ACV beheerst zaterdagtop JE WIET 'N ZD HOOG MOGELIJKE RENTE D0V0 helpt Noordwijk SPAARDEPOSriD'S ZD HEEFT POSTGIRO EN RIJKSPOSTSPAARBANK VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE SPAARVORM. Overmacht in competitie bekroond met titel Mentale klap Kozakken Boys UITSLAGf MAASLAND Bpjpostgiro en /rijkspostspaarbank WOENSDAG 23 APRIL 1980 TROUW/KWARTET door Adrl Vermaal KAMPEN ACV Is opnieuw de sterkste gebleken. Na de enigszins gelatteerde zege op DOSK (0-2) zijn de Assenaren onbereikbaar geworden voor de enige overgebleven „concur rent" Zwaluwen? en kan men zich gaan opmaken voor de titelstrijd om het kampioenschap van Nederland. Erg simpel ls .de winst niet binnenge haald ln de strijd tegen DOSK. Dan zag het eruit naar uit dat DOSK de beste kansen op de eindzege zou heb ben. omdat ACV uiterst matig begon en DOSK direct het Initiatief kon nemen. Vooral op het middenveld, waar de geblesseerde Ronald Man den duidelijk werd gemist, waren de Kampenaren dikwijls de meerdere van ACV. Veel kansen leverde het overwicht eigenlijk niet op. Het bleef bij een knal op de paal van Henk Nieuwenshuls en een schot van Ab Splelhagen dat er Jult naast ging. Aan de andere kant moest het gevaar vooral komen van Bert Hooyer, die zijn direkte tegenstander Herman Vorsselman nogal een te snel af was. KNVB-beker Volendam-DWS M (2-0). Hans Jonk 1-0. Kees Zwarthort 2-0. Dtck Bond 5-0. Peter Boudewljn 5- CSV Dlndoa-Msrken ï-5 (0-2). Jan-Cornelis Boes O-l. Klaas Schipper 0-2. Dirk de Oroot 0-3. Klaas Peereboom 0-4. Cor Zonneveld 0-5. Jan Kok 1-5. Umulden-Btaaw Wit W 1-1 (0-0). Unmldeo wju. Joop Hertnx 1-0. Oerrlt Engel 1-1. Halarn-GVVV 2-0 (2-0). Leo Ruiters I-O, Dtck Honing 2-0. De CJV- ers-SDCP M (2-0). Bert Oosterhof 1-0, Eddy Sander 2-0, Nel Jansen 2-1. Hlllegersberg IMmn ZO (1-0). Kees van Eljk 1-0. Jaap van Leeuwen 2-0. DORR-Excelslor M 1-2 (0-1) na verlenging. Lies Kardol 0-1. Ruud van Heljkoop 1-1. Wlm Klein 1-2. Angel Welde 0-1. HZVV-Noordveheaehat 2-0 (1-0). Wlm Benjamins 1-0 (eigen doeli Hendrik-Jan de Boer 2-0 Oranje Nawtu-Dt lleraeliden 2-1 (0-0). Jaap van Houten 0-1, Bert Moolbroek 1-1, Ren* Dljkema S-l. a 0-1 (OO). Dirk Ple- Jullana "32-ADV '57 2-1 (2-0). Slebe van der Been 1-0. Preek de Leeuw 2-0, Henk Ramerman 2-1. Klooeterhaar-HHC 1-1 (0-2). Bert de Vries 0-1 en 0-2, Jan Bruggeman 0-2, Harm Schepers 1-1 Beanckotn-Wageningen 4-0 (OO). Leo Oardlen 1-0, Jaap Hlenach 2-0. Alex van der Klilt 3-0. Leo Toch was het verrassend en tegen de verhouding ln dat ACV met een voor sprong ging rusten. Vlak voor de pau ze ondernam Bert Hooyer een lange rush, werd door geen enkele Kampe naar een voet dwars gezet en toen ook doelman Wlm Dulveman verzuimde ln te grijpen was het voor Hooyer een koud kunstje om 0-1 aan te tekenen. Na de pauze zagen de ruim 2000 toe schouwers aanvankelijk een licht veldoverwlcht voor DOSK Toen hal verwege de tweede helft Rolf Vene boe r uit een hoekschop van Bert Hooyer 0-2 lnknalde was de strijd beslist De rommelige slotfase leverde nog een penalty op voor ACV toen Kenter werd gevloerd door doelman Wlm Dulveman maar Rolf Veneboer zag zijn inzet gestopt door Dulveman. Toen de zeker niet slecht leidende arbiter Brekelmans de penalty we gens onduidelijke redenen liet over nemen leverde dat nog chaotische taferelen op, waarbij ook het publiek zich met de gang van zaken ging bemoeien. Temidden van de chaos schoot Ken ter de penalty tegen de lat maar dat deerde niets: de Assenaren hadden het kampioenschap opnieuw ln de wacht gesleept ACV ls de laatste Jaren uitgegroeid tot wat het paradepaardje van het zaterdag-amateurvoetbal kan wor den genoemd. Driemaal achtereen af- delingskamploen worden ls dan ook een uniek succes, en vooral de wijze waarop men dit seizoen met de con currentie heeft afgerekend ls Impone rend. En dat terwijl Juist ACV dè eerste ls om te bekennen dat het qua voetbal toch wat minder geworden is. Hoe dan ook, zelden zal een ploeg met meer ovennacht kampioen geworden zijn dan ACV dit seizoen. ACV beschikt dan ook over een dosis talent waar elke vereniging alleen door Lies Mast Het kampioenselftal van ACV. Staand: Foppe de Haan (trainer), Jans Deenen, Bert Hooyer, Doede ter Veld, Geert Hoiting, Arnold Bouwmeester (reserve), Hans Huisman, Stef Usmany (reserve), Arie de Jonge (verzorger). Zittend v.l.n.r.: Charley Kenter, Gerard de Roo, Jan Schipper, Rolf Veneboer, Hans Visscher, Ronald Manders, Herman Tahapary (verzorger). maar over Kan dromen. Rolf Vene boer. Bert Hooyer. Charly Kenter, zij zijn allen gevestigde namen ln de amateur-top geworden. Vandaar dat secretaris Scholten laconiek vast stelt, dat het definitief stoppen van- Jac So urne ru en het eventuele ver trek van Rolf Veneboer naar het be taalde voetbal geen ramp voor ACV hoeft te betekenen. Scholten: „We hebben uitstekende Jeugdspelers achter de hand en het ls wel zeker dat één van die Jongens volgend seizoen definitief doorbreekt. Daarnaast blij ven er zoveel goede spelers over, dat we ook volgend seizoen ln de top blijven meedraaien. En met de top bedoel lk ook een tweede of derde plaats, we hoeven uiteindelijk niet leder Jaar kampioen te worden." Een andere, maar zeker niet minder belangrijke man achter de Assense successen ls trainer Foppe de Haan. Grote zorg in het huidige seizoen ls het telkens weer opnieuw opladen van de accu voor ontmoetingen tegen minder aansprekende tegenstanders. Wedstrijden tegen ploegen als Huizen en Quick Boys leveren geen proble men op. maar recent was nog te zien dat bijvoorbeeld een 'ploeg als ONS de Assenaren totaal niet kan Inspire ren. Toch leverden ook die ontmoe tingen nauwelijks puntenverlies op. Er werd vooral de laatste weken ma tig gevoetbald, maar toch gewonnen. En ook dat ls een bewijs van klasse. DOSK-ACV 0-2 (0-1). 42. Bert Hooyer 0-1,65. Rolf Veneboer 0-2. Scheidsrechter. Brelcelmans. Toe schouwers: 2200. DOSK: Dulveman; Van Warren. Albers. Cor van de Weerd (Jan van de Weert). Voraaelman; Van Dijk (Diender). Westendorp. De Lange; Nleuwen- hula. Klein. Splelhagen ACV: Ter Veld; De Roo. Schipper. Deenen. Hol- ting; Visscher. Veneboer. Soumeru; Hooyer. Huls man. Kenter. door Henk Blanken LEIDERDORP Wat eerder dit sei zoen een absolute topper was, werd gisteren een gedevalueerde ontmoe ting tussen een nog net ln degrada tienood verkerend RCL en DOVO dat de boot volledig dreigt te missen. Want waar de Leiderdorpers nog een periodetitel overhielden aan de goede competitiestart, verspeelde DOVO een titel waar men lang uitzicht op had aan Noordwijk. De directe con frontatie leidde tot niet meer dan een dubbel blanke uitslag na een heel matig Interessant duel. De eventuele belangen leken zeker de eerste helft nauwelijks het spel te beïnvloeden, terwijl toch zeker het team van John Huguenin zich niet kan veroorloven vrijuit te spelen. Te gen een nog steeds in een vormcrisis verkerend DOVO bleek men lange tijd ln weinig geïnspireerd spel ste ken, terwijl de Veenendalers blijven tobben. Echt uitgespeelde kansen ontbraken, al maakten schoten van Epskamp,Comellssen en Van der Oosterkamp voor DOVO de eerste helft nog net het aanzien waard. In de RCL-voorhoede kwam Interna tional Bennie Heemskerk nauwelijks gevaarlijk los van directe bewaker en mede-Indoneslë reiziger Nico Loch. -Ook ln de tweede helft waren er niet meer dan een hand vol Interessante acties waaronder een kopbal van Heemskerk die net het doel van DOVO miste. Deel twee van het duel was iets aantrekkelijker, omdat zo wel RCL als de opponent Iets vinni ger ging spelen. Er ontstond iets meer ruimte, omdat DOVO leek te beseffen dat het niet hoefde te verliezen ItCL-DOVO 0-6. Scheidsrechter Amouta. Toe schouwers: 500. RCL: Bram Brandt; Minderhout, Haneveld, Ab Braat, Ooyevaar. Hans Braat, Davld Brandt. Van der Bijl; Van Oemerden, Heemskerk, Kammin ga. DOVO: Van Kranenburg. Gerritsen, Houtriet. Loch. Ooatermeyer Hylkema. De Witte (Van Sas). Dltewer. Coroelissen (Gaasbeek). Van de Ooster- SPAKENBURG Dat een voetbalwedstrijd op dinsdag avond zeker wel in trek is, hebben de negenhonderd toe schouwers bij het duel Spa kenburg-Kozakken Boys (1-0) bewezen en ondervonden. De strijd begon bijzonder levendig en zou dat geruime tijd blijven. Al vanaf de aftrap toonde Spakenburg dat het wilde aanvallen. Maar nog binnen vijf minuten liet Kozakken Boys zien dat het dit duel bijzonder gemotiveerd tegemoet trad. Jan van Vu uren knal de de bal na fraai aangeven van Dick Damen hard ln handen van keeper Jan van der Groep en kort daarna hadden de wit-roden al twee hoek schoppen op hun naam staan. Aan overtredingen ontbrak het niet, maar de Groningse scheidsrechter Sinninghe was overal bij en hield de teugels aanvankelijk strak. Spaken burg had iets meer greep op het mid denveld, maar de defensie van de Kozakken Boys was attent en keeper Arie Ottevanger behoefde maar enke le keren In te grijpen. Zeven minuten voor rust kreeg Kozakken Boys twee mentale klappen. Eerst een beenblessure van Philip den Haan en direct daarop een gran dioos doelpunt van de op de rand van buitenspel staande Bennie te Brake die zichzelf fraai vrij speelde en toen met de linkervoet onhoudbaar scoorde (1-0). Acht minuten na rust kreeg Bennie te Brake een pracht kans op 2-0, maar Arie Ottevanger stompte de bal schitterend uit zijn doel en redde ook ln tweede instantie. Spakenburg bewees daarna over vol doende routine te beschikken om de hardwerkende Werkendammers te weerstaan. Henri Goes, Philip den Haan en aanvoerder Jan van Vuuren werden nog opgeschreven. Invaller Bas Klop werd nog door de veel te zwak optredende scheidsrechter Sin- nighe van het veld gezonden wegens trappen naar en tegen Bert Koops, waarna Piet Struijck nog driemaal vrij voor Arie Ottevanger kwam (Ot tevanger redde fraai) waarmee alle wapenfeiten van dit duel wel zijn vermeld. "lMiJr «eg Eerste klasse J RCL-DOVO 0-0. Spakenburg-Kozakken Boy Noordwijk 23 12 8 3 DOVO 23 10 8 5 OWIOS 23 11 5 7 Spakenb. 23 7 8 8 DETO 23 7 10 6 RVVH 23 9 6 8 Vltesae D. 23 7 9 7 RCL 23 9 5 9 Barendr. 23 6 10 7 WHC 23 7 8 8 Kox.Boys 23 6 8 9 Nuns peet 23 5 9 9 Altena 23 7 4 12 Zw. W.*28 23 5 6 12 RCL en DETO periodekam oor rekk lelar Eerste klasse E rekk esen ekei env< DOSK-ACV ACV Quick a Huizen IJsselm.v. Zwaluwen Rljnsb. B. DOSK Spijken. SDCP Umulden ONS De op 5/4 gestaakte wedstrij 945 mase Boys-Zwaluwen is «gil stand opgenomen. (2-1). eger ACV en Hulzen periodekam "oor latb lütge WEST i 4C: OSDO-Aria tos 2-3. SCZ '58-Hoo Pancratiua-SFB 0-1, De Spartaan-N tenveMert-RKAVIC 1-0. 23 17 4 2 23 9 11 3 23 11 5 7 22 10 5 7 21 10 4 7 23 11 2 10 21 6 11 5 21 8 5 8 22 7 7 8 23 6 8 9 23 6 7 10 22 9 0 13 23 5 4 14 23 3 5 15 Spaken barg-Koaakken Boys 1-0 <1«0). 38. Bennie _PQ_ 'oOO Sc'"a*mhl" Tc*- A„H WNC SPAKENBURG: Jan van de Groep; Dlck Hartog, Jan van Diermen (II). Arjan van de Groep, Hartog, De Harder, Koopa. Boach; (Helnen) Stniyck Rui lend**], Te Brake. KOZAKKEN BOTS: Ottevanger. Schouten. Ver schoor. Koman. Goes; Korsman, Oerrie Klop, Leeggangers; Van Vuuren. (Bas Klop). Damen, Den Haan. NOORD 3A: FC Meppel-Drachtster Boys 1-1, QVC 2-1, 8D6-HJSC 2-0. CWO-CSL 2 huizen-Broekjter Boys 0-1. Hardegul ben 2-3. 4B: Jlstnim-Drogeham 2-2. doo Het nog tchi vroi len ken zelf op? pra logi jeze Vivi sert jeze Volg histc beelt daag tel t land duid Nare naar volgi verli het verd derd Chr. Land- ©n Tuinbouwschool mot richting Hovenier- en BioemslerkunaL Het Bestuur van bovengenoemde school vraagt per 1 augustus a.s. wegens uitbreiding: 0. leerkracht wiskunde 29 lestijden b. leerkracht Engels en studielessen 29 lestijden c. leerkracht a.v.o. met belangstelling voor rekenen en studieles sen 29 lestijden d. leerkracht creat. handw. en alg. techn. (houtbewerken) 29 lestijden e. leerkracht groente- en bloementeelt Voor D. gaarne bevoegdheden Nb en Nht of vergelijkbare bekwaamheid. Voor de overige vacatures alle bevoegdheden welkom; ook zij met belangstelling en bekwaam heid worden verzocht te solliciteren. Van u wordt verwacht dat u het Chr. Onderwijs uit overtuiging wilt dienen, dat u bereid bent om u voor de afdeling I.L.O. volledig in te zetten en dat u de bereidheid heeft om ook buiten de schooluren u voor de school te willen inzetten. Uw sollicitatie wordt gaarne z.s.m. ontvangen door de heer B. Weijs (dir.). Kerkweg 24 3155 ED Maasland. Telefoon 01899-10932 (school) 13046 (privé), die u ook graag alle inlichtingen verstrekt. Amsterdammers die belangstelling hebben voor de stand van zaken bij de uitwerking van de plannen voor het combinatiege bouw Stadhuis/Muziektheater aan de Am- stel worden uitgenodigd voor een INFOR MATIEBIJEENKOMST op VRIJDAG 25 APRIL 1980, 's avonds om 8 uur (zaal open 19.30 uur) In het INFORMATIECEN TRUM VAN DE DIENST RUIMTELIJKE ORDENING, KEIZERSGRACHT 440, AM STERDAM. Deskundigen zullen daar de programma's van eisen voor Stadhuis en Muziektheater toelichten. De architecten zullen laten zien en vertellen hoe zij deze eisen in hun ontwerpen denken te verwerken of al uitge werkt hebben. Vooral aan de Indeling van de begane grond en van de publieksruim ten zal aandacht besteed worden, evenals aan de omgeving en de algemene architec- Bij postgiro en rijkspostspaarbank zijn heel wat aantrekkelijke spaarvormen. Er zijn er waarbij uw spaargeld steeds vrij opneembaar blijft. Maar u kunt ook kiezen voor een spaarvorm waarbij uw geld vast komt te staan. Daar staat dan natuurlijk een maximale rente tegenover. Als u net als Henk Daamse op deze foto, voor langere tijd f1.000,- of meer opzij kunt zetten, kiest u natuurlijk voor een spaardeposito of een beleggingsbewijs. De rente op beide spaarvormen is gedurende de hele looptijd vast en bedraagt nu maximaal 10'A Dat betekent in feite dat uw spaargeld in vijf jaar ruim anderhalf maal zoveel wordt. Hiernaast leest u meer over deze spaarmogelijkheden. Wenst u meer informatie, stuur dan de bon op of bel (020) 5912121. L00PTUD AANKOOP- OPBRENGST VASTE RENTE Beleggingsbewijzen zijn waardepapieren die u voor f 1.000,- of f 5.000,- per stuk kunt kopen. Om vervolgens te profiteren van wat genoemd wordt "rente op rente". Het percentage dat geldt op 't moment van aankoop, blijft gedurende de hele looptijd van kracht. Zowel het gestorte bedrag als de totale rente komen aan het eind van de looptijd vrij. BEDRAG 3 JR. f 1.000,- f 1.277,29 8 m f5.000.- f 6.386,45 8'/2% 4 JR. 11.000,- f 1.411,58 9% f 5.000,- f 7.057,91 9% 5 JR. f 1.000,- f 1.628,89 10'/.% f 5.000,- f 8.144,47 10'/4% Spaardeposito's zijn rekeningen met dagafschriften, waarop u bedragen vanaf f1.000,- voor één of meer jaren kunt vastzetten tegen hoge rente. Het gestorte bedrag komt vrij zodra de looptijd is verstreken, maar over de jaarlijks bijgeschreven rente kunt u steeds direkt beschikken. Ook in it geval geldt dat de op 't moment van aankoop geldende rente niet meer verandert tijdens de looptijd. LOOPTUD VASTE LOOPTUD VASTE RENTE RENTE 1 JR. 1W 4 JR. 9% 2 JR. mx 5 JR. 10?)% 3 JR. 8tó% 6 JR. 10'/i% Ja, stuurt u mij informatie over O spaardeposito's O beleggingsbewijzen (s.v.p. aankruisen wat u verlangt) Naam_ Straat— Postcode en plaats Deze bon opsturen in een envelop zonder postzegel naar postgiro en rijkspostspaarbank, Weesperzijde 190,1097 DZ Amsterdam. Henk Daamse profiteert 5 jaar lang van 1 QA% rente. De 1 en, i terse houc in. culti hoge afste kenr le oc de scha de c toon bij ei verb het i jage onm behc doet weei Een Lasc re o cons well dan daai gewi ten heid ond< grip In inspt minj Brur lijks< La ui zoek wild was den de j( conf zade zijde Dav ders nog ting oost In telt de a oorl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10