, H. J. van der Burg-Kuipers L. J. van der Burg Vaassen, A. G. Kuipers Den Haag, A. M. Kuipers-Batz en kleinkinderen De crematie heeft op 1 mei plaatsgevonden. Algemene kennisgeving Dankzij God's genade is in de vrede van Chris tus ontslapen mijn lieve man, onze beste zwa ger en oom Willem Peek op de leeftijd van 76 jaar. Utrecht: E. Peek-Breevoort Santpoort: Z. C. Smit-Breevoort Amsterdam: P. H. Hogeweg M. Hogeweg K. Hogeweg-Happel en kinderen Kootwijkerbroek: E. de Vries-Hogeweg B. de Vries Amsterdam: R. Hogeweg L. R. Waale Utrecht, 4 mei 1980 Homeruslaan 11 Geen bezoek aan huis. Geen bloemen De crematieplechtigheid met dank- en gebeds dienst zal worden gehouden donderdag 8 mei om 15.00 uur in aula I van het crematorium „Daelwijck", Floridadreef, Utrecht-Noord (Overvecht). Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer van het cre matorium. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Rom. 14 8b Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en grootvader Pieter Hendrik Blok 5-8-1916 3-5-1980 Rotterdam: C. J. Blok-Henkemans Ridderkerk: Toos Vermeiden-Blok Thom Vermeiden Wouter, Matthijs en Tienke Amstelveen: Frans Blok Elly Blok-Bijnen Beatrijs en Leon ie Amstelveen: Els Pronk-Blok Jos Pronk Reinoud en Oscar Rotterdam: Goline Blok 3055 SL Rotterdam Verdilaan 15 Geen bezoek - Geen bloemen De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden donderdag 8 mei in de Salvatorkerk, Mozartlaan 25 te Rotterdam. Aanvang 11.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de dienst. De teraardebestelling zal in familiekring plaats hebben. Van ons is plotseling heengegaan onze broeder en ouderling P. H. Blok Trouw was hij in zijn werk en geliefd was hij bij allen. Wij zullen hem in dankbare herinne ring houden. God trooste zijn vrouw en kinderen. Rotterdam, 3 mei 1980. Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Hillegersberg-Terbregge. Kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Matth. 11 28 Na een moedig gedragen ziekte mocht heden op 80-jarige leeftijd mijn lieve zuster en tweede echtgenote van onze overleden vader Friederike Eleonore Klinghardt weduwe van Dirk Troost naar haar eeuwig tehuis gaan. Zeist: A. G. Klinghardt Wageningen: A. Troost D. Troost-Rustenburg Nagele (N O.P.): G. A. Troost K. W. Troost-Boschloo Luttelgeest (N.O.P.): H. v.d. Veen-Troost K. v.d. Veen Arvin (California): A. Reijneveld-Troost J W. Reijneveld Wieringerwerf D. Troost M. Troost-Knibbe Kaapstad (Z.A.): J. J. Troost M. Troost-Bakker Zeist, 5 mei 1980 Woudenbergseweg 42, „De Looborch". Liever geen bezoek. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van „De Looborch". Vrijdag 9 mei wordt om 14.30 uur een dienst gehouden in de kerk van de Evangelische Broedergemeente, aan het Zusterplein te Zeist, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Kleine Zaal van het Zuster huis. Heden is overleden onze lieve moeder en groot moeder Hendrina Elisabeth Gerbrandy-Sikkel oud 94 jaar. Amsterdam: S. Gerbrandy A. N. Gerbrandy-Kielman Oslo: C. Clausen-Gerbrandy K. Clausen Doorwerth: J. C. Gerbrandy en kinderen 4 mei 1980. Corr.adres: Joh. Verhulststr. 151. 1075 GW Amsterdam. De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 9 mei 1980 te 13.00 uur op de begraafplaats „Oud Eik en Duinen," Laan van Eik en Duinen 38, 's-Gravenhage. Na een dienend leven nam God tot Zich onze nicht Gerrie Schollee in de gezegende leeftijd van 82 jaar. G. H. van Zijll Langhout M. J. van Zijll Langhout- van Zeggelaar 4 mei 1980. Huize „De Schutse" Hemsterhuisstraat 123, 1065 JH Amsterdam. Correspondentie-adres: Loefzij 55, 1276 HJ Huizen. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 9 mei om 9.45 uur in Huize „De Schutse", waar na om 10.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats „Westgaarde" aan de Ook- meerweg einde Osdorperban te Amsterdam, bereikbaar met bus 23. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. 'k Zal dan gedurig bij U zijn. Psalm 73:12 Na een kortstondige ziekte nam de Heere tot Zich onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Marretje Daams. op de leeftijd van 81 jaar. W. Daams M P. Daams-Haak Neven en nichten Rotterdam. 5 mei 1980 „De Schutse" Cordell Huil plaats 22 kamer 213 Correspondentie-adres: Familie W. Daams Burgemeester Crezeestraat 3 2981 AA Ridderkerk Bezoek en gelegenheid tot condoleren in de rouwkamer van „De Schutse", donderdag van 19 00 tot 19.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden in boven- genoemde rouwkamer vrijdag a.s. om 12.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Oud-Kralingen". Kralingse- weg 334. Aankomst aan de begraafplaats circa 13.20 Heden nam de Heer tot Zich. onze Zuster Bregje Sijp diakones in de ouderdom van 76 jaar. Zij was 47 jaar aan ons huis verbonden. Joh. 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Bestuur, Directie en Zusterkring Ned. Herv. Diakonessen Inrichting Amsterdam, 6 mei 1980 Overtoom 295 De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 9 mei om 11.00 uur in de Aula van de begraaf plaats „Zorgvlied" aan de Amsteldijk, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben. Vertrek van Overtoom 295 om 10.30 uur. „Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden." Psalm 138 4 Heden nam God tot Zich onze lieve en zorg zame nicht en achternicht Huiberdina Gijsbertha Donner in de ouderdom van 91 jaar. 's-Gravenhage: J. J. Donner Apeldoorn: E. Donner-Honig 's-Gravenhage: J. Donner Rijssen (Ov.): J. W. de Hoogh-Donner Goes: T. Donner-Fabery de Jonge Goes: D. Fabery de Jonge H. Fabery de Jonge-Goris Apeldoorn: J. J. Fabery de Jonge J. Fabery de Jonge-Bouwmeester 's-Gravenhage: A. M. Fabery de Jonge J. M. Fabery de Jonge-de Haan Oegstgeest: J. Fabery de Jonge-Boogaard Achterneven en achternichten 's-Gravenhage, 5 mei 1980. Pension-tehuis „Duinhage". De Savornin Lohmanlaan 202. Correspondentie-adres: A. M. Fabery de Jonge, Laan van Clingedael 101, 's-Gravenhage. De rouwdienst zal worden gehouden op vrij dag 9 mei om 13.45 uur in het Pensiontehuis „Duinhage", De Savornin Lohmanlaan 202, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om circa 15 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Vreest niet want Ik ben met u. Na een heel kort ziekbed heeft de Heer tot Zich genomen onze lieve zoon, broer en zwager Dirk Willem Zuidam in de leeftijd van 56 jaar. Waarder, 5 mei 1980. L. Zuidam-de Ruiter Janny en Jaap Kruiswijk Hennie en Agnes Zuidam Nico en Corrie Zuidam Miep en Gerrie Zuidam Fijke en Hennie Zuidam Wanneer je maar C^wih. Of naar 't toneel, cabaret, ballet, museum, concertt Cultureel Jongeren Paspoort. Iedereen onder de 26 jaar kan ervan profiteren. Een heel jaar lang voor maar 6 gulden 50! In elke stad van Nederland. Informatie? Vraag maar op je gemeentehuis. Of bel 033 51908.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11