T ADVERTENTIES WL r® 020-936868 020-936868 randstad swado grafigroep bv Kom er eens over praten! boekhoudkundig medewerker(ster) aankomend secretaresse Heeft u interesse in een van deze funkties, dan willen wij daar in een oriënterend gesprek met U graag eens wat nader op ingaan Telefoniste/ Telexiste Tetterode- Nederland uitzendbureau international secretary services Simon Simon verkoop-adviseuse Vrije Universiteit offsetdrukker klein offsetdrukker J_J p PERSCOMBINATIE N.V magazijnmeester receptioniste medewerk(st)er afsprakenbureau freelance corrector/-trice Leeftijd onbelangrijk A-verpleegkundige A verpleegkundige etagehoofd verpleegkundige OK verpleegkundige verpleegkundige medisch dictafonist(e) medisch typist(e) [~>r randstad uitzendbureau J o> (para) medisch praktijkruimte 84 m1 Poelwijck Adviesgros WOENSDAG 23 APRIL 1900 TROUW/KWARTET P 14 Dagelijks m Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tol en met vri|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vrijdag 13.45 uur) m ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schnfieii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle txikantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen Nederland, onder wie bi|na de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezel over 1 kolom m kieme letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezel over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit éen of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet 4.18 per mm- noogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3 - Alle prijzen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. niet tijdig of oniuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduideli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons mei worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen enz. ALOIS, zag |e di. 15-4, met duif op strand, bel me. 020- 167286, Cor Welke VROUW v a. 20 jaar liefst met riibewip, is bereid om m Engeland 100 km buiten Londen) te zorgen voor 2 schoolgaande kinderen (9 en 5 jaar), van wie de moeder enige tijd in het ziekenhuis verbii|ft De vader (Nederlan der) kan wegens onregelmati ge werkzaamheden niet steeds thuis zijn. Kontakta- dres in Nederland J. C H Doorn. Bennebroek. Tel. 02502-7456. Personeel biedt zich aan SPD boekhiuder verzorgt uw adm incl balansen Bekend met autom. ook achterstand. BILLIJK TARIEF. Tel. 020- 601759 Stud. Italiaans, sprkt ook Fr. D Eng. zkt werk in It. kustpl. in bar o.i.d. juni/aug. Tel. 020- 641687. Zaken zonder zorgen in Italië. Nederlandse in Florence, rui me ervaiing in exportzaken b.z.a. als uw agente. Tel. 020- 167951. SOLLICITANTEN Sluit nooit uw originele geluigschnften in bi| een sollicitatie. Als u ze niet terug ontvangt kunnen wij meestaJ weinig voor u doen. Handels- en kantoorpers. gevraagd I I hartog laddrak&partners Voor twee relaties in Amsterdam zijn wij op zoek naar 1. Voor een Nedertands klem filiaal van een grote Franse bankorgamsatie op PD-niveau. Hi| of zij zal een goede begeleiding krijgen en na verloop van tifd in een team van jonge medewerkers een zelfstandige taak gaan vervullen. De leeftijd ligt rond de 20-24 |aar. Engels moet redelijk zijn. II Voor een andere internationale bankorganisatie in Am sterdam-Centrum: Op het secretanaat wordt zi| een belangnjke spit die. waar noodzakelijk, op alle fronten kan inspringen Zoals bijv het vervangen van directiesecretaressen, telexen Ned en Eng., tolefonische kontakten met de buitenlandse filialen, typewerkzaamheden, een stukje kredietadministratie, enz enz Kortom een erg afwisselende baan voor een stabief vrouwtje van ca 22 (aar. met MAVO/HAVO-opleiding die al waf ervanng ais bijv juniorsecretaresse heeft opgedaan De voertalen binnen de bank zijn Engels en Nederlands, steno is geen vereiste U kunt ons bellen of schrijven hartog tacktakS partners tMtf 101$ VN ««iiwelam H 070 77 77 070* OS Tetterode-Nederland zoekt voor haar be drijf aan de Bilderdijkstraat een telefonis- te/telexiste die, samen met twee colle ga's de telefooncentrale en de telex gaal bedienen. Voor deze representatieve functie zijn een Mavo-opleiding, spreekvaardigheid moderne talen en type-vaardigheid wel noodzakelijk. De jonge vrouw die belangstelling heeft, wordt uitgenodigd contact met ons op te nemen. Afspraken gaan via de heer H. J. Dron- rijp. Tetterode-Nederland bv, Bilderdijk straat 163, 1053 KP Amsterdam. Tele foon 020-129677. direkt werk op kantoor voor m/v: Typiste M.T. die ervaring heeft op een in ternationaal handelskantoor voor een bedrijf op een van de grachten. Deze baan gaat en kele weken duren. RAADHUISSTRAAT 52 020-262666 Test: 2 uur typen voor 7 en 8 mei zoeken wij 5 mensen tussen 20-30 iaar en 5 mensen tussen 40-45 jaar die goed kunnen typen maar nooit eerder gewerkt hebben op een machine met een bol letje. Wil je meer weten, neem dan even kontakt op AMSTELVEENSEWEG 101 (hoek Zeilstraat) 020-766661 Boekhoudkundig medewerker liefsl op MBA-niveau. evt. PO mogeii|k. voor een klem ac countantskantoor in A dam Buitenveldert Leeftijd 65+ A. J. ERNSTSTRAAT 593 (Gelderlandplein) Typiste M.T. voor de afdeling Trustzaken international bij een bank in het Centrum van 12 mei tot half juli. Bel voor meer infor matie. KAL VERSTRAAT 196 020-227666 Wilt u werken op een klein gezellig makelaarskantoor te Amsterdam in de Concertge bouw buurt als SECRETA RESSE Bel dan: C. E. Stradmeijer Tel. 020-727836/726713 Voor ons bondskantoor vra gen wij een ADMINISTRA TIEF MEDEWERKSTER voor een breed scala van voorko mende werkzaamheden. Een goed overweg kunnen met de schrijfmachine en goede be heersing van de Ned. taal is een noodzaak, terwijl enige steno-ervaring helemaal ge weldig zou zijn. Belangstel ling? Neem meteen even con tact op 020-71 32 79 en vraag naar de heer W. H. Hinfelaar of schrijf een briefje naar de Grafische Bond CNV, Valeri- usplein 30. 1075 BJ Am sterdam. jUrO of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328 Tel.020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam Den Haag. Kapperspersoneel gevraagd Gevr. aankomend en leerling DAMESKAPSTER. Kapsalon G Wagner Pieter Calandlaan 222, Adam. Tel. 191952. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr. NETTE. ZELFST. ME- VROUW voor huish. werk in flat, 4 uur p.w. op vrij.ochtend. 10 p.u. Tel. 020-739412. Winkelpersoneel gevraagd vraagt een WINKEL ASSIS TENT (tot 18 jaar). Afwisse lend werk met goede moge lijkheden voor de toekomst. Bijna al onze bedrijfsleiders zijn zo begonnen. Bel of ga even langs bij de Heer de Graaf. Bedrijfsleider van Filiaal Nieuwmarkt 18 (tel 232461) Hij zal graag alle bijzonderheden vertellen vraagt een VERKOOPSTER (tot 19 jaar), voor de afdeling brood en vleeswaren. Bel of ga even langs bij de Heer de Graaf Bedrijfsleider van filiaal Nieuwmarkt 18 (tel. 232461) Hij zal U graag alle bijzonderheden vertellen. Supermarkt vraagt JONGEN en MEISJE voor winkelver zorging of kassa 16-18 j. Elke zaterdagmiddag vrij. Aanmel den firma Tabak, Ouddor- perstr. 18, hoek Purmerweg. A'dam. Tel. 360634. SIMON vraagt cassière leef tijd tot 19 jaar. bel of ga even langs bij de heer J. Berends, bedrijfsleider. Bos en Lom merweg 269. Tet. 020-821705. Wij kunnen een aantal jonge enthousiaste DAMES en/of HEREN plaatsen die voor 3 pan leerpl.) of 5 dagen per week opgeleid willen worden voor cassière, verkoopster doli- en broodboetiek en as sistent. Inl J. Sierat. Simon. Rijnstraat 33. tel. 714133. Bij ons kunt u iets bereiken. Het Rosenthal Studio Haus Amsterdam heeft zich ten doel gesteld koliekties van de meest vooruitstrevende Europese fabnkanten te verkopen. Koliekties ontworpen door Internationaal bekende kunste naars en designers: glas. porselein, keramiek, bestek, meu bels. lampen en cadeauartikelen. Als u er plezier in heeft mooie dingen te verltopen en gevoel heeft voor de smaak en instelling van onze klanten, dan kunt u ter versterking van ons team als beginnen, full-time of part-time. Neem even kontakt op met de heer K. F. Just Rosenthal Studio Haus Heiligeweg 49-51, 1012 XP Amsterdam Tel. 020-245865 Technisch personeel gevraagd Amsterdam Bij de SUBFACULTEIT DER TANDHEELKUNDE Is een vacature voor een onderhoudstechnicus m/v TAAK: onderhoud van tandheelkundige apparatuur FUNCTIE-EISEN LTS -elektrotechniek, kennis van de elektronica strekt tot aanbeveling ervanng gewenst leeftijd t>j voorkeur tussen 25-30 jaar NADERE INFORMATIE wordt gaarne verstrekt door C Spier- d'|k (beheerder), tel. 020-548 44 60 Schriftefijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenum mer 270-1020. te richten aan de dienst Personeelszaken, postbus 7161. 1007 MC Amsterdam. De Vrij «Universiteit is gelegen aan de De Boelelaan 1105, Amslerdam-Buitenvel dert Kabetweg 32. te Amsterdam-Sloterdijk zoekt voor spoedige indiensttreding en Aan een ervaren kracht bieden wij een prettige werkkring met een aantrekkelijk salaris: Een goed verzorgde lunch en variabele werktijden behoren tot onze art>eidsvoorwaarden. Sollicitaties mondeling, na een telefonische afspraak met de heer T. van Leent, telefoon 020-826465 Multiplanl Uitzendorganisatie LASSERS SCHEEPSUZERWERKERS KOPERSLAGERS/PUPFIT - TERS voor een project in Den Halder. U gaat in dagdienst werken en kunt een lange periode aan de slag. Het netto week loon bij 40-urige werkweek (op basis ongehuwd) is 429, exd. vakantiereservering Een proef van vakbekwaam heid behoort lof de sollicitatie procedure. De aanvangsdatum kan in overleg vastgesteld worden. Voor pension kan worden ge zorgd, Indien de afstand woon-werk te groot is. Heeft u belahg stelling? Neem dan voor meer informa tie contact met ons op Ons kantoor is van ma. t/m vrij. geopend van 08.30-17.30 uur. Multiplan Uitzendorganisatie, Koningstraat 84. Den Helder, tel. 02230-24760. of: N.Z. Voorburgwal 86. Amster dam. tel. 020-223405. Technisch Bur. Klotz BV Centrale verw. bedrijf, vraagt voor aanleg en/of service c.v.-monteurs Jan v. Gentstr. 156. Badhoe vedorp. tel. van 08 00-16.30 uur. 02968-4973-5075. Na 18.00 uur 02907-4691.' Unique Uitzendburo zoekt met spoed timmerman i.b.v. eigen gereed schap. Voor een re latie in West elektr. monteur voor een relatie in A'dam- West WIL JE MEER WETEN BEL DAN EVEN DE Unique hotline 020-236343 UNIQUE UITZENDBURO Goed voor tijdelijk werk VOOR JONGE MANNEN DIE EEN BAAN ZOEKEN IN EEN MOOI BEROEP Grafisch afwerkingsbedrijf, producent van grote oplagen boeken (studieboeken, ro mans, pockets, jeugdboeken, etc.) met een zeer modern machinepark vraagt jongemannen bij voorkeur met L.T.S. of Mavo Scholing tot vakman kan in het bedri|f gebeuren. PAARDEKOOPER BOEK BINDERS B.V., Gillis van Le- denberchstr. 22-54, Amster dam-West. Tel. 824455. Musici en artiesten Drummer en bassist zoeken div. muzikanten en/of aansl. tot band met oefenruimte. Bellen na 19.00 uur 020-197886 Horeca personeel gevraagd Wij betalen een goed loon voor een zelfstandig werkende kok werktijden nader te overleggen. Open vanaf 12.00 uur. Amsterdamse Poort, N.Z. Voorburgwal 161-163. Tel. 020-246647/02908-3428 Divers personeel gevraagd Gevraagd MAG BEDIENDE, LASSERS. BANKWERKERS. Burco Rijwielfabriek. Kerk straat 247. Tel. 020-232857. Icova zoekt ter versterking van de afdeling transport CHAUFFEURS met groot rij bewijs en COMBINATIE CHAUFFEURS. Goed salaris en overige voor zieningen. Sollicitaties- Icova. Meeuwen laan 70. Amsterdam-Noord. Tel. 020-362362. Confectiefabriek heeft per di rect een leuke baan voor een jongeman, leeftijd 19 jaar als MAGAZIJNMEDEWERKER/ CHAUFFEUR. Vereisten: i.b.v. rijbewijs BE en goed bekend met Neder lands wegennet. Sóllicitaties 020-948333. M. H. Bekker B.V. vraagt voor onderhoudswerk TIMMERLIEDEN Klaprozenweg 15, Amster dam. 020-368059. is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huis-aan-hmsbladen, met name inde regio N.Holland. zoekt op korte termijn een full-time postkamerbediende (m/v) en een part-time postkamerbediende (m/v) Deze medewerk(st)ers zullen met 19 collega's zorgdragen voor zowel interne als externe service activiteiten, zoals het sorteren, frankeren en bezorgen van de post Voor de full-timer zijn de werktijden: van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur en éénmaal per 3 weken op zaterdag tussen 7.00 uur en 10.45 uur (gemiddeld 40 uur per week) Voor de part-timer zijn de werktijden: van maandag tot en met vrijdag van 13 00 uur tot 16 00 uur Enige ervaring in soortgelijke funktie strekt tot aanbeveling. Uw sollicitatie kunt u richten aan de personeelafdeling van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam t.a.v. de heer N. Burgers, order vermelding van NB/84. Ons telefoonnummer is (020) 92.68.70, toestel 504 Van Leer Nederland B.V. zoekt voor de fabriek van vatsluitingen te AMSTERDAM NOORD (op ca. 15 min. lopen van C.S.) een voor het technisch magazijn. Hij zal binnen de technische dienst samen met zijn assistent alle magazijnwerkzaamheden verrichten zoals ontvangen, opbergen, registreren, uitgeven en bestellen van technische materialen, gereedschappen en onderdelen. Voor een goede vervulling van deze funktie is een opleiding op MTS wtb/MAVO LTS-niveau een vereiste. Naast het salaris kennen wij goede secundaire arbeidsvoor waarden zoals reiskostenregeling, studiekostenregeling, ein dejaarsuitkering etc. Heeft u belangstelling voor deze funktie? Maak dan een afspraak met de heer C. Kieft. VAN LEER B.V., Divisie Emballage, Asterweg 25, 1031 HL Amsterdam. Telefoon. (020) 272829. H Alg. Ned Fotopersbureau ANEFO B.V. vraagt jongen of meisje van plm 17 |aar voor diverse werkzaamheden en opleiding in de persfotografie Schnftelijke sollicitaties Trom penburgstraat 139-141, 1079 TW Amsterdam. Tel 020- 445511 Wij zoeken van 9 tot 5 uur een meisje van 18 jaar dat ons op de ZATERDAGEN wil assisteren als (klantenontvangst, telefoon aannemen enz.) netto 40.- per zaterdag Interesse. Bel 020-221404. tsl 12 GOLDSCHMEDING s PIANO- EN ORGELHANOEL. Raadhuisstraat 48. Amsterdam Het Andreas Ziekenhuis, een middelgroot ziekenhuis te Am sterdam-West. vraagt voor het medisch centrum (40 polikli- mekhoudende specialisten) een part-time van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Het afsprakenbureau (±12 medewerksters) regelt het maken van afspraken tussen patiënt en specialist, zowel telefonisch als aan de balie en wijst bezoekers de weg in het medisch centrum. Hierbij behoren ook enige administratieve werkzaamheden. Voor een interne opleiding wordt gezorgd. Wij denken aan iemand niet jonger dan 22 jaar. niet ouder dan 40 jaar en met toch wel minimaal een opleiding op MAVO-IV niveau. Betrokkene werkt elke dag (ma. t/m vrij.) van 9.30-11.30 en van 14.00-16.00 uur en moet dan ook in de nabije omgeving van het ziekenhuis wonen Sollicitatie kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van het Adreas Ziekenhuis. Th de Bockstraat 8. 1058 NR Amsterdam Telefoon 020-17 5211. De afdeling Publiciteit van het ABN Hoofdkantoor in Amster dam zoekt, in verband met de uitbreiding van aktiviteiten. een De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het nalezen van drukproeven van brochures en ander informatiemateriaal aan de hand van de tekst. In hoofdzaak gaat het om Nederlandse en Engelse teksten. Door het wisselende aanbod zeer variërende werktijden, maximaal ongeveer 20 uur per week. De man of vrouw die wij zoeken bezit een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal en kan uiterst accuraat teksten lezen. Beheersing van Frans en/of Duits zou een pluspunt zijn. Heeft u belangstelling voor deze freelance job in het centrum van Amsterdam? Stuurt u dan een schriftelijke sollicitatie naar de Algemene Bank Nederland, afdeling Publiciteit, 1.D.50, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amslerdam. Voor meer informatie kunt u mevr. N. v.d. Horst bellen: (020) 29 24 68. (Para-)medisch personeel gevraagd direct (para) medisch werk voor: met aantekening CCU voor een ziekenhuis in West. Diensten in overleg voor langere tijd. Voor een verpleeghuis in Amsterdam een nachthoofd voor 8 nachten, is dringend nodig. In Amstelveen is dringend nodig een met ccu-aantekening en een waarnemend hoofd op de afdeling interne geneeskunde. In Amsterdam-West in een bejaardentehuis een in de rang van eerste verpleegkundige, alleen voor de dagdiensten. met anesthesiespecialisatie voor de dagdiensten met ervaring of kinderaantekening op de afdeling interne geneeskunde en de secretarie van de polikliniek van een ziekenhuis in Amsterdam-Zuid op de afdeling pathologie. voor een ziekenhuis in Amsterdam, met ervaring, een zieken huis in Amsterdam-West zoekt een typiste die graag wil leren met een dictafoon te werken. Doktersassistente voor een huisarts in Amsterdam-Oost. De werkzaamheden bestaan uit urine- en bloedonderzoeken, bloedprikken. telefoonbehandeling enz., voor hele dagen voor 2 weken. WIJ HEBBEN NOG VELE ANDERE BANEN. BEL OF KOM LANGS. LEIDSESTRAAT 1-3, TEL. 020- 220055 of DAM 4. TEL. 020-262213, AMSTERDAM. 2- afd: Kom je collega's helpen bij Uitzendbureau Content worden je belangen goed be hartigd. verpleegkundige A Bij een ziekenhuis in het cen trum heeft Content een baan voor een verpleegkundige A. die graag dagdiensten zou willen draaien op de afdeling mannen/intern. apothekers ass. met een apothekersass dipl. kan per direkt voor langere tijd aan de slag bij een apotheek in A'dam-Zuid waar je full time of PART-TIME kunt werken. Er Is volop keuze aan goede en goed betaalde banen Wij nemen alle tijd voor je! AMSTERDAM V Baerlestraat 83 020-761011 Koninginneweg 129 020-760177 Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. Wie helpt mij? Meisje. 21 jaar. zoekt zelf standige woonruim in Amster- dam-Z. of C. Overnamekos ten geen bezwaar. Telefoon na 19 00 uur svp. (020)763163. Of brieven on der nr. 23-4796 Nette dame zoekt per 1-6-80: Gem. KAMER m. kookgel./ douche Genegen goed te be talen. Tel. 020-924949 toestel 256 Na 17.00 uur: 020-997252. HTS-student zoekt kamer in A'DAM-Zuid. Evt. weekend thuis. Huur 210 p. maand Wie helpt? Bel 02907-3736. Na 18 uur a.U.b. Studente zoekt DRINGEND betaalbare woonruimte In A dam. Tel. 02510-32167 na 18 uur. CHEMISCH analist zoekt met spoed woonruimte in A'dam. Tel. 020-212812-2275, vraag naar Cor. T.h. gevr 3-kam.won., i.b.v. urgbew Tel 020-195699 Gezocht MET SPOED in A dam 2 kam. won., i.b.v. urg Evt. overname geen bezw. Tel. 020-246028. Dringend gevr ruime 4 6 kam won. tot 800 p.m. i.b.v. urg. bew redel overn. geen bezw Tel 020-765110. Muziektherapeute zoekt woonruimte in A'DAM. Tel 020-266058 na 15 uur. «2EE33E!lSI!E3EZ> Rijksambtenaar zoekt woon ruimte in AMSTERDAM. Min 2 kamers Beslist vrije sector Br nr. 23-10006 bur v.d. blad. NSDA Onroerend goed te koop aang0= Huis mef tuin? Wij hebben div. benedenhui zen met tuin in de bemidde ling van eigenaar/bewoner in A'dam-West. Prijzen v.a. 85 000 k.k. GEYTENBEEK MAKE LAARDIJ 020-187358 b.g.g. 02154-13991. 295.000 k.k. vragen wij voor een nostali- gisch herenhuis a.d. Joh. Ver- hulststraat, waarvan ruim dubbel benedenhuis met kel der. Dient enigzins gemoder niseerd te worden. Ind. 6 ka mers. keuken, badkamer, kel der onder gehele huis etc etc Dubbel bovenhuis verhuurd voor 3 800 p.j. Inl GEY TENBEEK MAKELAARDIJ 020-187358 b.g.g. 02154-13991 Eig./bew. Hoekappartement a.d. V. Ol- denbarneveldtst-aat. Ind. 3- kamers, keuken, tollet, dou che Prijs 72.000 k.k. GEYTENBEEK MAKE LAARDIJ 020-187358 b.g.g. 02154-13991. Het Breed Zeer fraaie goed onderhou den 2-kamerflat van eig./bew. met parket, geen galerij en veel bergruimte Vraagprijs f 118.000. Te bevragen bij GERARD KOK Mak. O.G. Tel. 020-235877 of 235813. Wonen op het land waar het leven goed is? Wel, ik kan u op een schitterende plek langs de Friese waddenkust een uniek vrij gelegen BOER DERIJTJE aanbieden, staan de op ca. 6 000 m! grond. Vraagprijs f 92.500. Inl. tel. 05193-1519. ZAANDAM. Thijssehof 3 luxe bungalow t.k. Vraagpr. 495.000 k.k. Mak.kant. Hoorn de Vos, 075-176651 Op donderdagavond van 19.00-20.30 uur en zaterdag van 10.30-12.30 uur beant woorden wij. geheel vrijblij vend, al uw VRAGEN omtrent financieringen en koopwonin gen in Amsterdam en wi|de omgeving. VAN OVERBEEK MAKELAARS-TAXATEURS o.g., Vijzelgracht 61, Asd. Tel. 020-227808. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Beft u 02995-4451 of 02991-1888. Vraagt gratis FO MATIE van Broek in Watert kendam, Edam, llpendam, Kwadi Oosthuizen, enz. Tj. Hoekstra mali Kerkstraat 64, tel 02995-4051 tooruren 0299 02903-1405. Te k. heel pand tei met lege parte ruimte, met kelde schikt voor opbrengst, ca. gen grond, geenj Vraagprijs 61 Mar. J. Heule Ma Lairessestraat 16, 020-766633 U wilt een huis kc vindt de rente te bieden u de volge lijkheid U koopt betaalt de woning U betaalt ons rentevergoeding wachten tot de rer Aanbiedingen mooie flat, BER( staande nieuwe SCHAGEN kleine nieuwe bungalOL, PAULOWNA luxe AMSTERDAM luxe! HORN huisje aan i Prijzen van 7i 495.000 Vraag ons „Goed Nieuws". li"" VASTGOED BV gen. Tel. 022i 3429. kini hee: soms ie mi zijn gec Voor na i ma inisi plaat en rolgini wc eei houd* altijc UW HUIS verkoi zonder mak.kostenf' Inl. tel. 020-68175ST Zeer goed onderf merflat met 2 balkj Gouden Leeuw Eig./bew. Vr.pr. k.k. Van OVERBE& laars-Taxateurs gracht 61 A'dam. 227808. Een landelijk gel. v h. Noordeinde te g MEER op 910 nY eitti Vr.pr. f 236.000 OVERBEEK Taxateurs o.g. Vijz A dam. Tel. 020-23 UNIEK AANI Rechtstreeks te ki genaar. Kaarsrecht lege 2e etage en h« nabij Station-Ni dam. Splinterniei feerd. Bevat 3 kaï ken. doucheruimte, en halve zolder mer Opbrengst deelte 3.500 per prijs gehele pand k.k. Hoge finai lijk. Inl. 010-18 VONDELSTRAAT NABIJ LEIDSEPLEIN met wacht-, spreek- en behandelruimte. Direkt te aanvaarden. Huurprijs 14.000 per jaar i Jan van Eijckstraat 7-S, 1077 LD Amsterdaj Tel; 020-769841 Concertgebouwbuurt Aan 3 zijden vrij gelegen woon/praktijkhuis. Eigen tuin aan zij- en achterkant. Woonkamer 70m' souterain, 2 kamers berging met aparte ingang. 1 slaapkamers, badkamer etc. Apart bovenhuis is nog Inlichtingen MAKELAARSKANTOOR DE Gr KONINGINNEWEG 83. Tel. 020-727140/728407. Onroerend goed en woonruiifv, te huur aangeboden Kantoorruimte Pres. Kennedylaan 921 te Amsterdam-Zuid Kale huur 500 p.m. Inf. AMFAS Vast Goed BV Tel. 010-365655 tstJu WBV AMSTERDAM-ZUID te huur aangeboden voor leden: Ben. verd. TROMPENBURG STRAAT (Z) huur 149,35 p.m. 3 slpk. per 1 mei Deze woning zal uitsluitend worden verhuurd aan leden met urg. bew. M B. of 65 jaar en een zelfst. woning achter latend met een „kale" huur tussen 50 en 570 p.m. 8e verd DENNENRODE (BIJLMER) huur 429.65 p.m. incl. 1 slpk. per 1 juni. Inschr PER BRIEFKAART. VOOR ELKE WONING APART, vóór vrijdag 25 apr '80, 12 00 uur v.m. aan het kantoor der ver. met vermel ding: gezinssamenstelling, stamboekno., rangno., gege vens huidige woning, gege vens urg. bew., naam partner, leeftijd en bruto inkomen. Onvolledige en te laat ontvan gen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. BEZICHTIGING UITSLUITEND NA OPROEP. T h a. v. 2 knappe s KAMERS met gebru keuken, 200 p.m. 166713. T.h. 5-kamerwon. tor. Overname: in ken, parketvloeren.' t timmering, was- e i mach. Tel. 01720-4$ j, hen a.d. Rijn. Te huur v. werker KAMER 2x4 gebr. douche 250 1 r Tussenmeer 245. 1 uur. Woonbot T.k. betonnen ligpl. in Amstel. f 020-432306. woon ïf Woningri P Vos VERHl spec, voor woningt zingen. Vrijbl huis. Tel 020-2310 PLAATST U REGEJ MINI-ADVERTEN BEL 020-9: Zaken en transacties SWEATERS, prachtkwaliteit compleet bedrukt met recla metekst plus vignet. Kemme Zeefdruk, Nijverheidstr 3, Edam Tel 02993-72160 TEL. BEANTWOORDERS f 485. aut nummerkiezer 650. Prijzen excl BTW Fa A. Hazelzet, tel.: 070-466592 en 020-433698. Telefoonbeantwoorders vanaf 350. Ook huurkoop en lea sing. H. F. Erb. 023-337418. T.k. br. CAFE/BIl A'dam O W. Hr. pat omz. Géén lel. inf. en pap. noodzak. Véjtaal op werkd. 9-1 i 020-360417 BOLKOP schrijft merken, tegen zen. Ook serv. andere interess Fa. Lettert R. Hartpleln 17. Tel 020-7621 S;' Vraag en aanbod Henk koopt ALLES, inboe dels, antiek, kleingoed en winkelrest. Bel 020-237805 VAN BOEYEN Rozengracht 212 winkel koopt al uw zilveren Juliana- en andere munten Tel 020- 251482-368110-123715 T.k a BANKSTEL, eethoek. b<jz< bedekking, in z g si tel. 020-962244 na jzettafeltj Gevr goede HAN SCHAAL tot 20 overdag 020-44403( Ing v gie. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAG» ter 'je aar Dr and, I. voc 1, 39. al. 1. 2. b< Ut. 6 be' 13 tvel rade god. 32. amw 37 f ÜA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16