iuro T 1 ADVERTENTIES a.j. van der Hinde 020-936868 020-936868 randstad Trouw Trouw Voor parttime Metz Co grootwinkelbedrijf correspondent(e) Nipo Medewerkster uitzendbureau Ju* international secretary services computer-operatrice data-typiste Perry Sport administratief medewerker (m/v) boekhouder/ administrateur m/vr. typistes datatypistes adm. krachten Dactylo uitzendburo Biet Joachimsthal B.V. boekhouder verkoopster BCC Ervaren bruin- en/of witgoedverkopers Aankomende verkopers voor alle afdelingen chef slagers slagers halfwasslagers nette winkeldames 65+ slagers verkoper BCC 'n TD Baliemedewerker Het Ochtendblad bezorgers(sters) [~ir randstad uitzendbureau J de Volkskrant agent(e). Ifitlaatcenter ass. bedrijfsleider GDGlSfl Full- of Parttimers!; Talsma buitenreklame* een magazijnch[< bezorgers(ster) fe Het Parool bezorgers DINSDAG 25 MAART 1980 TROUW/KWARTET PHS 14 - Dageh|ks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag lot en met vnidag van 08 30 uur tol 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13 45 uur) in ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen teletomsch worden opgegeven onder telefoonnummer ot schnftei h geadresseerd aan. afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bi|kantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland onder wie b«|na de heitt van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord ir. hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over T of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels. 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet 4.18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3 - Alle pri|zen zi|n exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook ontstaan door het met. niet t«|digof onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach- ten of over fouten ontstaan door ondu>deli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Wij hebben voor een dame als allround steno-typiste Nederlands, Duits of Engels een aantrekkelijke werkkring voor enkele uren per dag, bi| voorkeur 's middags o» nader overeen te komen Wij bieden een goed salaris tn een prettige werksfeer en een modern kantoor. Centraal Europeesche Houtindustrie B.V. Klaprozenweg 75, Amsterdam-Noord voor nadere inlichtingen of eventuele afspraken verzoeken wij u te bellen 020-330001. Vragen naar de heer Drexhage. voor onze correspondentie zoeken wij een Kennis van de moderne talen is nodig gezien het kontakt met onze buitenlandse leveranciers. Ook het typen van orderbe vestigingen is een onderdeel van het werk Voor een begin nende correspondent(e) is dit een goede kans. om ervaring op te doen. Leefti|d tot 35 jaar Sollicitaties aan METZ CO B V.. Keizersgracht 455. 1017 OK Amsterdam Tel 020-248810 Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek, heeft plaats voor een admin. die 3 dagen per week wil werken Werktijden van 8 45 tot 17.15 uur Havo opleiding is gewenst. Heeft u interesse neem dan contact op met Mr W. lieverse van het NIPO. Barentszplein 7. 1013 NJ. Amsterdam. Tel. 020-248844. Groothandel in kunstschilder- en tekenmaterialen Rozengracht 38. 1016 NC Amsterdam. Tel. 020-242791. zoekt voor haar geautomatiseerde administratie administratief medewerker Leeftijd ca. 23 jaar. Hij moet gevoel hebben voor administratie en organisatie, zodat hij in staat is om alle facetten van een geautomatiseerde financiële administratie te doorlopen, teneinde na verloop van tijd zelfstandig te kunnen werken. Beschikt hij over de nodige energie, dan zijn de toekomstmo gelijkheden voor een leidinggevende functie op de administra tie aanwezig. Schriftelijke of telefonische sollicitaties aan: A. J. van der Linde b.v.. Rozengracht 38. 1016 NC Amsterdam. Tel. 020- 242791. Oproepen, verloren voorwerpen enz. Wie heeft er per ongeluk spul len meegenomen w.o albums met foto's uit Sunname en Antillen. Ri|bewi|s 1810/1972 enz. van de Niasstraal 337 Terugbezorging legen belo ning aan de Danie Theronstr 10 hs Tel 020-941531. DE KOMIEK zoekt 1-april grap Tel 020-225225. LIEVEKE, gefeliciteerd! houd van je!! „Nr. 14". Personeel biedt zich aan J.man 23 |r. zoekt baan bi] internat HANDELMU Spreekt Engels en Spaans. 3'/< jaar gewerkt in Bawh J C S afd. Br o. nr. 2-19160. bur. v.d. blad. Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor BV. Van Boshui- zenstraat 415 020-421287 Jong beeldend kunstenaar zoekt pari-time WERK om fi nancieel het hoofd boven wa ter te houden Evt. chaul- feurswerk ol schilder- en tim merwerk. Of ander soort van plezierig werk. Inl. 020-234977. Handels- en kantoorpers. gevraagd Adm. kracht m/v Met goede typevaardigheid. bi| een Engels georienieerd bedri|f op het Amstel-indu- strieterrein. goede Engelse spreekvaardigheid is noodza kelijk Je gaat alle voorko mende administratieve werk zaamheden verrichten Voor hele dagen gedurende t één maand LINNAEUSSTRAAT 56 Tel 020-945050 Telexiste mod. t. Bij een bednjt nabij het C.S. Baan voor een geroutineerde levendige kracht voor hele dagen Duur: enkele maanden RAADHUISSTRAAT 52 Tel 020-262666 of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328 Tel.: 020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Den Haag EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAROOL. IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1 2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM De advertentieafdeiing be houdt zich het recht voor ad vertenties eventueel zonde* opgave van redenen te wei geren. (Art. 16 Regelen voor hel Advertentiewezen) RJA is een van de grote recfame-adviesbureaux van Neder land en de boekhouding wordt gevoerd met een eigen computer Voor het bedienen van onze computer en voor de verzorgen van de input zoeken wi| een vrouwefi|ke kracht, die zal optreden als Z>i die ervaring hebben in dit werk weten, dat deze functie combinatie afeurvorming voorkomt Mocht u nog geen ervar.ng hebben, doch wel vlot kunnen typen dan zorgen wi| voor een opleiding txi zowel de computerleverancier a's bij ons intern Uw opleiding LEAO of MAVO in ieder geval betreft het leuk werk in een team van voornamelijk |or»ge vrouwen Voor een snelle communicatie is een telefoontje gewenst Rob Vonk wil graag met de sou citantes voor de computer spreken Ons nummer is 020-13 65 55 (Gok getrouwde dames kunnen solliciteren) Recla-Janssens Advertising (RJA) BV BURG HOGGUERSTRAAT 391-397 - AMSTEROAM (GEMAKKELIJK BEREIKBAAR PER OPENBAAR VERVOER). Notarissen Bennink Bolt Spier WESTEINDE 24 AMSTERDAM Tel. 020-242359 Vragen voor zo spoedig mogelijk: receptioniste/telefoniste/typiste Liever geen part-time Met vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties gaarne na telefonische afspraak. Perry Sport, de grootste vrijetijdswinkel van Nederland, onderdeel van het KBB concern, vraagt voor het hoofdkantoor in de Bijlmermeer (tegenover Metro- en NS-statation Bijlmer) een Onze 21 filialen zijn verspreid over het gehele land. De omzetgegevens van deze filialen worden centraal verwerkt in het concern computercentrum te Am sterdam. Uiteraard worden op deze verwerking de nodige controles uitgevoerd. Voor deze belangrijke controle-taak zoe ken wij een accurate kracht met puzzel zin. Uiteraard heeft u in deze functie een veelheid aan contacten, voornamelijk te lefonisch met de filialen. Enige praktische eraring, bij voorkeur in een geautomati seerde administratie, strekt tot aanbeve ling. De opleiding dient voor deze functie te liggen op MAVO niveau met praktijkdiplo ma boekhouden (of hiervoor studerend). Leeftijd van ca 20-30 jaar. Van onze arbeidsvoorwaarden noemen wij als belangrijkste: 8% vakantietoeslag en 4% kerstgratificatie 22 vakantiedagen 85% studiekostenvergoeding een aantrekkelijke kortingsregeling bij aankopen in ons bedrijf. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Perso- neelzaken, Frankemaheerd 6, 1102 AN, AMSTERDAM Z.O. Telefoon: 020-96 49 49. Import reformwaren van Leuwen b.v., een begrip voor gezond eten en drinken zoekt op korte termijn een: Wij denken aan een goede PD-er met ruime ervaring, daar hij/ zi| m staat moet zijn om geheel zelfstandig de totale admini stratie te verzorgen. Bij voorkeur enige type-ervaring en kennis van de Duitse taal. Bent u geïnteresseerd, schnjf of bel ons dan voor een nader gesprek Ons adres is Graftermeerstraat 34. 2131 AC Hoofddorp. Tel. 02503-12945 Otrekt tt|deli)k werk voor Werkzaamheden in Almere en Lelystad Tijdeli|k werk. serieuze zaak Lelystad Mevr A Roos. Haf 56. Tel. 03200-26883. Contactweg 28 Amsterdam (Sloterdijk) Grossier in modieuze damesstoffen Wegens uitbreiding van de werkzaamheden wordt gezocht: Deze assistent zal geheel zelfstandig het grootboek beheren, computer gestuurd. Ook de crediteurenadministratie valt onder zijn toezicht. Opleiding minimaal MBA-niveau Geboden wordt een zelfstandige funktie met goede perspec tieven. Prettige werksfeer in goed team. Salaris is vanzelf sprekend dienovereenkomstig. Interesse? Gaarne tel. kontakt opnemen onder nr. 846805 vragen naar de heer T. van Gerven. Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd WINKELJUFFROUW Banketbakkerij Blommestein, Churchilllaan 26. Amsterdam- Z. Tel. 729526. na 18 uur 719411. zoekl voor haar filiaal op de Nieuwendijk 15 een tuil-time voor nadere inlormatie kan men contact opnemen met Paul Marbus. de manager. Tel. 020-246516 Elektrospeciaalzaken b.v. vraagt voor spoedige indiensttreding voor de filialen Badhoe vedorp. Amstelveen en Amsterdam (te Osdorp) Leeftijd 20-35 jaar leeftijd v.a. 1,7 jaar Wij betalen een goed salaris met goede secundaire arbeids voorwaarden, o.a. 27 dagen vakantie en een prettige werk sfeer in een modern en dynamisch bedrijf. Interesse in een van deze fijne banen? Maak dan snel een afspraak met de Hr. K. J. Bakker of T. H M. Buddelmeijer voor een persoonlijk onderhoud. BCC Elektrospeciaalzaken b.v. 6 filialen in de Randstad Kuiperij 13, Amstelveen Tel. 020-471316 Vleeschmeester Kruyer vraagt voor bestaande en nieuw te openen filialen (ook pari-time) (voor enkele dagen per week) Mensen met enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel vinden bij ons een zelfstandige, goed betaalde baan. Soil, en inl. bij ons hoofdkantoor. Tel. 020-233121, na 20.00 uur 02503-17169 of 02975-65184. Wij hebben plaats voor een Wij denken aan een medewerker in de leeftijd tot 23 jr.. die ervaring heeft en in A'dam of naaste omg. woont. Zij, die voor deze functie belangstelling hebben, kunnen persoonlijk solliciteren bij: Hazenberg-Herenmode KINKERSTRAAT 326-332. AMSTERDAM Een telefonische afspraak voor uw sollicitatie wordt op prijs gesteld. Tel. 020-183631 Huishoudelijk personeel gevraagd Centrum 1e klas SCHOON- MAAKHULP. Poetsen niet aaien 3 uur p.w. 10 p.u. Tel. 020-254162. Gevr. HUISH. HULP. 4 u. p.w, Churchilllaan. na 18 u. 020-711268. HUISH. HULP gevraagd in Amstelveen (Bankras). Elke dinsdag en donderdag van 9- 12.30 uur. Behalve de school vakanties. Klein gezin (3 pers Modern huis. 70 per week. Tel. 020-452528. PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES? BEL 020-936868 EN INFORMEER NAAR ONZE KONTRAKT-MOGELIJKHEDEN. (Para-)medisch personeel gevraagd AS T EFFE KAN bekijk dan. of u thans voor een invalweekend- dag- en/of avonddienst gelegenheid hebt. Het loon is hoog. het vakantiegeld, etc bedraagt 21,62%die u met de vakantie best kunt gebruiken. Wij vragen direct VERPLEEGKUNDIGEN A ot B Ook evt met een I.C.U.-en C.C U aantekening ZIEKENVERZORGENDEN. ERV. VERPLEEGHULPEN Neem direct contact op met INTERFACT Ceintuurbaan 149 t/o Rialto- bioscoop, Amsterdam, tel. 020-724700 of 641411. Jitzendburo vraagt per direkV VERPLEEGKUNDIGEN A CCU ERV VERPLEEGHULPEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724 OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN. NET ALS U. Technisch personeel gevraagd Wegens uitbreiding zoeken wij BOEKDRUKKER bekend met HCA/HDA. Ons bedrijf is uitstekend met openbaar ver voer te bereiken. Soil, na tel. afspraak mej. Preschol tus sen 10 00-16 00. Drukkerij Cito Tel 020-906123. POLEC DETACHERING B V. zoekt techn. adm. medewer kers op MTS-nivo; per 1 4.'80 voor langere tijd in Amster dam-West. Bel 020-644202 of kom langs. Willemspark- weg 213, Amsterdam Wegens uitbreiding zoeken wij REPRODUKTIEFOTO- GRAAF. Ons bedrijf is uitste kend met openbaar vervoer te bereiken. Soil, na tel.afspraak mej. Preschel tussen 10.00- 16.00. Drukkerij Cito. Tel. 020-906123. Wegens uitbreiding zoeken wij OFFSETDRUKKER (klein) liefst bekend met Heidelber- ger offsetpers. Ons bedrijf is uitstekend met openbaar ver voer te bereiken Soil, na tel. afspraak, mej Preschel tus sen 10.00-16 00. Drukkerij Cito. Tel. 020-906123. Wegens uitbreiding zoeken wij ASSISTENT(e) voor bin derijwerkzaamheden. evt. part-time. Ons bedrijf is uit stekend met openbaar ver voer te bereiken Soil, na tel. afspraak, mej. Preschel tus sen 10.00-16.00. Drukkerij Cito Tel. 020-906123. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 l.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij op korte termijn elektromonteurs LTS-ers Elektro Telefonische inlichtingen aan onderstaand adres Elektrotechnisch Installatlebureau SALENTIJN B.V. Overtoom 251 1054 HW Amsterdam Tel 020-189917 Elektrospeciaalzaken b.v. vraagt voor spoedige indiensttreding voor het filiaal Badhoe vedorp Zijn taak bestaat in hoofdzaak uit het verhelen van kleine storingen aan door ons verkochte apparaten, de aanname en uitgifte van te repareren apparaten, de verkoop van kleine serviceartikelen. Kortom een job vol afwisseling die nooit verveelt. De juiste man heeft 2 „rechterhanden", heeft gevoel voor service en kan correct omgaan met klanten. Wij betalen graag een goed salaris aan deze vakbekwame medewerker, daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaar den o.a. 27 dagen vakantie. interesse in deze fijne baan? Maak dan snel een afspraak met de Hr. K. J Bakker of T. H. M. Buddelmeijer voor een persoonlijk onderhoud BCC Elektrospeciaalzaken b.v. 6 filialen in de Randstad Kuiperij 13, Amstelveen Tel. 020-471316 Divers personeel gevraagd Met spoed gevraagd TAXI CHAUFFEUR Amsterdam, met vergunning. Tel. 020-311063. Gevr. LTS'er metaal. 17/18 jr. in klein bedrijf met prettige werksfeer. Tel. 020-242445/ 192105. Middelgroot bedrijf zoekt be slist zeer nette DAMES voor binderijwerkzaamheden. Ra- penburgerstr. 179 (omgev. Waterlooplein). Tel. 020-234391 en 239890 Gevraagd ONDERHOUD- SCHILDERS Boogert BV. Den brielstraat 8 Amsterdam, tel. 020-848585. Wij vragen met spoed chauffeur/bezorger voor onze uitgeverij/drukkerij. Heeft u interesse, bel ons dan even. Tel. 020-799637. HOOGWERKERCHAUF FEURS gevr met groot rij- bew., Boogert BV.. Den Brielstr. 10, Asd. 020-848585 DE KOMIEK zoekt per 1 april orgeldraaier. Tel. 020-243665. Banketbakkerij Dezi vraagt een VAKBEKWAME BAN KETBAKKER en 2e BEDIEN DE. Vakantie wordt geregeld Olympiaplem 119, Amster dam Tel. 712085. na 18 00 uur 02946-1615 heeft per direkt plaats voor enkele flinke in het agentschap AMSTERDAM omg. BEETHOVENSTRAAT. Minimum leeftijd 15 jaar Aanmelden tel 913456 tst. 789 of tst. 765. direct (para) medisch werk voor: A-verpleegkundige met ervaring op de o.k. voor een ziekenhuis in zuid. Alleen dagdiensten A-verpleegkundige voor een interne afdeling in een ziekenhuis in Amstelveen. Per direct, diensten in overleg Doktersassistente voor de funktiekamer met kennis van het draaien van ECG'S. Per direct. Werktijden van 8.30 u. tot 17.15 u. voor een ziekenhuis in Amsterdam-West. Medisch student 3e- of 4e jaars voor het sorteren van bloedmonsters per direct Werktijden van 7 00 tot 9 00 u in een instituut in West. 2 Fysiotherapeuten voor een longfyriotherapte in een ziekenhuis in het Centrum Eén moet beginnen per 6 mei a s. voor hele dagen, de ander begint 2 juni. 20 uur per week WIJ HEBBEN NOG VELE ANDERE BANEN BEL OF KOM LANGS LEIDSEPLEIN 1-3. AMSTERDAM. TEL. 020-220055 OF DAM 4 AMSTERDAM TEL 020-262213 AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE DE OCHTENDBLADEN en zoeken voor het agentschap Amstelveen-Zuid een aktieve Taak: het begeleiden van hel bezorgers-team Verdiensten ongeveer 1140.00 per maand Inlichtingen: Tel 913456 tst 789 ot 765 Een van de snelst groetende bedrijven op de markt van „Uitlaat Centers" zoekt voor haar vestigingen een: Voor montage van uitlaaisystemen, die onze bedrijfsleiders in A DAM, HAARLEM en A VEEN assisteert en indien nodig vervangt Wij denken aan een hardwerkende monteur die carrière wil maken, in bezit van eigen auto. met ervanng in een leidingge vende functie in de garagesector Leefti|d 23-35 |aar. Wij bieden een uitstekend salens, met een omzetjxemie. reiskostenvergoeding ol regeling SOLL. SCHRIFTELIJK OVERTOOM 36-40. 1054 HK A DAM, OF TEL AFSPR 03410-20138 (HR. C. F. V.D. BERGH). Edelaiaal Maatschappij BV Postbus 173 1000 AD Amsterdam Telefoon 020-233404" EDELST AAL MIJ BV biedt een vaste baan aan mannelijke ol vrouwelijke met commercieel gevoel, administratief inzicht i technische achtergrond Bel of schrijf Edelstaal Mij BV Lauriergracht 15-17. 1016 RE Amsterdam-d Tel. 020-233404 zoekt op korte termijn Bij Talsma Buitenreklame ligt er ook heel wat binnerr gen. De man die wij zoeken gaat de voorraad ott reklameborden en affiches niet alleen in de gaterf maar ook onderhouden. Hij werkt samen met e timmerman, een schilder en een paar man van de ze| rij. Hij is verantwoordelijk voor alles en nog w< magazijn. Hij is 30-35 jaar Zeer afwisselend werf een prima salaris verdienen. Bel voor een afspraak d Contrucci. j TALSMA BUITENREKLAME B.V. I WILLEM FENEGASTRAAT 16 1096 BN AMSTERDAM t Telefoon 020-926869 t De OCHTENDBLADEN TrOUW Ie a en t ls De Volkskrant i hebben per direkt plaats voor enkele in het agentschap HOOFDDORP |e zi Minimum leeftijd 15 jaar. jerv Aanmelden: Mevr. D. A. Nijdam, v.d. Berghlaan 209. Hoofq c< Tel. 02503-11950gra vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8 Tel 020-120396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) 1e v.d. Helststraat 68. Tel 020-723940. Churchilllaan 1. Tel. 020-797592 (tussen 15.30P17.30 uur.) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-113790 roet eri eer be2 Onroerend goed te koop aanget Vondelpark Per direkt leeg te aanvaarden van eig./bew. een prachtig luxe gerenoveerd 3-kamerap- partement met uitzicht op Vondelpark. Het app. is voor zien van een grenen keuken, parket, open haard c.v. en badkamer met ligbad enz. KOOPSOM 137.500 K.K. METROPOOL-DOERGA BV. Brediusweg 37, Bussum. Tel. 02159-10151 Te koop Diverse appartementen in Amsterdam van 35.000 k.k. tot 115 000 k.k. Benodigd eigen geld 10 procent van de koopsom. METROPOOL-DOERGA B.V. Brediusweg 37. Bussum. Tel. 02159-10151. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888. BUSSUM. Lijsterl. 12 half vrijst. herenh 2/1 kap. Rustig gelegen. Achtert. zuid. 7 k plavuizen. gar. C.V. 299.000. tel. 02208-4950. T.k. EENGEZINSWONING in HAARLEM. Ind. gang. grote huisk., keuken. 2 sl.k. badk. met ligbad. Vr.pr 120.000 k.k. Financ. mog. Verdere inl. firma Burdorf. Eindenhoutstr. 35. Haarlem, tel. 023-314129. In DRENTE t.k. SEMI-BUN- GALOW met tuin. dubbele garage en schuur. C.V. gas (hete lucht). Ind. entree, hal met toilet. L-vormlge woonk. circa 50 m'. speelkelder, kan toor. keuken. 1e verd. 3 sl.k.. badk. met ligbad en toilet. Thermopane beglazing, par ketvloer Vr.pr. 245.000 k.k. Financ. mog Verdere inl. fir ma Bundorf, Eindenhoutstr. 35. Haarlem, tel. 023-314129. LEMMER. Aldebaren 24. Vrijst. herenh op 375 m». 5 k., gar, glasdicht casco. Moet inw. geheel naar wens koper afgewerkt worden, f 185.000. 02208-4950. T.k. te BRUNSSUM (Z L.) ri ant geleg woonhuis. 5 jr oud met cv, ww, garage en o.m. parterre n hal. 1e et met te gelvloeren. Woonk. 36 m', 4 sik., badk. m. ligb 2e toil, geh. geïsol. Spoedig te aanv. Pr. 145 000 k.k. Inl tel 045- 256767. Te koop WINKELPANC op de Haarlemmr met grote wonii totale opp. 350 voor alle doeleinden t Geh. beveiligd en warmd. Geen koster» Prijs 295.00 Inl. na 18.00 uur 020- Goed onderhouden MERAPP. met dou< etage) aan de Over Adam. Eigenarar/t Vr.pr. 129 000 k Overboek Makelai leurs o g. Vijzelgra Amsterdam. Tel 020- AMSTELVEEN wonh. bevat woonk.. kl. keuken, k L- et. 2 ruime slpk. 2e e verd. m. 1 slpk. E Zonnige voor- en at Vr.pr 185.000 k.k. kant. O.G. GOUDSf 020-732173. Saxen laan 39, A'dam. hilversum.Koninginnej 57b.2e flat 3 k. operl badk.C.V.bale bjj stoft., desgew. meub./ 149.000. 02208-4950. T.k. MONUMENTEN^ Zierikzee. Bouwverg Tel. 01114-1275. Landelijk gelegen aan het Noordeinde ii meer op 910 m2 eig# Vr pr. f 236 000 Overbeek Makelai teurs o.g, Vijzelgrl Amsterdam. Tel. 0201 Beleggingspand m F zuid aan de CAI STRAAT. Betaalde f 9.640 per jaar, 65.000 k.k. Alle pange Mak. dv.. |i gracht 255-259.1 020-240363 F UNIEK AANBOD' Jo^ student opgelet' Ro Kralingen. Nabij Era! versiteit en gezellig^ buurt Lusthofstr zet t kaarsrecht pandje leegstaande boveneCC gen entree Geh. gel seerd en gestoffeerd J ne keuken.gasverwd woonklaar Totaal voorts huuropbrengst terrewoning, bew> zeer bejaarde huurl' voor gehele pandit") 82.500 k.k. Jong stel kan onder) aan student of dus spotgoedkoop v nanciering mogeli|k.l 184065. bg.g. 0220T LEMMER ALDEBARAN 24, vrijst. herenh op 375 m', 5 k garglasdichtcasco Moet] inw geh naar wens koper afgewerkt wor-l den. ƒ201 000,-Tel. 02208-4950. Onroerend goed en woonrui te huur aangeboden Mooie gr. winkel met 3-k.wo ning A'dam. 2 tori., badcel en gr. kelder Huur f 400 p.m. ovem 1 20.000 Wittenb gr Tel. 020-223821 Voor werkende heer ol dame t.h.a. 2 kamers m. gebr v keuken -t douche Huur n.o.t.k 1 maand borg. Br o nr. 21-19170. bur v.d. blad BLOEMENDAAL ka* met C V en vaste zeer rustig gelegenj j station evt ook voa zeer geschikt dame b.b h.h. 023-253645 KAMER t.h. in A da p w voor 3 mnd. I betalen Tel 020-10 'MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAQ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14