ADVERTENTIES >indba<rv" RemmefrCentrii sBudget: J Spaarbiljetten Spaarbrief-Kollektief Slaapbankencentrale India/Nepal Suriname Marokko Turkije India Nepal Tanzania Turkije Griekenland Mexico 80 Paasvakantie i.d. zon Evenementsreizen Watersport Informatie: 020 - 936868. ^teip-o AVIS Kuperus Pewan JANVANDENBROE "iï WOENSDAG 19 MAART 1980 TROUW/KWARTET PRS 16 JSDA Zaken en transacties KAPSALON. overname 25 000. Huur 825 p mnd Ook geschikt voor klem boe tiekje Jan v. Galenstraat 49. A'dam-West Beüen na 17.00 uur 020-263306 SCHOONHEIDSRUIMTE Ie huur In Centrum A dam, huur 1000 p m 020-263306 na 17-00 uur. F&R ADVIES8URO verzorgt al uw administratieve .zaken. Ook bemiddeling in verzeke- nngen en financieringen Uw reakties gaarne aan F4R Ad- viesburo. Gulden Winckei- plantsoen 16 bel. 1055 EL Amsterdam Wij verzilveren nü tegen de HOOGSTE WAARDE uw SPAARBEWUZEN Uiterste discretie. Ook bieden wt| een redeiipc alternattel. Inl. br. ond. nr 30-18775 bur. vjd. blad Kunt u altijd telefonisch be reikbaar zijn op u normale telefoonnummer terwi|l u daar zelf met aanwezig bent? Met de doorschakeleenheid is dat geen toekomstdroom meer, doch simpele realiteit gewor den. Tel. 020-961671. Telefoonbeantwoorders vanaf 350 Ook huurkoop en lea sing. H F. Erb. 023-337410. TEL- BEANTWOORDERS 485. aut. nummerkiezer 650. Priizen excl. BTW Fa. A. Hazelzet. tel.: 070-468592 en 020-433690. BOLKOP schrijfmach.. div. merken, tegen scherpe prij zen Ook serv. rep Tevens andere interess. aanbied Fa. Lettera R. Hartplein 17. A dam Tel. 020-762180 Verzekeringen, hypotheken, geld zaken HYPOTHEEKBEMI006- LING, pers leningen, auto- fmanc verschillende verze- kenngen Inl vrijbl.nr 020-681759 SNEL CONfANT GELD lage afi Lange loopt. Ovem lop len 020-139412 White-lntermediar Ook 's av Antilliaanse verpleegster. 26 wil gaarne vriendschap sluiten met oudere nette heer die haar financieel kan steu nen. Kan roet thuis ontvan gen Br o. nr. 32-18960 bur v.d. blad. VERZILVEREN WIJ DIRECT IN CONTANT GELD Bel eerst een ander dan UNIVERTO FINANCIËLE GROEP Be» voor inlichtingen 020-767607 Verzilvert al jarenlang tussentijds uw spaarbrieven tegen de hoogste waarde contant. Berekening per computer. Eindhoven. Mecklenburgstraat 44. Tel 040-437124 Apeldoorn, J van den Vondellaan 41. Tel 055-252174. Rijswijk. Haagweg 85. Tel. 070-907871 A dam. Keizersgracht 99 (Geb. Eurocenter) 020-265749. Woninginrichting Kamerbreed lapijl 400 cm breed 69. Dessotapijt in 3 mooie kleuren 75. Gratis gelegd binnen 24 uur na aan koop TAPIJTHUIS RENÉ, Mauntskade 100A, Adam. Tel 940080. MAANDAGS GESLOTEN. Koopavond tot 21 uur. Heeft u TAPIJT'' Laat hel ons vakkundig leggen. Tel. 020- 136370. MEUBELHUIS V D. BUL V WOUSTRAAT 4-6 Barok bankstellen lederen bankstellen •Wen bankstellen kleinmeubefen Voor prijzen die u niet voor mogelijk houdt Kom, ziet en overtuig u Dinsdag t/m zaterdag van 08 30 tot 17 30 uur MEUBELHUIS V D. BUL is n begrip in Amsterdam Klassieke en mod. meubelen Ook slaapkamers VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam. Tel. 020-225000 Rechtstreeks van importeur echt Eng led. CHESTER FIELD. van zeer bekende fa brieken. 40% korting. Barok bankstellen in led. 3350 Barok bankstel In Gobelinstot 1595. Massieteiken bank stel met losse kussens 1550 Kelem bankstel 1795. Eiken wandmeubels, eethoeken enz enz. bij Bak kers meubelimport Singelstr. 29. Muiden. teief. 02942-1613 en 4313. Dag geop.. vrijdag MALMÓ, de originele Zweed se aluminium jaiouzieén, te vens vertikaal GROTE KOR TING. Showroom Amstel 182 Tel 020-267569 industriegebouw. Goudsesmgel 66, Rotterdam, telef. 010- 138018 Enorme sortering Vraagt folder. TAPUTCOUPONS van 3-9 m Uitsl bekende merken. 40- 60% korting Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm breed, gratis gelegd. 79 p str. m Haartapijttegeis v d bekende labriek, 50*50. alle kleuren 5.95 p st NED. TAPIJTHAL EDISON 8 V Elandsgracht 92-94. tel 020-240780 Alle dagen open van 10-18 uur en donderdag koopavond Onderhoud en reparatie TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf f 4 p. m». Schiktwitten, behang tim merwerk. Fa Zwan, tel 020- 964434. 189220. Voor hef opnieuw stofferen van uw meubels. Bel. 020- 822393. SCHILDEREN WITTEN en behangen tegen redetijk ta- riet Tel 020-132656 Klusjesman b z a Vnjbl prijs- opg Tel 020-f20078 Vanouds bekend STOELEN- M A TT ER voor het maken van biezen-, net- en gaatjes mat ten. Tel 02990-31108 PéPé voor al uw stoflenng, tapijt, twnmer- en loodgieters werkzaamheden. tot 2000 uur tel 020-795085 Nu gebeld, direct hersteld Glashandel ,.A tot Z" Telef. 020-824181 Vraag en aanbod Wegens verhuizing t.k electr. FORNUIS (Siemens), gas haard en keuken gaskachel. Pr n o t k Tel 020-170424 WASMACH t.k., in goede staat, pr n o.tk. Sneven o. nr. 38-18961 bur vd blad Te koop WANOMEUBEL. 27. meter breed, 2 meter hoog Tel 137495 na 18 uur. Wie kan mij heipen aan oude hoge damesfiets i.z g st Tel. 020-186800 Wie heeft nog 'n ijswagen te koop of losse bak Br ond. nr. 30-18965 bur vd CHad Te koop EIKEN BAR 5 krukken Eiken gefineerde sa lonkast Tel 020-110692 T.k. 5 glas in lood voorzetra men 56 x 82 cm en 1 x 125 x 90 300 Na 18 uur. Tel 020- 236450 Henk koopt ALLES Inboe dels, antiek, kleingoed en winketrest Bel 020-237805 Wij betalen u de HOOGSTE PRUS voor oud goud en zilver Juweiiershop. Kinkerstr 275 Juweliers boo Gen Cronjé- straa» 83. Haarlem. Kunst en antiek 125 jr dubbel MECHELS bu reau. ƒ2 100 150 jr mah- houten Hoil boekenkast. ƒ1100 Inl 020-242426. tst 242. of 02290-30197 ANTIEKBEURS AMSTER DAM 700 Het gehele iaar geopend AWe Europese stil len Permanente show Tot z-ens Van Slingeiandtstraat 24. t» Haarlemmerweg (Mag gi labr Geen parkeerproble men Tel 020-864372 Do koopevond. Adam SCHOLTENS repareert be zen en neten stoel, halen en brengen Purmerend. Oude- iansd«|k)e Tel 02990-31510 Vervaardiging en reparatie van al uw KOPERWERK Ko perslagerij Julius Bailer en Zn BV. Werkpi Nw U'tenbur- gerstr 91. tel 020-242640 Te koop antiek HENRY II- BUFFET. Tal 020-680768. T KOETSHUIS heeft eiken en mahonie talels in alle maten. Restauratie van uw antieke meubelen in eigen werkplaats, na prijsopgave Kerkstraat 121-123. tussen Nwe Spiegelstr en Leidsestr. A dam Open di. t/m za v 11-18 uur. Tel 020-239863 Huwelijk en kennismaking WEDUWE. SLANK, intelli gent. 40 jr. zoekt eenjke in Nederland wonende Hon gaarse man Adres ozv. No- votny Jozsefne. Miskolc Ka- bar u. 33. Hongarije. Jonge vrouw 25 jr HBO ni veau zoekt langs deze on sympathieke weg seneuze kennismaking met aantrekke lijke lange man 25-30 jr. Om- gev randstad. Br liefst met foto onder nr 45-18968 bur. v.d. blad. Jonge man, 23 jr., z.k.m meisje, huidski. onbel. Leeft i 19 tot 25 jr. Liefst omg Utrecht. Br ond. nr. 45-18955 bur. v.d. blad. Alle ontmoeting-, praat- en doe WEEKENDS zijn opge nomen in de sia-gids Inl. pb 90236 A dam/03240-10609 Welke weduwe of alleen staande dame. R.K midden- milieu. leefti|d 68-75 jr.. wil nog wat vreugde in haar le ven. Schrijf dan eens aan we duwnaar. 76 jaar, financieel onafhankelijk en nog vitaal. Doel het leven wat zonniger te maken door met respect voor eikaars vrijheid en zell- standigheid een vriendschap pelijke relatie op te bouwen met als einddoel o.a. gezelli ge conversatie, gezamenlijke uitstapjes enz. Behoeft geen huishoudelijk werk te verrich ten of te koken. Geheimhou ding gevraagd en verzekerd Br. o. nr 45-18959 bur. v.d. blad. HARTELIJKE nette j.man, donker haar. 1.97 lang. 25 j- met eig et in A'dam zoekt leuke vriendin om mee uit te gaan en voor eerl. vriend schap. Br ond. nr. 45-21252 bur. v.d. blad. JONGE man. 32 jr. N H - Zaanstad. zoekt partner tot 40 jr.. die levens verzorgster kan en wil zijn, vanwege ziek tegeschiedenis Werkzaam op een W W. Interesse in muziek, hobby kunstschilde ren. Doel: duurzame relatie. Br. ond. nr. 45-18941 bur. v.d. blad. Kleding en kapsel Kunstschilder zoekt lieve VRIENDIN tot 45 |aar. Br. nr. 45-18978 bur. v.d. blad. Gauw even Vlek-O-Foetsie bellen. Een veilig gevoel als uw garderobe voor alle gele genheden altijd perlekt gerei nigd en opgemaakt in de kast hangt. Bij regen of zonne schijn. u grijpt dan nooit mis! Halen en bezorgen is voor VLEK-O-FOETSIE geen punt. Tel. 020-643178. Groen, verwacht reactie. Re seda Br. nr. 45 bur. v.d. blad 18975. Dame 58 jr.. ziet er jonger uit. zoekt een serieuze heer die bij haar wil komen inwonen Br. nr 45-18974 bur. v.d blad. Dieren en planten Gun ook Uw HOND een fijne vakantie met alle vrijheid, dus geen stresstactor door opge sloten zi|n in een hok|e. op boerderij in Noord-Holland 02295-1363. De enige echte papegaaien- speciaalzaak, dat weet elke vogelliefhebber, is DENNIS Nu voorradig: handtamme sprekende gr. roodstaarten, handtamme en sprekende Panama Amazones. Hand- lamme ara's. Alle soorten ka ketoes. dw papegaaien. 100 m' kooienshowroom. 100% gar100% financ mog. Be stel de Denms papegaaien- k'anl en -spreekcass Ma gesl. Donderd. koopav. Den nis. Pretoriusstr. 21 020-657658. MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13 45 UUR IN ONS BEZIT ZIJN. Lessen en klubs Tenmscl. Gold Star. open overd. banen v. begmn. en gev Tel 020-445483. CURSUS NIEUW GRIEKS v a. 10 april. Tel. 020-721474 DWARSFLUIT- en gitaarles. Tel. 020-252032. Klassiek GITAARLES 45 per maand. Tel. 020-710762 BRETON SANS PEINE. Wie heeft deze cursus 2e hands voor mij? Tel. 010-365625. Stijf dus ontspannen? Yoga. of gym. Ook eigen kleine groep! Bel: A.B.M. 166713. Vakantie In Nederland Comf. 6-pers. STACARA VANS Winterswijk en Har- denberg. Vrij v. 12/7 en na 2/ 8. pasen bezet. Pinksteren vrij, ook midw ol weekend tot 60% kort. ANWB camp. Tel. 010-167878 na 15.00 uur. Comf. en zonnig huis t.h. 7 slaappl. met tuin o/h. z u. 25 jul tot 8 aug. Tel. 055-217942. SCHAESBERG Z-L van 5/4 tot 17/4 vrijst. landhuis tegen bos. grote tuin. Alle comfort 045-315175. T.h. en t.k. REKREATIEWO- NING gelegen aan water met aanlegsteiger te Nieuwe Nie- dorp (N.H.) Folders op aan vraag 020-430219. T.h. in Z.W. FRIESLAND 6 8 pers. vrijst. huis met tuin alle comf. 035-831053. Zomerhuisjes 4 en 6 pers. T.h. In NORG (Dr.) Paasw va. ƒ215. 05945-2163. b g g 05928-2479 VAKANTIE WONINGRUIL. Aangeboden te IJmuiden eengezinswoning met 4 Friesland, woonboerdenj met visbootje. Vrij tot 5-7 en na 9- 0 Alle comfort, voor 6-pers. Tel 05660-1888 Gevraagd woning op de Velu we 2 o( 3 weken in de periode 28/6-15/8. Tel 02550-15808. OMMEN, uniek stukje bos. luxe vakantiebungalow 6- pers ook weekends. Tel 02526-2302. PAASVAKANTIE t.h. in Park Dumland St. Maartenszee N.H. pracht. 6 pers. st bung. 3 sl.k. C V.. T.V.. 400 p.w. Inl 02208-5476 Monda Recreatie Nederland Gezellige vakantiebungalows met alle comfort: o.a. in EL- BURG (G) a/h Veiuwemeer en T HARDE (G.). VLEDDER (Dr.), HELLENDOORN (O), prachtig in de bossen in voor- en naseizoen 30-50% reductie Ook met Pasen extra voordelige pnjzen. Spec aanbieding voor 60-plussers en minder validen Tevens nog unieke plaatsen voor stacaravans op onze diverse campings. Gratis kleurenfolder op aanvraag 05486-12257 (kantooruren), Pb 166. 7440 AD Nijverdal Vakantie in het buitenland Le Vignal Zuid Frankrijk; zomercursus sen tekenen, schilderen, boetseren. Inform en folder 015-121416/135783 of schrij ven Le Vignal 1980. postbus 2826. Delft. Avontuurlijke trektochten naar en SRI LANKA. 3. 4 ol 5 mnd v.a. 2500 Zuid Amerika 4 mnd. rondreis 4400 30 d. 1500 23 of 30 d. v a. 950 30 d. 1070 ASHRAF. Tollenaersingel 27. Leiderdorp Tel 071-890674 020-246085 of 03450-7845 Vraag éérst de programma's van de grootste specialist. Ook voor Ceylon en Pakistan de laagste tarieven. Luchtvaartbureau Benelux. Cartton House, Vijzelstraat 2- 18. Amsterdam. 020-230751 of bij uw ANVR Reisbureau GRIEKENLAND va 1 apnl elke dinsdag camping-vlieg reizen v.a. 545. ANVR Reisbureau M 2000. Konin ginneweg 251, A'dam. Tel 020-644234, 713749 en 644257 Expeditie door TANZANIA. BURUNDI. RWANDA 27 dg 2990. Pygmeeen, Serenge- ti. gorilla s MAT Reizen 02159-30026 AVONTUUR troel camper bus Ireks 17/35 jr door eur en Marokko v a. 600 14 d- exp./safanes/sport vak. (alle leeft, over gehele wereld) Ook Maleisié-USA-Austraiië ANVR reisorg Aklie Vakan- t-es, Amstekjijk 126. Adam, 020-727073 22-d Kampeertrektocht 1340 Int óók bi| de 22 NBBS reiswmkeis Leenderweg 189. Eindhoven Tel. 040-111 444 Luxe MOBILE HOMES fe huur. afm 10 x 3 50 m. 2 sl.k m douche en w c Direct a h strand op camping Tortugga Ligera txj Barcelona Afle Mo bile Homes zijn 1980-model- len Beperxt aantal plaatsen beschikbaar Bel nu Strand Homes. Pnnsenstraat 9. 1015 DA Amsterdam Tel 020-254720 GOEDKOOP vliegen ANVR reisburo M 2000. Koninginne weg 251. Adam. tel 020- 795788/719596/713749 NOORWEGEN Rondreis met hotels. 2450. Lofoten 2690 Geheel verzorgd en met Ned. reisleiding ANVR- reisbureau Sunway. S. Wei- martaan 58. A'dam. Tel. 020- 769011. USLAND kampeer-vliegreis v a. 780. Safan v a. 1995 Fly-dnve va. 945. ANVR reisbureau Sunway. S. Wei- martaan 58. A dam Tel. 020- 769011. Goede huisjes in SCANDINA VIË en SCHOTLAND, ook In juli. met extra-bootkorting ANVR Reisbureau Sunway. S Weimarlaan 58. Adam Tel. 020-769011. NOORDKAAPREIZEN Met Ned. reisleiding. geh. ver zorgd. v.a. 1895. ANVR reisbureau ..Sunway". S. Weimarlaan 58. Adam. Tel 020-769011 Voor FINLAND naar ANVR- reisbureau Sunway, S Wei marlaan 58. A dam. Tel. 020- 769011 ALICANTE v.a. 2 apnl. elke wo. en za. camping-vliegrei zen. Pri|S v.a. 420. ANVR Reisbureau M 2000. Konin ginneweg 251, A'dam. Tel. 020-795788-719596 en 644234. Met IBERBUS dagelijks naar Barcelona. Tarragona. Valen cia. Benidorm. Alicante v.a. 145/185 e tot 260/330 r. App./hotels beschikb. Vij- zeigr 17 A'dam. Tel. 020- 239349/241010. ZEEZEILEN met 17 m kelch ..free enterpnse" v. Amster dam naar Mallorca via Lissa bon. Tanger en andere .ha vens van 14 april tol 10 mei 14 dagen ol 4 weken kosten resp 650 en 1250 p.p all in. Inl. Twellegea. Uitwellin- gerga. Tel 05153-372 of 382. Voor uw zomervakantie in OOSTENRIJK te huur in Ti- rol-Vorartberg app. m. vak. won. bij zwembad Vele toe ristische evenementen Inl. mevr Hei|nen, Assen. 05920- £0814 RICCIONE, badpl bij Rimini. It.. 200 vak won. Korting: t. 21 juni en na 30 aug 70%, t. 5 juli en na 16 aug. 40%. Rb. Adria Holiday. 085-332502 DORDOGNE t.h. boerderij tjes. plattelandshuizen en ca ravans aan zwemwater. Inl. R. Smeets. Tel. 09-3358716564 of 020-266913 tevens 6-daagse trektochten te paard. Boek nu uw voordelige campingvlucht naar Athene. Vertrek iedere zondag vanaf 30 maart. Prijs: 1 week v.a. 575, 2 weken v.a. 595. Ook op zondag rechtstreeks naar KRETA m.i.v. 30 maart. Prijs: 1 week v.a. 655. 2 weken v.a. 675. De goedkoopste tarieven naar Mexico vindt u bij ons. Vliegrei zen per KLM-li|ndienst al v.a. 1722. Vraag ons speciale MEXICO '80 programma. Inf./boeking: Parool/Volkskrant Reizen. Wibautstraat 131, Amsterdam. Tel. 020-914400 korting op campingvluchten naar Athene met vertrek op 30 maart en 13 april a s. (1 week); van 575 voor 495. Ook met vertrek op 13 april voor 2 weken- van 595 nu voor 515. Inf/boeking: PAROOL/VOLKSKRANTREIZEN, Wibautstraat 131. Amsterdam. Tel. 020-914400. 12 of 3 weekse vliegreizen met vertrek tussen 30/3 en 7/4 nog beperkt beschikbaar Verblijf in hotels, app. of bungalows brandstof toeslagen zijn in de prijs begrepen Keuze uit CANARISCHE EIL.. ALGARVE of LISSABON. COSTA DEL SOL. COSTA BLANCA. MALLORCA en IBIZA. In GRIEKENLAND naar RHODOS en KRETA. Voor inlichtingen en reserveringen Tel. 023-339070, of uw ANVR-Reisbureau. Voorjaarsreizen voor extra lage prijzen 8- en 15-daagse reizen naar de Canarische eilanden met interessante kortingen: naar Tenerife: bij vertrek op 24/3 voor 8 of 15 dagen. 31/3 voor 8 dgn Playa de Las Americas: app. El Dorado: 1 week 529 p.p., 2 weken 700 p.p. Bung. Urbania club 1 week 600 p.p. Puerto de la Cruz: app. Masaru 1 week 550. 2 weken 700 p.p. Costa del Silencio: app. Ten Bel vertrek 24/3 voor 2 weken 250 korting p.p. naar Gran Canaria: bij vertrek op 23/3 Playa del Ingles: app Roque Nublo 1 week 529 p.p.. 2 weken 600 p.p HOTELREIZEN MET 250 P.P. KORTING BIJ 2-WEEKS VERBLIJF VOOR INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN Evenements-reizen Tel 023-339070 of uw ANVR-reisbureau Vaartuigen LEER ZEILEN op het iJsselmeer. 2 en 5 dag. cursussen v.a. 18 j. 160 en 360 p p all in. Zeilschool TJuKEMAR. Inl. 05144-335. EVINRUDE Buitenboordmo toren. snel en betrouwbaar onze service ook! SCHUUR- MANS Amsterdam stand 185 HISWA. Tel. 020-426340. T.k. een farrteine fury motor jacht. alle denkbare comfort, zeer snel. Inl na 18.00 uur. Tel. 02150-3512. ÉLKE WEEK SPECIALE Watersport MINI'S EXTRA ATTENTIEWAARDE DOOR SPECIALE ILLUSTRATIES VAN Peter van Straaten Reisgezelschappen Paula schri|f me opnieuw. Steven Paftie. schrijf maar o nr. 64- 18950 bur v d blad. Retour brief volgt meteen. Hi-fi stereo, t.v., muziekinstrumenten Tel 020-996262/948973 Wij verkopen nog steeds Die mooie KLEUREN T.V. van Graetz. Van Vianen J. P. Heyestraat 95 tel 161321. Koop 27 Mc zendapparatuur en accessoires bij de vakman èn laat u deskundig adviseren bij aanschaf van de zo belangrijke antenne of laat hem door ons plaatsen. De pnjzen zijn erg gunstig en u heeft volt. garantie. Ook leve- nng computer scanners. J. Th. v. Galen, erkend antenne en mobilofoon-installateur. Kolbergen 268, A'dam. Tel. 020-998736. TV DEFECT? BEL DIRECT! TEL 906394 Zonder weghalen Met 3 maanden garantie. Aangeb MARC-ZENDONT- VANGER. Hycom CB 4000, compleet met SWR-meter en antenne mini-GP. Slechts en kele dagen gebr. met verpak king en garantie. Gekost 550, nü 400. Tel. 02903- 1568. OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN. NET ALS U. Ihe ftciesaGnais In Hrgh FrJcrty Amstelveensew. 37-39 (t.o. Vondelpark) A'dam. 020-166468. Foto, film, optiek Ruil in die oude foto/filmca mera of projector bij Foto Fransen, Beukenweg 31 A'dam-O. Tel. 020-650471. PASFOTO's (kleur/zw.w.) fo tokopieën. direct klaar. Foto werk wordt origineel bij Kodak ol Agfa afgewerkt. Foto SOL- LEVELD, Slotermeerlaan 125a, A dam. 020-134893. Fietsen en bromfietsen T.k. gebruikte rijwielen en bromfietsen. Elmar, Gov. Flinckstr. 145, A'dam. SONDE HÉ! Dat U bij een ander te veel betaalt als de zelfde race- trim- of toerfiets bij ons honderden guldens goedkoper is, o.a. Koga-Miy- ata, Nishiki-Peugeot-Gitane- Batavus. Mod. '79 enz. Keuze uit 800 stuks. Ook te bet. 3x per giro of cheques. FA. LOH- MAN, de Clercqstr. 74-76. Telf. 020-183906. Te koofj'gevraagd (dames)- RACEFIETS, Tel. 020- 796499. T.k.: KREIDLER RMC V9- Nieuwste blok: ST ster, gr.- naaf schijf, 900. Tel. Ö20- 642258. GEBRUIKTE rijwielen met garantie. Spiegelgracht 12, A dam. Tel. 020-232542. Verzamelingen T.k. 450 ZEGELS v. 50 cent v. Kon. Juliana. 03499-4910. T.k. gevr. zilv.gld. 63 67 en rijksd. 63 64+tientjes. Hoge prijs. 020-194083. Doe het zelf Eiken lamel stroken parket nu 59 per m2. Abee parketvloeren B.V. CORN. SCHUYTSTRAAT 7 AMSTERDAM Tel. 020-799225 Caravans Caravanbedrijf KLAVER VIER 1000 tot 2000 kor ting op div merken stacara vans. Osdorperweg 750. A'dam, tel. 020-194190. T.k. stacaravan, geheel kompl. met schuur staanpl. in RITTEN op de Veluwe. Prijs 13.000. Financ. mog. Tel. 075-176357. T.k. stacaravan te Voorthui zen. Geh. compl. 9000. Tel. 020-901492. HOUTBOUW DE VELUWE bouwt uw houten caravan ge heel naar eigen idee, voor zeer concurrerende prijzen. Bv. 9 m met douche en 2 sl.k. voor 16.500. Ook mooie staanplaatsen beschikbaar Ons adres is Houtbouw de Veluwe Apeldoornsestr 32. Voorthuizen. Tel. 03429-2233 let op 1 km door het dorp Voorthuizen, richting Apel doorn. Bij km-paal 14,1. Autoverhuur TRUCKVERHUUR Bestel- en Vrachtwagens van 5 tot 20 kuub v.a. 42 per dag «nel. 100 km (excl. BTW en benzine) extra kms. 0,18. Petroleumhavenweg 20. Amsterdam. Tel. 020-118512. Keizersgracht 485, Amsterdam. Tel. 020- 262201. Avis. Ook voor per sonenauto's. KAV Autoverh.. Hoofdweg 410, A'dam. Citroën, Opel. Ford, Volvo. Mere. Pers. en bestel. Tel. 020-163535*. Kapper H. Bakker, vracht-, luxe-, bestel v.a. 16,95. 020-124047/152674/131457. Bestelwagens t/m 18 m' voor kl. en gr. rijbew. Ook touw en blok Tevens: DATSUN FORD OPEL MERCEDES BMW VOLVO Middenweg 175. Amsterdam Tel. 938790-940173. rent i truck*' Bestelauto's v.a. 2.5 tot 15 Ook luxe 9-pers busjes De Flinesstraat. in het Makro- v 06bouw Tel 020-932332. ZEEBURG luxe en bestelver- huur A'dam-Oost. Tel. 020- 929391, Zeeburgerdijk 209. Auto's gevraagd Wij betalen GOEDE PRIJS voor auto's v.a. '76 RIJN-GARAGE B V. Ceintuurbaan 223, A'dam Tel. 020-722204. T.k. gevraagd auto's v.a. '72 tegen CONT. BET. Beslist hoogste prijs. Gratis taxatie. Tel. 020-835442. T.k. gevr. loop- en sloopau to's. Tel. 020-949295. Gevraagd DAF's 33-44-55-66 n.o.d. 1972. Tel. 02977-24229. Contante bet. - vrijwarings bewijs - correcte afwikkeling. Personenauto's met spoed gevr. v.a. '35 t/m '79. dir. contant geld. beslist de hoog ste prijs. Tel. 02290-15986. Auto's aangeboden OFF BMW-DEALER BMW 320. blauw1978 BMW 320. rood1979 BMW 518. blauw1977 BMW 520 aut.. wit1979 BMW 520, grijs1980 BMW 525. blauw1977 BMW 730. blauw1978 BMW 733 iA. blauw1977 BMW 630 CS. groen 1978 BMW 732 iA. blauw1980 ALLE TYPEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR 2e Schuytstraat 290, Den Haag. Telef. 070-469703. Na 18.00 uur 070-274453. Don derdag ook van 19-21 uur. T.k. aangeb MINI 1100 SPE CIAL. juli '79. km.st. 10.000. met radio, zonnedak, in z 9 st. Prijs 8.500. Tel. tot 10.00 uur 020-232865, na 19.00 uur 020-991502. T.k. VOLVO 244 L. op gas. bouwj. '76 wit. Tel. 072-110670. 2 CV 4. nov. 74. Pr. n.o.t.k. Tel. 020-767495. T.k. SIMCA 1100 bj. 5.10 77 met LPG als nieuw. Prijs 4950. Tel. 020-132656. Weg. zakenauto MITSUBISHI GALANT GL. 1978. LPG. 8 500 Tel 02503-12470 WV Cominatie-wagensl! 5-drs. PASSAT LS-Comfort. luxe uitvoenng. stoffen bekle ding. met neerklapbare ach terbank. '77/78/79. diverse kleuren, meuwpnis 23.000, nu vanaf 11.400. 40.000 km. 3 maanden en/of 1 jaar garantie AUTOVROON. VW/ Audi-dealer. Haarlemmerweg 337 Tel 020-825785. T.k. VOLVO 244 L. Okt. '75 i.z.g.st. 80.000 km., met schuifd. en radio, stereo en cass.dek. 11.000. Inl. 020- 721803. BOVAG GARAGE WIEMAN Mercedes 240 3 0D 1975 Ford Escort L 1978 Ford Escort L 1977 Ford Granada 2300 Autom.. schuifdak '77. Ford Taunus 1600L met gas 1975. Datsun 120Y de Luxe 1975 Peugeot 104 1976 Renault 20 TL 1976 Ingeruild: Citroën Club GS 1976 Daf 46 1975 Peugeot 204 1973 Garantie - Inruil - Financiering Koopavond geopend Vrolikstr. 485-489. Tel. 655627, na 18 uur 651912 of 996086 100 BESTELAUTO'S en pers busjes, ook piek ups. bestel met stahoogte enz. Gar. Ry- senhout - lid Bovag. Benne- broekerweg 17. Rijsenhout bij Aalsmeer. Tel. 02977-24229. Ook zaterdags open 120 DAFs 33-44-46-55-66 en Volvo 66. Ook als coupé, station, bestel. Marathon. SL. Jubileum en Kalmar. V.a. 475 tot 9500 Garage Oud Zuid-lid Bovag. Bennebroe- kerweg 15-17. Rijsenhout bij Aalsmeer. Tel. 02977-24229 Geen parkeerproblemen. Oud Zuid - 32 jaar occasions. T.k. van part, (nu wagen van zaak) DYANE 6. mei '79 (mong 2 mnd fabrgar), 7 900 Tel 020-038225. FIAT 127 sept '75 50.000 km. 2500. 020-961411. VOLVO Amazone, b j. '65. 4- drs., i.g.st.. vr.pr. 2.450. Tel. 02946-4429 T.k. FIAT 131 autom. merk Miraftori bj. '76. Vr pr. 7 000. Tel. 08870-4964 Gele RENAULT 5 TL. febr '78. 58 000 km. met radio- en kunstteren bekleding 8 000. Tel. 02996-370 T.k. pr. onderh. MERCEDES 230.4. bj. '75. 82.000 km m elektr. schuifd. en zonw glas. kl. geel. als nw. Pr. 9500. 02290-30286 SAAB 99 GLE bj. '73 3500. Tel. 02230-12166. Peugeot 504 LD trekhaak, bj. 1978. 85.000 km. als nieuw. 1e eig. Tel. 05763- 406. Als nieuw RENAULT 16 TL juli '77 ƒ6500. Tel. 02975- 66769 T.k DATSUN 120 Y. in nw.staat. 36.000 km. model '75 (v. 1e eig.). Pr. 2.450. Tel. 020-949295. T.k. FORD 1600. nw. model, b.j. '72, klein delect, pr. 475. Tel. 020-949295 T.k. FORD CAPRI 1600, b.j. '71, mooie auto, motor 100%. Pr. 950. Tel. 020-949295. T.k.a. CADILLAC FLEET WOOD, i.z.g.st., alles elektr., b.j. '71. 4.000. Tel. 020- 949295. T.k. lelijke EEND. b.j. '72. pr. 450. Tel. 020-949295. RENAULT 14 TL. okt, '77, geel. radio div. acc. nwe. Michelin X2X, weg. omstan- digh. 7.400. Tel. 02207-17700. MINI 850. bj 71. Bel do 20 mrt tuj en 10 00 uur 0204 Tk OPEL REi mooie auto. b.j. 1 650 Tel. 020-a KöjC prijs 1 800. 02550-16234 CITROEN OS, b j. 1 (Otje zijn erg Van dame keur bigr t SIMCA 1100 Talb .Ken '74. rood. I.z.g.st.i 02296-6055 12sfKU£( banden Simca 1100 IS, 1 fnte 67 000 km., prin 1875. 02159-1721 fct. gei Van 1e eig. Chrysi 1 te autom. type '76, S nei met radio en 4 nwj auto verk. in uitz. mir ML-beh. staat binne ZOITl Tel 02296-401. biet Toyota Corona laost geel. 39.000 km., ver Met Bovag garantie jgn dealer Jorntsma, 02990-23741. L Demo-auto VAUXH kDnri ton 2000, 4-drs. K< Nw.pr. 26.800, nu Tel. 02152-56978. T.K. 2 C V. 6 bj. I 1700. 02907-3696 7', kope T.k. SIMCA 1308 Git" in pr.st. Vr.pr. 8 020-710909. RUILSCHOKBRE TRIX, Quellijnsti Tel. 020-723' T.k. v. part. (1e eig.) 3p sport, eind 17.000. Pr. 075-284067. Service en reparatie L.P.G. INBOUWSTATION Wierda, off. Vialle-dealer, 2e Schinkelstraat 18. Amster dam. Tel. 020-791144. ■enu bout wel s vaal is stig i tegel den de idde het tijcl de stee< ïort sn l ood ook voor schokdempers en frictie vernieuwen gratis inspectie vooraf prijsopgave volledige garantie idei alac klei. ten re t NS terrein achter Haarlemmermeerst HAVENSTRAAT 5 A'DAM-ZUID 020-73: geopend 8-17.30 uur - zaterdags lot 131 Accessoires en onderdelen T.k. bijna nieuwe VW-MO- TOR, 1302, 8.000 km. 200. Tel. 020-949295. Diversen DE DAKKAPEL SPECIALIST compl. geplaatst in 1 dag, van Spijk, Industrieweg 7, Drunen. Tel. 04163-3709 of 4885. HET ONDERDELENHUIS heeft dlle onderd. voor uw wasmach., stofzuiger of koel kast. Tolstr. 186, bij Amstel, tel. 020-739380. Nel koopt alles, woning- zol deropruimingen en winkelres tanten. 020-312082/944947. VERFSPUITBUSSEN 3000 stuks, grote. Div. kleu ren. 5.-. 013-425172. Besteldienst, kleine verhuizin gen en woningopruiming. Ook 's av. 020-360370. Zwenkwielen kunststof, 1000 stuks, 4 cm. 1.50 p.st. 013- 425172. LAST VAN ONGEI zoals ratten, muizen lakken, houtwormen ring van duivenoverlt VENTA ongedierde ding 02274-4044. de oel€ n k Autolak 1000 spuittje v p.stuk. 013-425172. j hc Zelf VERHUIZ een door geheel Ned< onci G. Hulshoff Zn.. B 020-323630/369392. dif -zij] 8 track MUZIEKtfere, 200 stuks 013-425172. 3 g g' rere WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel. 020-844951. Zomerhuisje te huur Uts. pony. speeltuin, zwei trakties enz. Meer pony's. Pinksteren efcPP' end van 3 lot 6 n èn tarief. Voor 28/6 en 50% reduktie op het zoentarief. Inl: Shetfw s< nypark Slagharen 05231-1317 of 1596 ïsnt In p de uit in ach' r B eloi 16. lid. rse Wanneer je maar wilt Of naar 't toneel cabaret, filmhuis, ballet museum't Cultureel Jongeren Paspc rtui Iedereen onder de 26 jaar kan en/an profiteren. Een heel jaar lang voor maar 6 gulden 50! In elke stad van Nederland Informatie?: Vraag maar op je gemeentehuis Of bel 033 - 51908.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18