Wie z'n bedrijfsrisico's verzekert kati nog wat leren van Mariene Dietrich; Lees een krant metoveruiging: centraal beheer J apeldoorn Voorkomen is beter dan verzekeren. Voor een verzekeringsmaatschappij klinkt dit als een merkwaardig uitgangspunt. Alle denkbare en ondenkbare risico's kruinen bij Centraal Beheer worden verzekerd. De voordelen van rechtstreeks zaken doen. Door goed risico-management blijft een bedrijf gezond op de been. Tel: 020-913456 MAANDAG 31 MAART 1980 TROUWKWARTET Het is bekend dat Dietrich veel zoig besteedde aan de continuïteit van haar bedrijf. Ze onderkende, waar de risico's lagen en had haar belangrijkste bedrijfsonderdelen, of liever gezegd onderdanen, dan ook stevig verzekerd. Natuurlijk had ze ook de rest kunnen verzekeren, maar we mogen aannemen, dat nauw keurige risico-analyse haar hiervan heeft weerhouden. Bovendien deed ze aan goed risico-manage- ment Ze nam de nodige preventieve maatregelen, sprong ondanks de hoge verzekering niet klakkeloos met haar benen om, ging nooit skiën, ontliep moeilijke trappen en gaf de hoogste aandacht aan service en onderhoud. Ziet u de parallellen al voor u? Met uw bedrijf zit 't eigenlijk precies zo: ook bij u gaat 't om het zeker stellen van de continuïteit, waartoe in de eerste plaats een nauwkeurige analyse van de risico-situatie noodzakelijk is. En dan rijst de vraag: waar liggen voor u de mogelijkheden om uw risico's te beheersen, te verkleinen of zelfs te vermijden en wat moet u noodzakelijkerwijze verzekeren. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat wij er geen enkel belang bij hebben om onnodige, of onnodig hoge risico's te verzekeren. De relatie met onze cliënten is dan ook geba seerd op samenwerking, waarbij we er in goed overleg naar streven om samen minder risico's te lopen. Zodat de premie omlaag kan. Hetgeen voor een middelgroot bedrijf al gauw enkele duizenden guldens per jaar kan schelen op de verlies- en winstrekening. Deze premiebesparing kan dan nog worden op geteld bij het premievoordeel, dat een bedrijf geniet door rechtstreeks zaken te doen met Centraal Beheer. Samen met u maken we een risico-analyse. Zonder enige verplichting kunt u een adviseur van Centraal Beheer uitnodigen om uw bedrijfsrisico's in kaart te brengen. Daarnaast hebben we hiertoe een twaalftal ingenieurs in dienst, die uit hoofde van hun techni sche opleiding en verzekeringservaring exact kunnen aangeven waar de risico's zitten, welke risico's kunnen worden vermeden of verkleind (vaak door een kleine ingreep) en welke een verzekering waard zijn. Nog afgezien van het feit dat uw verzekerings portefeuille hiermee doorzichtiger wordt, verkrijgt u tevens de noodzakelijke gegevens voor risico management. U kunt de kans op schades verkleinen. Zodat u de kans vergroot dat uw bedrijf gezond op de been blijft. Het heeft alleen zin om een nauwkeurige risico analyse te maken, als de risico's die op tafel komen ook door een specifieke verzekering gedekt kunnen worden. Anders gezegd: wij kunnen (en durven) u een risico-analyse aan te bieden omdat we voor het bedrijfsleven een compleet verzekeringsprogramma hebben, waarin voor elk probleem een specifieke oplossing zit Naast motorrijtuigen- en ongevallenverzeke ringen, hebben we een zeer breed programma industrieverzekeringen waarin naast aansprakelijk heidsverzekeringen, brandverzekeringen en transport- venekeringen bijvoorbeeld een zeer uitgebreid programma van 'technische verzekeringen' zit. Bij Centraal Beheer krijgt u dus nooit een algemene standaardverzekering (met de kans op dubbele of onvolledige dekkingen), maar altijd een specifieke verzekering, die volledig is toegesneden op het geanalyseerde risico. Centraal Beheer werkt rechtstreeks met u, en u met Centraal Beheer. Zonder omwegen, zonder tussenschakels. Dit scheelt niet onaanzienlijk in de kosten. Voorts hebt u hierdoor ook rechtstreeks toe gang tot een schat aan know-how en ervaring. We doen al meer dan 70 jaar zaken met alle takken van het bedrijfsleven en geen probleem is ons vreemd. Bovendien worden eerdergenoemde twaalf ingenieurs gesteund door een staf van liefst veertig over het land verspreide verzekeringsspecialisten. Kortom, door rechtstreeks zaken te doen met Centraal Beheer vermijdt u sowieso het risico van ver keerde of onvolledige risico-beoordeling èn -dekking. Voor nadere informatie kunt u deze bon insturen. Of rechtstreeks bellen: 055 - 79 23 33. STE te me jshi foha 28 28 I ;ap< Tergt (Inch uitv ourt en i jhouc rezer ope anke vie Voo Ha retor bet< «kt; even< Ke te Ja kke e tklei van atlns ice-rl d die ek h m v< recht heers ach fone kor ibb Han weii ten, nder djn e re t» atle ael 1 e op ln h< aria ens O" n de sten van in z> tuur Conc pas Pet* bes vai se Z: tig ei Jit n XPC van tot rie F irhou te I raag do g 1 Graag ontvang ik van u meer informatie over de bedrijfsverzekeringen van Centraal Beheer Apeldoorn. Naam: Bedrijf: 1 Telefoon: Adres:- Postcode:Plaats: In open ongefrankeerde envelop opsturen aan: Centraal Beheer Apeldoorn, Antwoordnummer 297, 7300 VB Apeldoorn. Centraal Beheer is een vereniging met maatschappijen voor levensverzekering, schadeverzekering, informatieverwerking, financiering, hypotheken en leasing. Postbus 700.7300 HC Apeldoorn. ind tor.cii ee ge in do bij lts tl klc den ong gel 1 vo Ing mcx alge Auto's aangeboden 120 DAFs 33-44-46-55-66 en Volvo 66 - 343 v a. f 475 - lot 10750 Tevens Vohro 144 - 144 S automaat - 242 Gara ge Oud Zuid. lid Bovag Ben- nebroekerweg 13-17. Rijsen- hout bq Aalsmeer Tel 02977- 24229 Geen perkeerpro- T.k TRABANT 71 geh ge- restaurmet res mot.btok. verso bak e.d. Vraagpr 400 Tel 03473-2928 T.k. van part BUICK 33 li mousine Tal 04492-3181 OPEL REKORO 1900 eind 77. met 1 (r oude gas-inetaN 4 deura. radio, trekh 50.000 km 1e e<g. Beslist als nieuw 02297-2862. Vr pr 7750 T.k.*. PEUGEOT 204 Diesel met achurtdak. trekhaak, ste reo-radio, mei 75. rijdt als nieuw f 2660 - PEUGEOT 204 Diesel Break van 73 trekhaak, goede auto Vr pr 1650 - Inruil moge- li|k Garage Dave. Biasiuee* 105 tussen Camperstr. an Wi- beutstr Geopend van 13-20 RENAULT 4 TL 76 iJ.g.sL Alle serviceboekjee en keu ringsbewijs ter mzage 3300. Tel 020-364677 FIAT 126, wit. 74, 1250. Tel. 020-131267. LENTE. T.k. Renaull 16 TS. bj. 72. 1350. 020-255019 Karmann Ghia 1500 '63. per fecte staat. 3450. Na 18.00 uur 020-227667 VW Comi natie-wagens!'! 5-dfS. PASSAT LS-Comfort. luxe uitvoering, stoffen bekle ding. met neerkiapbare ach terbank. 77/78/79. diverse kleuren, nieuwprijs 23.000. nu vanaf 11 400. 40.000 km. 3 maanden en/of 1 jaar garantie AUTOVROON. VW/Audi- dealer, Haarlemmerweg 337. Tel. 020-625785 RENAULT 5 TL bj 77 kleur Service en reparatie Auto-reciam« is goedkoop - Wij rijn In ontwerpen en Neesman Design Amsterdam Tel 020-156677. Diversen Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland. G. Hulshof! Zn.. B.V.. Tetf 020-323630/369392. DE DAKKAPEL SPECIALIST compf. geplaatst in 1 dag. van Spi|k, Incfcjstrieweg 7. Drunen. Tel 04163-3709 of 4865. Zomerhuisje te huur incl. rij- trakties enz. Meer dan 800 pony's. Pinksteren en week end van 3 tot 6 mei spec tarief. Voor 28/6 en na 18/8 50% reduktie op het hoogse*- zoentarief. Inl: Shetland Po nypark Slagharen (O) Tel. 05231-1317 of 1596 Niet voor mets werd PONY PARK SLAGHAREN in 1979 weer de grootste Dagtocht van de Nederlandse Spoor wegen. Slagharen is meer in trek dan ooit. Er is steeds weer wal nieuws te beleven Ontdek het zelf. Vrijdag voor Pasen gaan de poorten weer open. En de entreeprijs blijft superiaag: 7,50 voor een hele dag lang onbeperkt ge nieten. Ponypark Slagharen Een Wereld vol Plezier. Voor meer informatie: 05231-1317 of 1596. Verliest DE KOMIEK rijn bril op 1 april? Tel. 020-225225 BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LIJNEN) MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13.45 UUR IN ONS BEZIT ZUN. Gevestigd per 31 maart 1980. Instituut voor Fysiotherapie. lepenplein A de Boer, fysiotherapeut, lepenplein 40. 1091 JR A dam Tel. 020-880070. SOLLICITANTEN Sluit nooit uw originele getuigschriften in bij een sollicitatie. Als u ze niet terug ontvangt kunnen wij meestal weinig voor u doen. en. I Wet iw. l irul haa inal te te n i tag Bnui Mei int doe r. E onj de t i at. het field tal lo J'.lt tegi de r d •ian nle idi; ka tin Vijl Wgi A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8