Overzicht effectenbeurs Geld over de grens Scheepsberichten Beurs van New York Verlies viel mee Marktberichten i fe* Beurs van Amsterdam torn Z DIVERSEN 0] Se er E WOENSDAG 19 MAART 1980 BEURS «TROUW/KWARTET PRS 12 «fepAC AMSTERDAM Tegen de achter grond van de ruïneuze ontwikkeling In Wall 8treet door de aankondiging van de maatregelen van president Carter viel het dinsdag op het Dam rak eigenlijk nog mee Wel waren de meeste actieve fondsen lager, maar toch in mindere mate dan was ge vreesd. Maandag was men echter al wat vooruit gelopen op de te ver wachten dalingen In Amerika, terwijl er nu enigszins op wordt gerekend, dat er daar dinsdagavond een herstel zal optreden. Ook was er sprake van Indekken door de beroepshandel. Dit was ook het geval op de staatsfond- senmarkt. waar de eerste koersen zo n halve punt boven de slotnoterin- gen van maandag lagen. Toch zag de beurs er al met al niet erg florissant uit. Van de actieve waarden kon alleen een minderheid, bestaan de uit Unilever, Hoogovens. Helne- ken. Van Ommeren en Nedlloyd zich handhaven. BIJ Koninklijke Olie bleek dat het nog steeds lager kon. Het fonds zakte ƒ1,20 op ƒ150.10. KLM verloor 1.30 op ƒ63.50, Akzo tien cent op 22.80 en Philips twintig cent op 17,60 Hoogovens maakte pas op de plaats bij 18.30 en Unile ver klom veertig cent naar 107. Heine- ken kreeg er 30 cent bij. maar Dell verloor 0.80 op 78,20 In de finan ciële sector verloor Nationale Neder landen 1,90 op 101.60. ABN werd 0,50 goedkoper op 258,50 en AMRO Bank twintig cent op 55,10. De lokale markt kreeg nog geen vaste grond onder de voeten. Hier hadden btj voorbeeld de verzekeringsfondsen het erg moeilijk. Zo verloor Ennia 3 op 120.50. Amev 2.40 op 88.60 en Amfas ƒ2 op 96.50. Ook de grote hypotheekbanken stonden weer on der druk Bij Wyers leggen de beleg gers het hoofd langzamerhand in de schoot. Het nieuwe miljoenen-verlies maakte nauwelijks meer indruk. Op een 80 cent lagere koers van ƒ21 per aandeel van nominaal 100 bleef er zelfs nog wat vraag ln de markt over. Macintosh werd 2.60 lager op 39 tevergeefs aangeboden en ook voor Van Beek waren er op een 4 lagere koers van 48 geen kopers te vinden Ceteco verloor 6 op 129, terwijl ook fondsen als Leldsche Wol. VNU, Sedep. Grasso en Schokbeton in de verkeerde hoek zaten. Toch waren er enkele lichtpuntjes. De aankondiging van een lager divi dend met een lagere winst leidde bij Ver Glas tot een koersstijging van 3 op 72. Asselbergs bleek nog eens 11 hoger op 161 weer niet te koop. Bergoss was 6 ln herstel, terwijl ook vraag bestond naar Bredero Vast goed. EngM* pond Be-j-scfw M00> Du*** mam 1100) IW kt* (10000) Portugese esc (100) Canadese óo'ét Fritn Ir (100) Ir (100) <n (100) kroon (100) kroon (100) ■tfi (100) (100) (100) (100) 2.03 440 ex 108 so 22 SO 3 80 1.70 45 75 114,50 45.25 39 00 33 50 1520 2.8S 4.70 81.50 SOS 300 '7/3 Brusse* Fr ank'ort Stockholm Of» Venen Tok» Madrid 2.06075-325 1 73725-975 47.105-155 0 7765-815 109.915-965 «6.9X-980 114.065-15.015 23.615-665 35.150-200 40 445-495 15.361 -371 82.70-62.80 2.65-3 15 2.12 4,70 660 111.X 25.X 4.60 1*0 4875 117.X 46.25 42.00 36.X 15.X 3.15 595 54.X 10.X 4 20 in 4.5045-5095 2.06475-06725 1.75375-75625 47.045-095 6 7565-7635 109 905-955 46.940-990 11S.555-605 23 655-705 35.165-235 40.615-665 15.327-337 62.77-87 2.85-3.15 Goud en zilver AMSTERDAM Goud onbewerkt 30*90-/ 31390 (Torife 32ISO 328501. bewerkt. 29150-/ 32650 .vorlf* 30540 34170) per kik». Zilver onbewerkt 930-1183 'voelt* 1227 14*01, bewerkt 8*0-1240 (vorige 11X1540) per kilo BARENDRECHT Aardappelen: bintje 10-22. Irene 26-34 Andijvie 113-160 Boerenkool 14-65. Boa peen 410-470 Bruine bonen 111-117 Knolsel derij 19 8t per bak 36-64.12 21-54.15 13-36.20 4- 10 Komkommen: 61/76 Ml. 5l«l 124-132. 41/51 97-107, 36 41 82*7. 31 X 66-71. 2631 48 53. 21 26 28- 45 Komkommen krom 144 151 Komkommen stek grot 79-141. Komkommen stek fijn 25-68. Koolrapen 19-30 Rode kool 17-52 Oroene kool 28- 43 Kroten A 27-39. B. 10 Modjo 13-36. Peterselie 46-63 Pre» 126-173 Rabarber 234 274. natuur 162- 165 Radijs rood. frof 1 83. extra 75-78.1 69-78, II 68-77 Lan* lof m 46 75 Beldertj 15-58. Sla glas 16- Splnazle 64-154 Spruiten A I: 190-210. A II 162- 185. B I 193 206. Bil 165-162, C II 121. A III 82- 110. D I 376-386. D II 200-330. D III 130-163, D IV 73-80. E II 133-187. EIII X. E IV: 40 Tomaten A: 3850-3030. C 3630. CC 3000 Uien bonken 4760. grof 40-54. middel 3869 drieling 35*5. plckler 21 32. geschoond 56-62 Veldsla 100-145 Winterpeen 10*6. WiUol AI ln ds 100-260. A II 121-191. afwij kend 40-134. A t 208-223. A in 79-170. B II 106-133. B til 62 113 Stek 40-57. D II 81-158. D1I1 46 131 Kervel p. boa 11-12. Tuinxera p ds 39*1 Cox Orange Pepln 75X 155. 70/75 135-143. 85/70 106-128. 50 65 60. goudrelnetien 80 op 33-91. 75 X 34-64 7075 33-65. 65.70 24-36. Lombarts Ca)vl) 80. op 51*5 75X 56 90. 70 75 62 91 6570 40-62. Ooi den Delicious 60/op 53-86. 70X 46-74. 7075 39-51. 6570 26-40. La* Ion Xop 104. 70X 106-113. X70 5066. Winston 75 X 88-115. 7075 62-108. 6570 40- 74. 60«5 23-51. Peren Conference 6575 137 150. 55/ «5 96-132. 45>5S 51-76. O lesser Wildeman 70X 261. 6070 224. 50*0 163, 40*0 138. Doyenne du Cornice 60/op 131. 70/80 123-147. 60/70 66-100. Saint Remy 80.90 93-99 kg. 70*0 01 100. 6070 79-101. 50*0 49- POELDIJK Tomaten 3530 3980, vlees 4020- 4210. andijvie 130-170. spinazie 115-145. komkom mers 53-182. pepers groen 1320-1390. paprika groen 500-690. prinsesje bonen 2160-2240. boeren kool 62. aubergines 610690, raapstelen 20-27. sla 17-28. retug 66 113. koolrabi 33-118. selderij 7-18. krulpeterselle 73*2. radijs groot 52*6, snijbonen 810-930. bloemkool 300*40. Chinese kool 205-235. •8 GRAVENZANDE sla 16-36. tomaten 3270- 3920 snijbonen 820-1030. paprika groen 500-710. andijvie 135-175. spinazie 100-IX. pepers groen 1080-1IX. radijs 1 66*9 'v 5160. koolrabi 63-112. courgettes 75-110. retug 89-117. UspegeU 41-71, rabarber 155. selderij 7-13. peterselie 18, raapste len 24-36. prei 115. bladsla 72-125. DE LIER aubergines 570630, andijvie 125-170. snijbonen 830-020. spruiten 114-386. gr paprika p. kg 370-6X. gr pepers p kg 1210-1270. peterselie 41 70. raapstelen 37*1. retug 36-113. sperziebonen 1650. koolrabi 60-1». DELFT radijs 76*5. selderij 12-25. spinazie 115- 145. sla 16-32 inmaten 1770-39X. prei 121-141. komkommers 50-163. HONSELERSDLTK - euphorbia 69-186. snlj- groen 26*0. amaryllis 31-79. anjers 40*7. anjers G noteerde fondsen '7/3 18/3 T •aal 235 238 Hoger 30 51 Lagor 148 128 Onveranderd 57 59 ANP-CBS-gerrkldelde (1970-100) Algomoa 76 X 72 X Alge mee n lokaal 8220 fit X M. Cons 70.X 70 30 Industrie X.20 59.X Sch en luchtv 91.X 92 40 Banken 227.X 227 10 Verzekering 155.X 52.10 Handel enz 88.30 87 X VERKLARING DER TEKENS B - bieden gedaan en •den gedaan en i ten X eidiv.dend VK - vorige koers OP openingskoers LA aagsit koers SK NO notering opgeschort D - X bieden C - X laien X godaan en bieden P X gedaan •n uien ton 56» 55» he 167» 167» hulky oil 144» 118 50 ia 16» 16» ic 46 CO 45 50 imper oil 62» 77» 77» mco 51 20 48 90 48 90 ingersoll 106» 106 M inland gu 22» 21 00 msilco 22» 20» ibm 125» 125» llivor 34» 33» m harres 60 50 59» paper 73» 73 Mk iel iel 50-50 49 80 980 inpr pipe 26 30X 25» mt co 23» kansas do» 79» 29» kannecoll $2 20 57 M 57 90 knhco 85» 85 40 oger 31 40 29 70 29 70 'e .gh 120-, 104 80 96 00 kneed 66» 63» lo se slar 48» 47» Rv 2 22» 1» 10 72» 20» ntobloe 48» 48» 93» 92» 17» 17» m., oepl 38» 18» ny 4 .nc 106» 98 40 - conneld 82» 77» 123» 125» m mlm 96» 95 50 X 98» «■i 151» 140» nsartfo 103 30 10? MX C'SCO 39 10 38» 38» can 38» 37» nil d-Sbl 52» 51» n,l fu gis 48 50 48» n,l g»Csum 39» 40» *al s'eel 56 00 58» tea 720 7». nc CO 142» 141 - mohawk 21» 21 50 - nd 72» 68 00 norfolk w 54» 54» nimpnilps SO 50 51 00 SI» nc ngas •2» 59» OC denial 52 to 48 10 47 60 pae ga» 39» 39» pa iqhi 34» 35» P« pie gas 66» M» cepsco 42» 41 10 ph, efps d 67» 63 40 pn 6i M «1.» phiil peir 98» 91 70 poiiroto 39 ML 40 10 40 IC proctor g 115 MX 128» puW Mrv 32» 32» du ker 45» 49» CO 45» 44 00 44 OC 121 to 119» rep slatl 43 50 43 10 25» rc noids 57 00 «8» rockwall 110» 109» •a 18 124» 12' W schuier 790 7 801 rs r 3' 20 30 80 sh«n can 2 59 eo 57 10 shell cin 1 60 60 50 10 58 IC shell oil 131» 131» 131 OC lh cy 19 60 2100 ih pac.f 79» 76» soulh rwy 106 00 108 80 sperry rand 105» 101 80 53 40 52 40 151» 14520 145 0C nwood 7» 7» 1 d'ug 3SM 15» 156» 144» 0.1 pr 158» 1MWL •in«y 66» C6C0 66 K llhdycr 96» M» •e 74» 69 70 •e< 178» 178» 177» 32» 11 50 31» 30» 30 8C 29'0 79 00 28» •X 37» 36» cj'bde 78» 77» auanc 20» 20 70 Cic.tc 172» 165» 1(5 K 0yW 820 620 brand, 24» 23» Keel 10 3670 35» 89» 15 70 35» 56 50 54» 41 oox 39» 'ingnom 43» 42» 42 OC 3/wcrth 45» 44 10 U 10 OI 106» 1» 70 - overige 73»» 27»» 120» 320» CI 505 001 505» 213» 2'0w 34 <h. 305» 3'C X CI '•coon 175» 3»» gcto'e 2 '2MB 12 00 B 10 47» 47» 940» 932» segato 25». 79» 26 00 380 195» maruM* 4»» GROTE VAART ALNATI 17 te Rotterdam. ALPHACCA 17 1» nw Fi nis terra nr Rotterdam. AMERSFOORT 18 v Kingston nr SC Tom as de Caatllla. AM8TEL- BURCHT 17 X o Malaga nr Augusta. AMSTEL- MOLEN 17 360 izo Bermuda nr KeywesC AM- STELSLOT 17 v Suez nr Quaboos. AM8TEL- STRAND 17 1200 w Bogota nr Soerabaja. AM STELSTROOM 18 te Padang. AMSTERDAM 16 v Calagena nr Colombia. BAARN 17 1600 no Puerto Rico nr Cristobal. BEOOMA 18 te Houston. BUS- SUM 17 500 oao Acapulco nr Portland. CHEVRON KENTUCKY 17 280 oU Mogadiscio nr Ras Tanu rm. CHEVRON NEDERLAND 17 v KumeU nr Perz Oolf. C1NULIA 17 90 n Azoren nr Curacao. CORAL RUBRUM 17 910 oso Bermuda nr Barce lona. DALL1A 18 te Portland. DAPHNE 18 te Palengue. DOCKEXPRESS 12 17 v Jrddah nr Damman. DORDRECHT 17 10 I Ceylon nr Hawa- sakl. EEMSBORO 17 te Zaandam. ESSO EURO POORT 17 300 n Recife nr Bahrein. ESSO SABA 16 v Ras Tanura nr Alnsukhna. EUROPEAN EXPRESS 17 200 zw Reunion nr Durban. FELI- PES 18 te Singapore, OETAFIX 17 175 zzw Lissa bon nr New Orleans. INTROTRAN8 SPEED 17 te Cristobal. LA TI RUS 17 31010 Mogadiscio nr Perz. Oolf. LEPTON 17 te WUhelmshaven. LOOS- DRECHT 17 1» nno Madeira. MAASBREE 17 X z Kaapstad nr Curacao. MA CO MA 17 420 cao Snlanka nr Singapore. MARINULA 18 te Lyme- bay. MEERDRECHT 17 350 zo Port Sudan nr Valencia. MIJDRECHT 17 600 ozo Hallfax nr Norfolk. NEDLLOYD BAHRAIN 18 te Oenua. NEDLLOYD BANOKOK 17 La Suez nr Ham burg. NEDLLOYD DEJIMA 17 630 ooo Socotra nr Fos. NEDLLOYD TlJl 17 600 zo Hanoi nr Hong- rong. NEDLLOYD FUKUOKA 17 560 nw Ouam "nr Kachslung. NEDLLOYD HOBART 17 4» no Maputo nr Durban. NEDLLOYD HOLLAND 18 te Fortaleza, NEDLLOYD HONOKONO 17 v Dur ban nr Hongkong. NEDLLOYD HOORN 18 te Singapore verwNEDLLOYD KEMBLA 17 3000 nw Diego O are la nr Singapore. NEDLLOYD KINOSTON 17 450 no Belem nr Kaapstad. NED LLOYD KOREA 17 370 z Hongkong nr Hongkong. NEDLLOYD MOER 17 510 nw Perth nr 8ydney. NEDLLOYD ROTTERDAM 17 te Maracalbo, NEDLLOYD SEINE 17 480 wnw Walvtsbaal nr Kaapstad. NEDLLOYD 8IMON8KERK 18 te tros 3564. anthurtum 230*80. chrysanten, tros, Jaarrondcultuur 73-142. chrysanten, gepl.. Jaar- rondcultuur 97-139. fresia, enkel 2365, fresia, dub bel 31-70, gerbera gemengd 46-130. Irissen 30-51, leliekelken 65-183. leUeUkken 72-275. orchideeën 43-590. rozen, groot 50-119. razen, klein X-79. tul pen 21-57. streUtzla 190-270 VEEMARKT PURMEREND - Aanvoer 481 run deren. waarvan 140 vette koelen. 200 gelde koelen. 40 melk- en kalfkoeien. X pinken. 41 stieren. 3 graskalveren. 1 vet kalf. 1741 nuchtere kalveren. 28 biggen en schrammen. 1277 schapen en lamme ren. X bokken en gelten. 7 ponmes. totaal 3624 stuks. Prijzen (ln guldens) vette koelen per kg geslacht gewicht 5 75-6 75. gelde koeien per stuk 1150-1685. melk- en kalikoeten per stuk 1600-2375. pinken per stuk 11X1475, stieren per kg geslacht gewicht 6 10-7 X. graskajveren geen notering, vet te kalveren geen notering, nuchtere kalveren voor de mesterij per stuk 140-335. voor de slacht 4060, biggen per stuk 90-105. schrammen per stuk 10O- 135. vette schapen per stuk 150-225. weldelamme- ren per stuk 100-165. vette ramiammeren per stuk 160-240. schapen met 1 lam per stuk 275-310. schapen met 2 lammeren per stuk 375*25. bokken en geiten per stuk 25-100. ponnles per stuk 290- 470 Hongkong verw.. NEDLLOYD STEENKERK 17 v Nagoys nr Kobe. NEDLLOYD TALBOT 17 IX z Tenertfe nr VUsslngen. NEDLLOYD TASMAN 17 960 zo Tahiti nr Auckland. NEDLLOYD WIL LEMSKERK 17 IX o Algiers nr Colombo NES TOR 17 200 n Santo Domingo nr Baltimore. OBELIX 17 720 wtz Bermuda nr Philadelphia. PRINSES MARGRIET 17 v Amsterdam nr St Peterhead. RUDOLPH PETERSON 17 40 nw Dur ban nr Rotterdam. 8CHELDERIX 17 210 o Aden nr Kharg. VISTEN 18 te Lübeck verw ABIDA 18 te Akrotlrl. ACILA 18 te Curacao verw AMSTEL- LAND 18 te Bremen. AMSTELVEEN 18 500 w Kp. Leeuwin nr Fremantle. ATLANTIC CROWN 18 te Antwerpen verw BARENDRECHT 18 vn LJvor- no. 21 Port 8aid verw BUENA VISTA 18 80 wnw Lissabon. 31 Rotterdam verwCHEVRON MA DRID IS vn Inchon nr Bahrein. CORAL ISIS pass 18 Ouessant nr Santos. CORAL MAEANDRA pass 18 Burllngs nr Lissabon. DILOMA 22 Port land (Maine) verw DIONE 18 vn Teesport nr 8ullom Voe. FLEVOLAND 18 te Antwerpen. INCA 18 Lh v O Iran to. KYL1X 17 te Plymouth. MA CO MA 21 te Buk om verw MYTILU8 17 te Khargl ellNEDLLOYD DELFT 18 vn Fos nr Port Said. NEDLLOYD ROSARIO 18 vn Shat al Arab nr Bandar Khometny. NEDLLOYD WESTER- KERK 18 te Hamburg. ONOVA 19 te Puerto Miranda verwR1JNBORO 18 te Mantyluoto. SEPIA 17 te Laz Spezia. VIANA pass 18 Gibraltar nr Malta. VITREA 29 te Oeelong verw ZAFRA 21 «e Teesport verw ZARIA pass 18 Klthera eü. nr Malta Beurs van Tokio 17/3 18/3 17/3 18/3 Banyu 535X 535,00 Nissan 627X 630.X Caip.s 520.00 519.X Nomura 387.X 3XX DaiNip 480.00 4XX Pioneer 17XX 1780.00 Daiwah 295X 287.X Ricoh 529X 537.X Fu.| 222X 229X Sankyo 554,00 5XX Fuijtsu 442.00 463.00 Sanya 365X 358.00 Hitachi 239X 240X Sharp 566X 574 X Honda 551X SS6.X Shiseido 889.X XIX Ikegai 430X 423.X Sony Talsei 16XX 16XX Karma 2XX 278X 207,00 206.X Kirin 3XX. 387.X Takeda 474.00 473.X Komalsu 343,00 340X TakEI 1770.X 1770X Kuboia 350,00 3XX Tokio 576X 5XX Matsush 6XX 657.X Toshiba 187.X 166X Mitsui 475X 475X Toyota 781.X 777 X Nippon 377.00 396X Yokogaw 367X 373X 17/3 18/3 17/3 18/3 17/3 ACFIndustr 33 33-/4 ConsolEd 20' h 20'h IntTeiT 241/4 Akzona 11 ConsNafG 41'/# 41-/4 JapenF 7-/. AlcanAJum 50'h 52'/, ContCanCo 26'Zz 261/. JManvde 19V* AiieghPow AnChemSy 13-/4 13-/4 ContOil 44>/> 46-/, KansCity 31V» XV. 491/t 'ConlTelC 13-/4 13'/# KansPow 151/4 AJIuMCoAm 57-/, 59*/4 ControlD 48'/, 49 Kenneeofl 28V# Amailnc 42V* 43i/t CPCInl 57 57'/# KLM 301/4 AmHess 46 47»/# CrownZeD 391/4 391/4 KrattCo 40V# AmAirimes 9-/, 9-/# CubroC T'/a 71/. KrogerCo 15-/. AmBrands 61'/. 62 CurtWrC 21 201/# LehmanCo 11 ABroadC 29'U 30-/4 CurtWrCA X 271/4 L.ttonm 47'/# AmCanCo 29V 28'/# Dartlnd 37 37-/. Lockheed X'/4 AmCyanCo 32'/# 32i/. OQ.tai 65'/. 65-/2 LTVCorp 10-/4 AmEiecP 16-/« 16'/4 DowChem 3V/4 31-/2 MarshFld 14-/2 AmEvpr 25-/, 26' 1. Oupont 33'/. 34'/. MarbnM 461/4 Am Home 2VU 23-/, EatiemA 7 71/# MeyOepS X AmMo«orC VU 61/4 East Kodak 46 48 MCAtnc 48)/. AmNaiGee 45'U 48-/» EiPasoG 20'/. 21 McDonn 371/. AmStarvS 40 4B>/4 Eamarkl 281/a 28'/# MercfcAC 6°I/4 AmTefTel 46'/# 471/4 ExxonC S7Va 59 MetroGM 18'/, AmpesC 23-/, 241/a Florida 231/4 231/. MkSRoss 26'/# AMFinc 12V. 13'/, FluorC 53 52 Minnesota 471/# AmpeoP 24S/a 231/. FordMol 291/# 29-/. MoOK» Wh Amstedlnd 33»/4 XP/. Freuhauf 25»/» 26'/. Monsarrto 50-/4 ArmcoSieet 27 26i/. GatxCorp GenCable 27'/, 281/a Motorola 54 ASALtd 394/4 41V# 23 22'/, Nabisco 19'/. Asarcomc 33Va 36-/. Ge nE led 461/. 4VU NatCanC 18)/. AchiandOM 31-/, 32'I. GenFoodC 241/. 25' h NatCashH 69-/4 AilaniRich 871/a X'/# GenMof 47-/2 48'/. NatDisi 24</i BendmCorp 45 45-/a GenPUI 6'/. 6 NatGyps 18'/a BelNehSi 21 Va 21V# GenTefT 24'/# 24'/. NatSteel 28-/4 Boeing Corp 55'/. 561/. GettyOil Gilofie 75-/4 76 NalTeaC Burtlngtln 161/4 16-/. 20-/2 201/# NigaraM BurlNInc 65'/# 67 Goodrich 17»/a 18 NUndu» X'/4 BurroughsC 66 65 Goodyear '1-/4 "V, NorfWesl 26'/» CarnadPae 34'/. 34V4 Grace&C 34-/4 34 NrdAPhH 25-/2 CarlingoK 6'/# 61/4 Greyhnd 16-/4 16 Nllllnots 30-/4 CaterpilT r 46V. 471/a GulfOiiC 129-/4 134V. OccPetr 23 'h CelaneeeC 43Va «31/4 GulfOil 39 421/4 OknCorp 16'/# ChaseMarth 36'/, 36' /e HeinzCo 36'/2 36-/2d PacalGas 201/4 ChessieSys 25'/, 26>/. Hellerl 16'/# 161/4 PaafLigh 19 ChryalerC 7V# 7-/4 HitlonH 27i/« 28'/. PanAm 41/# Citicorp 171/4 171/4 Honeyw 82-/4 83 Pepsico 20'/# CibeeS 86'/, 91 NlCent 21 20-/2 PheipsD 291/# CocaCola 29-/4 X ImpOil X 39'/» PhMoma 301/a Colourtile 12V, 12'/, Insilco 11 Philipa Colgala P 18i/»t> 18'/ab IntBus 59-/4 591/4 PhdiPef 45'/. Colbndlnc 41-/4 401/. InlFlav 17 17'/. Polaroid 201/# ColumGa» 391/4 X IntHarv 291/4 29-/a ProctorG 63 CommEd 18V4 18'/, IntNIck 24'/, 245/, PuWSo 16 'CommSal 341/a 34'/, IntPaper 34 V. 35'/. 18>/« Tenneco* 66i/« Taiacoinc 25 Teiaslnstr 16 TevasUW 28'/» 'ToiedoEd 4 TransWA 111/4 TwCetoF 351/, Unilever 25</, UnooCarb jti/j "UtwiEl 29^/, UoOiiCal 251/, U«onPsc 17 Umroyal 20»/, UnB'ands 18'/# UnTechn 41/, USSieel 203/, Warned. 30'/, WestBanc 30,/, WestUrnon 8</ib Waatmgh 403/, Wheetabr 21»/, Wool worth 53 r/, Wfflley 16'/» 353 ^n. tter jchtei lat Ln ""zijn de n BEURS MONTREAL NAOCKOMEN FUNDS DOW JONES INDEX Beurs van Frankfurt AEO AkZO Bast Bayer BMW Cortvnea Cool G Daimler Demjg DeoisBK DresdnBk Geiseno Hoesh 17/3 35.M 21.X 140.X 1».» 1S7.00 167.X 46.X 248.X 130,00 240.X 179.X 17SX 114,70 18/3 34.X K,,lCh 21.X K,r#l 137.10 tauihol 118.30 Klockn 154.X Ko° °1'* 162.20 Lufm 45 00 Mannesm 244,00 Neckerm 12S.X prw,Ps 237 so Rfwnst 177.X Bw,EI 173.X Swmens 113.X Tl"i»wi 29 00 Umlev 126.00 Vo"L>w 17/3 18/3 210.X 210X 224X 222X 179 00 176.X 46X 46 00 'MX 136.60 75.00 74.50 123.20 122.00 136X 128.X 16.10 15.10 68 00 Kso 170.X 158.00 263.X 260.20 8* 50 80.80 97-50 97,00 '81.X 177 50 14/3 17/3 18A) 14/3 17/3 18/3 Alcen 62 X 59.63 62X Vance 7.81a 7,78a 7,S8a Be IT el 18.25 18.X 18,13 CGrowt 6,74a 6,61a 6,Xa CanPee 43.75 41.13 40.75 13.89a 13.78a 13.45a Domtar 26 25 26.X 26.13 FidF 15.58 15.55a 15.15a Huskey Inland 84,50 79,X 78.50 FidelCap 14.X 13.13 13.13 FidelTr 24.05 24.08 23,26a IntNick 30.00 28.88 29X 11.77a 11,74a 11.35a Noranda 2525 24.86 26X SleedA 2.X 2.X 2.72 SheillCan 36.25 34,25 34.88 Techno 11.06a 1099a 10.67a Walker Valling 8.18a 8.10a 7,62a 809.X 788 6 oe Pr 263,15 253,3 ld, U Openb Nutsb ,03.21 1X.J -Obiigaiies 84.41 64 Goed (term) 429.M 426 Goed (loco) 407.05 409.21 Moddysind n STANDARD AND POOR9 mduttnesn 119.84 115 algemeen 105.62 102 transp 15.79 lS.2f' Beurs van Londen 17/3 18/3 17/3 18/3 Allied br 69.75 66.25 Brt w 29.25' 29 25 Bntam 232.X 227.50 Burmah 194.X 187.00 Britpe* 346 00 346 X Cons Gold 457.X 457 X Bnttr 55 61 55 63 Courtaukjs MX 59 00 ptaa gen De Bees 660.00 870.00 Legai Gass 164* D.S140S 185.00 195.00 Marks Ovnlop 59 00 XX «o Tinto Errv - Shell Gen El 364.X 363.X Tanganyika ajform Gen Mm 16.25 '6 00 Tubemy Great Urv 392 X 389.50 Unoev Imp Chem 360 00 362X Uruon Imp Gr 74.75 74.25 V»kert Kon Q»e 34.13 33.25 WooNr 80$- en om tn ii de! zU1 looi en Ijzen ^.Jaallrn ing« it ltM0J -The' ijrtnge vera duid (tzlcl nife 1 JLinle DINSDAG 18 MAART 1980 AANDELEN Binnenland hoofdfondsen vk 72 90 op 22 30 ho 77» la 2210 sk 22» vk op ho la ak 2S9 00 2MM 259» 255» 258» kim 64» 62 64»- 62 40 63 50 «30 64» «10 54» 55 13 kon olm 151 30 148» 1M40 '43-04 1» 10 nat naeert 103 10' 101» 1» 60 101» 19 M VOO 7120 77» 78 20 nedUoyd 7170 71» 7250- 71» 72-0 H' 189» 1»M 169 00 190» onntnn 20000 2»» 202.» 198 00* 202» 187» 1MM 185 20 1M» 185 20 philips gb '7 80 17M» 17 70- 17»* 17». »20 60 MM philpse» 17 20 17» 17.» 17» 17» SS20 54» 55» 54» 55 20 robeco 185» 164» 164» 164 16420* 18 30 17» 16 30- 1790 18 30- rolnco 142» 140 20 140 20 140M* 140 10* 4310 43» 43» 42» 42» rorento 103 40 103 40 103M4 103 40 10340* 8'» 82» MM 62» unila.ar c 106 106 20 107» 106 10- 107» bedrijfsleven op nmb dn 80 n sch hyp c 184» 188» 184» 187» 184» 1(7 NI drisottok 194» 4»» 196» 4»» VA sk n sonngst 45» »L 4SMMI eur itrnta 559» «9» •Cf •7 50 66 00 65» nerstruz 790 CO 790 CO 790 00 loseco 3*3 00 360» 270» 271» 271» norit 68 20 88» 67 50 gnvaert 59 00 56 30 adm c pr 214» nu'rioa gb 2' 50 7' 00 21 00 g'an mof 300» 3»W •hold 67 10 67» 67 10 nulnc eb C 21» 21» 21» gus 80» X amis 5» 4» 4 60 nyvetd citt 30 00* 30 30 50 g' b tambort 91» 91» •mev 91» 88 60 88» ceo grlnl 107» 106 O) 107» gu«stke«n 590 00 590.» 98» 96» 96» ogem 12 40* 12 30- 12 SO hoochsi 1 122» 122» imlas drv 80 93» 91 60 9160 180» 172» hoechit 20 122 00 122» 1 rubb 10 301 3 85 olra 66 80 70» TO 50 hoesch 37» 37.30 4 goadv 450D0 4MM Oir» wb 79» 1I1 66» •rm 2»» pithoad 47 20 47» 47 70 IC! 158.» tol brouw 200 0CB 2MMB pakhoed e 42» 42» 42» kr*d>etbk 410ML ani v»ri 169 K 16S '0 paiombang pallh# 126» 128» mt'ks spe 95» 95» .«uiberg 1W03B 161MB 52 40 51» moniedi 20 6»B 414 c rotd 80» «1» 80 70 ph.i,ps gn 70 80X montodi M 11MB 128» 1?7M 128» pont hout 1S.1W 157» 1ST» nestlé 3525 00 35» M air 1520» 1530» porcai lias 248» 240 Ml pechiney 49» f e 151 00 152» P'oos* b* r»d*makfts 91 91» 91» peiroli 1 338 00 bin nadam 88» 63» 88» 790 10 2»» pet roti 5 338» b#m 55» 55» 'avasi 16» 16» pelrofi 10 335» bi-enborg 392 389» 389» raes'hk e 189» 189» 189» phoentSS 470» 470» (M 52» 48 L •4*UWI|k 70»'. 68WL p ralli 12 C0+ baat HM HM 94» riva 272» 252» pnvitb 18» X begemann 50 WL 48 »L 47»! rrva C 271» 258» 375 X brknao 280 00 775 170» rohia -Ik 45» 45ML rh«.n we 192» 192» ba-jas» MML 3!» 38» ■ommen hb* 272» 285» no unto 170» 170» baikal 98» M50 98 rsv C 29» 28» 28» roihmans 170 »X bhdto» 1» 35» B 38» v» "da's 102» 10220 102» li gobam 62» 62» bh d«-s 18» 325» 122» ss'itreak 62» 42» sears h 170» 160» boo#i 39 00 39» sa 'Jk'aek 80 60» 2MM 284 beer druk 103» 103» «mj 130 130 1 3C SOtriy 145» 140» be's e 52 20 5' 60 5?» scMvmb 1095 10»» 1030» 'inganyikt 10000 95» borium^ 185» 170» 172» schokbeion 4C0W 320 ML 1010» X boa taks 66» •5» 86» sc hok be* c 36» 32MI 54» b'Ut bouw 1»4» 185» 184» schunema 175» 125» 125 20 un mm gr 540» 4M» b'4kk# 9' 530 M sc hu poen 145» 142» wijlll 83MB b'»d4'o »j 230 10 707» schutlerw 91»- 90» N» wigMs pr 63 NB b-vd vg c 20000 20'» Kï sedep 2040» 19»» zw luCiler 30 00 30» br»d bauw 181 169» s ivtrburg 209» 705» 206 OC b'4d bcuw c '92» •90» 180» snul inl 41» 41» 42» amerika MM 54» 54» toerbaia 225» 222 ML 72» 89» Du-g fWjbr 13»»* 13»»* lrteg'Zk' iwanlhe 69to 69» 70» ld <nd ci rv note 21» 26 50 28» 46 20 44» akzpoa 24*0 24 10 ea-ve 148» 148 10 MS hyp 129» 126» 128» ncan alu 105 M 1» -0 ci'ii c 146 50 '4610 MO watert 970» 930 ••legn sieet St 00 54» carve p* 1306» W ('anaal* 49» 49» 26 30 26 20 Clhd pr C 1308» 1371» ■«ent tabel 730 272» 223 X weo cnem 107» 104» cam 57 508 5*:» Iwiinsl'a 35 20 37» 37» 95» 90» esm c 57»* 58» uïbrt u-ikap 122» 170» 124» 125» ceteco 138» 111 M* 1JOOO 115 20 135» 133» im broods 58» 59» 135» 1)0» 129» uruleter l'iOOI am can 60» 10» 10» urkl 7 pr 7WNB j- i '0 52» 65» ch aetata pr 740 ML urvl 7 pre 73» •meipr 52» C'iyJu key 21 20 20» 20 50 Utol 6 pr •1» M» am home pro «5» 44 '0 c'i m "jj 275 270 uisl 4 pr 40» 40 10 am moto's 14 20 1380 crane "35» "75W »d V*W! W 63» 62» ea 7c l" fltno 103 S0 102» 96 73 cran# pr 893 00 8 glas np 69» 77» 72 OC au ned 99 30 4' (0 41» ■ml «or* 28» 28» ei hope 99 30 9170 dkktrs 27» 28 20 v«u 75» 73» 73 2C imoei 49» 46 40 dOrp 170» 170» vru r 16» 16» imsied TO 00 69 00 duiker 130 CO L 10' M 110M6 trant hyp 4»» ipeco 4» 3» 22» 22» 22» verio c 11 20 11 10 II 10 i'kiougts 95 00X 9C 00 4<m,| cube 12- 120» ITO». bul 35 20 35 70 IS 7C l'mco 57 MX 56» «*iev ndu 205» 204» 205» •oik sirr c 48» 49» 49» 103» 70 OOX itO M 158» 158» "9 26» 25» 25» asarco 10 7e» 123» 119» 120» 105 MB ShlanO e«» 65 •riks 74» 74» wegtoer 67» «7 50 «7» •II nchl 161» 179» tuW hol 31» 31» 66 70 •8» •8» Dni tal 30» 30 M •okk»r aa 75 43 28*3 wrssanan e 19» 39 70 40 30 Otodik 91 00 9CM •Oto >45» M5M 345 00 26»»* beihiehem 45 60 43 20 ignc «co* 65» (5 2 aes'er suik 5' MO 48» bowng burroughs 117» 112» hrmeaa 39» 38 30 3300- ws ul h,p C wters 244» 243» 247» 132 M 133» gamma hokj 24 80 23» 23 7' 80 2i 21» CtoSOuth 79MB gamma h pr 14» 15» 1510 c 19» 20MB canpac 73 50 69 S0 galat dain 447 00 4(3» 445» W ik heringa 133» 133» ca'lokeo* cbs ine 14» 14» getot' c 15» 15» 1SC0 488» 450 CC L 93 00 93 00 g*'d fram 11» HM» ernjneae 90» 88» 9*'° gwsun 42MI 102» 42» 1»» 1» co beleg, fondsen chimpion chrsaio 42» 54» 43» gsf b'oc 30 70 3010 3010 iig lonosb 94» 93 00 93» Chrysler 15 60 14 6-0 gel broc c goudamii 30 70 30 to 10 10 ai'ema 90» 90 30 90 30 CllCOfp 36 20 36» 62» 62» 153 20 153 20 153 20 ciisorv 1 183.30 grasao hagemeyer 71 M 68 CO »m».ica fd 118» 117» 117» ciiserv 10 186» 176» 34»* 33 10 33 10 1 dam oei 0 119 70 P6M 116» c 'y invalt 30» 32» h.'O 95 M* bm.n vist 1»» 158» coigaie 24» 23 20 haybroeh 225 00 L bog 154» 152» 157 CK eon 86» 86» 42» 40 70 eonverto 1/4 97 40 97 20 COhjm gas 84 70 79» hotooh 365 00- )»Wl coiverto 1 467 486» commeo 105» 98 90 helac 4*M 44 03 46 30 eng h |r 1 4»» conmw «d 37 30 36» ha) trust 71» 70» 70 20 r ng h Ir 2 •u' com 1 440 consoi «d 40 80 4' hon kkoos 130 ML 1»» 1)i 64» cons n« gas 85» 85 00 hbg 79» 77» 77» •up-c 15' 1» 50 comgtoup 5210 53» hum dougi 2' 90 21 70 11 70 gcldm 1/5 jsldm 1 146» 144» 1» 00 com pil 94» 88 00 (CU 67» 88» •8» 730» 77CM 7M» com iet 25 S0 25 6-9 .ndwf mg 776 30 778 holt tund 97» 98» com. data 94» 93» tob-kondo» •8 80 68» 88» ik» 1" M 109 M 1-0 00 crown J 62-0 46» 82-0 mterruto 73 30 21 '0 23 '3 43' 65' 862» w.weged 143» 143» 84 MX X k»mp*« bag 6C30 54 L nw york md 1640» 1810» oai 76» 75» key hou* 70» 69 70 «9 K dom'ar «4» 44» key haul pr 1700 M- 108» 107 80 dow chem 64» 63» 8M» 296» 'O- nco pr 62» dupom 1 71 M 67 80 kluwer 95 94M* 95» wmaoei 4C»l 40» dvpom 10 71» $7 80 kbo 54» :«»e seabd 95» 97» »asi ar 13» 1320 tbO n 64 70 54 S3 54 70 lokyp pac 113» to'» IV ei kbdlh 89» *290 koo 1235 1» 20 130» DUO 4 43 ML IN »«e 17 18 v.k.-g 83» HM 120 paso 10 47» 43» too 28» 28» rrx w*»#idh#ve 105» IC5 50 105 50 »»l-4f« 55 53 57» kr»l 63 03 K00 w have in 98» 90» 98» vikon 1 120» 118» t-k"l k#-d»a «ind 'OM 131 MI "X 135»* X 135» Buitenland et.on 19 f.ongow 121» 47» 12'» 4*73 W-JU WO* i«e» 4' 155» 39001 - europs 45» 45» hvor lo-O 1 H2» 58 X 108» 174» ITO» •co 18 OM 59 MI ""<^1 ■-«'ave-po >250 M 37» 18» CC 37» 18» M 19» a»;4#tol t bmw 4*1*1 41 M 303 I40ML 64 SO L 41» 7H» 14C»l •-a»nauf 9al» CO gen agar 52» 62» 15» 51» 1'» 15 W- wow a dam 25» .1X3 5*0 «tectnc 91» 9SSO mcaa'i 105 '9 X5M 305 X 475 1T9» g*n loods 52 30 5C4C moee-eoS •900C X 39» iC 90»» X»»* otachar luw K 129» g»n molort gen put* u* 98» oo. 98» 13»» 4'»» 4179» 4140 X «u. 25» jen -eNph «IK 49 29 kX M •30» ceteoor b g»~» 1 159» 15CX «25» 7-8» U« MM 40 10 925» «25» K s.cor 0 O"*»'»* 20 OC 0 "5 WC I S*". 1 ana 163» 154» 4C5C neo'Uto •ae- nagrew oert HM 94 30 40» tC4(8to Cww-ng b" ov 4X00 270 M 6*C X 18' MM i«» 2«i» 255» MX 27000 (40 08 182» 98 162» 242 00 255» good"Cf 43 20 34» 21 50 75» 12» 270» 87» 33 70 «Tlfl 34» 2' S0 e«M 3' 54 255» 79» 33» nar mvb m nem-bovw 579» 7' 19 faxt 94 20 '93 00 TC» VS K» 54 20 112» 20-3 «4 70 c Pfbaa tw»too» WvbW Ow 98» g-ac. 5*eyhou"0 gurt cana gun heter (05 30 9C0C HM M*: NK matsuShrta m twB-9hi m.tsui CO "con si"yo 10 Sanyo 20 550 00 780 00 280 00 172 00 640 00 600 30 305 00 137 00 137 00 55000 7(0 00 280 00 165 00 140 OC Surbrouw tan dect toto «4 45030 144 00 144 00 142 00 245 00 245 00 195 00 170 00 C 140000 1400 00 7(5 00 24500 245 00 205 00 beleggingmij *<J.rop4 I 2(50 adirooa 5 142 50 44'ropa 10 285 00 concentra 178 00 •urm» 1 66 00 8 aunmr 5 340 00 B •unnv 25 1700 00 B londak 29 00 fond* 20 00 londra 65 00 old court 96 50 unilondi 5 84 50 umtonds 20 338 00 us trujl 22 00 universal 1 75 00 universal 10 750 00 iv Id 720 340008 1700 00 B 29 008 20 00 8 «5 00 8 98 50 S3 SO 334 00 2100 75 00 750 00 cnem ld col growth 10 40 dreyfus 1 23 00 d'eyfus 10 23 00 fidelity ld 26 60 lid cap ld 17 00 fid trend 42 00 invest mul 15 00 iepen ld 16 50 lehman 24 50 mid'Son ld 33 00 manhal M 3 80 massachu 20 50 oppenhemw» 13 50 X I-Oma m» 15 50 tachnol M 19 10 valve spec 17 00 »«nce 1300 wetington 6 60 N9000 8500 OBLIGATIES Binnenland converteerbaar 1000 23 00 23 00 25 00 X 42 00 1350 16 30» 24 50 1300 9500 85 40 21600 (4 00 92 00 76 00 94 50 (5 60 216 00 (0 00 (0 00 9500 (5 60 21700 buh-m Tl» 'urness 7 9*1 br 59/. «ocgov S'/« Upp4 TU «nsm kbO(»/« kap 7V, micire 7'/» 7750 (5 00 89 50 8" 60 7520 (0 00 79 20 77 00 85 CO 89 COL (0 60 75 00 7(50 7(20 47600 475 00 75 00 1 74 00 59 00 1 57 00 (root (oooi 98 50 (4 75 90 00 82 00 roiinc k C/1 roi-nc g 6 1 58 50 sande-s S (7 00 L schud 99 50 l>0< 7 85 50 Havenb 7 79 50 slewn (i/. 81 50 lycos 79 001 «'hami, 8'/. 82 50 .ml 9 60 00 volk C/> 71 50 89 00- 77 50 wuh 91 M staatsl. actief 11(0/90 99 70 lO'/i 74-86 98 30 9»/« 74-99 90 50 9'/i 76-86 94 10 9'/l 76-91 91 70 9'/i 80-95 87 90 79-89 (8 20 9 75-00 86 00 9 79-94 85 10 BV. 75 1-90 88 70 S>/. 75 II-90 88 80 8>/« 76-96 85 90 6»/« 79-94 97 00 9>'. 79*9 85 90 9'/» 75-90 99 30 8'/» 75-91 87 60 78-93 92 90 t-h 7(*9 89 00 8'/i 79 (9 89 60 IV. 76*7 83 40 (V. 77-92 85 90 (V, 77-93 15 50 C/4 79-89 84 60 8 69-94 93 80 I 70-85 I) 50 8 71-96 81 50 I 70 1*5 92 70 8 70 11*5 90 10 8 *0 M*S 8910 I 76-91 15 80 8 77*7 12 8C 8 77*7 19 40 I 77-88 14 00 TV» 71-9* 80 00 7»/» 73-99 79 20 TV, 77*7 II 50 TV, 77-9» 13 90 7'/» 99-94 I' 60 7*1} 7' 96 K OC 7'/» 72*7 71 (jj T*/t 79-93 «2 10 7'h 7**8 82 7' J 7|n.(O |179 T»/. 71*1 96 00 7 2 72*7 7» t: 7 96-91 «2 30 7 «6-92 HM 7 6994 7910 79-99 76(0 C/i 60 I 79 20 M 1 91 7980 C/i 68 a-91 78 10 C/i «6-94 77 10 97 M 85 40 90 00 82 00 85 80 80 00 1150 58 00 7150 90 00 7« 50 92 90 100 20 98 30 91 00 94 50 92 00 88 80 88 50 86 50 15 50 89 00 89 00 86 50 87 30 86 20 M 50 87 80 83 40» 89 20 19 80 «3 90 85 20 8580 85 00 (3 80 13 50 (150 82 70 90 20 89 80 9600 «210 99 40 14 10 80 00 79 40 8190 84 00 8110 80 00 78 00 12 30 •280 C 80 8110 77 30 82 50 «1 70 7910 77 10 79» 71» 78 20 77» KOOI» 40 00 L 40 001 6'/» 66-91 6'67-12 6 67-92 5»/« «5 1*0 5>/. 65 11-90 5'/» 64 t-19 S'/« 64 11*9 5 64-94 Vit 58 83 58-W Vit 60-85 Vit 60-90 4'/, 63-93 VI. 59 84 VI. 60-90 4'/» |1*1 4'/. 61 1-93 VI. 61 U-91 4(1*6 4 62-92 3»/. 53-91 l'/l gr 3'/l 47*7 3'/i 53-63 Vit 56-86 3'/. 48 98 3'/» beiert 3'/» 50-90 3'/. 54-94 3'/» 55-95 3'/. 55-65 3 grooib 3 37*1 3 gr 48-82 2'/i grooib 3 gr mi 46 11 74*1 11 74-84 IO'/I 74 82 9'/» 74-82 ft 74-99 «i/i 75-85 i'h 76-01 9 75*0 70-90 70-95 75-83 75*0 8»/« 77-02 6V. 79*4 C/l 70-85 l'/i 70-95 C/i 73-98 70*5 70-98 71-98 S76 01 77*7 C/4 78-01 8'/» 79-86 I 19 94 8 69-95 8 71-96 8 72-98 8 73-81 8 75*0 8 77*7 8 77*2 TH. 7196 Ti/. 72*1 TH. 71-88 78 71-98 Vit 19. Vit 69 I' M Vit 71-H Vit 72-97 VI, 77*7 VI. 72*7 VI. Ti i 99 TV, 71 n-96 VI. 78 98 7 M 1*1 7 66 11-91 7 66 '11-91 7 66 lV-92 7 69-94 7 72-97 7 73-83 67-92 6»/. 66-93 6n. 72-82 1 66-91 C'i 67 1-92 6'/i «7 11*2 «7 ll*| •V» 68 1*3 C/4 68 U-91 6V» 68 RI-93 VI. 66-91 VI. 87 92 8 57-82 6 65 1-90 8 65 H-90 58-83 5»/. 64-89 5»/» 65 1-90 5»/» 15 11-90 i'h 65-90 VI. 58-83 S'/a 84*9 65-90 5 58-88 5 64 1*9 Vh 60 I N Vh 60 18-V Vh 62-92 C/| 62 «3 4''. 52-92 VI. 52 82 Vit it 16 4 61*1 Vh 54 1-9J Vh 54 I 551 Vh 55 11-96 7910 7100 78 50 79» 78 60 «0» 79 40 74 20 94» «1 30 77 60 76 20 73 90 74 60 89 00 7510 73 80 79 40 7140 78 70 80 20 79 70 8010 79 40 74 20 94 M »i 30 9120 81 10 76 M 7390 74 90 89 00 75 40 7380 7190 92 70 8940 70 20 70 20 78 20 7160 70 10 89 40 37 50 96» 99» 97» 1130 «6 50 I8 60 94 60 86 70 86 70 68 80 65 70 93» 84 70 •4 00 79 00 90 90 85» 12 <0 89 60 83 20 8210 78» 68» 81 20 89» •3M 83 50 |i 00 60 40 9310 76 70 85 40 75 90- 8010 96 80 •5 80 77 10 82» 82 00 71 M 7710 •7» 76» 75» 74 80 75 00 82 40 I- N 8160 «i M 79» 74» 94 40 79» 78» 85 00 79» 7160 78» 78 50 TT 80 78 80 77 80 78» 78» 93» 79» 79 00 92» 10» 79» 79 40 76» 90 60 71» 77 00 81» 79 00 79» 82 80 80 70- 81001 90 40 87 80 81» 7190 72 00 7140 92» 17 00 «5 70 77» 72 00 7100 7210 •2» 69 40 70» 70» 78 30 71» 70 40 89 40 37 50 96» 94 00 32» 99 40 97 70 98 70 96» 19 00 94 70 87» 86» 88 80 66» 81» 85» 14 70 79» M» 85» 81» 69 70 63 20 62» 78» 88» 81 40 89» 83» >3» 8'» 80 60 84» 77» •5» 75» 60 40 96» 85» 77 40 12 40 82» 79» 77» 87» 79» 75» 75» 75» 12» 12 '0 81» II 79» 74 80 94» MM 79» 95» 79» 78 80 79» 78 70 78» 79 '0 78» 79 50 7(10 93» 79» 79 10 80 M 79» 79» 78 70 M70 78» 77» »W 17 90 «8» 74» 72» 73» 91» 18» 86» 85 40 72» 73» 77» 82» 79 20 80» 1310 7110 70» «M 69 M 69» 19» M 60 staatsl. niet actief - vk sk - 8". 75 11-90 87 70 67» 8 69-94 62 90 84» 8 71-96 79 50 79» 8 70 1*5 9-» 90 70 7 2 72*7 78 30 75» 7 66 *1 80» «2» 7 66-91 79» 79 70 6-/, 88 IV*4 79 40 75 90 4''r 58-83 92 30 92» 4-/, 59-89 79» 79» Vh 60 85 90» 89 20 4 v. 59-84 88 70 89» 4'/. 6) 1) 63 72 70 72 90 4 62-92 75 75» 7»» l-'l 47 1» 70 10 70 to 79 10 VI, 47 5» 70 10 7010 78 40 i'h S0 1» 76 20 TIM 78 10 3 37 1» 94 10 9410 3 17 500 3 gib 48 i» 3 grb 46 5» 2V» g* i» i'h gr» 5» 95 10 92» 92» 30 lagere overheid 9210 89» |i»L 81» 91» 92» 92 60 8 65 MB 77 L 76MB 73» 79ML 74» 83» 89» 73» amsl 4i amst VI. 51 amsl VI. 58 4>nd VI. 61 4>nd VU ge>di VI. 59 hug VI. 53 haag VI. 56 hug 4 II hug Vh 52 bedrijfsleven ago 6 89 M ago 5 MM akzo 11 Va 95» akzo 9'/i 90Ml akzo 9'/a 87.» L akzo 4'/, k 97» tkzo 4'/> g 98» akzopha 4Vi 96 lbo IB/a 99 90 abn IO'/i 93.50 Ibn 9'/. 90 30 abn 9'/i 88 20 abn 9 93 M ibn 9 76 89 ibn 6>/« 77 83 SOL abn 8>/< 79 87 abn Vh 75 68 ibn 8'/i 76 86 M ■bn 8'/t 71 |l Ibn |Vi 79 87 70 abn 171 86» abn 8 73 85» abn 6 7| 74 M abn Vh 64 80 abnsp 75-» 144 70 ibnsp 76-81 125 70 tbnsp 77-82 111» abnsp 77*3 105ML ibnsp 78-83 99 W l abn tp VI* 97 amlas 9>/< 88 30 amfas 8'/. 87 amfas TH. 85 70 amro 10V, 99 amro 10Va 97 90 amro 9>/. 95 amro 9V« 87 amro 9 84 amro 9 79 88 80 amro BV. 73 88 amro 75 (1 70 amro |V« 76 85 W •mro 8V. 79 84.50 amro C/» 71 86 211 imro I' j 77 83» amro 8 77 67 10 amro 8 76 85 90 amro I 76 73 M •mro 7V. 18 30 •mro 71/. 77 86 00 •mro Vli 65 30 •mrosp 75 I 131 amrosp 75 B 125 M •mrosp B'/«7T 114» amroso I 77 105 M amrosp l'/j«4 93 70 amrosp 78 96 40 imro sp 79 91 •mrosp 9 79 91 •SI C rol 9 82 (ss e rotd VI. 81» babo VI. 92 Dmh VI. 86 80 bmh VI. 84 00 h Vit 89 OC HM bmh 8 85 50 bmh Vh 72 85 M bmh sp VU 94 panbas 81/. 82 80 panbas 7iI, 65 40 bouwf nrnb 81 boz 91 00 boz 8'/. 89 M bol C/4 88 M brevg 9'/. 89 M bred vg IIL brevg 5 81 M- brtbOjw 8'ML brebouw 6 97 X bp I 87 80 bp 7'/. 66 95» bp VI. Ti 84 bp 6 97 10 ctehorn 1M 40 eeehorn 8Vi 1» coop T TO 00 nbo 9'/i 91 ML rabo Vh 79 86» nbo TV. 85 M nbo VI* 83 90 nbboer 5 91» cmc 9 84 00 eme T'l. 82 cmc VI. 93 M eisever 8 86 enni* Vn 93 70 •Mia VI. tO 92 70 enma IV. 69 •nnii C/« 84 enn.i 7i/« 83 60 enma VI* 64 •siti I 81 X eslel B'/i 78 89 70 •iporlf 11 98» eiportf 9 95 30 ••portl 84 10 •iportl VI. 86» fr etob IV» 78 10 geiabn av* «7 gfder 9 62 getoinm 60 93 M B g« 7V» 12 10 g-c 5v. 79» g« 5'/. M 81 VI. 64 80 M g< 5 59 90 20 g-c 4V« 82 ML g< 1*/. 64 haba 4'/» 56 96» hagem VI. |1 19 heg-em 5 6a "•grem 4 86 M he-ne*en 7 91 hotoc T'/a HOOL hotoc I 80» •eogev I 71 (<»l hoogov Vh W 80 hunidoug 10 94 *a 88» •ndeu 5>'< 97 M -wmeivm 5 89» kim 7 |i kentoto 9 97 50 ve«s 7 15 maasotm 11 96 muso- 9'/» 19» 9510 92» 92» 10» 91 10 68» 79» N» 91 91» 91 M 68» 74 Ml 79». 74» 77 Ml 74» 83» «9» 7350 17 M 80» 95» 69 Wl 87.00 97 70 98» 95» 99 90 93.» 90 00 88 40 93 00 87» 85 70 99 40 98» 95» 88» 84» 89 20 89» 92» 85» 84 70 87 30 13» 87» 86 10 73» 90» 66 40 •5» 131» 125»! 114M 105» 93» 96» 9i •1» 11 M 82» 92» 86»- 63» 88» 85» 85» 86» «2» 83» 85» II» 89» 88» 89» MM 81» MM! 98 00 6 87.60 95» 84» 97 10 100 30 1M» 70 50 6 MML 86 00 84» 83 80 91 84» 82» 92 00 L 85» 93 70 92» 90MB 85 00 64» 94» 88 30. »M 98» 95» 94 10 86» 78» 95» 61 Ml e: 00 B 83» 78 60 90» 89»- 81 Ml M90 84»! 86» 9210 77» 1» 84» 90» 94» 88» 96» 69» 12» 97» M 00 mas'erg Vh maslerg 9 nalgr 4'r, 63 natgr 4V. nugr 3''i 37 nalgr J''i 43 nalgr 3'/i 55 nalgr 3 nami 5V. n>b VI. nib Vh 75 I n* Vh 75 N l nib Vh 79 nib IV. mb 8V. 78 mb 7 nib Vh 78 nib VI* "b 7 lib 4V. named 1QV» named 6 named T'h nederh 5 neb 9V« 1 neb 8>/« 75 neb 8V. 76 neb 8V. 79 neb 8'/. neb TV, neb sp neb sp T'h neb sp VI* ndu t'h ngu 10 ngu Vh ngu 8 ngu VI* 79 ngu 8Vi IS ngu 8'/. 70 ngu 8'/. 77 ngu 8 71 ngu I 72 ngu Til. 72 ngu Vl, 77 |u 7ih ngu C/l 68 nmb 10V. nrnb VI. nmb 8>/. b 8>'. 79 l'/> nmb 8 71 nmb TV* nmb TV. 79 nmb nmbspC/i77 nmbsp pit 78 nmbsp 7V> 78 nmbso«>/.79 nmb SP 9 nob 10 nob 9*/. nob 9Vi nob 9 nob 9 79 nob VI. 70 nob VI. 75 nob Vl. 78 nob 8Vt nob Vh 71 nob 8V. 76 nob VI. 77 nob 7i/. 73 nob TV. 77 watbk 9»/« waibk 9 wilbk Vh TO watbk t'li 77 wilbk 8'/. waibk 8 waibk TV* 77 watbk TV. 79 watbk 7 mdsp 3'/i 02 mdsp 37 I mdsp 37 ll nedlloyd C/> pakhoed 9V« pakhoad 9 pakhoed TV. pikh 7 68 pakh 7 72 pikhoed T'U pakhoed Vh pikhoed V'. pakhoed 4i/< i peek 6'/| I peek B 72 peek 6 71 peek Vh pech.n TV. philips 9»/. philips 8 pegam 6 pegem 5'/» pegem 5 pgem 6 57 pgem 8 64 •9» (0 10 •6» INN 91» 95» 77» 17» 78» •6» 71 40 60 00 8 94 M 8 |i M 97» 99» 93» 90» M» 92 70 (1 18» 10 40 69 30 86» 86 70 86» 98 60 89» 96 10 81» 86» 13» 86 50 85» 86 20 87» 80» 72» 95 80 90 70 91.40 89 10 92» 93» 86 50 87» 88» 87» 87 00 84» 86 30 63» 86 CO 82 90 92» 92» 85 40 84» 86» 82» 8190 88» 86 M» 63» 'MM 96 40 96 80 90» 8(80 90» 92» 88» 84 90 84 70 92» 9'00 90» •4» 82» 63» 82» 77» (3 M 74 70 M 70 79» 79 MB MM 71» 83» 84» 98 20 93» 94» 90 SO 84» 14 80 82» 85» 86 M 77» 1140 11 40 11 40 78» 82» 94» 78 70 82 SO 76» 84 30 82» 08 70 93» 79» 75» 98 17» 80» 93» MM 92 we 86 8 1M» 9' W 95» MM 15» 78MB 86 00 7i00B| 84 00 (4MB 12 00 97 70 99» 93» 90» MM 92 70 91 89» M60 69 30 86» 86 70 83» 98 60 69 60B| 98 20 79 75 86 80 12» 16 60 IS 40 18 80 87» 80 80 72» 96» 97 30 90 40 96ME 95 90 M 70 91» 89» 12» 93» MM 8910 64» 86 40 88 30 84» 86 30 •3 70 86 40 •2» 92» 93» 85 10 64» M SO 82» M 90 88» 86 OC MM 11» 106» 96 '0 86» M» 17» 91» 92 10 88» 85» 84 90 92» 91 W 90» 84 M 41 OC •3 to ll» 78» 14 00 75» tO 90 79» 79M- MM 78 30 93» 14» 98» 93» 94» 90 30 64 «5 50 82» •5 80 88 30 76 80 pgem 4 rr p |p* rr PeP* 4V. rtrim 5 nintobk Vh riinldbk Vh ■,Mdkb r-i-Udbk 5 r* Vli sep 8 sch'Pho* 8 |7 7( 79» 78» 84» 90» 11» 17» 84 70 14» M 70» 84MI 89» 76 ML 82» 48 Ml 12 70 71» 13» 88» M '0 97» 8?» 84» MM 82» 84» 9-008 78» 93» '00 we 99 30 44 00 8 90 00 86» 96MB 1140 1140 77 Ml 12» 94» 78» 12» 76» 83 70 82» 88 50- 13» 79» 75» 96 '0 17» 80 10 93» 17» 79» 78» 84» MM 11» 87» 84 70 85 '0 M 18» 83» I M00 75001 12» 4»M< 83» 74» •160 89» 60 <0 MM- •2» 65 00 MM •2SG 84» CM' 7TMS 93» 100 00B MM 49» M» 86» 95» I wesunen (V» wuh C/. 77 wuh 7| «Ikf' IO'/i ziekl Vh z-ekf VI. nekt 9 nekl |v. :>eki 6 72 8310 17» 16» •3» 74» 76» 76» 75» gezondheidszorg i.neu Vh TT00B ant ulr VI. 81 anthove 8". 66 SO anthove 8'/» 76» amhove 7'/» 73 M birtim 9'/, 83 M birt.m VI. tO 50 birtim Vh 79» Delhi 5 Vi 72 MB Delhi 5 76 bond le 7>/« 77 Donlf le 7V. 73» bronovo VI, 71 50 bronovo 6V« 70 M chfhoog7Vj 73 00 Chr ziek 5 74 00 B eon lour S'/a 85 M Cornell 7 Vi 74» cruqhve 5V» 67 MB dandtbr9V« 87.50 diacmep9V« 81» due map 9 60 00 dlac mep BV. 80 00 diicmepSVz 70 M diacmepev. 77» diac map 8 76 dlaemep 7V» 7!» diak ned 9V. 87 diik ned 9 83 M duk ned 8'/i MOO dorp hel 7 77.» elii dtl 8 75 00 eudokia 5 77 M eugtna 7 74 god sor 9V. 83». heerl T'h 71 70 holprt T'l. 71 M hoogh TV, 74 lanho VI* 71 80 00 linho 8 60 W fitnt'h 75» loan VI, 72 73 M loan 5V. 76ML los ven 8</i 60 los ven 8 73 joz dev 8 75 toz aw VI. 74 M JOZ IW Til* 74 lossar 8 79 lue ad VI. 73 OT maartw VI, 78 mur 7'/| 67 74Ml mur7'/z 69 74 »L mus z Vi, 77 maas 17V« tom mv to t'U 88 M mar roe 7i/. 73 mar ree VI, 76 mar ,oe 5Ve 69 mar sh 9 82 M mar sli VI. 79 20 rned velt 81 00 mm val 9 'h 86 oog gist Vi. 7? 10 4"kh 9 81» ankh T'l, 72 75 W •nkh 7'/, 79 75» «n»h 7'/, 72» parkh «V. 11 parkh 8"i 79» pcz do Pi. 88 15 pet do 8'I* |i ocz do 8Vi 78» pcz do 8 77 50 pCZdoT'/i 74» pr I dr» VI, 85 00 pr 2 dra VI. 78 pr z dra TV. 77 L pr z har 11 Vi 97 pr Z har 9'/i 85 W pr 2 haf 8V4 77» pr t bo I'/t 78 pr 2 bo 8 73» pr z bo TV, 72 M "c hoog VI. 81 ric hoog Vh 78 00 san teisl 6V. 74 •lo*p# 88 M sn ede Vh 79» slrz toe T'l, 72 lalma 5 86» wiverz 5 78 z>ek he 8 77 kinneme»9'/« 87 ML homoeopsv, 77 M homoeop7'/i 76 00 homoeop VI, 75 W t'tk rui 7 7i m liek zw 8V1 76 M zonnegl 8V1 82 M ronnegl VI, 75 M zonneh 12 104 zonneh VI. 78 M zonneh VI, 73 00 zonneh 8 74 zonneh TV* 75 M pandbrieven Igh 11 74-83 98 Igh 11 74-84 97» Igh 10 74 9 7 00 Igh 10 76 95» Igh 10 79 94 M Igh t'h 74 95 M Igh I'h 76 90» igh 9V» 79 88 M igh 9 71 93 M fgh 9 75 88 M Igh 9 78 67 M igh VI. 75 87 70 •gh 8'/. 79 66 80 tgb 71 88 M •gh 8''j 75 85 70 Igh 77 8 7 70 Igh |V, 7| 83 M igh IV. 79 66» ffM 77 86 Igh IV. 78 63» •gh I 7i 87» •gh 8 76 85 M Igh 6 h a 96» •gh TV, 71 86 10 •gh TV. 77 87 •gh TV» 71 85» Igh 7v, 77 62» Igh Vh d MM •gh vn m •gh 7-r. 7» -9» •gh 7 72 62 M 'gh 7 76ML •gh «V. b 83 50 L g" 6 dw 1 9C gn 6 dw 2 75 gh 6 s 7« 20 gn 5'/, 76 00 gnsv. 79 ml gn 5 dv 16 gn 5 I 77 gn 4V. 78 77» 61» 65» 74 »L 72ML 82» 7110 79» 72 »L 74 00 L 75 00 L 72 L 71 50 70» 73 00 74 MB 83» 74 L «7 008 •6 001 II» 80 00 80 00 60 00 77» 76.» 71». 87» 81» tOOQ 77 ML 74 001 77» 74 »l MM 71 70 70» 73 ML 79» 79 20 75» 72 ML 75 20 71 ML 73» 73 M 74» 73.» LI 78» 71» T8ML 74 M L 72MI 76» 70» 86 I 73MI 75» 6920 81 ML 72ML 79 M •6» 79 20 M»l 75 70 75» 73» 11 M 79» 88» 12» 78» 77 M 74» 85» 71» 76 501 97» 85 50 77» 78» 73» 72» 80 MI 76» 79» •7» 79» 72» 86MB 77» 77» •5001 77» 76 00 79ML 70MLI 77» •2 0C 74 10 102 70 78ML 73 0011 74 20 74» 98'0 97 40 97 M 95 '0 94» 94 90» 88 20 92» 88» 17 90 86» M M 07» 85*0 •7» 83» KM 86» •320 BI 87 10 M 70 96 M 86 20 17 10 MM •1 M 80 00 H 80 OC 62M 75 Mil 83 M I •6» 74» 7(00: 75»! 79 MI 66 CO- 77» 71» gh VI, dv •gh VI, i gh 4V. gh 11/. gh Vh db Igh 3V. de gh 3 da gn 3 ac h crd 3 an ned h 3k scheep 9 V; 79 n sch hyc TV, ned am hyp ncrthw 6 V# norlhw SV« northw 5-1 norlhw 5-2 nbo 10 nbo 10 79 nbo 9in 79 nbo 9'/, nbo 9'/, 79 rabo 77 nbo t'U 79 nbo 9 nbo 9 78 rabo 8V« 75 nbo VI. 77 nbo 8V. 70 nbo 6'/i rabo i'h 70 rabo 8 rabo TV* 81 a 70 40 65» 77MB 0 7'/» ail 11 mt 8 raif Vh ro sch 3 V, ro sch 3 scheep 9'h scheep 9 73 scheep 71/4 scheep 4 bib 11 Va nib 10 bh) 9 78 bib IV. bib 8 77 Utr VI. n to' 6 veenk 6 V trans 3 v trans >nfe wesl 6 west Vi. west 5V, 93» 16» 13 40 88 70 MM 87» 9120 67 20 91» MM 88 60 M 86 20 82 40 83 60 85» 82 50 96 60 96» 94» 92 70 97 30 92 60 73 ML 57 10 95». 93 50 •8MB 67 90 98» 93 70* 60 MB 7030. 65» 77 00 93 10 89» 93 tO 88» M 30 M 70 |1 40 •8 70 •3 80 86 70 85 80 M» 88 20 82» 83 70 85 30 82 30 96 90 86» 94» 92 50 97» 92 20 71.70 57 10 95MS 93» 67» 67 90 M» MM 85». 17 20 76 20 TO 00 T000L 69 MB 69» 8 •7 20 76» 68» TIM 68 70 76» 7120. 70». 76 ML T3ML 75» 87» 71» 93» 80 70 8120 64» 70» wun 10vi M wuh 10 wub 10 79-17 wuh 9'/, 181 ■uh 9'h I 86 •uh 9'/, 76 wuh 9'h 7| wuh 9'/* wuh 9 73 wuh 9 75 wuhSV. 121 wuh Vn 78 wuh C/. 79 wuh C/j I 60 wuh t'h I 85 wuh t'h 73 aruh IV, I S3 wuh t'h I M wuh C/j 77 wuh Vh 78 wuh 8V< 70 wuh 7S wuh TV, 71 wuh 7V. 78 wuh TV. 76 wuh T'h I 86 wuh T'l, 77 wuh Vli h 7 h n 70 wuh tp 1C wuh spa 9'h wuh soa 9 wuhsc 9 78 wuh $6V, 75 wuh |8V, 77 wuh spa IV# wuhsp 6 76 wuhsp 8 77 wuh 8 78 wuh l« 7V, 98» 95» M» 98». 9'M 92» MM 88» 93» 87» 19» 88» 98» 98» M 30 MM 86 50 86» 90 10 9120 86 10 68» 15» 85 10 90 20 MM 62» 18 50 90» M 81» 12 40 •1» 82 00 98» 134» 103 40 99» 132» 97» 71» •8 70 76» 7120. 7010 75» 72» 74 Ml 96» 94 90 95 N 98» 91 6C 9300 88 40 8) N 93 20 87 10 89 40 88 20 96» 96MB M 30 58.0 88 20 86» 9010 9140 86 20 88» 85 80 M70L 85 10 90» 85» 12 00 88 30 90 10 84» 82» $8 80 86 80 82 10 86» 82 60 M70 82» 134MB 134 M0 HIM 105» 97 MB 97» 59 20 premleienirtgen Ilk mur I' amsl 51 kl '0 •mst 56 1 58 60 amsl 56 2 64 50- imst 56 1 «4 '0 L i~« 59 53» b*eda 55 '0 d>d-echt s« e-ndh ki 57 '0 e-ndi g* 57 80 d hug 52 1 71» d Mag 52 2 77 W rode kr-.'S «7 05 rp*eam 52 1 71 rol dim 52 2 70 rprcam 57 63'3 umcN al 74 ulrecM gr 71 05 Zd hd 57 8' to td h«i 59 85 10. Buitenland j^ge zek [le ei da: Bij HS kar I egks 4V« egks Vh •b 9 e.b 9 79 mb «v. #'b 7»/. 71 ft) TV. T2 etb VI, ml Dk r#c VI. mi bk ree 6 •nf bk ree VI» 87» 15 90 92 20 93 30 68» rugc Bui 87» •J0° ipn 1 «7» i 82» 75» 83» 87 10 89 20 93» 67» ss se 12 60 M» 92 SO europa all brew 7 87 50 •niwerp 3V* 85» banq Ir. C E 82 60 belg 3V« 54 69» balg 2V. SS 88 40 cntel 9 91 50 ehubb 8'/, 91 50 B cocker 4 69 70 denm 9 *5 84 00 flenm 9 79 83 20 denm 8'/, 85» denm VI. 73» denm)Vjk0T 16 20 0enm3V»g87 18 20 denm 3 V, kW 16 20 denm3'/jg09 18 20 denm 3 k 16» denm 3 g 17 Ml enet 6 97» engl 3'/» k 29 40 engl VI, g 29 40 engl i'h c 28 70 ♦urofim 8-/, 86» (inland 9V. 84 '0 ftrland T'h MM luik 3>/« 85 00 Ml wal 4)/. 93 80L norg ko 8'/* 78 60 norg ko TV* 76 20 nor hyd VI. 81 70 nor hyd 8Vr 83» oostenr TV. 78 20 oslo 8-/j 89 20 92» reed 11-/. HM ube as/. 92 M volvp VI. 89» amerika c»n pac 4 n 38» can pic 4 c 27 40 overige tsahi 6 cv 180» aust 5 91» utoon 9V. 11 ML voorlopig genoLjT nbo to'96 '0 (Al ibei (d c gei het |st d aan onde vere fatue Ver t furor] de i ubsl keefi var dat te nil Ms win ms mei Igh 80 88 gh l0'/> mi #m Pit mb 11'/, 1 Ut n de C41-0 Si 5 20 fluor if 55 W hoech« e* i 45 MO ll 12 MB wuh war b 89 80- nat nad w 76 3» nai nad w 71 256 rolmco ll INCOURAI FONDSEI Opgave 0 165 S NCB-mdei Govr Baienpotoer X Besouw Sr 95 Broek Brill Bosch 6 Keur f 490 Bruik mol IX, Enral Non Gron|mi| Grool M E S Beh >i SS Hok SSw 81 Houlh Kur> I M C totof Maas Zmk Me"e Meu>empesi«« Ned E'e.a Nigh Drtm f>AC G'oeo Fhoewi-FG S3 I IX I 140 I 2*S0 I 1» 168 105 ABN-OC 59 77 A8N->enp 4» 49 Amvp-oer 13' 1« 0 OC CO 108 79 Amro aand CO 1?8 '9 Aeuo-Pmnpn lb X Be. vd 7 8 20 E eme. aide 50 85 im-co 52 40 if-tond* 1640 IRD, lenk h< it kopi 2 paar Fas |>g w plJ g flijk Ja i aa: ird Me] Dns ietd tot |ortg Piljc IMi fltke plu bter 1 197! i Bide

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14