Iparta wipt AZ it bekerstrijd Gress: vedette op bank De stewardess kreeglucht van Nasivin Timman krijgt titel op presenteerblaadje Wereldsportfestival pas na de Spelen Ejor het eerst in geschiedenis van betaald voetbal Rotterdamse halve finale ïc ing waterpolo 'Ik prefereer het winnen boven het spel' Adrie van Kraay drie wedstrijden Brigitte Cuypers in Nederlandse ploeg Ondanks remise in elfde ronde tegen Van Dop Moskou niet onder de indruk 14 rigSDAG 19 MAART 1980 TROUW/KWARTET PRS 15 - H 17 .jTERDAM Voor het eerst in de geschiedenis van het betaalde voetbal staan 16 april Rotterdamse clubs tegenover elkaar in de halve finale van de strijd om de KNVB-beker. loord dat zich vorige week ten koste van PEC Zwolle plaatste, krijgt Sparta als istander. De club uit Rotterdam West, die in de competitie nog lang niet uit de renzone is, elimineerde gisteravond AZ'67, dat het eerste duel met een 2-1 overwinning 'gesloten met 1-0. SOU 3e 322 n< ;ar tfl onkai >eslissende doelpunt dat al ln roeg stadium op waarlijk schlt- wijze door voorstopper Luuk tein was gescoord betekende ideslag voor de weinig overtul- acterende Alkmaarse ploeg, noment kon het team van trai- essler aantonen, dat het op de e kafcst van de eredivisie heel veel staat geklasseerd dan Sparta, lijkt ten prooi gevallen aan een risis waarvan de voorboden al weken geleden vielen te signa- Trainer Kessler verweet na af lijn volgelingen dat hun lnstel- p zijn zachtst gezegd laakbaar "let mag toch niet voorkomen ir an bijna veertig meter wordt aldus de coach van AZ'67, jarta lof toezwaaide voor zijn zijn strijdlust. rui. huur, Singe at en z fst. anne c.v. de aspiraties, die de Alkmaar- aarlijks koesteren betekent de akeling uit het KNVB-toernool ard een tegenvaller van de eer- Ie. Bij Sparta was de vreugde w|et onverwachte succes nauwe- te temperen. De broodnodige ie die het elftal door de tijdelij- mst van Meijer. Van der Lem en per vergeten de Schot Calderwood ;ehad, werpt zijn vruchten af. zichtAubliek stond gisteravond als lan achter Sparta, en dat is in niet gebeurd. Het tragische feit ;h echter voor dat over enkele len de ploeg weer uiteen moet want de financiële situatie niet toe dat de Rotterdammers krachten als Van der Lem en op na kan houden. Hoe moet de huidige omstandigheden de Ie dijk gezette trainer Mircea :u zich niet voelen. Zijn roep rj^rsterking stuitte op doveman- maar toen de nood aan de man kon alles. Zijn collega Joop heeft het nu aanzienlik gemak- tr. Het pleit overigens voor de istige trainer van Telstar, dat betrekkelijk korte tijd kans gezien Sparta vooral in het de- het risicoloze voetbal bij te len Laire 020 rend Huui 13 of svfi; ruin, Bi e vo< heeft zaterdagavond tegen Zwolle vrijwel de gehele wed- met de rug tegen de muur ge- Desondanks wonnen de Rot- 'l tuners met 0-1, dank zij het TTEN 60( »4oer id., zl uche f 250 >elanj igri jden e >DEN IVEE -flat, lapki idkai clusi ialtiji hui! |d er, lU.Sh pers zu z eeren J! 00 Ji \Glf Richard Matthijsse :n. '5 FORT De weduwe van de Britse Pnx-coureur Tom Pryce, die drie Jaar vraaJ de dood vond op het autocircuit van l bij Johannesburg, heelt bij de organl- van de Zuldatrikaanse Grand Prix een schadeloosstelling Ingediend van drie dollar. Tom Pryce verongelukte, toen Ide een Jonge medewerker van Kyalami die de weg overstak om de Italiaanse Renzo Zorel te hulp te komen, wiens rlam had gevat. De Jorgeman, die door wt een snelheid van 270 km per uur werd overleed ter plaatse. Pryce overleed verwondingen op weg naar het zleken- augustus 1977 oordeelde een Zuldafri- rechtbank. dat de dood van Tom Pryce .de Jonge official het gevolg was van een tl »p van omstandigheden De voorzitter 0 Zuldafrikaarise automoblelclub, die de "Mx organiseert, heeft erkend dat de eis le-vergoedlng ls binnengekomen. Vol- m Ls de club verzekerd tegen dergelijke t ka IAL O' obsi Op 80-Jarige leeftlj, ls ln 8toke dUe (GBr) de voorzitter van de Interna- sportorganisatle voor gehandicapten, ivtrig Guttmann, overleden. Guttmann oprichter van de Stoke Mandevllle- gehandicapte sportlieden, die ln »r het eerst werden gehouden Outt- ras tevens grondlegger van de Olympl- 'len voor gehandicapten. L Middenvelders Olen Hoddle en ibson ontbreken in de selectie voor het 2 elftal, dat op 26 maart in Barcelona een ihappelljke wedstrijd tegen Spanje lelde Jonge talenten maken deel uit van ectie, die op dezelfde dag In Sunderland anje B aantreedt De A-selectle, die Ron Greenwood ln Londen bekend bestaat uit negentien spelers: Ray Cle- Peter Shllton. Phil Nea, Trevor CherTy. lompson, Dave Watson. Emlyn Hughes, fills, Kenny Sansom. Ray WUklns, Terry nott. Kevin Keegan, Trevor Brooking, innedy. Steve Coppell, Laurie Cunnlng- revor Francis, David Johnson en Tony 1 Het WCT-toernool van Frankfort evenzeer aan afzeggingen te lijden als lag geëindigde toernooi van Rotterdam Connors zegde af, VItas Oerulaltls meld m» een blessure niet te kunnen spelen en I toernooi al was begonnen kwam ook mededeling dat de als vijfde geplaatste laan Peter Fleming zijn aanmelding tuggetrokken Een blessure zou de reden Ier werd bekend dat ook dc als derde Amerikaan Eddie Dlbbs niet naar tou komen. HIJ moet verstek laten is een Infectie, die bij een bloedproef licht kwam. Om hel allemaal nog erger voor de organisatoren verstuikte de geplaatste John McEnroe bij de trai- enkel, zodat het de vraag ls of hij wel fit ls om zijn eerste partij te spelen. Europese kampioenschappen Berm zijn als volgt samengesteld heren 'Ijne. Han Oootzen en Jaap en Ron van Reserve is Patrick Swler Dames Betti- ikoop. Jolanda Noordam. Marianne van en Sandra de Krulff Reserves zijn hier van Gennip en Vivian Blanckaert. RHU nngrv e aat IS Het Nederlandse waterpo ls voor het kwalificatietoer nooi- de Olympische Spelen, dat april tot en met 4 mei in Sofia gehouden, ingedeeld bij Span- ite en Japan. Dat was het van de gisteren ln het ge- van de Franse zwembond in gehouden loting. Nederland uit in groep C. Groep A wordt md door Cuba, Canada. Israël ankrijk. De ploegen van Austra- riekenland, China en Mexico ten elkaar in gToep B. De win- van de finalepoule plus de num- twee tot en met vijf plaatsten »oor de Spelen van Moskou. doelpunt van René van der Gijp. Die treffer was er een zoals er de laatste Jaren maar zelden op de vaderlandse velden tot stand is gekomen. Na een rush van zeker 70 meter waarin Van der Gijp vijf tegenstanders op het verkeerde been zette, kogelde hij ver volgens op bijna onnavolgbare wijze raak. Ook gisteravond, in de tweede bekerconfrontatie met AZ'67 deed zich opnieuw een situatie voor die de 8000 toeschouwers zich ongetwijfeld lang zullen heugen. Dit keer was het de door AJax begeerde voorstopper Luc Balkestein die ln de Twaalfde minuut van minstens 35 meter een diagonaal schot van zijn voet liet verdwijnen, dat doelman Treytel al leen maar moet hebben horen suizen. Dat doelpunt zette Sparta al snel op 1-0 en die voorsprong al snel op 1-0 en die voorsprong was, gezien het spel- beeld volkomen gerechtvaardigd. Sparta met zijn frontlinie bestaande uit Van der Lem, Schwarz en Meyer, viel furieus aan. De wankele Alk- maars verdediging wist nauwelijks raad met de beweeglijke acties van zijn tegenstander, die zich telkenma le gretig in de afweerzone van AZ'67 stortte. De ploeg van Kessler, die zaterdag tegen Vitesse ook maar slecht in haar ritme kon komen, moest zich herhaaldelijk te buiten gaan aan grove middelen (Hoven- kamp, Spelbos, Arntz) om de spelpa- tronen van de Rotterdammers te ont regelen. Met name Peter Amtz maak te het te bont. Geen middel ging hem te ver om zijn direct tegenstander Van der Gijp af te stoppen. Hij mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Weerink, een milde bui had en hem slechts één |ceer geel toonde, want. een tw,eede kaart zou Zeker op zijn plaats zijn geweest. Weerink bedekte dè reeks van over tredingen waartoe de Alkmaarders hun toedicht zochten herhaaldelijk met de mantel der Jiefde.. Sparta had overigens zeker ln de eer ste helft het inferieure voetbal van zijn opponent met meer dai? één wa penfeit moeten afstraffen, De moge lijkheden (Jansen, Weerdenburg, Schwarz en Meyer) zijn legio geweest. Maar op het cruciale moment ver- Doelman Eddy Treytel en verdediger Ronald Spelbos slaan een van de vele aanvallen van Sparta af. Op de grond Frank Weerdenburg. zuimden de Spartanen de marge uit te bouwen. Het was min of meer te begrijpen dat Sparta na rust enigszins zijn tol moest betalen voor het hoge tempo' dat het in de eerste helft had ontwik keld. AZ '67 drong wat meer aan, maar was nochtans nauwelijks ge vaarlijk. Het duo Van Gaal-Balkes- tein hield het centrum voor Kist en de voor Welzl ingevallen Schouwe- naar hermetisch gesloten. Het soms al te lakonieke optreden van de tot voor kort meest gepasseerde defensie ln de eredivisie leidde, naarmate het einde van het adembenemende duel naderde, wel tot enkele chaotische taferelen voor het doel van Plm Does burg. De Rotterdamse sluitpost hield het hoofd echter koel en keerde onder meer bekwaam een inzet van De Graaf. Scheidsrechter Weerink had inmiddels zijn leven gebeterd door eindelijk een gele kaart te trekken voor Spelbos en Van der Lem. De laatste verdween traditiegetrouw vroegtijdig van het strijdtoneel. Sparta kon toen echter niets meer gebeuren. AZ had alle hoop op een gelijke score verloren. Sparta AZ'67 1-8 (14)) 8 12. Balkeateln 1-0. Scheidsrechter Weerink. toeschouwer» 8000. Sparta: Doesburg: Jansen. Van Ooal, Balkestein, Van Tlggelen; Van der OIJp. Weerdenburg. Calder wood,'' Van der Lem (Van der Lem (Van Soest), Schwarz (Lengkeek), Meyer, AZ'6T; Treytel; Reynders, Van der Meer. Spelbos, door Matty Verkamman AMSTERDAM Toen Ra cing Club Strasbourg vorig jaar voor het eerst beslag leg de op de Franse voetbaltitel, werd dit kampioenschap in de pers als een succes van het collectie! beschouwd. Anders dan het zwierige St. Etienne en het „prijzige" Monaco was Strasbourg een team van enigszins Duits-geörienteerde (qua voetbal dan) werkers die de status van vedette veraf schuwden. „De enige vedette van Strasbourg zit op de bank", oordeelde een sport blad en wilde daarmee zeggen dat trainer Gilbert Gress een persoonlijkheid van de eerste orde is. Dat wordt door niemand tegenge sproken in het Franse voetbalwereld- Je. Gilbert Gress (38) heeft Stras bourg in drie jaar tijd van een debu- tantenrol naar het landskampioen schap geleid. De oud-speler van de club uit de Elzas, die voorts furore maakte bij Vfb Stuttgart, Olympique Marseille (voor de EC speelde hij met die club zeven jaar geleden tegen Ajax) en Neufchètel, geldt als de won derdokter van Strasbourg. Toen hij begon speelde de club voor hooguit tweeduizend toeschouwers. Met een praktisch ongewijzigde selectie lar deerde hij de titel vorig jaar met het feestelijke toeschouwersmoyenne van vijfentwintigduizend kijkers. Nu het dit seizoen een heel stuk slech ter gaat en ook Gress vanavond in het Olympisch Stadion de uitschake ling voor de Europa Cup tegen Ajax vreest, heeft de club van voorzitter André Bord (ex-minister) niettemin nog altijd een enorm vertrouwen in Gress. De qua uiterlijk en uitmonste ring veel op het Britse pop-Idool El- ton John gelijkende Gress. had de keuze uit een aantal lucratieve aan biedingen van andere clubs, maar te kende twee weken geleden toch weer voor een jaartje bij Strasbourg. Aankomst van Racing Starsbourg op Schiphol. Links trainer Gilbert Gress, rechts sterspeler Raymond Domenech. ..Strasbourg moet Internationaal nog veel meer kunnen,'' heeft hij al ge zegd. Dat zal dan wel een kwestie van investeren worden, want het huidige materiaal lijkt zelfs ruet meer ln staat om het nationale succes van het vorijj seizoen te.herhalep. Gre5fs:.vHetls rtü niet het moment om-lover aankopen te praten. Dat zién we volgend jaar wel." Dat er evenwel het éen en ander mo gelijk is bij deze club staat vast. Strasbourg wordt financieel in de rug gedekt door een bank en heeft dit seizoen dank zij de waanzinnig hoge toegangsprijzen een. miljoenenver mogen aan de Europa Cup-ontmoe tingen met Kristiansand, Dukla Praag en Ajax overgehouden^ Tij dens de laatste transfer-periode was Gress al in de slag met peperdure vedetten als Johan Neésk'ens en Hén- ning Jensen. Die pogingen mislukten, maar naast de aanvulling van de Fransen Bracci en Dec as tel, kwam er met de vermaarde Argentijnse spits Carlos Bianci toch een goudhaantje binnen. Deze voormalige aanvaller van Paris St. Germain kreeg echter al spoedig ruzie met Gress, raakte ver volgens geblesseerd en gaat nu weer ln de uitverkoop. Die werkwijze typeert Gress een beet je. Hij kent het klappen van de zWeéep op dit niveau en gaat te werk naar het principe „wie niet voor mij is. is tegen mij." Een half jaar geleden maakte hij in het blad France Foot ball duidelijk dat hij qua werkwijze te vergelijken is met een man als Michels. Gress: „Als er een keuze tussen een manier van spelen en het- spelen om het resultaat gaat. dan kies ik voor het resultaat. Ik prefereer het winnen boven het spel. Maar lk vergeet het voetbal toch niet. In be ginsel is voetbal een spel, doch ik verafschuw het spel om het spel." Gilbert Gress ls voorts een man van rechtlijnige ideeën en weinig woor-. den; ten minste, buiten het veld. Tij dens de hele wedstrijd tegen Ajax werd duidelijk dat hij op de bank een super-emotioneel mannetje is. dat dèn in niets meer op de onderkoelde Michels lijkt. Gress: „Ik heb mijn eigen karakter, mijn eigen tempera- door Max Pam LEEUWARDEN Jan Tim man krijgt de titel van het Nederlands kampioenschap wel op een presenteerblaadje aangeboden. In de elfde ronde kwam hij zelf tegen Van Dop weliswaar niet verder dan re mise, maar zijn naaste bela ger Hans Ree, staat in de af gebroken stand tegen Lange- weg voor de moeilijke taak een dame-toreneindspel met een pion minder remise te houden. Voor Timman was de afloop van zijn duel tegen Van Dop bepaald geen heldenfeit. De hoofdklasser Van Dop stelde zich zo solide mogelijk op en toen de opening achter de rug was, had Timman eigenlijk niets. Maar de grootmeester meende voor goed spel een pion te kunnen offeren- Dat bleek echter een ernstige misvatting, want Van t)op had nog een tussenzet, waarmee hij alle dreigingen pareerde, terwijl hij dat pionnetje gewoon voor bleef. In armoede bood Timman toen maar remise aan. hetgeen door Vari Dop nog werd geaccepteerd ook. Een beetje slapjes! Een hoofdklasser moet toch de ambitie hebben om een keer in zijn leven te schitteren. Timmans overige concurrenten bak ten er ook niet veel van. Van der Wiel stuitte op duchtig verzet van Van der Vliet, die zich weer eens volgens het betonprinclpe had opgesteld: zelf niks doen, afwachten tot de ander een fout maakt. Van der Wiel trapte er niet in en ging akkoord met remise. Ligterink kon Vogel maar ter nauwer nood van zich afhouden. Met zwart kreeg Vogel vrijelijk spel en een aar dig stukoffer leek hem zelfs in het voordeel te brengen. Ligterink gaf echter op tijd al het materiaal terug en bereikte remise. De enige winst ln de eerste zitting kwam op naam van Kuipers, die Carller wegveegde, ear lier had net zo goed niet naar Leeu warden kunnen komen. HIJ verliest en verliest maar, niet zo zeer omdat hij geen talent heeft, maar omdat hij er met de pet naar gooit. Elfde ronde: Kuljpers-Carllcr 1-0. V»n der Vliet- Van der Wiel 'n-'/i. Van Dop-Tlmman Vj-'/i. Ligte- rlnk-Vogel Langcweg Ree afgebr Scheeren- Van der Sterren afgVan Wijgerden-Bdhm afg 8land na elf ronden 1 Timman 8, 2 Ree 6 t en I alg 3 Ligterink. Van der Vliet. Van der Wiel 6>/t. 6 Van der Sterren, Langeweg S' en 1 afg 8 Bóhm, Van Wljgerden 5 en 1 afg.. 10 Schreren 4"! Elfde ronde Nederland» kampioen»chap: wit Van Wljgerden. zwart Böhm 1 c2-c4, e7-eS; 2 Pbl-e3. Pb8-c8 3 g2-g3. g7-g6. 4 LM-K2. Lf8-f7. 5 e2-«3. d7-d«. 6 Pgl-e2. Lc8-efl. 7 d2 d4. Le6-d7. 8. d4-d5, Pcfl-e7; 8 e3 e4. f7-fS. 10 0- 0 PgS-ffl. 11 f2-f3. 0-0: 12 h2-h3. Pf6-h5: 13 Kfl- h4, I» Ld2-el, Tf8-f7, 20 Lel 12 DdB-e8. 21 c4-e5. b5xg4. 22 h3xg4. Pf6xg4» 23 f3xg4, Ld7xg4: 24- Ddl-fl, Ph4-f3». 25 L(2xf3, Lf4xf3. 26. TM-gl. f5- ZEIST De tuchtcommissie van dc KNVB heeft Adrie van Kraay (PSV) een schorsing van drie wedstrijden opgelegd en een boete van vierhon derd gulden. De verdediger van PSV had in de bekerwedstrijd tegen Den Haag vorige week woensdag zijn derde gele kaart opgelopen. Leo Ehlen van Roda JC, die in het bekerduel met Ajax ook voor de der de keer werd bestraft kreeg een schorsing van twee wedstrijden. Daarbij moet Ehlen een boete van driehonderd gulden betalen. LONDEN De ln Zuid-Afrika gebo ren tennisspeelster Brigitte Cuypers mag voor Nederland uitkomen ln het toernooi om de Federaüon Cup. dat van 19 tot en met 25 mei in West Berlijn wordt gehouden. Het ls meer dan drie Jaar geleden sinds Brigitte Cuypers, die ook een Nederlands pas poort heeft, in een landenwedstrijd voor Zuid-Afrika ls uitgekomen. Voor de Internationale tennisfederatie be stond op grond hiervan geen bezwaar om Cuypers als Nederlandse te be schouwen. Dit heeft ITF-secretaris David Gray ln Londen bekendge maakt. Zuid-Afrika. zelf heeft vorig Jaar in Madrid niet deelgenomen aan de Federation Cup om het organise rende land niet ln moeilijkheden te brengen. Nederland heeft een voorlo pig team van vijf speelsters opgege ven: Brigitte Cuypers. Marcella Mes- ker, Marianne van der Torre, Elly Vessles en Nannette Schutte. ment, en ik doe me niet anders voor dan ik ln werkelijkheid ben." Daarbij staat het geloof in de eigen capacitei ten centraal, getuige zijn uitspraak: „Ik ben geen politicus. Het is onmo gelijk om ln het voetbal met ieders mening rekening te houden. Als er twintigduizend toeschouwers in het stadion zitten, dan zitten er tenslotte twintigduizend trainers. Ik ben alleen verantwoordelijk. Wanneer het goed gaat dan is dat mijn verdienste. En wanneer het niet goed gaat dan is dat mijn schuld." Wat dat laatste betreft wil hij het accent van de verantwoordelijkhe den toch nog wel eens verleggen. Nu zijn team naar een middenmootposi- tie ln de competitie is vervallen en zondag door Nice in de nationale be kerstrijd Werd uitgeschakeld, hekelt hij de Instelling van de Franse voet baller ln het algemeen en die van zijn mannen in het bijzonder. „Het ont breekt vele Franse voetballers aan ambitie. De wil om zich voor een bepaald doel op te offeren is onvol doende aanwezig. Niet zozeer als het om het bereiken van een topprestatie gaat, maar vooral wanneer die presta tie gecontinueerd moet worden." Met dit soort kritische uitspraken houdt Gress zijn landgenoten al ge ruime tijd een spiegel voor. Hij is geep man van het compromis en heeft maling aan zoiets als het bewa ren van de lieve vrede. Dat bleek jareh geleden al. Toen hij in 1966 werd uitgenodigd voor de Franse na tionale selectie, weigerde hij zijn voor die tijd extreem lange haar te laten knippen.. De officials namen hem toen niet mee naar het wereldkampi oenschap in Engeland. Vooral daar door bleef zijn interlandcarrière bij drie wedstrijden steken. HIJ irriteert bovendien zijn collega-trainers. In Frankrijk wordt een officieel trai ners-diploma zeer gewenst geacht, maar dat verlangen ls tot op heden niet iri voorschriften verankerd. Gress ls een der weinigen zonder di ploma en hij maakt er nooit een ge heim van dat hij dit bepaald niet als een probleem ervaart. „Iedereen kan een diploma halen. Maar let ls niet het diploma, dat de trainer maakt. Men wordt als trainer geboren." g4 27 Pd3-«l. g4-83': 28 Lf2xg3, f4xgJV 29 Tglxg3. Lf3 hS; 30 Dfl-g2. DcB <17. 31 cixd6, c7xclfl. 32 Pel-d3. Ta8-f8. 33 Tg3-hJ. Lh8-f3, 34. Dg2-g5, Tf7-f6; 35. Tal-gl, Tf8-f7; 38 Tgl-g3. b7- b5. 37 Pd3-el, L(3-hl38. Kh2xhl, Tf6-fl'; 39. Khl-h2, Tflxel, 40. Dg5-h4, Kg8-f8. «fgcbrolcen. 41. Tg3Xg? zwart geeft op Het Zweedse dagblad „Espressen" heeft gemeld dat KorsjnoJ's zoon een dezer dagen in de Sovjet-Unie naar een werkkamp in Siberië is gestuurd. De Russen laten werkelijk geen mid del onbetuigd om KortsJnoJ uit zijn evenwicht te halen. Kortsjnoj's zoon Igor, is tot deze straf veroordeeld omdat hij, solidair met zijn vader, geweigerd heeft dienst te nemen. Vol gens de berichten zou Kortsjnoj's naaste omgeving dit bericht voor hem geheim willen houden, omdat men een psychologische schok vreest. Goed mogelijk lijkt die opzet niet, want KortsjnoJ ls een fervent krantenlezer. Zodra KortsjnoJ het treurige nieuws te weten komt. zullen er tijdens de match ongetwijfeld nieuwe incidenten komen. Oeef KortsjnoJ maar eens ongelijk. GENeVE Afgevaardigden van de Verenigde Staten, Groot Brit- tannié, Australië en nog negen landen hebben gisteren ln Genève besloten door te gaan met de voor bereiding van een „wereldsport festival" voor de atleten die de Olympische 8pelen van Moskou ten gevolge van een boycot zullen missen. Het zullen geen „parallel spelers" worden, zo verklaarde Lloyd Cutler, adviseur van het witte huls, na de tweedaagse bij eenkomst ln Genève. „Als de plan nen die worden uitgewerkt aan vaard worden zal er een groot sportfestlval worden gehouden nadat de Spelen van Moskou zijn afgelopen. Ze zullen geen bedrei ging worden voor de eenheid van de Olympische beweging." In gro te lijnen wordt een eerder naar voren gebracht plan aangehou den. In een aantal plaatsen op verschillende continenten zullen wedstrijden worden georgani seerd. Van deze sportevenemen ten zullen directe tv-ultzendingen over de gehele wereld mogelijk zijn. Het „wereldsportfestival" zal worden gefinancierd uit de op brengsten van de televisierechten. Lloyd Cutler gaf geen nadere bij zonderheden ten aanzien van de plaatsen waar de wedstrijden zul len worden gehouden en welke takken van sport op het program ma komen te staan. Wel merkte hij op dat in sommige gevallen sportevenementen waarvan nu al vast staat dat ze na de Olympi sche Spelen worden gehouden kunnen worden uitgebreid. In een hoofdartikel bestempelt het blad van de Sowjetrussische communistische partij, de Pravda dinsdag de houding van de Ameri kaanse president Carter ten op zichte van de sport als „louter een karikatuur". Volgens de Pravda Is de opstelling van Carter louter in gegeven door de naderende presi dentsverkiezingen. Voorts wordt aan de beslissing van het Interna tionaal Olympisch Comité tijdens een bijeenkomst in Lake Placid om de Spelen ln Moskou normaal doorgang te doen vinden herin nerd. „De 8pelen worden op het vastgestelde tijdstip gehouden", aldus de Pravda. „De bemoeienis sen van de vijanden van de Olym pische beweging ten spijt." Het artikel ln de Pravda ver scheen op de dag dat de politieke conferentie met vertegenwoordi gers uit twaalf landen, waaronder Nederland, ln Genève werd hervat over het houden van alternatieve sportwedstrijden. In de Pravda werd deze vergadering niet met zoveel woorden genoemd. Wel zegt het partijblad over de Amerikaan se vertegenwoordiger ln Oenève, Lloyd Cutler, dat hij een revolutio naire rol speelt ten opzichte van de Olympische beweging. „Cutler ls bezig de wedsterse sportmensen doelbewust te misleiden. HIJ pro beert ze ervan te overtuigen dat naar de ideeèn van Carter", aldus de Pravda. De oproep van Carter tot een boycot wordt omschreven als „een poging om niet alleen sport met politiek te vermengen maar ook om de ontspanningspo ll tie k te ondermijnen". Volgens de Pravda kan een dergelijke hou ding de Olympische beweging al leen maar sterker en onafhankelij ker maken. In het artikel staat beschuldigend: „Washington pro beert de Spelen van Moskou dwars te zitten ten gunste van de persoonlijke ambities van presi dent Carter. De politici worden hiertoe aangespoord door de be langen van Carter ln de op handen zijnde presidentsverkiezingen. Carter en zijn naaste omgeving kunnen geen toenadering tussen volkeren en naties gebruiken, zoals de Olympische beweging die propageert. Zij hebben onenig heid, tweestrijd en spanning no dig. Het hoofdartikel besloot met de opvatting dat Washington hele naties, regeringen en sportmensen probeert over te halen, waarbij het chantagemiddelen niet schuwt. In Parijs heeft Vladimir Popov, de vlce-voorzltter van het organisa tiecomité van de zomerspelen ver klaard, dat Moskou vrijwel gereed ls om de Olympische gasten te verwelkomen. „We hebben nog 125 dagen de tijd en we zijn nu al bezig aan de afwerking", aldus de Rus, die de vergadering van Genè ve karakteriseerde als een nieuwe ontwikkeling in de anti-Olympi sche reeks van gebeurtenissen, waarvan men de betekenis niet moet overschatten. Hij verklaarde dat zijn land geen bezwaar zal maken als Individuele atleten in schrijven. als dat tenminste moge lijk wordt gemaakt door het Inter nationaal Olympisch Comité, wat nu nog niet het geval is. Na Gene ve zal de kwestie van een eventue le boycot-actie ter sprake komen bij de vergadering van de minis ters van sport van de 21 landen van de Raad van Europa op 20 maart ln Straatsburg, en verder op 22 maart in Brussel tijdens de vergadering van de Europese Olympische comité's, voorts op 11 april in Colorado Springs, waar het Amerikaans olympisch comité bijeenkomt en tenslotte op 24 mei. de datum waarop de inschrijving voor Moskou gesloten wordt. Een aantal Nederlandse politici, publicisten en wetenschappers heeft een werkgroep gevormd, om gezamenlijk stelling te nemen te gen de „aanzwellende roep om een boycot van de Olympische Spelen ln Moskou". „Werkgroep ontwape ning. ontspanning en olympische spelen", zo luidt de naam. In de werkgroep hebben zitting: drs. R. Beckers, prof. dr E. Boeker, dr P Boskma, C. ColiJn, C Comman deur. dr. A. L. Constandse. H. Drenth, S. van de Gaast. C. Huij- sen, mr. H. J. C. M. Kapeijne van de Coppello, H. Knol, A. Melkert, H. Oosterhuis, drs. M. Tacz, prof. dr. A. J. Rasker, dr. K L. Roskam. F. Rottenberg, C. Schelling, P 8mulders. M. Sterk, drs. F. van der 8pek, lr. A. Voortman, dr. H. Walt- mans. Op 30 maart houdt de werk groep een symposium over de boy cot in „De Populier" ln Amster dam. ADVERTENTIE Neusverkouden? Nasivin neusdruppels of spray helpen u snel Uitsluitend verkrijgbaar bij apotheker of drogist Lees eerst de gebruiksvoorschriften NASIVIN EEN HEI.E OPLUCHTING MERCK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17