Jtesse verwijdert h van staart Dure slotfase voor Rijnsburgse Boys DE ZWERVER AL IN FEESTROES uh^akt weg door slechts één punt uit laatste vier duels mi ad OWIOS ;drecht fterk, >ge na nederlagen SDCP speelt ploeg uit bollenstreek naar verdiende 1-0 UITSLAGEN Toch veel voetbal in Paasweekend? Monster op 0-0 gehouden door SEV's John Vonk REGIOSPORT TROUW/KWARTET RH 15 leze 3-2i 'Mee>ll»chu« te papif Ook N- t"®1 1DUK Simpele slagvaardigheid was het wapen waarmee Vitesse Delft zich ten 'SSkeï Altena verder van de onderste plaatsen verwijderde. Ongeveer een kwartier MonstA de Nieuwendijkers in slaap, maar Vitesse zag, drijvend op de grotere routine, wel i punt. slaan. Goals van Ruud van der Lee en Ronald Vermeulen bogen de 0-1 achterstand voorsprong van 2-1, en die stand was voor Altena niet meer gelijk te trekken. lch voorbij laten trek- ere regionen komen hoe sen2> Djgstwekkender in de na rk viot 2-i> de debutant zich enige n nog kon verheugen in 3 Hein et 9 Cappe 1 De Alb 7 Meerkr 7 Schooi um-Vlai ass€ a a Koude J£™Sterkenburg KatwlJ oïsraPHT Na twee neder- ekerk-sveen, heeft Barendrecht ■ee punten aan haar to- 35-dss In e€n erg matige Doral veroorzaakt door je wind, die zijdelings 1 waaide), was het mld- tet Klepke, die Baren- gecfen zwaarbevochten 1-0 itander OWIOS, hoog ge- b ranglijst, moet de hand zem steken, want Gert jjyQ jt vermorste twee glgan- hbssh. Naaldi ^^d^ememoreerd maakte de Duinotfetbal onmogelijk. De bal ekste capriolen, en meni- idwitk-^00r daardoor de juiste 'oeb. teams hadden het er ik mee. Voor de pauze k geen enkel doelrijpe Td. Barendrecht begon k nog behoorlijk gehan- leze ontmoeting. 3SS(der Korput speelde met te schouder (vorige week wricht uit de kom), Henk w voetbalde met een lastl- lesblessure en talentvolle 1de is al weken absent, Hazer_ knieblessure. Zodoende RHODian Rab weer een beroep scheva 0p Rinus Leeuwenburg, D^scheidswedstrijd op zak sev had bovendien keeper non verkozen boven de raVijkwaardige Harry Vis- latste weken sluitpost bij -bewoners was geweest. üSSf hierover; -Ilc moet In n de competitie voor rou- Ik dacht dat Spermon bewezen heeft waarom ik 2» Pau voorkeur gaf. Hij keepte ï-i. Piewedstrijd vond ik." Rab het karaktervolle spel r HaaiVan de Korput en Henk n. „Deze jongens zijn mo- veel waarde voor hun jteuenii". In het spel van aan- suidian Hokke (toch echt niet zo !ns" anders) constateerde de Rab enige verbetering: •«bereide beduidend beter dan i-Huie/ek Direct na de thee ins van de westrijd ver- lome. maar wél balvaardi- Beek passte fraai op de agelhout. De forse spits i moeiteloos van Sper- schrok zo van het lege de bal tegen de paal We urm an van OWIOS ;ser: „Het was Inderdaad ■NQ.in een kans. De spelers Soil Nagelhout dan ook erg <E Menlag op de training —..Ihout op identieke wijze. tiMior mij een onverdiende-, MIE- onnodige nederlaag." was vooral somber ge- rll oihet sPel van zlJn aanvoer de, Jisman: „Zijn spel vond ik an die gemiste kansen van Hij speelde te laks, be te weinig kortom hij kan De oefenmeester die al Taait in het zaterdagvoet- JdeliJk gepikeerd over het 'rm<*l van zijn ploeg. ;S|fecht-goal werd omstreeks -K|e minuut geboren. Leeu- -N»tte na een handig over- voor. alwaar de lepe Van ril o» bal panklaar terug kopte er dpke. die de goed opgezette ladeloos verzilverde. 1-0. ï/Hojd werd prompt aantrek- k va*n Kempen ging zoals ge- jn achterhoede assisteren. jer#!oot om achter één tegen n spelen. Dit leverde aan en prima kansen op. Na- fknoeide z'n tweede moge- °ef\ de kritiek op Buisman T hif want hacï zeker 1"'oeten scoren toen hij twee i voor Spermon verscheen. tijd voorkwam Spermon lljkmaker door een iobje nJ*r Gerrit Fijn over de lat te *1 goed leidende arbiter 6 hield het even later voor 9f0<liner Jan Rab over de toe- Barendrecht: „Er moet bij 70 Jt meer gevoetbald worden. cip em is dat er nog te weinig inken gespeeld wordt. Ik ?r bekennen dat het spel- -erste klas mij enigszins is "en". in» een opmerkelijke opmars. Die op mars werd door buurman Kozakken Boys verstoord. In de buurtstrijd werd door Altena het laatste punt tot dusverre veroverd. In de daarop vol gende duels waren OWIOS (3-1) en Zwart Wit '28 (2-1) sterker. Zaterdag won Vitesse dus, hoewel het daar na vijfenveertig minuten voet bal nog niet naar uitzag. Altena leid de op dat moment met 1-0 door een zeer dubieus doelpunt (buitenspel van Bert Verschoor na negen minu ten. Uit een uittrap van Vltesse-doel- man Paul Oortwijn kopte Rini Capel- le de in het middenrif belandende bal door naar het centrum van de aanval waar Verschoor nog stond opgesteld, zonder de bewaking van Oreidanus. Verschoor profiteerde voluit van de geboden vrije doortocht. Een twijfelgeval van het arbitrale trio waar Altena over geluk niet te klagen had. Scheidsrechter Thuijs hoefde trouwens toch niet terug te zien op een sterk optreden. Zo bedekte hij ook een zeer duidelijk waarneembare handsbal van Altena-aanvoerder Cees de Rooy binnen de beruchte lijnen met de mantel der liefde. Het was tekenend voor de houding van belde formaties dat dergelijke gevallen niet excelleerden ln overdre ven geschop. Altena-Vitesse Delft stond trouwens op zich garant voor een op techniek geschoeid schouw spel. Dat is door de winderige om standigheden niet uit de verf geko men, maar gelukkig drijven beide for maties dan wel in zoverre op techniek dat zij zich niet zullen beperken tot schoppen. Ad de Ruyter, Altena's spelverdeler kon daardoor ook uit groeien tot de onbetwiste uitblinker tijdens het verder niet hoogstaande duel. Menige Nieuwendljkse aanval begint bij de donkere kanthalf, die over een ongelooflijk knappe pass eertechniek en een knappe passing beschikt. Daarnaast toonde hij na de hervat ting een sterk schot te bezitten. Paul Oortwijn noopte hij driemaal tot een knappe redding. De aanwezigheid van De Ruyter was echter niet vol doende om Altena negentig minuten lang optimaal geconcentreerd te doen zijn. Tijdens de terugval die direct na de pauze zijn intrede deed, was De Ruy ter niet bij machte zijn ploeg daar over heen te helpen. Toen verviel ook hij in de fout te ver in de defensie te blijven hangen bij Nieuwendljkse aanvallen. Daar ook Capelle en Theo Dekker in de fout vervielen, ontbrak het evenwicht tussen aanval en ver dediging. Juist daarvan profiteerde Vitesse Delft. Vitesse-vexdedlgers kregen Marius van de Wildt heeft de bal van de voeten van Altena's Rini Capelle weggegleden. V.l.n.r. kijken toe: Marcel van de Koppel, Chi Chung en Joep Willigers. veel vaker de kans in te schuiven op het middenveld, zodat de zeer be weeglijke aanval, bestaande uit Ruud van der Lee en Peter van de Meer, van meer steun werd voorzien. Niet zonder resultaat, want na zeven tien minuten gaan in het tweede be drijf trok Ed Blok de stand gelijk, na terugtrekken van Ruud van der Lee. Zeven minuten later sloeg invaller- jeugdspeler Ronald Vermeulen zelfs een. naar later zou blijken definitieve, bres. Peter van de Meer gaf uit een vrije trap één van zijn weinige goede voorzetten, verder wijtte hij zijn zwakke spel op het arbitrale trio. en Vermeulen kopte ln de korte hoek 2-1 in. Altena kon met stormlopen het dik verdiende puntje niet meer veilig stellen, al ontstonden er diverse doel rijpe scrimmages voor het doel van Oortwijn. Het onterechte blijkt al uit het praat- Je achteraf van de belde heren oefen- meesters Gerard Weber (Vitesse) en Bertus Dekker. Weber: „Een leuke opsteker hè. Na die vroege tegentref fer is het moeilijk om terug te komen. maar dat ls toch gelukt". Dekker: „Dit zijn erg dure punten. We hebben het dacht lk. zelf uit handen ge geven". ALTRNA-VITESSE DELFT I-t (1-6) 9 Bert Ver schoor 1-0. 63 Ed Blok 1-1, 66 Ronald Vermeulen 1-2. Scheidsrechter. Thuijs. Toeschouwen: 500. ALTENA: Arte Hoeke; Frans Hoeke. Oroenevelt. De Rooy. Bosch. Dekker. Capelle. De Ruyter; Van der Koppel. Venchoor, Kant. VITESSE DELFT: Oortwijn; Zoutendijk (Ha ring). Chung, Oreidanus. WUllgen. Blok. Van de Akker (Vermeulen). Van de Wtldt, Verschoor. Van der Lee. Van der Meer. door Lies Mast PUTTEN Het uitstapje naar SDCP is voor Rijnsburgse Boys op een verdiende 1-0 nederlaag uitgelopen. Een neder laag die pas tien minuten voor het einde een feit werd, toen een schitterende aanval het fel op winst spelende SDCP door Ron Lubbersen fraai werd afgerond. Voordien hadden de geel zwarten kranig stand gehouden tegen de vele aanvallen van de thuisclub, die een grotere inzet toonde. De diverse herkeuringen in de mor genuren leidde tot een besluit van scheidsrechter Jan van der Velde om dit vooral voor SDCP zo belangrijke duel op het (betere) bijveld te doen spelen. Voor de 600 toeschouwers maakte dat weinig uit, want ook op het hoofdveld is geen tribune of ande re beschutting voor de kou. Want koud en guur was het daar ln Putten. Dat zeker. Rijnsburgse Boys wist dat het een zware wedstrijd zou worden. Niet vanwege de vrijdagavond gehouden receptie voor het gouden Jubileum, maar wel omdat de spits Henk van der Zwan wegens werkzaamheden op het appél ontbrak. En wat dat bete kent weet iedere Rijnsburgse suppor ter: Van der Zwan ls gevaarlijk met zijn schoten en weet daardoor altijd wel twee verdedigers in actie te houden. Nu waren het Wil Groenendijk, Henk Merbls en aanvoerder Piet Haasnoot die voor de doelpunten moesten zor gen, maar van dit drietal ging toch te weinig gevaar uit om keeper Martin van Voorst te verontrustend Boven dien toonden de gastheren een zo overduidelijke inzet, dat dit duidelijk „afgesproken werk was". En dat was het ook. want de lunch werd zaterdag in de zaal 't Voorhuls in Putten geza- melljk gebruikt en de mentale speeches van trainer Henk Jonker en voorzitter Bart van der Brink misten hun uitwerking niet. Terecht vertrouwde de voorzitter van de supportersvereniging Cees Does ons voor de wedstrijd al toe dat deze mentale voorbereiding minstens tot één punt zou leiden, maar wellicht tot de volle winst. Het werden inderdaad twee punten, maar de geel-zwarten hebben die ze ker niet cadeau gedaan. Vooral Cas Zwaan verzette bergen werk en sti muleerde het hele elftal tot offensieve daden. Na ruim een kwartier leidde dat bijna tot een voorsprong toen Martin Toet een harde schuiver Inzond en doel man Martien van Voorst de van rich ting veranderde bal eerst moest laten glippen en die op de doellijn nog net klemvast kon krijgen. Ook de Blauw- Witten voelden veel voor een ope ningstreffer. maar schoten van Ko van de Berg en Arthur de Rochemont werden voortreffelijk door keeper Henk Postma gekeerd, al ging dat beide keren ten koste van een hoek schop. Toch bleven de beste kansen voor SDCP, dat voor de thee zeker met 2-0 voor had kunnen staan. De tweede helft gaf een Iets minder SDCP te zien, maar dat kwam omdat Rijnsburgse Boys de wind nu voor het grootste gedeelte in de rug had. Toch was het opvallend dat het enige gevaarlijke schot moest komen van Gerrit van Egmond die fraai solowerk afrondde met een hard schot, waarbij de bal maar net naast het doel ging De geel zwarten kregen steeds meer grip op de tomeloze inzfet van SDCP en op de onstuimige stormwind die goed voetbal onmogelijk maakte. Het zat er dik ln dat de 0-0 stand tot het einde toe zou blijven, maar daar mee rekenden de gasten mis. Tien minuten voor tijd hield Arthur de Rochemont na veel Inzet de bal maar net binnen de lijnen, Bert Schuit en De Rochemont zetten daaruit op links een goede aanval op en de lage voorzet werd ineens door de attend meegekomen Ron Lubbersen hard en onhoudbaar langs Henk Postma ge knald (1-0). Nog gaf Rijnsburgse Boys de moed niet op, maar 1-1 kwam er toch niet meer uit, want keeper Martin van Voorst redde in de laatste minuut grandioos na een vloelende combina tie tussen Martin Toet, Nico Zwaan en Gerrit van Egmond opvallend ge noeg alledrie verdedigers van Rijns burgse Boys. Het werd verdiend 1-0 ln deze door de Vlisslngse arbiter Jan van der Velde uitstekend gelelde en door de spelers sportlef gespeelde wedstrijd. SDCP: Van Voont; Van Ommeren; Doorn; De Lange; Daalhuizen; Van de Berg. Termaat. Schuit; Jansen; De Rochemont (Jansen); Lub- Rljosburgse Boys: Postma; Nico Zwaan; Van Dellt; Van Egmond; Cas Zwaan; Toet; Ouwer- sloot; Van der Voort. Oroenendljk; Haasnoot; Merbls THT Spermon, Benthem. Vsn der .de Heuvel. Olele. Klepke, Hokke. O m der Meer iBreddels), Van Kempen. Ja J Uitsiag. Van Hul. Vierhuizen. Pool wo'hd. Van Beek. Snoek; Jonker. Buis- (Van onze speciale verslag gever) KINDERDIJK Voor een deel ln gedachten en voor een deel ln werkelijkheid vierde De Zwerver feest. Het eerste festijn slaat op het kampioen schap van klas 3A dat de club uit Kinderdijk na de ruime 4-0 overwinning op concurrent TSB nauwelijks meer kan ontgaan. De tweede overwe ging, een meer reële, geldt de blijdschap over de behaalde zege op TSB en het jubileum van Hans Keesmaat, die voor het standaardteam van De Zwerver zijn 500ste wedstrijd speelde. In de middag waren er voor hem en zijn vrouw bloemen, in de avond een fraai radlocassettedeck met ln de kantine van De Schans meer uitingen van grote waardering voor zijn staat van dienst ln het rood/zwart. De kater was er ook bij de molens in Kinder dijk maar die was voor TSB dat, hoewel in het veld nagenoeg niet min der dan De Zwerver, toch met een fiks pak slaag de terugreis naar Vlaardin- gen moest maken. En eigenlijk begon het allemaal zo veelbelovend voor de TSB-mensen. De eerste de beste aanvalsactie van de geel-blauwen leverde al een ge vaarlijke schuiver op van Leen Boon die keeper Hugo Goudswaard tot een fraaie redding dwong. Het zou over dreven zijn te stellen dat hiermede TSB zijn kruit al had verschoten maar het leek er toch wel wat op. Want in het met veel overtredingen doorspekte spelbeeld ging De Zwer ver meer en meer zijn stempel op de activiteiten drukken hetgeen TSB tot diverse vertragende momenten dwong. Na 17 minuten kwam het ne men van onnodige risico rechtsback Rob de Jonge duur te staan. Hij ver speelde de bal aan Peter de Haan die Harry Kroeze aanspeelde Hoewel Hans Campen nog probeerde het erg ste te voorkomen mikte de spits van en die bal werd door de degelijk spe lende Cor van der Beemt met de arm binnen de beruchte lijnen van rich ting veranderd en dus strafschop. Uit de elfmetertrap bracht De Paauw de stand op 3-0. TSB moest ervaren dat er onder die omstandigheden dan ook soms niets meer wil gelukken. Zo kogelde Hans van Bommel onnoeme lijk hard tegen de paal. Joegen Hans Campen en Henk van der Kraan hun mensen naar voren om wellicht toch nog een andere spelbeeld op te roepen. Helaas, de meerdere ruimte die de De Zwerver-voorwaartsen hierdoor kre gen leidden tot diverse scoringskan sen voor de Kinderdijkers waarvan Peter de Haan er nog één benutte (4- 0). TSB mocht van grote afstand vla Hans Campen nog een keer op de Ietwat voor zijn doel opgestelde Hugo Ooudszwaard richten, maar trof op nieuw de lat. In de slotfase doelpunt te uiteindelijk na een combinatie tus sen Hans Campen en de voor Harry Wenzel ingevallen Arjo Peters de op gekomen Henk van der Kraan maar zijn doeltreffende kopbal werd naar onze mening onterecht door arbiter Van Andel wegens buitenspel gean nuleerd. Opmerkingen daarover plus eerdere aanmerkingen op de leiding leidden voor Wim Maurits tot een offlcléle waarschuwing. DE ZWERVER-TSB M (1-6) 17 Harry Kroe-ze 1-0. 61 Peter van der Spoel 3-0, 67 Pleun de Paauw (strafschop) 3 0. 78 Peter de Haan 4-0. Scheids rechter Van Andel. Toeschouwen: 750. DE ZWERVER: Ooudswaard. Venluls. Van der Spoel. Van 't Zeilde en Keesmaat; Hans en Henk Stout en De Paauw. Van Tol. Kroese en De Haan. Peter de Haan omspeelt TSB-doelman Schaap en gaat 4-0 voor De Zwerver scoren. De Zwerver fraai raak (1-0). Korte tijd later verdiende goed werk van Hans van Bommel meer dan de over de lat verdwijnende kopbal van Leen Boon maar ook die kans deed niets af aan de constatering dat TSB erg moeizaam tot het realiseren van een opening in de defensie van De Zwerver kon komen. De goed leiden de arbiter Van Andel uit Sliedrecht moest nog even wat irritatie tussen Pleun de Paauw en de goed spelende maar ook gemakkelijk vallende Hans Campen sussen voordat het theedrin ken geblazen was. Omdat T^B met een gelijkspel niet gebaat was startte de ploeg na rust met het verwachte offensief dat ove rigens weinig effect sorteerde. Men' mocht aan die kant nog zestien minu ten hopen op de mogelijkheid tot het wegwerken van de achterstand. Niet langer, want Peter van der Spoel zorgde op dat moment ln feite voor de beslissing. Hij ontliep opkomend en op zichzelf passend de Vlaardingse bultenspelval. passeerde de uitlopen de keeper Peter Schaap en scoorde heel knap 2-0. Zes minuten later sloeg Pleun de Paauw over rechts op hol, zette voor Oefenprogramma Dlnadag I april: Zwart Wit 28 0vrrmaa» (30 00), Vlaardlnfen-8W (19 30). ZBVH i Oravenzandse 8V (20 00). ExceUlor P-Zwaluwen VI (20401. TOOR-VOC (20 00). O TOO te Llndt-RFC (10.20) Reserves 2B: Maasdijk 2 Excelsior M 2 3 1 IC. 888 2-NTW 2 I-I, Heerjaiudam 2-LRC 3 0-2 JE: NSW 3-Sptrlt 3 0-0 Afdeling Den Haag Hoofdklasse: HonselersdIJk De Jagers 3-0 Ie* klasse: Ornas HT8V 1-1. 2A: Hoek van Holland- Eacher Boys 1-1 Afdeling Dordrecht Hoofdklasse: Herovtna-Tücht 2-1, 8trlJen-ODC I- 2. Asperen-Haaften 0-1 Eersle klasse: Stedoco- Hardinxveld CM). Vuren-OW 63 1-1, Drecht streek HSSC -61 2-1 Tweede klasse: IFC-Bake- atein 3-2. ROTTERDAM Als de afgelopen zaterdag afgekeurde wedstrijden door de KNVB worden ingevoegd in het Paasprogramma ontstaat er toch in het district West II nog een vrij omvangrijk programma. 18 duels die zaterdag werden afgealst zouden met Pasen gespeeld kunnen worden. Dit zijn voor zaterdag 5 april: 3A. Groot Ammers-Excelsior P.. Capelle- Heinenoord. 3B: KatwlJk-ARC„ SVPTT-Dle Haghe, Voorne-'s-Gra- venzandse SV. 4A: TOGR-Loosdul- nen. 4B: De Sleutels-DEVJO. Rohda 76-Spcl. Lisse, KMD-Hazenvoudse Boys. 4C: Maasdam-Zuidland, ZBVH- SNS. 4D: WOZ-GJS. Voor maandag 7 april: 3A: Schoonho- ven-Vlaardingen, 4A Naaldwijk- MW '27. 8VGEB-Hoekse Boys. 4B: Oegstgeest-DORR. 4C.: WFB-Groote Llndt. 4D: WOR-8ateUiet door Gerard van Rijk MONSTER Op papier had Monster met 27 punten koploper ln de vierde klasse B een gemakkelijke middag tegen het met 8 punten in degrada tienood verkerende 8EV. Niets was echter minder waar. geen enkel mo ment heeft de kampioenskandidaat zijn positie kunnen waarmaken. Al leen aan het sublieme spel van SEV- keeper John Vonk konden de kleu mende toeschouwers zich warmen in dit sfeerloze duel. dat terecht in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. John Vonk was onbetwistbaar de gro te uitblinker in deze wedstrijd van promotie- en degradatiekandidaat. In een stijl, die aan Jan van Beveren deed denken, haalde hij een paar afstandsschoten uit de bovenhoek, maar ook door zijn uitlopen toonde hij niet alleen een uitstekende lijn- keeper te zijn. 8EV had de organisa tie van de verdediging toevertrouwd aan de geroutineerde Piet van Elven, die hiervoor uit het vierde elftal was teruggeroepen. Laatste man Peter van Oosten stond nu linkerspits, maar speelde daar een onopvallende rol. Monster, zonder de geblesseerde Koos van de Kruk, moest voor eigen publiek het spel maken, maar miste de inventiviteit om de solide SEV- defensle uit te spelen. Schoten uit de tweede lijn waren het meest gevaar UJk. Ook verdedigend liep de zaak bij de thuisclub niet naar wens. alleen door het openzetten van de bulten spelval konden de tegenstoten van SEV ontregeld worden Als kijkspel was deze wedstrijd absoluut onvol doende door de vele missers, verkeer de passes en te hoog gespeelde ballen gezien de sterke wind Alleen de onze kere einduitslag hield de toeschou wers op hun plaats De schoten uit de tweede lijn kwa men voornamelijk van de regelmatig naar voren komende laatste man Koos Klop. Een strak door hem geno men vrije schop werd echter be kwaam door John Vonk gestopt. Ook Hans van Berckel zag zijn stuiteren de schot dat hij na een fraaie solo afvuurde door John Vonk gekeerd. Aan de andere kant pakte Monster- keeper Rob Klop een kopbal van Gert van Empel uit de hoek, waar door hij zijn club voor een achter stand behoedde. Direkt na de hervatting kreeg de ti telkandidaat even een opleving. Een inzet van Kees Quack werd afgesla gen en de terugspringende bal werd door Hannie Verkade keihard inge schoten, maar John Vonk wist van geen wijken. Dat merkte een minuut later ook Nico van Zanten bij zijn harde schot. Toch bleven de snelle tegenaanvallen van 8EV door het op dringen van Monster niet zonder ge- vaar. Arbiter Oravesteljn moest zelfs een doelpunt van SEV'er Theo Knlj- nenburg terecht wegens buitenspel afkeuren. De thuisclub zakte naar een bedenke lijk niveau, waarbij alleen Bert van de Kruk door zijn inzet probeerde zijn medespelers tot grotere presta ties te bewegen De kort voor tijd voor de uitgespeelde Gert-Jan de Wil de gewisselde Ben Prins kreeg nog een reële kans, maar zijn schot ging hoog over. SEV kon hier verder niets meer tegenover stellen en was allang blij met de puntendeling. Oefenmeester Dick Suiker van Mon ster: „SEV beschikt over een goede keeper, die van mijn Jongens alle ge legenheid kreeg om ln de wedstrijd te groeien Maar ik vind het toch be langrijk dat wij een punt gehaaid hebben. Vanmiddag bleek dat voor een aantal jongens de spanning van de bovenste plaats gaat drukken, waar nog bijkomt dat ledereen na tuurlijk van de bovenste wil winnen". Genoeg werk aan de winkel derhalve voor Dick Suiker om het Monster schip niet ln het zicht van de (kampi- oensihaven te laten stranden MONSTER: Rob KJop. Maat. Kooa Klop. Voota. Van Berckel. De Wilde (Prtna). De Hoog. Verkade. Quack, Van Zanten. Van de Kruk SEV: Vonk; Van der Helm. Van Elven. Rumf. Eakea. Van de Knljnenburg. Koeling (Van Dljki. Eindhout, Slump. Van Empel (Krulzei. Van Ooaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15