\o rood als een kroot Radio- en televisieprogramma's >SEN NU EN NOOIT n puzzelen HET WEER door Hans de Jong Weerrapporten Onaangenaam koud 16 jSDAG 19 MAART 1980 VARIA TROUW/KWARTET PRS 17 - H 19 71 lus 20- K0 bj 0-9 31. potjes of rode bie- crème zijn erg goedkoop erg gemakkelijk b^ar te maken. Ze iben epn vrij lange :tijd nodig en jom verkoopt de enteboer ze voor gemak al ge jokt. Ze zijn het hele irysi te krijgen. Alleen sfnei en juni zijn er minder te koop. In Jzomer worden jon- bieten ongekookt, inlost met groen en verkocht. Bieten In,|e den ook uit Frank- geïmporteerd die verdwijnen indeels in de con- nulrenindustrie. a Bieten in de crème Is niet moeilijk te maken. Neem gekookte bietjes (1 kilo) 1 gesnipperd uitje, klontje boter, 1 eetlepel bloem, 2 dl bouillon of 2 dl water met een bouillonblokje, wat pe per, zout en een scheutje room. Haal het velletje van de ge kookte bietjes af. Snijd ze in blokjes of in reepjes. Smelt het klontje boter en fruit hierin het gesnipperde uitje. Voeg de bloem toe en roer alles goed door. Het mag niet klonteren. Voeg scheut je voor scheutje de bouillon toe en blijf goed roeren. Laat even doorkoken. Breng op smaak met peper en zout en voeg de bietjes aan de saus toe. Laat even goed warm worden. 1695 in zijn een gezonde en kope groente ofschoon jou niet bepaald overlo- jvan de vitamines en an- bouwstoffen. Ze bevat- wei suiker en zijn daar- vaak verboden eten suikerpatiënten. De is waarschijnlijk af- itig uit het Middelland- •egebied, Klein-Azië of imt uit nog oostelijker ^en. De oude Grieken len al van bietjes en de Romeinen ver- idde die rode dingen het bietenblad werd in ijd veel gegeten. Dat de Russen trouwens steeds. Voor de beken- lortsch gebruiken ze blad De soep ziet ood van het bietensap. rji e verse bietjes moeten g aanvoelen. Ze zijn J| nder geschikt om er ialade door de diep- ™*Skleur mee op te vro- fcen re bieten gekocht en en die gekookt wor- Boen ze eerst schoon, op met ruim water en out en laat ze in onge- !0 minuten gaar koken, [re bieten hebben meer lodig om gaar te wor- at kan wel 1 tot 3 uur Daarom: laat de teboer dat maar doen ip ze gekookt. Stamppot Hadden we het laatst over stamppot, bieten kwamen er niet aan te pas. Toch valt daar een zeer smakelijke stamppot van te maken. Er horen schijven gebakken bloedworst bij of blokjes uitgebakken spek. Wie dat te vet vindt kan er een hard gekookt ei (per persoon) bij geven. Voor een zomer- stamppot kunnen de (ge kookte gekochte) bietjes ook koud door de warme aardappel geroerd worden. Zet 1 kilo geschilde en in stukken gesneden aardap pelen op met water en kook ze bijna gaar. Stroop intus sen de velletjes van de ge kookte bieten. Schaaf de. bietjes klein. Laat ze de laatste minuten met de aardappelen warm worden. Doe er een scheutje azijn bij. Stamp of roer de aard appelen en de bieten door elkaar. Voeg kokende melk toe, dat het gerecht smeuïg wordt. Lekker bij deze stamppot smaken zuren of zoetzure augurkjes en zilveruitjes. Sla Gekookte bietjes zijn üiter- mate geschikt om er sla van te maken. Ze smaken fris en de rode kleur wekt de eet lust op. En met bietensla kan je zelf verzinnen wat je te binnen schiet. Meestal is de combinatie wel goed. Zo kan je rode bietensla maken met in stukjes gesneden ha ring. Of met rauwe andijvie, die heel fijn gesneden is. Bietensla met heel dunne ringetjes prei is ook erg fris. Rode bietensla alleen met uienringen doet het ook prima Met biet kan Je alle kanten uit en hoef je geen expert op kookgebied te zijn. Schaaf eens een zoete appel door de bietensla en Je hebt weer een heel andere smaak. Of neem wat stronkjes witlof, doe die heel fijngesneden of in grove ringen door de bie ten. Eerst het harde stukje onder aan de stronk lof eruit snijden. Dat onderste stukje moet eruit geboord worden, want dat smaakt erg bitter. Soep Zijn er bieten over? Maak er dan een smakelijke soep van. Rasp de bieten fijn of snijd ze heel fijn. Doe er bouillon bij en een gesnip perd uitje. Breng alles aan de kook en laat het een tijd je trekken. Maak de soep af met wat zout en peper. Per soonlijk vind ik dat Je eigen lijk dat zout best weg kan laten. Alleen peper geeft al smaak genoeg en de bouil lon tenminste als die van een blokje is bevat ook al zout. Snijd wat komkommer plakjes door de soep en laat even mee sudderen. Met wat melk of room wordt de soep afgemaakt. Maar je kan ook een kommetje met yoghurt op tafel zetten. Dan kan iedereen wat yoghurt door de soep roeren. De smaak wordt dan weer heel anders. FERD'NAND - iöle door A. Lourens-Koop Uitgave A. W. Bruna A Zoon Utrecht/Antwi i 4 Jchtervoet stootte tegen iets de grond lag. Hij bukte zich oelen wat het was en of hij er n kon stappen. Zijn gehand- vingers betastten iets dat i hond zou kunnen zijn. een hond? jionde flitste hij zijn zaklanta- om te kijken hoe de situatie diezelfde seconde stokte de zijn keel en bleef het bloed in eren stilstaan. Hij had een g gevoel in zijn nek alsof zijn 'ereind ging staan onder zijn t uts. Zijn maag begon raar te :elfde moment hoorde hij een ippen of iets anders rotterigs >n meter bij hem vandaan, tsnel keerde hij zich om en n paniek de lantaren aan. ir seconden zag hij het gezicht man die opzij van het pad de struiken stond. De man uit en zijn vuist trof Bert in het gezicht. ichtige sterrenregen waaierde r Berts ogen. 1de iets warms op zijn boven- en realiseerde hij zich wat er was en begon de man na te die wegvluchtte in de rich- ting van de Parkweg. Toen Bert daar aankwam was de man nergens meer te zien. Hij moest even tegen een boom leunen. Zijn benen beefden zo dat ze bijna onder hem wegvielen. Toen kwam hij in beweging, eerst nog traag en stoterig als een robot die langzaam op gang komt, maar weldra sneller en sneller. Op het laatst holde hij. Een zwarte schim die aan de hel is ontsnapt. Om half elf 's morgens was het kwik in de thermometer al tot achtentwin tig graden gestegen. Het was woens dag zestien Juni. De lucht was onbewolkt en het laat ste vleugje oostenwind ging zuchtend liggen. Daama was er alleen nog de hitte. Erik Jager stond voor het raam van zijn kamer op de eerste verdie ping van het hoofdbureau van politie en keek naar de rode en witte rozen in het Burgemeester Vredespark. Kas tanjes. esdoorns en platanen zorgden voor schaduw in de lanen rondom het roasrium, maar het park zelf lag in de volle zon. Vandaag geen Jonge moe ders met wandelwagentjes en ron drennende kleuters, geen oudere mensen met hun hond. Die bleven in de betrekkelijke koelte van de wan delpaden onder de bomen. Burgemeester Vrede zelf hield het wel uit in de zon. Al een eeuw lang waren de jaargetijden met goede en kwade dagen over zijn hoofd getrokken. Hij stond op het grasveld midden in het park en keek eveneens naar de rozen. In de bronzen holte van zijn grote kraag had hij dat voorjaar een lijster laten nestelen, de takjes en sprieten staken nog uit zijn oren. Mensen die zijn geheim ontdekt hadden, waren getuige geweest van de vliegoefenin- gen van de jonge vogels en hadden katten die te dicht in de buurt kwa men, weggejaagd. Gelukkig waren de lijstertjes nu uit gevlogen en maakten spektakel in de bomen. Een bestelwagentje van de broodfa briek reed van de ene dure villa naar de andere. Het irriterende geknetter van de telkens aanslaande motor sloeg om de paar minuten de stilte stuk. Toen het karretje eindelijk om de hoek van de Van Esstrat in de rich ting van de rotonde verdwenen was, slaakte het park een zucht van ver lichting en doezelde weg in een vroe ge middagslaap. Erik Jager keerde zich om en keek naar de man in een van de bezoekers- stoelen voor zijn bureau, inspecteur Gerard Achterberg veeg de met een grote witte zakdoek het zweet van zijn gezicht. Hij was veel te dik en verafschuwde hete junidagen. Erik Jager liet de luxaflex een eind naar beneden zodat zijn bezoeker in de schaduw kwam te zitten. Deze knikte waarderend en vervolgde zijn verhaal. Zijn stem klonk fel en hij sprak met korte, afgebeten zinnen. Het betekende dat hij geschokt was. En dat was hij telkens weer als zijn beroep hem confronteerde met de vloek van de eeuw. „Eergisteravond om acht uur werden we dus getipt door die heler aan de Rijnweg. Zelfs schoften als hij krij gen er de zenuwen van. We gingen er meteen op af. Het is een van die oude huizen, rechts als je uit de Parkweg komt. Links ligt het chauffeursres taurant van Jan van Driel. We moesten ons toegang verschaffen want er werd natuurlijk niet onpen- gedaan. Zodra we in de gang kwa men, zagen we dat de w c. op rood stond. Het oude bekende liedje. We beukten op de deur, maar kregen geen reactie. Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 7.03 (S) Ook goeie morgen. 9.03 (S) Muziek terwijl U werkt. 10.02 <S) Kletskop. VPRO: 10.45 (S) Villa- VPRO. 13.03 Welingelichte kringen. 13.30 Spannende splookjes. 14.02 Achterwerk. EO: 14.20 (S) Radio-kleuterkrant. 14.45 (S) Open Huis. 16.02 (S) EO-Metterdaad. 16.15 (S) Licht en uitzicht. 16.55 (S) EO-Aktief. 17.02 (S) Tijdsein. NCRV 17.45 (S) Theate rorgelbespeling. 18.11 (S) Hier en nu. NOS: 19.30 (S) Langs de lijn, sport en muziek. (19.36 Paardekoersen). 22.30 (S) Hobbys- coop. 23.02-24.00 (S) Met het oog op mor gen. NCRV: 0.02 (S) Late date. 2.02 (S) Nachtdienst HILVERSUM II (402 m> VARA: 07 00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 De Wekkerradio (07.30, 08.00 en 08.30 Nieuws). 09.00 Gymnastiek voor de vrouw 09.10 Waterstanden. 09.15 Werkbank. 09.25 De vooruitgang, consumenteninformatie. 09.50 Hoor Haar!! 11.10 Schoolradio. 11.30 Lisse -Centraal. 12.16 OVERHEIDS VOORLICHTING: Tekst en uitleg. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nieuws. 13.11 Lisse - Centraal. 13.30 Oude schoolliedjes. 13.50 Kinderen een kwartje? 14.30 Leef-tijd genoeg. 15.30 Ope rette. 16.00 De pietmachine, hoorspelserie. 16.45 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 (S) Een blokje Nederlands. 17.24 Mededelin gen, SOS- en politieberichten 17 30 Nieuws. 17.36 Dingen van de dag 18 00 (S) Brassband magazine 18 30 R V U De ja ren '30-'80. 18.50 P.P.: Uitzending van de PPR 19 00 (S) De Rode Draad 20.00 (S) Klassieke pianomuziek. 20.20 Het zout in de pap. 21.10 (S) Münchener Philharmoni- ker met viool, klassieke muziek 22.30 Nieuws. 22.40 Open School 23.25 (S) Mu ziek van deze eeuw. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) KRO: 7 02 (S) Des Engels. 9 03 (S) Van negen tot twaalf 12.03 (S) De Noen Show. 14.03 (S) De Theo Stokkink Show. 17 03 (S) Stampij NOS 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. KRO 19 02 (9) Rauhfaser 22 02 (S) Rock-tcmpel. 23.02-24 00 (S) Walhalla HILVERSUM IV (FM Kanalen) NCRV 7 00 Nieuws. 7 02 (S) Het levende woord. 7 10 (S) Preludium. 9.00 Nieuws. 9 02 (S) Uit de kunst. 9.15 (S) Onder de hoogtezon. 10 00 (S) Orkestpalet. 12 00 Nieuws 12.02 (S) Tafelmuziek. (Met om 12.02 Pianower- ken uit de Romantiek. 12.30 Promenade Orkest met sopraan: Klassieke muziek. 13.30 Platennieuws). 13,55 (S) Zojuist ver schenen. 14.00 Nieuws. 14 02 (S) Hippolvte et Aricie, tragedie. 16.55-17.00 (S) Zojuist verschenen. TV vandaag NEDERLAND! 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 15.30 TROS: De goudvis, natuurfilm 15.55 De dieren van het groene woud 16.20 Ren je rot 17.05 Bassie en Adriaan 18.00 NOS: Nieuws siechthorendei 18.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische Tips 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest 19.50 P.P.: Uitzending van de PSP 20.00 NOS: Mi|n dochter Hildegarf (Mi hija Hildegarf) speelfilm 21.55 Oen Haag vandaag 22.10 Panoramiek 22.40 Studio Sporf 23.25 Journaal NEDERLAND II 18.10 TELEAC: Russisch Ivoor gevorderden, les 7 18.55 NOS: Journaal 18.59 IKON: Bonaire, jeugdsene 19.25 IKON-KRO/RKK: Kenmerk 20.00 NOS: Journaal 20.27 SOCUTERA: Film van SIMAVI 20.32 VOO: Cleopatra Jones, speelfilm 22.30 A man called Sloane. tv-serie 22.55 Veronica's agenda 23.02 TELEAC: Microprocessors II. 2e cyclus, les 8 Wordt vervolgd 2137 23.37 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal 10 05 Actu aliteiten 10 25 Tatort. misdaadserie 11.55 Parabol 12 05 Reportage. 12.50 Persover zicht 13 00-13 10 Journaal. 16 10 Journaal. 16.15 Muziekprogramma 17.00 Jan vom goldenen Stern, tv-serie. 17.30 Kinderpro gramma. 17.50-18.00 Journaal (Regionaal programma. NDR 9.30-10.00 Kleuterpro gramma 18.00 Reportage 18.30 Actualitei ten. 18.45 Kleuterprogramma. 18 55 Nir- gendwo ist Poenichen, tv-sene. 19.25 Re gionaal magazine. 19.59 Programma-over zicht WDR 9 30 Kleuterprogramma 10.50 L'm 11.15 Schooltelevisie 18 00 Die Mager - milchbande. tv-serie 18.30 Muziekpro gramma 18 40 Die Magermilchbande. tv- serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Informatief programma 20 00 Journaal. 20 15 Eine Ruckkehr, tv-spel. 21 40 Wetenschappelijk programma. 22.30-23.00 Journaal. DUITSLAND II 16.15 Cabaretprogram ma. 16.30 Kleuterprogramma, (herh.) 17,00 Journaal. 17.10 Diamantensucher, tv-aerie. 17.40 Actualiteiten en muziek. 18.20 Repor tage 19.00 Journaal. 19.30 Sportprogram ma 20 15 Informaties en meningen 21 00 Actualiteiten. 21.20 Drei Engel fur Charlie, misdaadserie. 2205 Consumententips. 22.10 Filmreportage. 22.55 Sportprogram ma. 0.03 Journaal. D'LAND NDR7 50-8 05 Gymnastiek 8 05 V m 13 05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma 18 30 Natuurse rie (herh.) 19.00 Wetenschappelijke serie. 19 15 Reportage-serie (herh) 20.15 Actueel weekoverzicht. 21.00 Discussie. 22 05-22 30 Betuch bei einem Haüptlingssohn (Visit to a Chief's Son), speelfilm D'LAND WDR 9 30 Kleuterprogramma. 10 50 tm 11.15 Schooltck-visie 18 00 Kleu terprogramma. 18.30 Cursus Engels 19 00 Documentaire-film. 19 45 Journal 3 20 00 Journaal. 20.15 Gesprekken 21 45 Momen te. 22.00 Informatief programma. 22 05 w) Die zweite Frau (The two mrs. Carrolls), speelfilm. 23 40 Journaal BELGIS NEDERLANDS NET I 15 30 Open School 16 30 Jcugdmagazine 18 15 Tekenfilmserie. 18.20 Alios Smith St Jones, tv-aerie. 19 12 Informatief programma 19 37 Mededelingen cn Morgen 19 45 Jour naal 20 10 Weerbericht AVONDPRO GRAMMA S NADER TE BEPALEN I.V.M. VOETBAL. (Kwartfinales's 3 be kers - terugwedstrijden) Aansl Mork en Mindy. tv-serie. Aansl.: Cultureel magazi ne. Daarna: journaal. NET II Van 15.30 tot 20 15 Zie Net I 20 15 JeugdmngazilHs. 20 55-22 55 (z/w) Carrie, speelfilm. BELGIC FRANS 14 30 en 15 00 Schooltele visie. 13 30 Jeugdmagazine 17 00 Gevari eerd jeugdprogramma 18 30 Informatief programma 19 00 Cultureel magazine 19 15 Regionaal magazine 19 29 Wecrbe richt 19 30 Journaal 19 55 Verkeersinfor matie 20 00 Les visiteurs, tv serie .'0 55 Informatief programma 21.55 Loterij trekking. 22 05 Muziekportret 22 55 23 00 Journaal. itaal 1. scheepslading, 4. vette >f. 7. prul, 8. honingbij. 10. efoon. 12. verharde huid, 14. 16. inleggeld, 18. droogoven, ispcfrtuig, 21. Jonge kabeljauw, 23 lid, 25. denkbeeld, 27. ongel, rse god, 30. ladder. 23. eminent 14 achten, 36. Ierland, 38. ver, fnvogel. 42. voegwoord, 43. Eu- i. 45. zangstem, 47. wending, sjesnaam. al. l legerorder (afk.), 2. oor- 1,3. duivenhok. 4. voorzetsel, 5. an het oog. 6. tijdperk. 7. kameel. 9. gast, 11 vervoer- 13. plaats ln Zeeland. 15. ko- /#nd, 17 bloem, 19. plaats in gekheid, 24. kleurstof, 26. [i I palmboom, 29 hoekpijler, 31 v 33. gebruikt men voor het 5 toespraak, 37. zijtak Donau, f uwland. 41. meisjesnaam. 44 fgsel, 46. muzieknoot. tag vorige puzzel 2. Indo, 3. eden, 4. mondain. 5 Idem. 7. nauwelljk, 8 lade, 8 y kelp. •De wind ls gisteren sterk toegeno men. In het noorden groeide de noordooster aan tot kracht zeven (hard) bij vlagen stormachtig (acht). Ten aanzien van de Duitse Bocht werd zelfs kracht negen (storm) ge fluisterd. De wind is zo sterk ln beweging ge raakt tussen een standvastig en sterk hogedrukgebied boven Scandinavië (bijna 1050 millibar) en een Engelse depressie, die de Golf van Biskaje als toevluchtsoord uitkiest (985 millibar). Tussen Hoog en Laag bevinden zich van die banden, waarin de wind krachtiger waait dan daaromheen. Een zo n band pleegt bij voorkeur boven het Waddengebied te liggen. Tijdens de overgang van betrekkelijk zacht naar kouder weer in de wat hogere lagen, kwam het gistermorgen in het noordoosten plaatselijk tot een compleet winters tafereel. In Diever werd om negen uur al wat ijsregen waargenomen en verder ook wat vlokjes sneeuw. In de erop vol gende een tot anderhalf uur sneeuw de het vrij spectaculair in een betrek kelijk smalle, van zuidoost naar noordwest verlopende zone, waarbij Gorredijk (vier millimeter gesmolten sneeuw) het eerst en Harlingen het laatst aan de beurt was. De tempera tuur daalde tijdens het sneeuwen tot circa nul graden Terzelfder tijd bleef het telefonisch weerbericht gewag maken van „droog weer". Mensen die zo'n witte wereld om zich heen zagen en ik heb dat gisteren herhaalde malen opgevangen zeggen dan: „Het is net of Friesland er niet bij hoort". Typisch Fries chauvinistisch natuurlijk of. feitelijk niet alleen Fries. Ook in Groningen en Drente kun je in soortgelijke gevallen zoiets opvangen. Ik zeg dan maar dat ze in De Bilt tenslotte ook niet alles kunnen we ten. Vroeger beklommen ze veel va ker de toren van het Instituut om daarboven de kant naar het noorden uit te turen. En dan hadden ze sneller dan nu op het radarglaasje ln de gaten dat er sneeuwwolken boven de verre horizon hingen. Niks aan te doen. Ook niks te doen aan die aanhouden de koudegolf, in elk geval over het noordoosten. Wat minder koude lucht zou misschien tot over het zuid westen, eventueel midden van het land kunnen opdringen, maar daarna is het toch wel stoppen geblazen. De grauwe gans gaat door met trek ken. Peter van Wely in Zoetermeer nam gisteren drie groepjes waar; eer der zag hij ze trekken op twaalf maart, negentien en negen februari. Vooral bij aanwezigheid van het ho gedrukgebied niet al te ver af. zonne schijn in een wind met oostelijke component. Om misverstanden te voorkomen: die vogels trokken terug. Fronten I „Ik zou graag eens een weerlesje ln uw rubriek zien opgenomen". Dat is de wens van abonnee L. N. Vernie in Oud-Beijerland Ik voeg de daad bij het woord en stel me voor iets over fronten te vertellen. Een front is nu al jaren lang een vertrouwd begrip. Ook niet-meteorologen praten over warm te—en koufronten, waaruit en dat is vrij algemeen bekend neerslag valt. Het is bijna niet voor te stellen, maar er is een tijd geweest, waarin de officiële weerberichtmakers, totaal geen weet hadden van fronten. Op de weerkaarten zagen ze wel plot selinge windtegenstellingen in be paalde regio's van het kaartgebled. Ze zagen bijvoorbeeld een zone met zuidelijke winden over Duitsland, be grensd door een gebied met westelij ke tot noordwestelijke winden over Nederland. Ze zagen ook. dat de neer slag vooral viel ln de omgeving van die wlndtegenstelling. Maar nog maals. van fronten waren ze zich niet bewust. Toen namen de Noren het Initiatief en we zijn nu in de beginjaren '20. BJerknes, die oorspronkelijk een the oretisch fysicus was, had dankzij Fooionderzoeker Nansen belangstel ling voor de weerkunde gekregen. Hij kreeg voor de eerste wereldoorlog een baan in Leipzig aan het Geofysicali- sche Instituut. Daarvoor stelde hij een groot werkprogramma op. In Leipzig werden ook weerkaarten getekend, zowel van de grond als van de hogere luchtlagen. De Jonge J. Bjerknes ging toen voor detective spelen. HIJ begon tc zoeken naar lij nen waar de lucht een opstijgende beweging onderging zonder direct succes te boeken. De eerste wereld oorlog brak uit en de levensomstan digheden in Duitsland werden met de dag slechter. De Noor Bjerkens keer de naar zijn vaderland terug en kreeg direct werk ln Bergen Zijn opdracht was vernieuwing van de verouderde weerdlenst. Het waarnemingsnet werd uitgebreid en met hulp van militairen werd langs de lange Noorse kust een groot aantal waarnemingsposten ingericht. Deze verbeterde manier van waarne men met behulp van een veel dichter en kwalitatief ook veel beter net. leid de tot een belangrijke ontdekking, namelijk die van de fronten. Wordt vervolgd Amiunliffl De Bilt Deelen Erlde Flndhoven Den Helder Rotterdam Twente Vllaslngen Zd Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaui Frankfort Helsinki Innsbruck Klagrnturt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorra Munrhen Nice Oslo Panjs zwaar bew geheel bew Ucht bew geheel bew Ucht brm zwaar bew onbewolkt onbewolkt onbewolkt half bewolkt geheel bew half bewolkt half bewolkt licht b Ucht b licht b II HOOOWATTR dondeidag 20 maart t llaalngen 4 10-17 21 Hartngvlletaluurn 4 33 tfl 57 Rotter dam 6 17 ia 46 Scheveningen 5 20-17 M IJmui- den «04 1* 26 Den Helder 1012-22 46. Ha/tUlgen 0 16-12 25. Delfzijl 2 16-14»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19