ëiilips wil wachten *'ft het CAO-overleg jen verontwaardigd Auto rijdt op twee fietsers in: dode Thailand stuurt in het geheim Cambodjanen terug Dranksmokkel per auto voorkomen FAMILIEBERICHTEN i 25 MAART 1980 TROUW/KWARTET P 6 RHS 11 sociaal-economische redactie :ef)VEN Philips heeft de vakbonden voorgesteld het irleg uit te stellen in verband met de loonmaatregel, triebond FNV heeft hierop, aldus een woordvoerder ips, positief op gereageerd. Onderhandelaar A. van van de Industriebond FNV zei echter in een reactie oorstel met verbazing en boosheid te hebben kennis van de brief van Philips. tg«i indési na: i üfhd omdat Philips vorige week Ireten dat ook met een loon- n vakorganisaties en onder- in gezamenlijk overleg ten kunnen geven aan het orwaardenbeleid. •overleg bij Philips startte Vandaag zou het ge- (r worden hervat. In de brief lilips dat het voor beide renselijk is de loonmaatre- lader te analyseren „teneln- (ortzetting van het gesprek junnen voorbereiden". Van der Veen zou van- niet aan het gesprek met ibben deelgenomen zo stel- ren. De eerste ronde van iverleg leidde op 11 maart conflict De kritiek van de Isaties richtte zich met iet plan van Philips om in le Jaren een bovenwettelij- ing van de sociale uitkerln- irken tot tachtig procent idere plannen van Philips 'erder schonen van de prijs- !£"3tie dit Jaar vielen bij de ^-keerd. iJJn stelden toen dat zij pas Philips zouden gaan praten sfectle deze plannen zou in- J)it is tot nu toe niet ge it was voor de FNV mede -i om niet verder in overleg ps te gaan. jrnie BLHP en de Industrië le hebben zich kritisch uitge- [r het door Philips voorge stelde uitstel van het CAO-overleg. Volgens H. van Deijk (CNV) heeft Philips kennelijk meer tijd nodig om de voorstellen bij te stellen. Ger van Os (Unie BLHP) spreekt over een „tactische ingreep". „Philips verschuilt zich achter de loonmaatregel. De onderneming heeft geen nieuwe voorstellen gedaan en wil ook niet toelichten waarom dat niet is gebeurd. Verwijzend naar de loonmaatregel wast Philips de han den in onschuld maar dan wel in vuil water", aldus Van Os. Voor de Argentijnse ambassade in Den Haag werd gistermiddag gedemonstreerd tegen de gevangen- name van de „dwaze moeders" die in Argentinië demonstreren tegen het verdwijnen van duizenden familieleden. BAKEL (ANP) In de Brabantse gemeente Bakel is een personenwa gen achter op twee fietsers Ingereden; de zestien-jarige Annemiek van de Wijst kwam om het leven. De twee fietsers reden naast elkaar; het slach toffer reed aan de buitenkant. VENRAY Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op de Venlose weg bij Venray is de 56-jarige mevrouw E. Janssen-Overduin uit Venlo omgekomen. Twee medepassa giers en haar man die de auto be stuurde, werden zwaar gewond, even als de bestuurder van de andere auto. BANGKOK (UPI) Thailand pro beert de aanzwellende stroom van Cambodjaanse vluchtelingen in te dammen door 's nachts in het geheim honderden van deze mensen weer over de grens te zetten, overigens zonder hen te voorzien van de door de VN geleverde levensmiddelen, land bouwwerktuigen en zaden. Dit heb ben gisteren enige westerse hulpver leners in het gebied meegedeeld. Sommigen van deze hulpverleners verwijten de westerse landen, dat zij de gedwongen repatriëring van de Cambodjaanse "vluchtelingen in de hand werken door te verzuimen nieu we aantallen vast te stellen voor het opnemen van vluchtelingen in derde landen. De beschuldigingen van de hulpverle ners worden tegengesproken door vertegenwoordigers van verscheide ne internationale vluchtelingenbu- reaus. Dezen erkennen dat er sprake is van een repatriëring, maar houden vol dat er hierbij geen dwangmidde len worden aangewend. Inmiddels heeft de hoge VN-commlssaris voor de vluchtelingen de Cambodjaanse en Vietnamese autoriteiten laten we ten dat de vluchtelingen genoeg za den, werktuigen en voedsel zullen krijgen om hen in staat te stellen hun eigen rijst te planten en zich in leven te houden tot de oogsttijd aan het einde van de regenseizoen. WERNHOUT (ANP) De douane van het Brabantse Wernhout heeft in samenwerking met de fiscale inlich tingen- en opsporingsdienst een dranksmokkel ontdekt, waarbij de smokkelaars voor 140.000 gulden aan invoerrechten, accijns en omzetbelas ting trachtten te ontduiken. Het gaat om achthonderd dozen met elk twaalf flessen rum, die waren ver borgen onder een lading Spaanse ci trusvruchten in een vrachtwagen. De chauffeur en de bijrijder van de vrachtwagen zijn na verhoor op vrije voeten gesteld. ïn van maandag lol en mei vrijdag lelefo- van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op Oer 020-913456 jondagavond is dit alleen mogelijk van i-20.00 uur 2 Cor. 5 1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent waarin u>ij wonen, wordt afgebro ken, wij een gebouw van God hebben in de Hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 5ijn tijd haalde God bij Zich thuis onze en zorgzame vrouw, moeder, behuwd-, t- en overgrootmoeder Hendrikje an der Zwaag-van der Meulen ouderdom van 84 jaar. HS Drachten. 23 maart 1980 derhiem. Flat 37 D. van der Zwaag Aalsmeer: P. van der Zwaag A. M. M. van der Zwaag-Braber Noordwolde: A. Oosterhof-van der Zwaag D. Oosterhof Den Oever: G. van der Zwaag G. N. van der Zwaag-Tijsen Victoria BC: Canada E. Hoogland-van der Zwaag T. Hoogland I Clearbroak BC: I Canada D. van der Zwaag N. van der Zwaag van Egmond Klein- en achterkleinkinderen krerledene is opgebaard in het Uitvaart- Jum „Slingehof", Zuiderhogeweg 78 te liten. ■enheid tot condoleren aldaar op woens- ■6 maart a.s. van 19.00-19.30 uur. Na een It van Woord en Gebed op 27 maart a.s. om I uur in de Geref. Kerk, Voorweg 29 te Vrswoude zal de begrafenis plaatsvinden k algemene begraafplaats te Driesum. „De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets." Psalm 231 n overleed, na een moedig gedragen lij- n haar Heer en Heiland, onze lieve moe- uster, behuwd-, groot- en overgrootmoe- ante en nicht Adriana Frugte-Lokerse t leeftijd van 79 jaar. Amsterdam, A. D. Kramer-Frugte H. Kramer J. Wilders-Frugte B. van Vossen-Lokerse Wassenaar, F. de Geus-Lokerse klein- en achterkleinkinderen nichten en neven fceg NH. 23 maart 1980 fcekade 24 fcspondentie-adres: J. Wilders-Frugte Jraafplein 359 IET Amsterdam ^raardebestelling zal plaatshebben don- 27 maart te IS uur op de Ned. Herv. feafplaats aan de Kerkhoflaan te Zwanen- fHalfweg. begrafenis gelegenheid tot condoleren in fctvangkamer van de begraafplaats. Wat de Here doet is goed" Heden overleed op de gezegende leeftijd van 89 jaar onze lieve moeder, groot- en overgroot moeder Gerritje Muijs-Stolk sedert 14 april 1961 weduwe van Philippus Muijs, eerder van Hendrik van Bostelen Wij verliezen in haar een tevreden en gelukki ge moeder, die Gods Woord tot leidraad in haar leven had. De laatste 10 jaren van haar leven werd zij liefdevol verzorgd in het bejaardentehuis „Westerkim" te Nieuw-Vennep. Wij zullen haar missen. Familie Muijs Familie Van Bostelen Klein- en achterkleinkinderen Nieuw-Vennep, 23 maart 1980 Corr.-adres: Fam. G. van Bostelen. Burg. Bak- huizenlaan 62, 2451 AB Leimuiden. De rouwdienst zal worden gehouden in de Ned. Herv. kerk te Leimuiden op donderdag 27 maart, des nam. om 2.00 uur, waarna de teraar debestelling zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren woensdagavond 26 maart in de „Westerkim", Zaaierstraat 1, Nieuw-Vennep, van 8.00 tot 9.00 uur, en na de begrafenis in de consistorie van de Ned. Herv. kerk te Leimuiden. De Here heeft plotseling tot Zich genomen onze vriend en buurman Wiebe Top Dat Heintje en kinderen kracht mogen ontvan gen om dit verlies te dragen. Efeze 2 8 en 9 Familie Greidanus Doezum, 22 maart 1980. „De Heer is mijn Herder" (Psalm 23) In zijn Heer en Heiland ontslapen, mijn geliefde man, onze vader en opa, Pieter de Feijter echtgenoot van Sara van HoeVe op de leeftijd van bijna 68 jaar. Axel: S. de Feijter-van Hoeve Zwolle: J. M. Wijsman-de Feijter H. Wijsman Axel: A. de Feijter Tervuren (België): N. S. Schoiten-de Feijter J. H. Scholten Jeroen, Marijke Grimsby (Canada): J. de Feijter T. de Feijter-Struiksma Peter 4571 VN Axel, 24 maart 1980 Buthstraat 1 Wij nodigen u uit voor de dienst van Woord en Gebed die gehouden wordt op donderdag 27 maart a.s. om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk. Pironstraat 3, waarna de teraardebestel ling zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats te Axel. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk. Liever geen bezoek aan huis „De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets" Psalm 23 Dankbaar voor wat zij als moeder en oma voor ons heeft betekend, berichten wij u met droef heid het overlijden van Clazina Paarlberg-Snijders weduwe van J. Paarlberg eerder weduwe van L. Lowie in de ouderdom van 80 jaar Badhoevedorp: Tj. Lowie S. M. Lówie-Rot Huizen: M.' C. Hanse-Lowie G. Hanse klein- en achterkleinkinderen Amsterdam, 24 maart 1980 Huize Patrimonium, Jan Tooropstraat 4 Corr.adres: Tj. Lowie, Dellaertlaan 118, 1171 HK Badhoevedorp. De overledene is opgebaard in een der rouwka mers van de P. C. B.,Vondelstraat 101 te Amsterdam, alwaar bedoek op woensdag avond van 7.30 tot 8.30 uur. De teraardebestel ling zal plaats hebben op vrijdag 28 maart tegen 11.00 uur op de begraafplaats „Westgaar- de" aan de Ookmeerweg 275, einde Osdorper- ban te Amsterdam, bereikbaar met bus 23. Vertrek van Dellaertlaan 118, Badhoevedorp ongeveer 10.30 uur. „U zij de Glorie opgestane Heer." In volle zekerheid des geloofs is na een kort stondige ziekte van ons heengegaan onze lieve en zorgzame vader, groot- en overgrootvader Peter Klaassen op de leeftijd van 84 jaar. Amersfoort: C. E. Geluk-Klaassen Amsterdam: P. Klaassen A. Klaassen-van Dijk Kleinkinderen en achterkleinkind 23 maart 1980. Huize „De Kimme", Beemsterstraat 546, 1024 BV Amsterdam. Corr.adres: Leeuwendalersweg 99', 1061 BH Amsterdam. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 27 maart om 11.00 uur op de Nieuwe Oosterbe graafplaats aan de Kruislaan te Amsterdam. Vertrek van het P.C.B.-gebouw, Vondelstraat 101, ongeveer 10.15 uur. Na de begrafenis is gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. „Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wan delen, maar hij zal het licht des levens hebben. Joh. 8:12 Heden nam God tot Zich onze lieve Rie van Ballegooijen 7Q jaar oud. Uit aller naam: J. E. P. van Ballegooijen 24 maart 1980 Huize „De Vossenschans", Flat 34 Vossenschanslaan 1, 3445 EA Woerden. De rouwdienst zal worden gehouden donder dag 27 maart om 10.45 uur in de Kapel van „De Vossenschans" te Woerden, waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats „Tolsteeg", Opaalweg te Utrecht, voorafge gaan door een dienst in de aula van de begraaf plaats. Aankomst aula 12.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. In het Huis van mijn Vader, zijn vele woningen. Johannes 142 Heden is naar zijn Heer en Heiland gegaan mijn dierbare man, onze lieve vader en groot vader Hans de Vries echtgenoot van Heiltje de Vries op de leeftijd van 88 jaar. Amsterdam. H. de Vries-de Vries Castricum, G. R. van Hemert-de Vries J. P. van Hemert Soest, H. Algra-de Vries E. Algra Haarlem, R. Fledderus-de Vries R. Fledderus en kleinkinderen 23 maart 1980 IJdoornlaan 355 1024 KN Amsterdam Gelegenheid tot condoleantie-bezoek woens dagavond van 18.45-19.30 uur in de rouwkamer van Aula West, Willem Roelof:sstraat 7, eind Postjesweg, bereikbaar met bus 18. De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 28 maart tegen 13.30 uur op de begraafplaats Vredenhof aan de Haarlemmerweg 367 te Am sterdam. Liever thuis geen bezoek - Geen bloemen „Maar 'f blij vooruitzicht dat mij streelt ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen U in gerechtigheid aanschouwen verzadigd met Uw Goddelijk beeld." Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, lieve man en onze zorgzame vader en groot vader Pieter Jon g geb. 21-11-1899 overleden 23-3-1980 Broek op Langedijk: T. G. F. Jong-Bult Eindhoven: M. H. v. Zwoll-Jong Amsterdam: H. Ven-Jong H. Ven Amsterdam: R. Jong Broek op Langedijk: M. Jong M. Jong-Wiedijk Broek op Langedijk: N. Glas-Jong G. Glas Leusden: E. W. Westerink-Jong G. Westerink Broek op Langedijk: J. Jong W. Jong-Groen en kleinkinderen Broek op Langedijk, Dorpsstraat 32 1721 BL Gelegenheid tot condoleren op woensdag avond 26 maart van 7-7.30 uur in gebouw „Irene", Dorpsstraat 74. De dienst van Woord en Gebed zal D.V. gehouden worden op don derdagmiddag 27 maart om 2 uur in gebouw „Irene", waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Geen bloemen. KENNISGEVING De Burgemeester van Am sterdam brengt ter algemene kennis; dat door Beheerstichting Pa trimonium een bouwplan is ingediend tot het oprichten Van 63 wonin gen en twee ateliers op een terrein gelegen aan de Van Beuningenstraat 8-40 en de Van der Duynstrnat 9-11, dat voor het gebied „Staats liedenbuurt". waarin het on derhavige perceel zich be vindt, op 27 april 1977 een voorbereidingsbesluit is genomen; dat Burgemeester en Wethou ders voornemens zijn, gelet op het bepaalde in art 50 lid 8 van de Woningwet en art. 267 A van de Bouwverordening, onder goedkeuring van Gede puteerde Staten, de gevraag de bouwvergunning te ver lenen; dat in verband hiermede de bouwtekeningen van het on derhavige bouwplan voor een ieder ter inzage zullen liggen van 26 maart tot en met 2 april 1980, ten stadhuize ka mer 318, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur; dat gedurende bovengenoem de termijn bezwaren schrifte lijk en gemotiveerd bij het Gemeentebestuur kunnen worden ingediend. Amsterdam, 25 maart 1B80 De Burgemeester van Amsterdam, W. Polak In het Huis mijns Vaders zijn vele woningen. Joh. 14 I Na een geduldig gedragen ziekte is heden in heerlijkheid opgenomen, onze lieve moeder, grootmoeder en tante Fokeltje Baarda weduwe van H. de Vries op de leeftijd van 84 jaar. Bennebroek: S. de Vries A. de Vries-Beijer Harmen Sieger Annemarie Londen: Erna de Vries Franeker: B. Baarda L. Baarda-Bakker Bennebroek. 23 maart 1980 Hyacintenlaan 35 Corr.-adres: S. de Vries, Bennebroekerdreef 71 2121 CM Bennebroek. De rouwdienst zal gehouden worden donder dag 27 maart a.s. om 15.00 uur in de Hervorm de kerk te Bennebroek (aan de Binnenweg) waarna de teraardebestelling plaats zal heb ben op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren: na de plechtigheid, in de kerk. Voor de vele blijken van deelneming, liefde en harte lijkheid die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, wil ik u heel hartelijk danken. Uit uw brieven blijkt een grote waardering, vriend schap en erkentelijkheid voor hem, die ons zo dier baar was. Wij voelen ons hierdoor gesterkt Mede namens de kinderen, Netty Landsman-Bakker 2517 TS 's-Gravenhage, maart 1980 2e Schuytstraat 240. Door de overstelpen de belangstelling be toond bij het overlij den van onze lieve man en vader Albert van Dusseldorp is het ons onmogelijk een ieder persoonlijk te bedanken. Weest U er van over tuigd dat Uw meele ven ons diep heeft ge troffen en getroost. A. S. H. van Dusseldorp-de Vries Amsterdam, maart 1980 Bergmolen 68 Dankbetuiging Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken willen wij daarom langs deze weg iedereen dank zeggen die zijn of haar medeleven in welke vorm dan ook heeft betoond tijdens de ziekste en na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma Cornelia Dingena Molenaar-Kamp Al dit medeleven heeft ons goed gedaan en is mede tot steun en troost voor ons geweest. Mede namens de kinderen. H. D. Molenaar Breukelen, maart 1980. Van Couwenhovenstraat 10. Tijdens haar verblijf in het Havenziekenhuis rond de Kerstdagen en in de weken daarna, toen wij voelden dat de krachten van mijn lieve vrouw en onze onver getelijke moeder en oma Bardina Margaretha Borg-van Uitert gingen wijken, werd zij en werden wij zeer bemoe digd door Uw aller medeleven. Nadat zij door God was thuisgehaald, ontvingen wij opnieuw zovele blijken van intens meegevoelen, dat het vrijwel niet mogelijk is een ieder persoonlijk te berichten. Mogen wij langs deze weg U allen van harte dankzeg gen voor het door U betoonde medeleven en de vele goede herinneringen die aan haar werden gewijd. Wij hopen dat zij ook bij U nog lang in gedachten zal blijven voortleven. J. Borg. J. C. Groenewegen- N. Groenewegen-Borg J. Vun C. J. Vijn-Borg Bardidi Vijn Rotterdam, maart 1980

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11